Retur til Artikler og bøger


Danmarks eneste springladeorgel: 

Mesing Kirkes orgel  1951-1999. Bygget i 1886 eller 1887 

Artiklen har været bragt i "Orglet" 2/2018. 

Internetartiklen fra 2016  findes under Historiske orgler 


Mesingorglet hentes i hestestalden til Schackenborg Slot. Orgelkonsulent Michael Thomsen og orgelamatør Steen Ekelund (AP 2016)

André Palsgård, 2022

Retur til Artikler og bøger