Retur til forside
Retur til internetartikler

Orgelbygger Jens Peter Henriksens værker

Lidt om orgelbyggeren
Orgelbygger I. P. Henriksen har grundlagt sin forretning 1892 i Nørrefarimagsgade 52, og efter at have haft Lokaler forskellige Steder her i Byen flyttede Virksomheden 1915 til Vesterbrogade 35, hvor den nu har sine store Værksteds-, Lager- og Udstillingslokaler. I. P. Henriksen var oprindelig Smed, men havde fra sin Ungdom haft en ubetvingelig Lyst til Orgelbyggeri, og efter at have bygget et par Orgler, udvidede Henriksen sine Kundskaber ved nogle længere Studierejser i Udlandet. Virksomheden har haft mnange store Leverancer til By og Land, blandt andet til Vestre Kirkegaards store Kapel, Nansensgades Missionshus, Vanløse og Gentofte Kirke samt Domkirken i Reykjavik og Frikirken samme Sted. Virksomheden omfatter foruden Orgelbyggeri af Kirke- og Stueorgler, også salg af Cithar, Mandolin og Luth. Henriksens Søn, Holger henriksen, er Medarbejder i Forretningen, og har taget Organisteksamen. I. P. Henriksen er Stifter og Leder af Missionskoret, der er stiftet 1891 ("Danske Købstæders Historie og deres Erhvervsliv, Danmarks Hovedstad København, I. del", side 569-571, udgivet 1919 af Dansk Handel & Industri Forlag, trykt på Andelsbogtrykkeriet i Odense)

I.P. Henriksen (1850-1938) var stifter og leder af Missionskoret. Han byggede også en del hjemmeorgler (Organist Jakob Stevns-Lorentzen 2018) Født 1860 ("Orglet dec. 2019", side 10-18. Michael Lyngvig Thomsen: Orglet på torneroseslottet - Vestre Kirkegårds Nordre Stor Kapel)

Orgelbyggerens værker i alfabetisk orden

Bethaniakirken, København (metodistkirke). Bygget 1893 af I. P. Henriksen. Mekanisk. 1 manual med 5 stemmer (Organist- og Kantorembederne 1927) Bygget 1899, 5 st. ("Orglet" dec. 2019, side 10-18. Michael Lyngvig Thomsen: Orglet på torneroseslottet - Vestre Kirkegårds Nordre Stor Kapel) Kirken er nedlagt, bygningen solgt til private, orglet + (AP 2018)

Frihavns Kirke i København. Bygget 1905, 6 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal 
 ("Orglet dec. 2019", side 10-18. Michael Lyngvig Thomsen: Orglet på torneroseslottet - Vestre Kirkegårds Nordre Stor Kapel)

Gentofte Kirke. Bygget o. 1910 
("Orglet dec. 2019", side 10-18. Michael Lyngvig Thomsen: Orglet på torneroseslottet - Vestre Kirkegårds Nordre Stor Kapel)

Nansensgades Missionshus
("Danske Købstæders Historie og deres Erhvervsliv, Danmarks Hovedstad København, I. del", side 569-571, udgivet 1919 af Dansk Handel & Industri Forlag, trykt på Andelsbogtrykkeriet i Odense)

Reykjavik, Domkirken. Bygget af I. P. Henriksen 1904. Mekanisk orgel med 2 manualer og pedal med 12 stemmer. 1907 udvidet med Waldflöte 2', reparationer på pedalværket og ændring af orgelhuset for at give plads til kalkant. Disse arbejder og tilføjelse af koplere blev udført af  danskeren M. Christensen, der arbejdede på Eyvind Arnasons snedkerværksted. Senere blev kalkanten flyttet op på loftet og orglet udstyret med kalkantklokke. Orglet havde til sidst 14 stemmer (6+5+3). Manual I (C- f '''): Principal 8', Octave 4', Gedacht 8', Gamba 8', Bordun 16', Trompete 8'. Manual II (c- f '''): Geigen 8', Rohrflöte8', Aeoline 8', Fugara 4', Waldflöte 2'. Pedal (C-f '): Subbas 16', Principal 8', Bordun 8'. Fodbetjente kopler: II/I, II/P, I/P, oktavkoppel i I. manual, kollektiv: Tutti. Pedalstemmerne kunne koples op i I. manual med et greb, der fandtes under manualets venstre side. 1926 tilført elektrisk blæser. Nyt orgel 1934 / Isafjördur kirkja 1934-1958 (Thor Stephensen: Dómkirkjan i Reykjavik, internetartikel på www.domkirkjan.is, oversat 2002 (efter bedste evne) af Sven Winther Topp)

Reykjavik, Frikirken ("Danske Købstæders Historie og deres Erhvervsliv, Danmarks Hovedstad København, I. del", side 569-571, udgivet 1919 af Dansk Handel & Industri Forlag, trykt på Andelsbogtrykkeriet i Odense)

Taastrup Nykirke.
 Bygget 1907 ("Orglet" dec. 2019, side 10-18. Michael Lyngvig Thomsen: Orglet på torneroseslottet - Vestre Kirkegårds Nordre Stor Kapel)

Uvelse Kirke.
Bygget o. 1925
("Orglet" dec. 2019, side 10-18. Michael Lyngvig Thomsen: Orglet på torneroseslottet - Vestre Kirkegårds Nordre Stor Kapel)

Vestre Kirkegaards Nordre Store Kapel. Bygget 1921. Pneumatisk registratur og traktur. 12 stemmer fordelt på hovedværk, svelleværk og pedal. Sub- og oktavkoblinger.  Fra 1970erne i dårlig stand og ude af brug. Erstattet af elektronisk orgel placeret på modsatte side af kapellet i 1978. Eneste tilbageværende orgel fra I. P. Henriksens hånd. 2018 restaureret af Frobenius for fondspenge fra Wroblewskifonden. Kapellets organist Anders Forsberg Svendsen har gjort et stort benarbejde, i samarbejde med konsulenten Michael Thomsen, i forbindelse med restaureringen. De 4 strygestemmer er bemærkelsesværdige. Ligeledes den store Tromba 8’ i hovedværket

(Organist Jakob Stevns-Lorentzen 2018)

 Orglet blev indviet ved koncert 24. maj 2019 (AP)

Fotoet (Organist Jakob Stevns-Lorentzen 2018) viser omfang C-g''' og følgende disposition:
Hovedværk: Bordun 16', Principal 8', Flût harm, Ottava 4', Tromba 8'. 2 planlagte stemmer blev aldrig tilføjet.
Svelleværk: Gamba 8', Aeoline 8', Vox celeste 8', Bordone 8', Flöjt travers 4'
Pedalværk: Subbas 16', Cello 8'

Desuden ses Octavkoppel for hovedværk og 4 kollektiver: Piano, Mezzoforte, Forte og Tutti.
Kopler: Manualkoppel II-I,  Octavkoppel II-I, Suboctavkoppel II-I, Pedalkoppel I-Ped. og II-Ped.

Kollektiverne
består af følgende kombinationer:
1) Piano: I: Fl.8, II-I, II: Aeol. 8', P: Subb. 16', II-P
2) Mezzoforte: I: + Bord. 16', II: + Bord. 8', Gamba 8', Fl. 4', P: +I-P
3) Forte: (I: + Pr. 8, Ott. 4', P: + Cello 8'
4) Tutti

("Orglet" dec. 2019, side 10-18. Michael Lyngvig Thomsen: Orglet på torneroseslottet - Vestre Kirkegårds Nordre Stor Kapel)

Ovenstående artikel er prydet af fine fotos ved
organist Anders Forsberg Svendsen (AP)


Vanløse Kirke
("Danske Købstæders Historie og deres Erhvervsliv, Danmarks Hovedstad København, I. del", side 569-571, udgivet 1919 af Dansk Handel & Industri Forlag, trykt på Andelsbogtrykkeriet i Odense)


André Palsgård, marts 2018, sidst 2020


Retur til internetartikler      
Retur til forside