Retur til Artikler og bøger

Artiklen findes i bladet Torpare, juni 2013.
Bladet sendes til medlemmer af foreningen "Danske Torpare"
 - en forening for danskere med fritidshus i Sverige.
André Palsgård 2013-2022
Retur til Artikler og bøger