Retur til forside

Orgelhistoriske bøger
Jeg har udgivet 2 orgelhistoriske bøger på eget forlag. De omtales nedenfor. Bøgerne kan printes side for side.


1) André Palsgård: Kirkeorgelafdelingen på harmoniumsfabrikken Joh. P. Andresen & Co., Ringkjøbing, 1897-1908

   
André Palsgård: Kirkeorgelafdelingen på harmoniumsfabrikken Joh. P. Andresen & Co., Ringkjøbing, 1897-1908
ISBN 87-986230-0-1 
Udgivet 1997. Bogen er i beskåret A 4 format, hæftet. Ialt 52 sider, 53 fotos eller illustrationer, heraf 2 i farver på omslaget.

Bogen er udsolgt.
 

Du kan læse internetudgaven af bogen i sin helhed og delvist opdateret med tekst og flere fotos - ved at trykke her

Klik på et gult sidetal for at forstørre den enkelte side med henblik på at printe den. 

Forsidefoto: En kapitæl fra en korinthisk søjle tilhørende orglet fra Arrild Kirke holdes frem til sammenligning med en kapitæl på facaden fra Hjerm vestre Kirkes orgel (Foto fra forfatterens værksted, AP 1993).
Bagsidefoto: Vile Kirkes orgel efter restaurering og tilbageføring af facadens sidefelter (AP 1995).  


side 2


Indholdsfortegnelse side 3

Forord
Joh. P. Andresen og hans firma i Ringkøbing
Kildemateriale om Andresens kirkeorgelafdeling
Andresen og Frobenius - firma- og familiemæssigt
Modeskift inden for orgelbygning  
Sløjfeladeorglerne og C. Schuster
Kegleladerne og Gebrüder Rieger    
Keglelader i enhver afskygning  
Kirkeorgelafdelingen afhændes. Håndfæstningen  
Det ny firmas beskrivelse af sin oprindelse   
Kilder og noter    
Organografi. Oversigt  
     Sløjfeladeorgler      
     Mekaniske kegleladeorgler      
     Pneumatiske kegleladeorgler   
     Ukendt vindladetype      
Orgeltekniske oplysninger  
Tænk, hvis
side 4
side 5
side 5
side 6
side 7
side 8  side 9  side10  side11   
side 12  side 13  side 14  side 15  side 16  side 17
side 18  side 19
side 20  side 21
side 22  side 23
side 24  side 25
side 26
side 27  side 28  side 29  side 30  side 31  side 32  side 33  side 34
side 35  side 36  side 37  side 38  side 39  side 40  side 41  side 42  side 43
side 44  side 45  side 46  side 47  side 48
side 49
side 49  side 50  side 51
side 52

André Palsgård, 1999-2017

_________________________________________________________________________________________________________

2) André Palsgård: Orgelsagen i Højby Kirke 1906


 

               
   André Palsgård: Orgelsagen i Højby Kirke 1906
   ISBN 87-986484-0-3. 
   Udgivet 1997. Bogen er i beskåret A 4 format, limbind.  
   Ialt 33 sider og 5 sider faksimile af breveksempler.
   


  
Bogen er udsolgt.   Den kan dog udprintes fra denne side.
   Klik på et gult sidetal for at forstørre den enkelte side med henblik på at printe den. 

   


   
  
Du kan læse internetudgaven af bogen i sin helhed ved at trykke her

Forside                                              side 1

Klik
på en side for at forstørre den. Klik på den forstørrede side for at komme tilbage
Omslagets forside viser Højby Kirkes orgel fotograferet i 1973 af Annelise Olesen. 

side 2

Omtale af bogen
I 1904 ønskede menighedsrådet ved Højby Kirke i Odsherred på Sjælland at anskaffe et orgel og indhentede tilbud fra ikke færre end 6 orgelbyggere. Resultatet blev, at Højby Kirke i 1906 fik et traditionelt bygget orgel leveret af orgelbygger I. Starup på Fælledvej i København. Bogen fremlægger de håndskrevne breve med kommentarer og en del noter til belysning af tidens smag vedrørende orglers mekanik og klang. Orgelmæssigt set var det en brydningstid, hvor man forlod de gamle orgelbyggertraditioner og i stigende grad gav sig "pneumatikken" i vold. Dokumenterne har imidlertid også interesse for alment historisk interesserede, idet de beskriver en svunden tid, hvor det eneste effektive transportmiddel til lands var jernbanen, og hvor elektricitet ikke var almindeligt anvendt. Såvel forretningsbreve som mere private breve er formuleret på en ganske anderledes måde, end vi er vant til nu om dage. Eksempelvis kan nævnes brevet fra Nykøbing Kirkes organist, lærer Jensen Kjær, der er bange for, at hans orgel skal bryde sammen, for "Bælgene stønner og hvæser som en lungesyg Ko, Mekanikken rasler som jeg ved ikke hvad og Stemningen er ganske hen i Vejret".

Før side 1 findes fotokopier af håndskrevne breve:  side -1   side 0    
Efter side 33 findes fotokopier af håndskrevne breve: side 34   side 35   side 36
 

Indholdsfortegnelse
side 3
Forord  side 3
Højby Kirkes instrumenter  side 4
Sagsakterne fra orgelsagen i Højby Kirke1906  side 4
Tidens strømninger (orgelmæssigt)  side 4
Orgelsagen i Højby. Sagens akter med kommentarer Kilder  side 5   side 6   side 7   side 8    side 9   side10   side11  
side12
   side13  side14   side15  side16  side17  side18   side19  side 20  side 21   side 22  side 23 
Kilder  side 24  
Noter  side 24   side 25   side 26   side 27   side 28
Navneliste  side 29  side 30
Orgeltekniske oplysninger  side 31  side 32   side 33

André Palsgård, 1999 og 2017

Retur til forside