Retur til orgelnoder
Retur til forsiden


Trykte orgelnoder fra andre forlag
Denne side indeholder overvejende ældre kompositioner for orgel - stykker, jeg selv har været glad for at spille.
Noderne er i originaltryk, hvis det er tilladt. Ellers er de omskrevet.
Pdf-filerne kan printes.
Påbegyndt marts 2018.  André Palsgård

Oversigten er ordnet alfabetisk efter komponistens efternavn.


John Alcock (1715-1806). Engelsk organist og komponist. Som dreng korsanger ved St. Paul's Cathedral. Blev i 1729 elev af den kun 2 år ældre John Stanley. 1737-1741 organist ved Sct. Andrew's Church i Plymouth. Var aktiv som organist ved forskellige kirker indtil 1790. Fik i 1755 Bacheloreksamen i musik ved Oxford Universitet. Komponerede og udgav såvel verdslig som kirkelig musik, deraf mange koraler. I 1771 udgav han "10 Voluntaries for the Orgel or Harpsichord".
Voluntary VII  af  "10 Voluntaries for the Orgel or Harpsichord"     Side 1, 2, 3, 4 og 5
Voluntary VIII  af
 "10 Voluntaries for the Orgel or Harpsichord". 1. del (Grave)      Side 1      
Hele Voluntary VIII    
Side 1, 2, 3 og 4

Arthur Allin
(1847-1926).
Domorganist i Aarhus 1888-1915. Han komponerede orgelmusik, symfonier, strygekoncerter, vokalmusik o. a., men kun få værker er blevet trykt.
Partita over "Her vil ties, her vil bies"   Side 1, 2 og 3  

Johann-Jakob Ammann (1754-1818). Tysk musiker, komponist og organist. Hans musikuddannelse er ikke nærmere kendt. 
Messe i A-dur Komponeret 1814. Skrevet for sopran, bas og orgel. Kan spilles firehændigt for 2 orglerKyrie    Side 1, 2 og 3    Gloria    Side 1, 2 og 3

Anonym (Fra Chocênsky-manuskriptet med kompositioner gennem 100 år, udg. 1830).
Præambulum nr. 2     Side 1

Anonym:
Julesalme fra Jugoslavien
, o. 1530? Siden er vistnok fra Dansk Kirkemusiker-Tidende    Side 1


Anonym fransk komponist
 
Muscadin,
o.
den franske revolution 1794-96    Side 1

Anonym
Frantzösches Liedelein Ex. G. Tema med 4 variationer     Side 1, 2, 3, 4 og 5

Anonym polsk komponist
 
Polsk dans,
o. 1598.  Side 1

Anonym engelsk komponist. Kompositionen er udgivet 1770 i en samling voluntaries.     
Voluntary i a-moll
    Side 1, 2 og 3 

Floriano Arresti (1667-1717). Italiensk organist og komponist. Blev i 1689 undervist hos Bernardo Pasquini. Var i en periode organist ved St. Maria in Trastevere. Hans store værker er gået tabt.
Ricercare    Side 1 og 2

Johann Christoph Bach (1642-1703).
Tysk komponist og organist. Født i Arnstadt. Søn af Johann Sebastian Bachs grandonkel og onkel til J. S. Bachs første hustru.
Koralbearbejdelse over  "Vor Gud han er så fast en borg"    Side 1

Johann Sebastian Bach (1685-1750). Født i Eisenach i Tyskland. Faderen lærte ham at spille violin og cembalo. Blev forældreløs som 10-årig. Boede derefter hos sin ældre broder Johann Christoph Bach, der  fortsatte undervisningen. Fra 1703 fik han musikalsk uddannelse i Lüneburg. Arbejdede som musiker i protestantiske kirker og ved hoffet i Weimar. Fra 1723 kantor ved St. Thomas Kirche i Leipzig. Komponerede for cembalo, orgel, kor og orkester. Udgav egne kompositioner fra 1726.
"Herzliebster Jesu". Koralbearbejdelse    Side 1
"Wenn ich einmal soll scheiden" ("Befal du dine veje")   Side 1

Adriano Banchieri (1568-1634). Italiener født i Bologna, hvor han også døde. Han blev Benedictinermunk i 1587. Komponist, musikteoretiker, organist og digter. Komponerede bl. a. madrigalkomedier og orgelmusik. Orgelværkerne blev udgivet 1. gang 1605 under navnet "L'Organo Suonarino" (Italiensk: Suonare=at spille).
Sonata    Side 1
Dialogo per Organo (fra
"L'Organo Suonarino" udg. 1605)    Side 1

Jonathan Battishill (1738-1801). Begyndte som 9-årig i drengekoret ved St. Pauls Cathedal, London. Da stemmen gik i overgang, studerede han orgel og direktion hos komponisten Charles King. Blev dirigent ved Royal Opera House o. 1756. Optrådte desuden ved koncerter som solotenor og ved orgelkoncerter, hvor han var kendt for at kunne improvisere.
Komponerede verdslig musik til teater, pantomimer og opera, og kirkelig musik for kor og orgel. Blev i 1764 ansat som organist ved St. Clement, East Cheap, og 3 år senere desuden ved Christ Church, Newgate Street. Fungerede ved begge kirker indtil sin død. 
Air  (musikstykke i enkel, viseagtig form)    Side 1

Ludwig van Beethoven (1770-1827). Kendt tysk komponist og pianist. Har komponeret symfonier, pianokoncerter, pianosonater, strengekvartetter, 1 violinkoncert, 1 messe og 1 opera.
Offersang      Side 1
Præludium     Side 5

Ludvig Birkedal-Barfod (1850-1937). Født i København. Dansk komponist. Uddannet på Musikakademiet som elev af Gebauer. Blev 1873 ansat som organist ved Metodistkirken i København. 1877 blev han ansat som organist ved Vor Frue Kirke i Svendborg. 1894 blev han ansat som organist ved den nyåbnede Marmorkirke i København. Han komponerede for sang, klaver, harmonium og orgel. Udgav etuder. Blev i 1905 lærer i teori og orgel ved Matthison-Hansens musikinsitut.
Præludium nr. 2 af "24 smaa Præludier i alle Tonearter komponerede for Harmonium"      Side 1
Præludium nr. 3 af "24 smaa Præludier i alle Tonearter komponerede for Harmonium"      Side 1
Præludium nr. 4 af "24 smaa Præludier i alle Tonearter komponerede for Harmonium"        Side 1
Præludium nr. 8 af "24 smaa Præludier i alle Tonearter komponerede for Harmonium"      Side 1
Præludium nr. 9 af "24 smaa Præludier i alle Tonearter komponerede for Harmonium"      Side 1

John Bull (1563-1628). Engelsk organist, virginalist, korleder, musiklærer, orgelbygger og komponist. Blev som 10-årig optaget i drengekoret  i Hereford Cathedral og året efter  i Chapel Royal i London. Han fik samtidig orgelundervisning. Han blev 1582 ansat som organist og kantor i Hereford Cathedral. Afsluttede i 1586 studier ved Oxford Universitet og blev 10 år senere på dronning Elizabeths anbefaling musikprofessor ved Gresham College i London. Efter dronningens død i 1603 blev han ansat ved hoffet hos kong James. Han flyttede til Flanderne 1613. Her fortsatte han som organist og orgelbygger. Han udgav o. 1612 den første trykte nodebog for cembalo, virginal og orgel (Parthenia = virgin, for virginaler) med 21 kompositioner af ham selv, William Byrd, Orlando Gibbons og anonyme. Han døde i Antwerpen.
The kings' hunting jigg (
Dans, på fransk gigue)      Side 1, 2, 3 og 4 

Erskine Butterfield (1913-1961). Amerikaner, født i Syracuse, New York. Begyndte tidligt at spille piano. Studerede piano  i Newark, New Jersey. Komponist. Optrådte som pianist, sanger og i bands i 1930erne - 1950erne. Optrådte i radioen fra 1930erne. Fik indspillet en hel del plader. Kendt for sin boogie-woogie- og swingstil.
Butterscotch    Side 1, 2 og 3

Padre Davide da Bergamo (1791-1863). Italiensk munk, komponist og organist. Orgelstykkerne herunder hører til genren "Teater-kirkeorgelmusik".
Suonatina per offertorio e postcomunio  (C-dur. Vivace - Più moderato - Più mosso - Moderato - Più mosso)     Side 1    Side 2    Side 3
Suonatina per offertorio e postcomunio  (C-dur. Allegro non troppo - Più mosso)    Side 1    Side 2    Side 3
Elevazione
(Recitativo - Andante Cantabile - Allegro con spirito)    Side 1    Side 2    Side 3 

Jørgen Ditleff Bondesen
(1855-1939). Komponist, organist og musikteoretiker. Født i København. Fik undervisning hos Gebauer. Studerede 1873-1875 på Musikkonservatoriet i København som elev af bl. a. G. Matthison-Hansen, J. P. E. Hartmann og N. W. Gade. Allerede i studietiden vikarierede han for lærerne. 1883-1901 var han lærer i klaver og teori på konservatoriet i København. Derefter flyttede han til Århus, hvor han ledede det nyoprettede konservatorium indtil 1926. Udgav flere musikteoretiske lærebøger og komponerede romancer, åndelige sange, orkesterværker og orgelmusik. Døde i Århus.
Præludium
("Befal du dine Veje") beregnet for 2 manualer og pedal    Side 1 og 2

Dietrich Buxtehude
(1637-1707). Slægtsnavnet stammer fra byen af samme navn sydvest for Hamburg. Her slog forfædrene sig ned i 1500-tallet. Faderen kom fra Oldesloe i Holsten og blev organist i Santa Maria kyrka i Hälsingborg i 1637.
Formentlig blev DB født der. 1641 flyttede familien til Danmark, da faderen blev organist ved Sankt Olai Kirke i Helsingør. Familien talte dansk. DB blev i 1657 som 20-årig ansat som organist ved Santa Maria kyrka i Hälsingborg, men 1658 mistede Danmark Skåne til svenskerne, hvorefter han rejste til Danmark. 1660 blev han organist i Sct. Maria Kirke i Helsingør og  i 1668 Mariakirken i Lübeck. Folk valfartede til hans berømte aftenkoncerter i adventstiden, således kom J. S. Bach til fods i 1705 dertil. DB komponerede kirkelige vokalværker, kantater og orgelmusik. Det meste blev ikke udgivet, men reddet, fordi hans elever lavede afskrifter af dem.
Sarabande
i  F-dur    Side 1
Sarabande
i G-dur    Side 1
 
William Byrd (1543-1623).
Engelsk organist og komponist, der omtales som "Musikkens fader". Studerede hos komponisten Thomas Tallis. 
Coranto    Side 1  
La Volta I    Side 1

Georg Böhm (1661-1730).
Tysk komponist og organist. Studerede ved universitetet i Jena i årene 1684-1690. Fungerede derefter som organist ved St. Johannis Kirche i Lüneburg resten af sit liv. Komponerede kantater og musik for orgel og cembalo. 
Partita i 8 dele over "Ach wie flüchtig, ach wie nichtig"
   Side 1, 2, 3, 4, 5 og 6

Christian Cappelen (1845-1916). Blev født i Drammen. Studerede klaver og komposition på musikkonservatoriet i Leipzig i 3 år fra 1860.Bosatte sig derefter i Kristiania og optrådte som pianist i det philharmoniske selskab. Fra 1868 organist ved forskellige kirker i Drammen. Blev 1867 organist ved Vor Frelsers Kirke i Kristiania og i 1889 lærer i messe- og kirkesang ved det praktisk teologiskeseminarium. Optrådte som orgelvirtuos overalt i Norge. Komponerede klaverstykker, solosange, korsange, orgelstykker og 2 kantater.
Præludium "Lover den Herre"    Side 1

H. Claus (?-?).
Bön    Side 1

Christen Christensen (1871-1952). Født i Maabjerg Sogn. Forældrene var husmand N. Chr. Christensen og hustru Maren Kristine Jacobsen. Seminarist fra Aarhus 1895. Elev af Birkedal-Barfod. CC blev ansat som organistvikar ved Holstebro Sognekirke i januar 1914. August 1916 blev han fastansat og nåede at holde 25-års jubilæum, før han fratrådte september 1939. I Holstebro Sognekirke spillede CC på et 18 stemmers pneumatisk orgel med 2 manualer og pedal. Orglet blev bygget i 1908 og var det største orgel, der udgik fra kirkeorgelafdelingen på Danmarks største harmoniumsfabrik: Joh. P. Andresen & Co., Ringkjøbing. CC havde også sin gang i Holstebro Frimenighedskirke (senere Valgmenighedskirke) og i missionshuset. CC udgav i 1918 en lille harmoniumskole, der udkom i 5 oplag, sidst i 1942. Forlaget O. Lohse udgav i 1936 "12 små Salmemelodier ved Chr. Christensen, Lærer og Organist i Holstebro". Lærerhvervet udøvede han på Danmarksgades skole. Musikundervisningen foregik i CCs hjem på et harmonium med 1 manual og uden pedal. CC var meget produktiv og forærede mange af sine elever håndskrevne koralbearbejdelser.
Et udvalg af koralbearbejdelser findes i "Små orgelkompositioner fra skrivebordsskuffer, 1. bog" og "Små orgelkompositioner fra skrivebordsskuffer, 2. bog" og  under "Utrykte noder".

Pieter (Pietro) Cornet (o. 1570/80-1633). Flamsk organist og komponist. Født i Brüssel. Var organist i Sankt Nicholas Kirke i Brüssel i årene 1603-1606. Var hoforganist hos Albert VII og hans hustru Infanta fra 1606. Fungerede også som orgelsagkyndig og orgelbygger. Skrev verdslig og kirkelig musik for tasteinstrumenter, bl. a. 2 couranter med varationer, 1 toccata og 18 fantasier.
Courante med 4 variationer     Side 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8
Uddrag af ovenstående Courante    Side 1

Francois Couperin (1631-1701). Fransk musiker og komponist (ikke at forveksle med  "den store" Francois Couperin (1668-1733)). Hans kendteste værk er nodebogen "Pièces d'orgue", der består af 2 messer - en til sognekirker og en til klosterkirker.
Benedicimus te  indgår i sognekirkemessen i 
"Pièces d'orgue".   Side 1
Kyrie er indledningen til klostermessen i "Pièces d'orgue".    Side 1

Francesco Girolamo Diruta (1561-1610).
Italiensk organist og komponist. Komponerede især gejstlig musik: Messer, motetter, salmer og orgelmusik.
Ricercare    Side 1  

John Dowland (1563-1626).
Now, o now I need must depart  Fra "Ayre of four parts". London 1597. 1. del    Side 1

Johann Kasper Ferdinand Fischer (o.1650-1746).
Blev født og opvoksede i Bøhmen. Fik publiceret mange værker, mens han levede, men mange andre værker er gået tabt. Fra 1695 til sin død var han kapelmester hos hertug Ludwig Wilhelm af Baden. 
Ricercar pro Festis Pentecostalibus super Initium Cantilenae: "Komm Heiliger Geist, mit deiner Genad"
  Side 1   
Præludium og Fuga i Es-dur    Side 1 og 2
Fuga     Side 1

César (Auguste Jean Guillaume Hubert) Franck (1822-1890). Født i Liège (nuv. Belgien). Komponist, pianist, organist, musiklærer. Gav koncerter fra 1834. Studerede i Pais fra 1835. Rejste rundt i Frankrig og demonstrerede nye orgler bygget af Aristide  Cavaillé-Coll. Blev professor ved musikkonservatoriet i Paris 1872. Blev fransk statsborger.
Fra 1858 til sin død organist i Saint Clotilde i Paris.
Noël angevin  Nr. 3 i  "L'organiste - Recueil de Pièces orgue ou harmonium" (Udg. 1890)     Side 1

Girolamo Alessandro Frescobaldi (1583-1643). Født i Ferrara, Italien. Studerede hos Luzzascho i Ferrara. Inspireret af Ascanio  Mayon, Giovanni Maria Trabaci og Claudio Merulo. Var organist i Peterskirken i Rom i årene 1608-1628 og 1634 til sin død. Den musikalske organisation Capella Giubia holdt til her.Han blev en berømt komponist for tasteinstrumenter.  Hans trykte udgivelser fik betydning for J. J. Froberger, J. S. Bach, Henry Purcell m. fl.
Quattro Corrente    Side 1, 2, 3 og 4
Praeambulum (F-dur)    Side 1
Praeambulum (Primi toni)    Side 1
Passacagli    Side 1 og 2
Partite sopra Passacagli    Side 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7
Toccata cromatica     Side 1, 2, 3 og 4
Toccata cromatica arrangeret for orgel uden pedal     Side 1,2 og 3

Carl Almann Holger Friisholm (1882-1969). Organist ved Sct. Laurentius Kirke, Kerteminde (Oplysning i Dansk Organist- og Kantorforenings Præludiesamling for Orgel eller Harmonium (udg. 1928)).
Præludium    Side 1

Johann Jacob Froberger (1616-1667).
Variationen "Auff die Maÿerin"     Side 1, 2, 3, 4, 5 og 6         
Ricercare (1. del)    Side 1 og 2

Jacob Gallus (1550-1591).
Født i nuværende Slovenien. Kendt for sin kirkemusik, bl. a. store korværker. Fra 1585 til sin død organist i Prag.
Responsorium: "Ecce quomodo moritur (Prag 1587)    Side 1 og 2  

Georg Goltermann (1824-1898). Tysk cellist og komponist.
Præludium    Side 1

Starling Goodwin (1711-1774). F
ødt i London. Blev blind som 10-årig efter skoldkopper. Komponerede såvel kirkelig som verdslig musik. Ved sin død var han organist ved 4 kirker.
9 interludier     Side 1, 2 og 3  

William Goodwin (?-1784). Engelsk komponist. Organist vedSt. Bartholomew's, Royal Exchange i London. 1. udgivelse (1776) var "Twelve Voluntaries for the Organ or Harpsichord".
Voluntary I af "Twelve Voluntaries for the Organ or Harpsichord"     Side 1, 2, 3, 4 og 5

Edvard Grieg (1843-1907). Internationalt berømt norsk komponist og pianist. Studerede 1868-1862 på musikkonservatoriet i Leipzig.

I balladetone      Side 1

Sophus Halle (1862-1924). Sophus Halfdan Halle blev født i Rødby. I årene 1879-1882 fik han læreruddannelse på Jonstrup seminarium, hvor han blev undervist i orgel og musikteori af Carl Mortensen. I 1882 blev Sophus Halle ansat som kommunelærer i København og fortsatte sine musikstudier hos Nebelong (orgel) og Otto Malling (Teori). Han vikarierede i forskellige kirker og var fra 1896 organist ved Immanuelskirken indtil 1905, hvor han blev udnævnt til skoleinspektør ved Hans Tavsens Skole. Samtidig indstillede han sin praktiske musikervirksomhed. Sophus Halle udgav bl. a. en meget udbredt Retskrivningsordbog (1904) og deltog i debatten om Laubs reform af kirkesangen, som han var kritisk overfor. Sophus Halle komponerede orgelstykker, sange og salmer. Hans Opus I: Præ- og Postludier for orgel eller Harmonium (1892) blev ligesom hans Modulationslære (1900) meget udbredte og kom i flere oplag. Flere af Sophus Halles sange og salmer som f. eks. Nu falmer skoven og Alt staar i Guds Faderhaand blev også populære uden dog at kunne fortrænge de "gamle" melodier af hhv. Nebelong og Henrik Rung. Sophus Halle komponerede flere samlinger af skolesange for børn og udgav koralmelodier: Psalmebogens Melodier ( 1904) og arrangementer for kor: Blandet Kor (1905). Halle var engageret i den folkelige sang bl. a. som medstifter af Dansk Korforening og som medlem af en Sangkommission, der var nedsat af Københavns Skoledirektion.
12 Præ- og Postludier componerede for Orgel eller Harmonium udg. 1892 (findes under nodebøger udgivet af andre forlag).
25 Præ- og Postludier for Orgel eller Harmonium udg. 1918 (findes under nodebøger udgivet af andre forlag).
Bøn (Beskærm, o Gud, vort gamle Land). Udgivet i Dansk Kirkemusiker Tidende 1923    Side 1

Erik Christian Hoff (1832-1894) Norsk organist, komponist og dirigent. Født i Bergen. Udgav 1878 melodibog til samtlige autoriserede salmebøger. Skrev "Guds menighed, syng" m. m. Døde i Kristiania.
Præludium     Side 1

Franz Joseph Haydn (1732-1809). Østrigsk komponist, pianist og kapelmester. Skabte sonateformen og den klassiske symfoni i 4 satser. Komponerede over 100 symfonier.
Finale. Stykket er skrevet for 4-hændigt piano, men kan også spilles af 2 organister på 2 orgler eller på 2 manualer på 1 orgel.    Side 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8

Gundorph Jørgensen (1874-1937), organist ved Brahetrolleborg Slotskirke, Korinth Station. Han udgav en serie af nodebøger med titlen: Præludier for Orgel eller Harmonium komponerede for Kirke og Hjem. 1. samling med 19 stykker blev udgivet i 1917, 2. samling med 25 stykker blev udgivet 1919, 3. samling med 24 stykker blev udgivet ?, 4. samling med 22 stykker blev udgivet ?, 5. samling med 33 stykker blev udgivet 1933.
Nr.   5 af  "25 Præludier og Postludier for Orgel eller Harmonium" komponerede for Kirke og Hjem (udg. 1919)     Side 1
Nr.   6 af
 "25 Præludier og Postludier for Orgel eller Harmonium" komponerede for Kirke og Hjem (udg. 1919)     Side 1
Nr.   8 af  "25 Præludier og Postludier for Orgel eller Harmonium" komponerede for Kirke og Hjem (udg. 1919)     Side 1
Nr. 11 af  "25 Præludier og Postludier for Orgel eller Harmonium" komponerede for Kirke og Hjem (udg. 1919)     Side 1
Nr. 29 af "33 Præludier og Postludier for Orgel eller Harmonium"
komponerede for Kirke og Hjem (udg. 1933)    Side 1
Nr. 30 af "33 Præludier og Postludier for Orgel eller Harmonium" komponerede for Kirke og Hjem (udg. 1933)    Side 1  

Georg Friedrich Kauffmann (1679-1735). Tysk barokkomponist. Komponerede primært kirkemusik for orgel. Han studerede tangentinstrumenter hos J. H. Buttstett i Erfurt og orgel og komposition hos J. F. Alberti i Merseburg. Da Alberti skadede højre hånd i 1698, overtog Kauffmann hans embede som hof- og domorganist ved katedralen. Han blev senere kirkemusikdirektør og hofkapelmester. Han udgav 1733 egne koralbearbejdelser under titlen " Harmonische Seelenlust".
"O heiliger Geist, o Heiliger Gott" -"O little one sweet"
    Side 1

Justin Heinrich Knecht (1752-1817). Tysk komponist født i Biberach an der Riss, hvor han blev undervist i orgel og andre tasteinstrumenter, violin og sang. Han var optaget på et luthersk collegium i Esslingen am Neckar fra 1768 til 1771, hvorefter han blev luthersk lærer og musikdirektør i Biberach, der var et selvstændigt fyrstedømme indtil 1803. Han blev organist i St. Martin's kirche i 1792 - en kirke, hvor både protestanter og katolikker kom. Han komponerede kantater, operamusik, orkestermusik, kammermusik, musik for orgel og piano og udgav også musikteoretiske bøger.
Præludium    Side 1 og 2

Ole Koppang ( 1842-1932). Norsk lærer, organist og komponist. Tog lærereksamen i 1860. Tog timer piano, orgel og harmonilære i Christiania (Oslo), og studerede sangundervisning i Stockholm og København. Arbejdede som organist i Oslo til han var 80 år gammel. Var censor ved organisteksamen ved Oslos musikkonservatorium. Han udgav sangbøger og "Ved Orglet - foredragsstykker for kirke og hjem" (6 hefter med orgelstykker af forskellige komponister foruden ham selv.
Postludium     Side 1

Præludium "Nu velan, vær frisk til mode"    Side 1
Præludium    Side 1

Louis Kæstel (1877-1955). Lærer ved Tolstrup skole og organist ved Øster Egesborg Kirke i mange år. I 1913 udkom "10 Præ- og Postludier for Orgel eller Harmonium" . I 1915 udkom "12 Præ- og Postludier for Orgel eller Harmonium".  I 1920 udkom "24 Præ- og Postludier for Orgel eller Harmonium" .
Postludium nr. 1 af "10 Præ- og Postludier for Orgel eller Harmonium" ("Som Foraarssolen morgenrød")  Side 1 og 2  
Postludium nr. 3 af "10 Præ- og Postludier
for Orgel eller Harmonium"    Side 1 og 2
Postludium nr. 6 af "10 Præ- og Postludier
for Orgel eller Harmonium" ("Mig hjertelig nu længes")    Side 1
Præludium nr. 1 af "12 Præ- og Postludier for Orgel eller Harmonium"     Side 1
Postludium nr. 2 af 
"12 Præ- og Postludier for Orgel eller Harmonium" ("Den signede dag")     Side 1 og 2
Festpræludium, nr. 6 af "24 Præ- og Postludier for Orgel eller Harmonium"     Side 1
Præludium nr. 10 af
"24 Præ- og Postludier for Orgel eller Harmonium" ("Kirkeklokke, ej til Hovedstæder")    Side 1

Laurids Lauridsen (1882-1946).  Født i Arnborg ved Herning som søn af gårdejer. Blev som lille barn blind p.g.a. sygdom. Blev som 10-årig optaget på Det Kgl. Blindeinstitut i København. Lærte Orgel- og klaverspil og musikteori. Blev senere optaget på Musikkonservatoriet i København. Bestod organisteksamen
i 1904. Var organist i Skive Kirke fra 1910 til sin død. Komponerede orgelmusik, klavermusik, sange og kammermusik. Skrev musikken med blindeskrift. Organist Aksel Agerby oversatte fra blindeskrift til noder.  "24 smaa Præludier" (Opus 26) blev udgivet i 1934 på Aksel Agerbys Musikforlag, København.
Præludium nr. 1 af  "24 smaa Præludier"    Side 1
Præludium nr. 6 (D-Moll) af "24 smaa Præludier"    Side 1

Nicolas Le Bègue (o. 1631-1702). Fransk komponist, organist og cembalist. Født i Laon i Frankrig. Slog sig ned i Paris 1650, hvor han boede til sin død. Blev hurtigt kendt som en af landets bedste organister. Fungerede som orgelkonsulent rundt om i landet.
Les Cloches    Side 1, 2 og 3
"Puer nobis nascitur"     Side 1

Louis James Alfred Lefébure-Wély (1817-1869) blev født i Paris som søn af en organist. Han studerede orgel og klaver på musikkonservatoriet i Paris og fik derefter ansættelse som organist i kirker i Paris. I årene 1847-1857 ved Madeleine-kirken, der havde et nybygget Cavaillé-Coll orgel, og fra 1863 til sin død St. Sulpicekirken, der netop havde fået et nyt Cavaillé-Coll orgel. Han var kendt af sin samtid som en dygtig komponist og improvisator, der forstod at udnytte det moderne orgels muligheder.
Sortie i Es-dur    8 sider

Jacques-Nicolas Lemmens (1823-1881). Født i Frankrig nær den Belgiske grænse. Faderen, der var landsbyorganist, blev hans første spillelærer. Han modtog undervisning flere steder, bl. a. på konservatoriet i Bruxelles, hvor han  senere blev lærer i årene 1849-1869. Han koncerterede i Europa. Han udgav mange nodebøger - en af dem var lærebogen Ècole d'Orgue" (udg.1862). Lemmens udtales som det læses på dansk.
Prélude - nr. 1 af "Six petites pièces doigtées" (fingersætningsøvelser) fra
"Ècole d'Orgue"      Side 1
Prélude - nr. 2 af "Six petites pièces doigtées" (fingersætningsøvelser) fra "Ècole d'Orgue"      Side 1
Offertoire
- nr. 3 af "Six petites pièces doigtées" (fingersætningsøvelser) fra "Ècole d'Orgue"  Side 1
Prélude - nr. 4 af "Six petites pièces doigtées" (fingersætningsøvelser) fra "Ècole d'Orgue"      Side 1
Élévation - nr. 5 af "Six petites pièces doigtées" (fingersætningsøvelser) fra "Ècole d'Orgue"   Side 1
Élévation - nr. 6 af "Six petites pièces doigtées" (fingersætningsøvelser) fra "Ècole d'Orgue"   Side 1
Prélude - nr. 1 af "Deux Pièces"
fra "Ècole d'Orgue"    Side 1 og 2
Nr. 3 af "Six priéres"     Side 1 og 2
Nr. 5 af "Six priéres"     Side 1

Fanfare     Side 1, 2, 3, 4 og 5

L. Liebig (?-?). No. 2 af "Sechs Festvorspiele für die Orgel. (Udg. 1886, Leipzig)    Side 1, 2 og 3

Jean Baptiste Lully (1632-1685). Født i Firenze i Italien. En tiggermunk lærte ham musikkens begyndelsesgrunde og lærte ham at spille guitar. En fransk hertug tog drengen med til Paris, hvor han blev kammertjener for den franske konge Ludvig den XIVs kusine. Han blev en dygtig danser, komponerede morsomme sange og udviklede sig til violinvirtuos. Han fik af kongen  til opgave at omorganisere hoforkestret. Han grundlagde den franske opera, komponerede komiske balletter i samarbejde med Molière og komponerede kirkemusik. Den foreliggende Sarabande er formentlig skrevet for cembalo, men kan fint fremføres på orgel.
Sarabande    Side 1

Hans Christian Lumbye (1810-1874). Dansk komponist og dirigent. 1824-1839 militærmusiker (trompetist). Dannede derefter eget orkester. 1843-1872 kapelmester i Tivolis koncertsal med hyppige koncertturneer i ind- og udland. Komponerede ca. 600 danse og marcher. Skrev desuden sange og teatermusik og orkesterfantasier.
Resedavals    Side 1 og 2

Louis Marchand
(1669-1732).
Var født i musikalsk, fransk familie og blev en kendt, virtuos organist og cembalist og komponist. De få kompositioner, der har overlevet, stammer fra hans ungdom. 
Fond d'orgue fra "Pièces d'orgue"    Side 1
Plein-jeu fra "Pièces d'orgue"    Side 1  
Trio - uddrag     Side 1

Gerald Martin (1912-2007). Hans fødenavn var Denes Agay. Han blev født i Ungarn i en lille by nær Budapest. I 1939 flygtede han fra nazisterne til USA. Hans jødiske forældre blev døde i koncentrationslejren i Auschwitz. Når han komponerede klassiske stykker, anvendte han sit fødenavn, mens han til mere populære kompositioner brugte pseudonymet Gerald Martin. Han døde i Californien.
Rolling Stone    Side 1 og 2

L. Michelot (Maitre de Chapelle de N. D.-des-Champs, Paris).
Prière (Fra nodebog udgivet 1894)    Side 1

Don Luis Milan (o. 1500-1560) var spanier og ansat ved hoffet hos vicekongen af Valencia, Ferdinand af Aragonien, som
vihuelaspiller (et instrument i slægt med guitaren).
Pavane (Fra samlingen Libro de musica udgivet 1536)    Side 1

Friedrich Christian Samuel Mohrheim (1719-1780). Musiker og komponist. Født nær Erfurt, Tyskland. Var elev i Thomasschule (grundlagt 1212) i Leipzig i årene 1733-1736.
Mohrheim var elev af og kopist for Johan Sebastian Bach i disse år. (Bach var Thomaskantor ved Sct. Thomas Kirke i Leipzig i årene 1723-1750).  Mohrheim blev senere kapelmester i Danzig (nuv. Gdansk) i Polen. Han døde i Danzig.
"Wie schön leuchtet der Morgenstern" - "Af højheden oprunden er"    Side 1 og 2

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Født i Salzburg. Spillede cembalo som 3-årig. Komponerede som 5-årig. Blev hofmusiker i Salzburg som 17-årig. Komponerede talrige musikværker af enhver slags i sit korte liv. Døde i Wien.
Marcia religioso    Side 1

Johan Henrik Nebelong (1847-1931). Dansk organist og professor. Fra 1864 organist ved fængslet på Christianshavn. Fra 1881 organist og kantor ved Sankt Johannes Kirke. Fra 1890 leder af musikafdelingen på Statens lærerhøjskole. Mangeårig formand for Dansk Organistforening.
"Nu falmer skoven"     Side 1

Melvin James Oliver, kaldenavn "Sy" (1910-1988). Amerikansk trompetist, sanger og arrangør. 1939-1946 fast arrangør for Tommy Dorsey ( "Opus one" og "On the sunny side of the street" er fra denne periode). Fra 1946 kortvarigt eget orkester. Arrangør for Count Basie, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald m. fl.
Opus one    Side 1 og 2

Johann Pachelbel (1653-1706).
Tysk organist og komponist. Komponerede store mængder kirkelig og verdslig musik.
Ein Betlied zu Christo ("Allein zu dir, Herr Jesu Christ")    Side 1    Side 2  
Magnificat-Fugen    Side 1 og 2
Fuga (C-dur)    Side 1
"Ach Herr, mich armen Sünder" (Koral. "Herzlich tut mich verlangen", "Mig hjertelig nu længes", "Befal du dine veje". Mel.: H. L. Hassler 1601)    Side 1 og 2
Præludium i F-dur    Side 1
Præludium i G-dur    Side 1
Præludium i A-dur og Præludium i C-dur    Side 1
Ricercar    Side 1, 2, 3, 4 og 5

Bernado Pasquini (1637-1710).
Italiener. Komponerede operamusik, oratorier og kompositioner for orgel og cembalo. Var kendt i sin samtid for sin virtuositet på cembalo.
Pastorale (1. del)  Side 1

Martin Peerson (o. 1571-73 - o. 1650-51). Engelsk komponist af religiøs og sekulær musik, organist og cembalist. I 1580erne var MP kordreng i St. Pauls Cathedral i London under organist Thomas Mulliner. Han konverterede fra katolicismen til protestantismen for at få adgang til musikstudier på Oxford universitet. Han blev bachelor of music 1613 og blev umiddelbart efter leder af drengekoret i Canterbury Cathedral. I 1624 blev han leder af koret i St. Pauls Cathedral.
The fall of the leafe     Side 1 og 2

Michael Pilgaard
(Andersen) (f. 1956). Organist, ansat ved Sæby Vor Frue Kirke 1984-2000. Lærer ved kirkemusikskolen i Vestervig 1983-1985. Koralbearbejdelsen over "Nu falmer skoven" blev trykt i håndskrevet form i 1990 i "Nyt fra Vestervig Kirkemusikskole".
Præludium over "Nu falmer skoven"    Side 1     Koral 1889 af J. H. Nebelong    Side 1

Jakob Praetorius (1586-1651). Tysk organist og komponist. Født i Hamburg. Arbejdede i mange år til sin død som organist ved Petrikirche i Hamburg. Fra 1603 leder af Sweelinckskolen.
Allein Gott in der Höh' sei Ehr (Tema og 3 variationer)    Side 1, 2 , 3 og 4

Michael Praetorius (1571-1621). Tysk organist og komponist. Søn af Luthersk præst. Skolegang i Torgau og Zerbst. Studerede teologi og filosofi i Franfurt an der Oder. Fik undervisning i orgel hos Johann Walther. Skønt han ikke havde modtaget formel musikundervisning, fik han alligevel ansættelse som organist ved Marienkirche i samme by 1587-1589. Fra o. 1592 blev han ansat som organist ved kapellet hos hertugen af Braunschweig-Wolfenbüttel. Fra 1604-1613 var han kapelmester samme sted. Fra 1615 til sin død var han kapelmester ved hoffet i Dresden. Hans første kompositioner er fra tiden o. 1602. Hans produktion omfatter verdslige danse, messer, motetter, hymner etc. for orgel. Desuden udgav han musikteoretiske bøger, der bl. a. beskriver instrumenter og datidens opførelsespraksis.
Weinachtslied (Kan spilles som responsorium for 2 orgler)    Side 1 og 2
 
Niels Otto Raasted (1888-1966).
Dansk organist og komponist. Studerede ved Det Danske Musikkonservatorium og hos Max Reger i Leipzig. Var domorganist ved Vor Frue Kirke i København.  
Præludium nr. XI
fra "18 smaa Præludier"     Side 1
Præludium nr. XII fra "18 smaa Præludier"     Side 1
Præludium nr. XVII fra "18 smaa Præludier"    Side 1  
Præludium nr. XVIII fra "18 smaa Præludier"    Side 1

André Raison (164?-1719).
Født og uddannet som organist nær Paris. Var kendt i sin samtid og fik udgivet 2 samlinger af orgelmusik (1688 og 1714).
Amen dialogue    Side 1 og 2
Sanctus    Side 1
Domine Deus, Agnus Dei   Side 1    Side 2  

Christian Heinrich Rinck (1770-1846). Tysk komponist og organist. Studerede hos Johann Christian Kittel og blev kantor ved musikskolen i Darmstadt. Fra 1813 hoforganist i Damstadt. Har komponeret mange orgelværker.
Præludium over "Hvo ikkun lader Herren råde"    Side 1

Johan Helmich Roman (1694-1758). Faderen var af en finsk slægt ved navn Raumannus (fra Raumo). JHR blev født i Sverige. Optrådte 7 år gammel som violinspiller ved hoffet i Stockholm. Blev medlem af hofkapellet som 16-årig.  Foretog koncert- og studierejser i  udlandet. Blev i 1721 vicedirigent for hoforkestret og 6 år senere hofkapelmester. Komponerede et bredt spektrum af musik.
Gigue     Side 1

Bernardo Sabadini (?-1718).
Italiensk operakomponist. Eneste overlevende værk er dette.
Praeambulum    Side 1   

Samuel Scheidt (1587-1654). Tysk organist og komponist. 1603 blev han hjælpeorganist ved Moritzkirche i Halle. 1607-1609 studerede han hos Jan Pieter Sweelinck i Amsterdam. 1609 blev han hoforganist i Halle og 1620 desuden hofkapelmester i Halle. 1616-1616 arbejdede han sammen med Michael Praetorius. Han udgav 1624 Tysklands første trykte nodebog med 5-liniede nodesystemer - "Tabulatura nova" - en samling af værker for orgel og clavicord. Han har komponeret verdslig musik, fugaer, ca. 100 koraler, koralforspil m. m.
"Wachet auf, ruft uns die Stimme" - "Sions vægter hæver røsten"     Side 1

Franz Peter Schubert (1797-1828). Østrigsk komponist og pianist. Kendt for sine ca. 600 lieder. Har desuden skrevet symfonier, kirkelige korværker, klaverværker og operamusik.
Pax vobiscum (Fred med Eder)    Side 1
Litani     Side 1

Charles John Stanley (1712-1786). Født nær London. Blev blind som 2-årig efter fald. Begyndte at studere musik som 7-årig hos Maurice Greene, der var organist ved St. Pauls Cathedral. Blev som 9-årig vikarierende organist ved Allehelgenskirken (+). Blev fastansat organist ved samme kirke som 11-årig. Blev som 14-årig ansat som organist ved St. Andrew's, Holborn. Tog bachelor i Musik som den yngste nogensinde ved Oxford Universitet som 17-årig. Var 1734-1786 ansat som organist ved The Temple church, hvor der blev afholdt koncerter for orgel og cembalo. John Stanley komponerede til opera, kantater, oratorier m. m.. Han udgav i 1748-1754  3 bind med hver 10 frie kompositioner
(voluntaries) for orgel  - opus V, VI og VII.
Voluntary, Opus VII, No. 9    Side 1, 2, 3 og 4
Siciliano  (Indledningen til Voluntary I af X i Opus VI)    Side 1

Georg Philip Telemann (1681-1767).  Tysk komponist af overordentlig store mængder
kirkelig og verdslig musik: 1750 kantater, 40 passioner, 6 oratorier, 16 messer, salmer, motetter, orgelværker, 50 operaer, 1000 instrumentalværker, sonater, triosonater, kvartetter. Født i Magdeburg. Lærte sig at spille på mange forskellige instrumenter i skolen, der udlånte instrumenter, og komponerede sine første kompositioner som 10-årig. Førte et meget omskifteligt liv, som det bliver for omfattende at beskrive her.
Fughetta    Side 1 og 2

Frederik Vilhelm Tryde (1865-?). Lærer ved Hørsholm Skole 1889-1940. Organist.
Præludium   Side 1

William Walond (1719-1768). Engelsk organist og komponist. Var ansat som organist ved Christ Church Cathedral i Oxford. Udgav 2 bind  Voluntaries for orgel og cembalo (1752 og 1758).
Siciliana (Begyndelsen af Voluntary III)    Side 1

Johann Gottfried Walther (1684-1748). Født i Erfurt i Tyskland. Fik som barn undervisning i sang og orgel.Var organist i St. Thomas Kirche i Erfurt i årene 1702-1707. Var derefter organist  ved Weimar Stadtkirche indtil sin død. Fra 1721 var han desuden leder af  hertug Wilhelm Ernsts orkester.  Skrev i 1708 en afhandling om musikteori - Praecepta musikalischen Komposition - der blev udgivet 1955. Han var kendt i sin samtid for sine koralbearbejdelser og arrangementer for orgel af Albinonis koncerter.
"Meinen Jesum lass ich nicht" - Partita i 6 dele. Vers 1-5 (manualiter)      Side 1, 2, 3, 4 og 5     Vers 6 (med pedalstemme)    Side 1 og 2   
"Wie soll ich dich empfangen" - Koral. "Mig hjertelig nu længes", "Befal du dine veje". Mel.: H. L. Hassler 1601    Side 1

Charles Wesley (junior) (1757-1834).
Engelsk organist og komponist med ansættelse ved kirke og hof. Søn af metodisten og salmedigteren Charles Wesley (1707-1788) og bror til Samuel Wesley (1766-1837).
Pastorale    Side 1 og 2
Præludium og fuga i G-mol     Side 1, 2, 3, 4 og 5

Samuel Wesley (1766-1837). Født i Bristol. Søn af metodist og salmedigter Charles Wesley. Hans mor Sarah Wesley underviste ham i sang og cembalospil. Fik også undervisning hos organisten ved All Saints' Church, Bristol. Som barn spillede han violin, cembalo og orgel. Var allerede som 8-årig kendt for sine kompositioner. Flyttede til London  1778. Arbejdede som dirigent og musiklærer. Har skrevet motetter, kantater, messer, orgelkoncerter, klaverstykker og over 120 orgelstykker.
Gavotte (for orgel med pedal)     Side 1 og 2
Gavotte (for orgel uden pedal)    Side 1 og 2

Jan Zach (1699-1773) benævnes på tysk Johann Zach. Komponist, violinist og organist. Født i Boehmen (i nuv. Tjekkiet) i hjulmagerfamilie. Kom 1724 til Prag. Var violinist ved kirker og studerede orgel.  Fra 1737 organist ved flere kirker, bl. a. St. Vitus Katedralen i Prag. Hans stridbare psyke førte ham vidt omkring - kapelmester hos en tysk fyrste, korleder ved et kloster i Alsace, musiklærer ved Jesuitterskole i München etc.
Præludium og fuga i C-moll     Side 1, 2, 3, og 4

Friedrich Wilhelm Zachow (1663-1712). Født i Leipzig. Tysk komponist af vokal-, cembalo- og orgelmusik. FWZ fik sin første musikundervisning af faderen, der var fløjtespiller. Han blev i 1684 kantor og organist ved Marktkirche i Halle. Var Georg Friedrich Händels første musiklærer og underviste ham i violin, orgel, cembalo, obo og kontrapunktik.
Præludium over "Her ser jeg da et lam at gå"    Side 1
Præludium over "I dødens bånd vor Frelser lå"     Side 1
Præludium over "Vor Gud han er så fast en borg"     Side 1

Domenico Zipoli (1688-1726).
Født i Italien i 1688.  I 1707 var han med en jesuittisk missionær i Argentina. Senere fik han undervisning i orgel i Firenze og kom til at arbejde hos Scarlatti i Napoli. I 1709 fik han musikundervisning i Bologna. I 1710 kom han til Rom og blev elev hos Bernardo Pasquini. Han blev i Rom i 6 år. De sidste af disse år arbejdede han ved Roms jesuitterkirke. I 1716 meldte han sig ind i jesuitterordenen og sejlede til Sydamerika. Han var organist i katedralen i Cordoba i Argentina og studerede til præst indtil sin død i 1726. Han var en af de mest kendte organister i den del af Sydamerika, der blev regeret af europæiske lande. 3 oratorier komponeret før 1716 er gået tabt.  Han udgav i 1715 en nodebog med musik for cembalo og orgel. Den har overlevet.
Pastorale (Partita i 3 dele)    Side 1 og 2 og 3  
All' Elevazione    Side 1 og 2

Thorvald Aagaard (1877-1937). Født i Ringe på Fyn. På  Musikkonservatoriet var han elev af Th. Laub og Carl Nielsen. Var i en årrække organist ved  Ryslinge Valgmenighed og højskolelærer på Ryslinge Højskole. Komponerede kammermusik, korsange, melodier til tidens folkelige sange, f. eks. "Spurven sidder stum bag kvist" og "Jeg ser de bøgelyse øer", kantater, salmemelodier og orgelpræludier. Udgav  i 1911 "Melodier til Sangbog for Skolen og Hjemmet" og 1922 sammen med Laub og Carl Nielsen "Folkehøjskolens Melodibog". Udgav  "25 Præludier for Orgel uden Pedal eller Harmonium" (    ) og "26
Præludier for Orgel uden Pedal eller Harmonium" (1932).
Præludium nr. 24 fra "25 Præludier for Orgel uden Pedal eller Harmonium"    Side 1
Præludium nr. 25 fra "25 Præludier for Orgel uden Pedal eller Harmonium"    Side 1 og 2


Påbegyndt marts 2018, André Palsgård
Retur til orgelnoder
Retur til forsiden