Retur til internetartikler   
Retur til forsiden


Orgler bygget af orgelbygger Daniel Köhne. Indledning
Internetartikel påbegyndt januar 2015. Rettelser og supplerende oplysninger er velkommen på 20150985 eller apalsgard@gmail.com.
Ole Olesen, Den Danske Orgelregistrant, Musikmuseet, København benævnes (OO)
Flere oplysninger om de enkelte orgler kan søges ved henv. til Den danske Orgelregistrant, fra efterår 2019 ved Marie Martens. marie.martens@natmus.dk.
Med venlig hilsen André Palsgård


I det følgende bringes oplysninger fra forskellige kilder. Jeg har ikke kontrolleret oplysningerne. Oplysningerne er ikke opdateret.

1) Helge Henriksens liste udarbejdet i årene 2000-2003
Civilingeniør Helge Henriksen udarbejdede  i årene 2000-2003 en liste over orgler bygget af Daniel Köhne. Helge Henriksen var i slægt med Daniel Köhne. Helge Henriksen døde 72 år gammel i 2010. Helge Henriksens oversigt består af 4 A4-sider, der bringes nedenfor. I den alfabetiske liste er kilden mærket (Helge Henriksens oversigt 2000-2003)

Side 1:

Side 2:Side 3:
 

Side 4:

2) Fortegnelse over ældre orgler i danske kirker udarbejdet af Den danske Orgelregistrant og trykt af Det danske Orgelselskab, 1. udgave 1987, uddrag af side 5 oplister tilbageværende orgler bygget af Daniel Köhne. 
De er i den alfabetiske liste mærket med
(Orgelfortegnelse 1987 side 5)


Uddrag af side 5 i orgelfortegnelse 1987


3) Orgelbygger Carsten Lund 1987: Fortegnelse over de vigtigste bevaringsværdige orgler og orgeldele, som via Det danske Orgelselskab og dets magasiner, er blevet genbrugt til gavn for folkekirken m. fl.. Kilden benævnes (Carsten Lund: Fortegnelse over genbrugte orgler, 1987)

4) Orgelbygger Carsten Lund 1987: Fortegnelse over orgelmagasinernes indhold. 
Kilden benævnes (Carsten Lund: Fortegnelse over orgelmagasinernes indhold 1987)

Orgler bygget af orgelbygger Daniel Köhne - alfabetisk oversigt

Baptistkirken i Roskilde
- se Herlev Kirke

Bethesda, København (Indre mission). Bygget 1873. Flyttet til Hornslet Kirke ved Århus 1899. Doneret af lensbaron Hans Rosenkrantz og lærer Christiansen (Hornslet Kirkes hjemmeside 2015) Ombygget, udvidet, 12 st. + 4 transmissioner (Orgelfortegnelse 1987 side 5) Bygget 1873, 12 stemmer. Udvidet til 16 stemmer (8+3+5) på 2 manualer (C-f ''') og Pedal (Helge Henriksens oversigt 2000-2003)

Hornslet Kirkes Köhneorgel - foto fra kirkens hjemmeside 2015

Esajaskirken
, København, kororgel - se Herstedvester Kirke 

Brønshøj Kirke
. Bygget 1864, 8 stemmer, +
(Helge Henriksens oversigt 2000-2003)

Gentofte Kirke
. Bygget 1862. 11 stemmer
på 2 manualer + pedal (Helge Henriksens oversigt 2000-2003)

Gladsaxe Kirke
, København. Bygget 1860. 8 stemmer
(Helge Henriksens oversigt 2000-2003) Ombygget og udvidet 1949 af Th. Frobenius & Co. Gladsaxe Kirke 1860-1984 / Humble Kirke på Langeland fra 1984.  Flytning fra Gladsaxe Kirke 1984 af orgelbygger Sv.-Erik Erbs (Orglet 1/1987, nye orgler) Ombygget, udvidet, 16 st.(Orgelfortegnelse 1987 side 5)(Carsten Lund: Fortegnelse over genbrugte orgler, 1987) 

Glostrup Kirke
. Bygget 1871, 8 stemmer + anhangspedal / Odd Fellow logen i Roskilde
(Helge Henriksens oversigt 2000-2003)

Haraldsted Kirke
 ved Ringsted - se Ordrup Kirke, København. 

Herlev Kirke. Bygget 1869. Man. (C-c''') med 6 stemmer / Ombygget. 7 stemmer. Baptistkirken i Roskilde
(Helge Henriksens oversigt 2000-2003)

Herstedvester Kirke,
Københavns Amt. Bygget 1864, 4 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987 side 5) Restaureret. Opr. disposition: Man. (C-c'''): Gedact 8', Fugara 8', Principal 4', Superoctav 2' (Helge Henriksens oversigt 2000-2003)
Nedtaget 2005 / Opstillet som kororgel i Esajaskirken, København 2007 efter restaurering af sløjfesystem og tætning ved Frobenius. (Orglet 1/2008, nye orgler 2007) 

Köhneorglet i Herstedvester Kirke fotograferet af Steen Ekelund o. 1995 

Holbæk Kirke
. Bygget 1871. 20 stemmer (10+4+6) fordelt på 2 manualer og pedal, +
(Helge Henriksens oversigt 2000-2003)

Holmens Kirke
. Bygget 1871. 34 st., +
(Helge Henriksens oversigt 2000-2003) Bygget 1871, 36 stemmer (Lolland-Falsters Stift: Lolland-Falsters Stift 1803-2003, side 121-132, Svend Prip: En orgelrejse, side 130) Nyt orgel 1956 (Dansk Orgelindex, set 2018)

Hornslet Kirke
- se Bethesda, København. 

Humble Kirke
på Langeland
- se Gladsaxe Kirke

Hvidovre Kirke
, København. Bygget 1858. 8 stemmer. Ombygget, udvidet.
(Helge Henriksens oversigt 2000-2003) Ombygget, flyttet til nordpulpitur (AP) Nuv. disp.: 2 manualer + Pedal. 16 stemmer (Dansk Orgelindex 2015)
  
Hvidovre Kirkes orgel o. 2005 (Foto: Steen Ekelund)

Marsvinholms kyrka
, Skåne
Bygget 1866. Ombygget. 16 stemmer på 2 manualer og pedal. Findes på samme sted (Helge Henriksens oversigt 2000-2003)

Billedet er hentet 2018 på hjemmesiden Marsvinholms kyrka /kyrkosafari


Nøddebo Kirke
, Frederiksborg Amt. Bygget 1865,ombygget, udvidet, 5 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987 side 5) Opr. disp.: Man. (C-c'''): Gedact 8', Fugara 8', Principal 4', Flöite 4'. Findes samme sted (Helge Henriksens oversigt 2000-2003)

Odd Fellow logen i Roskilde - se Glostrup Kirke

Ordrup Kirke, København. Bygget 1876, 1 manual (C-c''') med 7 stemmer, ombygget / Haraldsted Kirke ved Ringsted (Helge Henriksens oversigt 2000-2003) Bygget 1876, ombygget, 7 st. (Orgelfortegnelse 1987 side 5) 1968 ombygget af Th. Frobenius' Orgelbyggeri. Ekspressionsstemmeslidser fjernet, piber omintoneret, piber rykket rundt for at ændre mensureringen. Disposition efter ombygningen 1968: Bordun 16', Violinprincipal 8', Gedact 8', Octav 4', Rörflöite 4', Gemsehorn 2', Octave 1' (Orglet 2/2013 side 30-42. Jacob Friis: Orgelpræsentationer. Side 32-33) 1 manual med 7 stemmer + anhangspedal (Dansk Orgelindex 2018)
     
Til venstre: Haraldsted Kirkes orgel med originale fritstående piber - på forsiden af orgelbladet (Jacob Friis 2013)
Til højre: Haraldsted Kirkes orgel (Poul Hansen o. 2006)

Ramløse Kirke. Bygget 1873. 6 stemmer,(Helge Henriksens oversigt 2000-2003) / Orgeldele i orgelmagasinet Gråbrødre Kapel i Roskilde (Carsten Lund: Fortegnelse over orgelmagasinernes indhold 1987) 

Reformert Kirke, København. Bygget 1878. 20 stemmer (Helge Henriksens oversigt 2000-2003) Mekanisk aktion, 20 stemmer (10+5+5). Manual I: Bordun 16', Principal 8', Bordun 8', Salicional 8', Octav 4', Octav 2', Fløjte 4', Quint 2 2/3', Mixtur 3 Kor, Trompet 8'. Manual II: Fugara 8', Gedakt 8', Dolcian 8', Rørfløjte 4', Gemsehorn 2'. Pedal: Subbas 16', Gedakt 8', Principal 8', Oktav 4', Basun 16' (Dansk Organist- og Kantorsamfund 1927) Facade af  L.D. Kastens 1728. Vindlader, spillebord og kassebælg restaureret og Quintatøn fra 1945 udskiftet med Salicional 8' af orgelbyggeriet Marcussen i 1997 (Orglet 1/1998, nye orgler 1997) Omdisponeret af Marcussen 1945, restaureret af samme 1984. Restaureret og delvist tilbageført af samme 1997. Disposition 2009: 2 manualer (C-f ''') + Pedal (C-d'). Mekanisk traktur og registratur. Manual I: Bordun 16 Fod, Principal 8 Fod, Salicional 8 Fod, Octav 4 Fod, Flöite 4 Fod, Quint 2 2/3 Fod, Superoctav 2 Fod, Mixtur III, Trompet 8 Fod. Manual II: Gedakt 8 Fod, Rörflöite 4 Fod, Gemsehorn 2 Fod, Quint 1 1/3 Fod (ikke original), Dolcian 8 Fod. Pedal: Subbas 16 Fod, Principalbas 8 Fod, Gedaktbas 8 Fod, Superoctav 4 Fod, Basun 16 Fod. Koblinger: II/I, I/P (Copenhagen international Organ Festival 2009, side71)   
      


L.D. Kastens facade fra 1728 i (Tysk) Reformert Kirke fotograferet o. 2005 af Steen Ekelund

Sakskøbing Kirke
, Storstrøms amt.
Bygget 1866, 2 manualer (C-f ''') + pedal med 17 stemmer (8+5+4) (Helge Henriksens oversigt 2000-2003) Restaureret 2007  af orgelbygger Carsten Lund. Nyt kilebælganlæg. Ny klaviaturbelægning. Ny Dolcian 8'. Tilføjelse af tremulant. Ændring af trakturudveksling (Orglet 1/2008, nye orgler 2007) 

Saxkøbing Kirkes orgel. Foto hentet fra kirkens hjemmeside 2015

Sct. Pauls Kirke
, København.
Bygget 1878. 20 stemmer. Ombygget. Udvidet (Helge Henriksens oversigt 2000-2003) Ombygget af  I. Starup & Søn 1938. Ombygget af Frobenius & Sønner 1993. 
Derefter disp.: 3 manualer (C-g''') og Pedal (C-f '). 10+10+12 (svelle)+9 stemmer. 18 stemmer indeholder ældre pibemateriale fra 1878 og 1926. + klokkespil. Kopler: II-I,III-I, III-II, I-P, II-P, III-P.1 frikombination (generelt eller separat for hvert værk). 2 pedalkombinationer. Tutti. Generalcrescendo. Afstillere for rørstemmer. Mekanisk traktur, pneumatisk registratur og bælgventillader (Sankt Pauls Kirkes orgel. Restaureret af Th. Frobenius & Sønner Orgelbyggeri 1993 (4-sidet pjece, A5))  


Pjece med indvielseskoncerter 1993

Sevel Kirke
, Ringkøbing amt. Bygget 1873, ombygget, 7 st. (Orgelfortegnelse 1987 side 5) Findes på samme sted (Helge Henriksens oversigt 2000-2003)

Sygehjemmets Kapel
. Bygget 1858-60. Nuværende sted og tilstand ukendt (Helge Henriksens oversigt 2000-2003)

Vartov Kirke
. Bygget 1873, 8 stemmer, +
(Helge Henriksens oversigt 2000-2003) Bygget 1874 incl. facade. Disp.: 1 manual med 8 stemmer: Principal 8 Fod, Bordun 16 Fod, Fugara 8 Fod, Gedakt 8 Fod, Octav 4 Fod, Rörflöite 4 Fod, Gemsehornquint 2 2/3 Fod, Superoctav2 Fod. 1929 ombygget, udvidet, ny facade ved Marcussen & Søn. 1951 omdisponeret. Nyt orgel 1971 (Danmarks Kirker, netudgave set 2015)
Tilføjelse om Vartov Kirkes gamle orgel (der altså ikke var bygget af Köhne). Köhne overtog i 1874 Vartov Kirkes gamle orgel med facade fra 1755 og værk af Oppenhagen fra 1823. Disp. 1858: 1 manual med 6 stemmer: Fugara 8', Gedakt 8', Fløjte 4', Quint 2 2/3', Octav 2', terz 1 3/5'. Köhne opbevarede dette orgel i årene 1874-1896 eller 1898, hvorefter han opstillede det i Jorløse Kirke ved Holbæk (incl. den gamle facade). 137 nyt orgelværk (i det gamle orgelhus og bag den gamle facade) ved Starup & Søn.  Enkelte dele: klaviaturet, spillemekanikken og vindladen, genanvendtes imidlertid i et orgel, samme firma byggede omkring 1943, og som i dag ejes af Luthersk Missionsforening i Gilleleje (Danmarks Kirker, netudgave set 2015)


Viborg Domkirke.
Bygget 1876, 41 stemmer fordelt på 3 manualer og pedal (15+10+6+10), + (Helge Henriksens oversigt 2000-2003)  Nedrevet 1965 (Lolland-Falsters Stift: Lolland-Falsters Stift 1803-2003, side 121-132, Svend Prip: En orgelrejse, side 130) André Palsgård. Påbegyndt januar 2015, sidst 2019.


Retur til internetartikler 
  

Retur til forsiden