Retur til orgelnodebøger
Retur til Forside


Sophus Halle: 12 Præ- og Postludier componerede for Orgel eller Harmonium (Opus 1)
udgivet 1892

 
Disse kompositioner kan spilles på instrumenter med eller uden pedalklaviatur.

Nodebogen kan ikke lånes på biblioteker, men jeg har modtaget scannede sider fra Det Kongelige Bibliotek, København.
Biblioteket oplyser, at digitaliserede udgaver af materiale fra Det Kongelige Biblioteks samlinger ikke må sælges eller gøres til genstand for nogen form for kommerciel udnyttelse.
Som følge heraf har jeg ikke fremstillet en nodebog.

Den oprindelige nodebog er - som vist herover - i vandret format.
Jeg har valgt at bearbejde nodesiderne, så noderne kan udskrives som pdf-filer i A4-format og i størst mulig forstørrelse.
Side 19 indeholder rettelser, som jeg har påført de enkelte nodeblade.

De 12 kompositioner findes på siderne 3-17. 
Der er 5 koralbearbejdelser og 7 frie kompositioner.


Klik på en side og få pdf-filen frem til besigtigelse og printning:

Forside: Omslagets forside
Side   1: Forsats
Side   2: Komponisten Halles forord

Side   3:
 1. Præludium    
Side   4: 2. Postludium
Side   5: 2. Postludium fortsat og 3. Præludium over "Vi tro, vi alle tro paa Gud" (Melodi: J. P. E. Hartmann
)   
Side   6: 4. Postludium  
Side   7: 4. Postludium fortsat
Side   8: 4. Postludium fortsat og Præludium over "Rejs op dit Hoved al Kristenhed" (Melodi: Cora Nyegaard 1840) og  6. Præludium 
Side   9: 6. Præludium fortsat og 7. Præludium over "Den yndigste Rose er funden"(Melodi: Klug 1542)
Side 10: 8. Postludium over "Krist stod op af Døde" (Melodi: A. P. Berggreen 1852)
Side 11: 8. Postludium over "Krist stod op af Døde"fortsat
Side 12: 9. Præludium og 10. Postludium
Side 13: 10. Postludium fortsat
Side 14: 10. Postludium fortsat
Side 15: 11. Præludium over "Udrust dig Helt!" (Melodi: N. W. Gade 1856)
Side 16: 12. Postludium
Side 17: 12. Postludium fortsat

Side 19: Rettelser
Bagside: Omslagets bagside med reklamer.

André Palsgård, november 2016

Retur til orgelnodebøger

Retur til Forside