Retur til internetartikler         
Retur til forside

Wilhelm Hemmersams orgler 

Internetartikel påbegyndt 2015. Rettelser og supplerende oplysninger er velkommen på 20150985 eller apalsgard@gmail.com. 
Mange oplysninger er indhentet fra orgelregistrator Ole Olesen, Den Danske Orgelregistrant = OO eller mere generelt Den Danske Orgelregistrant = Orgelreg., herunder den skematiske oversigt over eksisterende kirkeorgler, hjemmesiden Dansk Orgelindex = Dansk Orgelindex.

Flere oplysninger om de enkelte orgler kan søges ved henv. til Den Danske Orgelregistrant, Musikmuseet, København, fra efterår 2019 forsker Marie Martens, marie.martens@natmus.dk
En del oplysninger er hentet fra hæftet: Ib Myrner: Det Danske Orgelselskabs besøg 1. maj 2004 i Samuels Kirke, Thorsgade 65, København N (18 sider hæfte, A4) = Ib Myrner DDO2004.

Almene notater: Wilhelm Hemmersam levede 1909-1994.
Sønnen Karl-Johann Hemmersam oplyste 1/5 2004: Wilhelm Hemmersam arbejdede hos Marcussen & Søn, flyttede fra Åbenrå til  Københavnsafdelingen
i Brønshøj (Basnæsvej 23) i 1940, hvorfor han boede i Søborg, København. Selvstændig i 1948. 
Samarbejde med Conrad Christiansen 1952-1960.


Oversigt over Hemmersam-orgler efter byggeår.
Nedenstående oversigt har jeg modtaget april 2018 fra Den Danske Orgelregistrant (Oversigt Orgelreg. 2018).

År  -  Lokalitet  -  Størrelse=Antal stemmer/antal klaviaturer/Pedal eller Anhangspedal  -  Land.
1943 Jægersborg Kirke 4/1 Danmark
1946 Bråby Kirke Danmark
1946 Jersie Kirke 4/1 Danmark
1949 Finn Viderøs husorgel nr. I
1950 Vestmanna Kirkja Færøerne
1950 København, Flintholm Kirke 8/2/P Danmark
1952 København, Tagensbo Kirke 8/2/P Danmark
1952 Finn Viderøs husorgel nr. II
1953 København, Lundehus Kirke Danmark
1953 Bagsværd Kirke 8/1/P Danmark
1953 Östraby Kyrka 15/2/P Sverige
1954 Revinge Kyrka Sverige
1954 Lindknud Kirke 6/1 Danmark
1954 Næstved, Østre Kapel 7/2/P Danmark
1954 Heddal Kirke 12/2/P Norge
1955 Elleholms Kyrka Sverige
1955 København, Emdrup Kirke 3/1/A Danmark
1955 Vejstrup [Oure] Kirke 6/1 Danmark
1955 Ørby Kirke 6/1/A Danmark
1955 Igelösa Kyrka 6/1/A. Sverige
1955 Ivö Kyrka 7/1/A Sverige
1955 Nørre Nissum Seminarium 10/2/P Danmark
1955 Hasseris Kirke 12/2/P Danmark
1955 Rörums Kyrka 17/2/P Sverige
1956 Holmby Kyrka Sverige
1956 Hareskov Kirke 10/ Danmark
1956 Kånna Kyrka 11/2/P Sverige
1956 Gårdstunga Kyrka 14/2/P Sverige
1956 Barkåkra Kyrka 15/2/P Sverige
1957 Torekov Kyrka Sverige
1957 Balling Kirke 6/1 Danmark
1957 Källs-Nöbbelöv Kyrka 7/2/P Sverige
1957 Heggedal Kirke 11/2/P Norge
1957 Skrøbelev Kirke 12/2/P Danmark
1957 Oslo, Østre Frikirke 18/2/P Norge
1958 Hässlunda kyrka Sverige
1958 Holevad Kirke 7/2/P Danmark
1958 Nørre Nebel Kirke 8/1/P Danmark
1958 Tomb Kapell 10/2/P Norge
1958 Frederiksværk Kirke 14/2/P Danmark
1959 Sandager Kirke 8/1/P Danmark
1960 Ängelholm Kyrka Sverige
1960 Skelby [Herlufmagle] Kirke 14/2/P Danmark
1961 Järvenpää, Suomen Kirkon Seurakuntaopiston / Träskända, Finska kyrka 6/1 Finland
1961 Espoo, Olarin kirkko / Esbo, Olarin kyrka, Hemmersam-orglet 6/1/P Finland
1961 Helsinki, Temppeliaukion kirkko / Helsingfors, Tempelplatsens kyrka 7/1/P Finland 
1963 Röke Kyrka 16/2/P  


Da der er mange udenlandske orgler - især i Sverige - har jeg valgt for oversigtens skyld at nævne orglerne efter det land, hvori orglet først blev opstillet.
Nedenstående oversigt er overvejende alfabetisk:

Syddanske orgler
Færøske orgler
Svenske orgler
Norske orgler

Finske orgler


Syddanske orgler

Opus I.
Bygget af Wilhelm Hemmersam 1943. "Dr. Felters husorgel", "Kororglet i Sct. Andreas Kirke". 
Disposition: 
Sløjfeladeorgel med 1 manual (C-f ''') med 4 stemmer: Gedakt 8', Principal 4', Qvintatøn 2', Quint 1 1/3 (reelt Oktav 1'). Trædeskamler.
Ejere:
1943-1944  Jægersborg Kirke, Københavns Amt
1944-1946 W. Hemmersams hjem i Søborg; København.
1946-1953 (?) Bagsværd Kirke 
1953 (?) -1960 (?) Hyltebjerg Interimskirke, Københavns Amt
1960 (?)-1971 (?) Hyltebjerg Kirke
1971 (?)-1999 (?)  Speciallæge i røntgendiagnostik Ralph Felter og fra 1995 hans enke
(OO)
1999 (?) - juni 2003: Ægteparret Felters børn Thomas Felter og Charlotte From (Orglet opstillet i Vesterbølle Kirkes Menighedshus).
Fra Juni 2003: Indkøbt for fondspenge til Sct. Andreas Kirke og afhentet af pastor Mads-Bjørn Jørgensen og André Palsgård. Restaureret af André Palsgård.
Opstillet marts 2004 i Præsteværelset i Sct. Andreas Kirke. Kororgel i kirkerummet 2005-2015 
Fra marts 2015: Organist Ib Myrner
(AP)

Læs om orglet på dets side under Historiske orgler her


   
Opus I  i Sct. Andreas Kirke - i præsteværelset  2004 og som kororgel 2005 (AP)

Bagsværd Kirke
, Københavns omegn. Bygget 1953. 8 st. fordelt på 2 manualer og pedal
(Oversigt Orgelreg. 2018) 1969 omdisponeret ved orgelbygger Conrad Christiansen (Pers. medd. 2024 fra Den Danske Orgelregistrant ved Marie Martens) Nyt orgel 1979 til nybygget Bagsværd Kirke ved P.-G. Andersens Orgelbyggeri (23/2/P)(Dansk Orgelindex set 2024) O. 1979 blev Hemmersamorglet flyttet til Nørager Kirke, Aarhus Amt / 2004 flyttede orgelbygger Sven Hjort Andersen orglet til korværelset i Samuels Kirke, København. 2005 teknisk istandsættelse af samme orgelbygger og udskiftning af den nedslidte Oktav 1' med en tilsvarende stemme fra Frobeniusorglet i Skarresø Kirke, der i stedet fik en Kvint 2  2/3' /2013 Privat ejer organist  Ib Myrner
efter at Samuelskirken blev lukket. Orgelhuset blev ikke bevaret (Pers. medd. fra Den Danske Orgelregistrant ved Marie Martens 2024) Efter Hemmersamorglet fik Nørager Kirke et orgel på 7 stemmer fordelt på 1 manual og pedal bygget 1946 af Th. Frobenius & Co. (Dansk Orgelindex set 2024)

Balling Kirke
. Bygget 1957. 1 manual med 6 st.
(Oversigt Orgelreg. 2018)

Bråby Kirke
ved Haslev. Bygget 1946
(Oversigt Orgelreg. 2018) Skænket af Gisselfeld Gods. Blev kasseret, fordi det ikke tålte fugten i kirken. Disposition: 1 man. (C-?) + P (?) med 7 stemmer / Fra 1980 privat ejer Karl Phil Hansen, der fik det istandsat med hjælp fra Hemmersam selv, og efter en flytning med hjælp fra orgelbygger Svend E. Nielsen (Artikel i LokalNytWeekend lørdag den 31. december 1988, side 6: Musik i hele huset) Efter Phil Hansens død 1998 blev orglet opmagasineret af Ebbe Magnussen (Pers. medd. 1998 fra EM til AP) / Senere givet videre til organist Ib Myrner (Pers. medd. 2017 fra EM til AP) Orgel bygget af Hemmersam 1956. Tegnet af arkitekt Rolf Graae. Disposition: 7 stemmer fordelt på 1 manual (C-e''') og pedal (C-e'). Kobling Pedal-Manual.
Manual: Spidsgamba 8', Gedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4', Spidsfløjte 2', Rauschquint II. Pedal: Subbas 16'. Højde 200 cm. Subbas 289 cm, Bredde 167 cm, Dybde 188 cm)(Ifølge annonce i PO-bladet 4/2014. Se foto af annoncen under Tagensbo Kirke. 4. Orgel)

   
Bråbyorglet i Maria og Karl Phil Hansens stue i Slagelse 1988. Spillebordet sad på bagsiden (Scanning af fotokopi af fotograf Georg Hemmingsens fotos i
LokalNytWeekend)

"Dr. Holms husorgel"
Bygget 1946. Disposition:
2 man.(C-c''') + P (C-d'). Sløjfelader, dog keglelader til Gedakt 8' C-Fis og Sordun 16'
I: Gedakt 8' af træ, C-Fis på udflytterlade. Principal 4' af træ, C-G er dækkede. Quintatön 2' af træ
II: Rørfløjte 4' af træ, C-G er dækkede. Sharff II i tinlegering. Regal 8' (trompetregal) i træ, tunger af fosforbronce
P: Sordun 16' af træ.
Koblinger: I-II, I-P, II-P. 
Trakturen er mekanisk med akselløse vipper. Pedalet har vifteformet vippemekanik - ingen veller.
Registraturen er mekanisk og pneumatisk. Manualer er delt i bas (C-h) og diskant (c'-c''')

Ejere: Dr. Holm 1946-? Håkonsen ?-?. Peter Koch Andersson
  fra ?

 
Det Danske Orgelselskab på ekskursion hos Peter Koch Andersson 2003 (Steen Ekelund)

Skitse af orglet - udført af Peter Koch Andersson 1999

Ethan Rosenkilde Larsens hjemmeorgel. Bygget 1947. Disposition: 1 man. C-f ’’’ med 5 st.: Alle piber er af træ. Ejere: Domorganist Ethan Rosenkilde Larsen, Helsingør, 1947-1975 / Organist Ib Myrner fra 1975 (Pers. medd. fra Ib Myrner 2004) Bygget 1945. 1 manual (C-c''') med 5 stemmer: Gedakt 8', Quintatøn 4', Principal 2', Mixtur 1/2', Regal 8'. Højde 200 cm, bredde 105 cm, dybde 60 cm (Salgsreklame (indrykket af Ib Myrner) for 5 husorgler og 1 Regal bygget af Hemmersam samt et Continuoorgel bygget af Conrad Christiansen, P.O.-bladet 4/2014. Se reklamen under Tagensbo Kirke. 5. husorgel)

Ethan Rosenkilde Larsens Regal. Bygget ca. 1972 til domorganist Ethan Rosenkilde Larsen. 1 manual (C-h'') med 1 stemme: Regal 8' (Lydbægre af tin) / Ib Myrner fra ? (Salgsreklame (indrykket af Ib Myrner) for 5 husorgler og 1 Regal bygget af Hemmersam samt et Continuoorgel bygget af Conrad Christiansen, P.O.-bladet 4/2014. Se reklamen under Tagensbo Kirke. 6. husorgel)

Emdruplund (Emdrups interimskirke). Bygget 1955.
Disp.: 1 manual (C-c''') med 3 stemmer (8', 4', 2', delte registre) og anhangspedal. Det vides ikke, om dette er tilbygget af Hemmersam (AP 2015)
Teknisk kvalitet: Ringere end Hemmersams normalniveau. Orglet har stået følgende steder:
 
Emdrup Kirke (midlertidig), Københavns Kommune / Emdrup Kirke, Københavns Kommune / Skovlunde Vandrekirke, Københavns Amt / Skovlunde Kirke, Københavns Amt / K. Larsen, Sønderborg, Sønderjyllands Amt / Lodbjerg Kirke, Viborg-Thisted Amt / Lodbjerg Præstegård, Viborg-Thisted Amt /
Ivar Mæland, sommerhus i Vorupør, Viborg-Thisted Amt (Pers. medd. fra Orgelregistranten 2015)
1 manual med 3 stemmer. Eksisterer fortsat. Der foreligger et læg med 2 tegninger udfærdiget af WH (Den Danske Orgelregistrant 2017) 

Finn Viderøs husorgel nr. I. Bygget 1949 af P-G Andersen og Wilhelm Hemmersam, mens de begge var tilknyttet Marcussen & Søns Københavnsafdeling / Ifølge Hemmersam blev orglet senere ombygget og afsat til Katedralskolen i Lund 
("Orglet" 2/2019, side 36)

Finn Viderøs husorgel nr. II. Bygget af Hemmersam efter Finn Viderøs ønsker. Orglet var med på Viderøs tourné til USA i 1955. I Viderøs eje 1952-1987. Akselløs mekanik. Flere stemmer er rent pneumatiske. 11 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal. Har tidligere haft 12 stemmer / Ved Viderøs død 1987 opmagasineret i Trinitatis Kirke i København / O. 1990 flyttet til Skelgårdskirken af ukendte orgelbyggere / 0.1992 flyttet af ukendte orgelbyggere til organist Birgit Rasmussens bopæl (Den Danske Orgelregistrant. Oversigt 2019) 1987-2016 Organist Birgit Marcussen (Orglet 1/2015, side 36 og 38. Gunnar F. Husted: Hemmersam-orglet i Gøtu. En artikel om hovedorglet fra Ängelholm kyrka/Samuelskirken i København, men FWs husorgel nr. II omtales side 38 (AP) / Fra 2016 kororgel i Götu Kirkja på Færøerne. Istandsat og flyttet af orgelbygger Gunnar Husted. 11 stemmer fordelt på 2 manualer (C-f ''') og pedal (C-e')( 4+4+3):
Manual I: Gedakt 8' (af træ, i facaden), Principal 4', Blokfløjte 2', Nasat 1 1/3'.
Manual II: Spidsgamba 8' (C-F fælles med Gedakt 8'), Rørfløjte 4', Scharf 2 kor, Regal 8' (træ).
Pedal: Ranket 16' (træ), Gedakt 8' (delvis fælles i bas med Gedakt 8' i  I), Regal 4' ( træ). Omfang: C-f ''', C-e'.
Vakant stemme på separat vindlade I, sandsynligvis Trompetregal 8'. Koblinger: I+II, P+I, P+II. Mekanisk traktur og registratur ("Orglet" 2/2019, side 36-37. Simon Hammer: Finn Viderøs husorgel har fundet sin plads i Gøtu Kirke på Færøerne)(Orglet 1/2017, nye orgler 2016) Disposition 2003: Man. I: Ged. 8', P4', Rørfl. 2', Nasat 1 1/3, Ranket 16' (Stemmen er forsvundet. Man. II: Spidsgamba 8', Rørfl. 4', Scharff II, Regal 8', Tremulant. Pedal: Gedakt 8' (delvis transmission), Ranket 16', Regal 4' (Medd. 2003 af orgelbygger Sven Hjorth Andersen til Den Danske Orgelregistrant)

Finn Viderøs hjemmeorgel II i Götu Kirkja på Færøerne. Hemmersamorglet er afbildet i "Orglet" 2/2019 s. 36

Flintholm Kirke
, København. Bygget 1950. 8 st. fordelt på 2 manualer og pedal (Oversigt Orgelreg. 2018) 1950-?, organist N.-B. Møller-Nielsen, Vejle ?-? Privatperson, Løgumkloster ?-?. 
Disposition: 2 man. C-c''' + Pedal. Manual I: Gedakt 8', Principal 4', Blokfløjte 2', Nasat 1 1/3'. Manual II: Regal 8', Rørfløjte 4', Scharff 2 fag, tremulant. Pedal: Sordun 16'( Orglet 1/1973 side 24-34. Mads Kjersgaard: Om disponering af småorgler) 
Facaden er meget lig facaden til Fuglefjord Kirkes orgel ("Orglet 2/1990) side 2 og side 4-17: Knud Jønsson: Af en orgelbyggers erindringer - en samtale med Wilhelm Hemmersam) Finn Viderø brukte i 1952 orgelet til en LP innspilling med mindre Bach verker. Sto inntil ca 2015 hos en tannlege i Løgumkloster. Var da utbygget med kontakter i pedal (+ Subbas 16, Quintbas 10 2/3, Cello 8, Natfløjte 4) og kontakter i II manual (+ Salicet 8). Deretter sto det hos en privat organist i Aabenraa. Jeg (Kirkeverge ved Hasvik sogn, Norge, Georg Kim Jensen, AP)har akkurat (2020) demontert orgelet og tatt det med hjem til Hasvik i Nordnorge. Planen er å restaurere orgelet i løpet av høsten og montere det som kororgel i Hasvik kirke, Norge (Pers. medd. juli 2020 fra kirkeverge ved Hasvik sogn, Norge, Georg Kim Jensen)


Forsiden til "Orglet 2/1990". Foto ved Annelise Olesen taget 1974, da orglet stod hos organist N.-B. Møller-Nielsen i Vejle.  

Frederiksberg Seminarium (1958-?) Bygget 1958. 8 stemmer fordelt på 2 manualer og Pedal 3/ 3/ 2. Manual 1: Gedakt 8', Oktav 4' og 2' stemme. Manual 2: Quintatøn 8', 4' stemme og Waldfløjte 2' (vistnok). Pedal: Subbas 16' og Rauschquint 2  2/3'- 2' / Orglet blev senere  flyttet til Vridsløselilles Fængselskirke (?-?). Hvad der er sket med orglet efter at fængslet blev nedlagt, vides ikke (Pers. medd. 2022 fra Peter Thorsen)
Bygget 1958. 8 stemmer fordelt på 2 manualer og Pedal (Dansk Orgelindex, set 2022) 
En organist på stedet oplyste i 2004 til Orgelregistranten, at orglet har 8 stemmer: Gedakt 8', Fløjte 4', Oktav 2' / Fløjte 8', Principal 4', Kvint 1 1/3' / Subbas 16', Fløjte 8'. Deraf kunne Ole Olesen konkludere, at orglet var blevet omdisponeret. Det vides ikke, hvem der har udført omdisponeringen. Vridsløselille overtog øjensynlig orglet fra Skottegårdsskolen (Kastrup, Amager) i 2003, og flytningen blev udført af amatører. Vi har desværre ingen fotografier af orglet (Pers. medd. fra Marie Martens, Musikmuseet, 2022) Organist Peter Thorsen har taget nedenstående foto 2023 (DDOs facebookside 2023) De 2 amatører, der flyttede orglet til Vridsløselille var præsten og 2 indsatte (Orgelbygger Erik Hult 2023 på facebook) 


Hemmersamorglet i derangeret stand  i Vridsløselille (Organist Peter Thorsen 2023)

Frederiksværk Kirke. Bygget 1958. Mekanisk sløjfelade. 14 st. fordelt på 2 manualer og pedal. Ved Frederiksværks byjubilæum 1957 blev der bevilget en ombygning og udvidelse  af  det pneumatiske Staruporgel fra 1911, der med tiden var blevet meget slidt og havde mange hylere og stumme stemmer. Hemmersam blev sat på opgaven. Det nye orgel blev indviet i 1958. Pibematerialet fra det gamle orgel blev genanvendt med undtagelse af Voce celeste 8' og Trompet 8'. Disposition: Mekaniske sløjfevindlader med 14 stemmer på 2 manualer og pedal (5+6+3).
Manual I (C-f '''): Principal 8', Gedakt 8', Oktav 4', Waldfløjte 2' (ny), Mixtur III (ny)
Manual II (C-f '''): Rørfløjte 8', Gedakt 4', Okatv 2', Quint 1  1/3' (ny), Siffløjte 1' (ny), Krumhorn 8' (ny).
Pedal (C-d'): Subbas 16', Gedakt 8', Nathorn 4' (ny)
3 kopler.
Piberne til de nye stemmer blev indkøbt i Vesttyskland. Vindladerne blev bygget af Brødrene Bruhn og mekanikken af Conrad Christiansen. Mekanikken  var særpræget, idet der ikke anvendtes abstrakter, men udelukkende vinkler, veller og vipper og tynd ståltråd, der blev skubbet lodret op. Detaljerne var grove og der manglede finish, Trakturens vipper var meget lange og støjende. Hemmersam siges at have fået idéen til de lange vinkler fra Compeniusorglet. Vindladerne var bygget af krydsfinér og pap. Orglets skrøbelighed medførte, at det i 1970 ansås for kassabelt. Hemmersam udførte det kritisable arbejde uhyre billigt - 17-18.000 kr.
(Orgelbygning i Frederiksborg amt, utrykt afhandling fra 1970)
Nyt orgel 1980 ved P-G Andersens Orgelbyggeri (Dansk Orgelindex, set 2022) / Fra 1980 Hillerød, Luthersk Missions Højskole, Store Mødesal (Pers. medd. 2024 fra Marie Martens, Den Danske Orgelregistrant) Bygget 1958? 14/2/Pedal (Dansk Orgelindex, set 2022) Orglet er nedtaget. Et orgelfirma har hentet alle piberne, og resten af instrumentet er kørt på lossepladsen (Privat meddelelse fra ORS via Harry Graversen 2022)

Hans Thomas Eriksens orgel, fra 1971.
Disposition: 2 man. (C-f ''') +P (C-e'?)
I: Gedakt 8', Principal 4', Quint 2 2/3', Fløjte 2', Scharff 2'
II: Spidsgamba 8', Kobbelfløjte 4', Fløjte 2', Quint 1 1/3', Dulcian 8'
P: Sordun 16'
Koblinger:  I-II, P-I, P-II  (Personlig meddelelse fra organist Hans Thomas Eriksen 2004)

Ved HTEs død i 2011 overgik orglet til privat ejer
(AP, 2011). 

I Lyseng Kirke (tidl. Lyseng Kapel) i sydenden af Århus findes et Hemmersamorgel med 11 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal. Det bortgives gratis eller skrottes (Pers. medd. til Det Danske Orgelselskab fra Abelone Pedersen januar 2024)
Orglet er identisk med HTEs orgel og har samme disposition bortset fra
at Dulcian 8' er erstattet af Regal 8' (AP, januar 2024) Der har været 2 private ejere efter HTEs død (Marie Martens, Den danske Orgelregistrant februar 2024)
Nysted orgelmuseum ønsker at overtage orglet
(Personlig meddelelse fra Jacob Friis-Grigoncza, januar 2024)


Bygget 1972 til organist Hans Thomas Eriksen
 ifølge Hemmersams enke Elke Hemmersam 
/ 2011-o. 2012 Privat ejer
EW / O. 2012-o. 2015 Privat ejer organist Ib Myrner / Fra o. 2015 Lyseng Kirke ved Århus  (Personlig meddelelse fra organist Ib Myrner februar 2024) / Fra marts 2024 Nysted Orgelmuseum  (AP)

Orglet er fotograferet i HTEs hjem 1975 af Annelise Olesen

    

   
På fotoet til højre ses en registerknap med betegnelsen Tremolo. Det er en pneumatisk tremolo.

Hemmersamorglet i Lyseng Kirke (Fotos: Abelone Pedersen 2024)

Orgelredder Abelone Pedersen og museumsdirektør Jacob Friis-Grigroncza på P-pladsen ved Lyseng Kirke klar til at laste orglets underdel uden piber på lastbil (AP marts 2024)

Lysengorglet 5 dage senere under genopførelse i Nysted Orgelmuseum (Foto: Jacob Friis-Grigoncza)

 
1 uge senere. Orglet er samlet. Hemmersams piber er meget specielt bygget og smukke. Der forestår nu et større justeringsarbejde af mekanikken og intonation og stemning af piberne. 
Til højre: Piber i bunden set forfra.
Herunder: Piber foroven set bagfra.
(Fotos: Jacob Friis-Grigoncza) 

Hareskov Kirke ved København. Bygget 1956? 10 stemmer. Der foreligger et læg med 2 tegninger udfærdiget af WH / Nuv. ejer: Gudni Gudmundsson, København (Den Danske Orgelregistrant 2017)

Hasseris Kirke
. Bygget 1955. 12 st. fordelt på 2 manualer og pedal.
Der foreligger et læg med 2 tegninger udført af WH / Nuværende lokalitet ubekendt (Baltiske lande) (Pers. medd. fra Den Danske Orgelregistrant 2017) 

Hillerød, Luthersk Missionsforenings Højskole, Store Mødesal se Frederiksværk Kirke 

Holevad Kirke
, Fyn. 1958-1994. 
Mekanisk sløjfelade, dog står C-F i Gedakt 8' på pneumatisk udflytterstok. Disposition: 2 man.+P.  Man . I: Gedakt 8', Principal 4', Waldfløjte 2'. Man II: Spidsgamba 8' (C-E fælles med Gedakt 8'), Gedakt 4', Scharf II, Regal 8'. Tremulant. P.: Subbas 16'. Normalkoblinger. Restaureret 1984 ved P. Bruhn & Søn.: Piber til Scharf II er fornyet og ny blæser anbragt bag orglet. Forbindelsen mellem registerveller og sløjfer er udført med maskinskruer af jern, der er rustet. Træværket er voldsomt borebilleangrebet (Orgelkonsulentrapport 23. februar 1993 ved orgelkonsulent H. Hildebrandt-Nielsen) Ebbe Magnussen så på det i 1994, men ville ikke overtage det p.g.a. svære borebilleangreb (Pers. medd. 1994 til AP) Nedtaget 1994, hvor nyt orgel blev opstillet (Orglet 1/1995, nye orgler 1994) Der foreligger et læg med 6 tegninger udført af WH (Pers. medd. fra Den Danske Orgelregistrant 2017)

Jersie Kirke
, Sjælland. Bygget 1946
. 1 man. med 4 st. (Oversigt, Den Danske Orgelregistrant 2018) / Nyt orgel 1981 ved Fyns Orgelbyggeri. 14 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal (Dansk Orgelindex, set 2023) / Nienstedt 1981?-1990 / Peter Aller fra 1990. Man. (C-c''') med 4 stemmer: Gedakt 8', Gedakt 4', Fløjte 4', Oktav 2' (Medd. 1990 fra PA til AP)

Karl Phil Hansen
- se Bråby Kirke.

Katedralskole i Lund - se Finn Viderøs husorgel nr. 1

Lindknud Kirke. Bygget 1954. 1 manual med 5 st.
(Oversigt Orgelreg. 2018) 

Lundehus Kirke. Bygget 1953
(Oversigt Orgelreg. 2018)

Luthersk Missionsforenings Højskole - se Frederiksværk Kirke

Næstved, Østre Kapel. Bygget 1954. 7 st. fordelt på 2 manualer og pedal (Oversigt Orgelreg. 2018)

Nørager Kirke ved Århus - se Bagsværd Kirke

Nørre Nebel Kirke
. Bygget 1958
. 8 stemmer fordelt på 1 manual og pedal. Der foreligger et læg med 1 tegning udført af WH (Pers. medd. fra Den Danske Orgelregistrant 2017)

Nr. Nissum Seminarium.
Disposition:  2 man. (C-f ''') +P. I: Gedakt 8' , Principal 4', Oktav 2', Nasat 1 1/3'. II: Spidsgamba 8', Rørfløjte 4', Scharf II. 
P: Subbas 16', Regal 8'
("Orglet" 2/1990: Knud Jønsson: Af en orgelbyggers erindringer - en samtale med Wilhelm Hemmersam) Bygget 1955. 10 st. fordelt på 2 manualer og pedal (Oversigt Orgelreg. 2018) Ifølge Nissumske årbøger er orglet bestilt i 1955 og indviet i 1957. Forstander Ejnar Høgel skrev: "Skal vi så gøre os færdige med det samme med det, der er at sige om byggeriet, må det blive et frydeskrig over vort nye kirkeorgel i lovsangssalen. De kan tro, det med den rette mand på bænken kan "samle" og "lede" både tilbedelse og lovsang ved morgenandagterne. Til orgelkoncerter bør der bare indføres adgangsbegrænsning. Pakker vi salen fuldstændigt, "klemmer" vi det dejlige instrument, efterklangstiden bliver for kort. En koncert må altså gentages tre gange, hvis alle skal høre under gode klangforhold og få en siddeplads." Orglet er forsømt. Det bliver næppe stemt. Der kan spilles på det, men 4-fod i man. I kan ikke trækkes, og de fritstående subbaspiber er ude af funktion. Dele af mekanikken er slidt og larmende (Pers. medd. fra Harry Graversen 2019)

Nr. Nissum Seminarium 1973 (Foto ved Annelise Olesen scannet fra "Orglet 2/1990 side 12)

Nørager Kirke, Djursland. ?-2005 / Samuels Kirke, København, korværelset 2005-2014
Disp.: 1 man. med 8 stemmer. Flytning og teknisk istandsættelse, ny stemme isat ved Sven Hjorth Andersen i 2005 (Orglet 1/2006, nye orgler 2005)

Samuels Kirke, København - se Ängelholm Kirke, Sverige 
Samuels Kirke, København, korværelset  - se Bagsværd Kirke

Sandager Kirke Bygget 1959. 8 stemmer fordelt på 1 manual og pedal. Forsvundet - facade og piber er bevaret. Der foreligger et læg med 4 tegninger udført af WH (Pers. medd. fra Den Danske Orgelregistrant 2017)

Skelby Kirke ved Herlufmagle. Bygget 1960. 14 st. fordelt på 2 manualer og pedal
(Oversigt Orgelreg. 2018)

Skrøbelev Kirke
, Langeland. Bygget og opstillet i 1957. 2 manualer + Pedal. 12 stemmer fordelt med 4+5+3. 
Man. I: Rørfløjte 8' , Principal 4' , Blokfløjte 2', Scharf  II
Man. II: Spidsgamba 8',  
Gedakt 8', Rørfløjte 4', Principal 2', Nasat 1 1/3'  
P: Subbas 16', Skalmeje 4', Nathorn 4'  (Rapport 1975 Den Danske Orgelregistrant)
Ombygning 1974 ved Bruno Christensen: Nye klaviaturer og mekaniske dele.
Piber i Scharf fornyet. Spidsgamba erstattet med Regal 8. Skalmeje 4'  i  P erstattet med Gedakt 8'. 
(
"Orglet" 1-2/1988, s. 38: Tage Heunecke: Langelandske orgler) (Orglet 1/1975, nye orgler 1974) Orglet er ombygget i en sådan grad, at det nærmest må opfattes som en nybygning med genanvendelse af pibemateriale. Der foreligger et læg med 1 tegning udført af WH (Den Danske Orgelregistrant 2017)

Strandmarkskirken, København. Bygget 1952. Sløjfevindlader. 2 manualer + P. 4+3+3. Manual I: Ged. 8', P4', Blokfl. 2', Scharff 2 fag. Manual II: Regal 8', Rørfl. 4', Nasat 1  1/3', Tremolo. Pedal: Sordun 16', Subb. 8', Nathorn 4' (Vacant) (Organist- og kantorembederne 5. udg., 1953)

Strandmarkskirken. Foto side 79 i  Organist- og kantorembederne 5. udg.

Tagensbo Kirke, København. Bygget 1952. 8 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal (Oversigt Orgelreg. 2018) / Privat ejer i Københavns Amt fra 1978 / 1994 Orgelbygger Olav Haugland. Restaureret 1994 af Orgelbygger Olav Haugland, Haslev (Orglet 1/1995, nye orgler 1994) / Fra 2006 privat ejer organist Ib Myrner. Istandsat og flyttet af orgelbygger Sven Hjort Andersen til Stege Kirke / 2013 flyttet til privat bopælsadresse (Personlig meddelelse fra Marie Martens, Den Danske Orgelregistrant) 1. manual (C-e'''): Gedakt 8', Træprincipal 4', Spidsfløjte 2', Quint 1 1/3'. 2. manual (C-e'''): Regal 8', Fløjte 4', Scharf II. Pedal (C-e'): Sordun 16'. Koblinger: Man. I + I, Ped. + I, Ped. + II. Tremulant (Salgsreklame - indrykket af organist Ib Myrner-  for 5 husorgler og 1 Regal bygget af Hemmersam samt et Continuoorgel bygget af Conrad Christiansen, P.O.-bladet 4/2014) Målene kan læses på nedenstående annonce under 3. husorgel (AP)

Tagensbo Kirkes orgel (nr. 3 i annoncen indrykket af Ib Myrner i PO-bladet 4/2014) ses her fotograferet i privat regi

Vejstrup Kirke, Fyn. Bygget o. 1955. 1 manual med 6 stemmer / Står nu i Årup Missionshus. Der foreligger et læg med 1 tegning udført af WH (Pers medd. fra Den Danske Orgelregistrant 2017) 1 manual med 6 stemmer (Dansk Orgelindex, set 2022)


Vestervig Kirkemusikskole
(?-?). 3 stemmer. Er p.t. under restaurering hos orgelbygger Sven Hjorth Andersen (Pers. medd. 2023)

Vridsløselilles Fængselskirke
- se Frederiksberg Seminarium


Ølstrup Kirke
, Ribe Stift. Bygget o. 1950. Ombygning ved Marcussen 1989. Kun piber og facade genanvendt. (Orglet 1/1990, nye orgler).

Ørby Kirke, Samsø. Bygget og opstillet 1955. Disposition: 1 man.(C-f ''') med 6 st. (Gedakt 8', Spidsgedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4', Quintatøn 2', Siffløjt 1') + anhangspedal (Orglet 2/1990, side 4-17. Knud Jønsson: Af en orgelbyggers erindringer) Eksisterer fortsat. Der foreligger et læg med 1 tegning udført af WH (Pers. medd. fra Den Danske Orgelregistrant 2017)


Ørby Kirke 1973. Foto ved Annelise Olesen. Scannet fra  "Orglet 2/1990", side 17

Årup Missionshus, Fyn - se Vejstrup Kirke, Fyn


Færøske orgler

Ebernezer i Thorshavn

Fuglefjord Kirke.
Disposition: 2 man. + P, Foto: Orglet 2/1990, s.14

Gøtu Kirke, Færøerne - se Ängelholm Kirke, Sverige 

Gøtu Kirke, Færøerne (kororgel) - se Finn Viderøs husorgel nr. II

Privat II på Færøerne

Privat III på Færøerne


Sørvagur

Vestmanna Kirkja
. Bygget 1950
? Væsentlig usikkerhed vedr. disposition og størrelse (Oversigt fra Orgelregistranten 2018)

Werland Johansen


Svenske orgler
Barkåkra kyrka.
Bygget 1956 (Fotokopi af avisudklip ved Hemmersams datter Elke Hemmersam) 15 st. fordelt på 2 manualer og pedal. Forsvundet. Der foreligger 1 tegning i et læg fra orgelbyggeriet (Pers. medd. fra Den Danske Orgelregistrant 2017)

Elimkyrkan Latorp ved Örebro - se Revinge kyrka i Skåne.

Elleholms kyrka (ved Mørrumåens udløb nær Karlshamn). Bygget 1955 (Oversigt Orgelreg. 2018) 1981 nyt orgel med 6 stemmer fra A. Mårtenssons orgelfabrik, Lund (Elleholms kyrkas hjemmeside set 2021) / Hemmersamorglet blev i 1985 opstillet i Norrlanda kyrka (Gotland). Mekanisk sløjfeladeorgel med 1 manual med 6 stemmer: Gedackt 8', Spidsgamba 8', Principal 4', Rörflöjt 4', Blockflöjt 2', Nasat 1 1/3' + anhangspedal. Før 1985 havde Norrlanda kyrka et harmonium. I årene 1370-1430 havde kirken verdens ældste pibeorgel. Det findes nu på Historiska museet i Stockholm (orgelanders.se set 2021) 


Norrlanda kyrka. Hemmersamorglet er bygget som en kasse med oplukkelige låger (Foto: Orgelanders)

Gamla kyrka Ignaberga, 1953, 4+5+2 (Ib Myrner 1/5 2004. Program fra Hemmersam-arrangement i Samuels Kirke)

Gårdstunga kyrka. Bygget 1956. 14 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal
(Oversigt Orgelreg. 2018)

Gåsborn
kyrka1947?, 4+4+2
(Ib Myrner 1/5 2004. Program fra Hemmersam-arrangement i Samuels Kirke)

Holmby Kyrka. Bygget 1956
(Oversigt Orgelreg. 2018)

Hässlunda kyrka. Bygget 1958
(Oversigt Orgelreg. 2018)

Igelösa Kyrka
. Bygget 1955. 1 manual med 6 st. + anhangspedal
(Oversigt Orgelreg. 2018)

Ignaberga kyrka 1945?, 4+4+2 

Igneberga Gamla kyrka. Bygget 1953. 11 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal
(Ib Myrner 1/5 2004. Program fra Hemmersam-arrangement i Samuels Kirke)

Ivö kyrka (S:ta Ursula kyrka).
Orglet bygget 1955 af Wilhelm Hemmersam.
1 manual med 7 st. + anhangspedal. Der foreligger et læg med 1 tegning udført af WH (Pers. medd. fra Den Danske Orgelregistrant 2017) Kirkens første orgel blev indkøbt 1888 og i 1911 byttet ud med et kapellorgel fra Svennsssons orgelfabrik i Eslöv. Det blev i 1927 erstattet af et lignende orgel fra Almkvists orgelfabrik. 1939 fik kirken sit første pibeorgel - doneret af direktør Ernst Wehtje. I 1955 blev det erstattet af et pibeorgel bygget af Wilhelm Hemmersam. Det kostede 9000 kr., hvoraf den Kyrkliga arbetsföreningen bidrog med halvdelen. Orglet blev taget ud af brug i 1995 og erstattet af et elektronisk orgel af mærket Allen (Pjece fra 2002 fremlagt i kirken og set 2021: S:ta Ursula Kyrka, Ivö)


Ivö kyrkas aflagte Hemmersamorgel (AP, november 2021)

Källs-Nöbbelöv kyrka. Bygget 1957, 3+3+1 (Ib Myrner 1/5 2004. Program fra Hemmersam-arrangement i Samuels Kirke) Bygget 1957. 7 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal (Oversigt Orgelreg. 2018) 

Kånna kyrko. Bygget 1956 i samarbejde med Conrad Christiansen (Fotokopi af avisudklip ved Hemmersams datter Elke Hemmersam) Bygget 1956. 11 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal. Forsvundet. Der foreligger et læg med 1 tegning udført af WH (Pers. medd. fra Den Danske Orgelregistrant 2017)

Latorp kyrka (Elimförsamlingen), baptistkirke - se Revinge kyrka.

Linderöd kyrka 1954, 4+5+2  (Ib Myrner 1/5 2004. Program fra Hemmersam-arrangement i Samuels Kirke) 1927 orgel med 10 stemmer fra A. Mortensons Orgelfabrik AB, Lund. Det blev 1954 erstattet af et mekanisk orgel bygget af Wilhelm Hemmesam, Köpenhamn.
Disposition: 4+4+2. Huvudverk (I): Gedackt 8', Principal 4', Blockflöjt 2', Nasat 1 1/3'. Bröstverk (II): Spetsgamba, Rörflöjt 4', Principal 2', Scharf 2 chor. Pedal: Subbas 16', Sordun 8'. Koppel: I/P, II/P, II/I  (Svensk Wikipedia set 2021) Som det ses mangler der  stemme i sidste kildes oplysning (AP)

Maglehem kyrka
1957, 11 stemmer (4+5+2) fordelt på 2 manualer og pedal 
(Ib Myrner 1/5 2004. Program fra Hemmersam-arrangement i Samuels Kirke)

Nivö kyrka. Orglet kan ikke spille (Oplyst 1/5 2004 af organist Hans Thomas Eriksen)

Norrlanda kyrka - se Elleholms kyrka

Rebbelberga kyrka
1953, 5+4+3 
(Ib Myrner 1/5 2004. Program fra Hemmersam-arrangement i Samuels Kirke)

Revinge kyrka, Skåne. Bygget 1955 til Revinge kyrka. Nedtaget 1991 (?) / Elimkyrkan Latorp (baptistkirke) ved Örebro. Købt 1991 fra Revinge församling (menighedsråd).  Renoveret og opstillet af Ingemar Juhlin, Latorp (Elektriker, autodidakt organist og orgelbygger). Indviet 1993. Orglet er i god stand. Disposition: 8 stemmer fordelt på manual (C-f ''') og Pedal (C-e').  Manual: 
Gedackt 8',  Spetsgamba 8' (C-fis fælles med Gedackt 8'), Principal 4',  Rörflöjt 4', Blockflöjt 2', Nasat 1 1/3', Sifflöjt 1". Pedal: 
Subbas 16' (C-H på pneumatisk vindlade placeret bagved orgelbænken, c - e¹ er transmission af manualets Gedackt 8'. Pedalkoppel. Pedal och de dybeste 17 toner i Gedakt 8' er på pneumatiska vindlader, i övrigt mekanisk sløjfelade. Antal piber i orglet: 371 st. hvoraf 36 af træ og 335 af tin. Lufttryk 65 mm vandsøjle. Ny blæser anskaffedes i forbindelse med opstillingen 1993. Udgifter til køb og opstilling beløb sig til ca. 61 000 sv. kr. Senere (år 2000) inkøbtes en ny indstillelig orgelbænk fra Mårtenssons orgelfabrik till et beløb af 10 000 sv. kr.  
Arbejdet blev omtalt i en artikel i Nerikes Allehanda 10/6 1992. En artikel forfattet av Ingemar Juhlin findes i "Orgelforum" 3/1997. Orglet er registreret i "Inventarium över SVENSKA ORGLAR 1991:II"
(Pers. medd. fra Ingemar Juhlin 2018)
Nedenstående 
fotos taget og beskrevet af Ingemar Juhlin er hentet 2018 på hjemmesiden http://www.latorp.com/orgel.htm (AP) Bygget 1954
(Oversigt Orgelreg. 2018)

 


Orgelns ursprungliga plats i Revinge kyrka.

Nedenstående fotos er fra  Elimkyrkan Latorp:

Orgelns plats vid sidan om talarstolen.

Som kondukter använde vi prisbillig PVC-slang. Inget pietetsfullt material direkt, men det fungerar. 


Ovanifrån, alla pipor på plats. Stämmornas placering framifrån (ovanifrån på bilden): Principal 4", Spetsgamba 8", Gedackt 8", Rörflöjt 4", Blockflöjt 2", Nasat 1 1/3", Sifflöjt 1" (till största delen dold på bilden)


Bild ovanifrån i det här öppna orgelhuset, pipor o pipstock till Blockflöjt 2' demonterade. 

Röke kyrka. Bygget 1963. 16 st. fordelt på 2 manualer og pedal. Eksisterer fortsat. Der foreligger et læg med 3 tegninger udført af WH (Pers. medd. fra Den Danske Orgelregistrant 2017)

Rörum kyrka  (Ib Myrner 1/5 2004. Program fra Hemmersam-arrangement i Samuels Kirke) Bygget 1955. 17 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal. Eksisterer fortsat. Der foreligger et læg med 1 tegning udført af WH (Pers. medd. fra Den Danske Orgelregistrant 2017)

S:ta Ursula kyrka
- se Ivö kyrka


Sörby kyrka
1956, 5+5+4 
(Ib Myrner 1/5 2004. Program fra Hemmersam-arrangement i Samuels Kirke) (Fotokopi af avisudklip ved Hemmersams datter Elke Hemmersam)

Torekovs kyrka. Bygget 1956 (Fotokopi af avisudklip ved Hemmersams datter Elke Hemmersam) Bygget 1957. Størrelse ubekendt. Forsvundet. Der foreligger et læg med 3 tegninger udført af WH (Pers. medd. fra Den Danske Orgelregistrant 2017)

Trankil kyrka 1957. 4+4+2  (Ib Myrner 1/5 2004. Program fra Hemmersam-arrangement i Samuels Kirke)

Vestmanna Kirkja. Bygget 1950? Ingen oplysnger om antal manualer og stemmer (Oplysning 2024 fra Den Danske Orgelregistrant ved Marie Martens)

Ängelholm  kyrka, Sverige. 1960-2003, Samuels Kirke, København, 2003-2014. Gøtu Kirke, Færøerne, fra 2014. 
Disposition:  Mekanisk traktur og registratur. Sløjfevindlader. 3 man. +P. 
Hovedværk: Principal 8', Rørfløjte 8' **, Oktav 4', Gedaktfløjte 4', Quint 2 2/3' **, Oktav 2' **, Mixtur 4 kor **, Dulcian 16', Trompet 8'
Brystværk: Spidsgamba 8', Hulfløjte 4' **, Sesquialtera 2 fag, Quintatøn 2', Siffløjte 1' **, Cymbel 1 kor, Rankett 16', Regal 4', Tremolo
Rygpositiv (Underpositiv i Ängelholm Kyrka blev ændret til rygpositiv i Samuelskirken): Gedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4', Blokfløjte 2', Nasat 1 1/3', Scharf 2 fag, Krumhorn 8', Tremolo
Pedal: Subbas 16' *, Oktav 8' *, Nathorn 4' **, Gemshorn 2' **, Hintersatz 4 kor **, Fagot 16', Trompet 8', Skalmej 4', Cornet 2'
Mekanisk traktur og registratur, akselløs mekanik, sløjfevindlader. * Stemmer fra A. V. Lundahl 1873. (** Stemmer fra Furtwängler & Hammer 1923)(Kilde: Ib Myrner: Det danske Orgelselskabs besøg 1. maj 2004 (Hefte i A4-format, 16 sider) Bygget 1960. Størrelse34/3/P. Der foreligger et læg med 1 tegning udført af WH (Den Danske Orgelregistrant 2017) / Samuels Kirke 2003-2014 / Gøtu Kirke, Færøerne, fra 2014. Bygget 1959. Flyttet af Gunnar F. Husted, elektrisk setzer tilbygget. Opmalet i hvidt og blåt (Orglet 1/2015, nye orgler 2014) og (Orglet 1/2015, side 36 og 38. Gunnar F. Husted: Hemmersam-orglet i Gøtu).


Det Danske Orgelselskab på orgelekskursion i Samuelskirken 2004 (Steen Ekelund)Gøtu Kirke 2014.  Foto fra bagsiden af "Orglet 1/2015" (Jákup Hansen)

Östraby kyrka, Sverige. Bygget 1953. 15 st. fordelt på 2 manualer og pedal
(Oversigt Orgelreg. 2018)

Östra frikyrka. Bygget 1956 (Fotokopi af avisudklip ved Hemmersams datter Elke Hemmersam)


Norske orgler
Heddal Stavkirke, Telemarken. Bygget 1954
til Heddal stavkirke av Wilhelm Hemmersam / 1977 restaurert og flyttet til Heddal gravkapell av Jan Erik Spigseth. Mål: høyde 252/200 cm – bredde: 163 cm – dybde 144 cm. 
Disposisjon:
Manual I: Gedackt 8’, Principal 4’, Blokkfløyte 2’, Nasat 1 1/3’
Manual II: Spissgamba 8’, Rørfløyte 4’, Principal 2’, Scharff 2f, Regal 8’
Pedal: Sordun 16’, Subbass 8’, Nathorn 2’

Omfang: C-g3/f1. Normalkopler.
Orgelet er i ukentlig bruk, men trenger en overhaling og stemming. Selges høystbydende over NOK 40.000 (Julian Isaacs. Kantor i Heddal (+47) 41074216, marts 2018) Orglet var nok så ustabil, og eksisterer ikke mere (Pers. medd. juli 2020 fra kirkeverge ved Hasvik sogn, Norge, Georg Kim Jensen)


Orglet i Heddal gravkapell (Fra annonce indrykket marts 2018 af kantor Julian Isaacs på  
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=107702949 

Heggedal Kirke nær Oslo. Bygget 1957. 11 st. på 2 manualer og pedal (Oversigt Orgelreg. 2018) Orgelet har blitt restaurert med blant annet ny motor og belg for omtrent 15 år siden, og har særdeles vakre fløytestemmer og spidsgamba.
Disposisjon:
Man. I: Gedakt 8', Prinsipal 4', Blokkfløyte 2', Nasat 1 1/3'
Man. II: Spidsgamba 8', Rørfløyte 4', Principal 2', Scharf 2 kor, Regal 8'
Pedal: Subbass 16', Quintatön 2'.  Omtrentlige mål: B 170cm - D 250cm - H 300cm (Annonce på internettet 2018)
Jeg var og prøvde orglet, da det var til salgs på Finn.no. Velklingende instrument, men mere husorgel end kirkeorgel. Orglet ble demontert og gitt i gave til en / Katolsk menighed i Anapa, Russland  (Pers. medd. juli 2020 fra kirkeverge ved Hasvik sogn, Norge, Georg Kim Jensen)  


Heggedal kirkes orgel foto fra internetannonce 2018

Oslo, Østre Frikirke. Bygget 1957. 18 st. fordelt på 2 manualer og pedal. Der foreligger et læg med 1 tegning udført af WH. Eksisterer stadig (Pers. medd. fra Den Danske Orgelregistrant 2017) Ble solgt på Finn.no til ukjent (Pers. medd. juli 2020 fra kirkeverge ved Hasvik sogn, Norge, Georg Kim Jensen)

Tomb Kapell. Bygget 1958. 10 st. fordelt på 2 manualer og pedal. Der foreligger et læg med 1 tegning udført af WH  / Orglet står nu i Tomb Kirke (Pers. medd. fra Den Danske Orgelregistrant 2017)

Tomb Kirke - se Tomb Kapell


Finske orgler
Espoo, Olarin kirkko / Esbo, Olarin kyrka, Hemmersamorglet. Bygget  1961. 6 stemmer fordelt på 1 manual og pedal
(Oversigt Orgelreg. 2018)

Helsinki, Temppeliaukion kirkko / Helsingfors, Tempelplatsens kyrka. Bygget 1961. 7 st. fordelt på 1 manual og pedal 
(Oversigt Orgelreg. 2018)

Järvenpää, Suomen Kirkon Seurakuntaopiston /Träskända, Finska kyrka. Bygget 1961. 1 manual med 6 st.
(Oversigt Orgelreg. 2018)


André Palsgård, fra 2015, sidst 2024

Retur til internetartikler         
Retur til forside