Retur til Artikler og bøger

Gravminder på Stevns fremstillet af Tømrer-Laurits

I 1983, da jeg gjorde forstudier til artiklen "Tømrer-Laurits og musikken i Ll. Heddinge Kirke", kontaktede jeg også pastor Jørgen Fabricius, der kendte Tømrer-Laurits fra sin tid som sognepræst ved Lille Heddinge Kirke. Under samtalen udbrød han pludselig: "Der burde være lavet et lapidarium!" Det krævede en forklaring, og så erfarede jeg, at Tømrer-Laurits også havde fabrikeret gravsten. Men hvordan kan man lave en samling af sten, der er i brug på diverse kirkegårde? Pastor Fabricius mente, at man da ihvertfald kunne have fotograferet dem. Men hvor mange mon der var tilbage? I efteråret 1983 besøgte jeg 28 toppede, stevnske kirkegårde. De ligger alle så smukt med vid udsigt over landskabet. At finde Tømrer-Laurits' sten var som at lede efter svampe. Når man først har fået øje for dem, går det strygende. Bagefter skrev jeg artiklen, der blev trykt i Roskilde Stiftsblad, 1984, nr. 7, side 102-109. Der er i denne internetudgave kun foretaget minimale ændringer i forhold til originalmanuskriptet. Alle fotos er fotograferet af AP i efteråret 1983. 

Tømrer-Laurits
Anders Laurits Pedersen 1884-1969, levede hele sit liv på Stevns. I 1905 fik han eget tømrerværksted i forbindelse med sin bolig i Ll. Heddinges midte. Han boede hele sit liv i Ll. Heddinge på samme sted med kirken som nabo.

Tømrer-Laurits, som han blev kaldt, huskes for sin fantastiske fingersnilde og opfindsomhed, de mange projekter, der lå langt fra hans uddannelse, hans prægning af inventaret i Ll. Heddinge Kirke, hans klokkeprojekter i tårnet og i kirken, hans livfuldhed og tørre humor og frem for alt hans evne til for små beløb at redde defekt mekanik af enhver art, bl. a. ure af enhver størrelse.

Indkøbte sten
Det må siges at være usædvanligt for en tømrer - omend landsbyhåndværker i videste forstand - at sælge gravsten. Men igennem mange år havde Tømrer-Laurits uden for sit værksted en lille indhegning med udstilling af gravsten. Disse gravsten var dog indkøbt og klar til brug. Tømrer-Laurits huggede inskriptionen på bestilling.

     
Til venstre en indkøbt granitsten, som Tømrer-Laurits har hugget inskription og udsmykning i. Teksten er belagt med bladguld (Ll. Heddinge Kirkes kirkegård, ny afd.).
Til højre ses en granitsten indkøbt med udsmykning af træ med bladhang. Tømrer- Laurits har indhugget inskriptionen i stenen, der er fra 1937 (Ll. Heddinge Kirkegård, gl. afd.).


Genbrugssten

Tømrer-Laurits havde en vældig evne til at få noget ud af lidt. Han fremstillede billige gravsten ud fra kasserede sten fra nedlagte gravsteder. Hvis der var god afstand mellem tekstlinierne, sleb han teksten væk og huggede den ny inskription i de oprindelige mellemrum, så teksten stod med udhævede typer. Marmor blev også genanvendt, som det vil fremgå af det følgende.

     
Til venstre ses et eksempel på en brugt granitsten, som Tømrer-Laurits har hugget ny tekst i med udhævede bogstaver. Den oprindelige skrift stod i mellemrummene, der er slebet væk.
Til højre en natursten fra 1933, som Tømrer-Laurits har hugget inskription i (Ll. Heddinge Kirkes kirkegård, ny afd.).

Granitsten
Af særlig interesse er hans støbte gravsten, hvoraf den støbte "granitsten" hører til i den tidligste del af produktionsperioden. Den ældste sten af denne type, jeg har set, er fra 1906 og den yngste fra 1939. De typebetegnelser, jeg anvender i det følgende, er mit eget forsøg på at rubricere stenene, hvis samlede antal opgøres sidst i artiklen
Der er 3 hyppigt forekommende typer sten af den opretstående type. De 3 typer sten kunne kombineres med et antal sokkelsten af forskellig størrelse.

Type 1 stenen har skrå sider og en gavlformet top. Det er den almindeligste stentype. Den blev støbt i 2 størrelser, henholdsvis ca. 56 cm og 76 cm høj.  

      
En af de ældste type 1 sten (fra 1906) med vedbendudsmykning og kors i den sorte glasforplade fremdrages af graver Mogens Banzon fra en jordbunke ved kirkegårdsmuren i Ll. Heddinge Kirkes kirkegårds gl. afd.


Stenen til højre, som var uden forplade, har jeg stående i min have.

Stenene blev fremstillet efter en omhyggeligt hemmeligholdt metode, som jeg har fået beskrevet af Tømrer-Laurits søn, fabrikant Svend Pedersen. Jeg har af en god ven, der var fabrikant og opfinder, fået kritik for, at jeg i min artikel i 1983 afslørede fremstillingsmetoden, for "den slags hemmeligheder skal følge opfinderen i graven". Den mening deler jeg  ikke - og forøvrigt er det for sent nu.

Råmaterialet var bornholmsk granit. De grå granitstykker blev slået til mindre stykker med hammer og håndkraft. derefter blev småstenene hældt i en knusemaskine, der blev drevet med et stort håndsving. Gruset passerede herefter et rystesold, der lod de mindre partikler passere gennem maskerne, mens sten af 2-3 mm størrelse blev opsamlet og anvendt til støbningen. Formene var af træ med indvendig foring af jern. Formens sider var hængslet sammen, mens for- og bagside var boltet sammen.Tømrer-Laurits smurte formens indvendige sider ind i snedkerlim. Formen blev vendt, så den side, der svarede til stenens underside, vendte opad. Herefter blev formen fyldt med granitgrus. Når limen var størknet, hældte han det overskydende granitgrus ud af formen. Et lag grus blev hængende i limen. Det kom til at danne stenens overflade. Herefter hældte han beton i formen. Betonen bestod af en blanding af ral, grus og cement. Betonen størknede og bandt granitgruset samtidig med, at betonens fugtighed opløste limen. Når betonen var tør, kom det vanskelige punkt. Boltene løsnet og formens for- og bagside meget forsigtigt fjernet. De hængslede sider blev trukket fra hinanden, så den støbte sten kom fri af formen. Stenen blev herefter vasket ren for snedkerlim.


Tømrer-Laurits' søn, fabrikant Svend Pedersen, demonstrerer på en brækket, kasseret type 1 sten lagt ved kirkegårdsmuren, hvordan granitlaget udgør et få cm tykt lag, mens resten af stenen består af beton med ral (Højerup gl. Kirkes kirkegård).  


Formens forplade havde en forhøjning, der ikke blev smurt med snedkerlim. Den ca. 1 cm dybe fordybning, der herved fremkom i stenen, havde glat forside. Med 8 klatter tjærekit blev der i denne fordybning fæstnet en glasplade eller marmorplade. Marmorpladerne havde Tømrer-Laurits fra nedlagte gravsteder. Marmorpladernes inskription, udsmykning og evt. forgyldning med bladguld foretog han selv. Langt de fleste sten havde dog en forplade af sort glas, der blev fremstillet på bestilling i Bøhmen. Forlægget tegnede Tømrer-Laurits med blåt farvekridt på papir i fuld størrelse. Det er grunden til, at ikke 2 stens udsmykning (med en enkelt undtagelse) er ens. Udsmykningen kunne være egeløv, palmegrene, kors o. s. v. En evt. forgyldning udførte Tømrer-Laurits selv.


Vareprøve af Bøhmerglas. Som kuriosum kan nævnes, at Tømrer-Laurits stavede sit efternavn med t, skønt han var døbt Pedersen.

           
Type 1 sten:
Til venstre ses en sten fra 1926 med forplade af sort glas udsmykket med egeløv, kors og sentens forneden (Ll. Heddinge Kirkes kirkegård, ny afd.).
Til højre ses en type 1 sten fra 1931 med forplade af hvid marmorplade udsmykket med kors og undertekst (Lyderslev Kirkes kirkegård).

           
Til venstre ses en sten fra 1929 med forplade af sort glas udsmykket med egeløv og kors - og sokkelsten med sort glasplade med sentens (Ll. Heddinge Kirkes kirkegård, ny afd.).
Til højre ses et nærbillede af samme stenfra 1929. Inskriptionen fra 1947 kunne Tømrer- Laurits ikke få udført i Bøhmen så kort tid efter 2. verdenskrigs afslutning. Han måtte selv bearbejde det sorte bøhmerglas med diamant og spidsmejsel for at få de nederste 4 tekstlinier skrevet. Man kan ane svage spor af diamanten. Som man kan forstå, kræver det en sikker hånd, men det havde Tømrer-Laurits også.


Type 1 sten stillet på skrå op ad sin sokkel p.g.a. løs glasplade (Karise Kirkegård)

Små type 1 sten

     
Type 1 sten, lille størrelse.
Til venstre se en barnegravsten fra 1918 med forplade af sort glas med forgyldt tekst og bibelcitat og dekoreret med kors og egeløv med forgyldte agern (Ll. Heddinge Kirkes kirkegård, ny afd.).
Til højre ses en tilsvarende sten med forplade af sort glas med hvidmalet inskription og sentens og dekoreret med kors og snerlemotiv (Vråby Kirkes kirkegård).

     
Type 1 sten, lille størrelse. Overstenene har imod sædvane identisk udsmykning.
Til venstre ses en udateret sten (Smerup Kirkes kirkegård).
Til højre ses en sten fra 1915 (Fakse Ladeplads Kirkes kirkegård).


Type 2 stenen
er afrundet foroven og forsynet med et par "ører".


En af ekskursionsdeltagerne ser på sten med forplade af sort glas udsmykket med kors og egeløv (Magleby Kirkes kirkegård).


Minde for Tømrer-Laurits' svigerfar. Forplade af sort glas udsmykket med kors og egeløv. Udsmykningen adskiller sig fra Maglebystenens udsmykning ved at mangle de 2 øverste agern (Havnelev Kirkes kirkegård).

      
Til venstre: Hældende gravminder på Højerup gl. Kirkes kirkegård. Bemærk de forskellige typer sokkelsten.
Til højre: Stenen i forgrunden af forrige foto: Overstenen er vippet i forhold til sokkelstenen, så man kan se, hvordan overstenen holdes på plads med en bule af beton på sokkelstenenen.

   
Type 2 sten med 2 understen. Til højre udsnit af stenen
. (Højerup gl. Kirkes kirkegård).


Type 3 stenen
er meget enkel i formen. Den slutter foroven med en halvcirkelform.

      grav9b.jpg (26819 bytes)
Type 3 sten:
Til venstre ses en sten fra 1939 med forplade af genbrugsmarmor på såvel oversten som sokkelsten. (Ll. Heddinge Kirkes kirkegård, ny afd.).
Til højre ses  en sten fra 1939 med sort glasforplade med kors på overstenen og sort glasplade med sentens på sokkelstenen. (St. Heddinge Kirkes kirkegård, ny afd.).  
 


Type 4 stenen er en flad sten - nærmest en tavle, der står på skrå eller ligger direkte på jorden. Stenen blev ofte anvendt på barnegravsteder.

      
Type 4 sten:
Til venstre ses en sten fra 1923 med forplade af marmor med egeløv, kors og sentens. (Ll. Heddinge Kirkes kirkegård, gl. afd.).
Til højre: En skærende hvid, forblæst efterårshimmel og grenenes livlige bevægelser spejles tilbage i denne smukke sten fra 1921. Forplade af sort glas
med palmegren og kors. (Hellested Kirkes kirkegård).

Ikke rubricerbare sten
. Det vides ikke, hvormange andre typer sten, Tømrer-Laurits fremstillede. Jeg har fundet 2, der afviger fra de gængse.

     
Ikke rubricerbare sten.
Til venstre ses en barnegravsten fra 1918. Den har en oval forplade af sort glas med sentens forneden. Udhævet kors foroven på stenen. Stenen er skråt afskåret foroven som brudte søjler, der symboliserer det tidligt eller brat afbrudte livsforløb. Den opadvendende flade fremstår dog som de øvrige flader og altså ikke som en brudflade. Der er en metalstift foroven i stenens venstre side. Der har nok siddet en fugl (Karise Kirkes kirkegård).
Til højre ses en ekstra stor sten fra 1911. Overstenen er af form som en type 1 sten og er ca. 1 m høj. Forpladen af marmor bærer et kors. Sokkelstenen bærer en plade af sort Bøhmerglas med sentens og slebet indramning (Vråby Kirkes kirkegård).


Rød sandsten
Fra 1928 fremstillede Tømrer-Laurits en ny type gravsten, der skulle ligne rød sandsten. Her blev kernen støbt først, hvorefter et lag rødfarvet lag af mørtel blev lagt udenpå. Kampestensudsmykningen lavede han på fri hånd ved at trække furer i den endnu ikke hærdede blanding. Det første af den slags gravminder fremstillede han til sin fars grav i 1928. Den yngste gravsten af denne type, som jeg har set, er fra 1944.
  
   
Sandstensmonument fra 1928 fremstillet af Tømrer-Laurits til faderens grav. Forplade, søjler og balkonrækværk er lavet af genbrugsmarmor (Ll. Heddinge Kirkes kirkegård, ny afd.).

      
Herover og herunder: Detaljer af rød sandsten.


Sandstensmonumenter på Højerup ny Kirkes kirkegård. Stenen til højre er fra 1931, stenen til venstre er fra 1944. Bemærk den store forskel i stil og udsmykning. F. eks. er ordet FRED på overliggeren blevet enklere udformet i den yngste sten. Balkonrækværket på denne sten er af zink.


Denne købte sten fra 1927 har inspireret Tømrer-Laurits til at producere sine røde sandsten.

Optælling

Der har uden tvivl været tale om en stor produktion af gravsten igennem ca. 40 år, men kun et fåtal af minderne er tilbage. Det er jo længe siden, at produktionen ophørte, og mange sten må i den forløbne tid være blevet kasseret, når gravsteder er blevet sløjfet. Almindeligvis ligger sten fra nedlagte gravsteder i en stenbunke på kirkegården eller de står stillet op ad kirkegårdsmuren i nogen tid, inden de bliver kørt bort. Jeg har i perioden august-november 1983 optalt de resterende gravsten på 28 stevnske kirkegårde.


Kasserede sten. I midten af stenbunken ses en lille type 1 sten med marmorforplade (Stevns Valgmenigheds kirkegård, Lyderslev).

Optælling august-november 1983 af støbte gravsten fremstillet af Tømrer-Laurits.

Kirkegårde på Stevns:

Alslev, Endeslev, Fakse, Frøslev, Himlingøje, Holtug, Roholte, St. Spjellerup, St. Tårnby, Strøby, Valløby, Varpelev : 0
Fakse Ladeplads: Lille type 1 sten: 1
Havnelev: Normal type1 sten: 2, type 2 sten: 1, type 4 sten: 1                   
Hellested: Type 4 sten: 1
Himlingøje: Type 4 sten: 1
Højerup gl. Kirke: Normal type 1 sten: 3 (den ene defekt og kasseret og opstillet ved kirkegårdsmuren), type 2 sten: 3
Højerup ny Kirke: Normal type 1 sten: 1
Hårlev: Røde sandsten: 2
Karise: Normal type 1 sten: 1, ikke rubricerbar sten: 1
Ll. Heddinge, gl. afd.: Normal type 1 sten: 2 (begge fundet i jordbunke ved kirkegårdsmuren - den ene var kasseret, men intakt, den anden kasseret og defekt). Type 4 sten: 1
Ll. Heddinge, ny afd.: Normal type 1 sten: 4, lille type 1 sten: 1, type 3 sten: 1, rød sandsten: 1
Magleby: Type 2 sten: 1, rød sandsten: 1 ( kasseret, defekt  og opstillet ved kirkegårdsmuren).
Lyderslev: Normal type 1 sten: 1, type 2 sten: 1
Smerup: Normal type 1 sten: 1, lille type 1 sten: 1
Stevns Valgmenighed, Lyderslev: Lille type 1 sten: 1 (kasseret, defekt og opstillet ved kirkemuren).
St. Heddinge, gl. afd.: Normal type 1 sten: 1
St. Heddinge, ny afd.: Type 3 sten: 2
Vråby: Lille type 1 sten: 1, ikke rubricerbar sten: 1

Kort efter optællingen af gravstenene i 1983 dukkede der på Højerup ny Kirkes kirkegård  en velbevaret type 2 sten med 2 understen frem. Den har efter kassation været anvendt som underlag for en anden gravsten.

Samlet resultat:
Normal type 1: 14 intakte + 2 defekte
Lille type 1: 3 intakte + 1 defekt
Type 2: 7 intakte
Type 3: 3 intakte
Type 4: 3 intakte
Ikke rubricerbar: 2 intakte
Røde sandsten : 3 intakte + 1 defekt
Ialt 39 sten


Et rigtigt lapidarium

Heldigvis er der en voksende interesse for at bevare nogle af de gamle kulturminder. På flere kirkegårde ses små opstillinger af gamle sten fra nedlagte gravsteder. Pladsen ved kirkemuren, der igennem århundreder har været anvendt som gravstenenes gravplads, ses også anvendt på en ny måde, idet udvalgte gravsten er blevet stillet op ved kirkemuren netop for at blive set.


Sten nr. 3 fra venstre i forreste række er en købt sten, som Tømrer-Laurits har hugget inskriptionen i. Til venstre for den ses en type 1 sten. I bageste række ses den gravsten fra 1927, der formentlig var forbilledet for sandstensmonumenterne. Den smukke opstilling af gravsten fra nedlagte gravsteder skyldes for en stor del graver Mogens Banzons energi og interesse for at bevare de gamle gravminder (Ll. Heddinge Kirkes kirkegård, ny afd.).Tak til fabrikant Svend Pedersen for oplysninger om hans fars virke og for rundvisning på stevnske kirkegårde.

André Palsgård, maj 2001-2022


Retur til Artikler og bøger