Retur til internetartikler         

Orgler bygget af Jürgen Marcussen, Marcussen & Reuter, Marcussen & Søn

Som udgangspunkt bruges et udsnit af "Fortegnelse over ældre orgler i danske kirker" oplistet af orgelregistrator Ole Olesen (OO), Den Danske Orgelregistrant, og trykt 1987 af Det Danske Orgelselskab - i det følgende benævnt (Orgelfortegnelse 1987 side 5 og 6) 
Detaljer om enkelte orgler kan indhentes hos Den Danske Orgelregistrant, Musikmuseet i København.


Udsnit af (Orgelfortegnelse 1987 side 5)

Udsnit af (Orgelfortegnelse 1987 side 6)

Opuslister  

hentet på Marcussen & Søns hjemmeside 2022:
1806-1847
 og  1848-2020

Orgler i alfabetisk oversigt

Abild Kirke ved Tønder. Bygget af Marcussen & Søn 1873. 8 stemmer fordelt på 1 manual og pedal (Danmarks Kirker 1957) Bygget 1873, udvidet, 9 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 6) 1969 istandsættelse og udvidet med Mixtur IV ved Marcussen & Søn. 2002 udvidet med Subbas 16' ved Marcussen & Søn. Ialt 10 stemmer ("Orglet 1/2003", nye orgler 2002)

Abild Kirkes orgel set 2021 på hjemmesiden www.abildkirke.dk

Agerskov Kirke, Sønderjylland. Bygget 1890, udvidet, 12 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 6) Udvidet 1978 til 12 stemmer på 2 manualer og pedal. Pedalværkets toneomfang udvidet 2004 fra C-c' til C-d' af Marcussen & Søn (Orglet 1/2005, nye orgler 2004) Bygget 1890 af Marcussen & Søn (Marcussen & Sohn, AP), 12 /2 / Pedal (Dansk Orgelindex set 2021)

     
Agerskov Kirkes orgel (Per Rasmus Møller 2013)

Aller Kirke ved Haderslev. Bygget 1905 af Marcussen & Sohn. Pneumatiske bælgventillader med 8 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal. Opus 272 (Værkfortegnelsen) Påtænkes udskiftet med nyt instrument bag Oppenhagens facade fra 1820 (Pers. medd. 1993 fra Ole Olesen, Den Danske Orgelregistrant) 1996 nyt orgel ved Marcussen & Søn (Dansk Orgelindex set 2018)

    
Aller Kirkes orgel fotograferet
før 1996. Oppenhagens facade fra 1820 (Foto: Thor Frehr Kørber)        
   
Ballum Kirke
, Sønderjylland. Bygget 1880 af Marcussen & Sohn. Restaureret 1988 af Marcussen (Orglet 1/1989, nye orgler 1988) 9 stemmer fordelt på 1 manual og Pedal (Dansk Orgelindex set 2021)

Ballum Kirke 2011 (Oxfordian Kissuth, Wikimedia Commons)

Bevtoft Kirke, Sønderjyllands amt. Se Starup Kirke.

Bjerning Kirke v. Haderslev. Kirkens første orgel var bygget af Marcussen & Søn 1889. Afleveret 12 september som opusnr. 186. Orglet havde 8 stemmer. Kirken nedbrændte 1937 og der med forsvandt også orglet.

Bjolderup Kirke (Sønderjylland). Bygget af Marcussen & Søn 1881. 10 stemmer på 1 manual + Pedal (Dansk Orgelindex set 2021) Med nygotisk facade. 1 manual med 13 stemmer + Pedal (Har man angivet antallet af registertræk?, AP). Trædes. I tårnrummet (Danmarks Kirker 1959) Aktuel disposition: 1 manual med Principal 8', Bordun 16' (delt), Fugara 8', Rørfløjte 8', Oktav 4', Fløjte 4', Oktav 2', Mixtur III. Pedal med Subbas 16 og Principal 8'. Pedalkoppel (www.bjolderup-uge.dk, set 2021) 

 
Bjolderup Kirke 2011 (Wikipedia Commons)

Blågårds Kirke - se København, Blågårds Kirke

Bogense Kirke
, Skt. Nikolaj Kirke, Fyn. Bygget af Marcussen & Søn 1862, ombygget, udvidet, 21 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 6)  Oprindelig disposition:
Mekanisk traktur og registratur, sløjfelade. 15 stemmer fordelt på 2 manualer og Pedal (7+4+4).
Manual I: Principal 8 Fod, Bordun 16 Fod,  Rörflöite 8 Fod, Octav 4 Fod, Qvint 2 2/3 Fod, Superoctav 2 Fod, Trompet 8 Fod.
Manual II
: Principal 8 Fod, Salicional 8 Fod, Gedackt 8 Fod, Flöite 4 Fod.
Pedal
: Subbas 16 Fod, Principal 8 Fod, Gedackt 8 Fod, Basun 16 Fod.
Kopler  II-I, I-P. Manualomfang: C-f ''', Pedalomfang: C-c'''. 3 kassebælge.

Ombygget af M&S i 1942, hvor 6 stemmer blev tilført.
3 pedalstemmer er placeret på pneumatisk bælgventilvindlade med pneumatisk registratur. 1961 blev piber i Trompet 8' udskiftet.

Nuværende  disposition (7+7+7)(Oprindelige stemmer er markeret med *): 

Manual I:  Principal 8 Fod*, Rörflöite 8 Fod*, Octav 4 Fod*, Qvint 2 2/3 Fod*, Superoctav 2 Fod*, Mixtur 3-4 fag, Trompet 8 Fod.
Manual II: Gedackt 8 Fod*, Principal 4 Fod, Flöite 4 Fod*, Blokfløjte 2 Fod, Nasat 1 1/3 Fod, Sesquialtera 2 fag, Regal 8 Fod.
Pedal: Subbas 16 Fod, Principal 8 Fod, Gedakt 8 Fod, Oktav 4 Fod, Quintatøn 2 Fod, Rauschquint 3 Kor, Basun 16 Fod.
Tremulant for hele orglet. Kopler: II-I, I-P. 
Orgelfacaden, 1862, i neogotisk stil, er tegnet af Marcussen & Søn. Den består af fem pibefelter, med klingende og stumme piber af tinlegering. Spillebordet er placeret i orgelhusets søndre gavl (Danmarks Kirker 2009)
 21/2/Ped (Dansk orgelindex set 2021) 

Bogense Kirke 2008 (Arnold Mikkelsen)

Bregentved Slotskapel. Bygget 1841 af Marcussen & Reuter. Facade og orgelhus  er fra o. 1735. Mekanisk sløjfevindlade med 1 Manual (C-f ''') med 6 stemmer: Bordun 16 F, Geigenprincipal 8 F (C-H fælles med Gedackt 8 F), Gedackt 8 F, Flöte 4 F, Fugara 4 F, Gemshorn 2 F. Dobbelt kassebælg, Vindtryk 70 mm vandsøjle (Tekst af Ole Olesen i booklet til CD udgivet på Helikon 1995: Bregentved Slotskapel, Allan Rasmussen - orgel, Svend Melbye - Fløjte) Restaureret 1993 af orgelbygger Olav Haugland (Orglet 1/1994, nye orgler 1993) 1 manual med 6 stemmer (Dansk Orgelindex, set 2023)

Broager Kirke, Sønderjylland. Bygget af Marcussen und Sohn 1908 med følgende disposition: 2 manualer og pedal (6+5+3):
Manual 1:
Fløte 8',  Gambe 8', Principal 8', Bordun 16', Octave 4', Rauscquinte 2 2/3'.
Manual 2: Lieblich Gedackt 8', Salicional 8', Flauto amabile 8', Geigenprincipal 8', Flauto traverso 4'.
Pedal: Subbass 16', Gedacht 16'. 

1968 nyt orgel ved Marcussen. 2 manualer og pedal. (7+6+5) Senere tilført 1 stemme (www.broagerkirke.dk, Oplysningerne stammer fra Hack Busch: Orglet i Broager Kirke! Broagerland XI. Lokalhistorisk forening for Broagerland 2000, s. 119-124)

Broager Kirke. Facaden stammer fra et orgel bygget 1740 af Joh. Dietrich Busch. De stumme facadepiber af tinlegering blev omsmeltet i krigsøjemed under 1. verdenskrig (www.broagerkirke.dk set 2023)


Bregentved Slotskapel som det tager sig ud på CDens forside

Brødremenighedens kirkesal
, Christiansfeld. Bygget 1865 af Marcussen & Søn. Disposition: 2 manualer og Pedal (8+8+5).
Manual I: Bordun 16 Fuss, Principal 8 Fuss, Viola di Gamba 8 Fuss, Gedackt 8 Fuss, Octave 4 Fuss, Rohrfløte 4 Fuss, Octave 2 Fuss, Trompete 8 Fuss.
Manual II: Gedackt 16 Fuss, Geigenprincipal 8 Fuss, Fugara 8 Fuss (C-H fælles med Geigenprincipal 8 Fuss), Doppelfløte 8 Fuss, Flauto amabile 8 Fuss (C-H fælles med doppelfløte 8 Fuss), Gambette 4 Fuss, Fløte 4 Fuss, Clarinet 8 Fuss (gennemslående).
Pedal: Subbass 16 Fuss, Principal 8 Fuss, Gedackt 8 Fuss, Violoncello 8 Fuss, Posaune 16 Fuss (gennemslående).
Manualkoppel. Pedalkoppel (P+I). Kollektivtrin for pedalets Principal, Violoncello og Posaune. Sveller med haktrin til manual I. 4 kassebælge. Kalkantklokke. Flere omdisponeringer af pibematerialet igennem 1900-tallet. Rekonstrueret 2016-17 af Marcussen & Søn (Orglet 2/2017, side 4-14. Kristian Lumholdt: Orglet i Brødremenighedens Kirkesal i Christiansfeld) 21/2/Pedal (Dansk Orgelindex set 2021)


Orglet 2/2017. Forsiden viser piber fra registret Flauto amabile (Dan Christensen)         


Christiansborg Slotskirke
, København. Bygget 1829 af Marcussen & Reuter, ombygget, udvidet, 39 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 5) Beskadiget ved brand 1992. Restaurering tilendebragt 2009 (Orglet 1/2010 s.5-9. Kristian Olesen: Restaureringen af Christiansborg Slotskirkes orgel)(Orglet 1/2010 s.10-22. Bernd Lorenzen og Claudia Zachariasen: Billedserie fra restaureringen af orglet i Christiansborg Slotskirke) 38 stemmer fordelt på 3 manualer og pedal (Dansk Orgelindex, set 2023)

Orglets disposition 2010. Program fra orgelekskursion med Det Danske Orgelselskab:

 
 
   

Christiansborg Slotskirkes orgel 
T.v.: Annonce for Marcussen & Søn.
Foroven ses orglets facade. Forneden kassebælge, der kan trædes med pedaler eller trækkes af elektromotorer - fra  bagsiden af Orglet 1/2010. 
T.h.: Det oprindelige spillebord, der blev nedtaget 1955, er blevet genanvendt (Foto: Marcussen & Søn - fra forsiden af Orglet 1/2010)

Dalby Kirke ved Haslev (Sønder Dalby Kirke). Bygget 1843 af Marcussen & Reuter. Rekonstrueret, udvidet, 8 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 5) På vestpulpituret står et Orgel, hvorpaa er malet Moltkes og Knuths Vaaben samt Frakturskrift: »Aar 1843 skiænkede Fru Grevinde Maria Elisabeth Moltke til Bregentved dette Orgel til Menighedens Opbyggelse og Kirkens Forskiønnelse« (Danmarks Kirker 1933-35)  Restaureret år ? af orgelbygger Olav Haugland (www.orgelbyggerhuset.dk) 8 stemmer på 1 manual og pedal (Dansk Orgelindex, set 2021)


Udateret foto af Dalby Kirkes orgel fundet på www.orgelbyggerhuset.dk 2022

Domkirken (katolsk), København - se Sankt Ansgar Kirke

Dølby Kirke
- se Jegerup Kirke

Døstrup Kirke
ved Skærbæk i Sønderjylland. Bygget 1882. 10 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987 side 6) Bygget 1882. 10 stemmer fordelt på 1 manual og pedal (Dansk Orgelindex, set 2021)

Egen Kirke
på Als, Sønderjylland. Bygget af Marcussen & Søn 1893. Nuværende disposition: 16 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal
(Dansk Orgelindex, set 2021) Orgel bygget 1872 af Marcussen og søn, Åbenrå, 1892 hovedrepareret af samme, 1956 af Hemmersam (Søborg), rygpositiv bygget af brødrene Bruhn, Åbenrå. Ialt 17 stemmer (Danmarks Kirker 1961)


Ensted Kirke ved Åbenrå
Bygget 1886 af Marcussen & Søn. Ombygget. 5 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 6) 6 stemmer fordelt på 1 manual og pedal (Dansk Orgelindex, set 2018 og 2023)


Ensted Kirke (KMJ, udateret, www.kirkehistorie.dk, se 2023)

Feldsted, Sønderjylland. Bygget 1878 af Marcussen. Opus 115. 1 manual med 8 stemmer (Værkfortegnelse, Marcussen 1848- ) Nuv. disp.: 10 stemmer fordelt på 1 manual og pedal (Dansk Orgelindex, set 2021)

Finderup Kirke ved Viborg. Se Lyngby Seminarium, Djursland

Fjelstrup kirke v. Haderslev. Bygget 1881, ombygget, 15 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 6) 1914 ombygget af Marcussen & Søn. 2001 flytning, ombygning og udvidelse af orglet med nyt spillebord og II. manualværk i svelle. Man. II: Gedakt 8', Fugara 8', Gemshorn 4', Fløjte 2', Sesquialtera II. Tremulant ("Orglet 1/2002", nye orgler 2001) 15 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal (Dansk Orgelindex, set 2023)

Fredensborg Slotskirke, Frederiksborg Amt. Bygget 1846 af Marcussen & Reuter. 17 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal, ombygget (Marcussens værkfortegnelse) Bygget 1846, ombygget, 17 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 6) 17 stemmer på 2 manualer og Pedal (Dansk Orgelindex, set 2018) 9+4+4. Ombygget af Marcussen 1960. Mekanisk traktur og registratur; sløjfevindlader. Man. I: Bordun 16', Principal 8', Rørfløjte 8' (C-H fælles m. Man II Ged. 8'), Oktav 4', Quint 2 2/3', Oktav 2', Terts 1 3/5', Mixtur II-IV, Trompet 8'. Man. II: Gedakt 8', Fløjte 4', Gemshorn 2', Oktav 1'Pedal: Subbas 16', Gedakt 8', Fløjte 4', Fagot 16'. Omfang: C-f ''', C-d'. Kopler: II-I; I-P (DOKS hjemmeside, set 2021) 


Fredensborg Slotskirke (marcussen-son.dk)

Frederiksborg Slotskirke
. Bygget 1864. Nr. 49. 25 stemmer (Marcussens værkfortegnelse)
I 1717 byggede Johan Lorentz orgel i Frederiksborg slotskirke. Dette orgel gik tabt 1859 ved slotskirkens brand. 1864 byggede Marcussen & Søn et nyt orgel til slotskirken og rekonstruerede den smukke, gamle facade. I 1972 byggede P.-G. Andersen  nyt orgel bag denne facade. Ved den lejlighed blev Marcussenorglet opstillet bag en tremmeindhegning helt bagtil på samme pulpitur. Disp. 1988: Hovedværk med 11 stemmer, Præludeerværk med 8 stemmer, pedalværk med 6 stemmer. Sløjfevindlader. Manualomfang C-f '''. Pedalomfang C-d'. Mekanisk traktur og registratur. koblinger: I/II, P/I (Sommerkoncerter 1988. Frederiksborg Slotskirke) Stemmen Euphonia i Præludeerværk er gennemsvingende tungestemmer som i harmoniums. Orglet er opstillet bagest på pulpituret i en indhegning uden facade (AP) 2001 restaureret/rekonstrueret af Marcussen & Søn. Ny traktur og registratur, omlægning af vindanlæg, retablering af pedal: Fioloncel 8' og Basun 16' og af stemmeslidser i principaler i man. I  ("Orglet 1/2002", nye orgler 2001) 25 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal (Dansk Orgelindex 2021)


Frederiksborg Slotskirkes Marcussen-orgel (frederiksborg-slotskirke.dk)

Glücksburg Slotskirke, Tyskland. Bygget af Marcussen & Reuter 1847. 1 manual med 10 stemmer (Marcussens værkfortegnelse) 11 stemmer, 1 manual og anhangspedal. Restaureret af Marcussen & Søn 1987-88 (Annonce med foto i Orglet 1-2/1988 side 69)

Glücksburg Slotskirkes orgel (Annonce i Orglet 1-2/1988 side 69)

Grenaa Kirkes menighedshus
- se Lyngby Seminarium ved Grenå.

Göteborg Synagoge, Sverige.
Bygget 1854 af Marcussen & Søn, opus 14. 12 stemmer (Værkfortegnelse)

Haderslev Domkirke - se Sieseby Kirke

Haderslev Frimenighedskirke. Bygget 1895. Opus 218. 4 stemmer
(Marcussens værkfortegnelse)

Haderslev Seminarium. Bygget 1895. Opus 218. 5 stemmer
(Marcussens værkfortegnelse)

Halk Kirke ved Haderslev
. Bygget 1895 af Marcussen & Søn. Leveret 1943 af samme med ny facade (Danmarks Kirker 1954) Nedtaget årstal? Hele orglet opbevaret i orgelmagasinet i Hørning (Carsten Lunds Magasinfortegnelse 1987) Orgelmagasinet er forlængst nedlagt (AP 2018)

Hammelev Kirke, Sønderjylland. Orgel bygget 1916 af Orgelbauanstalt Marcussen & Sohn, Apenrade. Bygget med genanvendelse af ældre dele fra kirkens tidligere orgel (I. A. Ohrt 1860 og udvidet 1876) (Danmarks Kirker) Ohrt-dele: Orgelhuset med facaden og dele af det gamle spillebord i orgelhusets sydside med
10 gamle registerskilte. Orglets ny spillebord var fritstående. Pneumatisk bælgventillade med 12 stemmer fordelt på 2 manualer (C-f ''') og pedal (C-d') 6+4+2, 4 kopler (I4'-I, II-I, I-P, II-P, og 3 kollektiver (p, f, ff). Manual 1: Bordun 16', Principal 8', Fløjte 8', Gambe 8', Octave 4', Mixtur 2  2/3'. Man. II: Geigenpincipal 8', Lieblich Gedackt 8', Salicional 8', Rohrflöte 4'. Pedal: Subbass 16', Oktavbass 8'. Mange af metalpiberne er af zink (Rapport 1975 ved Den Danske Orgelregistrant) Kassation overvejes 1993 (Rapport 1993 ved Ole Olesen, Den danske Orgelregistrant) Ohrt-orglets klingende facadepiber var erstattet af attrapper af træ. De originale facadepiber af tin og bly er nok blevet udleveret til våbenindustrien i 1. verdenskrig (AP) Nyt orgel ved Marcussen & Søn 1992. 12 st. fordelt på 2 manualer og pedal (Dansk Orgelindex, set 2023)


Hammelev Kirke 1953 (Foto: VM. Danmarks Kirker 1954)


Udateret foto af orglet i Hammelev Kirke. Da facaden er forskellig fra fotoet fra 1953, må det være den ny facade fotograferet efter 1992 (Danmarks Kirkehistorie, set 2023)


Hejls Kirke
, Sønderjylland. Bygget af Jürgen Marcussen 1822. Marcussen byggede i 1984 nyt orgel bag den gamle facade med 27 originale piber (2 man. + P.) (Orglet 2B/ 1985 side 5: Årsmødets program) I perioden 1900-1984 stod der bag den gamle facade et pneumatisk orgel bygget af Joh. P. Andresen (AP)


Hejls Kirkes orgel med orgelfacaden fra 1822 (marcussen-son.dk)

Hellested på Stevns.
Bygget af Marcussen & Reuter 1840. 8 stemmer fordelt på 1 manual og Pedal (Dansk Orgelindex, set 2022)

Helligkors Kirke, København - se Starup Kirke

Helsingør, Sct. Mariae Kirke. Bygget 1854 af Marcussen & Søn. Facade: Johann Lorentz 1636. 1998 nyt orgel bag den gamle facade ved Marcussen & Søn (Dansk Orgelindex, set 2018)

Hjarnø Kirke, Haderslev Stift - Se Lyngby Seminarium ved Grenå   

Hjerndrup Kirke ved Haderslev. Bygget 1881 bag ældre facade af ukendt oprindelse. 10 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal (Organist Per Rasmus Møller på Det Danske Orgelselskabs facebookside 2017)   
Hjerndrup Kirkes orgel fotograferet 2017 af organist Per Rasmus Møller

Hoptrup Kirke ved Haderslev. Bygget 1872 til kirken af Marcussen & Søn. 1917 blev facadepiberne konfiskeret til krigsbrug og erstattet af attrapper af træ (Danmarks Kirker 1954) Nyt orgel 1972 (Orglet 1/1973, nye orgler 1972)

Husby Kirke ved Ejby, Fyn. Bygget 1856, ældre facade, 9 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 6) 1989 restaureret af Bruhn (Orglet 1/1990 , nye orgler 1989) 2013 restaureret af Marcussen & Søn, bl. a. tinfolie på facadepiber. Mekanisk traktur og registratur. Disposition: Manual (C-f ''') med 9 stemmer: Bordun 16', Principal 8', Gedakt 8', Octav 4', Floit 4', Quinte 2 2/3', Octav 2', Tertz 1 3/5', Trompete 8'. Klokkespil med cimbelstjerne. Kassebælge med trædeanordning (Orglet 1/2014, nye orgler 2013) 1 manual med 9 stemmer + anhangspedal (Dansk Orgelindex, set 2021)

       
Facaden i Husby Kirke er af ældre dato, bygmester ukendt. Til højre træk til aktivering af klokkespil og cimbelstjerne. Fotos herover og herunder: Per Rasmus Møller 2017.
Jegerup Kirke ved Haderslev. Bygget til kirken 1890 af Marcussen & Sohn. 6 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 6) Nyt orgel 2006 (Dansk Orgelindex set 2018) / 2009 flyttet af Marcussen & Søn til Dølby Kirke ved Skive. Disposition: 1 manual med 6 stemmer + anhangspedal (Dansk Orgelindex set 2018) Omfang: Manual: (C-f '''). Pedal (C-d') Fritstående spillebord - se foto (AP)

   
       
      

Dølby Kirkes orgel (organist Per Rasmus Møller på DDOs facebookside 2018)

Karise Kirke
på Stevns. Bygget af Marcussen & Søn 1850. 1 manual med 7 stemmer (Opus 3 i opuslisten for Marcussen & Søn) Orgelfacaden i linealgotisk ramme. Givet af A. W. Moltke, Bregentved (Danmarks Kirker 1933) Bygget 1850, ombygget, udvidet, ny facade, 14 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 6) 14 stemmer fordelt på 2 manualer og Pedal (Dansk Orgelindex, set 2021) 


Karise Kirkes orgel med ombygget facade (Orgelbygger Olav Hauglands hjemmeside, set 2022)
  
Kliplev Kirke
, Sønderjylland. Nygotisk stil, mekanisk, hvidmalet, med skriveskrift på bagsiden: "Til Guds Ære". I 1917 blev piberne afleveret til krigsbrug, men senere genindsat (Danmarks Kirker 1959) Bygget 1882, ombygget, 14 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 5) 14 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal (Dansk Orgelindex 2017 og 2021)


Udsnit af foto på Kliplev Kirkes hjemmeside 2017. De 2 puttier, der flankerer orglet, stammer - ifølge "Danmarks Kirker" - fra det tidligere orgel

Kronborg Slotskirke. Bygget 1843 af Marcussen & Reuter i en kasse bag den gamle facade, der tilhørte et orgel, der blev bygget af orgelbygger Johan Lorentz i 1636. Dette orgel blev ødelagt under den svenske besættelse af slottet i krigen 1658-60.
Marcussen benyttede ikke facadepiberne i sit orgel. 
Registertrækkene sidder på bagvæggen (Danmarks Kirker 1964) Bygget 1843. 20 stemmer på 2 manualer og pedal (Dansk Orgelindex set 2021) Restaureret 1982 af Th. Frobenius & Sønner. Restaureret 2002 af Marcussen & Søn. 20 stemmer (9+6+5)(Program for Orgelkoncert i Kronborg Slotskirke. Det Danske Orgelselskab, lørdag 30. april 2022. Organist Søren Gleerup Hansen)

Foto af Lorentz-facaden fra hjemmesiden marcussen-son.dk/kirkeorgler 1806-1847/kronborg slotskirke

Disposition: Sløjfevindlader. Mekanisk traktur og registratur, 3 kassebælge.   
I. Manual -  Hauptwerk (C-f3):  Principal 8 Fuss, Bordun 16 Fusston, Rohrflöte 8 Fusston, Octave 4 Fuss, Rohrflöte 4 Fusston, Quinte 2 2/3 Fuss, Superoctave 2 Fuss, Tertz 1 3/5 Fuss, Trompete 8 Fuss

II Manual - Oberclavier (C-f3):  Gedackt 8 Fusston, Viola di Gamba 8 Fuss, Flöte 4 Fusston, Fugara 4 Fuss, Gemshorn 2 Fuss, Dolcian 8 Fuss
Pedalværk - Pedalwerk (C-d1):  Subbas 16 Fusston, Principal 8 Fuss, Gedackt 8 Fusston, Octave 4 Fuss, Posaune 16 Fuss
Koppel Oberclavier-Hauptwerk, Svelle for Oberclavier, 3 spærreventiler.

Citat fra Marcussens hjemmeside: Kronborg-orglets eksistens var stærkt truet i begyndelsen af 1980-erne, hvor der fremførtes stærkt påtrængende og kritiske røster mod orglet. Man fandt det utidssvarende klangligt såvel som teknisk. Takket være en behjertet indsats fra statens daværende orgelkonsulent, der med faglig indsigt kunne argumentere for orglets betydning, blev orglet reddet og gennemgik en for sin tid nænsom istandsættelse. I 2002 reviderede Marcussen & Søn denne istandsættelses forringende indgreb, hvad angår orglets tekniske anlæg, ligesom der tilføjedes en kilebælg, der alene er knyttet til vindforsyningen via en centrifugalblæser. Som alternativ til dette findes stadig de oprindelige tre kassebælge fra Marcussen & Reuters hånd, menneskeligt betjent med trædeanordning. Endelig gennemførtes en intonationsmæssig revision af enkelte registre (marcussen-son.dk/kirkeorgler 1806-1847/kronborg slotskirke) Der henvises til foranstående hjemmeside, der giver flere interessante oplysninger om orgelsagen (AP)


Spillebord, Kronborg Slotskirkes orgel (Foto fra hjemmesiden marcussen-son.dk/kirkeorgler 1806-1847/kronborg slotskirke)


Kassebælge, Kronborg Slotskirkes orgel (Foto fra hjemmesiden marcussen-son.dk/kirkeorgler 1806-1847/kronborg slotskirke)

København, Blågårds Kirke. Opus 373, Bygget 1926. 2 manualer og Pedal. 20 stemmer (Værkfortegnelsen 1843-2020) Bygget Bygget 1926 af Marcussen & Søn. Pneumatisk. 18 stemmer fordelt på 2 manualer (C-g''') og Pedal (C-f'), 6+9+3,+2 Pedaltransmissioner.
Manual I, Hovedværk: Bordone 16', Principale 8', Flauto 8', Dolce 8', Octave 4', Mistua IV.  Manual II, Svelleværk:
Fistola 8', Quintatenente 8', Viola di Gamba 8', Flauto Transversum 4', Quinta 2  2/3, Flautino 2', Cornetto V, Tromba 8', Oboe 8'.   Pedal: Subbasso 16', Principale 8', Violoncelle 8' (Transmission), Flauto 4' (Transmission), Trombone 16'.  Klingende prospektpiber. Kopler: I4'-I, II-I, II16'-I, II4'-I, II4'-II, I-P, II-P (Danmarks Kirker 2021)

Blaagaards Kirke 1926

 

Blågårds Kirke (Arnold Mikkelsen 2013, Danmarks Kirker 2021)

København, Sct. Nicolaj Kirkesal - se Sct. Nicolai Kirkesal, København


Lindelse Kirke
, Langeland - se Sct. Peders Kirke i Slagelse, Vestsjælland

Lintrup Kirke, Sønderjylland. Bygget af Marcussen & Søn 1896, opus 229. Opr. 7 stemmer (Opuslisten) Ombygget, 8 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 6) 2 manualer med 8 stemmer og anhangspedal (Dansk orgelindex, set 2022)

Lyngby Kirke, Djursland - se Lyngby Seminarium, Djursland

L
yngby Seminarium, Djursland. Bygget 1839 af Marcussen & Reuter, omdannet facade, 4 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 5)  Bygget 1839 af Marcussen & Reuter. Lyngby Kirke, Djursland ?-1945 / Finderup Kirke ved Viborg 1944-1997 / Vejlby Kirke, Djursland 1997-2003 / Grenå Kirkes Menighedshus 2003- 2005 / Hjarnø Kirke, Haderslev Stift fra 2005. Mekanisk traktur og registratur. Man. (C-f ''') med 4 stemmer: Principal 8 Fod, Gedackt 8 Fod, Fugara 4 Fod, Flageolet 2 Fod. Fast anhangspedal C-d'. 2007 restaureret af Marcussen & Søn. Nyt facadegitter, nye kassebælge med trædeanordning, desuden el.-blæser med egen bælg. (Orglet 1/2008, nye orgler 2007) 1944 facadeomdannelse, 1949 nyt bælganlæg og elektrisk blæser, 1970 restaureret, 2007 tilbageført facade og kassebælge i orglet. Desuden elektrisk blæser til venstre for orglet. Alle ombygninger er foretaget af Marcussen & Søn
( Danmarks Kirker, Hjarnø Kirke)

     
T.v.: Det lille Marcussenorgel fra 1839  i Grenå Kirkes menighedshus fotograferet 2003 af Steen EkelundHjarnøorglet med tilbageført facade. Fra Marcussens restaureringsrapport 2007. Fra "Billeder af Hjarnø Kirke", 2015.


Orgel inspireret af Hjarnøorglet bygget til den katolske Jesu hjerte Kirke af Marcussen & Søn 2020. Orglet 1/2021, annonce side 73

Løgumkloster Kirke. Orglet bygget 1846 af Marcussen & Reuter. 1969 nyt orgel ved Marcussen & Søn (Dansk Orgelindex, set 2018)

Magstrup Kirke
, Haderslev Stift.1881-1983. Disp.: Man.(C-f ''') med 6 stemmer: Bordun 16 Fusston (1881. Delt bas/diskant ved h/c'), Principal 8 Fuss (1881, Fis-gis dog prospektpiber fra 1924), Gemshorn 8 Fuss (1881. C-f fælles med Gedackt 8 Fusston), Gedackt 8 Fusston (1881), Gamba 8 Fuss (1925. C-H fælles med Principal 8 Fuss), Aeoline 8' (1925. Interimistisk skilt: Salicional 8'), Octav 4 Fuss (1881), Flöte 4 Fusston (1881). Anhangspedal (C-c'), fast anhang). Oktavkoppel fra c'. Mekanisk sløjfevindlade delt i C- og Cis-del. Facadepiber af tinlegering beslaglagdes til krigsbrug i 1917. Nye facadepiber af zink isat 1924. Klingende og stumme piber. Flyttet fra pulpitur til gulv 1957. Uoriginalt bælganlæg. Facade bemalet grå og rødbrun. Ombygget 1925 af Marcussen & Søn.  (Pers. medd. fra OO 1975 og 1993) Nyt orgel 1983 ved orgelbyggeriet P-G- Andersen (Orglet 1/1984, nye orgler 1983) Orglet opmagasineret i præstegårdens garage. Nogle af piberne temmelig maltrakterede, men orglet som helhed meget interessant. 2 vindlader i forlængelse af hinanden - ialt 350 cm. Til længden skal tillægges pedalklaviaturets længde på 61 cm. Højde under 200 cm, dybde 124 cm. Smuk 5-delt facade med felter i 3 planer. Set af AP i 1993 og ansøgt om  udlevering, dog uden resultat (AP) De bedste piber og registertræk blev flyttet til orgelmagasinet i hestestalden til Schackenborg Slot og resten smidt ud i 1999 (Pers. medd. til AP fra domorganist Svend Prip 1999)
  
Magstrup Kirkes orgel på pulpitur (Danmarks Kirker 1954)


Maugstrup Kirkes orgel på gulv 1975 (Annelise Olesen)

      
Magstrup Kirkes orgel opmagasineret i præstegårdens garage 1993 beses af en lille gruppe orgelinteresserede (AP)

Moltrup Kirke
ved Haderslev. Bygget 1882, 9 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987 side 6) Bygget 1882 af Marcussen & Søn, restaureret 1969. Restaureret 2010 af Marcussen & Søn: Tilbygning af pedalværk med 3 stemmer. Nye manual- og pedalklaviaturer. Ny vindforsyning med kilebælge og blæser. Diverse istandsættelsesarbejder og intonation. Manual (C-f '''): Bordun 16', Principal 8', Salicional 8', Gedakt 8', Spidsfløjte 8', Oktav 4', Rørfløjte 4', Quinte 2  2/3', Oktav 2'. Pedal (C-d'): Subbas 16', Principal 8', Fagot 16'. Manual-Oktavkoppel, Pedalkoppel. Mekanisk traktur og registratur (Orglet 1/2011, nye orgler 2010) 12 stemmer fordelt på 1 manual og pedal (Dansk Orgelindex, set 2022) 


Orglet i Moltrup Kirke (www. haderslevdomprovsti.dk set 2022)

Nikolai Kunsthal, København se Sct. Nicolai Kirkesal, København.

Nordborg Kirke på Als. Bygget 1873 af Marcussen & Søn. 11 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal. 1969 nyt orgel ved Marcussen & Søn med 2 manualer og pedal (Dansk Orgelindex, set 2018) Den gamle facade blev genanvendt. Der blev tilført et  rygpositiv i en anden stil tegnet af arkitekt Rolf Graae (AP)      

Nordby Kirke på Fanø, Ribe Stift. Bygget 1845 af Marcussen & Reuter. 1 manual med 10 stemmer / Orglet blev i 1917 erstattet af et pneumatisk orgel bygget af Horsens Orgelbyggeri ved Marinus Sørensen - med anvendelse af en del af stemmerne fra Marcusseorglet,/ 1972 restaureret af Th. Frobenius & Sønner med tilbageføring til mekanisk traktur og registratur og genanvendelse af 7 af de oprindelige Marcussen-stemmer: Bordun 16 Fusston, Principal 8 Fuss, Gedakt 8 Fuss, Octave 4 Fuss, Flöte 4 Fusston, Quinte 2  2/3 Fuss, Superoctave 2 Fuss. Der blev tilføjet 3 nye stemmer: Terz 1 3/5 Fuss, Rauschquinte 2 Fach og Trompete 8 Fuss. 3-dobbelt kassebælg findes på loftet over orglet, men bruges ikke længere. Anhangspedal (C-c') tilbygget 1983 af Marcussen (Danmarks Kirker1988-91) 2004 tilbyggede Marcussen & Søn pedalværk med Subbas 16' og Fagot 16' (anhangspedal C-c' fra 1983) med sløjfevindlade, mekanisk traktur og registratur, bælg samt ny blæser (Orglet 1/2005, nye orgler 2004) Orglet i Nordby Kirke er en gave fra Kong Christian VIII efter hans besøg på Fanø den 6. juli 1842. Ved denne lejlighed besøgte kongen Nordby Kirke, hvor pastor Biering i dagens anledning talte for en forsamling på mellem 1200 og 1300 mennesker. Kongen blev så glad for at se så mange mennesker i den store og specielle kirke, at han på stedet besluttede at forære kirken et orgel. Det siges, at det især var menighedens smukke salmesang, der gjorde et indtryk på ham. Disposition: 12 stemmer fordelt på Manual (C–e’’’): Bordun 16 Fusston, Principal 8 Fuss, Gedakt 8 Fuss, Octave 4 Fuss, Flöte 4 Fusston, Quinte 2  2/3 Fuss, Superoctave 2 Fuss, Terz 1  3/5 Fuss, Rauschquinte 2 Fach, og Pedal: Subbas 16 Fusston, Fagot 16 Fuss,Trompete 8 Fuss (C+Cis er stumme). Pedalkobling til manual (www.kirkernepaafano/Nordby) Bygget 1844 af Marcussen & Reuter. 1 manual med pedal, 12 stemmer (Dansk Orgelindex, set 2022)

   
Nordby Kirke på Fanø. Orgelhus fra 1844 og pedaltårn fra 2004 (www.kirkerne paafano, set 2022)

Norrköbing Synagoge, Sverige. Bygget 1858 af Marcussen & Søn, 6 stemmer. Opus 34 (Værkfortegnelse) 1 manual (C-f ''') med 6 stemmer: Borduna 16', Principal 8', Fugara 8', Gedact 8', Octave 4', Flauto 4'. Anhangspedal (C-d'
). Kobling man./ped.
Orglet blev leveret ad søvejen med dampskonnerten Thor. Lasten udgjordes af 27 kolli og monteringen på pulpituret i synagogen blev foretaget af Marcussens medarbejder A. H. Wieth. Den originale disposition er uændret. Piberne C-D i Flauto 4' er på et tidspunkt af ukendte grunde erstattet af nye piber (Orglet 1-2/2020, side 72-74. Dag W. Edholm: Et tidligt Marcussen-orgel i Sverige)

     
Norrköbing Synagoge. Orgelfacade og kassebælg (Orglet 1-2/2020 side73)

   
Norrköbing Synagoge. Firmaskilt og spillebord (Orglet 1-2/2020 side74)

Nustrup Kirke ved Haderslev. Bygget 1893 af Marcussen & Søn. Udvidet 1944 og helt ombygget 1951-52. 10 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal (Danmarks Kirker 1954) 2004 repareret af Marcussen & Søn - ny blæser incl. omplacering, eftersyn af traktur, istandsættelse og efterintonation af piber (Orglet 1/2005, nye orgler 2004) 13 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal (Dansk Orgelindex, set 2022)

Odense Domkirke (Sankt Knuds Kirke), Fyn. Bygget 1862 af Marcussen & Søn bag facade fra Amdi Worms orgel fra 1756. Nedenstående tekst og foto er hentet på kirkens hjemmeside sept. 2015.
Den originale disposition er ikke nævnt.

Kort historisk rids
Odense Domkirke fik sit første orgel i 1625, et brugt instrument hentet fra København. I 1756 byggedes det første orgel med den pragtfulde barokfacade til kirken af orgelbyggeren Amdi Worm.

Dette instrument veg i 1862 pladsen for et nyt bygget af Marcussen & Søn.

Siden er det med stor respekt for instrumentets unikke klanglige kvaliteter blevet restaureret, ombygget og udvidet i 1935, og størstedelen af det nuværende orgel stammer fra Marcussens seneste ombygning i 1965.

I 2006 tilføjedes en ny stemme i orglets svelleværk og instrumentet blev forsynet med et moderne setzer-system. Orglet fremstår i dag med 57 stemmer fordelt på fire manualværker og pedal, se disposition.

Disposition

 

 

Hovedværk:       
Quintatön 16’
Principal 8’
Spidsfløjte 8’
Oktav 4’
Spidsfløjte 4’
Quint 2 2/3’
Oktav 2’
Mixtur 5 kor
Scharf 4 kor
Trompet 16’
Trompet 8’

 

Rygpositiv:   
Principal 8’  
Quintatön 8’ 
Gedakt 8’ 
Oktav 4’ 
Rørfløjte 4’ 
Oktav 2’ 
Gemshorn 2’ 
Quint 1 1/3’ 
Sesquialtera 2 kor 
Scharf 4-6 kor 
Dulcian 16’ 
Krumhorn 8’

Brystværk:   
Gedakt 8’ 
Principal 4’ 
Gedaktfløjte 4’ 
Oktav 2’
Waldfløjte 2’ 
Sivfløjte 1’ 
Cymbel 3 kor 
Regal 16’ 
Skalmeje 8’

Crescendoværk:  
Bordun 16’ 
Rørfløjte 8’ 
Fugara 8’ 
Vox celeste 8' 
Principal 4’ 
Traversfløjte 4’ 
Spidsquint 2 2/3’ 
Nathorn 2’ 
Terz 1 3/5’ 
Oktav 1’ 
Mixtur 4-5 kor
Fagot 16’ 
Obo 8’

Koblinger m.v.:  
H+R, H+B, H+C, R+C, B+C, P+H, P+R, P+B, P+C, Generalcrescendo, Tutti. 
Setzeranlæg med 4 x 2000 kombinationer.

Pedalværk:
Principal 16’ 
Subbas 16’ 
Oktav 8’ 
Gedakt 8’ 
Oktav 4’ 
Hulfløjte 4’ 
Nathorn 2’ 
Mixtur 6 kor 
Basun 32’
Basun 16’ 
Trompet 8’ 
Trompet 4’

 

 

 

 
Odense Domkirke: Amdi Worms facade fra 1756

Rejsby Kirke ved Ribe. Bygget 1915 af Marcussen & Søn. Disposition. 7 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal (Dansk Orgelindex, set 2023) Foræret af Hans Chr. Schmidt og hustru Otteline (Ugeavisen Digeposten. Om orglets 100 års jubilæum)


Organist Niels Chr. Nielsen ved jubilæumsorglets spillebord i 2015. Jeg tæller 11 vipper på det pneumatiske orgel. Udover 7 vipper til registrene er der 4 vipper, der formentlig bruges til aktivering af koplere mellem manualer, manual til pedal og oktavkopling (Digeposten 2015)

Rise Kirke, Ærø. Bygget af Marcussen & Søn i 1885, 17 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 6) 17 stemmer fordelt på 2 manualer og Pedal (Dansk Orgelindex, set 2022) Facaden ligner Ærøskøbing Kirkes orgelfacade fra 1881 (AP)


Rise Kirke på Ærø. Fra www.kirkehistorie.dk. Foto: KMJ

Roskilde Domkirke (Raphaelisorglet) - se under Mindre kendte orgelbyggere.

Sieseby Kirke
, Eckernförde Amt, Schleswig, Tyskland. Bygget 1819 af Jürgen Marcussen. Opus 1 ifølge sølvplade over klaviaturerne. 2 manualer og Pedal. Nedtaget 1969 og opbevaret på orgelbyggeriet Marcussen (Orglet 1/1977 side 4-15, Svend Prip: Orglet fra Sieseby kirke) Restaureret af Marcussen og Søn 1986 og opstillet i Haderslev Domkirke som kororgel i 1986 (Orglet 2/1986, annonce side 24) Rekonstrueret, 17 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987 side 5)(Orglet 1/1987, nye orgler 1986) 17 stemmer fordelt på 2 manualer og Pedal (Dansk Orgelindex, set 2022)

   
Til venstre: Sieseby Kirke før nedtagning af orglet i 1969 (Foto: Marcussen & Søn. Til højre: Annonce 1986

Sankt Ansgar Kirke, Bredgade, København. Katolsk Domkirke. Bygget 1843 til kirken af Marcussen & Reuter. Mekanisk traktur og klaviatur. 21 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal (10+6+5).
Hauptwerk (C-f '''): Principal 8 Fuss, Bordun 16 Fusston, Quintadena 8 Fusston, Fugara 4 Fuss, Nasat 2  2/3 Fuss, Superoctave 2 Fuss, Terz 1  3/4 Fuss, Mixtur dreifach, Trompete 8 Fuss.
Oberclavier: (C-f '''): Viola di Gamba 8 Fuss, Gedackt 8 Fusston, Gambette 4 Fuss, Rohrflöte 4 Fusston, Gemshorn 2 Fuss, Dolcian 8 Fuss.
Pedal (C-d'): Gamba Subbasso 16 Fusston, Principal 8 Fuss, Gedackt 8 Fusston, Violoncello 8 Fuss, Posaune 16 Fuss.
Manualkoppel. Svelle for Oberclavier (formentlig med haktrinsom i Kronborg Slotskirke). 3 kassebælge.

Orglet fragtedes ad søvejen sammen med orglet til Kronborg Slotskirke og Sønder Dalby Kirke.

1912 foretog Immanuel Starup en gennemgribende ombygning. Traktur og registratur blev pneumatisk. Spillebordet blev fritstående - med 3 manualer og pedal. 18 af de gamle registre bibeholdtes og der tilførtes  13 nye stemmer og 1 transmission. Manual I udvidedes til g'''. Svelle for manual II og III, hvis manualomfang udvidedes til g'''' af hensyn til koplerne. 3 manualkopler II-I, III-I, III-II, 4 oktavkopler, 3 pedalkopler, friløbskoppel for I, 2 frikombinationer, Fortissimo, Generalcresciendo, automatisk pedalmoderator. Pedalomfang C-f '. Elektrisk vindforsyning. Vindtryk 100 mm.

Orglet blev nedtaget i 1969, da det var for dyrt at sætte i stand. Et orgel af ukendt fabrikat stammende fra en kirke i Hamborg blev leveret af Kemper & Sohn (Danmarks Kirker 1983)


Sankt Ansgar Kirkes Marcussen-orgel o. 1900 (Danmarksbilleder)

Sct. Mariae Kirke, Helsingør - se Helsingør, Sct. Mariae Kirke

Sankt Nikolaj Kirke
, Bogense - se Bogense Kirke.

Sct. Nicolai Kirkesal, København
, senere Nikolai Kunsthal, København. Bygget 1930 af Marcussen & Søn. 44 stemmer fordelt på 3 manualer og Pedal (Dansk Orgelindex, set 2022)
Bygget 1931 af Marcussen & Søn. Bygherre Københavns Kommune. 44 stemmer fordelt på 3 manualer og Pedal. Mekanisk traktur og registratur. Sløjfelader. Restaureret 2015 af Marcussen & Søn (Annonce på bagsiden af Orglet 2/2015)


Annonce på bagsiden af Orglet 2/2015

Sct. Peders Kirke i Slagelse, Vestsjælland. Bygget og opstillet 1858 af orgelbyggeriet Marcussen. Opr. disp.: 2 manualer + Pedal: 7+4+3. Man. I (C-f '''): Bordun 16', Principal 8'. Rørfløjte 8', Oktav 4', Quint 2 2/3', Oktav 2', Trompet 8'. Man. II (C-f '''): Gedakt 8', Viola di Gamba 8', Fløjte 4', Vox angelica 4'. Pedal (C-c'): Subbas 16', Principal 8', Fagot 16'.. Omkring 1900 blev orglet flyttet lidt frem i kirken og spillebordet anbragt på siden. Marcussen flyttede i 1934 orglet tilbage bag tårnbuen og dispositionen blev ændret. Manual I fik tilført 3-koret mixtur. Quint 2 2/3' og Oktav 2' blev sammenstillet til Quartian. I manual II blev Vox angelica erstattet af Oktav 2' og en cymbel bygget til. Den er senere fjernet. Spillebordet blev atter placeret midt for facaden og pedalet ført op til f ' ved en mekanisk-pneumatisk tilbygning til vindladen. Klaviaturer fornyedes og de borebilleangrebne fyrretræspiber blev erstattet af nye af oregon-pine Orglet 1/1978 side 4-7, Tage Heunecke:Lindelse Kirkes "nye orgel) / Fra 1977 Lindelse Kirke, Langeland. Flytning og restaurering ved Bruno Christensen.  I forbindelse med flytningen til Lindelse Kirke fornyedes vindsystemet, vindladen blev hovedrepareret og pedalet blev gjort fuldt mekanisk (Orglet 1/1978 side 4-7, Tage Heunecke:Lindelse Kirkes "nye orgel)Se også (Orglet 1-2/1988 side 32-45: Tage Heunecke: Langelandske orgler, side 41-42) 14 stemmer fordelt på 2 manualer og Pedal (Dansk Orgelindex, set 2022)
  
Lindelse Kirkes orgel - fotos fra artiklen i orglet 1/1978 side 4 og 6 (Jørgen Kudsk 1978)

Skrydstrup Kirke, Sønderjylland. Bygget 1922 af Marcussen & Søn. Pneumatisk traktur og registratur, keglevindlade med 1 manual (C-f ''') med 3 stemmer: Principal 8', Gedakt 8', Salicional 8' og anhangspedal (C-d'). Oktavkoppel og pedalkoppel / 1952 flyttet til Vittrup Kirke, Nordjylland. Var placeret på pulpitur i kirkens vestende, østvendt facade, spillebord mod syd. Prospektpiber er klingende piber af sølvbronceret zink / Set opmagasineret i 1974 af orgelregistrator Ole Olesen (Beskrivelse 1974 og 1977 ved Den Danske Orgelregistrant) Kirken arbejdede på at finde ny ejer 1988 (AP) Nyt orgel 1974 ved Bruno Christensen & Sønner. 1 manual med 4 stemmer (Dansk Orgelindex, set 2022)
Skrydstrup Kirke fik i 1952 nyt orgel fra Marcussen & Søn (Opus 581) med 1 manual med 5 stemmer (Dansk Orgelindex, set 2022) Skrydstrup Kirkes orgel fra Marcussen & Søn 1922-1952 kostede 3176 kr. (Archiv.dk, set 2023)


Skydstrup Kirkes Marcussen-orgel fra 1922. Udateret foto (Archiv.dk, Vojens)


Sommersted Kirke
, Sønderjylland. Bygget 1882 af Marcussen & Søn. 10 stemmer fordelt på 1 manual og pedal (Dansk Orgelindex, set 2023)

Sottrup Kirke, Sønderjylland. Bygget 1844 af Marcussen & Reuter (Værkfortegnelse) Ombygget, 15 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 6) 15 stemmer fordelt på 2 manualer og Pedal (Dansk Orgelindex, set 2022) Nye facadepiber, da de originale piber blev beslaglagt til krigsbrug under 1. verdenskrig. Cymbelstjerne med klokkespil, der drives af vindmølle (www.Sottrup-kirke.dk, set 2022)

Nedenstående fotos er hentet på www.sottrup-kirke.dk

Sottrup Kirk
e (www.sottrup-kirke.dk)


Spillebord med mahogni- og nøddetræsådring, sorte undertangenter og elfenbenbensbelægning på overtangenter
. Manualomfang C-f ''' (www.sottrup-kirke.dk

  
Til venstre: Nederste registerskilt er Pedalkoppel. De 3 skilte derover (Subbass 16 Fuss, Violoncello 8 Fuss og Octav 4 Fuss) er pedalstemmer.
Til højre: Øverste registerskilt må være Principal 8 Fuss og næstøverste Bordun 16 Fuss (
www.sottrup-kirke.dk)  


Den pneumatiske mølle driver cymbelstjernens klokkespil
(www.sottrup-kirke.dk)

Starup Kirke ved Haderslev. Bygget 1834 af  Marcusssen & Reuter. Starup Kirke 1834-1921 / Bevtoft Kirke ved Vojens, Sønderjylland, ombygget, 8 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 5) Bygget af Marcussen & Reuter, ombygget 1921 og 1980 af Marcussen & Søn, 8 stemmer: Fugara 8', Gedakt 8', Principal 4', Fløjte 4', Quint 2 2/3, Oktav 2', Terts 1 3/5 ', Trompet 8' (delt i bas/diskant ved h/c'). Spillebord ved venstre gavl. Flot klang (OO 2002) Bevtoft Kirke 1921-2003 / Fra 2003 kororgel i Helligkors Kirke, København (Orglet 1/2011. Knud-Erik Kengen: Hellig Kors Kirkes orgel - en succeshistorie om et usædvanligt genbrug, side 21-25. Om Bevtofteorglet med foto side 25)


Hellig Kors Kirkes kororgel fra Bevtoft Kirke fotograferet ca. 2005 af Steen Ekelund

Stepping Kirke
ved Haderslev. Bygget 1871, 13 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 6) Bygget af Marcussen & Søn 1871 til Stepping Kirke. Disposition: 1 manual med 9 stemmer: Bordun 16 Fusstone, Principal 8 Fuss, Viola di Gamba 8 Fuss, Rohrflöte 8 Fusstone, octav 4 Fuss, Flöte 4 Fuss, Octav 2 Fuss, Sesquialtera 2 Fach, Trompete 8 Fuss, og Pedal med 4 stemmer: Subbass 16 Fusstone, Principal 8 Fuss, Gedackt 8 Fusstone, Fagot 16 Fuss. Manualkopling og klokkespil (Per Rasmus Møller på Det Danske orgelselskabs facebookside 2017) Orglet blev restaureret 2016 af Marcussen & Søn. Komplettering af kassebælge. Ny foldebælg til benyttelse med blæser. Nye klaviaturbelægninger. Rekonstruktion af facadepiber i tinlegering. Omfang: C-f ''', C-d'. Pedalkopling. Kollektivtrin (fortekombination). Mekanisk traktur og registratur. Klokkespil (Orglet 1/2017, nye orgler 2016) Sammenlign facaden med Maugstrup Kirkes orgel (AP 2018) 13 stemmer fordelt på 1 manual og pedal (Dansk Orgelindex, set 2023)
        
Stepping Kirkes orgel o. 2014 - før restaurering (Per Rasmus Møller)    
   
 - og efter restaurering 2016 ( Daniel Schmidt Christensen)     
   
 
S
pillebord og spillebordets registratur før restaurering (Per Rasmus Møller)
 
 
Før restaurering. Rørpiberne har meget lange rør. Th. Fagot 16 Fuss (Per Rasmus Møller)

Pumpepedaler på Stepping Kirkes orgel før restaurering (Per Rasmus Møller)

Svenstrup  Kirke, Als. Bygget 1873 af Marcussen & Sohn, Apenrade. Disp.: 8 stemmer fordelt på 1 manual og pedal. Manual: Principal 8 F, Gedackt 8 F, Spidsgamba 8 F, Octav 4 F, Flöte 4 F, Oktav 2 F, Mixtur 3 Kor. Pedal: Subbas 16 F. Pedalkobbel. Af et blændet registertræk fremgår det, at orglet engang har haft en 16-fods Gedackt i manualværket, der måske er blevet til en Subbas. Dispositionen bærer præg af en ombygning eller to (Per Rasmus Møller på Det Danske Orgelselskabs facebook-side 2017)   
Fotos af Svenstrup Kirkes orgel 2017: Per Rasmus Møller

Sønder Dalby Kirke -se Dalby Kirke ved Haslev. Bygget 1843 af Marcussen & Reuter. Skænket af  finansminister A. W. Moltke på Bregentved Slot. 7 stemmer (Danmarks Kirker 1983) 

Tandslet Kirke, Sønderjylland. Bygget1865. 1 manual med 8 stemmer (Dansk Orgelindex, set 2023)


Tandslet Kirke 1958 (E. M., Danmarks Kirker 1961)

Ulkebøl Kirke ved Sønderborg. Opus 180, 19 stemmer (Marcussens værkfortegnelse) Bygget 1888 af Marcussen & Søn. Ombygget, udvidet, 20 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 6) Bygget 1888 af Marcussen og Søn bag facade fra 1787. Ombygget 1943 og hovedrepareret 1961 af Marcussen & Søn. Facaden var egetræsådret og rummede et orgel fra 1787 med 25 stemmer fordelt på 2 manualer og Pedal, cymbelstjerne og tremulant. Det stod på et pulpitur i nord. Orglet blev hovedrepareret 1852 af Demant, men kasseret, hvorefter det ny orgelværk fra 1888 blev opstillet bag den gamle facade på et pulpitur i syd (Danmarks Kirker 1961) Restaureret 1989 af Marcussen & Søn. Nye prospektpiber. Manual II: Quintatøn 8' og Gemshorn 2 delvis udskiftet. Dulcian 8' tilbygget (Orglet 1990, nye orgler 1989) 20 stemmer fordelt på 2 manualer og Pedal (Dansk Orgelindex, set 2022)

  
Ulkebøl Kirke og orgelfacaden fra 1787 (Danmarks Kirker 1961)

Ullerup Kirke, senere Varde Kapel. Bygget 1830 af Marcussen & Reuter.  Ved nedtagningen  11 stemmer  på 2 man. + P. Opbevaret en tid på orgelmagasinet Krudthuset i Fredericia - en del piber manglede (Magasinfortegnelse 1987)

Varnæs Kirke ved Aabenraa. Bygget 1892 af Marcussen & Søn. Opus 208, 7 stemmer (Marcussens værkfortegnelse) Ny orgelfacade 1952 (Danmarks Kirker 1959) Ombygget, ny facade, 8 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 6) Udbygget 1993 med Oktav 8' og Subbas 16' (Varnæs Kirkes hjemmeside, set 2022) 10 stemmer fordelt på 2 manualer og Pedal (Dansk Orgelindex, set 2022)


Varnæs Kirkes orgel med ombygget facade. Foto fra Kirkens folder 2020

Vedsted Kirke v. Vojens. Marcussen & Søn 1883. Udvidet. 7 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 5) 9 stemmer fordelt på 1 manual + pedal (Dansk orgelindex set 2018)

Vejlby Kirke, Djursland - Se Lyngby Seminarium, Djursland

Vestindiske øer. 2 orgler bygget 1847. Mekaniske keglelader med 1 manual (C-f ''') med 6 stemmer.
Orglet til Christiansted på Sct. Croix: Principal 8 F, Viola di Gamba 8 F (C-H fælles med Principal 8 F), Gedackt 8 Fusston, Flauto 4 F, Cornet3 f (3 fag, c'-f ''').
Orglet til Sct. Thomas havde muligvis anhangspedal (Orglet 2020. Side5-23. Bent C. Van: To Marcussen & Reuter-orgler til de Vestindiske øer 1847.  Side 24-38. Henrik Fibiger Nørfelt: Orgeleksport fra Aabenraa til de Vestindiske Øer)

Visby Kirke ved Tønder. Bygget 1909 ifølge "Danmarks Kirker", Tønder Amt, 1957. 5 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal. Nyt orgel 1976. Rester af orglet findes på tårnets 2. stokværk (Organist Per Rasmus Møller på Det Danske Orgelselskabs hjemmeside 2017)
Bygget af Marcussen & Sohn, Apenrade, 1909. Pneumatisk bælgventillade med 5 stemmer på 2 manualer og pedal (2+2+1). Manual I (C-f '''): Principal 8', Octave 4'. Manual II (C-f '''): Doppelgedackt 8', Salicional 8'. Pedal (C-d'): Subbas 16' (c-d' transmission af doppelgedackt 8'). Prospektpiber er attrapper af sølvbronceret zink. Kopler: II-I, II 16'-I, I-P, II-P (Rapport ved Ole Olesen 1974) Nedtaget 1976 (Vestkysten 21/10 1976)


Herover og herunder Per Rasmus Møllers fotos fra tårnrummet i Visby Kirke o. 2014
   

    
Til venstre:Visby Kirke (Danmarks Kirker 1957)
Til højre: Visby Kirkes Marcussen-orgel under nedtagning. Foto fra "Vestkysten" 21. oktober 1976: Visby kirke får et nyt orgel inden jul

Vittrup Kirke, Nordjylland se Skrydstrup Kirke, Nordjylland.

Vonsbæk Kirke
, Sønderjylland. Bygget 1898 af Marcussen & Søn. Opus 246. 9 stemmer (Marcussens værkfortegnelse) Bygget 1899 (Værkfortegnelsen skriver september 1898, AP), 9 stemmer fordelt på 1 manual og Pedal (Dansk Orgelindex, set 2022)


Vonsbæk Kirkes orgel (Tegnestuen Mejeriets hjemmeside, set 2022)

Ærøskøbing Kirke, Ærø. Bygget 1881. 16 stemmer fordelt på 2 Manualer (C-f ''') og Pedal (C-d') (9+3+4). 
Manual I: Principal 8 Fod, Bordun 16 Fod, Viola di gamba 8 Fod, Rorfloite 8 Fod, Octav 4 Fod, Flûte harmonique 4', Quinte 2  2/3 Fod, Octav 2 Fod, Terz 1 3/5'. 
Man.II: Corno di bassetti 8' fra c, Gedackt 8 Fod, Flöjt 4 Fod.
Pedal: Subbas 16 Fod, Principal 8 Fod, Gedackt 8 Fod, Basun 16 Fod. 
Koppel mellem  Man. I og II og mellem Manual I og Pedal.
Ligner Rise Kirkes orgel ("Orglet 1/2015"side 20-26. Karsten Hermansen: Lidt om Ærøskøbings orgelhistorie)

Disposition som anført ovenfor. Klokkespil med 4 toner. Sløjfevindlader. Manualstemmerne er opstillet på en todelt tvillinglade. 3 kassebælge. Calcantklokke. Evacuant. Orgelfacaden, der er opbygget med tre rundbuede hovedfelter og to rektangulære mellemfelter, har klingende og stumme piber af tinlegering. Midtfeltet krones af en trekantgavl med en gylden strålekrans. Den enkle udsmykning udgøres i øvrigt af spinkle bladværksornamenter i sviklerne, diskrete tandsnitfriser samt akroterier formet som palmetter. Orgelfronten, der tidligere har haft en mørk bemaling, fremtræder siden 1950 med grå nuancer, kontrasterende med gulbrune partier. Spillebordsnichen og dennes fløjdøre er rødmalede og udgør en markant kontrast til omgivelserne (Danmarks Kirker2017) 


Ærøskøbing Kirke 2016. Danmarks Kirker 2017(Foto: Arnold Mikkelsen)

Øsby Kirke ved Haderslev. Bygget 1828 af Marcussen & Reuter, 21 stemmer fordelt på 2 manualer og Pedal (Værkfortegnelse) Empirefacade. Orglet blev hovedrepareret 1941 (Danmarks Kirker 1952) Bygget 1827, ombygget, 21 stemmer  (Orgelfortegnelse 1987 side 5) Bygget 1828 af Marcussen & Reuter. 21 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal (Dansk Orgelindex, set 2017 og 2023) Facadepiber nedtaget under 1. verdenskrig. Erstattet 1921 af piber af zink. Magasinbælg og stødbælge udskiftet 1939. El.-blæser etableret 1939 og 1965. Oprindelige kassebælge fjernet 1965
Restaureret 1980. Nye klingende facadepiber af tin isat. Disposition 10+7+5. Manualomfang C-f ''', pedalomfang C-d'.
I Manual. Hovedværk: Bordun 16’ (C-H fra 1980), Principal 8’ (Facadepiber C-Gs fra 1980), Quintatøn 8’, Oktav 4’, Quint 2 2/3’, Oktav 2’, Terz 1 3/5’, Sivfløjte 1’, Mixtur IV (fra 1960, oprindelig), Rauschquint II, 2’og 1 1/3’).
II Manual. Overværk: Gedakt 8’ (C-Fs fra 1941), Fugara 8’ (diskant, fra c’), Principal 4’ (facadepiber C-B fra 1980), Fløjte 4’, Waldfløjte 2’, Rauschquint II, 1 1/3’ og 1’ (piber fra hovedværkets Rauschquint samt nye piber fra 1960),  Dulcian 8’.
Pedalværk: Subbas 16’ (C-Fs fra 1941, dobbelt labium), Principal 8’ (facadepiber fra 1980), Oktav 4’, Basun 16’(lydbægre af træ fra 1980), Trompet 8’.
HV+OV,P?HV (1941), 3 spærreventiler.
Facaden på orglet er påført teksten "Synger Yndeligen I Eders Hjerter for Herren" (Kol. 3,16)
 (Marcussens hjemmeside, set 2023)


Øsby Kirke (Foto: E.M. 1952, Danmarks kirker 1954)


Øsby Kirkes orgel. Udateret foto, o. 1980? (Marcussens hjemmeside, set 2023)

Åstrup Kirke, Sønderjylland. Bygget og opstillet 1882 af Marcussen & Sohn, Apenrade. Facade omdannet, 7 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 5) Tinpiber i facaden blev fjernet under 1. verdenskrig. Senere blev facadepiber af  zink isat. Orglet flyttet 1941 fra tårnrum til nordre korsarm. Samtidig ombygget med nye træpiber, nyt bælganlæg, ændret facade, omintoneret. Status 1973: Mekanisk sløjfevindlade med pibeopstilling i pyramideform. 1 man. (C-f ''') med 6 stemmer: Bordun 16 Fusston (delt i bas og diskant (h/c'), Principal 8 Fuss, Gedackt 8 Fusston, Fugara 8 Fuss (C-H fælles med Gedackt 8 Fusston), Octav 4 Fuss, Gemshorn 4' (Intet navneskilt. C-E fælles med Octav 4 Fuss. Omintoneret, toneforrykket, formentlig gammel spidsfløjte 4'). Anhangspedal (C-c'), fast anhang. Oktavkoppel fra c'. Ådret bemaling med staffering med blå og rød. Klingende og stumme piber af sølvbronceret zink. Nyt bælganlæg (Orgelregistrator Ole Olesens rapport 1973) Foto 1973 viser 5-delt facade med 3 niveauer i det lodrette plan (AP) 1994 nyt orgel ved Marcussen & Søn (Dansk Orgelindex, set 2018)


Fotokopi af foto fra Åstrup Kirke 1973 (Annelise Olesen) 


André Palsgård, 2015-2022

Retur til internetartikler