Retur til internetartikler        

Orgler bygget af orgelbygger Frederik Hoffmann Ramus (1798-1873)
 
Kgl. Hofleverandør
Frederik Hoffmann Ramus var også lotterikollektør og fotograf. I årene ca. 1860-1863 havde han atelier på adressen Gl. Amagertorv 13, ca. 1863-65 Gråbrødretorv, ca. 1865-1867 Pilestræde 18. Fotoet er taget mellem 1860 og 1863. Vi har ingen fotos af Ramus selv (Fra www.fotohistorie.com, set 2018)

Som udgangspunkt for værkoversigten bruges et afsnit af "Fortegnelse over ældre orgler i danske kirker" oplistet af orgelregistrator Ole Olesen, Den Danske Orgelregistrant, og trykt 1987 af Det Danske Orgelselskab - i det følgende benævnt (Orgelfortegnelse 1987)
Forkortelsen (OO) = orgelregistrator Ole Olesen, Den Danske Orgelregistrant.Et udsnit af side 8 i Orgelfortegnelse 1987

Almind Kirke
syd for Viborg. Se Christianshavns kvindefængsel.

Asminderød Kirke.
Bygget 1836. 4 stemmer. Fungerede dårligt p.g.a. fugt i kirken. 1837 blev orglet derfor flyttet til nybygget pulpitur. Ny orgel 1907 (Ole Olesen: Orgelbygning i Frederiksborg amt, utrykt afhandling fra 1970)

Blindeinstitutet - se 
Institutet for Blinde og Svagsynede, Hellerup, København.

Christianshavns kvindefængsel (?-1928) 4 st. (Pers. medd. Jens Chr. Hansen 2020) /Almind Kirke (Kjellerup) syd for Viborg. Bygget 1864? 1 manual med 4 stemmer (Orgelfortegnelse 1987)(Dansk Orgelfortegnelse, set 2020)
  
Til venstre: Christianshavns kvindefængsel blev nedlagt 1928. Her et foto fra fængslets kirkesal. Ramusorglet skimtes foroven til venstre i billedet  (Københavnerbilleder)
Til højre ses detalje af fotoet: Ramusorgel med 3-delt facade, hvor pibemundene danner en smilende bue i midterfeltet og skrå linier i sidefelterne. Facaden er prydet med en trekant foroven.

Christiansø Kirke, Bornholms Amt. Bygget 1852, 4 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 8) Istandsat 2007 af Frobenius (Orglet 1/2008, nye orgler 2007)(Dansk orgelindex, set 2018)

Ramusorglet fra Christiansø Kirke. Foto udlånt af OO

Det Kgl. Teater
, København. 1841-1900? / Stilling Kirke 1900?-1938 / Orgelbyggeriet Frobenius. Brugt som låneorgel 1938-1967 / Vodder Kirke 1967-2006.  Dispositionen var herefter: Man. (C-f ''') Gedakt 8', Principal 4' (C-F fælles med Rørfløjte 4'), Rørfløjte 4', Oktav 2', Oktav 1' / Fra 2006 Grarup Kirke ved Haderslev. Ved tilbageførselen af dispositionen blev anvendt 3 stemmer fra Ramusorglet i Jorløse (Orglet 1/2010, Svend Prip: Small is beautiful, s. 31-43, s.39) Restaureret og rekonstrueret 2006 af Olav Haugland. Disp.: 5 stemmer: Gedact 8', Salliciocet 8', Flöte 4', Quinte 2 2/3', Principal 2'. Kalkantpedal (Orglet 1/2007, nye orgler 2006) 1 manual med 5 stemmer (Dansk Orgelindex, set 2022)


Annonce fra Orglet 1/2007 side 38


Grarup Kirkes orgel (Haderslev Domprovsti, set 2023)


Dråby Kirke ved Jægerspris. Bygget 1850 af Ramus. Opstillet 1870 i Dråby Kirke af Knud Olsen med en ny facade, der var identisk med den facade, som Knud Olsens brugte til orglerne iLidemark Kirke og Ballerup Kirke. Sløjfevindlade. Disp.: 1 manual med 5 stemmer: Gedakt 8', Viola di gamba 8', Principal 4', Flöite 4', Octav 2'. Stumme facadepiber. Orglet var en gave til grevinde Danner. Det blev indviet i 1870 på Frederik VIIs fødselsdag (Danmarks Kirker 1975) Bygget o. 1850, ombygget, nyere facade, 5 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 8) Nr. 45: Levering af det brugte orgel 1870 - pris 400 kr. Nr. 46: Lidemarkorglet på 4 stemmer leveres samme år (Knud Olsens værkfortegnelse) 1870-2012 Dråby Kirke / Fra 2013 Sankt Peders Kirke, Randers. I 2013 restaureret af Marcussen, tilbageført som Ramusorgel og opstillet som kororgel i  Skt. Peders Kirke, Randers. Mekanisk sløjfelade med 1 man. (C-c''') med 4 stemmer: Gedakt 8 Fod, Viola di Gamba 8 Fod (C-H fælles med Gedakt 8 Fod), Fløite 4 Fod, Octav 2 Fod. Bælgtrædefunktion. Facaden er nyfremstillet, udformning og konstruktion er inspireret af historiske Ramus-facader. Blinde facadepiber af træ, sølvbroncerede
(Orglet 1/2014, nye orgler 2013) Dråby Kirke fik i 2014 et ombygget Buschorgel bygget til Grenå Kirke i 1881 - med 16 stemmer fordelt på 2 manualer og Pedal (Dansk Orgelindex set 2022)
 
 
Til venstre: Dråby Kirke ved Jægerspris. Ramusorgel med Knud Olsen-facade (Danmarks Kirker 1975)
Til højre: Det renoverede Ramusorgel i Skt. Peders Kirke, Randers. Foto 2013 fra kirkens hjemmeside.

Dåstrup Kirke
- se Valløby Kirke 

Ejby Kirke, Roskilde amt, Bygget o. 1860, ombygget, 4 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 8) Nedtaget 1995 / Gråbrødre Kapel i Roskilde fra 1995. Flytning ved orgelbygger Husted (Orglet 1/1996, nye orgler 1995)

Engestofte Kirke
, Lolland. Bygget o. 1850. Opr. disp.: 4 stemmer: Gedackt 8 Fod, Fugara 8 Fod (C-H er fælles med Gedackt 8 Fod), Flöite 4 Fod, Octav 2 Fod (OO) Engestofte Kirke 1940-1981 / 1981-2003 Freddy Halfdan Breck (opmagasineret) / 2003-1013 Thomas Halfdan Breck (opmagasineret) / AP 2013-2016 / Fra 2018 kororgel i Saxkøbing Kirke. Orglet er bygget på samme måde som Nykøbing Falster Klosterkirkes kororgel. Det vides ikke, om der har været attrappiber i facadefelterne. Orglet blev leveret brugt af I. Starup i 1940 - i ombygget tilstand med tilbygget, pneumatisk Principal 4'. Klingende og stumme piber af zink var opstillet som fritstående facadepiber. Orglet blev leveret med en uoriginal, meget stor bælg, der ikke gav plads til vindkanalen inde i orglet. I 1971 satte I. Starup en alt for lille Ventola Laukhuff  blæser i orglet. Det medførte orglets kassation 10 år efter. Orglet blev gjort spilbart og facaden tilbageført af undertegnede. Orglet er doneret til Saxkøbing Kirke. Det blev i eftersommeren 2016 afhentet af orgelbygger Kenneth Gustavsson, Härnösand, Sverige. Han satte orglet i historisk og brugervenlig stand og opstillede det som kororgel i Saxkøbing Kirke
for fondspenge fra Wroblewskifonden (AP - Se internetartiklen om Ramusorglet fra Engestofte)  
   
T.v.: Engestofteorglet delvist restaureret hos AP januar 2016. T.h.: Organist Flemming Chr. Hansen indvier Ramusorglet fra Engestofte Kirke som kororgel i Saxkøbing Kirke december 2018.

Fuglse Kirke
, Storstrøms Amt. Bygget o. 1850, 4 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 8) Ombygget ca. 1900 af A. H. Busch & Sønner, restaureret og ombygget 1973 af Starup & Søn.  
0.1850-2001 Fuglse Kirke / Fra 2001 Sankt Mortens Kirke, Næstved. Restaureret og opstillet af orgelbygger Olav Haugland (Orglet 1/2002, nye orgler 2001) Bygget 1850?, 1 manual med 4 stemmer (Dansk Orgelindex, set 2022)


Ramusorglet i Sct. Mortens Kirke, Næstved. Foto fra orgelbygger Olav Haugland hjemmeside.

Fårdrup Kirke
, Vestsjælland. Bygget 1859, ombygget, 6 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 8) Bevaret bælgeværk (Pers. medd. fra Ole Olesen 2016) Sløjfelade med 1 manual med 6 stemmer: Principal 8' (C-H fælles med Gedact 8'), Gedact 8', Gambe 8', Octav 4', Fløite 4', Octav 2'. Ombygget af I. Starup o. 1900 og 1910. Restaureret 1962 af  I. Starup og Søn. Restaureret 2005 af orgelbygger Sven E. Nielsen (Wroblevskifondens hjemmeside om denne restaurering)

    
Bælgeværket, vindlade og traktur i Fårdrup Kirkes orgel. Såvel pumpebælg som magasinbælg er kileformede med åbning til samme side (Annelise Olesen 1974)


Ramusorglet i Fårdrup Kirke 2005 (Sven E. Nielsen)


Grarup Kirke
- se Det Kgl. Teaters orgel

Gråbrødre Kirkegårdskapel, Roskilde. Bygget af Ramus 1860? 1 manual med 4 stemmer (Dansk Orgelindex, set 2022)

Holtug Kirke, Stevns. Bygget 1861 af Frederik Hoffmann Ramus, København, ombygget. 7 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 8) 1932 udvidet af Starup (Informationsblad for Holtug Kirke, set 2019) 1 manual med opr. 4 stemmer, formentlig 8'+8'+4'+2'.  Facadens pibeattrapper med smilende pibemunde er kopieret til Ramusorglet fra Engestofte Kirke, da det blev renoveret og opstillet som kororgel i Saxkøbing Kirke (AP 2019) Oprindeligt havde orglet 4 stemmer, men i 1932 blev der foretaget en pneumatisk udvidelse til 7 stemmer af  I. Starup & Søn. I 1971 udbyggede samme firma den mekaniske sløjfevindlade og flyttede de nye stemmer hertil. Samtidig fik orglet nye registertræk og -skilte samt et nyt bælganlæg. Instrumentet er et fint eksempel på klangidealet fra midten af 1800-tallet. Nuværende disposition: Mekanisk traktur og registratur, mekanisk sløjfevindlade. 1 manual (C-c''') med 7 stemmer: Bordun 16' (1932), Principal 8', Gedakt 8', Salicional 8' (!932), Gedaktfløjte 8', Quint 2  2/3' (1932), Oktav 2' (Peter Jørgensen i informationsskrivelse til Det Danske Orgelselskabs ekskursion til Stevns 19/11 2022)


Orglet i Holtug Kirke fotograferet 2000 af Jesper Jørgensen

Horsens Tugthus og senere Horsens Statsfængsels Kirkesal og fra 2006 Horsens Fængselsmuseum (0. 1850-1916). Bygget o. 1850 måske til Viborg Tugthus, men kom 1853 til  Kirkesalen i Horsens Tugthus. 1 manual med 4 stemmer. Pumpepedal for kalkant. 1916 nyt orgel  fra Horsens Orgelbyggeri ved Marinus Sørensen. Facaden blev i kirkesalen, men blev udvidet til siderne (Danmarks Kirker 2004-2005) 


Fængselsmuseet, kirkesalen. Orgelfacadens udvidelse stammer fra 1916. Den oprindelige facade må have omfattet de 3 midterste felter. Facadepiberne var attrapper af sølvbronceret træ indtil 1989 (Udsnit af foto fundet på nettet).

Institutet for Blinde og Svagsynede, Hellerup, København. "Ramusorglet". Bygget 1858, 1 manual med 4 st. (Dansk Orgelindex, set 2021) / 1879 blev orglet udskiftet med et Knud Olsen-orgel på 10 stemmer fordelt på 2 manualer og Pedal. Orgelbygger Knud Olsen fik Ramusorgelet i bytte som en del af betalingen (400 kr. afslag af prisen på 3000 kr.) / 1891 opstillet i Rønne Missionshus på Bornholm formedelst 650 kr. Orglet blev i alle årene pumpet af bælgetræder / I midten af 1970erne blev orglet opmagasineret på et loft. Bælgen, der var lige så stor som orglet, blev kasseret / I 1980 doneret til Museet på Institutet for Blinde og Svagsynede på Rymarksvej og opstillet ved siden af Knud Olsen-orglet. Museet blev indviet i 1981. Dispositionen efter genopstillingen:  Sløjfelade. 1 manual (C-c''') med 4 stemmer: Principal 8'. C-H fælles med Gedakt 8', c-c''' af tinlegering. Gedakt 8' af træ. Gedaktfløjte 4' af træ, Principal 2' af tinlegering. Vindtryk (nu med elektromotor) 63 mm vandsøjle (Orglet 2/1983, side 4-16, Folke Johansen: Om den ældste uddannelse af blinde organister og deres orgler)

Blindeinstitutets museum i 1981. Ramusorglet lige for og Knud Olsen-orglet til højre (Foto fra ovenstående artikel i Orglet 2/1983).

Jorløse Kirke, Vestsjælland. Bygget o. 1850, ombygget , udvidet, uoriginal facade, 5 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 8) - 3 stemmer anvendt ved restaurering 2009 af Ramusorgel til Grarup Kirke - se Det Kgl. Teater

Lundforlund Kirke
- se Oppe Sundby Kirke 

Nykøbing Falster Klosterkirke
, Falster. Kirkeorgel. 1848-1904 / Fra 1904 Nr. Vedby Kirke, Falster. Ombygget, udvidet, 12 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 8)(Orglet 1/2010, Svend Prip: Small is beautiful, s. 31-43, s.39). Mekanisk sløjfevindlade med hængende traktur og enarmet tastatur. I 1873 tilførte Daniel Köhne 3 stemmer, hvorefter dispositionen var: Mekanisk sløjfeladeorgel med 1 manual og Pedal. Manual (C-f ''') med 8 stemmer: Bordun 16', Principal 8', Gedact 8', Viola di Gamba 8', Octav 4', Flauto 4', Quinte 2 2/3', Octav 2' og Pedal (C-d') med 4 stemmer: Subbas 16', Violoncell 8', Octav 4', Fagott 16'. Kobling Man.-Ped. (Danmarks Kirker) I 1925 blev orglet repareret og der blev muligvis foretaget toneforrykkelser af  orgelbygger H. F. Espenhain Hansen, Falster. 1939 istandsat af Marcussen & Søn. 1977 blev orglet omhyggeligt restaureret af orgelbygger Svend E. Nielsen. Dispositionen var herefter som anført bortset fra at Kvint og Octav 2 udgør 1 stemme, mens der er tilført en Mixtur IV i manualet (Beskrivelse vedlagt CD udgivet af Helikon: Matthias Weckmann spillet af Jesper Madsen. Udateret)
12 stemmer fordelt på 1 manual og Pedal (Dansk Orgelindex, set 2022)


Nørre Vedby Kirkes orgel fotograferet 2004 af Henrik Wichmann. Lolland-Falster Stift: Lolland-Falster Stift 1803-2003, side 121-132: Svend Prip: En orgelrejse, side128. 
   
Ramusorglet i Nørre Vedby Kirke (Flemming Chr. Hansen 2017)

Nykøbing Falster Klosterkirke, Falster, kororgel  - se Valløby Kirke 

Nørre Vedby Kirke
- se Nykøbing Falster Klosterkirke, Kirkeorgel.

Oppe Sundby Kirke
ved Frederikssund. Købt brugt 1872. Måske var det Ølstykke Kirkes Ramusorgel bygget 1843. Mek. sløjfelade. Oprindelig disposition formentlig: C-c''' med 4 stemmer: Gedakt 8', Principal 4', Fløjte 4', Oktav 2'. Omkring 1872 blev P4' erstattet af Viola di Gamba 8'. Den havde træpiber i store oktav, men delte dem ikke med gedakten. Den havde Reuterske stemmeslidser. De andre åbne piber var bygget før det blev almindeligt at bruge Reuterske stemmeslidser. (Ole Olesen: Orgelbygning i Frederiksborg amt, utrykt afhandling fra 1970)
Ophængt trakturmekanik. Overdel er kun 65.5 cm dyb. Facaden kan åbnes. Attrappiber af sølvmalet træ. 4 håndtag til anvendelse ved transport (Danmarks Kirker 1975, set 2024) Nyt orgel 1982 ved Jensen & Thomsen. 11 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal (Dansk Orgelindex set 2018) / Lundforlund Kirke ved Slagelse. Opstillet 1982 (Dansk Orgelindex, set 2024) Bygget o. 1840, ombygget, 4 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 8)(Orglet 1/2010, Svend Prip: Small is beautiful, s. 31-43, s.39) 

Reykjavik
, Domkirken, Island. Bygget og opstillet 1840. Man. med 5 stemmer: Gedakt 8', Principal 4', Flauta 4', Octav 2', Quinte 1 1/2' (!). Forholdene i kirken  var præget af fugt og manglende opvarmning.1860 fjernede Knud Olsen kvintstemmen og foretog andre reparationer. I 1874 blev orglet opgivet. Det blev nedtaget og gemt på kirkeloftet 1879. Efter restaurering af kirken blev orglet genopstillet, men fungerede ikke. I 1881 blev varmeanlægget bragt i orden og orglet kunne nu fungere i en kort tid. 1893 blev det erklæret kassabelt og nedtaget. Orglet uden facade blev solgt for 40 kr. til Helga Helgason. Muligvis satte han det i stand, så det kunne bruges i hans loge (Odd Fellow), der kom til Island i 1897. I 1932 forærede logen orglet til nationalmuseet. Rester af orglet lå på domkirkens loft fra 1879 til 1985, hvor de blev bragt til museet (Thor Stephensen: Dómkirkjan i Reykjavik, internetartikel på www.domkirkjan.is, oversat 2002 (efter bedste evne) af Sven Winther Topp).

Rønne Missionshus
- se Institut for Blinde og Svagtseende, Hellerup.

Sankt Mortens Kirke, Næstved
, Roskilde Stift. Se Fuglse Kirke

Sankt Peders Kirke ved Randers - se Dråby Kirke

Skærbæk Kirke
. Bygget 1861. Nyt orgel 1879 ved Furtwängler & Söhne. Orglets videre skæbne er ukendt (Medd. fra OO 2018)

Sneslev Kirke
ved Ringsted. Bygget 1857, ombygget, 4 st. (Orgelfortegnelse 1987 side 8) Bygget 1857, 1 man. med 4 stemmer (Dansk Orgelindex 2018)
Ifølge foto 1 manual (C-c''') med 4 stemmer (AP)

   
Sneslev Kirkes orgel fotograferet af  organist Peter Thorsen, der 2016 lagde det på DDOs facebookside)

Stilling Kirke
- se Det Kgl. Teater

Thyrsting Kirke
ved Vejle. Bygget 1855 af P. U. F. Demant. 1 manual med 5 stemmer (Dansk Orgelindex set 2022)

Tureby Kirke
, Roskilde Stift. Bygget 1859 af Ramus. 1940 nyt orgelværk på 7 stemmer bag den gamle facade ved Starup & Søn (Tureby Kirke - Dansk Kirkehistorie, set 2022) 1989 nyt orgelværk på 9 stemmer fordelt på 2 manualer og Pedal
bag den gamle facade ved Husted 1989 (Orglet 1/1990, nye orgler 1989)

Facaden til Ramusorglet fra 1859 i Tureby Kirke. Annonce fra Orglet 1/1990 side 55.

Undløse Kirke,
Vestsjælland. Bygget o. 1852. 4 stemmer (Side 8 i Orgelfortegnelse 1987)  Anskaffet 1852 af kirkeejer Sestrup. 4 stemmer: Gedakt 8', Gamba 8', Fløjte 4', Oktav 2'. Mekanisk sløjfelade. Pibeløs facade. Nyt bælganlæg 1957 ved Frobenius & Co. (Danmarks Kirker1979) Bygget 1853 (Dansk Orgelindex 2017) Spillebord på forsiden. Facaden umalet, meget smuk (Undløse Kirkes hjemmeside:Virtuel rundvisning i Undløse Kirke, 2017)

Valløby Kirke,
Stevns. Bygget o. 1858 / I 1918 leverede orgelbygger I. Starup nyt orgel til denne kirke
( Ifølge oplysninger om orglet på A4-side opstillet i nodenichen affotograferet 2004 af Steen Ekelund) / Dåstrup Kirke vest for Køge. Bygget 1858, ombygget, 4 stemmer (Orgelfortegnelse 1987) 1927-1991 (Opstillet af I. Starup) / Fra 1992 Nykøbing Falster Klosterkirke (kororgel) Orgelhuset blev bemalet. Det var oprindeligt ådret ( Ifølge oplysninger om orglet på A4-side opstillet i nodenichen og affotograferet 2004 af Steen Ekelund) Mekanisk traktur og registratur, Sløjfelade. 1 manual (C-c''') med 4 stemmer: Gedakt 8 Fod, Principal 8 Fod, Flöite 4 Fod, Octav 2 Fod. Kilebælg (DOKS set 2022)

   
Nykøbing Falster Klosterkirkes Ramusorgel. Teksten på papiret til venstre i nodenichen ses til højre (Foto: Steen Ekelund, 2004)

Ølstykke Kirke, Sjælland. Bygget 1843 (Ole Olesen: Orgelbygning i Frederiksborg amt, utrykt afhandling fra 1970) Bygget 1842. Nyt Buschorgel 1878 (www.oelstykkesogn.dk 2016) Muligvis blev Ramusorglet solgt brugt til Oppe Sundby Kirke - se denne.


André Palsgård, 2015-2020

Retur til internetartikler