Retur til internetartikler         

Orgler bygget af N. Chr. Christensen, Snedsted

Harmoniumsfabrikant og orgelbygger


Niels Christian Ckristensen blev født 1876. Udlært tømrer 1897. Fik et rejsestipendiat for at studere orgelbygning i Tyskland. Hvor og hvorlænge og om det mest var harmonier, han lærte noget om, vides ikke. Hans utraditionelle måder at bygge orgelmekanik på kunne tyde på, at han overvejende fik lært at bygge harmonier. Hjemvendt fra Tyskland etablerede han sig i 1901 som orgelbygger i Thisted under navnet Thisted Orgelfabrik. Han fremstillede harmonier efter egne tegninger, men med importerede dele fra Tyskland. Han reparerede harmonier og harmonikaer.  Han traf sin kommende hustru, Anine Nielsen, født 1875 i Hjardemål, da hun som ung pige kom ned i forretningen for at få repareret en harmonika. N. C. Christensen byggede også små pibeorgler ud fra sine håndværksmæssige traditioner som harmoniumsbygger. Familien flyttede i 1917 til Snedsted. På det tidspunkt var han næsten døv, men han fortsatte arbejdet med at bygge instrumenter med hjælp fra sønnerne Hans og Ejnar, der foretog stemning af instrumenterne - og også klaverer. Firmaet ændrede navn til  N. C. Christensen & Sønner - Orgelharmoniumsfabrik Snedsted. N. C. Christensens hørenedsættelse medførte, at han kastede sig over astronomien. I 1936 byggede han et udvendigt, cylinderformet observatorium på husets ene gavl. Det blev fjernet 1972. N. C. Christensen døde 1943 (Resumé af  artikel i Historisk Årbog 1994, Thy og Vester Hanherred, side 133-139: Olav Haugland: Den autodidakte orgelbygger i Snedsted)

Orgler i alfabetisk oversigt

Husorgel. Bygget 1938-40 til sønnen Hans, der efter studentereksamen i 1924 læste teologi og var blevet præst. Orglet kom til at stå på loftet ved observatoriet. Orglet blev journal ført 1973 i Den Danske Orgelregistrant.
Disposition: 1 manual (C-f ''') med 3 stemmer. Bourdon 16' (fra F), Bourdon 8', Principal 4'. Oktavkoppel. Svelle (aktiveres med udtræk). Mekanisk sløjfevindlade. Orglet trædes af den spillende (2 trædeskamler). Prospektpiber er attrapper af sølvbronceret træ / Sidste overlevende barn, Marie Christensen, har foræret orglet til Thisted Museum. Orglet var ikke dokumenteret eller genopstillet i 1994
(Historisk Årbog 1994, Thy og Vester Hanherred, side 133-139: Olav Haugland: Den autodidakte orgelbygger i Snedsted)

Hjardemål Klitkirke
, Ålborg Stift. Orglet bygget af N. Chr. Christensen, Snedsted, o.1920. Restaureret af orgelbygger Svend Erling Nielsen 1975. 1 manual med 3 stemmer: Bordun 16', Dolce 8', Flute 4'
(Orglet 1/1976, nye orgler 1975) Peder P. Hedegaard, grosserer i Nørresundby, som var født i Hjardemål Klit, skænkede i veneration for sit fødested flere gaver til kirkens udsmykning, bl.a. altertavlen (1906), og 1917 skænkede han 500 kr. til "et bedre orgel". Det tilsyneladende beskedne beløb skal ses i sammenhæng med, at byggesummen for hele kirken dengang var 9.200 kr. Orglet blev bestilt hos den lokale orgelbygger N. Chr. Christensen, Snedsted, der til trods for at han var selvlært, byggede orglet så solidt, at det den dag i dag - efter en grundig istandsættelse i 1975 - er i fin stand og oven i købet er lidt af en attraktion, idet det er det eneste af sin art, der findes i brug i en kirke (www.thistedprovsti.dk, 2017)
Disposition: 1 manual (D-h') med 4 stemmer: Bourdon 16': Fra F 43 dækkede piber af træ. Dolce 8': 22 dækkede piber af træ, 24 dækkede piber af tinlegering. Flûte 4': 3 dækkede piber af zink,  43 dækkede piber af træ. Mekanisk sløjfevindlade. a' = 435 hz. 2 kileformede pumpebælge sammenbygget med en vandret magasinbælg (enkelfoldebælg).
Orglet trædes af den spillende (2 trædeskamler). Orgelhuset er egetræsådret. Tangenter er hængslede som på harmonier. Vandret liggende velleramme. Sidehængslede spilleventiler. Hjemmebyggede træpiber malet i forskellig farve registervis. Importerede tinpiber (Historisk Årbog 1994, Thy og Vester Hanherred, side 133-139: Olav Haugland: Den autodidakte orgelbygger i Snedsted)

 
Hjardemål Klitkirke. Der er facade, men ikke yderligere orgelhus. Facadepiberne er attrapper af sølvbronceret træ (AP, 2000)  

 
Hjardemål Klitkirke. Bemærk de forskellige størrelser støpsler og støpselhåndtag. På fotoet til højre ses piber af tinlegering med korkstøpsler og sorte træhåndtag - de er anskaffet brugt (AP, 2000)


Fotoet er hentet på www.visitthy.dk, 2017

Hundstrup Kirke
 ved Thisted (Historisk Årbog 1994, Thy og Vester Hanherred, side 133-139: Olav Haugland: Den autodidakte orgelbygger i Snedsted)

Lild Kirke, Viborg-Thisted amt. Bygget af N. Chr. Christensen o. 1925. Kirken fik nyt orgel i 1941 bygget
af A. C. Zachariasen med genbrug af Frederik Nielsen-orglet fra Nølev Kirke og N. Chr. Nielsens facade (Orglet 2/2015 side 29-38. Palle Jochumsen: Orglerne i Lild Kirke)
 - se under Frederik Nielsens orgler: Nølev Kirke


Annelise Olesens foto fra Lild Kirke 1973 viser N. Chr. Christensens facade fra Lild Kirkes tidligere orgel sammenbygget med et Frederik Nielsen spillebord fra Nølev Kirke

Stenbjerg Kirke
ved Thisted (Historisk Årbog 1994, Thy og Vester Hanherred, side 133-139: Olav Haugland: Den autodidakte orgelbygger i Snedsted)

Thisted Missionshus
(Historisk Årbog 1994, Thy og Vester Hanherred, side 133-139: Olav Haugland: Den autodidakte orgelbygger i Snedsted)

Østerild Kirke
ved Thisted
(Historisk Årbog 1994, Thy og Vester Hanherred, side 133-139: Olav Haugland: Den autodidakte orgelbygger i Snedsted)
 
André Palsgård, 2017-2022

Retur til internetartikler