Retur til Orgelnoder

Gratis orgelnoder - lige til at printe
Orgelkompositioner, der ikke er blevet trykt og udgivet
Komponisterne er opført i alfabetisk orden efter efternavn. Danske organister er markeret med rødt.
Tryk på  sidetallet. Pdf-filen kan printes.

Christen Christensen (1871-1952). Født i Maabjerg Sogn. Forældrene var husmand N. Chr. Christensen og hustru Maren Kristine Jacobsen. Seminarist fra Aarhus 1895. Elev af Birkedal-Barfod. CC blev ansat som organistvikar ved Holstebro Sognekirke i januar 1914. August 1916 blev han fastansat og nåede at holde 25-års jubilæum, før han fratrådte september 1939. I Holstebro Sognekirke spillede CC på et 18 stemmers pneumatisk orgel med 2 manualer og pedal. Orglet blev bygget i 1908 og var det største orgel, der  udgik fra kirkeorgelafdelingen på Danmarks største harmoniumsfabrik: Joh. P. Andresen & Co., Ringkjøbing. CC udgav i 1918 en lille harmoniumskole, der udkom i 5 oplag, sidst i 1942. Forlaget O. Lohse udgav i 1936 "12 små Salmemelodier ved Chr. Christensen, Lærer og Organist i Holstebro". Lærerhvervet udøvede han på Danmarksgades skole. Lis Markussen var hustru til formanden for missionshuset. Hun var CCs sidste elev. Musikundervisningen foregik i CCs hjem på et harmonium med 1 manual og uden pedal.
"Et barn er født i Bethlehem"   Side 1
"Mægtigste Kriste" (1940)   Side 1     Side 2

Udtog og arrangement af Pastorale fra Corellis Julesymfoni. Arcangelo Corelli (1653-1713). Noderne er printet efter fotokopier af håndskrevne nodeblade, som jeg modtog o. 2000 fra Sonja Fomsgaard, Ringkøbing    Side 1 og 2


Johan Christian Gebauer
(1808-1884). Født i Christiansfeld.
Kom til København 1825. Fik musikundervisning hos C. E. F. Weyse, Fr. Kuhlau og senere J. P. E. Hartmann. Blev i 1846 ansat som organist ved St. Petri Kirke. Fra 1859 til sin død var han organist ved Helligaandskirken.  Udgav 1844 sin første samling af børnesange. Var lærer i harmonilære fra åbningen af Kjøbenhavns Musikkonservatorium i 1867 og indtil 1883. Skrev  kendte melodier til "En lille nisse rejste", "Hist, hvor vejen slår en bugt", "I alle de riger og lande" m. fl., salmemelodier og orgelpræludier.
Tre Smaastykker for Orgel til Consul Hansens Hus. Mit materiale er fotokopier, som jeg fik i første årti af 2000-tallet af Viggo Kirk, der havde originalerne. De var efterladenskaber efter organist Harry Enig, der døde i 2003.
Håndskrevne sider:    Forside, side 1, 2 og 3      
Computerskrevne sider:    Side 1, 2 og 3   


André Palsgård
(f. 1944). Født på Vesterbro, København. Har fungeret som almen praktiserende læge i årene 1975-2011. Har fra den spædeste ungdom  haft produktive fritidsinteresser, der på det kunstneriske plan har medført frembringelser af digte, collager, mobiler, malerier m. m., men senere er drejet i mere prosaisk retning med småhusbyggeri, restaurering af gamle møbler, harmonier og selvspillere. Drømmen om egen lirekasse var ikke realisabel, så i stedet kastede AP sin kærlighed på kasserede kirkeorgler. Siden 1982 er en stor del af fritiden blevet anvendt på restaurering af disse noget mere pladskrævende instrumenter. Orgelsamlingen i Sct. Andreas Kirke, Gothersgade, København, blev etableret 1998 og husede på et tidspunkt 9 landsbykirkeorgler. Der blev afholdt mange velbesøgte koncerter med op til 6 udøvere på samme tid. Orgelsamlingen blev nedlagt april 2015 p.g.a forestående kirkelukning. Foruden orglerne i orgelsamlingen, havde AP på et tidspunkt 9 ældre landsbykirkeorgler privat indkvarteret hos AP. Samlingen var i foråret 2019 under afvikling og reduceret til 7 orgler, hvoraf 6 orgler siden er blevet placeret bedst muligt. Som så mange andre mekanisk interesserede mænd har AP opdaget, at det er meget mindre krævende at sidde ved computeren. Det har medført udgivelsen af 2 orgelhistoriske bøger og 250 nodebøger. AP er ganske klar over, at hans kompositioner bærer præg af at være en amatørs værk, men håber at kunne tilføre orgellitteraturen et alternativt udtryk - også selvom det også skulle gå ud over det samlede fromhedsindex.
Julesammenstik (December 1992)    Side 1
Ludium triviale
(Maj 1999, rev. 2018)   Side 1
Ludium 0699
(Juni 1999)    Side 1
Tak for mad
(Juni 2000)     Side 1     Side 2 

Separationsmarch
(1998)    Side 1
Treklangsmarch
(1999, revideret 2019)     Side 1 og 2

10 smålandske danseviser fra Vimmerbyegnen.
Fra en stiftvalse i en smålandsharpe bygget mellem 1885 og 1915    Side 1, 2, 3, 4 og 5


Erik (Henry Terpager) Staal
(1914-1996) tog i 1940 afgangseksamen fra Det Jyske Musikkonservatorium i orgel, violin, klaver og musikteori. I 1943 tog han organisteksamen ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, København. Elev af Emilius Bangert. Videregående studier hos Georg Fjelrad og Aksel Andersen. ES var ansat som organist ved Hammelev Kirke og Enslev Kirke fra 1943 og ved Æbeltoft Kirke i årene 1950-1984 og fra 1971 også Dråby Kirke. Orglet i Æbeltoft Kirke er bygget af Marcussen & Søn i 1963 og har 22 stemmer. ES drev omfattende koncertvirksomhed såvel på orgel som violin. Han spillede gerne egne værker og koketterede med, at hans foretrukne komponist var Henry Terpager (ES’ mellemnavne). Han var iøvrigt kendt for aldrig at fortælle den samme vittighed mere end én gang til samme tilhører. ES noterede sine noder i nogle store, indbundne bøger, der er gået i arv til organist Per Møller, Ryomgaard. Blandt værkerne er der flere partitaer af 8-10 minutters varighed.
"Jesus, dine dybe vunder" (5/1 1952)    Side 1 (mærket 40)      Side 2 (mærket 41)

"Vær velkommen, Herrens Aar" (31/12 1949)   Side 1
"Vågn op og slå på dine strenge" (26/1 1961)   Side 1 (mærket 38)     Side 2 (mærket 39)
Ricercare (komponeret 7/3 1961) For 2 manualer og pedal.    Side 1 og 2
Toccata, Koral I, Fuga og Koral II over "For dig, o Herre"(30/8 1953)  Side 1 (46)   Side 2 (47)   Side 3 (48)   Side 4 (49)   Side 5 (50)  Side 6 (51)  Side 7 (52)
Passacaglia for violin og klaver
Originalværk for violin og klaver af Georg Friedrich Händel. Transskription for orgel ved Erik Staal. (20/4 1961)  Side 1-3

Hans Sørensen (f. 1942).  Hans Sørensen er født i 1942 i Pillemark på Samsø. Tog kirkemusikalsk diplomeksamen i 1971 fra Det Jyske Musikkonservatorium med Georg Fjelrad og Anders Riber som lærere. Ansat ved Struer Kirke december 1970. En stærk interesse for engelsk kirkemusik medførte studieture og korrejse til York. Opførte som en af de første herhjemme "De ni læsninger". Har senere foretaget kor- og koncertrejser til bl. a. Göttingen, Firenze og Grosseto. Har i Struer Kirke stået for mange oratorie- og kantateopførelser for kor, solister og orkester. Se de mange udgivelser på Hans Sørensens egen side
"Vær velkommen, Herrens år". For 2 manualer
(komponeret før 2004)    Side 1


André Palsgård, 2018-2024

Retur til Orgelnoder