Retur til orgelnoder
Retur til forsiden

Orgelnodebøger udgivet på forlaget André Palsgård:
Peder Mandrup Meyer:
20 Præludier for Orgel

     Peder Mandrup Meyer: 20 Præludier for Orgel
ISBN 87-989315-0-4. ISMN M-706779-08-9. 
Udgivet 2003.  Nodebogen er i beskåret A 4 format, hæftet.
I alt 28 sider, hvoraf 4 sider tekst. 20 frie kompositioner.

Bogen kan udprintes fra denne side eller købes for kr. 30.- + porto hos forlaget.  
André Palsgård, Kildebakkegårds Allé 23, 2870 Dyssegård 
Telefon: 20150985. E-mail: apalsgard@gmail.com 
  

  
Klik på et sidetal for at få siden frem i pdf-format, der kan udprintes


Forside
Bagside
Side 1:
Forsats
Side 2: Bogens data, samtlige udgivelser indtil 2016, beskrivelse af omslagets fotos
Side 3: Forord

Forord 

Kantor Peder Mandrup Meyer efterlod sig 2 håndskrevne nodebøger klar til udgivelse, nemlig en nodebog med 19 præludier for orgel (der opbevares på Musikhistorisk Museum i København) og en nodebog med 25 præludier for orgel (der opbevares på Det Kgl. Bibliotek i København). Disse 2 nodebøger har jeg tidligere udgivet i trykt form.

På Musikhistorisk Museum opbevares et "Læg indeholdende hovedsagelig orgelnoder i form af pedalstudier og koralforspil uden komponistnavn samt enkelte orgelfugaer af bl. a. Bach, Händel, Mozart og Schumann. Endvidere findes i lægget kompositioner (unavngivne) samt enkelte vokalnoder af bl. a. Händel. Alle noder har tilhørt P. Mandrup Meyer. Hvorvidt han også er komponist til de unavngivne kompositioner er uvist" (Citat fra databasen).

Alle kompositioner i dette læg er noteret i Peder Mandrup Meyers letgenkendelige notation. De unavngivne kompositioner afslører sig ved deres stil som Meyers egne. Nogle af de unavngivne kompositioner er valse, mazurkaer og en polonaise for klaver, resten er beregnet for orgel. Orgelnoderne omfatter et koncertstykke og 60 frie præludier. Blandt præludierne findes i tilfældig orden de 25 præludier, som jeg allerede har udgivet. Nogle af de resterende 35 præludier er forsynet med datoer, der spænder fra februar 1882 til oktober 1906. Jeg har udvalgt de foreliggende 20 præludier ud fra musikalske og håndværksmæssige kriterier.

Peder Mandrup Meyer (1841-1919) blev født på St. Thomas, hvor hans far, Jørgen Scheel Meyer - senere distriktslæge i Horsens - på det tidspunkt var læge. Moderen hed Halvordine Elise Tuxen. P. M. Meyer blev i 1889 viet til Marie Caroline Klenz, datter af snedkermester W. O. Klenz.

I 1859 blev P. M. Meyer student fra Borgerdydsskolen i København. Men inden da havde han besluttet sig for at blive musiker. Han studerede klaver hos Rèe og musikteori hos professor Gebauer, der som gammel elev af Kuhlau satte stor pris på Meyers begavelse for det kontrapunktiske, der ellers var en sjældenhed blandt eleverne på det tidspunkt. Samtidig øvede han med flid orgel, klaver og violinspil. Han lagde sig med iver efter orgelspil, hvor Niels W. Gade, der benyttede ham som vikar i Holmens Kirke, gav ham den videre uddannelse i årene 1861-1863. Han deltog i krigen i 1864 som menig ved 18. regiment. Hjemvendt fra felten fortsatte han sine studier. I 1865 gav han i Slotskirken en koncert, der bragte ham megen anerkendelse som orgelvirtuos p. g. a. hans betydelige teknik, klare spil og smagfulde registrering. Senere levede han som søgt musiklærer og var i mange år censor ved Musikkonservatoriets organisteksamen. Fra 1874 til sin død var han indehaver af det betydelige embede som kantor ved Frederiksberg Kirke. Han fik udgivet et par hefter "Compositioner for Pianoforte" og et lille hefte med pedaløvelser, mens andre kompositioner, bl. a. en større samling salmer for 3-stemmigt damekor, kontrapunktiske udarbejdelser m. v., ikke er blevet trykt. Måske eksisterer de ikke længere.

Kilder: Nordisk Musiklexikon (H. V. Schytte) 1892
Dansk Biografisk Lexikon 1897, 1923 og 1938
Chr. Rasmussen: Frederiksberg Kirke 1734-1934 (udgivet i 1933).

Bibliotekar på Musikhistorisk Museum, Musse Magnussen Svare, takkes for stor hjælpsomhed ved fremskaffelsen af materialet. Organist Inge Glad og overlæge og organist Sven Winther Topp takkes for korrekturspil. Audiolog og organist Niels Morsing takkes for omhyggelig gennemgang af nodematerialet.

Søborg, februar 2003 André Palsgård

Side 4: Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse 

Præludium 1    Side 5
Præludium 2    Side 6
Præludium 3    Side 7
Præludium 4    Side 8
Præludium 5    Side 9
Præludium 6    Side 10
Præludium 7    Side 11
Præludium 8    Side 12
Præludium 9    Side 13
Præludium 10  Side 14
Præludium 11  Side 15
Præludium 12  Side 16
Præludium 13  Side 17
Præludium 14  Side 18
Præludium 15  Side 19
Præludium 16  Side 20  og  Side 21
Præludium 17  Side 22  og  Side 23
Præludium 18  Side 24  og  Side 25
Præludium 19  Side 26  og  Side 27
Præludium 20  Side 28

André Palsgård, 2003 og 2016

Retur til orgelnoder
Retur til forsiden