Retur til internetartikler         

Kirkeorgler bygget af Theodor Frobenius på Chr. Winthers Orgelbygningsanstalt og firmaerne
Th. Frobenius & Co., Th. Frobenius & Sønner, Frobenius


Dette bliver en meget ufuldstændig oversigt, da mit mål var kun at medtage orgler indtil 1910. Der er imidlertid interessante instrumenter, som det er værd at nævne.
André Palsgård, 2018


Lidt om orgelbyggeriets grundlægger


Th. Frobenius, født 1885 i Weikersheim, Tyskland, havde været på valsen med A. C. Zachariasen.
Da ACZ åbnede eget orgelbyggeri i Århus i 1906, fik han til opgave at renovere Køhneorglet i Viborg Domkirke. Han havde derfor brug for en medhjælp. Han bad Th. Frobenius om at hjælpe sig. I Viborg traf Th. Frobenius Dagmar Hansen, datter af hotelværten på Landmandshotellet. De kom til at danne par, og Frobenius forblev i Danmark.
I 1909 blev Th. Frobenius ansat som leder af pianofabrikant Chr. Winthers nyåbnede "Orgelbygningsanstalt".
I 1914 blev han kompagnon.
I 1917 overtog han afdelingen, der kom til at hedde Orgelbyggeriet Th. Frobenius & Co. Frobeniusfirmaets opusnumre begynder (lidt med urette?) i 1909.
Kirkeorgelafdelingen på Harmoniumsfabrikken Joh. P. Andresen, Ringkjøbing, blev i december 1908 foræret til Joh. P. Andresens hustrus nevø Marinus Sørensen, der flyttede orgelbyggeriet til Horsens og gav det navnet Horsens orgelbyggeri.
I 1924 overtog Th. Frobenius Horsens orgelbyggeri, der blev jysk filial for firmaet i  København. For flere oplysninger se www.frobenius.nu.


Krydset mellem Frederiksborggade og Farimagsgade 1928. Ukendt fotograf. Det ses, at Chr. Winther havde butik på 1. sal i hjørneejendommen i højre side af fotoet.
Skiltet reklamerer for orgler, men det kan enten være et skilt af ældre dato eller der kan fortsat have været salg af harmonier. Interessen for såvel harmonier som klaverer var dog vigende på det tidspunkt.
Fotoet er set på Det Danske Orgelselskabs hjemmeside 2023.


Kirkeorgler i alfabetisk oversigt

Damsholte Kirke, Møn.
Bygget 1918? af Chr. Winther og Th. Frobenius. 7 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal (Dansk Orgelindex, set 2021) Damsholte Kirkes orgel er Opus 56. 8 stemmer. Byggeår er ikke oplyst.
Opus 55 er bygget 1918(Opusliste på www.frobenius.nu, set 2021) Orglet er blevet repareret flere gange, men står ikke til at redde ifølge orgelsagkyndig. Orglet har været ude af drift siden 2020. Der spares op til nyt orgel (www.damsholtekirke.dk, set 2021)

Damsholte Kirkes orgel (Damsholtekirke.dk, set 2021)


Godthåbskirken, København.
Bygget 1911. 17 stemmer (Frobenius' opusliste set 2023)

Gudum Kirke
ved Ålborg. Bygget af Th. Frobenius & Co., Orgelfabrik, København, i 1913 eller 1914 som opus nr. 29. Opr. disp.: Pneumatisk vindlade med 1 manual med 4 stemmer: Bordun 16', Principal 8', Salicional 8', Oktav 4'. Oktavkoppel. Svelle. 1966 ombygget af Jydsk Orgelbyggeri. Omdisponeret. 3 stemmer ændret (Pers. medd. fra Den Danske Orgelregistrant 2018) 1996 erstattet af nyt, brugt orgel fra Nibe Kirke (Gregersen 1861)(AP)
 

Til venstre: Foto fra før 1913. Ukendt fotograf. De 2 pulpiturer er opført 1759 af et adeligt ægteper på Gudumlund.
Til højre: Foto fra 1933. Ukendt fotograf.
Materialerne fra de 2 pulpiturer blev o. 1913 anvendt til at bygge nyt sammenhængende pulpitur tværs over skibet og orgelfacade til det nybyggede Frobeniusorgel.    
 

Harboøre Kirke. 1910-1968. Påbegyndt bygget af anonym orgelbygger og færdiggjort af pianofabrikant Chr. Winthers orgelbyggeri som orgelbyggeriets 1. leverance. 
Pneumatisk traktur og registratur med 2 manualer og pedal. 
Disp. ifølge bogen Th. Frobenius og Co. (udgivet o. 1937): 
Man.I: Bordun 16', Principal 8', Oktav 4'. 
Man. II: Gambe 8', Fløjte 4'. 
Ped.: Subbas 16'.
Kopler: I 4' - I,   II - I,   I - P,   II - P,   4 kollektiver (Danmarks Kirker 2011)

Hellebæk Kirke, Nordsjælland.
Bygget 1920 af Chr. Winther & Th. Frobenius. 9 stemmer fordelt på 2 manualer og Pedal. Bygget 1920 af Chr. Winther & Th. Frobenius. Pneumatisk. Skænket af fru Robert Hansen, Odinshøj. Kirken var ny og elektricitet var kommet til egnen, så orglet fik elektrisk blæser. I 1954 blev 2 dybe stemmer i manual II, Euphon 8' og Aeoline 8', udskiftet med 2 lyse stemmer, Principal 2' og Kvint 1 1/2'.
Kasseret 1999, men reddet af orgelbygger Finn Krohn p. g. a. pneumatiske orglers sjældenhed. De stumme facadepiber blev malet turkis og opskæringer forgyldt. Disposition herefter:
Man. I  (C-g'''): Principal 8', Orkesterfløjte 8', Oktav 4', Oktav 2'.
Man. II (C-g'''): Gedakt 8', Fløjte travers 4', Principal 2', Kvint 1  1/2'.
Pedal (C-d'): Subbas 16'.
Koblinger: I-II, I-P, II-P. 4 faste kombinationer: Pino, Mezzoforte, Forte, Tutti. 2 variable kombinationer.
Orglet blev atter renoveret 2013 (Hellebæk, Sogn & Kirke) 8 stemmer fordelt på 2 manualer og Pedal
(Helsingør leksikon, set 2022)(Dansk Orgelindex, set 2022)


Hellebæk Kirkes pneumatiske orgel 2013 efter teknisk istandsættelse ved orgelbygger Sven Hjorth Andersen (www.orgelbygger.dk, set 2023)

Hoed Kirke, Norddjursland. Bygget 1912. Opus 13 i Frobenius' værkfortegnelse. Pneumatisk. 1 manual med 4 stemmer: Bordun 16', Principal 8', Gedackt 8', Fløite 4'. 1977 nyt orgel ved Th. Frobenius & Sønner (Organist Per Rasmus Møller på Det Danske Orgelselskabs facebookside 2022)

   
Hoed Kirkes orgel fotograferet o. 1971 af Per Rasmus Møller

Immaculatakirken, København (Katolsk, Sct. Joseph søstrenes kirke). Bygget 1911? af Th. Frobenius som leder på Chr. Winthers Pianoforte- og Orgelbygningsanstalt. 14 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal (Dansk Orgelindex, set 2023)


Immaculatakirken (Foto: Ib Rasmussen, 2008?)


Immaculatakirkens Chr. Winther-orgel (Foto: Ib Rasmussen, 2008?)

Jerusalemskirken, København (metodistmenighed). Bygget af Th. Frobenius 1916. Elektrisk aktion, elektrisk luftforsyning. 35 stemmer + 1 transmission på 3 manualer og pedal (8+9+6+6+7).
Manual I: Bordone16', Principale 8', Gamba 8', Voce dolce 8', Ottava 4', Cuspido 4', Ottave 2', Mixtur 4-5 Kor.
Manual II: Bordone d'amore 16', Principale violino 8', Gamba 8', Voce celeste 8', Fl. armonico 8', Fl. traverso 4', Flautino 2', Tromba 8', Oboe 8'
Manual III: Bordone d'amore 8', Fl. amabile 8', Quintatenenta 8', Salicionale 8', Fl. dolce 4', Clarinetto 8'
Pedal: Subbasso 16', Violine 16', Bordone d'amore 16' (Transmission), Trombone 16', Bordone 8', Violoncello 8'
Fjernværk (Spilles fra Manual III): Bordone d'eco 8', Viola di gamba 8', Voce celeste 8', Eoline 8', Fl. cuspido 4', Voce umana 8', Thromba armonico 8'
Kopler, kollektiver etc. (Organist- og Kantorembederne 1927)

Første danske orgel med elektrisk traktur (Ole Olesen) Bygget af Christian Winther & Th. Frobenius 1916. Restaureret 1982-94 af Gunnar Fabricius Husted. Nyt spillebord 2013 ved Th. Frobenius & Sønner. Det ny spillebord har 4 manualer - selvstændigt manual for ekkoværket, der findes i tårnrummet. Fortsat kegleventiler. Disposition herefter:

Manual I: Bordone 16', Principale 8', Gamba 8', Ottava 4', Flauto cuspido 4', Ottava 2', Ripieno de cinque IV-V.
Manual II: Bordone d'amore 16', Principale violino 8', Gamba 8', Voce celeste 8', Flauto armonioso 8', Flauto traverso 4', Flautino 2', Tromba 8', Oboë 8'. Svelle.
Manual III: Bordone d'amore 8', Quintatenente 8', Flauto amabile 8', Salicionale 8', Flauto dolce 4', Clarinetto 8. Svelle.
Manual IV (Eco): Bordone d'eco 8', Viola di Gamba 8', Eolina 8', Voce celeste 8', Flauto cuspido 4', Voce umana 8', Tromba armonioso 8'. Tremulant. Svelle.  
Pedal: Subbasso 16', Bordone d'amore 16' (Transmission fra Man. II), Violone 16',  Bordone 8', Violoncello 8', Trombone 16'.
Manualomfang: C-c''''. Pedalomfang: C-f '. Alle registre i II og III på nær Flautino 2’ er udbygget til c''''' af hensyn til 4'-koplerne.Kopler: I+II, I+III, I+IV, I+I4’, I+II4’, I+III4’, I+II16’, I+III16’, I+IV16’, II+III, II+IV, II+II4', II+III4’, II+III16', II+IV16’, III+IV, III+III4’, III+IV16’, P+I, P+II, P+III, P+IV, P+II4’. Sveller for man. II, III og IV
Generalcrescendo I (fast indstillet). Generalcrescendo II (indstilbart).Setzer med 8.000 indstilbare stationer (Jens Langvad/Ring Instruments)
Elektropneumatisk traktur og registratur. Keglevindlader (flemmingfriis.dk/jerusalemskirkens  orgel, set 2022)
Bygget 1916 af Chr. Winther og Th. Frobenius. 35 stemmer fordelt på 4 manualer og pedal (Dansk Orgelindex, set 2022)


Jerusalemskirkens orgel består af 2 orgelhuse placeret for enden af pulpiturerne og et fjernværk placeret i et tårnrum modsat alteret. Spillebordet ses på pulpituret over alteret (Foto: Flemming Friis 2014)

   
Til venstre: Jerusalemskirkens originale elektropneumatiske spillebord var i brug 2016-2013 (Annelise Olesen 2002)
Til højre: Det ny spillebord fotograferet af Flemming Friis, der skriver:
Det nye spillebord har fire manualer, dvs. et manual mere end det tidligere spillebord. Dette skyldes at fjernværket, hvis piber er anbragt i et tårnkammer i modsat ende af kirken end hvor hovedorglet står, på det gamle orgel delte tangenter med man. III, og ikke kunne kobles ned i de øvrige manualer og pedalet. På det nye spillebord er denne koblingsmulighed blevet muliggjort. Registraturen er indrettet, så samtlige registervipper sidder til venstre og samtlige koblere til højre for klaviaturerne.

Knebel Kirke, Djursland. Bygget 1914 af Th. Frobenius & Co., Orgelfabrik, København. Ombygget 1956 af Starup. Disposition 1975: Pneumatisk keglelade med 1 manual (C-g''') med 5 stemmer: Bordun 16' (fra Fis), Principal 8' (C-H fælles med Salicional 8'), Salcional 8', Oktav 4', Rauschquint II. Oktavkoppel, svelle, tutti. Pibeløs facade (1956) (Rapport 1975 ved Ole Olesen, Den Danske Orgelregistrant) 1989 nyt orgel med 8 stemmer ved Bruno Christensen. 

Lille Heddinge Kirke, Stevns. Bygget 1917 af Th. Frobenius & Co. Opus 52. Pneumatisk registratur og traktur. Keglelade. Disposition: 1 manual (C-f ''') med  5 stemmer (registervipper): Bordun 16', Principal 8', Koncertfløjte 8', Salicional 8', Oktav 4'. Desuden Pedal (C-d') Endvidere mekanisk oktavkoppel a-f '' (Pedal med lås) og 1 kollektiv betjent med vippe: Tutti. Pedalkoppel betjent med vippe.
Orglet bestod af 2 orgelhuse placeret til hver sin side for vestvinduet. Facaden i det sydlige orgelhus havde stumme kopier af de klingende zinkpiber i det nordlige orgelhus. Det sydlige orgelhus rummede bælg og bælgetræder, mens vindlade med piber stod i det nordlige orgelhus.Spillebordet stod på siden af det sydlige orgelhus.
I 1960 ombyggede en lokal handyman, Tømrer-Laurits orglet, så det blev samlet i et 3.5 meter højt orgelhus og fik vind fra en avnblæser, der stod på loftet. 1972 blev orglet nedtaget og lagt på lager i et utæt hønsehus.
Jeg erhvervede orglet 10 år senere for kr. 1000.- Det var mit første orgel. Det er beskrevet under Landsbykirkeorgler/Andre orgler/Lille Heddinge Kirkes orgel. Tømrer-Laurits og hans aktiviteter i kirken og på egnen er beskrevet i 2 artikler under Artikler/Tømrer-Laurits og musikken i Ll. Heddinge Kirke  og Artikler/Tømrer-Laurits og hans gravsten


Lutherkirken
, København. Bygget 1918 af  Chr. Winther & Th. Frobenius' Orgelfabrik. Restaureret af Frobenius 1988. Har stået urørt siden 1918.
Pneumatisk traktur og registratur med keglevindlader. Disposition: 3 manualer: C- a''' med 7+7+5 stemmer og Pedal C-f ') med 7 stemmer, deraf 3 transmissioner fra manual II.
Manual I: Bordun 16', Principal 8', Flauto armonico 8', Gemshorn 8', Ottava 4', Mixtur II-IV, Tromba 8'.
Manual II: Bordone d'amore 16', Viola di gamba 8', Voce celeste 8' (fra c'), Bordone alto 8', Flauto di concerto 4', Flauto picolo 2', Clarinette 8'
Manual III: Quintatøn 16, Violine principale 8', Flauto traverso 8', Salicetto 4', Oboe 8'
Pedal: Subbas 16', Violone 16', Bordone 16' (transmission fra II), Principale 8', Violone 8' (transmission fra Viola di Gamba 8'), Bordone alto 8' (transmission fra II), Bombarde 16'.
Svelle for man. I og II.
Kopler: I4'-I, II-I, II16'-I, II4'-I, III-I, III16'-I, III4'-I, III-II, III16'-II, III4'-II, I-P, II-P, III-P. Automatisk pedalomveksling, 6 kollektiver: pp, p, mp, mf, f, ff), generalcrescendo, rørværksafstiller, generalkoppelafstiller (Foldet A4- papir. Ekskursionsudvalget: Det danske orgelselskab. orgelekskursion 17/9 1988. Frimurerlogen og Lutherkirken)
23 stemmer fordelt på 3 manualer og Pedal (Dansk Orgelindex set 2022)


Lutherkirkens orgel (Wikipedia)

Nørre Snede Kirke. Kirkens første orgel blev bygget af Th. Frobenius & Co. 1913 som opus nr. 22. Orglet stod indtil 1967 hvor Jysk Orgelbyggeri leverede et nyt orgel med 6 stemmer. 2013 fik Nørres Snede igen et Frobenius-orgel med 16 stemmer på to manualer og pedal. I forbindelse med nedtagningen af det første orgel i 1967 fjernedes også pulpituret. Dette er genetableret i ny form 2013. Orglet fra 1913 havde pneumatisk aktion . 1 manual  med 4 stemmer: Bordun 16', Principal 8', Salicional 8', Fløjte 4'. Oktavkoppel. Register for Tutti. Svelle for hele orglet  (Thor Frehr Kørber på Det Danske Orgelselskabs facebooksiden 2018)

Rosenkranskirken, København V. (katolsk, nedlagt 1942). Orglet blev bygget mellem 1909 og 1911. 17 stemmer (Frobenius' opusliste, set 2023)

Sct. Annæ Kirke, København. Bygget mellem 1909 og 1911. 7 stemmer (Frobenius' opusliste, set 2023)

Skien Kirke, Norge. I 1918 havde Chr. Winther & Th. Frobenius første leverance til Norge - opus 54 til Skien ifølge værkfortegnelsen. Orglet er for længst forsvundet. Pneumatisk aktion. 11 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal.
I. Manual: Bordun 16', Principal 8', Flute harmonique 8', Oktav 4', Trompet 8'. 
II. Manual: Gedakt 8', Gamba 8', Salicional 8', Vox celeste 8,' Fløjte travers 4'.
Pedal: Subbas 16'.
Kobler: II
/I, I/P, II/P, I/4', II 4'/I, II 16'/I. Friløbskobbel. Kollektiver: Forte, Tutti, Registratur I. og II. Afstiller for Trompet 8'
(Thor Frehr Kørber på Det Danske Orgelselskabs facebooksiden 2018)

Thorum Kirke, Salling. Bygget 1916 af Th. Frobenius & Co. (Ifølge Aftenavisen, der lå i bælgen og bl. a. omtalte slaget ved Verdun). Pneumatisk traktur og registratur. Keglevindlade. Disposition: 1 manual (C-f ''') med 4 stemmer (registervipper): Bordun 16', Principal 8', Salicional 8', Octav 4'.Oktavkoppel, svelle. Prospektpiber er attrapper af sølvbronceret zink. Ved Ole Olesens registrering i 1975 var trakturens blyrør flyttet, så tangenten Cis spillede C (og tangenten C uvirksom). Orglet forsøgtes solgt samlet i 1988, dels af kirken, dels af Veteranorgelklubben ved undertegnede, men ingen var interesseret.

Efter aftale med pastor Ralf J. Viereck, Junget Præstegård, besigtigede JPS og jeg orglet i 1989 og hjalp med at nedtage orglet. Nogle af delene fik vi med hjem som reservedele. JPS  fik orgelhus og B 16'. Jeg fik piber til P 8', Sal 8' og Oktav 4' til forbedring af mit pneumatiske Frobeniusorgel fra Ll. Heddinge (Bygget 1917). Desuden spillebord, svelle og vindlade. Jeg forsøgte uden held at ombygge vindladen fra pneumatsik keglelade til mekanisk keglelade. Blæseren solgte kirken for kr. 1000.-

Under vores samtale om orgler med pastor Viereck, oktaverede hans stemme i begejstring. Han var kommet i tanke om, at der i Vile graverhus var opmagasineret et lille, mekanisk 2-stemmers orgel fra Vile Kirke. Det fik jeg udlegeret ved en senere lejlighed. Læs om Vile-orglet under Landsbykirkeorgler/Historiske orgler/Vileorglet.
Min skitse af Thorumorglet 1989. Spillebordet stod ved den ene gavl


Jernbanemærkater på Thorumorglets vindlade (AP 1992)


André Palsgård, 2018-2023

Retur til internetartikler