Retur til internetartikler         
Retur til forside

Orgler bygget af orgelbyggeriet A. H. Busch & Sønner

Som udgangspunkt bruges et udsnit af "Fortegnelse over ældre orgler i danske kirker" oplistet af orgelregistrator Ole Olesen, Den Danske Orgelregistrant, og trykt 1987 af Det Danske Orgelselskab - i det følgende benævnt (Orgelfortegnelse 1987 side 3) Detaljer om enkelte orgler kan indhentes hos Den Danske Orgelregistrant, Musikmuseet i København. (OO) = orgelregistrator Ole Olesen

Et udsnit af side 3 af Orgelfortegnelse 1987.

Alfabetisk oversigt

Allerslev Kirke, Jungshoved, Sydsjælland. Bygget 1890, 6 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 3) Restaureret 1993. Pulpiturdelen, der indgår i orglets front blev udsmykket af Bodil Kaalund (www.allerslevkirke.dk, 2016)

Allerslev Kirkes orgel (www.allerslevkirke.dk, 2016)

Allinge Kirke
, Bornholms Amt, vestorgel. Bygget 1894, 6 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 3) Bygget af A. H. Busch & Sønner 1894. Mekanisk sløjfelade med 1 manual med 6 stemmer: B 16', Principal 8', Salicional 8', Gedakt 8', Oktav 4', Oktav 2', + anhangspedal ( Organist- og Kantorembederne 1944, side 88) 

Allinge Kirkes orgel fundet 2015 på siden "Billeder af Rønne Kirkes orgler"
    
Per Rasmus Møllers fotos af Allinge Kirkes orgel og tilhørende kassebælg hentet på Det Danske Orgelselskabs facebookside maj 2016.

Annisse Kirke
, Frederiksborg Amt - se Frederiksberg Kirke

Bethesda (Indre Mission København).
 Bygget 1897. 2 manualer og pedal (8 + 3 + 3). Hovedværk: Bordun 16 Fod, Principal 8 Fod, Salicional 8 Fod, Bordun 8 Fod, Octav 4 Fod, Gemshorn 4 Fod, Octav 2 Fod, Trompet 8 Fod. Præludereværk (Svelle med haktrin): Fugara 8 Fod, Gedackt 8 Fod, Flöite 4 Fod. Pedal: Subbas 16 Fod, Principalbas 8 Fod, Gedacktbas 8 Fod.  Kombinationer: Hovedværk + Præludereværk,  Pedal + Hovedværk (Henrik West, facebook januar 2020) Nedtaget  2015 / Stege Kirke fra 2020. "Foråret 2015 fik vi - i sidste øjeblik ind kirken selv tog affære - nedtaget orglet i Bethesda Kirke på Israels Plads i København. Orglet er bygget i 1897 af A. H. Busch og har 14 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal. Orglet blev opmagasineret på orgelbyggeriet og arbejdet på at finde en ny, passende placering gik i gang. Nu er orglet renoveret og opstillingen på vestpulpituret i Stege Kirke gået i gang. Vi er utroligt spændte på at høre dette unikke instrument i Stege Kirkes fantastiske akustik" (Eskild Momme, Frobenius, facebook januar 2020)
  

     
Stege Kirkes Buschorgel under opførelse (Eskild Momme 2020)

Bjerreby Kirke, Fyn. Bygget 1906, 5 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 3) Mekanisk registerkancellade. 1 manual (C-f ''') med 5 stemmer: Bordun 16 Fod, Principal 8 Fod, Gedackt 8 Fod, Salicional 8 Fod (C-H fælles med Gedackt 8 Fod), Octav 4 Fod. 2 kollektiver: 1) Gedackt 8 Fod + Salicional 8 Fod. 2) Tutti. Kollektiverne påvirker ikke registertrækkenes position. Prospektpiber er attrapper af tinlegering. Nedtaget 2003. Flyttet til Viborg Stiftsmuseums magasin 2003 af organist Jens Chr. Hansen (OO 1973 og 2003)

Bjerreby Kirke 1973 (Annelise Olesen)

Bornholms tekniske samling - se Rønne, Zionskirken, Evangelisk-Luthersk Missionsforening

Branderslev Kirke
, Lolland. A. H. Busch & Sønner 1908. 1 man. med 4 stemmer (Dansk Orgelindex 2015)
    
Foto af Branderslev Kirke er taget mellem 2000 og 2009 af Egon Ekelund

Brorsons Kirke
, København. Bygget 1901 af A. H. Busch & Sønner. Udvidet 1926 af Th. Frobenius & Co. Restaureret 1992 af G. F. Husted. 16 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal (7+5+4).
Manual I (C-f '''): Principal 8 Fod, Bordun 16 Fod, Salicional 8 Fod, Rörflöite 8 Fod, Octav 4 Fod, Mixtur 3 Fag, Trompet 8 Fod
Manual II (C-f '''): Violinprincipal 8 Fod, Aeoline 8 Fod, Gedackt 8 Fod', Fugara 8 Fod, Flöite 4 Fod. Svelle
Pedal (C-d'): Subbas 16 Fod, Principalbas 8 Fod, Gedacktbas 8 Fod, Cello 8 Fod
Klokkespil (harmoniseret i G-dur). Kopler: I4'-I, II-I, I-P.  Mekanisk traktur og registratur. Sløjfevindlader. Vindladetilbygning i Manual II er pneumatisk keglevindlade (Udateret oversigt fra 1990erne)
2009 istandsat efter hærværk af orgelbygger Husted (Orglet 1/2010, nye orgler 2009) 

Brorsons Kirke (Foto: Ib Rasmussen 2006)

Christiansborg Slotskirke
- se
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard, København. Bygget 1881. Ombygget o. 1955 af Marcussen & Søn. Flyttet  o. 1965 til Christiansborg Slotskirke, opstillet i undervisningslokale. Beskadiget ved slotskirkens brand. Ombygget 1997 af P.G.Andersen & Bruhn med anvendelse af piber fra magasin. Fremtrådte derefter som et nyt orgel med gamle piber. 11 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal. 2008 flyttet af P. G. Andersen & Bruhn til Det Kgl. Musikkonservatorium, Rosenørns Allé København
. Samtidig renoveredes mekanikken (Orglet 1/1998, nye orgler 1997)(Orglet 1/2009, nye orgler 2008)(Medd. fra Den Danske Orgelregistrant 1/12 2018)

Dragør Kirke
, Amager. Bygget 1885 af A. H. Busch & Sønner. Skænket ifølge sølvplade. Pris 3500 kr. Mekanisk sløjfeladeorgel med 1 manual og pedal, ialt 9 stemmer. Manual: Bordun 16', Principal 8', Rörflöite 8', Fugara 8', Octav 4', Gedacktflöite 4 ', Octav 2'. Pedal: Subbas 16', Principal 8', kobling Manual-Pedal, klokkespil. Dobbelt kassebælg. 

Ombygget ved orgelbygger Th. Frobenius & Co. i 1936. Man. I havde nu 7 stemmer, hvoraf 4 Buschstemmer. Manual II (svelleværk med pneumatisk traktur og registratur) havde 6 stemmer, hvoraf 3 Buschstemmer. Pedalet havde fortsat de 2 Buschstemmer. Svelleværket var placeret bagest i tårnrummet og var meget svagt. 

I 1981 blev orglet og flyttet ind i kirken af  orgelbyggeriet Jensen & Thomsen. Orglet fik 20 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal (10+7+6), hvoraf de 8 stemmer er Busch-stemmer. Klokkespillet blev bibeholdt. 2 tremulanter for hele orglet blev tilført. 

I 2007 blev orglet ombygget af orgelbyggeriet Jensen & Thomsen. Det havde nu 24 stemmer (10+8+6), hvoraf 8 af de er originale Busch-stemmer (Morten Hinz: Dragør Kirkes orgel færdigbygget. Orglet 1/2009 side 3-13).

Dragør Kirkes orgel (Foto: Dirk Jansen 1980)

Dyssegårdskirken, Gentofte, København - se Kingos Kirke, København.


Endelave Kirke
. Se Vindblæs Kirke.

Essenbæk Kirke
. Bygget 1899 af A. H. Busch & Sønner. Ombygget. 7 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987 side 3) Udvidet af Starup i 1960erne. Derefter 7 stemmer fordelt på 1 manual og pedal. Manual: Principal 8', Fugara 8', Gedackt 8', Oktav 4', Gemshorn 2'. Pedal: Subbas 16', Gedacktpommer 4'. Pedalkobbel (Per Rasmus Møller på DDOs facebookside 2018) Ombygningen skete i 1969 (I Starup & Søn 1858-1983, side56)

Farum Kirke. Bygget 1891 af A. H. Busch & Sønner
(Ole Olesen: Orgelbygning i Frederiksborg amt, utrykt afhandling fra 1970)

Frederiksberg Kirke
(1881-1906). 2 manualer og pedal med 10 stemmer og 3 pedaltransmissioner. Manual I: Bordun 16', Principal 8', Salicional 8', Rørfløjte 8', Octav 4', Gemshorn 4', Gemshorn 2'. Manual II: Gedackt 8', Fugara 8', Fløjte 4'. Pedal: Bordun 16', Principal 8 ', Rørfløjte 8'. Orglet fik egen facade med fritstående piber. Den gamle facade fra kirkens 1. orgel, der blev bygget 1754 af orgelbygger Hartvig Jochum Müller, blev solgt i 1884 til Øster Hassing Kirke, der havde et Busch-orgel fra 1880. Nyt orgel  ved Emil Nielsen 1906 (Danmarks Kirker 1966-72) (Folkekirken på Frederiksberg, set 2020)  Den gamle facade fra 1754 blev købt tilbage i 1934 for 1500 kr. og ny facade til Øster Hassing Kirke (Henrik Gjøde Nielsen: Øster Hassing Kirke) Emil Nielsen-orglet fik forøvrigt også ny facade 1910. Den forsvandt i 1934, da facaden fra kirkens første orgel kom tilbage (Danmarks Kirker 1966-72) / Annisse Kirke, Nordsjælland. (Fra 1906?- og med hvilken facade?, AP). Bygget 1881. Restaureret af orgelbygger Husted 1983 (Orglet 1/1984, nye orgler 1983) Yngre facade, 10 stemmer + 3 transmissioner (Orgelfortegnelse 1987 side 3) / Fra 2009 Glesborg Kirke, Djursland. Bygget 1881. Restaureret 2009 af orgelbygger Husted. Ny faltebælg og blæseranlæg. 13 stemmer på 2 manualer og pedal (7+3+3). Hovedværk: Bordun 16', Principal 8', Salicional 8', Rørfløjte 8', Oktav 4', Gemshorn 4', Gemshorn 2'. Præludereværk: Gedakt 8', Fugara 8', Fløjte 4'. Pedal: Subbas 16', Principal 8', Rørfløjte 8'. Koblinger P+HV, HV+PRÆ (Orglet 1/2010. Nye orgler 2009) Bygget 1881 til Frederiksberg Kirke. Disposition: 2 manualer og Pedal. 13 stemmer og 3 transmissioner til pedal (Per Rasmus Møller på DDOs facebookside 2018)
            
Til venstre: Frederiksberg Kirkes 1. orgel fra 1754. Affotografering af maleri ca. 1880. Facaden blev kasseret i 1881, da kirken fik sit Busch-orgel, men overlevede i Øster Hassing Kirke og atter taget til nåde i 1934 (Danmarks Kirker 1966-72)
Til højre: Marcussen-orglet 1947 fik rygpositiv tegnet med inspiration fra et Bøhmisk positiv i Musikhistorisk Museum.

Arkitekt K. Varmings tegning af facaden til Busch-orglet i Frederiksberg Kirke 1881. Minimalistisk facade med fritstående piber (Danmarks Kirker 1966-72 affotograferet fra skærm)


Orgelbygger Gunnar Husted opstiller orglet i Glesborg Kirke 2009 (Per Rasmus Møller på DDOs facebookside 2018)

   
Orglet i Glesborg Kirke prøvespilles af Ole Olesen. Per Rasmus Møllers fotos er hentet på Det Danske Orgelselskabs facebookside 2017

Frimurerlogen i Klerkegade, København /
Fra 1987 Frimurerlogen på Blegdamsvej, København. Bygget 1885. Sløjfeladeorgel med 2 stemmer, restaureret 1987 af Frobenius (Orglet 1-2/1988, nye orgler 1987)
Bygget 1885 af A. H. Busch & Sønner .Disposition: 1 manual (C-f ''') med 2 stemmer: Gedackt 8' (C-H af træ, resten tinlegering), Salicional 8' (Alle piber af tinlegering). +Octavkoppel. Stikkermekanik. Oktavkoppel er formet som strålemekanik. Tangent- og koblingsvipper er afvejet med bly. Vindladetråde er af kobber. Bælgen er en faltebælg med bælgvægte fra en knust kakkelovn. Alt træ er af ualmindelig god kvalitet. Orgelhuset er mørkt egetræsådret. Under denne bemaling anes en anden facademaling med lysere farver ( Orglet 2/1987 s. 23-25. Niels Morsing: Frimurerlogens Busch-orgel)
         
Fotos fra artiklen er taget under restaurering hos Frobenius. Piberne tilhører Salcional 8'

Glesborg Kirke
, Djursland - Se Frederiksberg Kirke

Grenå Kirke
, Djursland. 
Bygget  af A. H. Busch & Sønner til Grenaa Kirke bag en facade, der var opført i 1863 til det tidligere orgel. Opr. disposition: 2 manualer og pedal med 13 stemmer (7+3+3). HV: Bordun 16 F, Principal 8 F, Rørfløjte 8 F, Salicional 8 F, Oktav 4 F, Gemshorn 4 F, Gemshorn 2 F. Præludereværk: Gedackt 8 F, Fugara 8 F, Fløite 4 F. Pedal Subbas 16 F, Oktav 8 F, Gedackt 8 F. Manualkobling, Pedalkobbel (Organist Per Rasmus Møller på DDOs facebookside 2018) Ombygget 1950 af Marcussen & Søn. Restaureret og 2 stemmer fornyet 1982 af Marcussen (Orglet 1/1982, nye orgler 1981) Bygget 1881. Ombygget, udvidet, ny facade, 16 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 3)
1950 ombygget af Marcussen & Søn: Ny facade og ny disposition med 16 stemmer (8+4+4). HV: Principal 8', Rørfløjte 8, Oktav 4', Gedacktfløjte 4', Gemshorn 2', Quint 1 1/3, Sesquialtera II, Mixtur IV. Positiv: Gedackt 8', Quintatøn 4', Principal 2', Klokkecymbel. II: Pedal: Subbas 16', Oktavbas 8', Koralbas 4', Trompet 8'. Positivet fik på et senere tidspunkt dispositionen: Gedackt 8', Rørfløjte 4, Nasard 2 2/3, Oktav 2' / Nedtaget i år 2000 og var en årrække opstillet i Vejleå Kirke, Ishøj (Organist Per Rasmus Møller på DDOs facebookside 2018) Vejleå Kirke fik nyt orgel 2009 / Dråby Kirke ved Jægerspris fra 2014 (Medd. fra Den Danske Orgelregistrant 2018) 

Grenaa Kirke 1920 (Foto leveret af PRM)


Grove Kirke
, Ringkøbing Amt - se Hørsholm Kirke

Hald Kirke
, ved Randers. Bygget 1901, 6 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987 side 3)( Dansk Orgelindex 2016) Restaureret af Frobenius 1991 (Orglet 1-2 1992, nye orgler 1991)

Fra Google: Hald Kirkes orgel (2016)

Hals Kirke
, Nordjyllands amt - se Hobro Kirke.

Hobro Kirke
. Bygget 1890 af A.H. Busch & Sønner bag den gamle facade (J. A. Demant 1852). Mekanisk traktur og registratur. 11 stemmer. Hobro Kirke 1890-1928. Facaden blev i kirken. 1929 nyt orgel ved A. C. Zachariasen bag den gamle facade, der blev udvidet med sidefløje (Pneumatisk, 26 stemmer på 3 manualer og pedal). 1995 nyt orgel ved Bruno Christensen & Sønner bag den gamle facade, der fik fjernet sidefløjene  (https://hobro kirke.dk, set 2018) 
37 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal ( Organistbladet 8 / 2011, annonce på bagsiden) / Hals Kirke, Nordjyllands amt. Opstillet 1938 uden facade og ombygget af  A. C. Zachariasen. 2 man. + P. Mekanisk sløjfelade. Traktur mekanisk, C-f  i Principale 8' pneumatisk forført. Registratur pneumatisk. 11 stemmer. Man. I (C-f ''') med 6 stemmer, hvoraf halvdelen af piberne er fra 1890. Man. II (C-f ''') med 3 stemmer, hvoraf halvdelen af piberne er fra 1890. Pedal (C-d') med Subbas 16' og Gedaktbas 8' - begge fra 1890. Kopler: II-I, I-P. Svelle for manual II (Den Danske Orgelregistrant, rapport 1976) Nyt orgel 1978 (Dansk Orgelindex 2018)

Hørsholm Kirke
. Bygget 1895 af A. H. Busch & Sønner. 7 stemmer + anhangspedal. Flyttet 1932 til Samuels Kirke, København. Flyttet 1939 til Grove Kirke, Ringkøbing amt
(Danmarks Kirker, Hørsholm Kirke, tilføjelser) Bygget 1895, ældre dele, ombygget, 7 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 3)

Immanuelskirken, København (Københavns Valgmenighed). Orglet bygget 1896 af A. H. Busch & Sønner. Mekanisk aktion. Disp.: 14 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal (6+5+3).
Man. I: Bordun 16', Principale 8', Salicional 8', Rørfløjte 8', Oktav 4', Oktav 2'.
Man. II: Violinprincipal 8', Fugara 8', Gedackt 8', Æoline 8', Fløjte 4'.
Ped.: Subbas 16', Principal 8', Gedackt 8' (Organist- og Kantorembederne1927) 

Bygget 1896. Renoveret omkring 1975, og har 14 stemmer (Wikipedia 2017) 
Restaureret 2016 af Frobenius. Koblingsanlæg og pedalklaviatur omgarneret. Spilleventiler afskåret i bredden. Kegler justeret. Sløjfer forsynet med O-ringe. Flexrør udskiftet med tinkondukter. Kassebælge renoveret. Pumpeanordning retableret. Ny elektrisk blæser. Ny faltebælg og nye stødbælge. Valgfri luftforsyning: Blæser eller pumpe (Orglet 1/2017, nye orgler 2016)

Kastbjerg Kirke i Havndal ved Hadsund. Bygget 1904 af A. H. Busch & Sønner. 1 manual med 4 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987)(Dansk Orgelindex set 2018)

Keldby Kirke
på Møn. Bygget af Busch & Sønner i 1916. Disp.: Mekanisk sløjfeladeorgel med 6 stemmer + anhangspedal: Bordun 16', Principal 8', Salicional 8', Æoline 8', Gedackt 8', Octav 4'
(PO-bladet 2014, nr. 2, side 16-19, Jacob Friis: Er de små orgler for små?, side 17)
  
Keldby Kirkes orgelfacade og spillebord fotograferet af Jacob Friis, hentet fra side 17 i ovenstående publikation.

Kingos Kirke
, København. Bygget 1911 af A. H. Busch & Sønner / Dyssegårdskirken ved København (fra 1933?) (AP)
 Den nuværende kirkebygning blev indviet 1961. Før 1961 var Dyssegårdskirken en kirkesal på Dyssegårdsskolen. Kirkesalen blev indrettet 1933 i et rum under aulaen (hvor der tidligere havde været svømmebassin). Et foto fra 1933 viser denne kirkesal. Et foto dateret 1935 viser et pigekor ved "Dyssegårdsskolens orgel" på et pulpitur i aulaen (Gentofte Kommunes Lokalarkiv 2018) Dyssegårdskirkens orgel blev bygget 1911 af Busch & Sønner. Mekanisk keglelade. Ombygget 1938 og 1946 af Marcussen & Søn. Herefter Manual + Pedal med 8 stemmer (6 + 2) med disposition: Manual: Principal 8', Gedakt 8', Oktav 4', Rørfløjte 2', Rauschquint 2  2/3' + 2', Mixtur 3-4 fag. Pedal: Subbas 16', Quintatøn 4' ( Organist- og Kantorembederne1944 og 1953) Nyt orgel ved Frobenius opstillet 1961(Dansk Orgelindex) Det er mærkeligt, at kirkesalen blev indrettet i 1933, mens orglet er fotograferet på aulaens pulpitur i 1935. Kunne det tænkes, at kirkelige handlinger på et tidspunkt mellem 1933 og 1935 blev flyttet fra kirkesalen til aulaen - til brug for såvel kirkegængere som elever? (AP)


Fotoet fra 1935 viser et pigekor ved et orgel på et pulpitur i Dyssegårdsskolens aula. Spillebord ved venstre gavl og fritstående piber. Ukendt fotograf.

Koldmose Kirke
, Ålborg Stift. Bygget 1903, ældre dele, 4 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 3) Restaureret 1981 af orgelbygger Husted (Orglet 1/1982, nye orgler 1981)

Ledreborg Slotskapel
. Bygget 1746 af Benjamin Wulff. Facaden er original. Ombygget af A. H. Busch & Sønner 1882. Restaureret af Olav Haugland 1997 (Orglet 1/1998, nye orgler 1997)
(Olav Haugland: Benjamin Wulff - en dansk 1700-tals orgelbygger. Orglet 1/1998, side 4-9) 1 manual med 6 stemmer: Principal 8 Fod, Octav 4 Fod, Salicional 8 Fod, Gedackt 16 Fod, Gedackt 8 Fod, Flöite 4 Fod, pedal, pedalkoppel, klokkespil. Kassebælg (Per Rasmus Møller, DDO, 2019)
   
Orglet i Ledreborg Slotskapel 1998 (Foto: Orgelbygger Olav Haugland?)
           
Orglet i Ledreborg Slotskapel 2019 (Per Rasmus Møller)
   

Mesinge Kirke, Fyns Amt. Bygget 1904, ombygget, 6 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 3) Kasseret 2001 p.g.a. borebiller. Jeg spillede på det og undersøgte orglet 2004. Det klang dejligt. Der var ingen gennemstik og ingen væsentlige borebilleangreb at spore. En henvendelse fra mig til Nationalmuseet havde ingen virkning (AP 2004). Nedtaget, nyt orgel 2007 (Orglet 1/2008, nye orgler 2007) Ifølge sølvplade Skænket 1904 af Niels Andersen og Hustru af Midskov (AP) ../../../Video/2004/Mesinge Kirke juli 2004.wmv

Mesinge Kirkes orgel fotograferet 1973 af Annelise Olesen

Præstø Kirke
, Storstrøms Amt Bygget 1908, ombygget, udvidet, 14 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 3) Gennemgribende restaureret ved Frobenius 2010 (Orglet 2011, nye orgler 2010)

Raklev Kirke
, Roskilde Stift. Bygget 1900. 1900-1986 / Stege Kirkegårdskapel fra 1986.  Flyttet af orgelbygger Husted (Orglet 1/1987, nye orgler 1986)

Ryslinge Kirke
, Fyn. Bygget i slutningen af 1800-tallet. Flyttet o.1915 / Træden Kirke, Århus amt, o. 1915-1959. Orglet blev opstillet af Horsens Orgelbyggeri
 (v. Marinus Sørensen) og nedtaget og opmagasineret  på Horsens Orgelbyggeri (ved Frobenius) (Pers. medd. til AP fra OO 1993) Manual med 5 stemmer: Bordun 16' (F-h af træ), Principal 8'(C-f af træ), Salicional 8' (C-H af træ), Gedakt 8' (C-H fælles med Salicional 8'), Oktav 4' (C-H af træ) + Vakant. Orglet blev i 1936 forsynet med elektrisk blæser. Orglet blev efter nedtagningen opmagasineret af Frobenius, der beskrev det som kassabelt: Sløjfer og ventiler er utætte, klaviaturet er slidt og belægningen løs (Rapport dateret 24. februar 1960 skrevet af orgelbyggeriet Frobenius & Sønner: Vedrørende orglet i Træden Kirke) Dele opmagasineret i Tønning Præstegård (OO 1998) 

Fotokopi af foto af orglet i Træden Kirke før nedtagning 1959 (Fra rapport ved Frobenius 1960)

Rønne, Zionskirken (Evangelisk- Luthersk Missionsforening) Disp.: 1 man. med 4 stemmer. Nu Bornholms tekniske samling (Pers. medd. fra orgelregistrator Ole Olesen 2016) Registerbetegnelser ifølge foto: Principal 4 Fod, Fugara 8 Fod, Gedakt8 fod, Octav 4 Fod (AP)
    Ovenstående 3 fotos: Bornholms Tekniske Museum (Ole Olesen 2016)

Rønne Kirke
, Bornholm. Bygget 1899, ombygget 1930, nedtaget 1961 (Orglet i kirken, udg. 1983 af Landsforeningen af menighedsrådsmedlemmer. Side 10-19: Organist Hans Nyholm: Orglet og dets opbygning) St. Nicolai Kirke, Rønne. Bygget 1899. Disp.: Mekanisk aktion. 18 st. (8+5+5) på 2 manualer og Pedal. Man. I: Bordun 16', Bordun 8', Principal 8', Salicional 8', Trompet 8', Gemshorn 4', Oktav 4', Oktav 2'. Man. II: Violinprincipal 8', Fugara 8', Gedakt 8', Fløjte 4', Flautino 2'. Ped.: Subbas 16', Principal 8', Gedakt 8', Oktav 4', Basun 16'. 2 kopler (Organist- og Kantorembederne 1927) Ombygget 1930 af Frobenius, 28 st. (Danmarks Kirker 1954) Nyt orgel 1961 ved Frobenius & Co. (DOKS, hjemmeside set 2018)

Rønne Kirkes orgel. Foto fra ovenstående artikel side 12

Samuels Kirke
, København - se Hørsholm Kirke

Sankt Matthæus Kirke
, København. Bygget 1880, Ombygget og udvidet af I. Starup & Søn 1927, 1942 og 1957. Restaureret 1983 af orgelbyggeriet Starup (Orglet 1/1984, nye orgler 1983)
Nuv. disposition: 3 manualer + Pedal med 42 stemmer (Dansk Orgelindex 2015)

Matthæuskirkens orgel fotograferet o. 2005 af Steen Ekelund

Skibinge Kirke
, Storstrøms Amt. Bygget 1912 (Orgelfortegnelse 1987 side 3) Skibinge Kirke 1912-1999. Mek. sløjfelade. Man. (C-f''') med 5 stemmer: Bordun 16' , Gedakt 8', Fugara 8' (C-H fælles med Gedakt 8'), Salicional 8', Fløjte 4'. 2 kollektiver. Orglet er væsentlig dybere end det er bredt. Smuk klang. Tilbudt orgelsamlingen i Sct. Andreas Kirke 1999, men for dybt. Dybde 230 cm + spillebord 15 cm. Bredde 210 cm. Højde 300 cm (AP),+ 

Skibinge Kirke 1999 (AP)

Stege Kirke
- se Bethesda

Stege Kirkegårdskapel
- se Raklev Kirke.

Stenløse Kirke. Bygget 1898 af A. H. Busch & Sønner. Sløjfevindlade med 5 stemmer og anhangspedal. Man,: Bordun 16', Principal 8', Gedackt 8', Salicional 8', Octav 4'. Ombygget 1954 af Th. Frobenius & Sønner (Danmarks Kirke 1975)


Træden Kirke
- se Ryslinge Kirke.

Ugerløse Kirke
, Sjælland. Bygget 1884, 6 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987 side 3) Disposition 2008: 2 manualer (C-g''') og Pedal. 8+8+4. 
Hovedværket er det gamle orgel: Bordun 16', Principal 8', Salicional 8', Gedakt 8', Oktav 4', Gedaktfløjte 4', Gemshorn 4', Gemshorn 2' , klokkespil med 5 klokker. 
Svelleværk: Violin Principal 8', Fugara 8', Gedakt 8', Octav 4', Gedaktfløjte 4', Flautino 2', Mixtur 2', Trompet 8'. Pedal: Subbas 16', Principal 8', Gedakt 8', Bassun 16'.
Koblinger: Hovedværk + Svelleværk, Pedal + Hovedværk, Pedal + Svelleværk (Gunnar F. Husted: Orgelekskursion til Ugerløse Kirke 22.11.2008)(Orglet 1/2009, nye orgler 2008) 


På billedet ses 9 registertræk over spillebordsnichen. Det ene styrer klokkespillet, resten de 8 stemmer. 
De 8 registertræk til højre for spillebordet tilhører svelleværket. 
De 4 registertræk til venstre for spillebordet er pedalstemmer. Foto: Steen Ekelund 2008

   
Ugerløse Kirkes orgel 2008 (Steen Ekelund)

Valdemar Slots Kapel, Fyns amt. Bygget 1910, 5 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 3)

Vindblæs Kirke,
Århus amt. Bygget 1897, ombygget, 7 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987 side 3) / Endelave Kirke, Horsens Provsti fra 2009. Bygget 1897, ombygget af Starup 1969. Gennemgribende restaurering og omdisposition af  Ped. 2009 ved orgelbygger Sven Hjorth Andersen. Mekanisk traktur og registratur. Man.(C-f '''): Principal 8', Gedakt 8', Salicional 8', Oktav 4', Gemshorn 2'. Ped. (C-d'): Subbas 16', Violoncel 8' (nybygget som i 1897-dispositionen). Kobling: P+Man (fra 1969) (Orglet 1/2010, nye orgler 2009)

Endelave Kirke 2008. Foto fra hjemmesiden www.danskeorgelkonsulenter.dk


Vinderslev Kirke
, Viborg-Thisted amt. Bygget 1882. Mekanisk sløjfelade. 1 man. (C-f ''') med 5 stemmer: Bordun 16 Fod (træpiber fornyet 1972), Principal 8Fod (C-H fælles med Gedackt 8 Fod), Gedackt 8 Fod(træpiberne fornyet 1972), Gemshorn 4 Fod, mixtur 1-3 Fag (indsat ved ombygning af ukendt orgelbygger). Ombygning 1972 blev foretaget af Marcussen & Søn. Klokkespil (4 harmoniklokker). Facaden har klingende piber af tinlegering og er bemalet med mørk og lys oliven, rødbrun marmorering, beige og grå (OO, rapport 1975) 

Fotokopi af foto. Vinderslev Kirke 1975 (Annelise Olesen)

Vinderød Kirke. Bygget 1885
(Ole Olesen: Orgelbygning i Frederiksborg amt, utrykt afhandling fra 1970)

Øksendrup Kirke
, Fyn. Bygget 1885. 6 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987 side 3) Istandsat og efterintoneret af  P.-G. Andersens orgelbyggeri (Orglet 1/1982, nye orgler 1981) Renset og træværk behandlet mod skadedyr af P. G. Andersen & Bruhn (Orglet 2020) 1 manual med 6 stemmer + anhangspedal (Dansk Orgelindex, set 2020) Spillebord ved venstre gavl. 3-delt facade. Pibenicher let gotisk tilspidsede. Sidefelter har vandrette oversider med udsmykning. Midterdelen har trekantet top med gotikudsmykning. Egetræsådret bemaling (Foto fra 2012 på hjemmesiden danmarks-kirker.dk, set 2020).

Ølstykke Kirke
, Sjælland. Bygget 1878. Mekanisk sløjfevindlade med 1 man. (C-f ''') med 5 stemmer: Gedackt 8 Fod, Fugara 8 Fod (C-H fælles med Gedackt 8 Fod), Octav 4 Fod, Rörflöite 4 Fod, 
Gemshorn 2 Fod. Baskoppel. (En diskantkoppel er fjernet o. 1970). Hvidmalet, attrappiber af sølvbronceret  træ. Restaureret 1970 af I. Starup & Søn: Ny bælg og tangentbelægning, modernisering af vindlade m.v.
(OO 1974) Står i Ølstykke Kirkes Kapel (Personlig meddelelse fra Organist Karsten Kristensen juni 2015) Bygget af A. H. Busch & Sønner. Skænket af Ølstykke Sangforening, der indsamlede 1370 kr., og Pastor Möhl, der gav 50 kr., og Ølstykke Sognekasse, der gav 55 kr. Flyttet til kapellet i 1984, da kirken fik nyt orgel bygget af Marcussen (www.oelstykkesogn.dk 2016) 
      
Ølstykke Kirke 1974 (Annelise Olesen)

Ølstykke Kapel (Egon Ekelund mellem 2000 og 2008)

Ølstykke Kirkes Kapel - se Ølstykke Kirke.
   
Øster Egesborg Kirke
, Storstrøms Amt. Bygget 1891, ældre dele, 5 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987 side 3) Renoveret ved Frobenius 1999 (Orglet 1/2000, nye orgler 1999)

Øster Hassing Kirke, Nordjylland (o.1880-1999). 8 stemmer. Fik i 1881 orgelfacaden fra Frederiksberg Kirke (Orgelbygger Hartvig Jochum Müller 1754), hvor den var erklæret kassabel (!) Ved Frederiksberg Kirkes jubilæum i 1934 ønskede menighedsrådet ved Frederiksberg Kirke den gamle facade tilbage og betalte 1500 kr. + en ny arkitekttegnet facade til Øster Hassing Kirkes orgel. Nyt orgel 1999 ved Bruno Christensen & Sønner (Henrik Gjøde Nielsen: Øster Hassing Kirke) Se også Frederiksberg Kirke.

André Palsgård, januar 2015, senest november 2015

Retur til internetartikler         
Retur til forside