Retur til orgelnoder
Retur til forsiden


Trykte orgelnoder fra andre forlag
Denne side indeholder overvejende ældre kompositioner for orgel - småstykker, jeg selv har været glad for at spille.
Noderne er i originaltryk, hvis det er tilladt. Ellers er de omskrevet. Pdf-filerne kan printes. Påbegyndt marts 2018.  André Palsgård
Alfabetisk oversigt ordnet efter komponistens efternavn:

Arthur Allin (1847-1926): Partita over "Her vil ties, her vil bies"   Side 1    Side 2    Side 3  Domorganist i Aarhus 1888-1915. Han komponerede orgelmusik, symfonier, strygekoncerter, vokalmusik o. a., men kun få værker er blevet trykt.
Floriano Arresti (1667-1717): Ricercare    Side 1    Side 2  Italiensk organist og komponist. Blev i 1689 undervist hos Bernardo Pasquini. Var i en periode organist ved St. Maria in Trastevere. Hans store værker er gået tabt.
Johann Christoph Bach (1642-1703): Koralbearbejdelse over  "Vor Gud han er så fast en borg"    Side 1  Tysk komponist og organist. Født i Arnstadt. Søn af Johann Sebastian Bachs grandonkel og onkel til J. S. Bachs første hustru.
William Byrd (1543-1623): Coranto    Side 1  Engelsk organist og komponist, der omtales som "Musikkens fader". Studerede hos komponisten Thomas Tallis. 
Georg Böhm
(1661-1730): Partita i 8 dele over "Ach wie flüchtig, ach wie nichtig"    Side 1   Side 2    Side 3    Side 4    Side 5  
Tysk komponist og organist. Studerede ved universitetet i Jena i årene 1684-1690. Fungerede derefter som organist ved St. Johannis Kirche i Lüneburg resten af sit liv. Komponerede kantater og musik for orgel og cembalo.
Francesco Girolamo Diruta (1561-1610): Ricercare    Side 1   Italiensk organist og komponist. Komponerede især gejstlig musik: Messer, motetter, salmer og orgelmusik.
John Dowland (1563-1626): Now, o now I need must depart. Fra "Ayre of four parts". London 1597. 1. del    Side 1
Johann Kasper Ferdinand Fischer (o.1650-1746): Ricercar over "Komm Heiliger Geist"   Side 1   Blev født og opvoksede i Bøhmen. Han fik publiceret mange værker, mens han levede, men mange andre værker er gået tabt. Fra 1695 til sin død var han kapelmester hos hertug Ludwig Wilhelm af Baden.
Johann Kasper Ferdinand Fischer (o.1650-1746): Fuga (i Es-dur) af  "Præludium og Fuga"    Side 1
Johann Jacob Froberger (1616-1667): Variationen "Auff die Maÿerin"    Side 1    Side 2    Side 3    Side 4    Side 5
Johann Jacob Froberger (1616-1667): Ricercare (1. del)    Side 1 og 2
Jacob Gallus (1550-1591): Responsorium: "Ecce quomodo noritur (Prag 1587)    Side 1     Side 2   Født i nuværende Slovenien. Kendt for sin kirkemusik, bl. a. store korværker. Fra 1585 til sin død organist i Prag.
Starling Goodwin (1711-1774): Interlude (G-dur. Moderato)    Side 1  Født i London. Blev blind som 10-årig efter skoldkopper. Komponerede såvel kirkelig som verdslig musik. Ved sin død var han organist ved 4 kirker.
Louis Kæstel (-): Postludium nr. 1 af "10 Præ- og Postludier"
("Som Foraarssolen morgenrød" Side 1 og 2  Lærer ved Tolstrup skole og organist ved Øster Egesborg Kirke i mange år.
Louis Kæstel (-): Postludium nr. 3 af "10 Præ- og Postludier"    Side 1 og 2
Louis Marchand (1669-1732): Plein-jeu fra "Pièces d'orgue"    Side 1  Var født i musikalsk familie og blev en kendt, virtuos organist og cembalist og komponist. De få kompositioner, der har overlevet, stammer fra hans ungdom.
Louis Marchand (1669-1732): Fond d'orgue fra "Pièces d'orgue"    Side 1
L. Michelot (Maitre de Chapelle de N. D.-des-Champs, Paris): Prière (Fra nodebog udgivet 1894)    Side 1
Johann Pachelbel (1653-1706): Ein Betlied zu Christo ("Allein zu dir, Herr Jesu Christ")    Side 1    Side 2  Tysk organist og komponist. Komponerede store mængder kirkelig og verdslig musik.
Johann Pachelbel (1653-1706): Magnificat-Fugen    Side 1 og 2
Johann Pachelbel (1653-1706): Fuga (C-dur)    Side 1
Bernado Pasquini (1637-1710): Pastorale (1.del)  Side 1  Komponerede operamusik, oratorier og kompositioner for orgel og cembalo. Var kendt i sin samtid for sin virtuositet på cembalo.
Niels Otto Raasted (1888-1966): Præludium nr. 17 fra "18 smaa Præludier"    Side 1  Dansk organist og komponist. Studerede ved Det Danske Musikkonservatorium og hos Max Reger i Leipzig. Domorganist ved Vor Frue Kirke i København.  
Niels Otto Raasted (1888-1966): Præludium nr. 18 fra "18 smaa Præludier"    Side 1
André Raison (164?-1719):
Domine Deus, Agnus Dei   Side 1    Side 2  
Født og uddannet som organist nær Paris. Var kendt i sin samtid og fik udgivet 2 samlinger af orgelmusik (1688 og 1714).
Bernardo Sabadini (?-1718): Praeambulum    Side 1   Italiensk operakomponist. Eneste overlevende værk er dette. 


Påbegyndt marts 2018, André Palsgård
Retur til orgelnoder
Retur til forsiden