Retur til orgelnoder
Retur til forsiden


Orgelnodebøger udgivet på forlaget André Palsgård:

André Palsgård:
Responsorium I 
André Palsgård: Responsorium I (Udg. 2004)
Vekselsang for 2 orgler, A4, 8 sider, hvoraf 5 sider noder.
ISBN 87-989315-3-9, ISMN 706779-12-6 

 


Nodebogen kan købes
for 30 kr. + porto hos
André Palsgård, Kildebakkegårds Allé 23 , 2870 Dyssegård
tlf. 20150985,  e-mail apalsgard@gmailcom

Forord   
Responsorium I er tænkt som en vekselsang mellem 2 orgler eller mellem 2 forskellige  registreringer  på 1 orgel.  
Solostykkerne er egnet for en fløjtestemme, f. eks. en blid Gedakt 8'. 
Korsvarene registreres  bedst  med flere stemmer, der synger godt sammen, så der opnås styrke og bredde i udtrykket, 
men undgå  venligst skrigende mixturer og sesquialterae, da det vil give publikum et dårligt  indtryk af  komponisten!         

Søborg, december 2004           André Palsgård

Klik på et sidetal  for at få siden frem i pdf-fil, der kan udprintes:

Side 1

Side 2

Side 3

Side 4

Side 5

Side 6


Side 7


Side 8André Palsgård 2004 og 2016 

Retur til orgelnoder
Retur til forsiden