Retur til internetartikler         

Orgler bygget af ukendte orgelbyggere

Orgler bygget af ukendte mestre


Side 3 i oversigt over ældre danske orgler 1987


Abel Cathrine Stiftelsens Kirke
, Dronningens Tværgade 39, København (Kirken bestod i årene1752-1884, brændte i 1884). 
Orglet: Ukendt mester. Ejere:
1710-1868: Frede
riksberg Slotskirke (Organist- og Kantorembederne 1953 side 66) Se divergerende oplysninger nedenfor!
?-1842 Krigsråd Ulrik Chr. Melby og frue.  
1842-1884 Abel Cathrine Stiftelsens Kirke (Skænket af de private ejere). Renset og ombygget af orgelbygger Jens Gregersen 1842.
1884-1949 Abel Cathrine Stiftelsen, Abel Cathrines Gade 13, Vesterbro, København. 1887 repareret af orgelbygger Knud Olsen, der indsatte nye bælge. 
Fra 1949 Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Opmagasineret i Christiansborg Slotskirke 1949-1971. Restaureret 1971 af orgelbygger P-G Andersen, der indsatte ny bælg og elektrisk blæser og fremdrog navnesedler med registerbetegnelser. Disp.: 1 manual (C-f ''') med 3 stemmer: Gedakt 8' (af træ, fra o. 1800), Fugara 4' (af metal, fra o.1842), Flageolet 2' (af metal, Gregersen o. 1842). Salmeverstæller til 10 vers. Klaviaturet kan klappes op og aflåses som en sekretær (sjældenhed i orgler, men almindeligt i skibsklaverer) (Danmarks Kirker 1987) 
Opstillet 1710 som Frederiksberg Slotskirkes første orgel. Udskiftet 1773 og foræret til Blågårds Seminarium, hvor det blev brugt indtil 1840, hvorefter det blev opstillet i Abel Cathrine Stiftelsen. Ordret tekst fra nedenstående kilde: Da den sidste jomfru døde på stiftelsen 1949, ringede en håndværker til Musikkonservatoriet og sagde, at der stod et gammelt klaver, og hvis konservatoriet ville have det, kunne det få det. Ellers ville det blive smidt ud af vinduet. Konservatoriet hentede orglet og fik det istandsat (Berlingske Tidende, torsdag 14. januar 1982 side 2: Gammelt orgels sælsomme skæbne)
Anekdoten om orglets redning blev også fremsat ved en koncert i Statens Museum for Kunst 17. januar 1982 (hvor orglet blev præsenteret for offentligheden efter restaurering) Brorsonfortolkeren Ingolf Olsen spillede på lut og Troels Svendsen på barokviolin med akkompagnement af Jens E. Christensen på orglet (Program for koncerten)


  

Annelise Olesens fotos fra 1975 er hentet fra Danmarks Kirkers netudgave 1987 Orglet var i 1975 uddeponeret af Musikkonservatoriet til Christiansborg Slotskirke. 
Man ser en velleramme med mange veller på fotoet til højre. I teksten nævnes det, at der er en masse overflødig mekanik i orglet - som om vindladen skulle have været anvendt til et større orgel. 

Asminderød Kirke. Leveret 1822 af anonym mester. 1836 nyt 4-stemmers orgel bygget af Ramus (Ole Olesen: Orgelbygning i Frederiksborg amt, utrykt afhandling fra 1970)

Blenstrup Kirke nær Ålborg. Bygget i begyndelsen af 1700-tallet af ukendt mester til et herskabshus i Lübeck. Opstillet 1788 i Blenstrup Kirke. 1860 byggede j. A. Demant . Det blev ombygget i 1878 af Frederik Nielsen. i 1956 blev orgelværket ombygget ag A. C. Zachariasen. Dispositionen var derefter 1 manual med 6 stemmer / i 2015 nyt orgelværk bygget af Tomas Mocnik med værksted nær Ljubljana i Slovenien (Orglet 1-2/2020.side 66-71. Hans Fagius:Blenstrup Kirkes nye orgel)


Blenstrup Kirkes 1700-tals orgelfacade (Per Rasmus Møller 2015)

Børglumkloster Kirke, Nordjylland. Bygget o.1750 af ukendt mester, ombygget, udvidet, 13 stemmer (Side 3 i oversigt over ældre danske orgler 198713 stemmer på 1 manual + pedal (Dansk Orgelindex, set 2021)
    


Børglum Klosterkirkes orgel fotograferet juli 2016 ved Messiaskirkens kortur (AP)

    

   

Organist Krisztina Vas Nørbæk ved spillebordet på bagsiden af orglet - og udsigten fra orgelpulpituret (Foto: Susanne Palsgård)

Dråby Kirke (ved Jægerspris). Bygget af ukendt mester. Opstillet 1870 af Knud Olsen. Skænket af Grevinde Danner, Jægerspris Slot, på kong Frederik VIIs fødseldag. Grevinde Danner havde fast plads i kirken. Disp.:  Mekanisk sløjfelade med 1 manual (C-c''') og 5stemmer: Gedact 8 Fod, Viola di Gamba 8 Fod, Principal 4 Fod, Fløite 4 Fod, Octav 2 Fod. Alle piber er af metal bortset store oktav i Gedakt 8'. Fløjte 4' er dækkede piber bortset øverste oktav, der er åbne, koniske. Gavlformet, nygotisk facade. Spillebord ved gavlen til højre og pumpepedal for kalkant ved gavlen til venstre. Kromatisk pibeopstilling med diskant i højre side. Registertræk er aflange som Ramus byggede dem (Ole Olesen: Orgelbygning i Frederiksborg amt, utrykt afhandling fra 1970) 1881 nyt orgel ved A. H. Busch & Sønner (Dansk Orgelindex set 2018)

Egedal Kirke
, Nordsjælland - se 
Nivå Kirke
 
 
Engbjerg Kirke
, Lemvig - se Vestenskov Kirke, Lolland

Esbønderup Kirke - se Herlev Kirke

Farum Kirke.
Bygget 1844 af ukendt orgelbygger. 1891 nyt orgel ved A. H. Busch & Sønner
(Ole Olesen: Orgelbygning i Frederiksborg amt, utrykt afhandling fra 1970)

Frederikssund Kirke. Orglet bygget 1853 af ukendt mester. I 1906 nævnes det, at Knud Olsen o. 1870 byggede et 4 stemmers orgel. Det er sandsynligt, at det er det gamle orgel, han har restaureret. 1924 nyt orgel bygget af Starup
(Ole Olesen: Orgelbygning i Frederiksborg amt, utrykt afhandling fra 1970)

Gavnø Slotskapel ved Næstved. Bygget 1771 af ukendt mester. 1 manual med 4 stemmer (Dansk Orgelindex set 2022) Restaureret af Marcussen & Søn 2020.
Mekanisk traktur og registratur. 1 manual (CDE-c'''): Gedacht 8 Fod, Flauto 4 Fod, Viola di Gamba 2 Fod, Sedecima 1 Fod. Registre er delt ved d'/dis'. Cymbelstjerne. Ligesvævende temperatur (Orglet 1/2021. Nye orgler 2020) Orglet fra Gavnø Slotskapel blev fra januar til maj i 2020 restaureret af Marcussen & Søn. Restaureringen indebar en forbedring af luftforsyningen til de største piber i store oktav ved at fjerne de ekstra blykondukter, som blev tilføjet i 1952, og i stedet foretage en udstemning af kancellerne i det berørte område. Facaden er repareret, renset og efterintoneret. I 1770 opførte man i kapellet et vestpulpitur, og nok hermed med også orglet, baseret ud fra værkets disponering, klaviaturomfang og tekniskesom alle matcher idealet fra 1700-tallet. Orglet er restaureret af Th. Frobenius & Co. i 1952. Orglet er et fuldt mekanisk sløjfeladeorgel, med 1 manual og uden pedal. Facadepiber er attrapper af malet træ. Cymbelstjerne med 4 skålformede klokker, drives med vindhjul (Marcussen & Søns hjemmeside set 2021)

        
Gavnø Slotskapels orgel  i slotskirken og detaljer fotograferet på værkstedet under restaurering (Marcussen & Søns hjemmeside).

Herlev Kirke (ved København). Bygget o. 1854 af ukendt mester / Esbønderup Kirke fra 1869. Leveret og opstillet af Daniel Köhne. 3 1/2 stemme. Stemt for højt. 1914 nyt orgel ved  A. C. Zachariasen (Ole Olesen: Orgelbygning i Frederiksborg amt, utrykt afhandling fra 1970)

Ingstrup Baptistkirke
, Nordjylland. Bygget 1905 af anonym mester. 10 stemmer fordelt på 1 manual og Pedal (Dansk Orgelindex, set 2022)
 
Jels Kirke
, Sønderjylland. Orgel leveret 1855 af orgelbygger Jacobsen (?, AP) i Haderslev. 2 manualer og 16 stemmer (Danmarks Kirker) Ukendt orgelbygger o. 1900? Nyt orgelværk 1943 bag den gamle facade ved Marcussen og Søn og 2020 ved Bruno Christensen & Sønner (Orglet 1/2021. Nye orgler 2020)


Annonce i Orglet 1/2021

Morslands historiske museum.
Anonym mester. Orgelklaver bygget 1784? 1 manual med 3 stemmer (Dansk Orgelindex, set 2022)

Møgeltønder Kirke, Sønderjylland. Ukendt orgelbygger. Bygget 1679, ombygget, udvidet, 25 stemmer (Side 3 i oversigt over ældre danske orgler 1987) 25 stemmer fordelt på 2 manualer og Pedal (Dansk Orgelindex, set 2022) Orglet nævnes første gang 1674, da en ved Møgeltønder Birk afsagt dødsdom over en gårdfæster fra Kannikhus for en slags oprør mod den første lensgreve til Schackenborg, feltherren Hans Schack, ændredes til landflygtighed og betaling af 200 rdl. til et nyt orgel i Møgeltønder kirke. Et orgel anskaffedes dog først fem år senere, for 420 rdl., delvis tilvejebragt ved indsamling, efter en grevelig resolution om, at »et orgel skulde sættes i Møgeltønder Kirke«, og efter at man »havde ladet en orgelbygger komme fra Hamborg«. Orglet fik 10 stemmer på 1 manual og anhangspedal. 2 stemmer i orglet blev bygget om i 1906 af Marcussens orgelbyggeri. 1954-56 rekonstruerede orgelbygger Rudolf v. Beckerath disse stemmer igen og orglet blev udvidet med et rygpositiv på 8 stemmer (tegnet af arkitekt Rolf Graae) og et pedalværk på 7 stemmer (Danmarks Kirker 1957) 

Orgel: Ubekendt bygmester 1679, muligvis allerede 1674; ombygget og udvidet med rygpositiv og pedal 1956 af Rudolf von Beckerath, Hamburg; mindre omdisponering 1980 ved Marcussen & Søn; 25 stemmer.

HV:
Quintadena 16'
Principal 8'
Gedacht 8'
Octava 4'
Rohrfloit 4'
Quinta 3'
Gemshorn 2'
Mixtur
Scharff
Trompet 8' (B/D)

PED:
Subbass 16'
Principal 8'
Octava 4'
Mixtur
Fagott 16'
Trompet 8'
Cornet 4'
RP:
Gedacht 8'
Principal 4'
Blockfloit 4'
Octava 2'
Quinta 1 1/2'
Sesquialtera (fra f)
Scharff
Dulcian 8'


Omfang: HV: CDEFGA-c3 (tangenterne Cs, Ds, Fs og Gs er forbundet med de tilsvarende toner i lille oktav), RP: C-c3, PED: C-d1.
Registerdeling i Tromp. 8': h/c1. Trakturen kan (via forskydelig vippebjælke) omstilles, så tangenten Cs aktiverer tonen C, etc. Normalkopler. Tremulanter for HV og RP. 2 cymbelstjerner. Tonehøjde: g1 = 440 Hz ved ca. 20° C. Mekanisk traktur og registratur; sløjfevindlader.

(DOKS, set 2022)


  
Møgeltønders orgel fra 1679 med bemaling af ansigter ved pibemunde og rygpositiv med prismeformede tårne fra 1956 (Commons.wikimedia.org, udateret foto ved Hans-Jörg Gemeinholzer, set 2022)
 

Nivaagaard Bedehus (beregnet for teglværksarbejderne) ved godsejer Johannes Hage, Nivaagaard, 1893-1910. Enkelte dele kan måske dateres helt tilbage til 1757. Blev bygget 1823 (?) Har muligvis stået i Søllerød Kirke 1823-1893. Ombygget. Næppe Hartmanns orgel, men han kan have spillet på det, hvis det stod i Søllerød Kirke /  Nivå Kirke 1910-1990. Nyt orgel 1980 (Det lille orgel blev dog i kirken til 1990) / Egedal Kirke, Nivå, udlånt  1990-2003 / Nivå Kapel 2004-2018 (Nivaa Kirke 1919-2010, side 50-53. Iben Skibsted Klæsøe: Harmonium og orgel - læs: Positiv og orgel (AP)) / Jacob Friis-Grigoncza, orgelmuseet i Nysted fra november 2018.  Fugara C-H er kobberpiber med hatte af tin/bly. Nogle åbne piber af tin/bly er forlængede, men  alle åbne piber har fået åbne stemmeslidser og påloddet overlabiet, så opsnittet er blevet lavere. Gardin er ikke set. Sløjferne er af sandwich-typen (2 masonitplader med skugummiringe imellem). Der er plads til 6 stemmer i fundamentet. Den midterste er blændet med skind og sløjfe (AP, november 2018)

Nivå Kirke
, Nordsjælland. Kororgel. Ukendt bygmester. Bygget i 1800-tallets midte, ombygget, 5 stemmer (Side 3 i Oversigt over ældre danske orgler 1987) Mekanisk sløjfevindlade med 1 manual (C-c''') med 5 stemmer: Gedact 8 Fodstone, Fugara 8 Fod fra c (C-H fælles med Gedakten (AP)), Principal 4 Fod, Fløite 4 Fodstone, Octaw 2 Fod. Facadepiber er attrapper af træ. Registertrækkene ligner den kuglerunde type som Ramus byggede. Et registertræk til en vakant stemme er af en anden type og kunne være bygget af Marcussen. Tidligere kassebælge. Tidligere sorte undertangenter og hvide overtangenter. Klaviaturbelægningen udskiftet af I. Starup & Søn o. 1946.  Restaureret o. 1961 af Th. Frobenius & Co. Orgelhuset blev forsynet med tag. Nye låger på bagsiden. Ny vindlade, abstrakter og vindforsyning. Bemalingen var oprindelig ådret. I 1970 mørk almueblå, lys blå, guldstaffering. Pibeopstilling i pyramideform. Pibematerialet fordeler sig på 6 generationer: o. 1800?, o. 1850?, Frederik Nielsen o. 1800-tallets slutning, Th. Frobenius & Co. 1961, diverse piber fra 1900-tallet (Ole Olesen: Orgelbygning i Frederiksborg amt. Utrykt afhandling 1970)  2004 flyttet af Gunnar Husted og opstillet i Nivå Kapel  (Orglet 1/2005, nye orgler 2004) Trykket ændret fra 51.2 til 48.8 mm vand (Computertrykt seddel ved Husted inde i orglet) Bygget 1823? 1 manual med 5 stemmer (Dansk Orgelindex, set 2018) 
Ombygningen i 1961 medførte bygning af ny vindlade - tilsyneladende efter gamle mål, idet spunslåger er genanvendt. Elastiske ringe ved sløjfer. Ny kvadratisk, fjederbelastet bælg og ny blæser og blæserkasse i bunden af orglet. Der er fast bund i orglet og den trekantede top er forsynet med tag, der er helt lukket (AP, set april 2018)
I 1980 fik kirken et nyt stort orgel, der helt dækkede vestvæggen. Det lille orgel fik nu status som kororgel og blev placeret til venstre for korbuen (Nivå Kirke 1910-2010)
      
Nivå Kirke 1975 (Annelise Olesen) 

Orgelbænken har den marineblå farve, som orglet havde i 1975 (Udsnit af scannet foto fra Iben Skibsted Klæsøes artikel).

Nedenstående fotos er taget april 2018
af AP:
   

Til venstre: Gammelt orgel med nyere mekanikbesigtiges af Jacob Friis Grigoncza.
Til højre: Nyere fjederbelastet svømmebælg. Derover abstrakter og velleseng. Vellesengen er monteret på vindladens underside.

   
Ventilkammeret fra 1961 inspiceres - det ser ud til at være i god stand.


5 Ramusregistertræk med tilhørende træskilte - og til venstre et andet træk til en vakant stemme.

   
Stikkermekanik fra tangenter til vinkler.

Nivå Kapel - se Nivågård Bedehus

Nivå Kirke - se Nivågård Bedehus

Nørre Lyndelse, Fyn. 
Orgel 1 (+): Anonym mester.
Antagelig købt brugt o. 1864, bekostet af kirkeejeren. Placeret på vestpulpituret. 
Orgel 2 (+): Anonym mester. Bygget 1907. Pneumatisk keglevindlade. Disposition: 1 manual med 5 stemmer: Bordun 16’ (fra F), Principal 8’, Rørfløjte 8’, Salicional 8’, Octav 4’; koppel M 4’-M, svelle. Bekostet af menigheden. I forbindelse med kirkerestaureringen o. 1930 flyttedes orglet fra vestpulpituret (+) til et podium i tårnrummet, og samtidig udskiftedes eller omdannedes den oprindelige facade ud fra et ønske om stilmæssig harmoni med det nyklassicistiske alterparti.  De to englefigurer fra en tidligere altertavle fandt genanvendelse i orgelfacaden. Ved Orgelregistrantens besøg 1973 var orglet malet i to gråbrune nuancer, stafferet med blå, rød, lys orange og guld. Nyt orgel 1975 (Orgelregistrantens oplysninger 2016) 

Roskilde, Sct. Jørgensbjerg Kapel - Se Sct. Jørgensbjerg Kapel, Roskilde

Sankt Mariæ Kirke, Jens Jessensvej 7, København (katolsk). Ukendt orgelbygger - tilsyneladende amatørbygget. Ukendt byggeår - tilsyneladende er ældre pibemateriale anvendt.
Stod tidligere i en landsbykirke nær Regensburg.
Årstal for anskaffelse til Sankt Mariæ Kirke er ukendt. Disposition: Mekanisk sløjfevindlade med 1 manual (C- f ''') med 5 stemmer: Holzged. 8', Rørfl. 4', Princip.-fl. 2', Cymb. (Zwerg) 1/3' (C-H 1/2') + Pedal (C-d') Subbas 16' (senere tilbygning). Delte registre. Permanent koblet anhangspedal (Orgelregistranten, 1974) Orglet blev sendt tilbage til Tyskland til en bror til en af søstrene o. 1980 - en mand, der sætter orgler i stand (Personlig medd. til AP fra katolsk bispekontor1989)

Sct. Jørgensbjerg Kapel, Roskilde. Bygget 1816 af ukendt bygmester. 1 manual med 8 stemmer (Dansk Orgelindex, set 2022) Ukendt orgelbygger o. 1815. Ombygget 1829 af Marcussen & Søn. Ombygget og flyttet til kapellet 1932 af Th. Frobenius & Co. Restaureret i 1991 af Carsten Lund. 8 stemmer. Mekanisk traktur og registratur. Sløjfevindlade. Disposition: 1 manual (C-c’’’) med 8 stemmer: Principal 8 Fuss (C-H fælles m. Gambe 8 Fuss), Gedackt 8 Fusston, Gambe 8 Fuss, Octave 4 Fuss, Flöte 4 Fusston, Quinte 2 2/3 Fuss, Superoctave 2 Fuss, Terz 1 3/5 Fuss. Temperering: Ehlert I (DOKS 2022)

Skårup Kirke
på Fyn. Bygget 1755 af ukendt mester. Doneret af Anna Margrethe von Halem "for god skik og orden i sangen". 13 stemmer fordelt på 1 manual og pedal. Manual: Principal 8 fod, Gedacht 8 fod, Oktav 4 fod, Oktav 2 fod, Siefflöt 1 1/2 fod, Cedecima 1 fod, Mixtur 4 fag, Cimmel 3 fag, Dulcian 8 fod. Pedal: Subbas 16 fod, Oktav 8 fod, Oktav 4 Fod, Trompet 8 fod. Hovedrepareret og ombygget o. 1835 af P. M. Gudme, Svendborg. Ombygget eller fornyet 1875 formentlig af samme / Nyt orgel 1976 ved P. Bruhn & Søn, Årslev (10 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal. Facaden genanvendt (Danmarks Kirker 2018)


Skårup Kirkes orgel bygget 1755 (Kristian Hude 1910. Danmarks Kirker 2018)


Skårup Kirke. Der er nyt orgel bag den renoverede orgelfacade (Arnold Mikkelsen 2017. Danmarks Kirker 2018)

Snostrup Kirke
. Ukendt bygmester. Købt brugt 1875 af Knud Olsen. Leveret med nyt orgelhus. Disp.: Mekanisk sløjfelade (C-c''') med 4 stemmer: Gedakt 8', Principal 4', Gedaktfløjte 4', Oktav 2'. Oktaven repeterede i sidste oktav. Ombygget 1966 af Th. Frobenius & Co. i en sådan grad, at kun facadepiberne er originale. Det er C-h' i Principal 4'. De har stort blyindhold, ingen kernestik og ikke Reuterske stemmeslidser. Pibeopstillingen på vindladen følger facadepiberne
(Ole Olesen: Orgelbygning i Frederiksborg amt, utrykt afhandling fra 1970) Bygget o. 1850 af anonym mester. Ældre dele, ombygget, 4 stemmer (Side 3 i oversigt over ældre danske orgler 1987) Orglet findes fortsat i kirken i sin stærkt ombyggede form (Dansk Orgelindex set 2018)

Søllerød Kirke se Nivaagaard Bedehus
      
Snostrup Kirke, Frederiksborg amt. Bygget o. 1850 af ukendt orgelbygger, ældre dele, ombygget, 4 stemmer (Side 3 i oversigt over ældre danske orgler 1987)  

Tikøb Kirke. Bygget 1822 af ukendt orgelbygger. 1855 erstattet af orgel bygget af Gregersen (Danmarks Kirker)


Tvede Kirke
, Århus amt. Bygget o. 1850-1900, ombygget, 3 stemmer (Side 3 i oversigt over ældre danske orgler 1987) Bygget 1875? 1 manual med 3 stemmer (Dansk Orgelindex 2022)


Tvede Kirkes orgel (Archiv, set 2022, beskåret, udateret foto)

Ulkebøl Kirke ved Sønderborg - se Marcussen & Søn.

Vestenskov Kirke, Lolland
. Bygget o. 1877 af ukendt mester. Flyttet fra Vestenskov Kirke 1904 / Engbjerg Kirke, Lemvig, 1904-1952. Facaden forblev i kirken efter indsættelse af nyt værk på 6 stemmer ved Frobenius i 1952 (Danmarks Kirkers netudgave set 2016) Orglet skal ikke forveksles med Rieger-orglet i Vestenskov Kirke - se Joh. P. Andresen & Co., Ringkjøbing (AP)

     
 

Engbjerg Kirkes orgel med den historiske facade afbildet på forsiden af PO-bladet maj 2016 og i Danmarks Kirkers netudgave 2011.


André Palsgård 2016-2022 

Retur til internetartikler