Retur til internetartikler 

Orgler bygget af orgelbygger Johan Andreas Ohrt

Nedenstående alfabetiske liste over orgelbygger Ohrts orgler er udarbejdet på grundlag af en artikel i Orglet 1/1973 side 12-17, Niels Friis: J. A. Ohrt, vestkystens orgelbygger. Artiklen er skrevet før 1962 og udgivet posthumt.

Borby Kirke nord for Ekernførde. Bygget 1834 (Orglet 1/1973 side 12-17, Niels Friis: J. A. Ohrt, vestkystens orgelbygger)

Burkal Kirke. Bygget 1845 (Orglet 1/1973 side 12-17, Niels Friis: J. A. Ohrt, vestkystens orgelbygger)

Gislev Kirke på Fyn - se Holstebro Kirke

Gram Kirke. Bygget 1835 (Fra 1834 var Ohrt organist ved Gram Kirke og havde værksted i Gram). Værket ombygget 1927 og 1940. Facadepiberne fornyet ( Orglet 1/1973 side 12-17, Niels Friis: J. A. Ohrt, vestkystens orgelbygger)

Facaden til Ohrts eget orgel i Gram Kirke - fra Orglet 1/1973 side 14 (Foto: Krassél, Haderslev). 

Guldager Kirke ved Esbjerg 1) Bygget 1859 / I 1905 erstattet af Ohrt-orglet fra Varde Kirke ( Orglet 1/1973 side 12-17, Niels Friis: J. A. Ohrt, vestkystens orgelbygger)

Guldager Kirke ved Esbjerg 2) - se Varde Kirke. Bygget 1857 ( Orglet 1/1973 side 12-17, Niels Friis: J. A. Ohrt, vestkystens orgelbygger) Eneste eksisterende Ohrt-orgel (AP)

Hammelev Kirke, Sønderjylland. Bygget 1860, udvidet 1876. Facade m. v. genanvendt i orgel med 2 manualer og pedal bygget til kirken 1916 af Orgelbauanstalt Marcussen & Sohn, Apenrade (Den Danske Orgelregistrants rapport  1975)


Hjortlund Kirke
ved Ribe. Bygget 1841. Opr. disposition: 1 manual med 8 stemmer: Principal 8', Gedact 8', Viola di Gamba 8', Octav 4', Flöite 4', Quint 2 2/3', Octav 2', Terz 1 3/5'. Nyt værk o. 1900. Tilbage er 11 stumme facadepiber ( Orglet 1/1973 side 12-17, Niels Friis: J. A. Ohrt, vestkystens orgelbygger) Nyt orgelværk 1976 bag den gamle facade (Dansk Orgelindex, set 2022)


Hjortlund Kirkes Ohrtfacade - fra Orglet 1/1973 side 13 (Foto: Krassél, Haderslev). 

Holstebro Kirke. Bygget 1861 (Orglet 1/1973 side 12-17, Niels Friis: J. A. Ohrt, vestkystens orgelbygger)
Orgel I 1625 og orgel II 1705 af ukendte orgelbyggere. Bygget 1861 af orgelbygger Johan Andreas Ohrt, Gram. 11 stemmer fordelt på 2 manualer (C-c''') og pedal (7+3+1). Disposition:
Man.I: Principale 8 Fod, Bordun 16 Fod, Octav 4 Fod, Quint 2  2/3 Fod, Octav 2 Fod, Tertz 1  3/5 Fod, Trompet 8 Fod.
Manual II: Gamba 8 Fod, Gedakt 8 Fod, Fløjte 4 Fod. Pedal: Dolcian 16 Fod.
Koppel I-Ped. Begge manualer var på samme vindlade.
Klokkespil fra orgel 2.
1883 restaureret, ombygget og udvidet af orgelbygger Frederik Nielsen. Trompet 8 Fod blev erstattet med Rørfløjte 8'. Manual I fik tilført en Fugara 8 Fod. Der indførtes koppel II-I. Dolcian 16' blev taget ud af brug /
Kirken blev nedrevet 1906. Harmoniumsfabrikant og orgelbygger Joh. P. Andresen  & Co., Ringkjøbing overtog orglet / Fra 1908 Gislev Kirke på Fyn. Spillebord på nordsiden. Orgelfacade i nygotisk stil med 4 pibefelter, de 2 midterste samlet under en fælles overligger. Udsmykninger over pibefelterne og en frontispice med bladornamenter over midterfeltet.
Den nybyggede Holstebro Kirke fik nyt orgel 1907 bygget af harmoniumsfabrikant og orgelbygger Joh. P. Andresen & Co., Ringkjøbing - pneumatisk med 18 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal
(Danmarks kirker 1999, set 2024) 

Gislev Kirke fik nyt orgel 1970 bygget af Marcussen & Søn (13/2/P)(Dansk Orgelindex, set 2024)

Hostrup Kirke ved Tønder 
1)
Opus I . Bygget 1830. Ohrt var utilfreds med orglet. I 1844 ombyggede Ohrt Ribe Domkirkes orgel og flyttede det op på vestpulpituret i Ribe Domkirke. Ous I i Hostrup Kirke blev erstattet af rygpositivet fra domkirkens orgel ( Orglet 1/1973 side 12-17, Niels Friis: J. A. Ohrt, vestkystens orgelbygger)
2) Rygpositivet fra Ribe Domkirkes orgel opstillet 1844 ( Orglet 1/1973 side 12-17, Niels Friis: J. A. Ohrt, vestkystens orgelbygger)

Jevensted Kirke ved Rendsborg. Bygget 1852. 2 manualer + Pedal med ialt 16 stemmer (7+5+2). 
Man. I:  Principal 8', Bordun 16', Octave 4', Octave 2', Quinte  2 2/3', Terz 1 3/5', Trompete 8'. 
Man. II: Gambe 8', Gedact 8', Fugara 4', Flöte 4', Flageolet 2'. 
Pedal: Octave 8', Subbas 16', Octave 4', Posaune 16' ( Orglet 1/1973 side 12-17, Niels Friis: J. A. Ohrt, vestkystens orgelbygger)

Lemvig Kirke. Bygget 1862 ( Orglet 1/1973 side 12-17, Niels Friis: J. A. Ohrt, vestkystens orgelbygger) 10 stemmer. Orglet kostede 1200 Rigsdaler. Ohrt købte det gamle orgel (Amdi Worm 1772, 12 st.) for 80 Rigsdaler. Nyt orgel ved Frederik Nielsen 1891 (Bent Jensen, PO2, Sjællands Kirkemusikskole. Udateret rapport (1999?): Træk af Lemvig Kirkes Historie. Kirkens organister og deres instrumenter. Det nye orgel fra 1999)

Læk Kirke
syd for Tønder. Bygget 1858 (Orglet 1/1973 side 12-17, Niels Friis: J. A. Ohrt, vestkystens orgelbygger)

Morsum Kirke
på Sild. Bygget 1831 (Orglet 1/1973 side 12-17, Niels Friis: J. A. Ohrt, vestkystens orgelbygger)

Kosel Kirke
ved Ekernførde. Bygget 1832 (Orglet 1/1973 side 12-17, Niels Friis: J. A. Ohrt, vestkystens orgelbygger)

Sankt Jacobi Kirke
, Varde - se Varde Kirke

Sehested Kirke
i Holsten. Bygget 1840 ( Orglet 1/1973 side 12-17, Niels Friis: J. A. Ohrt, vestkystens orgelbygger)

Skodborg Kirke
ved Kongeåen. Bygget 1834, revideret 1847 (Orglet 1/1973 side 12-17, Niels Friis: J. A. Ohrt, vestkystens orgelbygger) 1913 byggede Marcussen & Søn pneumatisk orgel med 2 manualer og pedal bag den gamle facade (Thor Frehr Kørber på Det Danske Orgelselskabs facebookside 2018)

Sønder Bjert Kirke
ved Kolding. Bygget 1839. Værket fornyet flere gange, i 1972 med anvendelse af en del gammelt pibemateriale. En enkelt stemme, Gemshorn 8' i man. II, har fra c'-f ''' meget blyholdige piber af betydeligt ældre oprindelse end 1839 (Orglet 1/1973 side 12-17, Niels Friis: J. A. Ohrt, vestkystens orgelbygger)

Sønder Bjert Kirkes Ohrt-facade - fra Orglet 1/1973 side 17 

Varde Kirke
(Sankt Jacobi Kirke). Bygget 1857. Varde Kirke 1857-1905. Erstattet 1905 af nyt orgel ved Rung-Keller (4+5+3)(Danmarks Kirker1984)/ Guldager Kirke 1905-1962 / Esbjerg Museum 1962-  1 Manual med 9 stemmer og anhangspedal (Orglet 1/1973 side 12-17, Niels Friis: J. A. Ohrt, vestkystens orgelbygger)
Eneste overlevende Ohrt-orgel. Nygotisk facade med 3 pibefelter. 11 attrappiber i midterfeltet og 5 klingende piber i hver af sidefelterne. 
Disposition: Manual (C-c') med 9 stemmer: Bordun 16 Fod, Principal 8 Fod, Gedakt 8 Fod, Octav 4 Fod, Flöite 4 Fod, Quint 2 2/3 Fod, Octav 2 Fod, Sifflöite 1 1/3 Fod, Trompet 8 Fod, + anhangspedal (C-c'). 
Spillebordet er anbragt på siden. Overtangenter er belagt med elfenben, undertangenter af ibenholt. Såvel manual- som pedaltangenter er kortere end de idag anvendte mål. Sløjfevindladen er bygget i egetræ.Tætnet med avispapir. Registertræk findes over nodenichen. Principalpiberne er snævre i mensuren og har en strygeragtig klang, 10 af dem klinger i facaden. Trompetpiberne har ingen støvle, men er stukket direkte ned i en blok på vindladen. Største højde er 320 cm, bredde 272 cm og dybde 132 cm (Orglet 1/1973 side 18-21. Erik Riberholdt: Ohrt-orglet fra Guldager Kirke) Bygget 1857 til Sct. Jacobi Kirke i Varde / Guldager Kirke 1905-1962, restaureret 1931 af  Marcussen & Søn / opmagasineret i Esbjerg Museums magasin 1962-1984 / opmagasineret i Sct. Jacobi Kirkes tårn 1984-2005. Restaureret af Marcussen & Søn 2007-2008 / Genopstillet i Sct. Jacobi Kirke i Varde 2008 (Claudia Zachariasen, Marcussen og Søn: Restaureringsrapport om Ohrt-orglet, 2008) Bordun 16 Fod (fra G), ny kilebælg bag orglet (Orglet 1/2009, nye orgler 2008)


Guldagerorglet på Esbjerg Museums magasin - fra Orglet 1/1973 side 18. Spillebord (Foto: Krassél, Haderslev).   
   
Guldagerorglet på Esbjerg Museums magasin - fra Orglet 1/1973 side 20 og 21. Vindlade med blok til trompeten og borebilleangrebne registerknapper (Foto: Krassél, Haderslev). Guldagerorglet tilbage i Varde Kirke (Steen Ekelund 2008)

Øsby ved Haderslev - se under Marcussen: Øsby ved Haderslev.

André Palsgård 2015-2022

Retur til internetartikler