Retur til internetartikler         


Orgler bygget af orgelbygger Jens Gregersen - en foreløbig oplistning    
Internetartiklen er påbegyndt januar 2015. 

Teksterne efterfølges af
kilden
til oplysningerne. Rettelser og oplysninger modtages med tak på apalsgard@gmail.com. André Palsgård (AP) 

Som udgangspunkt bruges et afsnit af "Fortegnelse over ældre orgler i danske kirker" oplistet af orgelregistrator Ole Olesen, Den Danske Orgelregistrant, og trykt 1987 af Det Danske Orgelselskab - i det følgende benævnt (Orgelfortegnelse 1987)
(OO)
= Orgelregistrator Ole Olesen, Den danske orgelregistrant, Musikmuseet, København.


Jens Gregersen
(1804-1864) blev
uddannet hos Marcussen & Reuter, Aabenraa. Han fik svendebrev 1826, og var ansat som svend samme sted overvejende som pibemager i 14 år. Fik eget firma i København 1840 (Ole Olesen: Orgelbygning i Frederiksborg amt, utrykt afhandling fra 1970)


Et udsnit af side 5 af Orgelfortegnelse 1987.


Alfabetisk oversigt

Gråsten Slotskirke
. I 1775 byggede Johann Daniel Busch et orgel til kirken (Marcussen & Søns hjemmeside, set 2022) Dette orgels værk blev ødelagt ved 3-årskirgen 1848-1851. Gregersen byggede i 1852 nyt orgel bag den gamle facade (Danmarks Kirker 1954) Sløjfelader. Opr. disposition: 2 manualer (6+4 stemmer). Manual I: Bordun 16', Principal 8', Oktav 4', Quint 2 2/3', Oktav 2', Tertz 1 3/5'. Manual II: Gedakt 8', Fugara 8', Rørfløjte 4', Gemshorn 2' 
(Ole Olesen: Orgelbygning i Frederiksborg amt, utrykt afhandling fra 1970) 12 stemmer på 2 manualer. Intet pedal. Facadepiber af træ er ikke klingende 
(Danmarks Kirker 1954) 1964 nyt orgelværk bag den gamle facade ved Marcussen & Søn (Dansk Orgelindex, set 2018) 26 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal, tremulant og cymbelstjerne (Marcussen & Søns hjemmeside)

   
Gråsten Slotskirke juli 1993 (Foto: Susanne Palsgård)

Gudum Kirke ved Ålborg - se Nibe Kirke

Gyrstinge Kirke, Vestsjælland. 1862-1984. Nyt orgel 1984 (Orglet 1/1985, nye orgler 1984). Ombygget 1949-50 af I. Starup & Søn: Ny klaviaturbelægning og udvidelse med 1 stemme (Quintatøn 16'). Mekanisk sløjfeladeorgel med 1 manual (C-c''') med 4 stemmer: Gedackt 8 Fodstone (C-H fælles med Fugara 8 Fod ), Fugara 8 Fod (C-H fælles med Gedackt 8 Fodstone), Principal 4 Fod , Octav 2 Fod. Kromatisk pibeopstilling . Enarmet tastatur (stikkere fra tastatur til vinkelramme) . Facaden er egetræsådret . Attrappiber af sølvbronceret træ . Bælganlæg: Dobbelt kassebælg / 1984-1986 opbevaret på orgelbyggeriet I. Starup, Fredensvej, København. Orgelbyggeriet lukkede 1986 / 1986-1991 Nationalmuseets magasin på Esrom Kloster / 1991-2007 Danmarks Orgelmagasiner (Magasin i svinestalden til Undløse præstegård) (OO) / 2007-  AP. Ikke opstillet i orgelsamlingen i Sct. Andreas Kirke p.g.a. pladsmangel (AP 2014) Se beskrivelse under historiske orgler. Facaden er som Stenmagleorglets facade (AP 2015) Januar 2016: Orglet er flyttet til orgelbyggeriet Frobenius, hvor det skal istandsættes for fondspenge og opstilles i på vestpulpituret af den ældste del af dobbeltkirken Vejlby Kirke, Djursland (AP) / Vejlby Kirke ved Allingåbro fra september 2016 (Pers. medd. fra Per Rasmus Møller)
   
Gyrstinge Kirke 1973 (Annelise Olesen). Til højre: Blandt venner i Organ Donor Clinic 2015 (AP)
  

Vejlby Kirke oktober 2016 (Per Rasmus Møller)

Havrebjerg Valgmenighedskirke
ved Slagelse - Se Niløse Kirke, Vestsjælland. 

Herlev, Vor Frue Kirke
, Storkøbenhavn (Katolsk). Bygget 1856, 6 stemmer (Dansk Orgelindex, sidst set 2021)

Hunseby Kirke
, Lolland. Bygget 1851, ombygget, 5 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987 side5) Salmeverstæller (Set af AP 1999) Hunseby 1851-2003 / Krønge Kirke fra 2003. Restaureret og opstillet af orgelbygger Olav Haugland  (Orglet 2004, nye orgler 2003)
1 manual med 5 stemmer  (Dansk Orgelindex, set 2021)
       


 
Hunseby Kirke dec. 1999. Ved orglet Chr. Groll (AP) 

 
Til venstre: Gregersenorglet i Krønge Kirke 2003. Til højre: Godkendelsesforretning 2003. Fra venstre ses kirkeministeriets orgelkonsulent Jens Christian Hansen, Orgelregistrator Ole Olesen og orgelbygger Olav Haugland. (www.orgelbyggerhuset.dk)


Hyby gamla kyrka, Sverige
- se Ørslev Kirke, Danmark

Ikerasaq Kirke
, Grønland. Bygget1860. Disposition: 4 stemmer: Gedacht 8 Fodstone, Fugara 8 Fod fra F, Principal 4 Fod, Octav 2 Fod. Guldbroncerede attrappiber af træ i facaden. Restaureret 1972 af orgelbygger Poul-Gerhard.Andersen, der fandt små adviserende sedler rundt om i orglet, så det er sandsynligt, at orglet er leveret som samlesæt og opstillet af lokale håndværkere
(Orglet 2/1972, side 13-22. Niels Friis: Orgelbygger Jens J. Gregersen)
    
Gregersens grønlandske orgel fra 1860 fotograferet på P.-G. Andersens værksted 1972. Fotos er scannet fra en fotokopi af "Orglet 2/1972", side 20 og 21. Man kan se Gregersens gevindformede stemmeanordninger på fotoet til højre.

Jesuskirken
, København. Bygget af Marcussen & Reuter o. 1830. Opstillet som kororgel i Jesuskirken 2004 af  Husted. Disp.: 1 man. (C-c''') med 3 stemmer: Gedakt 8', Principal 4', Oktav 2' (Orglet 1/2005, nye orgler 2004) Marcussen-firmaet mener ikke, det er et Marcussen-orgel. Tidligere ejere: 1) Kirke i Grønland. Nærmere detaljer savnes / Privateje 1  / Privateje 2 / Jesuskirken. (Pers. medd. fra Ole Olesen 2016) Ligner på mange måder Gregersen-orglet i Nanortalik Kirke (bygget 1861) (AP april 2016) Orglet har stemmeanordninger med gevind. Det rubriceres nu som Gregersenorgel bygget o.1860 (Pers. medd. fra Ole Olesen 2016)

   
Jesuskirkens kororgel fotograferet o. 2005 af Steen Ekelund           

Kettinge Kirke, Lolland. Bygget 1860. Ombygget, yngre facade, 7 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side5) 1 manual med 7 stemmer + anhangspedal (Dansk orgelindex 2015)
   
Til venstre: Kettinge Kirke fotograferet af Egon Ekelund mellem 2000 og 2009
Til højre: Kettingeorglets vestre gavl fotograferet 2018 af organist Panna 
Ildikó Friis-Grigoncza

Krønge Kirke, Lolland - se Hunseby Kirke, Lolland.

Løgsted Kirke, Nordjylland - se Majbølle Kirke, Lolland.

Majbølle Kirke, Lolland. Bygget 1856. Doneret af  kirkeejeren (Danmarks Kirker 1951) Nyt orgel ved Marcussen & Søn 1990 (Dansk Orgelindex, set 2022) / Løgsted Kirke, Nordjylland (fra?). Bygget 1862, 1 manual med 5 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 5)(Dansk Orgelindex, set 2022) 1 manual (C-c''') med 5 stemmer: Gedakt 8', Fugara 8', Principal 4', Fløjte 4', Octav 2'. Elektrisk blæser. Gammel blæsebælg med pumpepedal er bevaret (www.de12kirker.dk)

Løgsted Kirkes orgel fundet 2022 på hjemmesiden www.de12kirker.dk

Nanortalik, Grønland. Bygget 1861. Disp.: 1 man. (C-c''') med 4 stemmer: Gedackt 8', Fugara 8' (fra g), Principal 4', Octav 2' (Tekst og fotos er hentet 2016 på randallharlow.com Pipe Organs of Greenland)
     
Bemærk Gregersens stemmeanordninger med gevind. Det ses, at Fugaraen låner baspiber fra Gedakten (AP)

Nibe Kirke, Nordjyllands Amt. 
Bygget 1861. Manual I: Bordun 16' Principal 8', Spidsfløjte 8', Oktav 4', Quint 2 2/3', Oktav 2'. Manual II: Gedackt 8', Fugara 8', Fløjte 4', Waldfløjte 2'. Pedal: Anhangspedal. Klaviaturernes omfang: C - g''', C - c' (Ole Olesen: Orgelbygning i Frederiksborg amt, utrykt afhandling fra 1970) Bygget 1861, ombygget, ny facade, 11 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 5) Ved restaurering af kirken i 1950-52 blev orglet udvidet og fik en ny facade af tonende piber (Brochuren "Nibe Kirke" udarbejdet af fhv. skoledirektør Chr. Kjeldsen, udg. 1982, side 10Nyt orgel 1995 (Orglet 1996/1, nye orgler 1995) / Fra 1996 Gudum Kirke ved Ålborg. Ombygget 1953 af A. C. Zachariasen & Søn. Facaden og værket blev delvist rekonstrueret af Marcussen & Søn før opstilling i Gudum Kirke. Dispositionen 1996: 6+4+1. Klokkespil. Ny kilebælg 1996  (Orglet 1/1997, nye orgler 1996) 11 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal (Dansk Orgelindex, set 2022)


Foto side 10 fra brochuren "Nibe Kirke" udg. 1982. Ombygget facade med fritstående piber

  
Gudum Kirkes orgel med rekonstrueret facade 2018 (Per Rasmus Møller)

       
 

Orgelbygger Jakob Wasserman  fra Marcussen & Søn i gang med en rensning af Gudum Kirkes orgel (Organist Per Rasmus Møller marts 2018)

Niløse Kirke ved Dianalund, Vestsjællands amt. Bygget 1861, ombygget, 5 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side5) Bygget 1861. Bekostet af Sorø Akademi. 1 manual (C-c''') med 5 st.: Principal 8 Fod (Indsat 1900), Gedackt 8 Fodstone, Fugara 8 Fod, Octav 4 Fod. Salmeverstæller. Opr. kassebælge. 1970 nyt bælganlæg ved I Starup & Søn. Facade som Stenmagles Gregersen-orgel (Danmarks Kirker om Niløse Kirke 1979) Nyt Nyt orgel 1995 (Dansk Orgelindex, set 2021) / Gregersen-orglet blev restaureret af orgelbygger Svend E. Nielsen (Ny kilebælg og nyt rekonstrueret orgelhus) og 2002 flyttet til Havrebjerg Valgmenighedskirke ved Slagelse (Orglet 1/2003, nye orgler 2002) Bygget 1861. 1 manual med 5 stemmer (Dansk Orgelindex, set 2021)

Niløse Kirke fotograferet af  LL 1977 - fra Danmarks kirker, Niløse Kirke, 1977

Nysted Kirke, Storstrøms Amt. 
Bygget 1857. Mekanisk aktion. Oprindelig disposition: 16 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal (7+5+4).
Man. I: Bordun 16', Principal 8', Spidsfløjte 8', Oktav 4', Oktav 2', Sesquialter 2 kor, Trompet 8'.
Man. II: Fugara 8', Gedakt 8', Fløjte 4', Waldfløjte 2', Dolcian 8'.
Ped.: Subbas 16', Gedakt 8', Principal 8', Basun 16'. Klokkespil. Manualkoppel (Organist- og Kantorembederne 1927, side 92)
1944 ombygget af Marcussen. 3 tidligere orgler: 1) 1665. Ukendt mester. I 1745  8 stemmer 2) 1745 Friderich Nielsen 3) 1777 Daniel Wroblewski (Danmarks Kirker 1948)
Bygget 1857, ældre facade, ombygget, udvidet, 18 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 5) Facaden og en del af dens piber hidrører fra et orgel bygget 1777 af Daniel Wroblevski. Gregersen-værket blev bygget 1857. Det blev ombygget og udvidet af Marcussen & Søn i 1944. Orglet har derefter haft 18 stemmer. 2 planlagte stemmer er fortsat vakante. (Lolland-Falsters Stift: Lolland-Falsters Stift 1803-2003, side 121-132, Svend Prip: En orgelrejse, side 131-132) 20 stemmer på 2 manualer + pedal (Dansk Orgelindex set 2015) Nysted Kirke fotograferet af Per Rasmus Møller 2018

Nørre Dalby Kirke, Roskilde Amt. Bygget 1853? Ombygget, 4 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 5) Bygget 1853? af Gregersen, 1 manual med 4 stemmer (Dansk Orgelindex, set 2022)

Odense Domkirke - se Sankt Bodils Kirke.

Sankt Bodils Kirke
, Bornholm. Bygget 1840-50 (Orgelfortegnelse 1987 side 5) Bygget og opstillet 1843 (Danmarks Kirker) / Øde Førslev Kirke, Sydsjælland.  Flyttet fra Bodilsker til Øde Førslev o. 1911 (Den Danske Orgelregistrant 2011)  Flytningen blev udført af orgelbyggerfirmaet Starup. Orglet fik elektrisk blæser i 1948. Restaureret 1968. Solgt 1997 (Øde Førslev Kirkes hjemmeside 2015) 
Nedtaget 1997 (Orglet 1998, nye orgler 1997) Disp.: 1 Manual (C-c''') med 5 stemmer: Gedackt 8 FodsTon, Fugara 8 Fod fra C (C-H fælles med Gedackt 8 FodsTon), Principal 4 Fod, Rörflöite 4 Fod, Octave 2 Fod) / Fra 1997 i privat eje hos organist Freddy Samsing. Har 1999-2011 stået i krypten i Odense Domkirke (Sankt Knuds Kirke) Facaden istandsat og bemalet af FS. Omdisponeret, formentlig før 1900, af Daniel Köhne eller A. H. Busch & Sønner. Herpå tyder de hvælvede låg på Rörflöite 4 Fod og registerskiltet af samme navn. Restaureret o. 1960, måske af Starup & Søn. Sløjfevindlade med strålemekanik. Kromatisk pibeopstilling. Registrenes placerering regnet fra facaden: Ged8, Fug8, P4, O2, Rfl4. Nyere bælganlæg placeret under vindladen. Vindtryk 75 mm vandsøjle. Tonehøjde ca.1/4 halvtone dybere end a' = 440 hz. Facaden har centralt felt med attrappiber af sølvbronceret træ flankeret af 2 panelfelter. Orgelhusets mål: Højde 290 cm, bredde 152 cm, dybde 65 cm + klaviaturfremspring 19 cm. Tastaturet er nyere (Den Danske Orgelregistrant 2011) Lysestagerne stammer fra Buschorglet i Skibinge Kirke 1912-1999 (Personlig meddelelse fra Freddy Samsing) 
      
Freddy Samsings Gregersen-orgel i Odense Domkirkes krypt i år 2000 (Ole Olesen) og udateret (Freddy Samsing)

Sankt Johannes Kirke
, København. Bygget 1861, 26 stemmer
(Ole Olesen: 10 år i Fredensborg. Gunnar Fabricius Husted. Orgelbyggeri 1972-1982. Forlaget Syrinx. Side 31)

Sankt Knuds Kirke
- se Sankt Bodils Kirke.

Slangerup Kirke
, Frederiksborg amt. Bygget 1855 bag L. D. Kastens facade fra 1730. Sløjfelader. Hovedværk (C-c''') med 8 stemmer opstillet i 5 pyramider svarende til facadepiberne + anhangspedal (C-c'). Præludereværket (C-c''') med 4 stemmer er opstillet bag hovedværket i lukket kasse med lem til hovedværket (lemmen har 2 indstillinger: Lukket eller åben  (Ole Olesen: Orgelbygning i Frederiksborg amt, utrykt afhandling fra 1970)
Bygget 1855. Ombygget, 12 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 5) 2 manualer + anhangspedal (Dansk orgelindex 2015) Restaureret af Haugland 2004 (Orglet 1/2005, nye orgler 2004)

Sorø Kirke. Bygget 1847, 26 stemmer (Ole Olesen: 10 år i Fredensborg. Gunnar Fabricius Husted. Orgelbyggeri 1972-1982. Forlaget Syrinx. Side 31)

Stenmagle Kirke, Vestsjællands amt. Sløjfeladeorgel. Ombygget 1918 til pneumatisk system og udvidet. I 1974 rekonstrueret af orgelbygger Husted. Disp.: Manual (C-c''') med 5 stemmer: Gedackt 8 Fodstone, Fugara 8 Fod, Principal 4 Fod, Flöite 4 Fodstone, Octav 2 Fod (Ole Olesen: 10 år i Fredensborg. Gunnar Fabricius Husted. Orgelbyggeri 1972-1982. Forlaget Syrinx. Side 6 og 7) Bygget 1861, rekonstrueret, 7 stemmer (!, AP) (Orgelfortegnelse 1987 side 5) 5 stemmer (Dansk orgelindex 2015) Facaden er som Gyrstingeorglets facade (AP 2015)

  

Stenmagle Kirke fotograferet 2011 af Per Rasmus Møller

Store Magleby Kirke
, Amager. Bygget 1855. 1932 blev orglet ombygget. Facade, orgelhus og piber forblev i St. Magleby Kirke, mens resten blev brugt til et orgel, som Starup leverede til Karlebo Kirke
. Dette orgel havde 8 stemmer + anhangspedal (Ole Olesen: Orgelbygning i Frederiksborg amt, utrykt afhandling fra 1970) Nyt orgel bag facaden 1986 (Dansk Orgelindex) Enkelte Gregersen-piber findes i det nuværende orgel (Organistbogen 2015)

Store Magleby Kirkes Gregersen-facade fotograferet o. 2005 af Steen Ekelund

Tersløse Kirke
, Lolland. Bygget af Jens Gregersen 1861, bekostet af Sorø Akademi. Orglet blev opstillet på et egetræsmalet pulpitur leveret af tømrermester Seehusen. Opr. disp.: 1 manual med 5 stemmer: Principal 8', Gedakt 8', Fugara 8', Oktav 4', Fløjte 4'. Oktavkoppel. Kollektiv: Tutti. I 1923 ombyggede Th. Frobenius & Co. orglet til et pneumatisk værk med keglevindlade. De gamle stemmer blev genanvendt. Én ny stemme (Bordun 16') blev tilbygget. Svelle for hele orglet. 1974 blev orglet  erstattet af et helt nyt orgel bygget af Marcussen & Søn. Fem delvist bevarede stemmer fra 1861 blev overdraget til orgelselskabet. Jeg har ingen oplysninger om orglets skæbne mellem 1923 og 1974. Facaden opbevares på kirkens loft 
(Thor Frehr Kørber på DDOs facebookside 2018)

Tersløse Kirke 1923 fotograferet af Th. Frobenius


Tikøb Kirke
, Nordsjælland. Bygget 1855. Gregersenorglet erstattede et orgel fra 1822 bygget af ukendt orgelbygger. 1943 byggede Frobenius nyt orgel med 2 manualer og pedal med genanvendelse af piber fra Gregersenorglet i Tikøb Kirke 
(Danmarks Kirker) De samme stemmer genanvendtes, suppleret med Gregersenpiber fra Tårnby kirke - Gregersen 1857 - da G. F. Husted byggede nyt orgel til Tikøb kirke 1978 (Thor Frehr Kørber på DDOs facebookside 2018)

Tyvelse Kirke, Storstrøms amt. Bygget 1857, ombygget, ny facade, 6 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 5) 

Tømmerup Kirke,
Vestsjællands amt. Bygget 1854, ombygget, ny facade, 4 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 5) 

Tårnby Kirke
, Amager. Gregersenorgel bygget 1857.
Sløjfelader. 2 manualer (6+4 stemmer) + anhangspedal (Ole Olesen: Orgelbygning i Frederiksborg amt, utrykt afhandling fra 1970) Nyt orgel ved I. Starup & Søn 1969 (Dansk Orgelindex) Gregersenpiber fra Tårnby kirke blev genanvendt, da G. F. Husted byggede nyt orgel til Tikøb kirke 1978 (Thor Frehr Kørber på DDOs facebookside 2018) 


Tårs Kirke
, Lolland-Falster Stift. Bygget 1861, 6 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 5) Vindlade restaureret 2003 af orgelbygger Svend E. Nielsen
(Orglet 2004, nye orgler 2003)
   
Tårs Kirke. Fotos 2004 af Henrik Wichmann (Lolland-Falsters Stift: Lolland-Falsters Stift 1803-2003, side 121-132, Svend Prip: En orgelrejse, side 130) 

Vinderød Kirke.
Bygget 1855. Sløjfelade. 1 manual (C-c''') med 6 stemmer: Gedackt 8 Fodstone, Fugara 8 Fod (C-H fælles med Ged.), Principal 4 Fod, Octav 2 Fod, Quinte 2 2/3 Fod, Terz 1  3/5 Fod. Stemningen i kammertone. Ibenholt på undertangenter. Det blev overladt professor og bygningsinspektør Friis at sørge for anbringelsen i kirken. Opgaven blev desværre løst på en uheldig måde, idet orgelværket og organisten blev anbragt i et rum aldeles aflukket fra kirken. Hvis organisten skulle se prædikestolen, måtte han åbne en lem, men kom så til at sidde i ulidelig træk. 1884 blev kirken nedrevet og en ny kirke bygget. Den fik orgel 1885 nyt orgel bygget af Busch
(Ole Olesen: Orgelbygning i Frederiksborg amt, utrykt afhandling fra 1970)

Vodskov Baptistkirke, Nordjylland. Bygget 1861. 2 manualer med Pedal, 11 stemmer ( Dansk Orgelindex 2015)

Vor Frue Kirke
, Herlev - se Herlev, Vor Frue Kirke

Våbensted Kirke
, Lolland, Bygget 1863, ombygget, 6 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 5) Disposition: 1 manual med 6 stemmer; Bordun 16', Fugara 8', Gedact 8'. Principal 4', Flöjte 4', Octav 2'
(PO-bladet 2014, nr. 2, side 16-19: Jacob Friis: Er de små orgler for små?)

    
Våbensted Kirke fotograferet af Egon Ekelund mellem 2000 og 2009

        
Våbensted Kirkes orgel. Fotos taget af Jacob Friis. PO-bladet 2014, nr. 2,  forsiden og del af side 16. 

Øde Førslev Kirke
, Vestsjællands Amt - se Sankt Bodils Kirke, Bornholm. 

Ørslev Kirke
ved Slagelse. Købt brugt i 1874. Nedtaget 1948 / I 1951 flyttet til Hyby gamla kyrka, Sverige af orgelbygger Troels Krohn. 1 manual med 4 stemmer: Gedackt 8',Kvintadena 4', Principal 2', Kvinta 1 1/3'. Oprindelig 4 stemmer: Gedackt 8 Fodstone, Fugara 4 Fod, Principal 4 Fod, Octav 2 Fod. Opr. ibenholt på undertangenter og elfenben på overtangenter (Dansk orgelaarbog 1981-1982 udgivet af Det Danske Orgelselskab. Ole Olesen: Et gammelt dansk orgel i Skåne, side 23-34) Restaureret og tilbageført 1982 af orgelbygger Husted
(Ole Olesen: 10 år i Fredensborg. Gunnar Fabricius Husted. Orgelbyggeri 1972-1982. Forlaget Syrinx. Side 8)
Orglet var allerede i 1945 anbragt i et materialeskur under kirkens ombygning. Her fandt Troels Krohn orglet, der var omdisponeret, havde alt for højt tryk og var i dårlig stand (Troels Krohns notater i Orglet 1/1984, nye orgler 1983)
  

Foto t.v.: Hyby gamla kyrka. Foto side 25 i
bogen "Dansk Orgelaarbog 1981-1982"
Foto t.h.: Det tilbageførte orgel i Hyby gamla kyrka. Foto hentet på Riksantikvarieämbetets hjemmeside 2015 

Øster Jølby Kirke
på Mors - se Ågerup Kirke ved Holbæk. 

Ågerup Kirke ved Holbæk. Bygget 1854 af Jens Gregersen. Ågerup Kirke 1854-1974 /  Øster Jølby Kirke på Mors fra 1974. Restaureret af orgelbygger Husted (Ole Olesen: 10 år i Fredensborg. Gunnar Fabricius Husted. Orgelbyggeri 1972-1982. Forlaget Syrinx. Side 8) Ombygget, 4 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 5: Øster Jølby Kirke) Restaureret 1997 af orgelbygger Husted (Orglet 1998, nye orgler 1997) Hvad fremtoningen angår, adskiller det sig fra den øvrige produktion bl.a. ved at de 4 stemmer aktiveres af håndtag, der forskydes vandret. Dispositionen er denne: Manual (C-c3): Gedackt 8 Fod, Fugara 8 Fod, Principal 4 Fod, Fløite 4 Fod
(Per Rasmus Møller på DDOs facebookside  2018)

Orglet i Ågerup Kirke. Fotoet er scannet efter fotokopi af "Orglet 2/1972" side 14.  (Foto: Helge Baun Sørensen)
Artiklen i "Orglet 2/1972" side 13-22 er skrevet af Niels Friis: Orgelbygger Jens J. Gregersen.


André Palsgård 2015-2022

Retur til internetartikler