Retur til internetartikler         
Retur til forside


Denne side er  indeholder
1) En kort historisk oversigt om Horsens Orgelbyggeri
2) Horsens Orgelbyggeris værkfortegnelse
3) 
Værker i alfabetisk oversigt


En kort historisk oversigt om Horsens Orgelbyggeri

Danmarks største Harmoniumsfabrik  havde sin spæde start på et snedkerværksted, der åbnede 1882 i Ringkjøbing. Ejeren var den musikalske Joh. P. Andresen, der fik en blomstrende virksomhed. I 1897 byggede han på bar mark en moderne virksomhed med dampdrevne maskiner. I 1897 begyndte han at sælge pibeorgler. Hans omsætning af harmonier og orgler steg og steg. I 1908 var hans fabriksgrund bygget helt til med fabriksbygninger, så han ikke kunne udvide fabrikken. Enten måtte han flytte fabrikken eller også måtte han sælge noget fra. Han valgte det sidste. Hans mangeårige medarbejder, hustruen Annas nevø (brorsøn), Marinus Sørensen, overtog kirkeorgelafdelingen kvit og frit mod at underskrive en tro-og- love-erklæring på, at han aldrig ville konkurrere på harmoniumsområdet. Det skete 29. december 1908. Hans første arbejde i 1909 bestod i at opstille et færdigt Andresen-orgel i Skarrild Kirke.

Marinus Sørensen havde været ansat som medarbejder hos Andresen fra 1896. Ifølge Dansk Kirkemusiker Tidende, april 1909, var Marinus Sørensen orgelbygger og havde studeret orgelbygning i udlandet i 2 somre. Marinus Sørensen åbnede i 1909 orgelbyggeri i Horsens - for at komme til et mere centralt beliggende sted. Der blev opført en bygning i 2 etager med elektrisk lys og maskinkraft. Han begyndte selv at støbe piber. Hans produktion var stor. Det var de dengang moderne pneumatiske orgler, der blev bygget, men han vedligeholdt også ældre sløjfeladeorgler hos kunder, som han overtog fra Joh. P. Andresens kirkeorgelafdeling.

Den tyske orgelbygger Theodor Frobenius blev i 1907 kaldt til Danmark af en ven, han havde været farende svend sammen med - "på valsen med" - orgelbygger A. C. Zachariasen, der i 1906 åbnede orgelfabrik i Århus. Årsagen var, at A. C. Zachariasen havde fået et stort arbejde , idet han skulle restaurere det gamle Daniel Köhne orgel i Viborg Domkirke. Bagefter fik Th. Frobenius arbejde på Chr. Winthers Pianofabrik i Classensgade i København, idet Chr. Winther i 1909 åbnede en "Orgelbygningsanstalt" med Frobenius som leder. Frobenius blev snart medejer af firmaet og overtog det i 1917. Den første lærling i orgelbyggeriet, Ernst Heilsted, har oplyst, at firmaet i Classensgade ikke havde pibestøberi, men fik metalpiberne fra Sørensen i Horsens (Orgelbygger Knud Jønssons artikel i "Orglet" 1-2 / 1992, side 71)

I 1924 købte Th. Frobenius Horsens Orgelbyggeri af Marinus Sørensen. Orgelbyggeriet blev jysk filial af  Orgelbyggeriet Th. Frobenius, der nu lå i  Kongens Lyngby ved København. Marinus Sørensen, der var født i 1878, fik ansættelse som organist og kantor ved Vor Frelsers Kirke i Horsens. Han forblev i denne stilling indtil 1948. 


En annonceside fra Dansk Kirkemusiker-Tidende april 1909. Der er annonce for Andresens harmonier, Marinus Sørensens orgler og Chr. Winthers pianoer


Værkfortegnelse

Orgelregistrator Ole Olesen, Den Danske Orgelregistrant, Musikhistorisk Museum, København, takkes for fremsendte scanninger.


Udbredelseskortet findes på side 30 i kataloget fra Horsens orgelbyggeri 1923
         

 


     

.

Værker i alfabetisk orden Oversigten er mangelfuld og medtager ikke de yngste orgler. Orglerne havde typisk pneumatisk vindlade.

Skarrild Kirke. Leveret 1909 af Horsens Orgelbyggeri under dettes navn (ifølge meddelelse fra kirken). Orglet var bygget af Joh. P. Andresen. Ifølge overdragelseserklæringen fra december 2008 påhvilede det efterfølgeren Marinus Sørensen at opstille et orgel til Skarrild Kirke. Orglet er ikke nævnt i firmaets trykte værkfortegnelse. Orglet blev nedtaget i 1954, da kirken fik nyt orgel fra Frederiksborg Orgelbyggeri ved Troels Krohn (Medd. fra Den Danske Orgelregistrant) På et foto af orglet ses en facade med 2 lave sidefelter og vandret overkant og et højt gavlformet midterfelt - alle 3 felter med piber.

Skarrild Kirke. Foto af ukendt oprindelse

Ballerup, Pederstrupgård,  Københavns Amt. Bygget 1911(?)  af  Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen. 1 manual med 6 stemmer + anhangspedal (Dansk Orgelindex, set 2018)

Brovst BaptistkirkeNordjyllands Amt. Bygget 1918 af Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen. 1 manual med 6 stemmer (Dansk Orgelindex, set 2018)  

Fjeldsted Kirke på Fyn. Bygget o.1913 af  Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen som opusnr. 78. Pneumatisk aktion. 6 st. fordelt på et manualværk og pedal. Manualoktavkobbel. Svelle for hele orglet. Nyt orgel 1970 ved Th. Frobenius & Sønner (Thor Frehr Kørber på DDOs facebookside 2018) 
            
Fodslette Kirke, Fyns Amt. Bygget 1913 (?) af  Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen. 1 manual med 4 stemmer (Dansk Orgelindex, set 2018)  

Frederikshavn BaptistkirkeNordjyllands Amt. Bygget 1917 af  Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen. 1 manual med 4 stemmer (Dansk Orgelindex, set 2018)

Kastbjerg Kirke ved Grenå. Bygget af Marinus Sørensen o.1915. 1 manual med 3 st. og oktavkoppel. Orgelbænken samt en del af panelværket er bevaret i kirken (Per Rasmus Møller på DDOs facebookside 2018) Desuden svelle (Horsens Orgelbyggeris Værkfortegnelse) Nyt orgel 1973 (Dansk Orgelindex set 2018)

Kastbjerg Kirkes orgel (Per Rasmus Møller 1972)

Kjellerup Missionshus, Viborg-Thisted Amt. Bygget 1909 (?) af  Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen. 1 manual med 4 stemmer (Dansk Orgelindex, set 2018)

Mammen Missionshus, Viborg-Thisted Amt. Bygget 1916 (?) af  Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen. 1 manual med 6 stemmer (Dansk Orgelindex, set 2018)

Nørre Kirkeby Kirke, Falster. Bygget o. 1911 af  Horsens Orgelbyggeri v. Marinus Sørensen som hans opusnr. 95. Pneumatisk aktion. 4 stemmer, manualoktavkobbel og svelle for hele orglet. 1976 nyt orgel ved orgelbygger Husted (Thor Frehr Kørber på DDOs facebookside 2018)  
   
Struer Missionshus,
  Ringkøbing Amt. Bygget 1913 (?) af  Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen. 1 manual med 5 stemmer + Pedal (Dansk Orgelindex, set 2018) 

Tranebjerg Kirke, Samsø. Opus nr. 5. 5 stemmer og oktavkoppel + pedal (Horsens Orgelbyggeris Værkfortegnelse) Orgel 1909-1954. Bygget af Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen. Pneumatisk aktion. Bælgventillade med 5 stemmer + oktavkoppel og pedal (formentlig anhængt). Tredelt facade i nygotisk stil. Spillebord i orgelhusets nordside. Nyt orgel 1954 ved Frobenius (Danmarks Kirker 1990)                 
   

Tunø Museum,  Aarhus Amt. Bygget 1909 (?) af  Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen. 1 manual med 4 stemmer (Dansk Orgelindex, set 2018) 

Vorupør Kirke. Bygget 1915
af  Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen. Opus nummer 138. Pneumatisk aktion. Disp.: 1 manual med 6 stemmer + oktavkobbel og svelle. 1967 byggede Th. Frobenius & Co.nyt orgel bag den gamle facade - orglet fik ligeledes 6 stemmer på et manualværk, men nu med mekanisk aktion. 
    

Vorupør Kirke. Fotoet er taget af Walther Frobenius. André Palsgård, fra 2004, sidst 2020

Retur til internetartikler         
Retur til forside