Retur til orgelnodebøger
Retur til Forside


Sophus Halle: 25 Præ- og Postludier for Orgel eller Harmonium (Opus 15)
udgivet 1918

  Denne nodebog kan spilles på instrumenter med eller uden pedalklaviatur.
  Den kan printes fra denne side eller købes for kr. 30.- + porto hos 
  André Palsgård,  apalsgard@gmail.com eller tlf. 20150985
  

Klik på et sidetal og få pdf-filen frem til besigtigelse og printning:

Omslag side 1:
Den originale nodebogs forside
Omslag side 2: Om denne nodebogs tilblivelse - forord ved undertegnede
Omslag side 3: Om komponisten - forord ved undertegnede
Omslag side 4: Et af mig indsat foto af Halle
Side 1:
Forsats
Side 2: Komponisten Halles forord

Side 3:
     Fest-Præludium ("Nu ringer alle Klokker mod Sky")
Side 4:     Postludium ("Det er så yndigt at følges ad")
Side 5:     3. Præludium og 4. Præludium
Side 6:     5. Præludium og 6. Præludium ("Jeg ved et evigt Himmerig")
Side 7:     6. Præludim fortsat og 7. Præludium
Side 8:     8. Passionsmarsch (Palmesøndag)
Side 9:     9. Præludium og 10. Præludium
Side 10: 11. Præludium og 12. Postludium ("Det kimer nu til julefest")
Side 11: 12 Postludium fortsat og 13. Præludium
Side 12: 14. Præludium og 15. Præludium
Side 13: 15. Præludium fortsat og 16. Præludium
Side 14: 17. Præludium og 18. Præludium ("Kimer i klokker")
Side 15: 19. Præludium og 20. Præludium
Side 16: 21. Præludium
Side 17: 22. Præludium og 23. Præludium ( "Krist stod op af Døde", Mel. af Rung)
Side 18: 24. Postludium
Side 19: 24. Postludium fortsat
Side 20: 25. Postludium ("Dejlig er jorden")
Side 21: 25. Postludium fortsat
Side 22: 25. Postludium fortsat
Side 23: 25. Postludium fortsat
Side 24: Original bagside med reklamer for nodebøger

September 2016, André Palsgård


Retur til orgelnodebøger
Retur til Forside