Retur til orgelnoder
Retur til forsiden


Utrykte kompositioner for orgel
Denne side er oprettet marts 2018. Noderne har ikke været udgivet. Tryk på titlen. Pdf-filen kan printes. André Palsgård

André Palsgård: Julesammenstik (December 1992)    Side 1
André Palsgård: Ludium triviale (Maj 1999)  Side 1
André Palsgård: Ludium 0699 (Juni 1999)    Side 1 
André Palsgård: Tak for mad (Juni 2000)     Side 1     Side 2

 

Christen Christensen (1871-1952). Født i Maabjerg Sogn. Forældrene var husmand N. Chr. Christensen og hustru Maren Kristine Jacobsen. Seminarist fra Aarhus 1895. Elev af Birkedal-Barfod. CC blev ansat som organistvikar ved Holstebro Sognekirke i januar 1914. August 1916 blev han fastansat og nåede at holde 25-års jubilæum, før han fratrådte september 1939. I Holstebro Sognekirke spillede CC på et 18 stemmers pneumatisk orgel med 2 manualer og pedal. Orglet blev bygget i 1908 og var det største orgel, der  udgik fra kirkeorgelafdelingen på Danmarks største harmoniumsfabrik: Joh. P. Andresen & Co., Ringkjøbing. CC udgav i 1918 en lille harmoniumskole, der udkom i 5 oplag, sidst i 1942. Forlaget O. Lohse udgav i 1936 "12 små Salmemelodier ved Chr. Christensen, Lærer og Organist i Holstebro". Lærerhvervet udøvede han på Danmarksgades skole. Lis Markussen var hustru til formanden for missionshuset. Hun var CCs sidste elev. Musikundervisningen foregik i CCs hjem på et harmonium med 1 manual og uden pedal.

Chr. Christensen: "Det kimer nu til Julefest"   Side 1   
Chr. Christensen: "Et barn er født i Bethlehem"   Side 1
Chr. Christensen: "Mægtigste Kriste" (1940)   Side 1     Side 2

 

Erik Staal (1914-1996) tog i 1940 afgangseksamen fra Det Jyske Musikkonservatorium i orgel, violin, klaver og musikteori. I 1943 tog han organisteksamen ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, København. Elev af Emilius Bangert. Videregående studier hos Georg Fjelrad og Aksel Andersen. ES var ansat som organist ved Hammelev Kirke og Enslev Kirke fra 1943 og ved Æbeltoft Kirke i årene 1950-1984 og fra 1971 også Dråby Kirke. Orglet i Æbeltoft Kirke er bygget af Marcussen & Søn i 1963 og har 22 stemmer. ES drev omfattende koncertvirksomhed såvel på orgel som violin. Han spillede gerne egne værker og koketterede med, at hans foretrukne komponist var Henry Terpager (ES’ mellemnavne). Han var iøvrigt kendt for aldrig at fortælle den samme vittighed mere end én gang til samme tilhører. ES noterede sine noder i nogle store, indbundne bøger, der er gået i arv til organist Per Møller, Ryomgaard. Blandt værkerne er der flere partitaer af 8-10 minutters varighed.

Erik Staal: "Jesus, dine dybe vunder" (5/1 1952)    Side 1 (benævnt 40)      Side 2 (Benævnt 41)
Erik Staal: Ricercare (7/3 1961)   Side 1 (benævnt 44)      Side 2 (Benævnt 45)
Erik Staal: Toccata, Koral I, Fuga, Koral II over "For dig, o Herre" (30/8 1953)  Side 1 (benævnt 46)      Side 2 (benævnt 47)       Side 3 (benævnt 48)      Side 4 (benævnt 49)      Side 5 (benævnt 50)       Side 6 (benævnt 51)      Side 7 (benævnt 52)
Erik Staal: "Vær velkommen, Herrens Aar" (31/12 1949)   Side 1
Erik Staal: "Vågn op og slå på dine strenge" (26/1 1961)   Side 1 (benævnt 38)     Side 2 (Benævnt 39)


Hans Sørensen er født i 1942 i Pillemark på Samsø. Tog kirkemusikalsk diplomeksamen i 1971 fra Det Jyske Musikkonservatorium med Georg Fjelrad og Anders Riber som lærere. Ansat ved Struer Kirke december 1970. En stærk interesse for engelsk kirkemusik medførte studieture og korrejse til York. Opførte som en af de første herhjemme "De ni læsninger". Har senere foretaget kor- og koncertrejser til bl. a. Göttingen, Firenze og Grosseto. Har i Struer Kirke stået for mange oratorie- og kantateopførelser for kor, solister og orkester. Fra 2014 organist ved Venø Kirke.  

Hans Sørensen: "Vær velkommen, Herrens år"   Side 1


Påbegyndt marts 2018.
André Palsgård

Retur til orgelnoder
Retur til forsiden