Retur til internetartikler   


Orgler bygget af orgelbygger Daniel Köhne. Indledning
Internetartikel påbegyndt januar 2015. Rettelser og supplerende oplysninger er velkommen på 20150985 eller apalsgard@gmail.com.
Ole Olesen, Den Danske Orgelregistrant, Musikmuseet, København benævnes (OO)
Flere oplysninger om de enkelte orgler kan søges ved henv. til Den danske Orgelregistrant, fra efterår 2019 ved Marie Martens. marie.martens@natmus.dk.
Med venlig hilsen André Palsgård


I det følgende bringes oplysninger fra forskellige kilder. Oplysningerne er ikke kontrolleret indbyrdes. Oplysningerne er ikke nødvendigvis opdateret.

1) Helge Henriksens liste udarbejdet i årene 2000-2003
Civilingeniør Helge Henriksen udarbejdede  i årene 2000-2003 en liste over orgler bygget af Daniel Köhne. Helge Henriksen var i slægt med Daniel Köhne. Helge Henriksen døde 72 år gammel i 2010. Helge Henriksens oversigt består af 4 A4-sider, der bringes nedenfor. I den alfabetiske liste er kilden mærket (Helge Henriksens oversigt 2000-2003)

Side 1:

Side 2:Side 3:
 

Side 4:

2) Fortegnelse over ældre orgler i danske kirker udarbejdet af Den danske Orgelregistrant og trykt af Det danske Orgelselskab, 1. udgave 1987, uddrag af side 5 oplister tilbageværende orgler bygget af Daniel Köhne. 
De er i den alfabetiske liste mærket med
(Orgelfortegnelse 1987 side 5)Uddrag af side 5 i orgelfortegnelse 1987


3) Orgelbygger Carsten Lund 1987: Fortegnelse over de vigtigste bevaringsværdige orgler og orgeldele, som via Det danske Orgelselskab og dets magasiner, er blevet genbrugt til gavn for folkekirken m. fl.. Kilden benævnes (Carsten Lund: Fortegnelse over genbrugte orgler, 1987)
4) Orgelbygger Carsten Lund 1987: Fortegnelse over orgelmagasinernes indhold. 
Kilden benævnes (Carsten Lund: Fortegnelse over orgelmagasinernes indhold 1987)

Orgler bygget af orgelbygger Daniel Köhne - alfabetisk oversigt

Baptistkirken i Roskilde
- se Herlev Kirke

Bethesda, København (Indre mission). Bygget 1873, 12 stemmer. Udvidet til 16 stemmer (8+3+5) på 2 manualer (C-f ''') og Pedal (Helge Henriksens oversigt 2000-2003, skemaet side 2 ovenfor) Bygget 1873 / Måtte vige pladsen for et Buschorgel 1897-2015 (AP) / 1899 opstillet i Hornslet Kirke ved Århus. Doneret af lensbaron Hans Rosenkrantz og lærer Christiansen (Hornslet Kirkes hjemmeside 2015) Ombygget, udvidet, 12 st. + 4 transmissioner (Orgelfortegnelse 1987 side 5)  Bygget 1873. 12 stemmer fordelt på 2 manualer og Pedal (Dansk Orgelindex, set 2021)


Hornslet Kirkes Köhneorgel - foto fra kirkens hjemmeside 2015

Esajaskirken
, København, kororgel - se Herstedvester Kirke 

Brønshøj Kirke
. Bygget 1864, 8 stemmer, +
(Helge Henriksens oversigt 2000-2003)

Gentofte Kirke
. Bygget 1862. 11 stemmer
på 2 manualer + pedal (Helge Henriksens oversigt 2000-2003)

Gladsaxe Kirke
, København. Bygget 1860. Oprindelig 8 stemmer, ombygget, udvidet
(Helge Henriksens oversigt 2000-2003) Ombygget og udvidet 1949 af Th. Frobenius & Co. Gladsaxe Kirke 1860-1984 / Humble Kirke på Langeland fra 1984.  Flytning fra Gladsaxe Kirke 1984 af orgelbygger Sven-Erik Erbs (Orglet 1/1987, nye orgler) Ombygget, udvidet, 16 st.(Orgelfortegnelse 1987 side 5)(Carsten Lund: Fortegnelse over genbrugte orgler, 1987) 16/2/Ped (Dansk Orgelindex, set 2021)
 


Humble Kirke. Som det ses er orglet blevet øget med et rygpositiv (Wikipedia set 2022)

Glostrup Kirke. Bygget 1871, 8 stemmer + anhangspedal (Dansk Orgelindex, set 2022) 1953 nyt orgel ved Marcussen & Søn (Glostrup Kirkes hjemmeside, set 2023) / Odd Fellow logen i Roskilde (Helge Henriksens oversigt 2000-2003) Restaureret af Th. Frobenius & Sønner 2011 (Wroblewskifondens hjemmeside)

   
Til venstre: Glostrup Kirkes Köhne-orgel 1943. Tegner Stig Aagesen spiller (Foto: Orloff Jørgensen)

Til højre: Odd Fellow Logen i Roskilde. 2011 (Th. Frobenius& Sønner. Set på Wroblewskifondens hjemmeside, set 2023)

Haraldsted Kirke ved Ringsted - se Ordrup Kirke, København. 

Herlev Kirke
Nyt orgel ved I. Starup 1963 (Dansk Orgelindex, set 2022) Bygget 1869 af Daniel Köhne. Man. (C-c''') med 6 stemmer / Ombygget. 7 stemmer. Baptistkirken i Roskilde (Helge Henriksens oversigt 2000-2003). 

Herstedvester Kirke,
Københavns Amt. Bygget 1864, 4 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987 side 5) Restaureret. Opr. disposition: Man. (C-c'''): Gedact 8', Fugara 8', Principal 4', Superoctav 2' (Helge Henriksens oversigt 2000-2003)

Nedtaget 2005 / Opstillet 2007 som kororgel i Esajaskirken, København, efter restaurering af sløjfesystem og tætning ved Frobenius (Orglet 1/2008, nye orgler 2007) 1 manual med 4 stemmer (Dansk Orgelindex set 2022) Orglet står i krypten (Esajaskirkens hjemmeside, set 2023)


Köhneorglet i Herstedvester Kirke fotograferet af Steen Ekelund o. 1995 

Holbæk Kirke
. Bygget 1871. 20 stemmer (10+4+6) fordelt på 2 manualer og pedal, +
(Helge Henriksens oversigt 2000-2003)

Holmens Kirke
. Bygget 1871. 34 st., +
(Helge Henriksens oversigt 2000-2003) Bygget 1871, 36 stemmer (Lolland-Falsters Stift: Lolland-Falsters Stift 1803-2003, side 121-132, Svend Prip: En orgelrejse, side 130) Nyt orgel 1956 (Dansk Orgelindex, set 2018)

Hornslet Kirke
- se Bethesda, København. 

Humble Kirke
på Langeland
- se Gladsaxe Kirke

Hvidovre Kirke
, København. Bygget 1858. Oprindeligt 8 stemmer. Ombygget, udvidet
(Helge Henriksens oversigt 2000-2003) Ombygget, flyttet til nordpulpitur (AP) Nuv. disp.: 16 stemmer fordelt på 2 manualer + Pedal (Dansk Orgelindex, set 2015, sidst set 2021)

Orgel: Daniel Köhne 1858; 1 forberedt stemme indsat af A.H. Busch & Sønner; ombygget 1941 af Th. Frobenius & Co. og 1969 af Th. Frobenius & Sønner; ombygget og udvidet 1980 af Marcussen & Søn; orglet flyttet, ny facade og nyt orgelhus, 2 stemmer fornyet og klokkespil (1858) indbygget ved Marcussen & Søn 1993; ombygget, udvidet og efterintoneret af P.G. Andersen & Bruhn 2014; 16 stemmer.

HV:
Bordun 16 Fod (C-A 5 1/3')
Principal 8 Fod
Spidsfløjte 8 Fod
Octav 4 Fod
Nasardquinte 2 2/3 Fod
Superoctav 2 Fod
Mixtur III
Dolcian 8 Fod

PED:
Subbas 16 Fod
Octavbas 8 Fod
Fagot 16 Fod
SV:
Gedackt 8 Fod
Viola di Gamba 8 Fod
  (C-H fælles m. Ged. 8 F.)
Rørfløite 4 Fod
Gemshorn 2 Fod
Sesquialtera II

Omfang: C-f3, C-f1.
Normalkopler. Klokkespil. Mekanisk traktur og registratur; sløjfevindlader
.

 

(DOKS januar 2022)

  
Hvidovre Kirkes orgel o. 2005 (Foto: Steen Ekelund)

Marsvinholms kyrka
, Skåne
Bygget 1866. Ombygget. 16 stemmer på 2 manualer og pedal. Findes på samme sted (Helge Henriksens oversigt 2000-2003)

Billedet er hentet 2018 på hjemmesiden Marsvinholms kyrka / kyrkosafari


Nødebo Kirke
, Frederiksborg Amt. Bygget 1865,ombygget, udvidet, 5 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987 side 5) Opr. disp.: Man. (C-c'''): Gedact 8', Fugara 8', Principal 4', Flöite 4'. Findes samme sted (Helge Henriksens oversigt 2000-2003)
Bygget af Daniel Köhne 1865. 1 Manual med 5 stemmer (Dansk Orgelindex, set 2022)

Nødebo Kirke. Foto fra www.stopogse/noedebobilleder, set 2022


Odd Fellow logen i Roskilde - se Glostrup Kirke

Ordrup Kirke, København. Bygget 1876, 1 manual (C-c''') med 7 stemmer, ombygget / Haraldsted Kirke ved Ringsted (Helge Henriksens oversigt 2000-2003) Bygget 1876, ombygget, 7 st. (Orgelfortegnelse 1987 side 5) 1968 ombygget af Th. Frobenius' Orgelbyggeri. Ekspressionsstemmeslidser fjernet, piber omintoneret, piber rykket rundt for at ændre mensureringen. Disposition efter ombygningen 1968: Bordun 16', Violinprincipal 8', Gedact 8', Octav 4', Rörflöite 4', Gemsehorn 2', Octave 1' (Orglet 2/2013 side 30-42. Jacob Friis: Orgelpræsentationer. Side 32-33) 1 manual med 7 stemmer + anhangspedal (Dansk Orgelindex, set 2018 og 2021)

     
Til venstre: Haraldsted Kirkes orgel med originale fritstående piber - på forsiden af orgelbladet (Jacob Friis 2013)
Til højre: Haraldsted Kirkes orgel (Poul Hansen o. 2006)

Ramløse Kirke. Bygget 1873. 6 stemmer,(Helge Henriksens oversigt 2000-2003) / Orgeldele i orgelmagasinet Gråbrødre Kapel i Roskilde (Carsten Lund: Fortegnelse over orgelmagasinernes indhold 1987) 

Reformert Kirke, København. Bygget 1878. 20 stemmer (Helge Henriksens oversigt 2000-2003) Mekanisk aktion, 20 stemmer (10+5+5). Manual I: Bordun 16', Principal 8', Bordun 8', Salicional 8', Octav 4', Octav 2', Fløjte 4', Quint 2 2/3', Mixtur 3 Kor, Trompet 8'. Manual II: Fugara 8', Gedakt 8', Dolcian 8', Rørfløjte 4', Gemsehorn 2'. Pedal: Subbas 16', Gedakt 8', Principal 8', Oktav 4', Basun 16' (Dansk Organist- og Kantorsamfund 1927) Facade af  L.D. Kastens 1728. Vindlader, spillebord og kassebælg restaureret og Quintatøn fra 1945 udskiftet med Salicional 8' af orgelbyggeriet Marcussen i 1997 (Orglet 1/1998, nye orgler 1997) Omdisponeret af Marcussen 1945, restaureret af samme 1984. Restaureret og delvist tilbageført af samme 1997. Disposition 2009: 2 manualer (C-f ''') + Pedal (C-d'). Mekanisk traktur og registratur. Manual I: Bordun 16 Fod, Principal 8 Fod, Salicional 8 Fod, Octav 4 Fod, Flöite 4 Fod, Quint 2 2/3 Fod, Superoctav 2 Fod, Mixtur III, Trompet 8 Fod. Manual II: Gedakt 8 Fod, Rörflöite 4 Fod, Gemsehorn 2 Fod, Quint 1 1/3 Fod (ikke original), Dolcian 8 Fod. Pedal: Subbas 16 Fod, Principalbas 8 Fod, Gedaktbas 8 Fod, Superoctav 4 Fod, Basun 16 Fod. Koblinger: II/I, I/P (Copenhagen international Organ Festival 2009, side71) 20 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal (Dansk Orgelindex,set 2022)
 

      


L.D. Kastens facade fra 1728 i (Tysk) Reformert Kirke fotograferet o. 2005 af Steen Ekelund

Roskilde Odd Fellow Loge
- se Glostrup Kirke

Sakskøbing Kirke
, Storstrøms amt.
Bygget 1866, 2 manualer (C-f ''') + pedal med 17 stemmer (8+5+4) (Helge Henriksens oversigt 2000-2003) Restaureret 2007  af orgelbygger Carsten Lund. Nyt kilebælganlæg. Ny klaviaturbelægning. Ny Dolcian 8'. Tilføjelse af tremulant. Ændring af trakturudveksling (Orglet 1/2008, nye orgler 2007) 


Saxkøbing Kirkes orgel. Foto hentet fra kirkens hjemmeside 2015

Sct. Pauls Kirke
, København.
Bygget 1878. 20 stemmer. Ombygget. Udvidet (Helge Henriksens oversigt 2000-2003) Ombygget af  I. Starup & Søn 1938. Ombygget af Frobenius & Sønner 1993. 
Derefter disp.: 3 manualer (C-g''') og Pedal (C-f '). 10+10+12 (svelle)+9 stemmer. 18 stemmer indeholder ældre pibemateriale fra 1878 og 1926. + klokkespil. Kopler: II-I,III-I, III-II, I-P, II-P, III-P.1 frikombination (generelt eller separat for hvert værk). 2 pedalkombinationer. Tutti. Generalcrescendo. Afstillere for rørstemmer. Mekanisk traktur, pneumatisk registratur og bælgventillader (Sankt Pauls Kirkes orgel. Restaureret af Th. Frobenius & Sønner Orgelbyggeri 1993 (4-sidet pjece, A5))  


Pjece med indvielseskoncerter 1993

Sevel Kirke
, Ringkøbing amt. Bygget 1873, ombygget, 7 st. (Orgelfortegnelse 1987 side 5) Findes på samme sted (Helge Henriksens oversigt 2000-2003)

Sygehjemmets Kapel
. Bygget 1858-60. Nuværende sted og tilstand ukendt (Helge Henriksens oversigt 2000-2003)

Vartov Kirke
. Bygget 1873, 8 stemmer, +
(Helge Henriksens oversigt 2000-2003) Bygget 1874 incl. facade. Disp.: 1 manual med 8 stemmer: Principal 8 Fod, Bordun 16 Fod, Fugara 8 Fod, Gedakt 8 Fod, Octav 4 Fod, Rörflöite 4 Fod, Gemsehornquint 2 2/3 Fod, Superoctav2 Fod. 1929 ombygget, udvidet, ny facade ved Marcussen & Søn. 1951 omdisponeret. Nyt orgel 1971 (Danmarks Kirker, netudgave set 2015)
Tilføjelse om Vartov Kirkes gamle orgel (der altså ikke var bygget af Köhne). Köhne overtog i 1874 Vartov Kirkes gamle orgel med facade fra 1755 og værk af Oppenhagen fra 1823. Disp. 1858: 1 manual med 6 stemmer: Fugara 8', Gedakt 8', Fløjte 4', Quint 2 2/3', Octav 2', terz 1 3/5'. Köhne opbevarede dette orgel i årene 1874-1896 eller 1898, hvorefter han opstillede det i Jorløse Kirke ved Holbæk (incl. den gamle facade). 137 nyt orgelværk (i det gamle orgelhus og bag den gamle facade) ved Starup & Søn.  Enkelte dele: klaviaturet, spillemekanikken og vindladen, genanvendtes imidlertid i et orgel, samme firma byggede omkring 1943, og som i dag ejes af Luthersk Missionsforening i Gilleleje (Danmarks Kirker, netudgave set 2015)


Viborg Domkirke.
Bygget 1876, 41 stemmer fordelt på 3 manualer og pedal (15+10+6+10), + (Helge Henriksens oversigt 2000-2003)
  Nedrevet 1965 (Lolland-Falsters Stift: Lolland-Falsters Stift 1803-2003, side 121-132, Svend Prip: En orgelrejse, side 130) André Palsgård. 2015-2023


Retur til internetartikler