Retur til internetartikler         


Orgler bygget af mindre kendte orgelbyggere


  Side 4 i oversigt over ældre orgler 1987


  Side 8 i oversigt over ældre orgler 1987


Aalborg, Vor Frue Kirke
- se Vor Frue Kirke, Aalborg


Aller Kirke
. Facade Oppenhagen 1820. Se Marcussen.


Asserballe Kirke, Sønderjylland. Bygget 1878 af Furtwängler & Söhne.
8 stemmer. Istandsat 1949 af Marcussen & Søn (Danmarks Kirker 1961) Ombygget, 9 stemmer (Fortegnelse over ældre orgler 1987, side 4) 9/1/P (Dansk Orgelindex, set 2021)
   
T.v.: Asserballe Kirke (Danmarks Kirker, foto 1959).
T.h.: Asserballe Kirke (Udateret foto, Yesterdays foto, set 2021)


Brødremenighedens Kirkesal, Christiansfeld. Positiv bygget 1770 af Jürgen Hinrichsen Angel, Flensborg. Erhvervet 1774. Opstillet 1778 i Søstrehusets korsal. Senere flyttet til kirkesalen. Facadepiber brugt i krigsøjemed under 1. verdenskrig og erstattet af attrapper af træ. 1956 restaureret af Jydsk Orgelbyggeri: Nye facadepiber og tilbygning af elektrisk blæser. Disposition: 1 Manual (C-d''') med 6 stemmer: Gedact 8 Fuss, Principal 4 Fuss B/D (C-F dækket, Dis-gis' i facaden), Gedact 4 Fuss, Octave 2 Fuss B/D, Gedact 2 Fuss (fra f '' 4') B/D, Octave 1 Fuss B/D. Bas/Diskant deling ved cis'/d'. 2 kilebælge i soklen. 2006 restaureret af Marcussen & Søn (Orglet 1/2010 side 31-42, Svend Prip: Small is beautuful, side 34-39) Bygget 1770 (Organistbladet juni 2017)Positivet, da det stod i søstersalen (Orglet 1/2010, side 34)

Brødremenighedens Angel-orgel pryder forsiden af Organistbladet juni 2017

Clausholm Slotskapel
, Aarhus Amt. Bygget af Brødrene Botzen 1700? 1 manual med 8 stemmer + anhangspedal (Dansk Orgelindex set 2021) Restaureret og delvis rekonstrueret 1997. Mekanisk traktur og registratur. Manualomfang: CDE-c'''. Pedalomfang CDE-a. Manual 8 stemmer: Gedakt 8', Principal 4', Gedakt 4', Oktav 2', Sesquialtera II, Quintfløjte 1  1/3', Mixtur III, Skalmej 8'. Klokkespil. Kilebælg med flere falter og pumpeanordning, også el.-blæser (Marcussen-son.dk, set 2021) Restaureret 1996-97 af Marcussen & Søn (Orglet 1/2002, side 19-23. Cornelius H. Edskes: Clausholm-orglets historie) Bygget i 2. halvdel af 17. årh. Restaureret, delvis rekonstrueret. Manual (CDE-c'''): Gedakt 8', Principal 4', Gedakt 4', Oktav 2', Quintfløjte 1  1/3', Sesquialtera II, Mixtur III, Skalmej 8'. Anhangspedal CDE-a. Klokkespil. Kilebælg med flere falter. Pumpeanordning foruden el.-blæser (Orglet 1/1998, nye orgler 1997)

 
 
Clausholm Slotskirkes orgel (Fra Clausholm.dk og Marcussen-son.dk, set 2021)

Det kongelige danske musikkonservatorium, orgelsalen, Rosenørns Allé, København.
Bygget 1877 af det engelske firma Bishop & Son. Stod opr. i en baptistkirke i London /  2006 opstillet i stormagasinet Urban Dock Lalaport i Tokyo, nedtaget 2011 p.g.a. nye regler for jordskælvssikring /opstillet i orgelsalen 2011 (PO-bladet dec. 2011) 26 stemmer fordelt på 3 manualer og pedal (Dansk Orgelindex, set 2021)

Bishop-orglet i japansk stormagasin (PO-bladet dec. 2011)


Dreslette Kirke
, Fyn. Bygget 1787 af Hartvig Joakim Müller. Ombygget, 10 stemmer (Fortegnelse over ældre orgler 1987, side 6) 1 manual med 10 stemmer (Dansk Orgelindex, set 2018 og 2021) 
Ældre hovedorgel: H.J. Müller 1787. Danmarks ældste danskbyggede kirkeorgel. Restaureret 1961 af Th. Frobenius & Co. Mekanisk traktur og registratur. Sløjfevindlade. Nuv. disp.: 1 manual (CDE-c''' med 10 stemmer: Fløjte 8', Gedakt 8', Principal 4', Blokfløjte 4', Nasat 3', Oktav 2', Gedakt 2', Sedecima 1', Sesquialtera II, Mixtur III-IV. Cymbelstjerne (Dansk organist- og kantorsamfunds hjemmeside DOKS 2021, set 2021)


Dreslette Kirkes orgel fotograferet mellem 1950 og 1960 af ukendt fotograf. Fra Museum Vestfyns arkiv. 


Dueholm Kloster
, Nykøbing Mors. Claviorganum bygget o. 1785 af Amdi Worm. Konserveret og dokumenteret af orgelbygger Olav Haugland 2003 (www.orgelbyggerhuset.dk, set 2022)


Amdi Worms klenodie på museet i Mors. Udateret foto set på www.orgelbyggerhuset.dk 2022

Fejø Kirke. Bygget 1884 af Frederik
Hansen i samarbejde med C. Schuster. Der kendes ikke til andre orgler bygget ved et samarbejde med de 2 orgelbyggere. (Læs evt. om Schusters danskproducerede orgler på harmoniumsfabrikken Joh. P. Andresen & Co., Ringkjøbing, på denne hjemmeside).
1 manual med 4 stemmer og anhangspedal. Velklingende med fin spillemekanik.
Frederik Hansen var uddannet snedker og selvlært orgelbygger. Hans fabrik i Eskilstrup hed "Orgelfabrikken Iris, F. Hansens Damp-Orgelfabrik, Eskildstrup, Nykøbing F". Orglet er muligvis et af  fabrikkens tidligste værker - det eneste endnu eksisterende. H
ans søn Hans Fr. Espenhain Hansen videreførte virksomheden indtil 1936. Frederik Hansen & Søn byggede i 1931 orglet til Ålholm Slot (Lolland-Falsters Stift: Lolland-Falsters Stift 1803-2003, side 121-132, Svend Prip: En orgelrejse, side 131) 
   
Fejø Kirkes orgel bygget af Schuster & Hansen er fotograferet af Svend Prip 2003

Fejø Kirke 2022 (Foto: Museumsdirektør, orgelbygger og organist Jacob Friis-Grigoncza på Det Danske Orgelselskabs hjemmeside)

Frederiksberg Kirke. 1754-1881. Bygget af orgelbygger Hartvig Jochum Müller. Disposition 1843: 10 stemmer: Subbas 16' i træ, Principal 8' i træ og metal, Gedakt 8' i træ, Fløjte 4' i metal, Quint 3' i metal, Oktav 2' i metal, Quint 1 1/2' i metal, Sedecima 1' i metal, Mixtur 3 fag i metal, Trompet 8' i metal. Desuden cymbelstjerne og tremulant. Erklæret kassabelt i 1863. Fik lille reparation ved orgelbygger Olsen. 1881 erstattet af nyt orgel bygget af  orgelbyggeriet Busch & Søn. Det gamle orgelværk blev kasseret. Facaden blev solgt til Øster Hassing Kirke, men vendte tilbage til Frederiksberg Kirke i 1934! Bag facaden stod nu et værk af orgelbygger Emil Nielsen. Det havde i 1906 afløst Busch-orglet. I 1947 fik kirken atter et nyt orgel - bygget af orgelbyggeriet Marcussen & Søn. I den forbindelse fik det gamle orgelhus tilført et rygpositiv, hvis orgelhus var en kopi af et Bøhmisk positiv på Musikhistorisk Museum, København (Danmarks Kirker 1960) Se evt. under Busch: Frederiksberg Kirke.

Frederiksberg Kirke ca. 1850 (Frederiksberg-billeder)


Haderslev, Sankt Marie Kirke - se Sankt Marie Kirke, Haderslev.

Haderslev Seminarium
.
2 orgler bygget af Furtwängler & Söhne. 2 og 14 st. (Meddelt af Thor Frehr Kørber 2018)


Jesu Hjerte Kirke, København Vesterbro (katolsk) Bygget 1899 af G. Stahlhuth, Aachen. Omarbejdet af Marcussen & Søn 1938 og af Kemper & Sohn 1970. Restaureret af Marcussen & Søn 2019-2020: Nyt elektrisk tilsluttet spillebord, ny orgelbænk udført efter originale Stahlhuth-eksempler. Renoveret elektropneumatisk tone- og registerstyring. Rekonstrueret Vox humana 8' i Manual II. Ny mekanisk svellefunktion. Frie og faste kombinationer. 24 stemmer (Tekst i annonce Orglet 1-2/2020 side 75) 2 manualer og pedal (ifølge foto på samme annonceside)


Orglet i Jesu Hjerte Kirke, København. Fra annonce i orglet 1-2/2020 side 74


Jesu Hjerte Kirke, København (Foto: Bo Seedorf)

Jesu Hjerte Kirke
, Randers (katolsk). Bygget 1890 af Friederich Fleiter til Jesu Hjerte Kirke i Randers. Der er 5 stemmer på 1 manual og anhangspedal, og hele instrumentet er indbygget i et anonymt udseende orgelhus uden egentlige facadepiber. Udover den elektriske blæser, der står i et lille aflukke i stueplanet, kan orglet luftforsynes fra en manuelt betjent pumpestang i bunden af orgelhuset i modsatte side af spillebordet. Dispositionen er består af tre 8-fods karakterstemmer, en 4-fods fløjte og en 2-fod. Registrene aktiveres fra registertræk over spillebordet. Et sjette registertræk bærer betegnelsen Kalkantenglöcklein. Fornylig restaureret af Frobenius bekostet af Johan Otto Wroblewskis Fond (Organist Per Rasmus Møller på Det Danske Orgelselskabs facebookside maj 2017)


        
Fotos af orglet i Jesu Hjerte Kirke: Per Rasmus Møller juni 2017

Jesuskirken
i København. Bygget 1890 af
Aristide Cavaillé-Coll (1811-1899). 20 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal (Dansk Orgelindex, set 2022)
Jesuskirkens Cavaillé-Coll-orgel. Facaden set fra Apostelorglets pulpitur (BentPedersen 2015)

Ketting Kirke, Sønderjylland. Bygget 1878 af Furtwängler & SöhneOmbygget, 8 stemmer (Fortegnelse over ældre orgler 1987, side 4) Ombygget af Marcussen & Søn 1958 (Wikipedia) 1958 omdisponeret af Marcussen & Søn. 2001 tilbygget 2. manual af Marcussen & søn (Thor Frehr Kørber 2018)Bygget 1878 af  P. Furthwängler & Söhne med 8 stemmer, 1 manual og Pedal. I nyere tid er det udvidet med et 2. manual, således, at orglet i dag tæller 13 stemmer, 2 manualer og Pedal og denne disposition: 1. manual: Principal 8', Gedackt 8', Oktav 4', Fløite 4', Quintatøn 2', Mixtur III fag. 2. manual: Rørfløjte 8', Fløjte 4', Principal 2', Quint 1 1/3', Sesquialtera II, Tremulant. Pedal: Subbas 16', Gedackt 8'.  Manualkobling som træk. Orglet klinger fint, men Furthwängler er der næppe meget tilbage af (Organist Per Rasmus Møller på Det Danske Orgelselskabs facebookside 2018) 13 stemmer fordelt på 2 manualer og Pedal (Dansk Orgelindex, set 2021)

Ketting Kirkes orgel fotograferet 2015 af Per Rasmus Møller 


Kettingorglets spillebord efter ombygning 2001 (Per Rasmus Møller, 2015)

Kolding, Sct. Michaels Kirke - se Sct. Michaels Kirke, Kolding.

Ledreborg Slotskapel. Bygget 1746 af Benjamin Wulff. 1882 nyt orgel bag facaden bygget af A. H. Busch & Sønner - se  Busch.

Ledreborg Slotskapel 1997 (www.orgelbyggerhuset.dk, set 2022)

Lysabild Kirke, Sydals. Bygget 1878 af Furtwängler & Söhne, Ekze, Hannover. Nygotisk facade (Danmarks Kirker 1961) Ombygget, 12 stemmer (Fortegnelse over ældre orgler 1987, side 4) 12/2/Pedal (Dansk Orgelindex set 2021)

Furtwänglerorglet i Lysabild Kirke (Fra Sydals Kirkeblad sommer 2019)

Nykøbing Mors Museum - se Dueholm Kloster.

Nørre Sandager Kirke, Fyn. Bygget 1804 af Caspar H. G. Worm. 1 manual (C-c''') med 7 stemmer: Gedacht 8 fod, Principal 4 fod, Fløjte 4 fod, Kvint 3 fod, Sexkrialtera (!) 2 fag, Mixtur 3 fag, Simmelstaarn (Cymbelstjerne). Spærreventil. Orglet blev betalt af kirkeejerinde Constance Gyldensteen med 500 rigsdaler. Bælgen fandtes i et bælgehus på et lille pulpitur i skibets vestfag. Orglet har været udsat for mange ombygninger. Kun enkelte piber og nogle mekaniske dele er tilbage af det oprindelige orgelværk. 1861 istandsatte J. A. Demant orglet. 1878 udskiftedes 2 registre af J. A. Demant. Samtidig blev forsølvede, klingende facadepiber erstattet af attrapper af træ. 1881 fik orglet nye bælge. 1883 nyt klaviatur og udskiftning af  nogle registre. 1934 større reparation ved Marcussen & Søn. 3 registre blev udskiftet. 1977 restaureret ved Marcuusen & Søn. Disposition siden 1934: Gedakt 8', Fugara 8', Principal 4', Fløjte 4', Gemsshorn 2', Sesquialtera 2 fag, Mixtur 4 fag (Danmarks Kirker 2020) 


Nørre Sandager Kirke 2020 (Danmarks Kirker)

Odense, Sct. Albani Kirke - se Sct. Albani kirke, Odense.

Over Lerte Kirke
. Bygget 1866 af Wilhelm Sauer, Frankfurt an der Oder, som hans opusnr. 104. Orglet belv nedtaget - vistnok i 1973. Orglet blev muligvis bygget til en privat person i Berlin som husorgel. Orglet blev senere opstillet i Flensburger Predigerseminar og i den forbindelse udvidet med pedal med Subbas 16' som opstilledes på en mekanisk keglevindlade. Nyt pedalkobbel etableret i forbindelse med udvidelsen. Senere opstilledes orglet i aulaen på Haderslev katedralskole. Hvornår det er kommet til Over Lerte vides ikke, men muligvis omkring 1920.
Disposition: I. Manual: Flute 8', Gamba 8'. II. Manual: Gedakt 8', Fugara 8'. Kobbel: II/I (oprindeligt kobbel). Svelle for hele orglet.Mekanisk aktion. Wilhelm Sauers orgelbyggeri eksisterer fortsat og var i Østtysk statseje mellem 1972 og 1990. Orgelbyggeriet er atter i privateje
(TFK 2018)

Over Lerte Kirkes orgel 1920?-1973? Ukendt fotograf. Udateret foto.

Roskilde Domkirke, Sjælland. Orglet blev bygget1554-1555 af den nederlandske orgelbygger Herman Raphaelis Rodenstein.
Orglet er blevet restaureret og udvidet mange gange. Det var ved restaureringen  i 1833, at Reuter bemærkede den fine klang i åbne piber i overlængde, hvorefter Marcussen og Reuter indførte den Reuterske stemmeslidse, der blev anvendt i stor stil af orgelbyggere igennem 1800-tallets sidste halvdel og de første årtier i 1900-tallet. I 1926 blev orglet ombygget og udvidet til 57 stemmer af Th. Frobenius & Co. En ny ombygning fandt sted i 1952-1957. I 1991 blev orglet restaureret og rekonstrueret af Marcussen & Søn, efter en restaureringsplan udarbejdet af den hollandske orgelekspert Cornelius H. Edskes. Hensigten var at tilbageføre orglet til tilstanden fra før den store ombygning i 1833. Ved hjælp af blandt andet optegnelser af Reuter fra ombygningen i 1833 var det muligt at rekonstruere orglets oprindelige opstilling og disposition. Pibernes mensurer, metalsammensætning og konstruktionsmåde blev søgt genskabt ud fra gamle forbilleder, nye vindlader blev konstrueret med den gamle rygpositivvindlade som forbillede, og orglet fik en vindforsyning efter klassisk forbillede, med fire store kilebælge. Orglet rummer nogle af de ældste orgeldele i Danmark. Disposition: 36 stemmer fordelt på 3 manualer og pedal (9+11+8+8) (Uddrag af den omhyggelige beskrivelse på marcussen-son.dk, hvor dispositionen også kan findes) Bygget af Marcussen & Søn 1991, 33/3/Pedal (Dansk Orgelindex, set 2021)
 
Fotos af  "Raphaelisorglet" i Roskilde Domkirke - hentet på Marcussen-son.dk. Bemærk de specielle registertræk over og bag organisten på billedet til højre. De er udformet som skydere. De betjener henholdsvis brystværket og rygpositivet.

Sct. Albani Kirke, Odense. Romersk-katolsk kirke. Orglet er bygget af Gebrüder Rieger 1921. 19 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal (Dansk Orgelindex set 2022)

Sankt Marie Kirke, Haderslev (katolsk). Kirken er indviet 1908 (Kirkens hjemmeside, set 2023). Orglet er bygget af Johan Färber 1878? 1 manual med 5 stemmer og anhangspedal (Dansk Orgelindex, set 2021)

Sct. Michaels Kirke, Kolding (Katolsk). Bygget 1890 af Friedrich Fleiter, Münster i Westfalen. 8 stemmer fordelt på 1 manual og Pedal: Facaden, i frodig gotik, er udført i sortbejdset træ (Danmarks Kirker 2009) 8/1/Ped (Dansk Orgelindex, set 2022) 

Skærbæk Kirke, Sønderjylland. Bygget 1879 af Furtwängler & Söhne. Ombygget, 15 stemmer (Fortegnelse over ældre orgler 1987, side 4) 2019 hovedrenovering af traktur og registratur og behandling af træværk mod skimmelsvamp og skadedyr udføært af P. G- Andersen & Bruhn (Orglet 2020, nye orgler 2019)

Slangerup Kirke. Bygget 1730 af  L. D. Kastens. 1855 ombygget og tilføjet præluderværk af orgelbygger I. Gregersen - se denne.

Kastens facade i Slangerup Kirke 2004. Fundet på www.orgelbyggerhuset.dk 2022

Stege Kirke, Møn. Bygget 1589 af Hans Brebus. Var anbragt på pulpitur i kirkehallen. Nyt orgel ved Knud Olsen 1859. Ca. 25 piber fra Brebus-orglet blev anvendt til orglet i Børglum Klosterkirke (stegekirke.dk, set 2021)

Sønderborg Slotskapel
. Bygget ca. 1570 af Herman Raphaelis Rottenstein-Pock (HRR-P byggede orglet til Københavns Slotskapel 1553 og i Roskilde Domkirke 1555). Ude af drift fra 1670. 1998 nyt værk (eller forsøg på rekonstruktion af værket) ved orgelbygger Mads Kjersgaard.
Disposition:
Oberwerck
 F-a''= 38 toner: Principal (F-c, + f-g' er facadepiber), Grob Gedact, Over Pfeiffe discant (d'-a''), Octava, Nachthorn, Super Octava, Sedecima, Mixtur, Trompet.
Positiv
(C-a'' = 41 toner + 3 subsemitoner (dis). Octav Flöite (dækket), Super Octav Flöite (rørfl.), Quint Flöite (C-H dækket, c-a'' spidsfl.), Zimbel (2 kor, tertser og oktaver), Regal.
Desuden Tremulant og Vogelgeschrey (Mads Kjersgaard: Rekonstruktion af renæssanceorglet på Sønderborg Slot, Orglet 2/1998, side 4-9)
       
Sønderborg Slotskapel med nyrestaureret orgel
       

Fra Orglet 2/1998 side 9 (Orgelfacaden med lukkede låger), side 5 (Registermekanikken til Oberwerck) og side 6 (Positivets regal og klaviaturet). Man kan ane subsemitonerne  dis, dis' og dis''.
Tyrstrup Kirke. Orgelet bygget 1863 af  P. C. Jacobsen, Haderslev. Ombygget af A. C. Zachariassen 1924. Nyt orgel ved P. Bruhn & Søn 1974 (Orglet 1/1974, side 15, annonce for P. Bruhn & Søn) 

Tønder Seminarium Bygget af Furtwängler & Söhne (TFK 2018)

Vartov Kirke, København. Bygget 1823 af Oppenhagen bag orgelfacade fra 1755. Disp. 1858: 1 manual med 6 stemmer: Fugara 8', Gedakt 8', Fløjte 4', Quint 2 2/3', Octav 2', terz 1 3/5' / Da kirken i 1874 fik nyt orgel bygget af Daniel Köhne, overtog denne Oppenhagens orgel incl. den gamle facade. Daniel Köhne opbevarede dette orgel i årene 1874-1896 eller 1898, hvorefter han opstillede det i / Jorløse Kirke ved Holbæk (incl. den gamle facade). 1937 fik kirken nyt orgelværk (i det gamle orgelhus og bag den gamle facade) ved Starup & Søn 1937.  Enkelte dele: klaviaturet, spillemekanikken og vindladen, genanvendtes imidlertid i et orgel, samme firma byggede omkring 1943, og som i dag ejes af Luthersk Missionsforening i Gilleleje (Danmarks Kirker, netudgave set 2015)

Vilstrup Kirke, Sønderjylland. Bygget 1803 af Hans Friedrich Oppenhagen. Orglet var placeret over alteret. 1850 nyt orgel ved Marcussen med genanvendelse af Oppenhagens facade. Oprindeligt indgik facaden i alteret, men i 1940 blev orglet med facade flyttet til vestenden af kirken. Facadens midterfeltet rummede oprindeligt et et maleri, der ikke blev genanvendt ved flytningen (Danmarks Kirker 1954) Nyt orgel ved Marcussen i 2004 (Dansk Orgelindex)

Oppenhagens facade i Vilstrup Kirke. Annonce i organistbladet oktober 2004)

Vor Frue Kirke, AalborgBygget 1749 af  H. J. Müller. Der har gemt sig flere orgelværker i det gamle orgelhus. Rygpositivet blev tilføjet 1937 af A. C. Zachariasen. Nuværende værk er  bygget 1961 af Marcussen & Søn med genanvendelse af nogle af de gamle piber. Omdisp. 1963, 1978 og 1988 af Marcussen & Søn. 48 st. fordelt på 4 manualer og Pedal (www.marcussen-son.dk)

  
Vor Frue Kirke i Aalborg fotograferet 2019. Orgelhuset er bygget af H. J. Müller 1749. Rygpositivet er tilføjet af A.  C. Zachariasen 1937 (Fra kirkens hjemmeside, vorfrue.dk, set 2022).

Væggerløse Kirke, Storstrøms amt. Bygget 1887 af Orgelfabrikken Iris, F. Hansens Damp-Orgelfabrik, Eskildstrup, Nykøbing F, ombygget, ny facade. 6 stemmer ( Side 8 i oversigt over ældre orgler 1987)  1 manual med 6 stemmer (Dansk Orgelindex, set 2018)


André Palsgård, 2016-2022.

Retur til internetartikler