Retur til internetartikler        
Retur til forside

Orgler bygget af orgelbyggerne Peter Mortensen Gudme og Knud Gudme 
- en foreløbig oplistning 

Som udgangspunkt bruges et udsnit af "Fortegnelse over ældre orgler i danske kirker" oplistet af orgelregistrator Ole Olesen, Den Danske Orgelregistrant, og trykt 1987 af Det Danske Orgelselskab - i det følgende benævnt Orgelfortegnelse 1987 side 5 
Detaljer om enkelte orgler kan indhentes hos Den Danske Orgelregistrant, Musikmuseet i København. Orgelregistrator Ole Olesen = OO


Udsnit af Orgelfortegnelse 1987 side 5 

Birket Kirke, Lolland. Bygget 1866, ombygget, 4 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 5) Bygget af P. M. Gudme (Dansk Orgelindex 2017) Disposition:  1 manual med 4 stemmer: Gedakt 8', Principal 4', Fløjte 4', Oktav 2'  + suboktavkobbel. Bemærk at registertrækkene og oktavkoblingen er anbragt som fodtrin, således at man nemt kan omregistere under spil (Jacob Friis-Grigoncza på DDOs facebookside 2018)
   
       
Birket Kirkes orgel fotograferet mellem 2000 og 2009 af Egon Ekelund
        
Birket Kirkes orgel fotograferet 2018 af Jacob Friis-Grigoncza


   
   
Birket Kirkes orgel. Fodbetjente registertræk - 4,4,2,
8,vacant (Organist Panna Ildikó Friis-Grigoncza, 2018)

Borre Kirke
. Bygget o. 1850.
I 1907 er det flyttet til Malle Kirke, Nordjylland. Desværre er der lavet nogle uheldige renoveringer af orgelet i 1960, 1970 og i 1987. Her blev der tilføjet 2 nye stemmet til orgelet, som stiftets orgelspecialist siger: ”klinger råt og uroligt”; mens de oprindelige stemmer har ”varme, glød og charme”. Ved en restaurering vil vi blandt andet forsøge at erstatte orgelpiberne i de nye stemmer med gamle piber fra Danske Orgelmagasiner, hvor man gemmer piber fra gamle orgler (Orgelet i Malle Kirke skal restaureres, artikel i "Lokalt indblik.DK. Lokale nyheder fra  Vesthimmerland til hele Verdenen", 12/9 2017) Bygget o. 1850, ombygget, 4 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 5) Restaureret, omdisponeret og udvidet 1987 af Jydsk Orgelbyggeri. Herefter Man. (C-c''' med 5 stemmer: Principal 8', Gedakt 8', Oktav 4' (ny), Fløjte 4', Oktav 2' (ny). Baskoppel (Orglet 1-2/1988, nye orgler 1987) Bygget 1852 af P. M. Gudme (Dansk Orgelindex 2017)


Organist Cecilie Bonderup Wennerlin Sørensen og menighedsrådsmedlem i Ranum-Malle menighedsråd, Martin Riisgaard-Jensen, foran det historiske orgel i Malle Kirke (fra "Lokalt indblik.dk")

Hellerup Kirkegårdskapel
, København - se Kerte Kirke

Holckenhavn Slotskirke
- se Ronæs Præstegård  

Idestrup Kirke, Falster. 1876, omb. 5 st. (Orgelfortegnelse 1987 side 5) 5 stemmer: Princ 8, Ged 8, Okt 4, Fl 4, Okt 2. Restaureret af G. F. Husted (Orglet 1/1975, Nye orgler 1974)Bygget 1876, 5 stemmer (Dansk Orgelindex 2017)

Foto af Idestrup Kirkes orgel hentet fra annonce for orgelbyggeriet Gunnar Fabricius Husted i "Orglet 2/1975" side 35

Kappel Kirke
, Storstrøms Amt. Bygget o. 1875-80, 4 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 5) Bygget af P. M. Gudme. Manual (C-c''' med 5 stemmer: Principal 8', Gedakt 8', Salicional 4', Fløjte 4', Oktav 2'. Restaureret 1983 af orgelbygger Sv. E. Nielsen (Orglet 1/1984, nye orgler 1983) Bygget 1880 af P. M. Gudme
(Dansk Orgelindex 2017)
   
Kappel Kirkes orgel fotograferet
mellem 2000 og 2009 af Egon Ekelund

Kippinge Kirke
, Storstrøms amt. Bygget 1884 af P. M. Gudme. 4 stemmer (Dansk Orgelindex 2017) Skænket (Danmarks Kirker 1951)

Kerte Kirke
, Fyn. Bygget o. 1880 af P. M. Gudme (ifølge håndværksmæssige træk) og skænket til Kerte Kirke af lensgreve Wedell. Disp.: 1 manual (C-c') med 3 stemmer: Principal 8'. Skilt: Fugara 8 Fod fra C (C-H fælles med Gedakt 8'). Gedakt 8'. Skilt: Gedackt 8 Fodstone. Gamba 4'. Skilt: Octav 4 Fod. Mekanisk sløjfevindlade med strålemekanik. Kromatisk pibeopstilling. 1 kile-fødebælg sammenbygget med en parallel-magasinbælg. Trædes af den spillende. Orgelhuset har bærehåndtag.  Facade og orgelhus omdannet. Uoriginale registerskilte opsat over registertrækkene. Malet med lys grå, blågrå og guld. 1931 renset og restaureret af E.Froberg, Odense. 1963? af Marcussen & Søn ført tilbage til sin gamle skikkelse efter at have stået i en kæmpestor attrapkasse. (Den Danske Orgelregistrant 1973) Kerte Kirke o. 1880-1985 / Opstillet uden ændringer i Hellerup Kirkegårdskapel, København, 1985 af Bruhn. (Orglet 1/1989, tilføjelser og rettelser til nye orgler 1985 og 1987)  Kapellet skal nedlægges. Man leder efter et sted at opstille orglet
(Personlig medd. 1992 fra Inspektør Folmer Nielsen til AP) Orglets skæbne er ukendt (Pers. medd. fra OO 2018)
   
Kerte Kirkes orgel 1973. Fotokopier af  fotos (Annelise Olesen)

Købelev Kirke
, Lolland-Falster Stift. Bygget 1861. 4 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 5) Bygget af P. M. Gudme. Manual (C-c''' med 4 stemmer: Gedakt 8', Principal 4', Fløjte 4', Oktav 2'. restaureret11 1983 af orgelbygger Svend E. Nielsen 
(Orglet 1/1984, nye orgler 1983)

Købelev Kirkes orgel fotograferet mellem 2000 og 2009 af Egon Ekelund

Malle Kirke
, Nordjyllands amt - se Borre Kirke.

Ronæs Præstegård
?-1920 Ronæs Præstegård. 1920-1990 Årup Missionshus (Brev fra P. Bruhn & Søn til OO 1990) 1990-? opmagasineret i orgelmagasinet i hestestalden til Schackenborg Slot. Mahogniådring i god stand (Set 1999 af AP) Fra ? Holckenhavn Slotskirke. Disp.: Principal 8 Fod (C-H fælles med Gedakt 8 Fod, Gedakt 8 Fod, Fløjte 4 Fod.


Holckenhavn Slotskirke med Gudmeorglet fundet på Holckenhavns hjemmeside 2015.

Sankt Johannes Kirke
, Svendborg (Metodistkirke1882-1995). Bygget 1882 af P. M. Gudme. 3 stemmer: Principal 8', Gedakt 8', Fugara 4'. Oprinbdeligt indbygget i niche over alteret. Omkring 1902 flyttet til pulpitur i kirkens nordende. 1950 ombygget og omdisponeret med 1 stemme af orgelbygger Eggert Froberg, Odense. Fugara 4' blev ombygget til Octave 4' og Piccolo2' tilført. Facaden blev fjernet i forbindelse med kirkens ombygning 1950. Kirkebygningen afhændet 1995. Orglet er muligvis på private hænder (Danmarks Kirker 2013)

Sankt Nicolai Kirke, Nakskov
, Falster. Orgel bygget  af  P. M. Gudme i 1856 bag gammel facade (Orgel bygget 1648 af Johan Lorentz med Hovedværk og Pedalværk i hovedfacaden samt brystværk, 28 stemmer). Gudme byggede et 20 stemmers værk bag hovedfacaden. Rygpositivet stod tomt med stumme facadepiber, der senere blev erstattet af sølvbroncerede attrapper af zink. Værket blev nedtaget 1913 (Lolland-Falsters Stift: Lolland-Falsters Stift 1803-2003, side 121-132, Svend Prip: En orgelrejse, side 121-122) og erstattet af et pneumatisk orgel (med 3 manualer + Pedal) leveret af  I. Starup (Dansk Orgelaarbog 1983-1984 udgivet af Det Danske Orgelselskab, side 68 og 69)

Skrøbelev Kirke, Langeland. Bygget 1846. 8 stemmer,  erstattet af Andresen-orgel 1908
(Orglet 1-2/1988 side 32-45: Tage Heunecke: Langelandske orgler, side 38)

Tranderup Kirke
, Fyn. Bygget o. 1850-80, 4 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 5) Bygget o. 1850. Restaureret og bælganlæg rekonstrueret 1994 af orgelbygger Husted (Orglet 1/1995, nye orgler 1994)

Bygget o. 1850 af Peter Mortensen Gudme, Bettysminde v Svendborg. Der er i alt 4 stemmer, der hver især er meget karakterfulde: Principal 8 Fod (C-H dækket), Salicional 4 Fod, Fløite 4 Fod, Oktav 2 Fod. Orglet kan udover den elektriske blæser luftforsynes fra en indbygget manuelt betjent kilebælg. Restaureret 1995 af G. F. Husted (Per Rasmus Møller på Det Danske Orgelselskabs facebookside juli 2017 og september 2018)

 
Fotos af Tranderup Kirkes orgel: Per Rasmus Møller 2017    
          

Tystrup Kirke, vestsjællands amt. Bygget 1860 af P. M. Mortensen. 4 stemmer (Dansk Orgelindex 2017)

Ønslev Kirke
, Storstrøms Amt. Bygget 1880, ombygget, udvidet, 5 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987 side 5) Bygget af Peter Mortensen Gudme. Mekanisk sløjfevindlade. Disp.: Man.: Principal 8', Gedakt 8', Octav 4', Fløjte 4'. Originalt bælgeværk bag orglet. Restaureret 2001 ved orgelbygger Olav Haugland. Suboktavkobling tilføjet (Orglet 1/2002, nye orgler 2001) Bygget 1880?
(Dansk Orgelindex 2017)
 
Ønslev Kirkes orgel fotograferet 2004 af Henrik Wichmann. Lolland-Falster Stift: Lolland-Falster Stift 1803-2003, side 121-132: Svend Prip: En orgelrejse, side129. 

Årup Missionshus
. Se Ronæs Præstegård.

André Palsgård, 2015, sidst 2019

Retur til internetartikler    
Retur til forside