Retur til orgelnoder
Retur til forsiden


Trykte orgelnoder fra andre forlag
Denne side indeholder overvejende ældre kompositioner for orgel - stykker, jeg selv har været glad for at spille. Noderne er i originaltryk, hvis det er tilladt. Ellers er de omskrevet. Pdf-filerne kan printes. Påbegyndt marts 2018.  André Palsgård
Oversigten er ordnet alfabetisk efter komponistens efternavn.

Arthur Allin (1847-1926).
Domorganist i Aarhus 1888-1915. Han komponerede orgelmusik, symfonier, strygekoncerter, vokalmusik o. a., men kun få værker er blevet trykt.
Partita over "Her vil ties, her vil bies"   Side 1    Side 2    Side 3  

Johann-Jakob Ammann (1754-1818). Tysk musiker, komponist og organist. Hans musikuddannelse er ikke nærmere kendt. 
Messe i A-dur Komponeret 1814. Skrevet for sopran, bas og orgel. Kan spilles firehændigt for 2 orglerKyrie    Side 1, 2 og 3    Gloria    Side 1, 2 og 3

Anonym polsk komponist o.1598.
Polsk dans
   Side 1

 
Floriano Arresti (1667-1717). Italiensk organist og komponist. Blev i 1689 undervist hos Bernardo Pasquini. Var i en periode organist ved St. Maria in Trastevere. Hans store værker er gået tabt.
Ricercare    Side 1    Side 2  

Johann Christoph Bach (1642-1703).
Tysk komponist og organist. Født i Arnstadt. Søn af Johann Sebastian Bachs grandonkel og onkel til J. S. Bachs første hustru.
Koralbearbejdelse over  "Vor Gud han er så fast en borg"    Side 1

Johann Sebastian Bach (1685-1750). Født i Eisenach i Tyskland. Faderen lærte ham at spille violin og cembalo. Blev forældreløs som 10-årig. Boede derefter hos sin ældre broder Johann Christoph Bach, der  fortsatte undervisningen. Fra 1703 fik han musikalsk uddannelse i Lüneburg. Arbejdede som musiker i protestantiske kirker og ved hoffet i Weimar. Fra 1723 kantor ved St. Thomas Kirche i Leipzig. Komponerede for cembalo, orgel, kor og orkester. Udgav egne kompositioner fra 1726.
"Herzliebster Jesu". Koralbearbejdelse    Side 1

Adriano Banchieri (1568-1634). Italiener født i Bologna, hvor han også døde. Han blev Benedictinermunk i 1587. Komponist, musikteoretiker, organist og digter. Komponerede bl. a. madrigalkomedier og orgelmusik. Orgelværkerne blev udgivet 1. gang 1605 under navnet "L'Organo Suonarino" (Italiensk: Suonare=at spille).
Sonata    Side 1
Dialogo per Organo (fra
"L'Organo Suonarino" udg. 1605)    Side 1

Padre Davide da Bergamo (1791-1863). Italiensk munk, komponist og organist. Orgelstykkerne herunder hører til genren "Teater-kirkeorgelmusik".
Suonatina per offertorio e postcomunio  (C-dur. Vivace - Più moderato - Più mosso - Moderato - Più mosso)     Side 1    Side 2    Side 3
Suonatina per offertorio e postcomunio  (C-dur. Allegro non troppo - Più mosso)    Side 1    Side 2    Side 3
Elevazione
(Recitativo - Andante Cantabile - Allegro con spirito)    Side 1    Side 2    Side 3 

Jørgen Ditleff Bondesen
(1855-1939). Komponist, organist og musikteoretiker. Født i København. Fik undervisning hos Gebauer.  Studerede 1873-1875 på Musikkonservatoriet i København som elev af bl. a. G. Matthison-Hansen, J. P. E. Hartmann og N. W. Gade. Allerede i studietiden vikarierede han for lærerne. 1883-1901 var han lærer i klaver og teori på konservatoriet i København. Derefter flyttede han til Århus, hvor han ledede det nyoprettede konservatorium indtil 1926. Udgav flere musikteoretiske lærebøger og komponerede romancer, åndelige sange, orkesterværker og orgelmusik. Døde i Århus.
Præludium ("Befal du dine Veje")
beregnet for 2 manualer og pedal    Side 1 og 2
 
William Byrd (1543-1623).
Engelsk organist og komponist, der omtales som "Musikkens fader". Studerede hos komponisten Thomas Tallis. 
Coranto    Side 1  
La Volta I    Side 1

Georg Böhm (1661-1730).
Tysk komponist og organist. Studerede ved universitetet i Jena i årene 1684-1690. Fungerede derefter som organist ved St. Johannis Kirche i Lüneburg resten af sit liv. Komponerede kantater og musik for orgel og cembalo. 
Partita i 8 dele over "Ach wie flüchtig, ach wie nichtig"
   Side 1   Side 2    Side 3    Side 4    Side 5  

Francesco Girolamo Diruta (1561-1610).
Italiensk organist og komponist. Komponerede især gejstlig musik: Messer, motetter, salmer og orgelmusik.
Ricercare    Side 1  

John Dowland (1563-1626).
Now, o now I need must depart  Fra "Ayre of four parts". London 1597. 1. del    Side 1

Johann Kasper Ferdinand Fischer (o.1650-1746).
Blev født og opvoksede i Bøhmen. Fik publiceret mange værker, mens han levede, men mange andre værker er gået tabt. Fra 1695 til sin død var han kapelmester hos hertug Ludwig Wilhelm af Baden. 
Ricercar over "Komm Heiliger Geist"
  Side 1   
Præludium og Fuga i Es-dur    Side 1 og 2

César (Auguste Jean Guillaume Hubert) Franck (1822-1890). Født i Liège (nuv. Belgien). Komponist, pianist, organist, musiklærer. Gav koncerter fra 1834. Studerede i Pais fra 1835. Rejste rundt i Frankrig og demonstrerede nye orgler bygget af Aristide  Cavaillé-Coll. Blev professor ved musikkonservatoriet i Paris 1872. Blev fransk statsborger.
Fra 1858 til sin død organist i Saint Clotilde i Paris.
Noël angevin  Nr. 3 i  "L'organiste - Recueil de Pièces orgue ou harmonium" (Udg. 1890)     Side 1

Girolamo Alessandro Frescobaldi (1583-1643). Født i Ferrara, Italien. Studerede hos Luzzascho i Ferrara. Inspireret af Ascanio  Mayon, Giovanni Maria Trabaci og Claudio Merulo. Var organist i Peterskirken i Rom i årene 1608-1628 og 1634 til sin død. Den musikalske organisation Capella Giubia holdt til her.Han blev en berømt komponist for tasteinstrumenter.  Hans trykte udgivelser fik betydning for J. J. Froberger, J. S. Bach, Henry Purcell m. fl.
Quattro Corrente    Side 1-4

Johann Jacob Froberger (1616-1667).
Variationen "Auff die Maÿerin"    Side 1    Side 2    Side 3    Side 4    Side 5
Ricercare (1. del)    Side 1 og 2

Jacob Gallus (1550-1591).
Født i nuværende Slovenien. Kendt for sin kirkemusik, bl. a. store korværker. Fra 1585 til sin død organist i Prag.
Responsorium: "Ecce quomodo moritur (Prag 1587)    Side 1     Side 2  

Starling Goodwin (1711-1774). F
ødt i London. Blev blind som 10-årig efter skoldkopper. Komponerede såvel kirkelig som verdslig musik. Ved sin død var han organist ved 4 kirker.
9 interludier     Side 1 og 2 og 3  

Franz Joseph Haydn (1732-1809). Østrigsk komponist, pianist og kapelmester. Skabte sonateformen og den klassiske symfoni i 4 satser. Komponerede over 100 symfonier.
Finale. Stykket er skrevet for 4-hændigt piano, men kan også spilles af 2 organister på 2 orgler eller på 2 manualer på 1 orgel.    Side 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, og 8

Louis Kæstel (1877-1955).
Lærer ved Tolstrup skole og organist ved Øster Egesborg Kirke i mange år. I 1913 udkom "10 Præ- og Postludier. I 1915 udkom "12 Præ- og Postludier".  I 1920 udkom "24 Præ- og Postludier".
Postludium nr. 1 af "10 Præ- og Postludier" ("Som Foraarssolen morgenrød")  Side 1 og 2  
Postludium nr. 3 af "10 Præ- og Postludier"    Side 1 og 2
Postludium nr. 6 af "10 Præ- og Postludier" ("Mig hjertelig nu længes")    Side 1
Festpræludium, nr. 6 af "24 Præ- og Postludier for orgel eller Harmonium" (udg. 1920)    Side 1

Laurids Lauridsen (1882-1946).  Født i Arnborg ved Herning som søn af gårdejer. Blev som lille barn blind p.g.a. sygdom. Blev som 10-årig optaget på Det Kgl. Blindeinstitut i København. Lærte Orgel- og klkaverspil og musikteori. Blev senere optaget på Musikkonservatoriet i København. Bestod organisteksamen
i 1904. Var organist i Skive Kirke fra 1910 til sin død. Komponerede orgelmusik, klavermusik, sange og kammermusik. Skrev musikken med blindeskrift. Organist Aksel Agerby oversatte fra blindeskrift til noder.  "24 smaa Præludier" (Opus 26) blev udgivet i 1934 på Aksel Agerbys Musikforlag, København.
Præludium nr. 1 af  "24 smaa Præludier"    Side 1

Louis James Alfred Lefébure-Wély (1817-1869) blev født i Paris som søn af en organist. Han studerede orgel og klaver på musikkonservatoriet i Paris og fik derefter ansættelse som organist i kirker i Paris. I årene 1847-1857 ved Madeleine-kirken, der havde et nybygget Cavaillé-Coll orgel, og fra 1863 til sin død St. Sulpicekirken, der netop havde fået et nyt Cavaillé-Coll orgel. Han var kendt af sin samtid som en dygtig komponist og improvisator, der forstod at udnytte det moderne orgels muligheder.
Sortie i Es-dur    8 sider

Jacques-Nicolas Lemmens (1823-1881). Født i Frankrig nær den Belgiske grænse. Faderen, der var landsbyorganist, blev hans første spillelærer. Han modtog undervisning flere steder, bl. a. på konservatoriet i Bruxelles, hvor han  senere blev lærer i årene 1849-1869. Han koncerterede i Europa. Han udgav mange nodebøger, deraf lærebogen Ècole d'Orgue" (udg.1862). Lemmens udtales som det læses på dansk.
Prélude - nr. 1 af "Six petites pièces doigtées" (fingersætningsøvelser) fra
"Ècole d'Orgue"      Side 1
Prélude - nr. 2 af "Six petites pièces doigtées" (fingersætningsøvelser) fra "Ècole d'Orgue"      Side 1
Offertoire
- nr. 3 af "Six petites pièces doigtées" (fingersætningsøvelser) fra "Ècole d'Orgue"  Side 1
Prélude - nr. 4 af "Six petites pièces doigtées" (fingersætningsøvelser) fra "Ècole d'Orgue"      Side 1
Élévation - nr. 5 af "Six petites pièces doigtées" (fingersætningsøvelser) fra "Ècole d'Orgue"   Side 1
Élévation - nr. 6 af "Six petites pièces doigtées" (fingersætningsøvelser) fra "Ècole d'Orgue"   Side 1
Prélude - nr. 1 af "Deux Pièces"
fra "Ècole d'Orgue"    Side 1 og 2

Hans Christian Lumbye (1810-1874). Dansk komponist og dirigent. 1824-1839 militærmusiker (trompetist). Dannede derefter eget orkester. 1843-1872 kapelmester i Tivolis koncertsal med hyppige koncertturneer i ind- og udland. Komponerede ca. 600 danse og marcher. Skrev desuden sange og teatermusik og orkesterfantasier.
Resedavals    Side 1 og 2

Louis Marchand
(1669-1732).
Var født i musikalsk, fransk familie og blev en kendt, virtuos organist og cembalist og komponist. De få kompositioner, der har overlevet, stammer fra hans ungdom. 
Plein-jeu fra "Pièces d'orgue"    Side 1  
Fond d'orgue fra "Pièces d'orgue"    Side 1

Gerald Martin (1912-2007). Hans fødenavn var Denes Agay. Han blev født i Ungarn i en lille by nær Budapest. I 1939 flygtede han fra nazisterne til USA. Hans jødiske forældre blev døde i koncentrationslejren i Auschwitz. Når han komponerede klassiske stykker, anvendte han sit fødenavn, mens han til mere populære kompositioner brugte pseudonymet Gerald Martin. Han døde i Californien.
Rolling Stone    Side 1 og 2

L. Michelot (Maitre de Chapelle de N. D.-des-Champs, Paris).
Prière (Fra nodebog udgivet 1894)    Side 1

Don Luis Milan (o. 1500-1560) var spanier og ansat ved hoffet hos vicekongen af Valencia, Ferdinand af Aragonien, som
vihuelaspiller (et instrument i slægt med guitaren).
Pavane (Fra samlingen Libro de musica udgivet 1536)    Side 1

Melvin James Oliver, kaldenavn "Sy" (1910-1988). Amerikansk trompetist, sanger og arrangør. 1939-1946 fast arrangør for Tommy Dorsey ( "Opus one" og "On the sunny side of the street" er fra denne periode). Fra 1946 kortvarigt eget orkester. Arrangør for Count Basie, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald m. fl.
Opus one    Side 1 og 2

Johann Pachelbel (1653-1706).
Tysk organist og komponist. Komponerede store mængder kirkelig og verdslig musik.
Ein Betlied zu Christo ("Allein zu dir, Herr Jesu Christ")    Side 1    Side 2  
Magnificat-Fugen    Side 1 og 2
Fuga (C-dur)    Side 1
"Ach Herr, mich armen Sünder" (Koral. "Herzlich tut mich verlangen", "Mig hjertelig nu længes", "Befal du dine veje". Mel.: H. L. Hassler 1601)    Side 1 og 2
Præludium i F-dur    Side 1
Præludium i G-dur    Side 1
Præludium i A-dur og Præludium i C-dur    Side 1

Bernado Pasquini (1637-1710).
Italiener. Komponerede operamusik, oratorier og kompositioner for orgel og cembalo. Var kendt i sin samtid for sin virtuositet på cembalo.
Pastorale (1.del)  Side 1

Jakob Praetorius (1586-1651). Tysk organist og komponist. Født i Hamburg. Arbejdede i mange år til sin død som organist ved Petrikirche i Hamburg. Fra 1603 leder af Sweelinckskolen.
Allein Gott in der Höh' sei Ehr (Tema og 3 variationer)    Side 1, 2 , 3 og 4

Michael Praetorius (1571-1621). Tysk organist og komponist. Søn af Luthersk præst. Skolegang i Torgau og Zerbst. Studerede teologi og filosofi i Franfurt an der Oder. Fik undervisning i orgel hos Johann Walther. Skønt han ikke havde modtaget formel musikundervisning, fik han alligevel ansættelse som organist ved Marienkirche i samme by 1587-1589. Fra o. 1592 blev han ansat som organist ved kapellet hos hertugen af Braunschweig-Wolfenbüttel. Fra 1604-1613 var han kapelmester samme sted. Fra 1615 til sin død var han kapelmester ved hoffet i Dresden. Hans første kompositioner er fra tiden o. 1602. Hans produktion omfatter verdslige danse, messer, motetter, hymner etc. for orgel. Desuden udgav han musikteoretiske bøger, der bl. a. beskriver instrumenter og datidens opførelsespraksis.
Weinachtslied (Kan spilles som responsorium for 2 orgler)    Side 1 og 2
 
Niels Otto Raasted (1888-1966).
Dansk organist og komponist. Studerede ved Det Danske Musikkonservatorium og hos Max Reger i Leipzig. Domorganist ved Vor Frue Kirke i København.  
Præludium nr. 17 fra "18 smaa Præludier"    Side 1  D
Præludium nr. 18 fra "18 smaa Præludier"    Side 1

André Raison (164?-1719).
Født og uddannet som organist nær Paris. Var kendt i sin samtid og fik udgivet 2 samlinger af orgelmusik (1688 og 1714).
Domine Deus, Agnus Dei   Side 1    Side 2  

Bernardo Sabadini (?-1718).
Italiensk operakomponist. Eneste overlevende værk er dette.
Praeambulum    Side 1   

Charles John Stanley (1712-1786). Født nær London. Blev blind som 2-årig efter fald. Begyndte at studere musik som 7-årig hos Maurice Greene, der var organist ved St. Pauls Cathedral. Blev som 9-årig vikarierende organist ved Allehelgenskirken (+). Blev fastansat organist ved samme kirke som 11-årig. Blev som 14-årig ansat som organist ved St. Andrew's, Holborn. Tog bachelor i Musik som den yngste nogensinde ved Oxford Universitet som 17-årig. Var 1734-1786 ansat som organist ved The Temple church, hvor der blev afholdt koncerter for orgel og cembalo. John Stanley komponerede til opera, kantater, oratorier m. m.. Han udgav i 1748-1754  3 bind med frie kompositioner for orgel (voluntaries).
Voluntary, Opus VII, No. 9    Side 1, 2, 3 og 4

F. V. Tryde (f. 1865).
Præludium   Side 1

Johann Gottfried Walther (1684-1748). Født i Erfurt i Tyskland. Fik som barn undervisning i sang og orgel.Var organist i St. Thomas Kirche i Erfurt i årene 1702-1707. Var derefter organist  ved Weimar Stadtkirche indtil sin død. Fra 1721 var han desuden leder af  hertug Wilhelm Ernsts orkester.  Skrev i 1708 en afhandling om musikteori - Praecepta musikalischen Komposition - der blev udgivet 1955. Han var kendt i sin samtid for sine koralbearbejdelser og arrangementer for orgel af Albinonis koncerter.
"Meinen Jesum lass ich nicht" - Partita i 6 dele.    Side 1    Side 2    Side 3    Side 4    Side 5    Side 6 og 7
"Wie soll ich dich empfangen" (Koral. "Mig hjertelig nu længes", "Befal du dine veje". Mel.: H. L. Hassler 1601    Side 1

Domenico Zipoli (1688-1726).
Født i Italien i 1688.  I 1707 var han med en jesuittisk missionær i Argentina. Senere fik han undervisning i orgel i Firenze og kom til at arbejde hos Scarlatti i Napoli. I 1709 fik han musikundervisning i Bologna. I 1710 kom han til Rom og blev elev hos Bernardo Pasquini. Han blev i Rom i 6 år. De sidste af disse år arbejdede han ved Roms jesuitterkirke. I 1716 meldte han sig ind i jesuitterordenen og sejlede til Sydamerika. Han var organist i katedralen i Cordoba i Argentina og studerede til præst indtil sin død i 1726. Han var en af de mest kendte organister i den del af Sydamerika, der blev regeret af europæiske lande. 3 oratorier komponeret før 1716 er gået tabt.  Han udgav i 1715 en nodebog med musik for cembalo og orgel. Den har overlevet.
Pastorale (Partita i 3 dele)    Side 1 og 2 og 3  
All' Elevazione    Side 1 og 2

Thorvald Aagaard (1877-1937). Født i Ringe på Fyn. På  Musikkonservatoriet var han elev af Th. Laub og Carl Nielsen. Var i en årrække organist ved  Ryslinge Valgmenighed og højskolelærer på Ryslinge Højskole. Komponerede kammermusik, korsange, melodier til tidens folkelige sange, f. eks. "Spurven sidder stum bag kvist" og "Jeg ser de bøgelyse øer", kantater, salmemelodier og orgelpræludier. Udgav  i 1911 "Melodier til Sangbog for Skolen og Hjemmet" og 1922 sammen med Laub og Carl Nielsen "Folkehøjskolens Melodibog". Udgav  "25 Præludier for Orgel uden Pedal eller Harmonium" (    ) og "26
Præludier for Orgel uden Pedal eller Harmonium" (1932).
Præludium nr. 24 fra "25 Præludier for Orgel uden Pedal eller Harmonium"    Side 1
Præludium nr. 25 fra "25 Præludier for Orgel uden Pedal eller Harmonium"    Side 1 og 2


Påbegyndt marts 2018, André Palsgård
Retur til orgelnoder
Retur til forsiden