Retur til internetartikler         
Retur til forside


Orgler bygget af mindre kendte orgelbyggere


  Side 4 i oversigt over ældre orgler 1987


  Side 8 i oversigt over ældre orgler 1987


Aller Kirke
. Facade Oppenhagen 1820. Se Marcussen.

Asserballe Kirke, Sønderjylland. Bygget 1878 af Furtwängler & Söhne. Ombygget, 9 stemmer
(Fortegnelse over ældre orgler 1987, side 4)

Brødremenighedens Kirkesal, Christiansfeld. Positiv bygget 1770 af Jürgen Hinrichsen Angel, Flensborg. Erhvervet 1774. Opstillet 1778 i Søstrehusets korsal. Senere flyttet til kirkesalen. Facadepiber brugt i krigsøjemed under 1. verdenskrig og erstattet af attrapper af træ. 1956 restaureret af Jydsk Orgelbyggeri: Nye facadepiber og tilbygning af elektrisk blæser. Disposition: 1 Manual (C-d''') med 6 stemmer: Gedact 8 Fuss, Principal 4 Fuss B/D (C-F dækket, Dis-gis' i facaden), Gedact 4 Fuss, Octave 2 Fuss B/D, Gedact 2 Fuss (fra f '' 4') B/D, Octave 1 Fuss B/D. Bas/Diskant deling ved cis'/d'. 2 kilebælge i soklen. 2006 restaureret af Marcussen & Søn (Orglet 1/2010 side 31-42, Svend Prip: Small is beautuful, side 34-39) Bygget 1770 (Organistbladet juni 2017)


Positivet, da det stod i søstersalen (Orglet 1/2010, side 34)

Brødremenighedens Angel-orgel pryder forsiden af Organistbladet juni 2017

Det kongelige danske musikkonservatorium, orgelsalen, København.
Bygget 1877 af det engelske firma Bishop & Son. Stod opr. i en baptistkirke i London /  2006 opstillet i stormagasinet Urban Dock Lalaport i Tokyo, nedtaget 2011 p.g.a. nye regler for jordskælvssikring /opstillet i orgelsalen 2011 (PO-bladet dec. 2011) 26 stemmer fordelt på 3 manualer og pedal (Dansk Orgelindex , set 2018)

Bishop-orglet i japansk stormagasin (PO-bladet dec. 2011)


Dreslette Kirke
, Fyn. Bygget 1787 af Hartvig Joakim Müller. Ombygget, 10 stemmer (Fortegnelse over ældre orgler 1987, side 6) 1 manual med 10 stemmer (Dansk Orgelindex set 2018) Danmarks ældste danskbyggede kirkeorgel (AP)

Haderslev Seminarium.
2 orgler bygget af Furtwängler & Söhne. 2 og 14 st. (TFK 2018)

Fejø Kirke. Bygget 1884 af Frederik Hansen i samarbejde med C. Schuster. Der kendes ikke til andre orgler bygget ved et samarbejde med de 2 orgelbyggere. (Læs evt. om Schusters danskproducerede orgler på harmoniumsfabrikken Joh. P. Andresen & Co., Ringkjøbing, på denne hjemmeside).
1 manual med 4 stemmer og anhangspedal. Velklingende med fin spillemekanik.
Frederik Hansen var uddannet snedker og selvlært orgelbygger. Hans fabrik i Eskilstrup hed "Orgelfabrikken Iris, F. Hansens Damp-Orgelfabrik, Eskildstrup, Nykøbing F". Orglet er muligvis et af  fabrikkens 1. værker - det eneste endnu eksisterende. Hans søn Hans Fr. Espenhain Hansen videreførte virksomheden indtil 1936. Frederik Hansen & Søn byggede i 1931 orglet til Ålholm Slot (Lolland-Falsters Stift: Lolland-Falsters Stift 1803-2003, side 121-132, Svend Prip: En orgelrejse, side 131) 

   
Fejø Kirkes orgel bygget af Schuster & Hansen er fotograferet af Svend Prip 2003

Frederiksberg Kirke.
1754-1881. Bygget af orgelbygger Hartvig Jochum Müller. Disposition 1843: 10 stemmer: Subbas 16' i træ, Principal 8' i træ og metal, Gedakt 8' i træ, Fløjte 4' i metal, Quint 3' i metal, Oktav 2' i metal, Quint 1 1/2' i metal, Sedecima 1' i metal, Mixtur 3 fag i metal, Trompet 8' i metal. Desuden cymbelstjerne og tremulant. Erklæret kassabelt i 1863. Fik lille reparation ved orgelbygger Olsen. 1881 erstattet af nyt orgel bygget af  orgelbyggeriet Busch & Søn. Det gamle orgelværk blev kasseret. Facaden blev solgt til Øster Hassing Kirke, men vendte tilbage til Frederiksberg Kirke i 1934! Bag facaden stod nu et værk af orgelbygger Emil Nielsen. Det havde i 1906 afløst Busch-orglet. I 1947 fik kirken atter et nyt orgel - bygget af orgelbyggeriet Marcussen & Søn. I den forbindelse fik det gamle orgelhus tilført et rygpositiv, hvis orgelhus var en kopi af et Bøhmisk positiv på Musikhistorisk Museum, København (Danmarks Kirker 1960)

Frederiksberg Kirke ca. 1850 (Frederiksberg-billeder)


Jesu Hjerte Kirke
, Randers (kat.). Bygget 1890 af Friederich Fleiter til Jesu Hjerte Kirke i Randers. Der er 5 stemmer på 1 manual og anhangspedal, og hele instrumentet er indbygget i et anonymt udseende orgelhus uden egentlige facadepiber. Udover den elektriske blæser, der står i et lille aflukke i stueplanet, kan orglet luftforsynes fra en manuelt betjent pumpestang i bunden af orgelhuset i modsatte side af spillebordet. Dispositionen er består af tre 8-fods karakterstemmer, en 4-fods fløjte og en 2-fod. Registrene aktiveres fra registertræk over spillebordet. Et sjette registertræk bærer betegnelsen Kalkantenglöcklein. Fornylig restaureret af Frobenius bekostet af Johan Otto Wroblewskis Fond (Organist Per Rasmus Møller på Det Danske Orgelselskabs facebookside maj 2017)


        
Fotos af orglet i Jesu Hjerte Kirke: Per Rasmus Møller juni 2017

Jesuskirken
i København. Bygget 1890 af
Aristide Cavaillé-Coll. 20 stemmer på 2 manualer og pedal (Dansk Orgelindex, set 2018)


Ketting Kirke, Sønderjylland. Bygget 1878 af Furtwängler & Söhne. Ombygget, 8 stemmer (Fortegnelse over ældre orgler 1987, side 4) Bygget 1878 af  P. Furthwängler & Söhne med 8 stemmer, 1 manual og Pedal. I nyere tid er det udvidet med et 2. manual, således, at orglet i dag tæller 13 stemmer, 2 manualer og Pedal og denne disposition: 1. manual: Principal 8', Gedackt 8', Oktav 4', Fløite 4', Quintatøn 2', Mixtur III fag. 2. manual: Rørfløjte 8', Fløjte 4', Principal 2', Quint 1 1/3', Sesquialtera II, Tremulant. Pedal: Subbas 16', Gedackt 8'.  Manualkobling som træk. Orglet klinger fint, men Furthwängler er der næppe meget tilbage af (Organist Per Rasmus Møller på Det Danske Orgelselskabs facebookside 2018) 1958 omdisponeret af Marcussen & Søn. 2001 tilbygget 2. manual af Marcussen & søn (TFK 2018)
    
Ketting Kirkes orgel fotograferet 2015 af Per Rasmus Møller 

Kettingorglets spillebord efter ombygning 2001 (Per Rasmus Møller, 2015)

Lysabild Kirke, Sønderjylland. Bygget 1878 af Furtwängler & Söhne. Ombygget, 12 stemmer (Fortegnelse over ældre orgler 1987, side 4)

Over Lerte Kirke. Bygget 1866 af Wilhelm Sauer, Frankfurt an der Oder, som hans opusnr. 104. Orglet belv nedtaget - vistnok i 1973. Orglet blev muligvis bygget til en privat person i Berlin som husorgel. Orglet blev senere opstillet i Flensburger Predigerseminar og i den forbindelse udvidet med pedal: Subbas 16' som opstilledes på en mekanisk keglevindlade. Nyt pedalkobbel etableret i forbindelse med udvidelsen. Senere opstilledes orglet i aulaen på Haderslev katedralskole. Hvornår det er kommet til Over Lerte vides ikke, men muligvis omkring 1920.
Disposition: I. Manual: Flute 8', Gamba 8'. II. Manual: Gedakt 8', Fugara 8'. Kobbel: II/I (oprindeligt kobbel). Svelle for hele orglet.Mekanisk aktion. Wilhelm Sauers orgelbyggeri eksisterer fortsat og var i Østtysk statseje mellem 1972 og 1990. Orgelbyggeriet er atter i privateje
(TFK 2018)

Over Lerte Kirkes orgel 1920?-1973? Ukendt fotograf. Udateret foto.

Skærbæk Kirke, Sønderjylland. Bygget 1879 af Furtwängler & Söhne. Ombygget, 15 stemmer (Fortegnelse over ældre orgler 1987, side 4)

Sønderborg Slotskapel. Bygget ca. 1570 af Herman Raphaelis Rottenstein-Pock (HRR-P byggede orglet til Københavns Slotskapel 1553 og i Roskilde Domkirke 1555). Ude af drift fra 1670. 1998 nyt værk (eller forsøg på rekonstruktion af værket) ved orgelbygger Mads Kjersgaard.
Disposition:
Oberwerck
 F-a''= 38 toner: Principal (F-c, + f-g' er facadepiber), Grob Gedact, Over Pfeiffe discant (d'-a''), Octava, Nachthorn, Super Octava, Sedecima, Mixtur, Trompet.
Positiv
(C-a'' = 41 toner + 3 subsemitoner (dis). Octav Flöite (dækket), Super Octav Flöite (rørfl.), Quint Flöite (C-H dækket, c-a'' spidsfl.), Zimbel (2 kor, tertser og oktaver), Regal.
Desuden Tremulant og Vogelgeschrey (Mads Kjersgaard: Rekonstruktion af renæssanceorglet på Sønderborg Slot, Orglet 2/1998, side 4-9)
       
Sønderborg Slotskapel med nyrestaureret orgel
       

Fra Orglet 2/1998 side 9 (Orgelfacaden med lukkede låger), side 5 (Registermekanikken til Oberwerck) og side 6 (Positivets regal og klaviaturet). Man kan ane subsemitonerne  dis, dis' og dis''.
Tyrstrup Kirke. Orgelet bygget 1863 af  P. C. Jacobsen, Haderslev. Ombygget af A. C. Zachariassen 1924. Nyt orgel ved P. Bruhn & Søn 1974 (Orglet 1/1974, side 15, annonce for P. Bruhn & Søn) 

Tønder Seminarium Bygget af Furtwängler & Söhne (TFK 2018)

Vartov Kirke, København. Bygget 1823 af Oppenhagen bag orgelfacade fra 1755. Disp. 1858: 1 manual med 6 stemmer: Fugara 8', Gedakt 8', Fløjte 4', Quint 2 2/3', Octav 2', terz 1 3/5' / Da kirken i 1874 fik nyt orgel bygget af Daniel Köhne, overtog denne Oppenhagens orgel incl. den gamle facade. Daniel Köhne opbevarede dette orgel i årene 1874-1896 eller 1898, hvorefter han opstillede det i / Jorløse Kirke ved Holbæk (incl. den gamle facade). 1937 fik kirken nyt orgelværk (i det gamle orgelhus og bag den gamle facade) ved Starup & Søn 1937.  Enkelte dele: klaviaturet, spillemekanikken og vindladen, genanvendtes imidlertid i et orgel, samme firma byggede omkring 1943, og som i dag ejes af Luthersk Missionsforening i Gilleleje (Danmarks Kirker, netudgave set 2015)

Vilstrup Kirke, Sønderjylland. Bygget 1803 af Hans Friedrich Oppenhagen. Orglet var placeret over alteret. 1850 nyt orgel ved Marcussen med genanvendelse af Oppenhagens facade. Oprindeligt indgik facaden i alteret, men i 1940 blev orglet med facade flyttet til vestenden af kirken. Facadens midterfeltet rummede oprindeligt et et maleri, der ikke blev genanvendt ved flytningen (Danmarks Kirker 1954) Nyt orgel ved Marcussen i 2004 (Dansk Orgelindex)


Oppenhagens facade i Vilstrup Kirke. Annonce i organistbladet oktober 2004)

Væggerløse Kirke, Storstrøms amt. Bygget 1887 af Orgelfabrikken Iris, F. Hansens Damp-Orgelfabrik, Eskildstrup, Nykøbing F, ombygget, ny facade. 6 stemmer (
Side 8 i oversigt over ældre orgler 1987)  1 manual med 6 stemmer (Dansk Orgelindex, set 2018)


Internetartiklen er påbegyndt maj 2016, sidst redigeret 2020. André Palsgård

Retur til internetartikler         
Retur til forside