Retur til internetartikler
Retur til forside

Orgelbyggeriet A. C. Zachariasens værkfortegnelse
(A. C. Zachariasens orgler er omtalt sidst i internetartiklen om Frederik Nielsen, Demant, Emil Nielsen, A. C. Zachariasen).

Indledning
Orgelbygger A. C. Zachariasen (Andreas Conrad) 1877-1954. Hans søn:
Orgelbygger J. A. Zachariasen (Jens Alexander) 1908-1974.


Firmaet omtales i  Dansk Handel og Industri, bd. III, 1935:

"A. C. Zachariasen
     Orgelbyggeri

I 1906 begyndte Orgelbygger A. C. Zachariasen sin Virksomhed i Aarhus efter fleraarig Uddanelse i Udlandet. Hvad de forløbne Aar betyder af Arbejde og Fremgang, faar man et Indtryk af, naar man hører, at Zachariasen har bygget ca. 330 Kirkeorgler og selv intoneret alle Piberne.
    Fabriken har bygget flere nye Orgler til Hovedstaden og har bl. a. ogsaa leveret et stort Orgel til Island.
    A. C. Zachariasen, der er født i Aller den 2. Maj 1877, er af gammel sønderjydsk Orgelbyggerslægt. Sin uddannelse fik Zachariasen hos sin afdøde Fætter, Indehaveren af det kendte  Firma Marcussen & Søn, Aabenraa. Efter videre uddannelse i Tyskland købte han i September 1906 Orgelbygger Emil Nielsens Konkursbo og har som sagt nu bygget Orgler til et stort Antal danske Kirker.
    Paa Landsudstillingen i 1909 fik Fabriken højeste Udmærkelse.
    Siden 1911 har Fabriken haft til Huse i Ejendom, Sct. Paulsgade 40 A, men da disse Lokaler efterhaanden blev for smaa, flyttedes i 1927 til en stor ny Fabriksbygning i Kongsvang, Landevejen 8, og her raades nu over flere Etager på hver 1000 Kvadratalen.
    Fabriken beskæftiger 10 Personer.
    Zachariasen er mangeaarigt Bestyrelsesmedlem af "Dansk Arbejde" og Sønderjydsk Forening."


Værkfortegnelse

Orgelregistrator Ole Olesen, Den Danske Orgelregistrant, Musikhistorisk Museum, Åbenrå 30, takkes for fremsendte scanninger.

Værkfortegnelsen rummer ikke opusnumre. Den er ikke kronologisk, men alfabetisk, og den er ordnet efter stifter. Vil man eksempelvis finde Øland Kirkes orgel, Ålborg Stift, kan man lede på siden umiddelbart herunder. Orglet nævnes som det sidste under Ålborg Stift. Ølandorglet oplyses at være bygget 1906 og være på 4 stemmer. 

Stifterne nævnes i rækkefølgen:
Aalborg, Aarhus, Viborg, Ribe, Haderslev, Fyn, København, Roskilde, Lolland-Falster

1906-1939:
    
Den ulæselige tekst er Rostrup Kirke 1939 (4 stemmer).
Øland Kirkes orgel var formentlig opus I - eller snarere et ombanderoleret Emil Nielsen orgel. Orglet beskrives under Orgelsamlingen i Sct. Andreas Kirke / Øland Kirkes orgel. 


Galten Kirkes orgel er nævnt her på hjemmesiden under Orgelsamlingen / Øland Kirkes orgel / Spillebord


Orglet i Sct. Peders Kirke i Randers kom fra Landsudstillingen i 1909.Varpelev Kirkes orgel var et Demant-orgel, som fik en "moderniseret" facade. Læs om orglet under "Orgelsamlingen"

André Palsgård 2004-2019

Retur til internetartikler
Retur til forside