Retur til internetartikler 

Orgelbyggeriet A. C. Zachariasens orgler incl. værkfortegnelse

Siden indeholder:
Indledning
Værkfortegnelse
Orgler nævnt i alfabetisk ordenIndledning
Orgelbygger A. C. Zachariasen (Andreas Conrad) 1877-1954. Hans søn:
Orgelbygger J. A. Zachariasen (Jens Alexander) 1908-1974.


Firmaet omtales i  Dansk Handel og Industri, bd. III, 1935:

"A. C. Zachariasen
     Orgelbyggeri

I 1906 begyndte Orgelbygger A. C. Zachariasen sin Virksomhed i Aarhus efter fleraarig Uddanelse i Udlandet. Hvad de forløbne Aar betyder af Arbejde og Fremgang, faar man et Indtryk af, naar man hører, at Zachariasen har bygget ca. 330 Kirkeorgler og selv intoneret alle Piberne.
    Fabriken har bygget flere nye Orgler til Hovedstaden og har bl. a. ogsaa leveret et stort Orgel til Island.
    A. C. Zachariasen, der er født i Aller den 2. Maj 1877, er af gammel sønderjydsk Orgelbyggerslægt. Sin uddannelse fik Zachariasen hos sin afdøde Fætter, Indehaveren af det kendte  Firma Marcussen & Søn, Aabenraa. Efter videre uddannelse i Tyskland købte han i September 1906 Orgelbygger Emil Nielsens Konkursbo og har som sagt nu bygget Orgler til et stort Antal danske Kirker.
    Paa Landsudstillingen i 1909 fik Fabriken højeste Udmærkelse.
    Siden 1911 har Fabriken haft til Huse i Ejendom, Sct. Paulsgade 40 A, men da disse Lokaler efterhaanden blev for smaa, flyttedes i 1927 til en stor ny Fabriksbygning i Kongsvang, Landevejen 8, og her raades nu over flere Etager på hver 1000 Kvadratalen.
    Fabriken beskæftiger 10 Personer.
    Zachariasen er mangeaarigt Bestyrelsesmedlem af "Dansk Arbejde" og Sønderjydsk Forening."

Værkfortegnelse
Orgelregistrator Ole Olesen, Den Danske Orgelregistrant, Musikhistorisk Museum, Åbenrå 30, takkes for fremsendte scanninger.

Værkfortegnelsen rummer ikke opusnumre. Den er ikke kronologisk, men alfabetisk, og den er ordnet efter stifter. Vil man eksempelvis finde Øland Kirkes orgel, Ålborg Stift, kan man lede på siden umiddelbart herunder. Orglet nævnes som det sidste under Ålborg Stift. Ølandorglet oplyses at være bygget 1906 og være på 4 stemmer. 

Stifterne nævnes i rækkefølgen:
Aalborg, Aarhus, Viborg, Ribe, Haderslev, Fyn, København, Roskilde, Lolland-Falster

1906-1939:
    
Den ulæselige tekst er Rostrup Kirke 1939 (4 stemmer).
Øland Kirkes orgel var formentlig opus I - eller snarere et ombanderoleret Emil Nielsen orgel. Orglet beskrives under Orgelsamlingen i Sct. Andreas Kirke / Øland Kirkes orgel. 


Galten Kirkes orgel. 1909. 5 stemmer. Orglet er nævnt her på siden.
Helgenæs Kirke 1913. 5 stemmer


Orglet i Sct. Peders Kirke i Randers kom fra Landsudstillingen i 1909.
Nordby på Samsø. 1917. 6 stemmer.Varpelev Kirkes orgel var et Demant-orgel, som fik en "moderniseret" facade. Læs om orglet under "Orgelsamlingen"


A. C. Zachariasens orgler oplistet alfabetisk

Aarhus, Læssøegades Borgerskole. Bygget 1921 af A. C. Zachariasen. 5 stemmer (Værkfortegnelsen) Jeg har ikke dispositionen. Orglet er for længst forsvundet (Thor Frehr Kørber på DDOs Facebookside 2018)

Agri Kirke på Mols (udtales avri, AP). 1913-1981. Bygget af A. C. Zachariasen, Aarhus. 1 manual med 4 stemmer: 
Bordone 16', Principale 8', Salicionale 8', Flauto 4'.
(Organist Per Rasmus Møller på Det Danske Orgelselskabs facebookside 2018) Nyt orgel 1981 ved Bruno Christensen (Dansk Orgelindex, set 2022) Pneumatisk. Spillebord til venstre for facaden (Se foto)

Agri Kirkes Zachariasen-orgel o. 1971 (Per Rasmus Møller)

Auning Kirke
, Randers Amt. Bygget 1916 af A. C. Zachariasen. 1 manual med 5 stemmer. Senest 1964 omdisponeret. Nyt orgel bag den gamle facade 1968 / Værket blev flyttet til Getsemane Kirke i Horsens, hvor det fik en ny, enkel facade
(Danmarks Kirker 2004-05) 1 manual med 5 stemmer (Dansk Orgelindex, set 2021)


Balle Valgmenighedskirke
(Vejle amt). Bygget 1906 af A. C. Zachariasen. 1 manual med 5 stemmer
(Dansk Orgelindex set 2021) Gave fra Andreas Nielsen og hustru i 1906. Pneumatisk traktur. 1 manual med 4 stemmer: Bordone 16', Principale 8', Bordone 8', Salicionale 8', Ottava 4' (Balle Valgmenigheds hjemmeside set 2021) 

Bjerager kirke, Aarhus stift. Bygget 1909 af A. C. Zachariasen. Pneumatisk aktion. 1 manual med 5 stemmer: Bordun 16', Principal 8', Bordun 8', Salicional 8', Oktav 4.' Facade med klingende og stumme facadepiber af zink. 1974 nyt orgel bygget af Th. Frobenius & Sønner - Mekanisk aktion med 1manual med 6 stemmer + pedal 1 stemme, + kobler  (Thor Frehr Kørber på DDOs facebookside 2018)

Blåhøj Kirke, Ringkøbing amt. Bygget 1911. 1 manual med 3 stemmer (Pers. medd. fra Den Danske Orgelregistrant 1992) Nyt orgel 1993 (Dansk Orgelindex, set 2018)

Borum Kirke, Århus Amt. Leveret af  Emil Nielsen 1908. Enten importeret færdigt fra Gebrüder Rieger, Krnov (daværende kejserriget Østrig, byen ligger nu i Tjekkiet) eller bygget af Emil Nielsen af komponenter fra Gebrüder Rieger, nyt orgel 1979, eksisterer ikke længere (Meddelelse 1985 fra Ole Olesen, Den Dansk Orgelregistrant) Pneumatisk traktur med membraner og flade ventiler. Disposition: 1 manual (C-f ''') med 4 stemmer. Bordun 16' (Fra Fis-f ' af træ, fis'-f ''' metal. Fis-B er krøppede). Principal 8' (C-H er træpiber, c-h zinkpiber, c'-f '''metalpiber). Gedakt 8' (C-H er fælles med Principal 8', c-f ''' er metalpiber). Oktav 4' (C-H er zinkpiber, c-f ''' er metalpiber). Legeringerne i metalpiberne er 40-60% (tin). Faltebælg med mulighed for at pumpe. Elektrisk blæser tilbygget o. 1940. Den står på loftet og sender kold luft ned i orglet. Facaden er ca. 228 cm bred, orglet er 105 cm dybt. Facaden indeholder 3 felter med 7 blinde zinkpiber i hvert felt. Spillebordet på højre side af facaden. Diverse utætheder som følge af ormeangreb m. v. (Resumé af Jydsk Orgelbyggeris beskrivelse af orglets elendige tilstand 1973) Registre som firkantede, lodretgående trykknapper med udløsere (Fra kassationsrapport 1974 skrevet af Kirkeministeriets konsulent vedrørende kirkeorgler og kirkeklokker, Hans Nyholm)

Dråby Kirke
 på Mols. Bygget 1911 af A. C. Zachariasen, Aarhus.
Orglet havde 5 stemmer, der efter hukommelsen var disse: Bordone 16', Principale 8', Bordone d'amore 8', Salicionale 8', Ottava 4. Orglet stod på et pulpitur. Med udgangspunkt i den store kirke, har orglet sikkert også haft Copula Ottava. 1972 erstattet af brugt Demant-orgel fra Mariager kirke / Over Lerte Kirke fra 1972 indtil kirken blev omdannet til klokkemuseum. Orglets skæbne er uvis (Per Rasmus Møller på DDOs facebookside 2018) Bygget 1911. 5 stemmer (A. C. Zachariasens værkfortegnelse) Orglet var pneumatisk (AP)

Over Lerte Kirke fotograferet af Per Rasmus Møller

Eliaskirken, København V. Bygget 1908 af A. C. Zachariasen. Pneumatisk aktion. 3 manualer + Pedal. 22 stemmer (7+6+4+5), 9 kopler, kollektiver (Organist- og Kantorembederne 1927) Ombygget 1933 af A. C. Zachariasen. Pneumatisk traktur, taskelader. 27 stemmer (7 + nyt rygpositiv med  6 stemmer + 6+4+4), 8 kopler, 2 frie kombinationer, generalcrescendo m. m. (Organist- og Kantorembederne 1953)

Galten Kirke
ved Århus. Bygget 1909. Pneumatisk keglelade. 1 man. (C-f ''') med 5 stemmer: Bordun 16' fra Fis, Principal 8', Rørfløjte 8', Salicional 8' (C-H fælles med Rørfløjte 8'), Ottava 4'. Svelle. Galten Kirke 1909-1988 / Henrik Schjørring fra 1988. Midterste del af facaden nedbygget. Stod nogle år i barndomshjemmet. Menighedsrådet ved Sankt Pauls Kirke i Århus var interesseret i at lade orglet opstille på sidepulpituret, men mødte modstand hos myndighederne og opgav sagen. Orglet blev opmagasineret ved en præstegård på Fyn, senere hugget op (AP og HS, senest 2015)Registervipper på Galten Kirkes orgel efter restaurering 1988 ved Henrik Schjørring

Gerding Kirke, Nordjylland 1957 - se Frederik Nielsen, Gerding Kirke o. 1890

Gerrild Kirke (Gjerrild) nord for Grenaa. Bygget 1917 af A. C. Zachariasen. 1 manual med 5 stemmer: Bordone 16', Principale 8', Bordone d'amore 8', Flauto 4'. Anhangspedal. Copula Ottava. Copula Pedale. Pneumatisk. (Organist Per Rasmus Møller på Det Danske Orgelselskabs facebookside 2022) Nyt orgel ved Frobenius 1992(Dansk Orgelindex, set 2022) Spillebord til venstre for facade ifølge foto.

Gerrild Kirkes Zachariasen-orgel o. 1971 (Per Rasmus Møller)

Gethsemane Kirke, København V. Bygget
1916 ved genanvendelse af piber og noget mekanik fra det orgel, Frederik Nielsen byggede til kirken i 1900 (Disposition: 1 manual + Pedal med 7+2 stemmer: Manual (C-f '''): Bordun 16 Fod, Principal 8 Fod, Gedakt 8 Fod, Fugara 8 Fod, Octav 4 Fod, Fløite 4 Fod, Octav 2 Fod. Pedal (C-d'): Subbas 16 Fod, Octavbas 8 Fod). Ombygningen ved A. C. Zachariasen i 1916 var som omfattende, at det er naturligt at tale om et selvstændigt værk. Pneumatisk registratur og  traktur. 2 manualer (C-f ''') og Pedal (C-d'). 16 stemmer (7+6+3). Manuale I: Bordone 16´, Principale 8', Bordone d'amore 8', Fugara 8' (fælles bas med Bordone d'amore 8'), Ottava 4', Flauto 4', Ottava 2'. Manuale II: Principale Violino 8', Flauto Maggiore 8', Voce angelica 8' Voce celeste (c-f '''), Flauto traverso, Oboe 8'. Pedale: Subbaso 16', Principale 8', Cello 8'. Svelle for manual II. Klokkespil. 1 frikombination, 4 kollektiver: Piano, Forte, Mezzoforte, Tutti. Generalcresendo. Afstiller for Oboe 8', Kopler: II-I, II 16'-I, II 4'-I, I-P, II-P . 1935 omdisponeret af Frobenius. Principale Violino 8' blev erstattet af Mixtur 1' V (Gethsemane Kirke 100 år, udg. 1994 af Gethsemane sogns menighedsråd, side 29-35: Ole Olesen: Hvordan Gethsemane Kirke fik to orgler) 1996 blev pneumatisk traktur ændret til elektrisk traktur og spillebordet erstattet af nyt i gammel stil af Albert Lang (Orglet 1/1997, nye orgler 1996) / Sct. Stefans Kirke, København Nørrebro, kororgel. På nordpulpituret fra marts 2017 (Stefanskirken.dk juni 2017)


Københavns Gethsemane Kirkes orgel bygget af A. C. Zachariasen 1916 . Foto fra hjemmesiden www.kirkefondet / Nyt liv i byrum, 2008.

 
Sct. Stefans Kirke forår 2017, foto fra kirkens hjemmeside.

Getsemane Kirke i Horsens - se Auning Kirke

Glud Kirke
ved Horsens. Bygget af A. C. Zachariasen i 1908
(A. C. Zachariasens værkfortegnelse) Bekostet af menigheden. Pneumatisk registratur og traktur. 1 manual med 5 stemmer. Nyt orgel ved Jysk Orgelbyggeri 1962 (Danmarks Kirker2012, set 2021)


Udateret foto af Zachariasenorglet i Glud Kirke (Danmarks Kirker)

Helgenæs Kirke, Djursland. Bygget 1913 af A. C. Zacvhariasen, Orgelfabriken Aarhus. Pneumatisk traktur og registratur, keglelade. Disposition: 1 manual (C-f ''') med 5 stemmer: Bordone 16' (fra E), Principale 8', Bordone d'amore 8', Salicionale 8' (C-H fælles med Bordone d'amore 8'), Flauto 4'. Prospektpiber er attrapper af sølvbronceret zink. Orglet var kirkens første. Oktavkoppel og svelle (Den Danske Orgelregistrant. Rapport 1975 og 1976) Man ønsker at afhænde orglet (Personlig meddelelse fra Ole Olesen 1988 (AP) Nyt orgel 1989 eller 1990 ved Marcussen (Dansk Orgelindex, set 2022)

Horsens, Getsemane Kirke
, se Auning Kirke, Randers Amt

Kettrup Kirke v. Fjerritslev. Kjettrup Kirke 1907 4 st. (A. C. Zachariasens værkfortegnelse) Bygget 1907. 3 stemmer. 1981 nyt orgel bag den gamle facade ved orgelbygger Husted. Spillebord flyttet til gulvniveau og indbygget i vestvæggen, så abstrakterne, der fører op til orgelhuset, ikke er synlige i kirkerummet. 12 stemmer
(Ole Olesen: Ti år i Fredensborg. Gunnar Fabricius Husted. Orgelbyggeri 1972-1982) 

Kettrup Kirkes orgelfacade fra 1907. Fra bogens side 17

Kirke Hyllinge Kirke, Roskilde amt. Bygget af A. C. Zachariasen 1911 (ifølge værkfortegnelse). Pneumatisk traktur og registratur. Keglelade. Disposition: 1 manual (C-f ''') med 5 stemmer: Bordone 16' (fra Fis), Principale 8', Bordone d'amore 8', Salicionale 8' (C-H fælles med Bordone d'amore 8'), Ottava 4'. Oktavkoppel. 2 kollektiver: Piano og Forte (Orgelregistrantens rapport 1972 og 1976) Orglet fugtskadet (Roskilde Tidende  26. juli 1980) Orglet blev lagt på loftet 1981. Fra menighedsrådsformandens side var der en positiv indstilling til genbrug af orglet i privat regi, men i juli 1981 viste det sig, at store dele af orglet var forsvundet - bl. a. det meste af orgelhuset (AP) / Nyt orgel 1982 med 10 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal ved Frobenius (Dansk Orgelindex set 2022)

   
Rester af Kirke Hyllinge Kirkes orgel på loftet juli 1981 (Fotokopi af fotos ved Peter Kristiansen, Nationalmuseet)
 
Kolind Kirke, Djursland. Bygget 1919 af A.C. Zachariasen, Aarhus. Pneumatisk. Disposition i 1971: 1 manual (C-f ''') med 7 stemmer: Bordone 16', Principale 8', Bordone d'amore 8', Flauto 4', Ottava 4', Ottava 2', Mixtur III ½'. Hele orglet var i svelle og spillebordet var anbragt i sydsiden. Orglet blev omdisponeret midt i 1950-erne. Facadepiberne var stumme såvel før som efter ombygningen. Orglet klang fint og var i brug, indtil Bruno Christensen i 1993 byggede det nuværende orgel med 10/II/P. Bemærk, at orgelfacaden på et tidspunkt er ændret (Organist Per Rasmus Møller på DDOs facebookside 2018) 

       
Kolind Kirkes orgel. Fotoet til venstre stammer fra et postkort udgivet af Kolind Boghandel - formentlig lige efter kirkens og orglets opførelse i 1919, skriver Per Rasmus Møller 2018.
Fotoet i midten: Facadens pibeattrapper i overlængde er efter ombygningen erstattet af pibeattrapper, der skal ligne moderne piber med åbne stemmeslidser. Forskelligt pynt på facaden er fjernet (Foto: Per Rasmus Møller 1971).
Fotoet til højre viser spillebordet. Registervipperne afslører, at det var pneumatisk (Foto: Per Rasmus Møller 1971)


Lild Kirke 1941- se Frederik Nielsen: Nølev Kirke  

Missionshuset Nykøbing Mors
. 1907-1979. 3 stemmer / Fra 1979 overtog Niels Myllerup orglet uden facade og uden 8 principalpiber (Personlig meddelelse fra NM til AP 1988)

Nordby på Fanø. Bygget 1917 af A. C. Zachariasen ifølge trykt værkfortegnelse. Pneumatisk traktur og registratur, keglevindlade. Disposition: 1 manual (C-f ''') med 6 stemmer: Bordone 16', Principale 8', Bordone de amore 8', Salicionale 8' (C-H fælles med Bordone de amore 8'), Flauto 4', Mixtur III-IV. Den sidste erstattede en original stemme ved en ombygning. Prospektpiber af sølvbronceret zink. Oktavkoppel og svelle / I 1989 blev orglet udskiftet med et brugt orgel bygget til Gjellerup kirke i 1943 (Den Danske Orgelregistrant, rapporter 1973 og 1976)


Nordby Kirke 1983. Fra Danmarks kirker 1990. Foto: NE.

Nøvling Kirke. Bygget af A. C. Zachariaen 1917. 1 manual med 5 stemmer / Nedtaget 1982. Niels Myllerup overtog orglet
(Personlig meddelelse fra NM til AP 1988)

Skarresø Kirke
, Djursland. Bygget 1911. Disp.: 3 stemmer: Principale 8', Bordone D'amore 8', Flauto 4'. Eksisterer ikke længere. Nyt orgel 1965
(Per Rasmus Møller på DDOs facebookside 2018)


Skarresø Kirke. Udateret foto leveret af PRM

Snedsted Kirke
1950 - se Frederik Nielsen, Snedsted Kirke 1902

Stjær Kirke, Århus Amt.
Orgel 1: Brugt orgel leveret 1906. 3 stemmer (A. C. Zachariasens værkfortegnelse) Orgel leveret af Joh. P. Andresen (årstal?) til Missionshuset i Aarhus. 3 stemmer. Leveret brugt
i 1906 til Stjær Kirke af A. C. Zachariasen (Danmarks Kirker 1980)
Orgel II: Brugt orgel leveret 1928. 4 stemmer
(A. C. Zachariasens værkfortegnelse) Orgel bygget o. 1900 af Joh. P. Andresen. Mek. registerkancellade. 3 stemmer, udvidet til 4 stemmer af ACZ. Facaden ændret ved leveringen til Stjær Kirke i 1929 - bl. a. stumme sølvbroncerede zinkpiber. Ombygget 1951 af Marcussen & Søn. Mekanisk registerkancellade. Spillebord til højre for facaden (Danmarks Kirker 1980) Nyt orgel 2003 (Dansk Orgelindex)

Thorsager Kirke
, Århus amt. Bygget 1909. Pneumatisk. Ombygget 1952 af Marcussen, bl. a. med ny facade. Nuv. størrelse 7/1 (Pers. medd. 1993 fra Den Danske Orgelregistrant)
Bygget 1909, 5 stemmer (A. C. Zachariasens værkfortegnelse) Nyt orgel 2004 (Dansk Orgelindex, set 2018) 

Varpelev Kirke, Stevns. Bygget af Demant i 1854. Facaden ombygget og orglet leveret af A. C. Zachariasen 1907 ifølge dennes værkfortegnelse. 1 man. (C-f ''') med 3 stemmer: Gedakt 8 Fod, Fugara 8 Fod (C-H fælles med Gedakt 8 Fod, Principal 4 Fod. 19 klingende og stumme piber af sølvbronceret zink i facaden. 1854-1980 Varpelev Kirke / 1980-1984 Organist Ulrik Rasmussen Damm, Sankt Mortens Kirke, Randers / 1984-2007 Organist og klokkenist Per Rasmus Møller, Ryomgård (opmagasineret i adskilt tilstand) / Fra 2007 André Palsgård, Orgelsamlingen i Sct. Andreas Kirke, København (men ikke opstillet p.g.a. pladsmangel) / Fra efterår 2019 Nysted Orgelmuseum (AP)
For detaljer se under Landsbykirkeorgler / Historiske orgler / Varpelev

    
Varpelev Kirkes ombyggede Demantorgel fotograferet 1973 af Ole Olesen.
   
T.v.: Detalje af Varpelevorglets spillebord. Bemærk konsollen, der kendes fra andre Demant-orgler. Den originale egetræsådring ses på det sted, hvor lysestagen har været placeret (AP 2013).
T.h.: Samme efter bemaling af undertegnede 2014. 

    
T.v.: Varpelevorglets vindlade set nedefra og bagfra. Piberne er kromatisk opstillet med de største piber i orglets venstre side. Dog er 6 af de 12  store træpiber placeret ved højre gavl. På vindladens underside ses strålemekanik og de 6 veller, der trakterer de 6 baspiber i højre side (AP 2013).
T.h.: Sløjfer og to af de lodrette veller, der indgår i registraturen (AP 2013).

Vejlby Kirke ved Grenaa. Bygget af A. C. Zachariasen 1911, 1 manual med 4 stemmer: Bordone 16', Principale 8', Salicionale 8', Flauto 4'. Pneumatisk  (Organist Per Rasmus Møller på Det Danske Orgelselskabs facebookside 2022) Nyt orgel ved Frobenius 1981(Dansk Orgelindex, set 2022)


Zachariasen-orglet i Vejlby Kirke ved Grenaa o. 1971 (Per Rasmus Møller)

Vester Alling Kirke Djursland. Bygget 1928 af A.C. Zachariasen, Aarhus. Det havde følgende 4 stemmer: Bordone d'amore 16'. Principale 8', Æoline 8', Fugara 4' og oktavkopling = Coppula Ottava. Nedtaget 2010. Desværre lykkedes det trods store anstrengelser ikke at redde det. Nu er orglet destrueret og erstattet af noget digitalt (Organist Per Rasmus Møller på DDOs facebookside 2018) 3 stemmer ifølge ACZs værkfortegnelse. I så fald har det originale (pneumatiske) orgel haft stemmerne Principale 8', Aeoline 8', Fugara 4'. På fotoet af spillebordet ses nuanceforskelle på registervippernes belægning. Det er sandsynligt, at det leverede orgel var et brugt 3 stemmers orgel bygget af Emil Nielsen eller af A.C. Zachariasen i  1900-tallets 1. årti - og at A. C. Zachariasen senere har tilbygget Bordunen og oktavkoppellen og ændret facaden til fritstående piber - sammenlign med Øland Kirkes orgel  (AP)
    
Fotos af orglet i Vester Alling Kirke før nedtagningen i 2010 (Organist Per Rasmus Møller)


   


Øland Kirkes orgel
(Nord for Limfjorden). 
Bygget 1906 af A. C. Zachariasen, Orgelfabrikken Aarhus. Opus I ifølge værkfortegnelse. 
Sandsynligvis  overtaget fra Emil Nielsens konkursbo og ombanderoleret.
Pneumatisk keglelade med 1 manual (C-f ''') med 4 stemmer:  Bordone 16', Principale 8', Salicionale 8', Flauto 4'. Pumpepedal for organist og kalkant. Ejere:  Øland Kirke, Nordjyllands Amt, 1906-1988, Lars Hansen, Ingerslevsgade, København, 1988-1991, Peter "Thyra", Kalvebod Brygge, København, 1991-1995, André Palsgård fra 1995,  opstillet i Orgelsamlingen i Sct. Andreas Kirke i 1999 (AP) / Orgelsamlingen opsiges pr. oktober 2016 p.g.a kirkelukning / Kororgel på sidepulpitur i Messiaskirken, Charlottenlund, efterår 2017 efter restaurering ved Frobenius (AP) 
   
Øland Kirkes orgel før nedtagning i 1988 (Foto: Lars Hansen)
   
 Ølandorglet i orgelsamlingen i Sct. Andreas Kirke 2014 (AP)
 
Til venstre: Ølandorglets spillebord 1999 (AP)
Til højre: Ølandorglet som kororgel  på Messiaskirkens nordpulpitur efter restaurering ved
orgelbyggeriet Frobenius for fondspenge fra Wroblewskifonden ( Kirkeblad for Messiaskirken, september-december 2016, side 7)

André Palsgård 2004-2022

Retur til internetartikler