Retur til Orgelnoder

Komponister af orgelmusik          
Denne side indeholder en oversigt over orgelkomponister oplistet i alfabetisk orden efter efternavn.
Mange komponistoversigter er mangelfulde. Eksempelvis indeholder Dansk Komponistforenings oversigt over danske organister kun de komponister, der har været medlem af komponistforeningen. 
De udenlandske komponistoversigter er mangelfulde hvad angår omtale af danske komponister.
Denne oversigt er også mangelfuld, da den er baseret på de noder, man kan finde på min hjemmeside.
Forhåbentlig kan den alligevel være til nytte som supplement.
Danske organister er mærket med rødt.
André Palsgård, oktober 2018

John Alcock (1715-1806). Engelsk organist og komponist. Som dreng korsanger ved St. Paul's Cathedral. Blev i 1729 elev af den kun 2 år ældre John Stanley. 1737-1741 organist ved Sct. Andrew's Church i Plymouth. Var aktiv som organist ved forskellige kirker indtil 1790. Fik i 1755 Bacheloreksamen i musik ved Oxford Universitet. Komponerede og udgav såvel verdslig som kirkelig musik, deraf mange koraler. I 1771 udgav han 10 voluntaries for orgel. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Arthur Allin (1847-1926). Domorganist i Aarhus 1888-1915. Han komponerede orgelmusik, symfonier, strygekoncerter, vokalmusik o. a., men kun få værker er blevet trykt. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Herman Amberg (1834-1902). Dansk musiker og komponist. Elev af J. P. E. Hartmann og Anton Rée. Slog sig ned som musiklærer i Viborg i 1855 og var sanglærer ved latinskolen 1855-1880. Blev organist ved domkirken 1868. Udnævnt til professor 1892. Har bl. a. udgivet "10 Præ- og Postludier for Orgel" (Opus 11) Se Orgelnodebøger udgivet af andre forlag. Desuden "Neun kleine Stücke für Orgel oder Harmonium" (Opus 7) og "Orgelstykker over kendte Salmemelodier i fri Behandling". 

Johann-Jakob Ammann (1754-1818). Tysk musiker, komponist og organist. Hans musikuddannelse er ikke nærmere kendt. Se  Orgelnodebøger udgivet af andre forlag

Anonym bøhmisk komponist (B. M. Chernohorsky? Josef Seger? Frantisek Xaver Brixi? (1700-tallet). Fuga i A mol. Se  Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Anonym komponist, fra Chocênsky-manuskriptet med kompositioner gennem 100 år, udg. 1830. Præambulum nr. 2. Se  Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Anonym engelsk komponist. Voluntary i A mol, udgivet 1770 i en samling voluntaries. Se  Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag    
    
Anonym f
ransk komponist o. den franske revolution 1794-96. Muscadin. Se  Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag 

Anonym
. Frantzösches Liedelein Ex. G.
Se  Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Anonyme italienske komponister (Fra "Balli antichi Veneziani per cembalo") (Balli = Danse). Se  Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Anonym. Traditionel norsk. Brudemarch fra 1800-tallet. Se  Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlaget

Anonym o. 1530? Julesalme fra Jugoslavien. Siden er vistnok fra Dansk Kirkemusiker-Tidende. Se  Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Anonym
o. 1580
.
2 Intradaer. Se  Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Anonym polsk komponist. Polsk dans, o. 1598. Se  Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Anonym. Traditionel svensk.
Danseviser fra en stiftvalse på en smålandsharpe. Fra 1800-tallet.
Se  Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Anonym. Traditionel svensk.
Brudemarch f
ra 1800-tallet. Se  Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Floriano Arresti (1667-1717). Italiensk organist og komponist. Blev i 1689 undervist hos Bernardo Pasquini. Var i en periode organist ved St. Maria in Trastevere. Hans store værker er gået tabt. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag


Pierre Attaingnant
(1494-1552). Fransk komponist og udgiver af nodebøger. Var den første, der trykte nodebøger med løse typer. Komponerede franske sange og danse for lut og kammerorkester og kirkemusik for orgel. 
Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Carl Attrup (1848-1889) blev født i København. Han studerede orgel på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i årene 1867-1869 og var orgellærer i årene 1869-1883. Han underviste desuden i orgel og musikteori på Blindeinstitutet. Han blev i 1871 organist ved Frederiks tyske Kirke og fra 1874 organist ved Vor Frelsers Kirke. Fra 1880 desuden kantor samme sted. Var kendt for sine kirkekoncerter såvel herhjemme som i Sverige, Norge og Nordslesvig. Han udgav orgelskoler og præludiesamlinger, der blev meget anvendt. Han komponerede desuden kantater og sange - og flere orkesterværker, der blev opført i Tivolis koncertsal. Han døde i København. Se Orgelnodebøger udgivet af andre forlag
Laura Valborg Aulin (1860-1928). Svensk komponist og pianist, musikpædagog og organist. Født i Gävle i musikalsk familie. Fik tidligt undervisning i klaver af bedstemoderen. Fra 12-års alder fik hun klaverundervisning af privat lærerinde. Fra 17-års alder studerede hun i 5 år klaver og komposition på Musikkonservatoriet i Stockholm. Senere fik hun et rejselegat og studerede i København hos Gade og i Paris hos Godard og Massenet. Broderen Tor Aulin studerede også klaver. 1889 tog de 2 søskende på turné og holdt koncerter i Nordsverige. De optrådte også med kvartetter.  Hun har komponeret en klaversonate, salonstykker for klaver, sange, korværker, strygekvartetter, suiter for orkester og enkelte orgelstykker. 1903 flyttede Valborg Aulin fra Stockholm til Ôrebro, ophørte med at komponere og levede af klaverundervisning og som pianist, organist og koncertarrangør. Hun døde i Stockholm. Se  Orgelnodebøger udgivet af andre forlag

Johann Christoph Bach (1642-1703). Tysk komponist og organist. Født i Arnstadt. Søn af Johann Sebastian Bachs grandonkel og onkel til J. S. Bachs første hustru. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Johann Sebastian Bach (1685-1750). Født i Eisenach i Tyskland. Faderen lærte ham at spille violin og cembalo. Blev forældreløs som 10-årig. Boede derefter hos sin ældre broder Johann Christoph Bach, der  fortsatte undervisningen. Fra 1703 fik han musikalsk uddannelse i Lüneburg. Arbejdede som musiker i protestantiske kirker og ved hoffet i Weimar. Fra 1723 kantor ved St. Thomas Kirche i Leipzig. Komponerede for cembalo, orgel, kor og orkester. Udgav egne kompositioner fra 1726. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Adriano Banchieri (1568-1634). Italiener født i Bologna, hvor han også døde. Han blev Benedictinermunk i 1587. Komponist, musikteoretiker, organist og digter. Komponerede bl. a. madrigalkomedier og orgelmusik. Orgelværkerne blev udgivet 1. gang 1605 under navnet "L'Organo Suonarino" (Italiensk: Suonare=at spille). Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Jonathan Battishill (1738-1801). Begyndte som 9-årig i drengekoret ved St. Pauls Cathedal, London. Da stemmen gik i overgang, studerede han orgel og direktion hos komponisten Charles King. Blev dirigent ved Royal Opera House o. 1756. Optrådte desuden ved koncerter som solotenor og ved orgelkoncerter, hvor han var kendt for at kunne improvisere. Komponerede verdslig musik til teater, pantomimer og opera, og kirkelig musik for kor og orgel. Blev i 1764 ansat som organist ved St. Clement, East Cheap, og 3 år senere desuden ved Christ Church, Newgate Street. Fungerede ved begge kirker indtil sin død. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Carl Ferdinand Becker (1804-1877).  Tysk musiker og komponist. Fik sin første musikuddannelse i Thomasskolen i Leipzig. Debuterede som pianist som 14-årig.Var ansat som violinist i Leipzig Gewandhaus Orchester i årene 1820-1833. Var ansat som organist i Peterskirche fra 1825 og ved St. Nicolai Kirche fra 1838. Fra 1846 lærer i orgelspil ved Conservatorium der Musik i Leipzig. Blev kendt i sin samtid for sit virtuose cembalospil. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Ludwig van Beethoven
(1770-1827). Kendt tysk komponist og pianist. Har komponeret symfonier, pianokoncerter, pianosonater, strengekvartetter, 1 violinkoncert, 1 messe og 1 opera.
 Se
Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Nicolas Le Bègue (O. 1631-1702). Fransk komponist, organist og cembalist. Født i Laon i Frankrig. Slog sig ned i Paris 1650, hvor han boede til sin død. Blev hurtigt kendt som en af landets bedste organister. Fungerede som orgelkonsulent rundt om i landet. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Padre Davide da Bergamo (1791-1863). Italiensk munk, komponist og organist. Mange af orgelstykkerne tilhører genren "Teater-kirkeorgelmusik". Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Christian Gottlob August Bergt
(1771-1837) blev født i Oederan nær Freiburg som søn af  stadtmusicus. Studerede evangelisk teologi i Leipzig. Efter bestået eksamen i 1794 blev han huslærer hos biskoppen ved Thomaskirken i Leipzig og begyndte samtidig at studere musik. Blev i 1802 organist ved domkirken  i Bautzen.  Berg komponerede talrige verdslige og kirkelige værker, hvoraf dog kun få er udgivet. 
Se
Orgelnodebøger udgivet af andre forlag

Ludvig B
irkedal-Barfod
(1850-1937). Født i København. Dansk komponist. Uddannet på Musikakademiet som elev af Gebauer. Blev 1873 ansat som organist ved Metodistkirken i København. 1877 blev han ansat som organist ved Vor Frue Kirke i Svendborg. 1894 blev han ansat som organist ved den nyåbnede Marmorkirke i København. Han komponerede for sang, klaver, harmonium og orgel. Udgav etuder. Blev i 1905 lærer i teori og orgel ved Matthison-Hansens musikinsitut. Se
 Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Fr. Bjarnason, Havnefjord, Island
(?-?)
. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

John Blied
(?-?). Tysk organist tilhørende den romantiske skole i 1800-tallet (Vierling, Führer, Rinck, Hesse, Kittel m. fl.)
. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Jørgen Ditleff Bondesen
(1855-1939). Komponist, organist og musikteoretiker. Født i København. Fik undervisning hos Johan Chr. Gebauer.  Studerede 1873-1875 på Musikkonservatoriet i København som elev af E. Neupert, G. Matthison-Hansen, J. P. E. Hartmann og N. W. Gade. Allerede i studietiden vikarierede han for lærerne. 1883-1901 var han lærer i klaver og teori på konservatoriet i København. Derefter flyttede han til Århus, hvor han ledede det nyoprettede konservatorium indtil 1926. Udgav flere musikteoretiske lærebøger og komponerede romancer, åndelige sange, korværker, orkesterværker, kammermusik, operamusik og orgelmusik. Døde i Århus.
Se
Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Luigi Bottazzo
(1845-1924). Italiensk komponist og organist. Født i Presina di Piazzola i Padova. Blev 9 år gammel blind ved en ulykke. Fik alsidig musikalsk uddannelse på blindeinstitutet i Padova. I 1864 blev han ansat ved institutet. 1865 blev han organist ved Santa Croce i Padova. 1872 blev han organist ved Sankt Antonius basilikaen i Padova.1895 blev han orgellærer ved musikkonservatoriet i Padova. Han har komponeret mere end 500 værker for orgel, harmonium, klaver,kammerorkester, stort orkester, messer og desuden musikpædagogiske værker.
Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Frantisek Xavier Brixi (1732-1771). Tjekkisk komponist og organist. Født i Prag. Søn af  komponist Simon Brixi. Fik musikundervisning på Escolapioskollegiet i Kosmonosy. En af lærerne var Vaclav Kalous. Var fra 1749 ansat som organist ved forskellige kirker i Prag. Fra 1759 indtil sin død var han ansat som kapelmester i St. Vitus Katedralen i Prag. Har komponeret over 100 messer og talrige kirkelige kompositioner, kantater, orgelmusik og orkestermusik. Har desuden komponeret verdslige oratorier, koncerter og symfonier. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Anton Bruckner
(1824-1896)
.
Født i Ansfelden, Østrig. Uddannet som lærer. Var 1841-1855 lærer ved landsbyskoler. Fra 1849 organist nær sin fødeby. Fra 1855 domorganist i Linz. Fra 1868 orgel- og teorilærer ved Wiens Musikkonservatorium. Har komponeret talrige kirkelige korværker, kammermusik og symfonier. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag 

John Bull (1563-1628). Engelsk organist, virginalist, korleder, musiklærer, orgelbygger og komponist. Blev som 10-årig optaget i drengekoret  i Hereford Cathedral og året efter  i Chapel Royal i London. Han fik samtidig orgelundervisning. Han blev 1582 ansat som organist og kantor i Hereford Cathedral. Afsluttede i 1586 studier ved Oxford Universitet og blev 10 år senere på dronning Elizabeths anbefaling musikprofessor ved Gresham College i London. Efter dronningens død i 1603 blev han ansat ved hoffet hos kong James. Han flyttede til Flanderne 1613. Her fortsatte han som organist og orgelbygger. Han udgav o. 1612 den første trykte nodebog for cembalo, virginal og orgel (Parthenia = virgin, for virginaler) med 21 kompositioner af ham selv, William Byrd, Orlando Gibbons og anonyme. Han døde i Antwerpen. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Dietrich Buxtehude
(1637-1707). Slægtsnavnet stammer fra byen af samme navn sydvest for Hamburg. Her slog forfædrene sig ned i 1500-tallet. Faderen kom fra Oldesloe i Holsten og blev 1637 organist i Santa Maria kyrka i Hälsingborg, der dengang tilhørte Danmark.
Formentlig blev DB født der. 1641 flyttede familien til Helsingør, da faderen blev organist ved Sankt Olai Kirke. Familien talte dansk. DB blev i 1657 som 20-årig ansat som organist ved Santa Maria kyrka i Hälsingborg, men 1658 mistede Danmark Skåne til svenskerne, hvorefter han rejste til Danmark. 1660 blev han organist i Sct. Maria Kirke i Helsingør og  i 1668 Mariakirken i Lübeck. Folk valfartede til hans berømte aftenkoncerter i adventstiden, således kom J. S. Bach til fods i 1705 dertil. DB komponerede kirkelige vokalværker, kantater og orgelmusik. Det meste blev ikke udgivet, men reddet, fordi hans elever lavede afskrifter af dem.
Se 
Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

William Byrd (1543-1623). Engelsk organist og komponist, der omtales som "Musikkens fader". Studerede hos komponisten Thomas Tallis. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Georg Böhm (1661-1730). Tysk komponist og organist. Studerede ved universitetet i Jena i årene 1684-1690. Fungerede derefter som organist ved St. Johannis Kirche i Lüneburg resten af sit liv. Komponerede kantater og musik for orgel og cembalo. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Christian Cappelen (1845-1916). Blev født i Drammen. Studerede klaver og komposition på musikkonservatoriet i Leipzig i 3 år fra 1860.Bosatte sig derefter i Kristiania og optrådte som pianist i det philharmoniske selskab. Fra 1868 organist ved forskellige kirker i Drammen. Blev 1867 organist ved Vor Frelsers Kirke i Kristiania og i 1889 lærer i messe- og kirkesang ved det praktisk teologiskeseminarium. Optrådte som orgelvirtuos overalt i Norge. Komponerede klaverstykker, solosange, korsange, orgelstykker og 2 kantater. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704). Fransk komponist med stor produktion af operamusik og kirkemusik. Fik musikundervisning som barn. Var elev af Carissimi i Rom i årene 1667-1669. Opholdt sig derefter mest i Frankrig. Skrev musik til Molières skuespil. Var kendt i sin samtid. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag
   
H. Claus (?-?). Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Frédéric Francois Chopin
(1810-1849). Polsk komponist og klavervirtuos. Faderen var født i Frankrig, men udvandrede som 16-årig til Polen, hvor han ernærede sig som fransklærer.  Drengen voksede op i Warszawa og optrådte første gang ved en offentlig en koncert som 8-årig. Han var elev af inspektøren ved musikkonservatoriet i Warszawa. 15 år gammel udgav han sit opus I - Rondo i C-mol. Studerede 3 år i Wien og blev kendt for sin improvisationskunst. Fra 1830 var han ofte udenlands på koncertturnéer. 1831 bosatte han sig i Paris. Han har komponeret talrige værker for klaver. Var hele livet svagelig p.g.a. tuberkulose.
Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Christen Christensen (1871-1952). Født i Maabjerg Sogn. Forældrene var husmand N. Chr. Christensen og hustru Maren Kristine Jacobsen. Seminarist fra Aarhus 1895. Elev af Birkedal-Barfod. CC blev ansat som organistvikar ved Holstebro Sognekirke i januar 1914. August 1916 blev han fastansat og nåede at holde 25-års jubilæum, før han fratrådte september 1939. I Holstebro Sognekirke spillede CC på et 18 stemmers pneumatisk orgel med 2 manualer og pedal. Orglet blev bygget i 1908 og var det største orgel, der udgik fra kirkeorgelafdelingen på Danmarks største harmoniumsfabrik: Joh. P. Andresen & Co., Ringkjøbing. CC havde også sin gang i Holstebro Frimenighedskirke (senere Valgmenighedskirke) og i missionshuset. CC udgav i 1918 en lille harmoniumskole, der udkom i 5 oplag, sidst i 1942. Forlaget O. Lohse udgav i 1936 "12 små Salmemelodier ved Chr. Christensen, Lærer og Organist i Holstebro". Lærerhvervet udøvede han på Danmarksgades skole. Musikundervisningen foregik i CCs hjem på et harmonium med 1 manual og uden pedal. CC var meget produktiv og forærede mange af sine elever håndskrevne koralbearbejdelser.
Et udvalg af koralbearbejdelser findes i  Orgelnodebøger udgivet på eget forlag og Orgelkompositioner, der ikke er udgivet

Pietro Cornet (o. 1570-80 -1633). Flamsk organist og komponist. Født i Brüssel. Var organist i Sankt Nicholas Kirke i Brüssel i årene 1603-1606. Var hoforganist hos Albert VII og hans hustru Infanta fra 1606. Fungerede også som orgelsagkyndig og orgelbygger. Skrev verdslig og kirkelig musik for tasteinstrumenter, bl. a. 2 couranter med varationer, 1 toccata og 18 fantasier. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Francois Couperin "den ældre" (1631-1701). Fransk musiker og komponist (ikke at forveksle med  "den store" Francois Couperin (1668-1733)). Faderen Charles Couperin fik 3 sønner - Louis, Francois (den ældre) og Charles. Francois' kendteste værk er nodebogen "Pièces d'orgue", der består af 2 messer - en til sognekirker og en til klosterkirker. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Louis Couperin (o. 1626-1661). Storebror til Francois Couperin "den ældre".
Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Christian Hemmingsen Debois (1882-1960). Dansk organist og komponist. Han blev uddannet hos private lærere og tog organisteksamen i 1907 på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Organist ved Københavns Begravelsesvæsen i årene 1908-1920. Organist ved Reformert Kirke i København 1911-1919. Organist og kantor ved  Sct. Matthæus Kirke i København 1919-1952. Skrev romantisk orgelmusik, romancer, salmemelodier og orkesterværker. Var i modvind p.g.a. tidens laubske, asketiske smag. Koralerne fik ingen fremtid. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Jean-Francois Dandrieu (Ca. 1682-1738). Fransk barokkomponist, cembalist og organist. Født i Paris. spillede som 5-årig for kong Louis XIV og hans hof. Fra 1700 fungerede han som organist ved Saint Marie-kirken i Paris og overtog stillingen efter Nicolas Le Beque. Fra 1721 ansat som 1 af de 4 organister ved Chapelle Royale. Døde i Paris. Komponerede især for cembalo, men også instrumentalkoncerter og orgelmusik. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Francesco Girolamo Diruta (1561-1610). Italiensk organist og komponist. Komponerede især gejstlig musik: Messer, motetter, salmer og orgelmusik. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

John Dowland (1563-1626). Engelsk komponist og lutspiller. Blev født i London. Fik professionel uddannelse som lutspiller. Fulgte med sin arbejdsgiver, ambassadør sir Henry Cohen, til Frankrig og opholdt sig i Paris i årene1580-1586. I 1588 blev han gift og tog universitetsgraden Bachelor of Music i Oxford. I årene 1594-1597 var han på rejse til Italien og Tyskland. Besøgte Genua, Firenze og Venezia og  blev vel modtaget af hertugen af Braunschweig-Wolfenbüttel og landgreven af Hessen. I årene 1598-1606 boede han i Danmark og var ansat som lutspiller i kong Chr. IVs kapel. Efter hans død blev hans værker tildels glemt, men blev genopdaget i 1960erne. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Clément Francois Théodore Dubois (1837-1924).
Fransk komponist født i Rosnay i Nordfrankrig. Studerede på konservatoriet i Paris. Ansat 1855 ved Invalidekirken i Paris. Fra 1859 kordirigent ved Sankt Clotilde, hvor César Franck var organist. I årene 1877-1896 var han organist ved Madeleinekirken. Fra 1871 var han harmonilærer og fra 1896 rektor for musikkonservatoriet i Paris. Døde i Paris. Komponerede 5 operaer, 3 symfonier, 1 ballet, 2 oratorier, 1 klaverkoncert, orkestersuiter, symfoniske digte, strygerkvintetter, messer, motetter, sange, klaver- og orgelstykker.
Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Giles Farnaby (O. 1563-1640). Engelsk komponist og virginalist. Studerede musik på universitetet i Oxford. Kendt for sine kompositioner i Fitzwilliam Virginal Book. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Johann Kasper Ferdinand Fischer (o.1650-1746). Blev født og opvoksede i Bøhmen. Fik publiceret mange værker, mens han levede, men mange andre værker er gået tabt. Fra 1695 til sin død var han kapelmester hos hertug Ludwig Wilhelm af Baden. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

César (Auguste Jean Guillaume Hubert) Franck (1822-1890). Født i Liège (nuv. Belgien). Komponist, pianist, organist, musiklærer. Gav koncerter fra 1834. Studerede i Pais fra 1835. Rejste rundt i Frankrig og demonstrerede nye orgler bygget af Aristide  Cavaillé-Coll. Blev professor ved musikkonservatoriet i Paris 1872. Blev fransk statsborger. Fra 1858 til sin død organist i Saint Clotilde i Paris. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Girolamo Alessandro Frescobaldi (1583-1643). Født i Ferrara, Italien. Studerede hos Luzzascho i Ferrara. Inspireret af Ascanio  Mayon, Giovanni Maria Trabaci og Claudio Merulo. Var organist i Peterskirken i Rom i årene 1608-1628 og 1634 til sin død. Den musikalske organisation Capella Giubia holdt til her. Han blev en berømt komponist for tasteinstrumenter.  Hans trykte udgivelser fik betydning for J. J. Froberger, J. S. Bach, Henry Purcell m. fl. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Johann Anastasius Freylinghausen (1670-1739). Født i Gandersheim i Niedersachsen. Tysk salmedigter og salmekomponist. Huslærer i Erfurt. Fra 1695 deltog han i opbygningen af Vajsenhuset i Halle. Blev hovedkraft i den pietistiske sang i Halle. Udgav åndelige sangbøger 1604 og 1614. Blev leder af Vajsenhuset og de andre godgørende institutioner fra 1727. Var sognepræst ved Sankt Ulrich Kirche i Halle, hvor han døde. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Carl Almann Holger Friisholm (1882-1969). Organist ved Sct. Laurentius Kirke, Kerteminde (Oplysning i Dansk Organist- og Kantorforenings Præludiesamling for Orgel eller Harmonium (udg. 1928)). Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Johann Jacob Froberger (1616-1667). Tysk barokkomponist, cembalovirtuos og organist. Født i Stuttgart. Blev i 1637 hoforganist i Wien. Studerede samme år hos Frescobaldi i Rom. Efter 1657 foretog han mange rejser. Han døde i Frankrig. Hans suiter er for cembalo eller clavicord, mens hans partitaer ligesåvel kan være for orgel. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Robert Johann Neepomuk Führer
(1807-1861). Bøhmisk kirkemusiker og komponist. Født i Prag. 1807-1824 musikstudier hos J. Vitásek. 1823 ansat som organist i Prag. 1830 ansat som lærer på den nyoprettede orgelskole i Prag. 1839-1845 domkapelmester i Prag. 1846-49 ansat ved teaterorkestret i Salzburg. 1853-1955 organist i Gmunden. Flyttede til Wien 1860. Har skrevet over 400 kirkemusikværker.
Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Jacob Gallus
(1550-1591).
Født i nuværende Slovenien. Kendt for sin kirkemusik, bl. a. store korværker. Fra 1585 til sin død organist i Prag.
Se 
Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag eller "Lamentationes Ieremiae prophetae" under Orgelnodebøger udgivet på eget forlag.

Johan Christian Gebauer (1808-1884). Født i Christiansfeld. Kom til København 1825. Fik musikundervisning hos C. E. F. Weyse, Fr. Kuhlau og senere J. P. E. Hartmann. Blev i 1846 ansat som organist ved St. Petri Kirke. Fra 1859 til sin død var han organist ved Helligaandskirken. Udgav 1844 sin første samling af børnesange. Var lærer i harmonilære fra åbningen af Kjøbenhavns Musikkonservatorium i 1867 og indtil 1883. Skrev  kendte melodier til "En lille nisse rejste", "Hist, hvor vejen slår en bugt", "I alle de riger og lande" m. fl., salmemelodier og orgelpræludier.  Se Orgelkompositioner, der ikke er udgivet  

Tommaso Giordani (Mellem 1730 og 1733 - før 1806). Italiensk komponist. Født i Napoli. Turnerede fra 1747 med komisk opera sammen med faderen Guiseppe Giordani og en sangerinde: Australien, Salzburg, Frankfurt, Amsterdam, Paris - og endte i London 1753. Var 1764-1767 musikdirektør ved Smock Alley Theatre i Dublin. Vendte tilbage til London 1767-1783. Tilbage til Irland 1783. Komponerede musik til opera og skuespil, ouverturer, sonater, strygekvartetter og koncerter. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag


Georg Goltermann
(1824-1898). Tysk cellist og komponist.
Se
Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag


Starling Goodwin (1711-1774). Født i London. Blev blind som 10-årig efter skoldkopper. Komponerede såvel kirkelig som verdslig musik. Ved sin død var han organist ved 4 kirker. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag


William Goodwin
(?-1784). Engelsk komponist. Organist ved St. Bartholomew's, Royal Exchange i London. 1. udgivelse (1776) var "Twelve Voluntaries for the Organ or Harpsichord".
Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag


Claude Goudimel (1505-1572). Fransk komponist, musikteoretiker og musikudgiver. Født i den franske by Besancon, der var en del af det hellige, romerske rige. Studerede 1549-1555 i Paris.  Arbejdede sammen med trykkeren Nicolas du Chemin. Udgav 1549 en bog med franske chansons. 
I 1557 flyttede han til Metz. Han tog afstand fra katolicismen og blev protestant (huguenot). Han udgav i 1565 en 4-stemmig udsættelse af samtidens franske salmebog. Den tog huguenotternes til sig og den blev også kaldt Genève-salmebogen, hvor Calvins reformerte lære havde stor udbredelse. Religionskrigen tvang ham til at forlade Metz og flytte tilbage til Besancon og senere Lyon. Han blev som huguenot (modstander af katolicismen) formentlig myrdet på Bartholomæusnatten i Lyon. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Maurice Greene (1696-1755) blev født i London, hvor han boede hele sit liv. Han var af velstående familie - den yngste af  en søskendeflok på 7. Han trådte sine barnesko inden for musikken som kordreng i St. Paul's Cathedral under Jeremiah Clarkes direktion. Som 14-årig gik hans stemme i overgang. Han kastede sig derefter over orgelmusikken. Han lærte orgelspil hos Clarkes efterfølger, organist Richard Brind. I  1714 fik Maurice Greene sit første organistembede. I 1718 døde Richard Brind og Maurice overtog organistembedet ved St. Paul's. Han blev gift med Clarkes kusine Mary Dillingham. De fik 5 børn. Embedet ved St. Paul's førte med sig, at han komponerede salmer, orkester- og kormusik til brug i kirken. Blandt hans organistelever var Travers, Boyce og Stanley. Maurice Greenes produktion omfatter også en del verdslig instrumentalmusik, bl. a. stykker for spinet, ouverturer og suiter. Han blev medlem af flere musikalske selskaber, hvor der var mulighed for at få opført egne værker. Maurice Greene var samtidig med Händel, som han kendte. I 1727 blev Maurice Greene udpeget som organist og komponist for Chapel Royal. Efter dette var  Maurice ikke så populær hos Händel, der formentlig  også havde tragtet efter denne stilling. Maurice Greene var produktiv. Han havde det held, at hans musik blev værdsat af sin samtid. Han havde succes i de toneangivende kredse og kunne snart smykke sig med mange fine titler. Hans værker fandt anvendelse, og en del af dem blev trykt, mens han levede. er hans død. Se Orgelnodebøger udgivet på eget forlag

Edvard Hagerup Grieg (1843-1907). Norsk pianist og komponist. Født i Bergen som nr. 4 af 5 søskende. Som barn fik han systematisk klaverundervisning af sin mor. Begyndte at komponere som 9-årig. 1858-1862 studerede han ved konservatoriet i Leipzig. 1863-1866 boede han i København og havde kontakt til Niels W. Gade og J. P. E. Hartmann. 1866-1868 var han leder af Det Philharmoniske Selskab i Christiania (senere Oslo). 1867 giftede han sig med sin kusine Nina H. G., der var en kendt koncertpianist og sangerinde. 1871-1872 var han med til at oprette Musikforeningen (Senere benævnt Oslo Filharmonien). 1874 levede han som frikunstner på Stortingets kunstnerløn. 1875 tog han på koncertrejser til Europa. 1880-1882 var han dirigent for Musikkselskabet Harmonien i Bergen. 1885 og 1887 var han atter på koncertturne i Europa og traf også her kendte samtidige komponister. Han blev æresdoktor ved 2 engelske universiteter og i 1905 medlem af det svenske Kungliga Musikaliska Akademien. Skrev mange slags klavermusik - bl. a. inspireret af norsk folkemusik - og klaverkoncerter, symfonier m. m. - se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag


(Jørgen) Chr. Groll (1952-2008) blev født i en musikalsk familie - hans moder er koncertsangerinde Ellen Stryg Jensen. Så snart han var i stand til at kravle op på klaverbænken, gav han sig til at spille
små melodier, som han forsøgte at harmonisere. CG fik klaverundervisning som barn og ung og blev musiksproglig student fra Kildegård Gymnasium i 1972. Derefter studerede han på Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet. Som nyansat tenor i Solbjerg Kirkes kor i 1974, blev han tryllebundet, da han hørte og så organist Werner Meyer med musikalitet og teknisk overskud folde sig ud på orglet - han måtte bare lære at spille på dette orkestrale blæserinstrument. I 1977 begyndte han at gå til undervisning hos nu afdøde organist Carl Riess. Sommer 1980 bestod han den Præliminære Orgelprøve. Var derefter fast organistvikar ved Solbjerg Kirke og Frederiksberg Begravelsesvæsen indtil maj 1986. I årene 1982-86 studerede han almen musikpædagogik på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, hvilket resulterede i en statsprøvet musikpædagog-eksamen. I faget "brugsklaver" spillede han jazzklaver. CG ernærede sig under studierne som jazzpianist. Fra 1986 ansat som organist ved Karlslunde Kirke og Karlstrup Kirke. CG var kendt som en aktiv improvisator. Enkelte noterede kompositioner findes i
"Små orgelkompositioner fra skrivebordsskuffer, 2. bog" - se
Orgelnodebøger udgivet på eget forlag

Jean-Adam Guilain
(Ca. 1680-efter 1739). Døbt Johann Adam Wilhelm Freinsberg. Tysk organist og cembalist. Rejste til Frankrig før 1702 og blev elev af Louis Marchand, som han senere dedikerede nogle orgelkompositioner til. Udgav 1739 en samling stykker for cembalo.
Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Alexandre Guilmant
(1837-1911). Fransk organist og komponist. Født i Boulogne-Sur-Mer. Faderen var organist i St. Nicholas. Her assisterede AG som 12-årig og blev faderens efterfølger i 1860. Studerede hos Lemmens. Var organist  i L'église de la Sainte-Trinité i årene1871-1901. Kendt som dygtig underviser, koncertgiver og improvisator. Fra 1896 professor i orgel ved Paris Conservatoire. Skrev musik for piano, orgel og harmonium.
Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag


Sophus Halle
(1862-1924). Sophus Halfdan Halle blev født i Rødby. I årene 1879-1882 fik han læreruddannelse på Jonstrup seminarium, hvor han blev undervist i orgel og musikteori af Carl Mortensen. I 1882 blev Sophus Halle ansat som kommunelærer i København og fortsatte sine musikstudier hos Nebelong (orgel) og Otto Malling (Teori). Han vikarierede i forskellige kirker og var fra 1896 organist ved Immanuelskirken indtil 1905, hvor han blev udnævnt til skoleinspektør ved Hans Tavsens Skole. Samtidig indstillede han sin praktiske musikervirksomhed. Sophus Halle udgav bl. a. en meget udbredt Retskrivningsordbog (1904) og deltog i debatten om Laubs reform af kirkesangen, som han var kritisk overfor. Sophus Halle komponerede orgelstykker, sange og salmer. Hans Opus I: Præ- og Postludier for orgel eller Harmonium (1892) blev ligesom hans Modulationslære (1900) meget udbredte og kom i flere oplag. Flere af Sophus Halles sange og salmer som f. eks. Nu falmer skoven og Alt staar i Guds Faderhaand blev også populære uden dog at kunne fortrænge de "gamle" melodier af hhv. Nebelong og Henrik Rung. Sophus Halle komponerede flere samlinger af skolesange for børn og udgav koralmelodier: Psalmebogens Melodier (1904) og arrangementer for kor: Blandet Kor (1905). Halle var engageret i den folkelige sang bl. a. som medstifter af Dansk Korforening og som medlem af en Sangkommission, der var nedsat af Københavns Skoledirektion. 
Se
Orgelnodebøger udgivet af andre forlag

Franz Joseph Haydn (1732-1809). Østrigsk komponist, pianist og kapelmester. Skabte sonateformen og den klassiske symfoni i 4 satser. Komponerede over 100 symfonier. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag
Erik Christian Hoff (1832-1894). Norsk organist, komponist og dirigent. Født i Bergen. Udgav 1878 melodibog til samtlige autoriserede salmebøger. Skrev koraler, bl. a. "Guds menighed, syng".  Døde i Kristiania. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Georg Friedrich Händel (1685-1759). Tysk barokkomponist, der blev engelsk statsborger i 1727. Faderen var feltskær og moderen præstedatter. Det var ikke et musikalsk hjem. Som 10-årig fik han undervisning hos lokale organist, Friedrich Wilhelm Zachau.1702 påbegyndte han jurastudiet på universitetet, men faldt fra samme år, da han fik organiststilling ved domkirken i Halle. 1703-06 var han ansat som violinist og cembalist ved operaen. Skrev sin første operamusik og kammermusikværker i denne periode. 1706-10 opholdt han sig i italienske byer i adelige kredse og skrev operaer, oratorier og 100 verdslige kantater. 1710 blev han ansat som kapelmester hos kurfyrsten af Hannover. Fra 1712 havde han fast ophold i London. 1717-19 var han huskomponist hos en jarl og senere en hertug. 1720 blev han musikdirektør for The Royal Academy of Music. Han skrev igennem sit liv talrige operaer, oratorier, kirkemusik på latin, italiensk og engelsk, kantater, duetter, sange, concerti grossi, suiter, sonater og cembalomusik.
Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag


Johann Wilhelm Hässler (1747-1822). Tysk pianist, organist og komponist. Født i Erfurt. Studerede hos onkelen Johann Christian Kittel. Blev i 1762 som 15-årig ansat som organist i Barfüsserkirche i Erfurt. Kom til at koncertere som klavervirtuos overalt i Europa. Opholdt sig i London 1790-1792. Blev derefter ansat ved hofkapellet  hos zarinde Katharina II af Rusland. Fra 1794 musiklærer og komponist i Moskva. Komponerede bl.a. sonater, fantasier, præludier, kantater og sange. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Kirsten Ingemann (f. 1946) tog kirkemusikalsk diplomeksamen i 1975 på Det Jyske Musikkonservatorium med Anders Riber og Bent Frederiksen som lærere. Ansat ved Thyborøn Kirke samme år. Fra 1981 ansat ved Ellebæk Kirke, Holstebro. Har studeret sang hos bl. a. Vagn Thordal, André Orlowitz og Poul Teddy Rasmussen. Har ved adskillige koncerter herhjemme optrådt som orgel- og sangsolist. Har desuden optrådt som sangsolist  i Pistoia, Casciavola og Montale. Har med Ellebæk Kirkes Koncertkor (pigekor) foretaget kor- og koncertrejser i Italien. Se Hans Sørensens side under Orgelnodebøger udgivet på eget forlag

Carl A. Christoph Jung (1815-1883). Domorganist ved Aarhus Domkirke 1847-1883. Se Orgelnodebøger udgivet af andre forlag

Sergei Georgi Junger (1944-2006). Sergeis far, Georgi Vladimirovitsch Junger, blev født 1890 i Novo-Georgievsk (Modlin) i russisk Polen. Han var forhenværende russisk artillerikaptajn, da han mødte Sergeis mor. Han døde i 1954 i København. Moderen Ketty Junger, f. Lykken, blev født i Fredericia i 1916. Hun døde 1998. Sergei blev født i København. Han studerede på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1967-1969 og bestod den præliminære organisteksamen i 1969. Han arbejdede som organistvikar i Tranebjerg, på Samsø, Nysted og Blovstrød i årene 1970-1972, arbejdede som organist ved Sundby Hospital 1972-1990, som fast vikarorganist ved Sundkirken (på Amager) 1977-1995 og ved Gethsemane Kirke 1986-1994. Han spillede til morgenandagt på Missionshotellets Annex (Vestervoldgade, Kbh.) 1974-1983. Sergei var inspireret af den russiske musik og dens symbiose med den franske musik fra slutningen af 1800-tallet, fransk barokmusik og fransk symfonisk, romantisk musik. Organist Carl Riess, der var organist ved Sergeis barndoms kirke, Filipskirken, var en vigtig inspirationskilde. Carl Riess havde studeret hos Joseph Bonnet i Paris. Han fik senere embede ved Marmorkirken, hvor Sergei o. 1969 lod sig inspirere siddende på orgelpulpituret. Sergei har komponeret talrige værker - dels klassisk inspirerede partitaer, bl. a. over danske orgelkoraler, dels større, symfoniske, moderne og vilde værker, altid med en vældig fantasi og mod til dels at dyrke det klassiske, dels at gå til grænsen og lidt over. Den største af hans partitaer har ikke mindre end 25 variationer! Nogle af hans kompositioner er udgivet på mit forlag: Orgelnodebøger udgivet på eget forlag 

Anders Sophus Jørgensen
(1812-1892). 
Organist og kantor. Født i København. Han tog organisteksamen som privatist på Det Kgl. Musikkonservatorium i 1932 og kantoreksamen på konservatoriet i 1947. Han var elev af Emilius Bangert, Finn Viderø, Agnete Zacharias m. fl. Han blev gift med Agnete Jacobsen i 1936. Han blev ansat ved Adventskirken på Sallingvej i Vanløse i 1940. Det var en interimskirke indtil 1944. I begyndelsen havde han et harmonium at spille på. Det blev afløst af et lille 4-stemmers kegleladeorgel ”velvill. udlånt af Frobenius & Co.” (Organist- og Kantorembederne 1953). Det blev i 1957 erstattet af et 20-stemmers Frobeniusorgel med to manualer og pedal. Han var organist i Adventskirken i over 40 år. Igennem alle årene var han en søgt dirigent for amatørkor. Han var således dirigent for Københavns Højskoleforenings Kor, Korforeningen ”Dur og Moll” og overdirigent for Korsammenslutningen af 1920. Desuden underviste han i klaver og havde mange elever. I de senere år var han sanglærer på Rødkilde skole i Vanløse. Se Orgelnodebøger udgivet på eget forlag

Gundorph Jørgensen
(1874-1937)
, organist ved Brahetrolleborg Slotskirke, Korinth Station.
Han udgav en serie af nodebøger med titlen: Præludier for Orgel eller Harmonium komponerede for Kirke og Hjem. 1. samling med 19 stykker blev udgivet i 1917, 2. samling med 25 stykker blev udgivet 1919, 3. samling med 24 stykker blev udgivet ?, 4. samling med 22 stykker blev udgivet ?, 5. samling med 33 stykker blev udgivet 1933. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag


Georg Friedrich Kauffmann (1679-1735). Tysk barokkomponist. Komponerede primært kirkemusik for orgel. Studerede tangentinstrumenter hos J. H. Buttstett i Erfurt og orgel og komposition hos J. F. Alberti i Merseburg. Da Alberti skadede højre hånd i 1698, overtog Kauffmann hans embede som underviser og organist ved katedralen. Han udgav en komplet udgave af egne orgelkoraler under titlen " Harmonische Seelenlust".  Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag


Carl August Kern (1836-1897). Tysk organist og komponist. Født i Bobenhausen i Oberhessen. Fra 1879 1. lærer og organist i Laubach. 1869-1879 organist i Schlitz.
Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Johann Christian Kittel
(1732-1809). Tysk organist og komponist. Blev født og døde i Erfurt. Studerede hos Jakob Adlung. Flyttede til Leipzig i 1748 og blev sidste og værdsatte elev hos Johann Sebastian Bach. 1751 blev han lærer  og organist i Langausalza. I 1756 blev han organist  ved Barfüsserkirche i Erfurt og fra 1762 ved Predicherkirche. Var en virtuos organist. Opholdt sig i 1800 i Hamburg for at klargøre en koralbog med forspil beregnet for den Schleswig-Holstenske Kirke. Den blev udgivet i Altona i 1803. Skrev meget orgelmusik til kirkebrug.
Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Justin Heinrich Knecht
(1752-1817). Tysk komponist født i Biberach an der Riss, hvor han blev undervist i orgel og andre tasteinstrumenter, violin og sang. Han var optaget på et luthersk collegium i Esslingen am Neckar fra 1768 til 1771, hvorefter han blev luthersk lærer og musikdirektør i Biberach, der var et selvstændigt fyrstedømme indtil 1803. Han blev organist i St. Martin's kirche i 1792 - en kirke, hvor både protestanter og katolikker kom. Han komponerede kantater, operamusik, orkestermusik, kammermusik, musik for orgel og piano og udgav også musikteoretiske bøger.
 Se
Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag


J. Knuth (?-?)
. Tysk komponist og organist, der optræder i nodebøger med Rinck, Blied, Eberlin etc.
Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Ole Koppang
( 1842-1932). Norsk lærer, organist og komponist. Tog lærereksamen i 1860. Tog timer piano, orgel og harmonilære i Christiania (Oslo), og studerede sangundervisning i Stockholm og København. Arbejdede som organist i Oslo til han var 80 år gammel. Var censor ved organisteksamen ved Oslos musikkonservatorium. Udgav sangbøger og "Ved Orglet - foredragsstykker for kirke og hjem" (6 hefter med orgelstykker af forskellige komponister foruden ham selv.
Se
Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag


Karel Blazei Kopriva (1756-1785). Tjekkisk organist og komponist. Studerede først hos sin far, Vaclav Jan Kopriva, og senere hos Josef Seger i Prag. Fik ansættelse ved St. Jacobs kirke i Citoliby. Har skrevet symfonier, messer, motetter og orgelværker. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Jan Krtitel Kuchar (1751-1829). Tjekkisk musiker, cembalist, organist og komponist. Fik musikundervisning hos en organist som barn. Studerede filosofi, men tog sideløbende organistuddannelse hos Josef Seger. 1772-1790 organist ved St. Jindrich-kirken i Prag. Underviste desuden i sang, piano, orgel og komposition. Fra 1790 organist ved Strahov-klosteret. 1791 til sin død leder af Prags opera. Samarbejdede med Mozart i forbindelse med operaer. Spillede også mandolin. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag


Friedrich Kühmstedt (1809-1858). Tysk komponist. Studerede hos JohannNepomuk i Weimar. Komponerede symfonier, fugaer og præludier for orgel. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Louis Kæstel
(1877-1955)
.
Lærer ved Tolstrup skole og organist ved Øster Egesborg Kirke i mange år. I 1913 udkom "10 Præ- og Postludier. I 1915 udkom "12 Præ- og Postludier".  I 1920 udkom "24 Præ- og Postludier".
Se  
Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Laurids Lauridsen (1882-1946).  Født i Arnborg ved Herning som søn af gårdejer. Blev som lille barn blind p.g.a. sygdom. Blev som 10-årig optaget på Det Kgl. Blindeinstitut i København. Lærte Orgel- og klaverspil og musikteori. Blev senere optaget på Musikkonservatoriet i København. Bestod organisteksamen i 1904. Var organist i Skive Kirke fra 1910 til sin død. Komponerede orgelmusik, klavermusik, sange og kammermusik. Skrev musikken med blindeskrift. Organist Aksel Agerby oversatte fra blindeskrift til noder.  Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Peter Lea-Cox blev født i 1945 i Bournemouth. Han studerede på the Royal Academy of Music fra 1963 til 1966, hvor han var elev af Douglas Hawkridge. Han blev herefter ansat som Assistent Music Master på Oundle School i Northants. I 1973 vendte han tilbage til Royal Academy of Music som underviser og med administrativt arbejde indtil 1986. 1987 blev han organist og kantor i den lutheranske kirke St. Anne & St. Agnes nær St. Pauls Cathedral i Londons City. Det medførte et rigt musikliv - der bl. a. bestod af 2-3 ugentlige lunch-time-koncerter. Med sit faste ensemble - Lecosaldi ensemblet - genoptog han i 1982 en tradition fra Bachs tid, Bach Vesperen. En gang om måneden medvirkede de således ved gennemførelsen af en gudstjeneste som på Bachs tid. Den indeholder liturgi, salmer, prædiken, stor deltagelse af menigheden og - ikke mindst - en lang række musikalske indslag, såvel instrumentalværker som kantater, af J. S. Bach. Lecosaldi er et pseudonym, der anvendes af komponisten Peter Lea-Cox, når han komponerer efter gammel stil. Peter har rejst både med sit kor og som solist i Spanien, Frankrig, Tyskland, USA og Danmark. Her har mange også oplevet ham som en fantasifuld improvisator og komponist. Lecosaldi: Præludium og fuga for 5-6 orgler - se Orgelnodebøger udgivet på eget forlag

Louis James Alfred Lefébure-Wély (1817-1869) blev født i Paris som søn af en organist. Han studerede orgel og klaver på musikkonservatoriet i Paris og fik derefter ansættelse som organist i kirker i Paris. I årene 1847-1857 ved Madeleine-kirken, der havde et nybygget Cavaillé-Coll orgel, og fra 1863 til sin død St. Sulpicekirken, der netop havde fået et nyt Cavaillé-Coll orgel. Han var kendt af sin samtid som en dygtig komponist og improvisator, der forstod at udnytte det moderne orgels muligheder. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Jacques-Nicolas Lemmens (1823-1881). Født i Frankrig nær den Belgiske grænse. Faderen, der var landsbyorganist, blev hans første spillelærer. Han modtog undervisning flere steder, bl. a. på konservatoriet i Bruxelles, hvor han senere blev lærer i årene 1849-1869. Han koncerterede i Europa. Han udgav mange nodebøger, deraf lærebogen Ècole d'Orgue" (udg.1862). Lemmens udtales som det læses på dansk. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"
L. Liebig (?-?).
 Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Ignace Xavier Joseph Leybach (1817-1891). Fransk pianist, organist, musiklærer og komponist. Født i Gambsheim i Alsace. Fik organistuddannelse hos Joseph Wackenthaler. Blev organist og maitre de chapelle ved domkirken i Strassbourg. Fik undervisning i klaver hos Friedrich Kalkbrenner og Chopin. Blev en berømt pianist i sin tid. Fra 1844 organist ved katedralen Saint Etienne i Toulouse. Skrev en en metodelærebog i orgelspil. Komponerede 350 orgelstykker, motetter og anden liturgisk musik samt salonklavermusik. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Ludvig Mathias Lindeman
(1812-1887). Norsk komponist, kirkemusiker, organist og folkemusiksamler. Født i Trondhjem, død i Kristiania. Udgav "Ældre og nyere norske fjeldmelodier" - folkemusik samlet i årene 1853-1867. Udgav den norske koralbog i 1878. Var i 1883 med til oprettelsen af en organistskole, der blev til Norges Musikkhøgskole.
Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Jean Baptiste Lully (1632-1685). Født i Firenze i Italien. En tiggermunk lærte ham musikkens begyndelsesgrunde og lærte ham at spille guitar. En fransk hertug tog drengen med til Paris, hvor han blev kammertjener for den franske konge Ludvig den XIVs kusine. Han blev en dygtig danser, komponerede morsomme sange og udviklede sig til violinvirtuos. Han fik af kongen  til opgave at omorganisere hoforkestret. Han grundlagde den franske opera, komponerede komiske balletter i samarbejde med Molière og komponerede kirkemusik. Den foreliggende Sarabande er formentlig skrevet for cembalo, men kan fint fremføres på orgel. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Hans Christian Lumbye (1810-1874). Dansk komponist og dirigent. 1824-1839 militærmusiker (trompetist). Dannede derefter eget orkester. 1843-1872 kapelmester i Tivolis koncertsal med hyppige koncertturneer i ind- og udland. Komponerede ca. 600 danse og marcher. Skrev desuden sange og teatermusik og orkesterfantasier. Jeg kender ikke stykker, der direkte er skrevet til orgel, men nogle af hans klaverstykker egner sig fint for orgel. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag


L. Aug. Lundh (1838-1916) blev født i Stockholm i Sverige. Han blev musiklærer ved Katarina allmänna läroverk i Stockholm 1857 og var organist i den tyska kyrka i Stockholm fra 1869. Han komponerede kantater, orkesterværker, 1 requiem og orgelstykker. Han udgav lærebøger i musik og antologier til praktisk brug. I 1891 udgav han "Organistens Preludiebok" med 100 kompositioner af forskellige komponister, deriblandt ham selv.  Se Orgelnodebøger udgivet af andre forlag

Georg-Simon Löhlein (1725-1781). Tysk pianist, violinist, musikpædagog og komponist. Født i Neustadt ved Coburg. Modtog tidligt musikundervisning hos lokale organister. Blev dygtig til klaver og violin. På grund af sin højde på ca. 1.90 m blev han som 16-årig ansat ved Frederik den Stores garde ved paladset i Potsdam. Fik skader efter deltagelse i mange slag og stoppede efter 16 års tjeneste. Studerede ved universitetet i Jena. Blev snartdirektør for akademiets koncerter og leder af Collegium Musicum. Fra 1763 studerede han filosofi, etik og digtning ved universitetet i Leipzig. Skrev syngespil og koncerter og kammermusik. Udgav en klaverskole og en violinskole. Døde få måneder efter ansættelse som kapelmester ved Marienkirche i Danzig.  Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Jean-Baptiste Maillochaud (1840-1928). Fransk musiker og organist. Man ved ikke meget om hans liv. I en periode o. 1920 var han organist i byen Niort i Centralfrankrig. Som komponist var han meget produktiv. Komponerede musik for harmoniorkester og kor, kirkelig musik og orgelmusik. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag


Louis Marchand (1669-1732). Var født i musikalsk, fransk familie og blev en kendt, virtuos organist og cembalist og komponist. De få kompositioner, der har overlevet, stammer fra hans ungdom. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Gerald Martin (1912-2007). Hans fødenavn var Denes Agay. Han blev født i Ungarn i en lille by nær Budapest. I 1939 flygtede han fra nazisterne til USA. Hans jødiske forældre blev døde i koncentrationslejren i Auschwitz. Når han komponerede klassiske stykker, anvendte han sit fødenavn, mens han til mere populære kompositioner brugte pseudonymet Gerald Martin. Han døde i Californien. Mange af hans jazznumre egner sig fint til orgel. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Johann Mattheson
(1681-1764). Opvækst i Hamburg, Nordtyskland. Som ung tenorsanger ved operaen i Hamburg, senere komponist af operamusik og megen anden slags musik, klavervirtuos og kapelmester. Udgav mange slags kompositioner og musikvidenskabelige bøger, var aktiv i samtidens debat om musikteori og kritiserede tidens musikfordomme.
Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Hans Matthison-Hansen (1807-1890) blev født i Flensborg. Efter konfirmationen kom han til København og studerede et par år på Kunstakademiet med Eckersberg som lærer. Musikken dyrkede han tidligt, og Weyse, der var hans lærer, tilrådede ham at lægge sig efter orglet. Han var domorganist i Roskilde 1832-1890. Ved Frederik VIs begravelse  spillede Hans Matthison-Hansen en fri fantasi, hvori han indflettede folkevisen om dronning Dagmar. Hans orgelkoncerter i Roskilde fik så stort ry, at der blev indsat ekstratog mellem København og Roskilde. Også ved koncertrejser i Sverige, Norge, Tyskland og England var han højt anset for sin orgelvirtuositet. Han var en dygtig improvisator. Han fik udgivet adskillige orgelnodebøger. Se Orgelnodebøger udgivet af andre forlag

Peder Mandrup Meyer
(1841-1919) blev født på St. Thomas, hvor hans far, Jørgen Scheel Meyer - senere distriktslæge i Horsens - på det tidspunkt var læge. Moderen hed Halvordine Elise Tuxen. P. M. Meyer blev i 1889 viet til Marie Caroline Klenz, datter af snedkermester W. O. Klenz. 1859 blev P. M. Meyer student fra Borgerdydsskolen i København. Men inden da havde han besluttet sig for at blive musiker. Han studerede klaver hos Rèe og musikteori hos professor Gebauer, der som gammel elev af Kuhlau satte stor pris på Meyers begavelse for det kontrapunktiske, der ellers var en sjældenhed blandt eleverne på det tidspunkt. Samtidig øvede han med flid orgel, klaver og violinspil. Han lagde sig med iver efter orgelspil, hvor Niels W. Gade, der benyttede ham som vikar i Holmens Kirke, gav ham den videre uddannelse i årene 1861-1863. Han deltog i krigen i 1864 som menig ved 18. regiment. Hjemvendt fra felten fortsatte han sine studier. I 1865  gav han i Slotskirken en koncert, der bragte ham megen anerkendelse som orgelvirtuos p. g. a. hans betydelige teknik, klare spil og smagfulde registrering. Senere levede han som søgt musiklærer og var i mange år censor ved Musikkonservatoriets organisteksamen. Fra 1874 til sin død var han indehaver af det betydelige embede som kantor ved Frederiksberg Kirke. Han fik udgivet et par hefter "Compositioner for Pianoforte" og et lille hefte med pedaløvelser, mens andre kompositioner, bl. a. en større samling salmer for 3-stemmigt damekor, kontrapunktiske udarbejdelser m. v., ikke er blevet trykt. Måske eksisterer de ikke længere. Kilder:  Nordisk Musiklexikon (H. V.  Schytte) 1892, Dansk Biografisk Lexikon 1897, 1923 og 1938, Chr. Rasmussen: Frederiksberg Kirke 1734-1934 (udgivet i 1933). 

Jeg har i 2002 og 2003 udgivet 3 nodebøger med orgelkompositioner af P. M. M. Se "Orgelnodebøger udgivet på eget forlag"

Jørgen Michaelsen (f. 1925). Dansk teolog, præst og salmedigter. Har været sognepræst ved  Aars-Haubro 1963-64 og Vester Alling Sogn 1965-92. Pensioneret i 1992. Har udgivet talrige salmehæfter og -bøger. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

L. Michelot (Maitre de Chapelle de N. D.-des-Champs, Paris). Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Don Luis Milan (o. 1500-1560) var spanier og ansat ved hoffet hos vicekongen af Valencia, Ferdinand af Aragonien, som vihuelaspiller (et instrument i slægt med guitaren). Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag
Friedrich Christian Samuel Mohrheim (1719-1780). Musiker og komponist. Født nær Erfurt, Tyskland. Var elev i Thomasschule (grundlagt 1212) i Leipzig i årene 1733-1736. Mohrheim var elev af og kopist for Johan Sebastian Bach i disse år (Bach var Thomaskantor ved Sct. Thomas Kirke i Leipzig i årene 1723-1750).  Mohrheim blev senere kapelmester i Danzig (nuv. Gdansk) i Polen. Han døde i Danzig. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Født i Salzburg. Spillede cembalo som 3-årig. Komponerede som 5-årig. Blev hofmusiker i Salzburg som 17-årig. Komponerede talrige musikværker af enhver slags i sit korte liv. Døde i Wien. Se "Trykte orgelkompositioner fra andre forlag"

Georg Muffat (1653-1704). Tysk organist og komponist født i Frankrig. Studerede hos Lully i Paris. Blev student ved jesuitterkollegiet i Séléstat. Fra 1671 fortsatte studier i Molsheim. Blev organist i Strassbourgkatedralen og fik den tysk-romerske kejser Leopold I i Wien som mæcen. Blev senere ansat som organist og kammermusiker hos ærkebiskoppen  i Salzburg. Fik undervisning hos Pasquini og kendte Corelli. Fra 1690 kapelmester ved hoffet hos biskoppen af Passau. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Gottlieb Muffat (1690-1770). Tysk organist og komponist. Født i Passau som søn af Georg Muffat, der gav ham den første musikalske undervisning. Fra 1711 hoflærer i Wien. Underviste den kejserlige families børn. Fra 1717 3. organist ved hofkapellet i Wien.  Avancerede 1729 til 2. organist og i 1741 til 1. organist, da kejserinde Maria Theresa overtog tronen. Udgav 72 versetter og 12 Toccataer i 1726 og kompositioner for cembalo i 1736. En stor del af hans kompositioner er aldrig udgivet på tryk. Ophørte med officielle pligter i 1763. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

F. Müller
 (?-?). Optræder i nodebøger med tyske komponister fra 1700- og 1800-tallet, f. eks. Rinck, Kittel, Liebig og Führer. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Melvin James Oliver, kaldenavn "Sy"
(1910-1988). Amerikansk trompetist, sanger og arrangør. 1939-1946 fast arrangør for Tommy Dorsey ( "Opus one" og "On the sunny side of the street" er fra denne periode). Fra 1946 kortvarigt eget orkester. Arrangør for Count Basie, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald m. fl. Mange af hans jazznumre egner sig fint til orgel.
Se
Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Johan Henrik Nebelong
(1847-1931). Dansk organist og professor. Fra 1864 organist ved fængslet på Christianshavn. Fra 1881 organist og kantor ved Sankt Johannes Kirke. Fra 1890 leder af musikafdelingen på Statens lærerhøjskole. Mangeårig formand for Dansk Organistforening.
Har komponeret melodi til "Nu falmer skoven".
Se
Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Johann Pachelbel (1653-1706). Tysk organist og komponist. Komponerede store mængder kirkelig og verdslig musik. Se
Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Bernado Pasquini (1637-1710). Italiener. Komponerede operamusik, oratorier og kompositioner for orgel og cembalo. Var kendt i sin samtid for sin virtuositet på cembalo. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Ercole Pasquini (o. 1560-mellem 1608 og 1619). Italiensk komponist og organist. Født i Ferrara. Studerede hos Alessandro Milleville. I 1580erne underviste han døtrene af hofarkitekt Aleotti. Blev 1592 organist ved Santa Maria in Organo i Verona Blev senere organist ved Academia delle Morte (Hans efterfølger var Girolamo Frescobaldi). 1597 blev han organist ved Peterskirken i Rom. Blev afskediget 1608 "af retfærdige årsager". Døde sindsyg. Ingen orgelkompositioner, men enkelte vokalværker blev udgivet i hans tid. Ingen originale noder er efterladt, men ca. 30 tastaturværker og nogle vokalværker findes i kopi. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Giovanni Pierluigi da Palestrina
(o. 1526.1594). Italiensk renæssance-komponist. Har komponeret salmer og kortere musikstykker til kirkebrug og rigtig meget kirkelig vokalmusik - 104 messer og mere end 250 motetter.
Født i Palestrina. Tog som ung til Rom og fik musikundervisning hos organist Robin Mallapest. 1544 blev han organist og kantor i Palestrina. Blev gift 1547. 1550-1550 var han korleder ved Capella Giulis (Det Sixtinske Kapel). En ny pave fandt ham i 1555 uegnet til at bestride posten, fordi han var gift. Han blev derefter kapelmester i 2 romerske kirker - 1550-1560 ved Sankt Johannes Kirke og 1561-1566 ved Sankt Maria Maggiore. I 1564 var han begyndt at skrive musik for kardinal Ippolito 2.s hof. Senere blev han musiklærer på Seminario Romano. 1571 vendte han tilbage til Capella Guilia. 1577 blev han officielt bedt om at skrive salmer. Hustruen døde 1571 af influenza. 1581 giftede han sig med en rig pelshandlerske, der reddede hans økonomi. Han fik udgivet rigtig meget musik før sin død 1594.
 
Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

André Palsgård (f. 1944). Praktiserende læge 1975-2011. Orgelredder fra 1988. Har produceret flere - overvejende frie - småstykker for orgel. Se Orgelnodebøger udgivet på eget forlag og Orgelkompositioner, der ikke er udgivet

Martin Peerson (o. 1571-73 - o. 1650-51). Engelsk komponist af religiøs og sekulær musik, organist og cembalist. I 1580erne var MP kordreng i St. Pauls Cathedral i London under organist Thomas Mulliner. Han konverterede fra katolicismen til protestantismen for at få adgang til musikstudier på Oxford universitet. Han blev bachelor of music 1613 og blev umiddelbart efter leder af drengekoret i Canterbury Cathedral. I 1624 blev han leder af koret i St. Pauls Cathedral. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Michael Pilgaard (Andersen) (f. 1956). Organist, ansat ved Sæby Vor Frue Kirke 1984-2000. Lærer ved kirkemusikskolen i Vestervig 1983-1985. Koralbearbejdelsen over "Nu falmer skoven" blev trykt i håndskrevet form i 1990 i "Nyt fra Vestervig Kirkemusikskole". Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Erik Poulsen
(1922-?). Fra 1928 drev EPs forældre et statshusmandsbrug i HøjeTaastrup. Dér voksede Erik op og nød naturen og naturfagene i skolen. Han husker, hvordan han 11-12 år gammel havde glæde at at finde på melodier, mens han vaskede op sammen med søsteren.  Som13-årig fik han en violin af sin bedstefader, der var klokker og graver ved Høje Taastrup Kirke, og som 14-årig begyndte han at få undervisning i violin hos organisten ved Taastrup Nykirke, der havde såvel organisteksamen som solisteksamen som violinist fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.  Men den unge EP kunne ikke bare få lov at spille tiden væk. Hans far forlangte, at han ihvertfald først skulle lære noget, han kunne leve af, så efter præliminæreksamen fik han en læreplads hos isenkræmmer Carl. F. Pedersen, Gl. Køgevej. Efter endt læretid fik han i 1942 friplads på konservatoriet og fortsatte violinspillet. Men han var også gået i gang med orgelspillet. Bedstefaderen, der også var leder af søndagsskolen, havde glæde af den unge Erik Poulsen, der som 15-16 årig kunne klare de salmer og sange, som dér blev anvendt. I foråret 1943 frygtede ledelsen på konservatoriet, at tyskerne kunne finde på at sende alle studerende i koncentrationslejr, så de blev opfordret til at finde pladser i erhvervslivet. EP blev kontormand i et isenkramfirma på Kgs. Nytorv og fik i fritiden inspirerende orgel- og teoriundervisning hos organist P. S. Rung-Keller ved Vor Frelsers Kirke på Christianshavn. EP fik organisteksamen fra konservatoriet i 1948. I årene 1949-59 var EP organist ved Strøby Kirke på Stevns. I perioden 1959-1972 var EP organist ved Hertug Hans Hospitalskirke i Haderslev og 2. organist ved Haderslev Domkirke. I sommeren 1972 blev EP ansat som organist i Lemvig Kirke, hvor han fungerede indtil 1991. EP har arbejdet meget med børne- og voksenkor og har komponeret en hel del nye melodier til salmer, sange og digte. Han har ofte spillet improvisationer, som vi desværre ikke kan have glæde af, da de ikke er noteret og forlængst er glemt. Nogle få af de noterede kompositioner findes i ”Små orgelkompositioner fra skrivebordsskuffer, 1. bog" - se
Orgelnodebøger udgivet på eget forlag

Jakob Praetorius
(1586-1651). Tysk organist og komponist. Født i Hamburg. Arbejdede i mange år til sin død som organist ved Petrikirche i Hamburg. Fra 1603 leder af Sweelinckskolen. Se
Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Michael Praetorius (1571-1621). Tysk organist og komponist. Søn af Luthersk præst. Skolegang i Torgau og Zerbst. Studerede teologi og filosofi i Franfurt an der Oder. Fik undervisning i orgel hos Johann Walther. Skønt han ikke havde modtaget formel musikundervisning, fik han alligevel ansættelse som organist ved Marienkirche i samme by 1587-1589. Fra o. 1592 blev han ansat som organist ved kapellet hos hertugen af Braunschweig-Wolfenbüttel. Fra 1604-1613 var han kapelmester samme sted. Fra 1615 til sin død var han kapelmester ved hoffet i Dresden. Hans første kompositioner er fra tiden o. 1602. Hans produktion omfatter verdslige danse, messer, motetter, hymner etc. for orgel. Desuden udgav han musikteoretiske bøger, der bl. a. beskriver instrumenter og datidens opførelsespraksis. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Henry Purcell (1659-1695). Født i Westminster i London.  Hans fader døde tidligt, men hans onkel fik ham ind som kordreng i Chapel Royal, hvor han lærte at synge og skrive musik. Skrev som 11-årig en ode til kongens fødselsdag i 1670. Blev 1676 ansat som organist i Westminster Abbey. Døde 36 år gammel og efterlod hustru og 3 børn. Komponerede 38 operaer, instrumentalmusik, verdslig musik og kirkemusik.
Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Niels Otto Raasted (1888-1966). Dansk organist og komponist. Studerede ved Det Danske Musikkonservatorium og hos Max Reger i Leipzig. Var domorganist ved Vor Frue Kirke i København. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

André Raison (164?-1719). Født og uddannet som organist nær Paris. Var kendt i sin samtid og fik udgivet 2 samlinger af orgelmusik (1688 og 1714). Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Antoine
Louis Raffy
(1868-1931). Fransk komponist og organist. Født i Laroque-Tibaud, Lot-et-Garonne. Blev organist ved Église Saint-Nicolas de Nérac. Skrev musik for klaver og kirkemusik for orgel og harmonium.
Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Johann Valentin Rathgeber
(1682-1750). Tysk barokkomponist, organist, kantor og præst. Født i Oberelsbach, hvor faderen var lærer og organist og gav ham den første undervisning. Efter latinskolen studerede han fra 1701 på universitetet i Würtzburg - først retorik, matematik og jura, men skiftede til teologi. 1704 blev han lærer ved Julisspital  i Würtzburg. 1707 kammertjener og musiker for abbedissen  på Kloster Banz. 1708 blev han novice ved Benediktinerklostret og 1711 præsteviet. Var 1729-1738 på studierejse til diverse tyske byer, Wien, Schweiz og Ungarn. Havde ofte logi på benediktinerklostre, hvor han betalte med sin musik. Fra 1738 til sin død boede han i Kloster Banz. Har komponeret mere end 100 opus, overvejende religiøs musik for orgel, kor og orkester.
Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag
Johann Ernst Rembt (1749-1810).  Tysk organist og komponist. Faderen var kordegn og lærer. Født i Suhl, hvor han også døde. Ved rejser i Holland og Frankrig blev han anerkendt som en dygtig orgelspiller. I 1772 blev han ansat som organist i Suhler Kreuzkirche, St. Maria. Mødte i 1787 i Hamburg Carl Philip Emanuel Bach, som han tilegnede sine orgeltrioer. Se  Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Ernst Heinrich Leopold Richter
(1805-1876). Tysk musikpædagog og komponist. Født i Thiergaten i Schlesien. Fik musikundervisning i Thiergaten og senere Berlin. Blev 1827 musiklærer i Evangelische Schullehrerseminar i Breslav. Flyttede i 1847 med seminariet til Steiman an der Oder og blev ansat som musikdirektør. Var 1842 medudgiver af Schlesiske folkeviser. Skrev børnesange, stykker for mandskor, en opera, en symfoni, kantater, motetter, orgel- og klaverværker.
Se  Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Ambros Rieder (1771-1855). Født i Döbling nær Wien, Østrig. Fik elementære lektioner af faderen, der var skolelærer. Fik lektioner i sang, violin og klaver af bedstefaderen, der var korleder i Wilfersdorf. Lærte generalbas og komposition hos korlederen i Lichtental. Han blev elev af kapelmesteren ved domkirken i Wien, Leopold Hofmann og Johann Georg Albrechtsberger. Begyndte at komponere som 13-årig. Spillede professionelt på violin og bratsch i 2 orkestre. Var skolelærer i Döbling 1797-1802. Var skolelærer, organist og korleder i Perchtoldsdorf fra 1802 til sin død. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Christian Heinrich Rinck (1770-1846). Tysk komponist og organist. Studerede hos Johann Christian Kittel og blev kantor ved musikskolen i Darmstadt. Fra 1813 hoforganist i Damstadt. Har komponeret mange orgelværker. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Johan Helmich Roman (1694-1758). Faderen var af finsk slægt ved navn Raumannus (fra Raumo). JHR blev født i Sverige. Optrådte 7 år gammel som violinspiller ved hoffet. Blev medlem af hofkapellet  som 16-årig.  Foretog koncert- og studierejser i  udlandet. Blev i 1721 vicedirigent for hoforkestret og 6 år senere hofkapelmester. Komponerede et bredt spektrum af musik.  Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Bernardo Sabadini (?-1718). Italiensk operakomponist. Kun ét overlevende værk. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Josef (Ferdinand Norbert) Segert
[Seger, Seeger, Czegert, Secrt, Sekert, Zekert] (1716-1782). Tjekkisk komponist, organist og musiklærer. Gik på jesuittergymnasiet i Prag og tog filosofieksamen på universitetet i Prag. Han var bassanger og violinist. Gik til orgelundervisning hos B. M. Cernohorský, lærte kontrapunktik hos Jan Zach og Frantisek Tuma og generalbas hos Felix Brenda. I 1741 fik han ansættelse som organist i Týn. Fra 1745 til sin død beklædte han embedet ved Skt. Franciscus-kirken (Kostel sv. Františka) i Prag. Kejser Joseph II tilbød ham ansættelse ved hoffet i Wien, men han afslog tilbudet. Josef  Segert skrev talrige preludier, toccataer, fugaer og andre kompositioner til kirkelig brug, men ingen af dem blev udgivet i hans levetid. Hans lærestykker i generalbas blev afskrevet og brugt af generationer af orgellærere.
Se Jan Dussek & Josef Segert m. fl.: 10 Præludier & 4 Fugaer, der findes under "Nodebøger udgivet på eget forlag". Se Orgelnodebøger udgivet på eget forlag og Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Johan Selmer
(1844-1910). Norsk komponist. Født i Kristiania. Studerede musik i Paris. Rejste tilbage i 1870. Foretog senere rejser til Leipzig og Italien. Fik fra 1879 kunstnerløn fra Stortinget i Kristiania. Var i en periode leder af Musikforeningen i Oslo. Har komponeret orkesterværker, korværker, sange og pianostykker.
Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Heinrich Scheidemann
(Ca. 1595-1663). Nordtysk organist, komponist og musiklærer. Faderen var organist i Wörden og senere i Katarinakirche ved Hamburg. 1611-14 fik han et 3-årigt studium (sammen med Jacob Praetorius i Amsterdam) hos Jan Pieter Sweelinck financieret af Katarinakirche, der ønskede, han skulle være faderens efterfølger. Det blev han i 1629, og han beholdt organiststillingen til sin død. Har skrevet kirkemusik og dansemusik for orgel
. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Samuel Scheidt (1587-1654). Tysk organist og komponist. 1603 blev han hjælpeorganist ved Moritzkirche i Halle. 1607-1609 studerede han hos Jan Pieter Sweelinck i Amsterdam. 1609 blev han hoforganist i Halle og 1620 desuden hofkapelmester i Halle. 1616-1616 arbejdede han sammen med Michael Praetorius. Han udgav 1624 Tysklands første trykte nodebog med 5-liniede nodesystemer - "Tabulatura nova" - en samling af værker for orgel og clavicord. Han har komponeret verdslig musik, fugaer, ca. 100 koraler, koralforspil m. m. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Johann Hermann Schein
(1586-1630). Tysk barokkomponist. Fik som kordreng musikalsk træning af kapelmesteren i Dresden. 1603-07 studier i SchulPforta. 1608-12 studier i jura og kunst på universitetet i Leipzig. Derefter privat musiklærer for en rigmands børn, senere kapelmester i Weimar og atter senere kantor ved Thomasskolen i Leipzig. Denne stilling beklædte han til sin tidlige død. Han led af mange svagheder: Gigt, tuberkulose, skørbug og nyresvigt. Komponerede musik til kirkelig brug og for instrumentalensembler.
Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Melchior Schildt (1592-1667). Tysk organist og komponist. Såvel bedstefaderen Gerdt som faderen Antonius Schildt var organister i Hannover. MS blev født i Hannover og fik musikundervisning hos sin far og Andreas Crappius. 1609-1612 studerede han musik i Amsterdam hos Jan Pieterzoon Sweelinck. 1623-1626 var han organist ved Marienkirche i Wolfenbüttel. 1626-1629 var han i Danmark og underviste kong Chr. IVs børn i musik. Fra 1629 til sin død bestred han organiststillinger ved forskellige kirker i Hannover. Han har komponeret få værker for orgel og andre tasteinstrumenter. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Johann Gottlob Schneider
(1789-1864). Tysk komponist og organist. Født i Neugersdorf. Død i Dresden.
Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Wilhelm Schnippering
(1888-1956). Tysk komponist.
Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Franz Peter Schubert
(1797-1828). Østrigsk komponist og pianist. Kendt for sine ca. 600 lieder. Har desuden skrevet symfonier, kirkelige korværker, klaverværker og operamusik.
Se
Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Philipp Friedrich Silcher (1789-1860). Tysk komponist og folkesangssamler. Født i Weinstadt. Under uddannelse på seminariet i Ludwigsburg blev han grebet af interesse for musikken - især efter et møde med Carl Maria von Weber. Studerede komposition og piano hos Conradia Kreutzer og i 1817 musikkultur på universitetet i Tübingen. Grundlagde i 1829 Akademisch Liedertafel i Tübingen. Kendt for sine lieder, f. eks. "Am Brunnen vor dem Tore". Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Erik (Henry Terpager) Staal (1914-1996) tog i 1940 afgangseksamen fra Det Jyske Musikkonservatorium i orgel, violin, klaver og musikteori. I 1943 tog han organisteksamen ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, København. Elev af Emilius Bangert. Videregående studier hos Georg Fjelrad og Aksel Andersen. ES var ansat som organist ved Hammelev Kirke og Enslev Kirke fra 1943 og ved Æbeltoft Kirke i årene 1950-1984 og fra 1971 også Dråby Kirke. Erik Staal drev omfattende koncertvirksomhed såvel på orgel som violin. Han spillede gerne egne værker og koketterede med, at hans foretrukne komponist var Henry Terpager (ES’ mellemnavne). Han var iøvrigt kendt for aldrig at fortælle den samme vittighed mere end én gang til samme tilhører. ES noterede sine noder i nogle store, indbundne bøger, der er gået i arv til organist Per Rasmus Møller, Ryomgaard. Blandt værkerne er der flere partitaer af 8-10 minutters varighed. Et udvalg af ES's værker findes i Orgelnodebøger udgivet på eget forlag og Orgelkompositioner, der ikke er udgivet

Charles John Stanley (1712-1786). Født nær London. Blev blind som 2-årig efter fald. Begyndte at studere musik som 7-årig hos Maurice Greene, der var organist ved St. Pauls Cathedral. Blev som 9-årig vikarierende organist ved Allehelgenskirken (+). Blev fastansat organist ved samme kirke som 11-årig. Blev som 14-årig ansat som organist ved St. Andrew's, Holborn. Tog bachelor i Musik som den yngste nogensinde ved Oxford Universitet som 17-årig. Var 1734-1786 ansat som organist ved The Temple church, hvor der blev afholdt koncerter for orgel og cembalo. John Stanley komponerede til opera, kantater, oratorier m. m.. Han udgav i 1748-1754  3 bind med hver 10 frie kompositioner (voluntaries) for orgel  - opus V, VI og VII. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Tielman Susato
( Mellem 1510 og 1515 - efter 1570). Komponist, musiker og udgiver. Fødested ukendt. 1530 arbejdede han med kalligrafi og spillede trompet og fløjte. 1543 grundlagde han et musikforlag i Antwerpen, Nederlandene. Flyttede senere til Alkmar i Nordholland og endnu senere til Sverige. Udgav bøger med messer og motetter. 1551 udgav han en bog med dansemusik.
Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Jan Pieterszoon Sweelinck
(1562-1621. Hollandsk komponist, organist og musikpædagog. Født i Deventer. Søn af organist, der kort efter hans fødsel blev ansat ved Oude Kerk i Amsterdam. JPS fik almen uddannelse hos lokal præst ved kirken indtil 1578, hvor landet gik over til calvinismen og katolicismen blev forbudt i det offentlige rum. Man ved ikke meget om hans musikuddannelse. Faderen døde i 1573. Fra 1577 til sin død var JPS organist i Oude Kerk. Efter hans død blev hans organistembede overtaget af den ældste af hans 6 børn. JPS har komponeret mere ende 250 vokalværker, chansons, madrigaler, motetter og salmer og
mere end 70 værker for tasteinstrumenter. Han var den første, der skrev en fuga for orgel og den første, der brugte pedalet til fugatemaet. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Hans Sørensen
(f. 1942). Født i Pillemark på Samsø.  Tog kirkemusikalsk diplomeksamen i 1971 fra Det Jyske Musikkonservatorium med Georg Fjelrad og Anders Riber som lærere. Ansat ved Struer Kirke december 1970. En stærk interesse for engelsk kirkemusik medførte studieture og korrejse til York. Opførte som en af de første herhjemme "De ni læsninger". Har senere foretaget kor- og koncertrejser til bl. a. Göttingen, Firenze og Grosseto. Har i Struer Kirke stået for mange oratorie- og kantateopførelser for kor, s
olister og orkester. Se udgivne nodebøger under Orgelnodebøger udgivet på eget forlag og Orgelkompositioner, der ikke er udgivet

Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893). Russisk komponist af orkestermusik, operamusik og balletmusik. Født i Votkirsk ved Uralbjergene. Faderen var mineingeniør og moderen af fransk, musikalsk familie. Han fik klaverundervisning fra 5-års alderen. Som 6-årig talte han russisk, fransk og tysk. Der var ingen skole, men en hengiven, fransk guvernante sørgede for hans undervisning og bevarede hans tidlige kompositioner. I 1848 flyttede familien til Sankt Petersborg. Tch. begyndte 19 år gammel på jurastudiet, men det kedede ham meget. I 1862 åbnede musikkonservatoriet i Sankt Petersborg, og i 1863 påbegyndte han musikstudier på konservatoriet. Han studerede komposition hos Anton Rubinstein. 1866-1878 var han professor i musikteori på konservatoriet. Tch. var homoseksuel, hvilket var kriminelt og aldeles uacceptabelt. Han led af rastløshed, som han forsøgte at dulme ved rejser til Europa. Han drak i perioder og havde nervøse sammenbrud. Han blev i en periode økonomisk understøttet af en rig, kvindelig mæcen. Han døde af ukendte årsager i Sankt Petersborg. Der er gisnet årsager som cholera eller selvmord.

Se
Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Georg Philip Telemann (1681-1767).  Tysk komponist af overordentlig store mængder kirkelig og verdslig musik: 1750 kantater, 40 passioner, 6 oratorier, 16 messer, salmer, motetter, orgelværker, 50 operaer, 1000 instrumentalværker, sonater, triosonater, kvartetter. Født i Magdeburg. Lærte sig at spille på mange forskellige instrumenter i skolen, der udlånte instrumenter, og komponerede sine første kompositioner som 10-årig. Førte et meget omskifteligt liv, som det bliver for omfattende at beskrive her. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

John Travers (Ca. 1703-1758). Engelsk organist og komponist. Var kordreng ved St. George's Chapel, Windsor. Blev elev af Maurice Green og senere Johann Christoph Pepusch. Fra 1725 var han organist i St. Pauls, Covent garden, og senere Fulhams Church. Var organist ved Chapel royale i årene 1737-1758. Har skrevet kirkemusik og voluntaries for cembalo. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Frederik Vilhelm Tryde (1865-?). Lærer ved Hørsholm Skole 1889-1940. Organist. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Johann Gottfried Vierling
(1750-1813). Tysk organist og komponist. Født i Metzels. Fra 1763 musikstudier på  Lyzeum (latinskole?) i Schmalkalden hos organist Johann Nicolaus Tischer. Efterfulgte ham som organist i den lokale kirke i 1768. Senere musikstudier hos Carl Philipp Emanuel Bach og Johann Philipp Kirnberger. Komponerede lette stykker for orgel og musik for cembalo, sonater, trioer og kvartetter. Udgav en koralbog i 1790 og en håndbog om generalbas. Skrev 2 kantater, der aldrig er blevet trykt.
Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Wilhelm
Richard Wagner
(1813-1883). Tysk komponist, dirigent, sceneinstruktør og skribent. 1822 fik han af sin latinlærer i skolen i Dresden lidt undervisning  i klaver. Ville dog hellere selv improvisere. 1831 studerede han musik på universitetet i Leipzig. 1833 skrev han sin 1. opera. Havde kortvarige job som musikchef ved operahusene i Magdeburg og Königsberg. 1836 giftede han sig med skuespillerinden Minna. De flyttede til Riga, hvor han blev kapelmester ved operaen. 1839 flygtede parret gældstyngede til London, og flyttede senere til Paris. 1840 fik han opført en opera i Dresden. Han skrev en pampflet imod jødedom, men ikke mod jøder, som han mente skulle assimileres i samfundet. Hans nationalromantiske drømme om at samle mindre hertugdømmer, gjorde ham til rebel. Myndighederne i Sachsen landsforviste ham. Han boede i denne periode i Paris og Zürich. 1861 blev landsforvisningen hævet. 1864 fik han en mæcen i den 18-årige Kong Ludwig II af Bayern. Han døde under en rejse i Venezia af et hjertetilfælde.
Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

William Walond (1719-1768). Engelsk organist og komponist. Var ansat som organist ved Christ Church Cathedral i Oxford. Udgav 2 bind  Voluntaries for orgel og cembalo (1752 og 1758). Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Johann Gottfried Walther (1684-1748). Født i Erfurt i Tyskland. Fik som barn undervisning i sang og orgel.Var organist i St. Thomas Kirche i Erfurt i årene 1702-1707. Var derefter organist  ved Weimar Stadtkirche indtil sin død. Fra 1721 var han desuden leder af  hertug Wilhelm Ernsts orkester.  Skrev i 1708 en afhandling om musikteori - Praecepta musikalischen Komposition - der blev udgivet 1955. Han var kendt i sin samtid for sine koralbearbejdelser og arrangementer for orgel af Albinonis koncerter. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Carl Maria von Weber (1786-1826).  Tysk komponist, pianist og dirigent. Født i Eutin nær Lübeck. Kapelmester ved  operaer i bl. a. Breskau, Prag og Dresden. Skrev orkesterværker, kammermusik og opera. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Charles Wesley (junior) (1757-1834). Engelsk organist og komponist med ansættelse ved kirke og hof. Søn af metodisten og salmedigteren Charles Wesley (1707-1788) og bror til Samuel Wesley (1766-1837). Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Samuel Wesley (1766-1837). Født i Bristol. Søn af metodist og salmedigter Charles Wesley. Hans mor Sarah Wesley underviste ham i sang og cembalospil. Fik også undervisning hos organisten ved All Saints' Church, Bristol. Som barn spillede han violin, cembalo og orgel. Var allerede som 8-årig kendt for sine kompositioner. Flyttede til London  1778. Arbejdede som dirigent og musiklærer. Har skrevet motetter, kantater, messer, orgelkoncerter, klaverstykker og over 120 orgelstykker. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

C. E. F. Weyse
(1774-1842). Christoph Ernst Friedrich Weyse blev født i Altona. Som 15-årig blev Weyse af en onkel i Hamburg sendt til København for at blive uddannet, og her boede han resten af sit liv. 1789-93 var han elev hos komponisten J. A. P. Schultz. I 1794 blev han organist ved Garnisons Kirke. I årene 1799-1801 underviste Weyse musikeleven Julie Tutein i klaver og forelskede sig i hende. Forbindelsen mellem den fattige musiker og rigmandsdatteren var dog ikke mulig, og efter bruddet kunne Weyse ikke komponere i flere år. I de år, Weyse ikke kunne komponere, levede han af sin ansættelse som organist ved Reformert Kirke, og i 1805 fik han det vigtige embede som organist ved Vor Frue Kirke i København (fra 1924 Københavns Domkirke). I 1819 fik Weyse den fornemme titel af kongeligt udnævnt komponist ved Det Kongelige Teater, og stillingen gav ham mulighed for at komponere store lejlighedsværker til hoffet, kirken og universitetet. Fra 1825 til sin død 1842 boede han i Kronprinsessegade i København.
Weyse blev anset for en af guldalderens mest fremragende pianister og særlig hans evner som improvisator var højt værdsat.Weyse har komponeret syngespil til Det Kongelige Teater, orkesterværker (bl. a. 7 symfonier), klaverstykker og musik til kirke- og skolebrug. Weyse er først og fremmest kendt for sine melodier til danske fædrelandssange og salmer til tekster af N.F.S. Grundtvig og B.S. Ingemann samt julemelodier. I 1839 udgav han sin "Evangelisk-Kristelige Koralbog". Se
Orgelnodebøger udgivet af andre forlag

C. Wissing
(1878-1969). Carl Christian Wissing blev født i Vinkel ved Viborg. Efter lærereksamen i 1901 blev han ansat ved Ringsted kommunale skolevæsen. I 1904 flyttede han til Nysted på Lolland. Han var lærer i Nysted og senere 8 år ved Borgerskolen i Vordingborg. Fra 1905 var han kantor og kordegn ved Nysted Kirke og fra 1916 i Maria Magdalena Kirke  i Vordingborg. I 1948 tog han sin afsked som kantor p.g.a. svigtende helbred. Han har efterladt en håndskevet nodebog, der findes på Musikhistorisk Museum, København. Flere oplysninger på C. Wissing: 2 præludier for orgel - se
Orgelnodebøger udgivet på eget forlag

Jan Zach (1699-1773) benævnes på tysk Johann Zach. Komponist, violinist og organist. Født i Boehmen (i nuv. Tjekkiet) i hjulmagerfamilie. Kom 1724 til Prag. Var violinist ved kirker og studerede orgel.  Fra 1737 organist ved flere kirker, bl. a. St. Vitus Katedralen i Prag. Hans stridbare psyke førte ham vidt omkring - kapelmester hos en tysk fyrste, korleder ved et kloster i Alsace, musiklærer ved Jesuitterskole i München etc. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Friedrich Wilhelm Zachow (1663-1712). Født i Leipzig. Tysk komponist af vokal-, cembalo- og orgelmusik. FWZ fik sin første musikundervisning af faderen, der var fløjtespiller. Han blev i 1684 kantor og organist ved Marktkirche i Halle. Var Georg Friedrich Händels første musiklærer og underviste ham i violin, orgel, cembalo, obo og kontrapunktik. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Domenico Zipoli (1688-1726). Født i Italien i 1688.  I 1707 var han med en jesuittisk missionær i Argentina. Senere fik han undervisning i orgel i Firenze og kom til at arbejde hos Scarlatti i Napoli. I 1709 fik han musikundervisning i Bologna. I 1710 kom han til Rom og blev elev hos Bernardo Pasquini. Han blev i Rom i 6 år. De sidste af disse år arbejdede han ved Roms jesuitterkirke. I 1716 meldte han sig ind i jesuitterordenen og sejlede til Sydamerika. Han var organist i katedralen i Cordoba i Argentina og studerede til præst indtil sin død i 1726. Han var en af de mest kendte organister i den del af Sydamerika, der blev regeret af europæiske lande. 3 oratorier komponeret før 1716 er gået tabt. Han udgav i 1715 en nodebog med musik for cembalo og orgel. Den har overlevet. Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlag

Thorvald Aagaard (1877-1937). Født i Ringe på Fyn. På  Musikkonservatoriet var han elev af Th. Laub og Carl Nielsen. Var i en årrække organist ved  Ryslinge Valgmenighed og højskolelærer på Ryslinge Højskole. Komponerede kammermusik, korsange, melodier til tidens folkelige sange, f. eks. "Spurven sidder stum bag kvist" og "Jeg ser de bøgelyse øer", kantater, salmemelodier og orgelpræludier. Udgav  i 1911 "Melodier til Sangbog for Skolen og Hjemmet" og 1922 sammen med Laub og Carl Nielsen "Folkehøjskolens Melodibog". Udgav  "25 Præludier for Orgel uden Pedal eller Harmonium" (    ) og "26 Præludier for Orgel uden Pedal eller Harmonium" (1932). Se Orgelkompositioner, der tidligere er udgivet af andre forlagAndré Palsgård 2018-2024


Retur til Orgelnoder