Retur til forsiden

Komponister af orgelmusik
Denne side indeholder en oversigt over orgelkomponister oplistet i alfabetisk orden efter efternavn.
Mange komponistoversigter er mangelfulde, f. eks. indeholder Dansk Komponistforenings oversigt over danske organister kun de komponister, der har været medlem af komponistforeningen. 
De udenlandske komponistoversigter er mangelfulde hvad angår omtale af danske komponister.
Denne oversigt er påbegyndt oktober 2018. Den vil naturligvis aldrig blive fuldendt, men kan forhåbentlig hjælpe nogle, der har ledt forgæves andre steder. Danske organister er mærket med rødt.
André Palsgård


John Alcock (1715-1806). Engelsk organist og komponist. Som dreng korsanger ved St. Paul's Cathedral. Blev i 1729 elev af den kun 2 år ældre John Stanley. 1737-1741 organist ved Sct. Andrew's Church i Plymouth. Var aktiv som organist ved forskellige kirker indtil 1790. Fik i 1755 Bacheloreksamen i musik ved Oxford Universitet. Komponerede og udgav såvel verdslig som kirkelig musik, deraf mange koraler. I 1771 udgav han 10 voluntaries for orgel.

Arthur Allin
(1847-1926).
Domorganist i Aarhus 1888-1915. Han komponerede orgelmusik, symfonier, strygekoncerter, vokalmusik o. a., men kun få værker er blevet trykt.

Johann-Jakob Ammann (1754-1818). Tysk musiker, komponist og organist. Hans musikuddannelse er ikke nærmere kendt. 

Anonyme - se oversigten i trykte noder fra andre forlag.
 
Floriano Arresti (1667-1717). Italiensk organist og komponist. Blev i 1689 undervist hos Bernardo Pasquini. Var i en periode organist ved St. Maria in Trastevere. Hans store værker er gået tabt.

Johann Christoph Bach (1642-1703).
Tysk komponist og organist. Født i Arnstadt. Søn af Johann Sebastian Bachs grandonkel og onkel til J. S. Bachs første hustru.

Johann Sebastian Bach (1685-1750). Født i Eisenach i Tyskland. Faderen lærte ham at spille violin og cembalo. Blev forældreløs som 10-årig. Boede derefter hos sin ældre broder Johann Christoph Bach, der  fortsatte undervisningen. Fra 1703 fik han musikalsk uddannelse i Lüneburg. Arbejdede som musiker i protestantiske kirker og ved hoffet i Weimar. Fra 1723 kantor ved St. Thomas Kirche i Leipzig. Komponerede for cembalo, orgel, kor og orkester. Udgav egne kompositioner fra 1726.

Adriano Banchieri (1568-1634). Italiener født i Bologna, hvor han også døde. Han blev Benedictinermunk i 1587. Komponist, musikteoretiker, organist og digter. Komponerede bl. a. madrigalkomedier og orgelmusik. Orgelværkerne blev udgivet 1. gang 1605 under navnet "L'Organo Suonarino" (Italiensk: Suonare=at spille).

Jonathan Battishill (1738-1801). Begyndte som 9-årig i drengekoret ved St. Pauls Cathedal, London. Da stemmen gik i overgang, studerede han orgel og direktion hos komponisten Charles King. Blev dirigent ved Royal Opera House o. 1756. Optrådte desuden ved koncerter som solotenor og ved orgelkoncerter, hvor han var kendt for at kunne improvisere.
Komponerede verdslig musik til teater, pantomimer og opera, og kirkelig musik for kor og orgel. Blev i 1764 ansat som organist ved St. Clement, East Cheap, og 3 år senere desuden ved Christ Church, Newgate Street. Fungerede ved begge kirker indtil sin død. 

Nicolas Le Bègue (O. 1631-1702). Fransk komponist, organist og cembalist. Født i Laon i Frankrig. Slog sig ned i Paris 1650, hvor han boede til sin død. Blev hurtigt kendt som en af landets bedste organister. Fungerede som orgelkonsulent rundt om i landet.

Erskine Butterfield (1913-1961). Amerikaner, født i Syracuse, New York. Begyndte tidligt at spille piano. Studerede piano  i Newark, New Jersey. Komponist. Optrådte som pianist, sanger og i bands i 1930erne - 1950erne. Optrådte i radioen fra 1930erne. Fik indspillet en hel del plader. Kendt for sin boogie-woogie- og swingstil.

Padre Davide da Bergamo (1791-1863). Italiensk munk, komponist og organist. Mange af orgelstykkerne tilhører genren "Teater-kirkeorgelmusik".

Jørgen Ditleff Bondesen
(1855-1939). Komponist, organist og musikteoretiker. Født i København. Fik undervisning hos Gebauer.  Studerede 1873-1875 på Musikkonservatoriet i København som elev af bl. a. G. Matthison-Hansen, J. P. E. Hartmann og N. W. Gade. Allerede i studietiden vikarierede han for lærerne. 1883-1901 var han lærer i klaver og teori på konservatoriet i København. Derefter flyttede han til Århus, hvor han ledede det nyoprettede konservatorium indtil 1926. Udgav flere musikteoretiske lærebøger og komponerede romancer, åndelige sange, orkesterværker og orgelmusik. Døde i Århus.

Dietrich Buxtehude
(1637-1707). Slægtsnavnet stammer fra byen af samme navn sydvest for Hamburg. Her slog forfædrene sig ned i 1500-tallet. Faderen kom fra Oldesloe i Holsten og blev organist i Santa Maria kyrka i Hälsingborg i 1637.
Formentlig blev DB født der. 1641 flyttede familien til Danmark, da faderen blev organist ved Sankt Olai Kirke i Helsingør. Familien talte dansk. DB blev i 1657 som 20-årig ansat som organist ved Santa Maria kyrka i Hälsingborg, men 1658 mistede Danmark Skåne til svenskerne, hvorefter han rejste til Danmark. 1660 blev han organist i Sct. Maria Kirke i Helsingør og  i 1668 Mariakirken i Lübeck. Folk valfartede til hans berømte aftenkoncerter i adventstiden, således kom J. S. Bach til fods i 1705 dertil. DB komponerede kirkelige vokalværker, kantater og orgelmusik. Det meste blev ikke udgivet, men reddet, fordi hans elever lavede afskrifter af dem.
 
William Byrd (1543-1623).
Engelsk organist og komponist, der omtales som "Musikkens fader". Studerede hos komponisten Thomas Tallis. 

Georg Böhm (1661-1730).
Tysk komponist og organist. Studerede ved universitetet i Jena i årene 1684-1690. Fungerede derefter som organist ved St. Johannis Kirche i Lüneburg resten af sit liv. Komponerede kantater og musik for orgel og cembalo. 

H. Claus (?-?).

Francois Couperin (1631-1701). Fransk musiker og komponist (ikke at forveksle med  "den store" Francois Couperin (1668-1733)). Hans kendteste værk er nodebogen "Pièces d'orgue", der består af 2 messer - en til sognekirker og en til klosterkirker.

Francesco Girolamo Diruta (1561-1610).
Italiensk organist og komponist. Komponerede især gejstlig musik: Messer, motetter, salmer og orgelmusik.

John Dowland (1563-1626).

Johann Kasper Ferdinand Fischer (o.1650-1746).
Blev født og opvoksede i Bøhmen. Fik publiceret mange værker, mens han levede, men mange andre værker er gået tabt. Fra 1695 til sin død var han kapelmester hos hertug Ludwig Wilhelm af Baden. 

César (Auguste Jean Guillaume Hubert) Franck (1822-1890). Født i Liège (nuv. Belgien). Komponist, pianist, organist, musiklærer. Gav koncerter fra 1834. Studerede i Pais fra 1835. Rejste rundt i Frankrig og demonstrerede nye orgler bygget af Aristide  Cavaillé-Coll. Blev professor ved musikkonservatoriet i Paris 1872. Blev fransk statsborger.
Fra 1858 til sin død organist i Saint Clotilde i Paris.

Girolamo Alessandro Frescobaldi (1583-1643). Født i Ferrara, Italien. Studerede hos Luzzascho i Ferrara. Inspireret af Ascanio  Mayon, Giovanni Maria Trabaci og Claudio Merulo. Var organist i Peterskirken i Rom i årene 1608-1628 og 1634 til sin død. Den musikalske organisation Capella Giubia holdt til her.Han blev en berømt komponist for tasteinstrumenter.  Hans trykte udgivelser fik betydning for J. J. Froberger, J. S. Bach, Henry Purcell m. fl.

Carl Almann Holger Friisholm (1882-1969). Organist ved Sct. Laurentius Kirke, Kerteminde (Oplysning i Dansk Organist- og Kantorforenings Præludiesamling for Orgel eller Harmonium (udg. 1928)).

Johann Jacob Froberger (1616-1667).

Jacob Gallus (1550-1591).
Født i nuværende Slovenien. Kendt for sin kirkemusik, bl. a. store korværker. Fra 1585 til sin død organist i Prag.
Responsorium: "Ecce quomodo moritur (Prag 1587)    Side 1     Side 2  

Georg Goltermann (1824-1898). Tysk cellist og komponist.

Starling Goodwin (1711-1774). F
ødt i London. Blev blind som 10-årig efter skoldkopper. Komponerede såvel kirkelig som verdslig musik. Ved sin død var han organist ved 4 kirker.

Sophus Halle (1862-1924). Sophus Halfdan Halle blev født i Rødby. I årene 1879-1882 fik han læreruddannelse på Jonstrup seminarium, hvor han blev undervist i orgel og musikteori af Carl Mortensen. I 1882 blev Sophus Halle ansat som kommunelærer i København og fortsatte sine musikstudier hos Nebelong (orgel) og Otto Malling (Teori). Han vikarierede i forskellige kirker og var fra 1896 organist ved Immanuelskirken indtil 1905, hvor han blev udnævnt til skoleinspektør ved Hans Tavsens Skole. Samtidig indstillede han sin praktiske musikervirksomhed. Sophus Halle udgav bl. a. en meget udbredt Retskrivningsordbog (1904) og deltog i debatten om Laubs reform af kirkesangen, som han var kritisk overfor. Sophus Halle komponerede orgelstykker, sange og salmer. Hans Opus I: Præ- og Postludier for orgel eller Harmonium (1892) blev ligesom hans Modulationslære (1900) meget udbredte og kom i flere oplag. Flere af Sophus Halles sange og salmer som f. eks. Nu falmer skoven og Alt staar i Guds Faderhaand blev også populære uden dog at kunne fortrænge de "gamle" melodier af hhv. Nebelong og Henrik Rung. Sophus Halle komponerede flere samlinger af skolesange for børn og udgav koralmelodier: Psalmebogens Melodier ( 1904) og arrangementer for kor: Blandet Kor (1905). Halle var engageret i den folkelige sang bl. a. som medstifter af Dansk Korforening og som medlem af en Sangkommission, der var nedsat af Københavns Skoledirektion.

Franz Joseph Haydn (1732-1809). Østrigsk komponist, pianist og kapelmester. Skabte sonateformen og den klassiske symfoni i 4 satser. Komponerede over 100 symfonier.

Gundorph Jørgensen (1874-1937), organist ved Brahetrolleborg Slotskirke, Korinth Station.

Justin Heinrich Knecht (1752-1817). Tysk komponist født i Biberach an der Riss, hvor han blev undervist i orgel og andre tasteinstrumenter, violin og sang. Han var optaget på et luthersk collegium i Esslingen am Neckar fra 1768 til 1771, hvorefter han blev luthersk lærer og musikdirektør i Biberach, der var et selvstændigt fyrstedømme indtil 1803. Han blev organist i St. Martin's kirche i 1792 - en kirke, hvor både protestanter og katolikker kom. Han komponerede kantater, operamusik, orkestermusik, kammermusik, musik for orgel og piano og udgav også musikteoretiske bøger.

Louis Kæstel (1877-1955). Lærer ved Tolstrup skole og organist ved Øster Egesborg Kirke i mange år. I 1913 udkom "10 Præ- og Postludier. I 1915 udkom "12 Præ- og Postludier".  I 1920 udkom "24 Præ- og Postludier".

Laurids Lauridsen (1882-1946).  Født i Arnborg ved Herning som søn af gårdejer. Blev som lille barn blind p.g.a. sygdom. Blev som 10-årig optaget på Det Kgl. Blindeinstitut i København. Lærte Orgel- og klaverspil og musikteori. Blev senere optaget på Musikkonservatoriet i København. Bestod organisteksamen
i 1904. Var organist i Skive Kirke fra 1910 til sin død. Komponerede orgelmusik, klavermusik, sange og kammermusik. Skrev musikken med blindeskrift. Organist Aksel Agerby oversatte fra blindeskrift til noder. 

Louis James Alfred Lefébure-Wély (1817-1869) blev født i Paris som søn af en organist. Han studerede orgel og klaver på musikkonservatoriet i Paris og fik derefter ansættelse som organist i kirker i Paris. I årene 1847-1857 ved Madeleine-kirken, der havde et nybygget Cavaillé-Coll orgel, og fra 1863 til sin død St. Sulpicekirken, der netop havde fået et nyt Cavaillé-Coll orgel. Han var kendt af sin samtid som en dygtig komponist og improvisator, der forstod at udnytte det moderne orgels muligheder.

Jacques-Nicolas Lemmens (1823-1881). Født i Frankrig nær den Belgiske grænse. Faderen, der var landsbyorganist, blev hans første spillelærer. Han modtog undervisning flere steder, bl. a. på konservatoriet i Bruxelles, hvor han  senere blev lærer i årene 1849-1869. Han koncerterede i Europa. Han udgav mange nodebøger, deraf lærebogen Ècole d'Orgue" (udg.1862). Lemmens udtales som det læses på dansk.

Jean Baptiste Lully (1632-1685). Født i Firenze i Italien. En tiggermunk lærte ham musikkens begyndelsesgrunde og lærte ham at spille guitar. En fransk hertug tog drengen med til Paris, hvor han blev kammertjener for den franske konge Ludvig den XIVs kusine. Han blev en dygtig danser, komponerede morsomme sange og udviklede sig til violinvirtuos. Han fik af kongen  til opgave at omorganisere hoforkestret. Han grundlagde den franske opera, komponerede komiske balletter i samarbejde med Molière og komponerede kirkemusik. Den foreliggende Sarabande er formentlig skrevet for cembalo, men kan fint fremføres på orgel.

Hans Christian Lumbye (1810-1874). Dansk komponist og dirigent. 1824-1839 militærmusiker (trompetist). Dannede derefter eget orkester. 1843-1872 kapelmester i Tivolis koncertsal med hyppige koncertturneer i ind- og udland. Komponerede ca. 600 danse og marcher. Skrev desuden sange og teatermusik og orkesterfantasier. Jeg kender ikke stykker, der direkte er skrevet til orgel, men nogle af hans klaverstykker egner sig fint for orgel.

Louis Marchand
(1669-1732).
Var født i musikalsk, fransk familie og blev en kendt, virtuos organist og cembalist og komponist. De få kompositioner, der har overlevet, stammer fra hans ungdom. 

Gerald Martin (1912-2007). Hans fødenavn var Denes Agay. Han blev født i Ungarn i en lille by nær Budapest. I 1939 flygtede han fra nazisterne til USA. Hans jødiske forældre blev døde i koncentrationslejren i Auschwitz. Når han komponerede klassiske stykker, anvendte han sit fødenavn, mens han til mere populære kompositioner brugte pseudonymet Gerald Martin. Han døde i Californien. Mange af hans jazznumre egner sig fint til orgel.

Peder Mandrup Meyer (1841-1919) blev født på St. Thomas, hvor hans far, Jørgen Scheel Meyer - senere distriktslæge i Horsens - på det tidspunkt var læge. Moderen hed Halvordine Elise Tuxen. P. M. Meyer blev i 1889 viet til Marie Caroline Klenz, datter af snedkermester W. O. Klenz. 1859 blev P. M. Meyer student fra Borgerdydsskolen i København. Men inden da havde han besluttet sig for at blive musiker. Han studerede klaver hos Rèe og musikteori hos professor Gebauer, der som gammel elev af Kuhlau satte stor pris på Meyers begavelse for det kontrapunktiske, der ellers var en sjældenhed blandt eleverne på det tidspunkt. Samtidig øvede han med flid orgel, klaver og violinspil. Han lagde sig med iver efter orgelspil, hvor Niels W. Gade, der benyttede ham som vikar i Holmens Kirke, gav ham den videre uddannelse i årene 1861-1863. Han deltog i krigen i 1864 som menig ved 18. regiment. Hjemvendt fra felten fortsatte han sine studier. I 1865  gav han i Slotskirken en koncert, der bragte ham megen anerkendelse som orgelvirtuos p. g. a. hans betydelige teknik, klare spil og smagfulde registrering. Senere levede han som søgt musiklærer og var i mange år censor ved Musikkonservatoriets organisteksamen. Fra 1874 til sin død var han indehaver af det betydelige embede som kantor ved Frederiksberg Kirke. Han fik udgivet et par hefter "Compositioner for Pianoforte" og et lille hefte med pedaløvelser, mens andre kompositioner, bl. a. en større samling salmer for 3-stemmigt damekor, kontrapunktiske udarbejdelser m. v., ikke er blevet trykt. Måske eksisterer de ikke længere. Kilder:  Nordisk Musiklexikon (H. V.  Schytte) 1892, Dansk Biografisk Lexikon 1897, 1923 og 1938, Chr. Rasmussen: Frederiksberg Kirke 1734-1934 (udgivet i 1933). 
Jeg har i 2002 og 2003 udgivet 3 nodebøger med orgelkompositioner af P. M. M. Se afsnittet "Orgelnodebøger udgivet på eget forlag"

L. Michelot (Maitre de Chapelle de N. D.-des-Champs, Paris).

Don Luis Milan (o. 1500-1560) var spanier og ansat ved hoffet hos vicekongen af Valencia, Ferdinand af Aragonien, som vihuelaspiller (et instrument i slægt med guitaren).

Melvin James Oliver, kaldenavn "Sy" (1910-1988). Amerikansk trompetist, sanger og arrangør. 1939-1946 fast arrangør for Tommy Dorsey ( "Opus one" og "On the sunny side of the street" er fra denne periode). Fra 1946 kortvarigt eget orkester. Arrangør for Count Basie, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald m. fl. Mange af hans jazznumre egner sig fint til orgel.

Johann Pachelbel (1653-1706). Tysk organist og komponist. Komponerede store mængder kirkelig og verdslig musik.

Bernado Pasquini (1637-1710). Italiener. Komponerede operamusik, oratorier og kompositioner for orgel og cembalo. Var kendt i sin samtid for sin virtuositet på cembalo.

Michael Pilgaard (Andersen) (f. 1956). Organist, ansat ved Sæby Vor Frue Kirke 1984-2000. Lærer ved kirkemusikskolen i Vestervig 1983-1985. Koralbearbejdelsen over "Nu falmer skoven" blev trykt i håndskrevet form i 1990 i "Nyt fra Vestervig Kirkemusikskole".

Jakob Praetorius (1586-1651). Tysk organist og komponist. Født i Hamburg. Arbejdede i mange år til sin død som organist ved Petrikirche i Hamburg. Fra 1603 leder af Sweelinckskolen.

Michael Praetorius (1571-1621). Tysk organist og komponist. Søn af Luthersk præst. Skolegang i Torgau og Zerbst. Studerede teologi og filosofi i Franfurt an der Oder. Fik undervisning i orgel hos Johann Walther. Skønt han ikke havde modtaget formel musikundervisning, fik han alligevel ansættelse som organist ved Marienkirche i samme by 1587-1589. Fra o. 1592 blev han ansat som organist ved kapellet hos hertugen af Braunschweig-Wolfenbüttel. Fra 1604-1613 var han kapelmester samme sted. Fra 1615 til sin død var han kapelmester ved hoffet i Dresden. Hans første kompositioner er fra tiden o. 1602. Hans produktion omfatter verdslige danse, messer, motetter, hymner etc. for orgel. Desuden udgav han musikteoretiske bøger, der bl. a. beskriver instrumenter og datidens opførelsespraksis.
 
Niels Otto Raasted (1888-1966).
Dansk organist og komponist. Studerede ved Det Danske Musikkonservatorium og hos Max Reger i Leipzig. Domorganist ved Vor Frue Kirke i København.  

André Raison (164?-1719).
Født og uddannet som organist nær Paris. Var kendt i sin samtid og fik udgivet 2 samlinger af orgelmusik (1688 og 1714).

Bernardo Sabadini (?-1718).
Italiensk operakomponist. Kun ét overlevende værk.

Charles John Stanley (1712-1786). Født nær London. Blev blind som 2-årig efter fald. Begyndte at studere musik som 7-årig hos Maurice Greene, der var organist ved St. Pauls Cathedral. Blev som 9-årig vikarierende organist ved Allehelgenskirken (+). Blev fastansat organist ved samme kirke som 11-årig. Blev som 14-årig ansat som organist ved St. Andrew's, Holborn. Tog bachelor i Musik som den yngste nogensinde ved Oxford Universitet som 17-årig. Var 1734-1786 ansat som organist ved The Temple church, hvor der blev afholdt koncerter for orgel og cembalo. John Stanley komponerede til opera, kantater, oratorier m. m.. Han udgav i 1748-1754  3 bind med hver 10 frie kompositioner
(voluntaries) for orgel  - opus V, VI og VII.

Georg Philip Telemann (1681-1767).  Tysk komponist af overordentlig store mængder
kirkelig og verdslig musik: 1750 kantater, 40 passioner, 6 oratorier, 16 messer, salmer, motetter, orgelværker, 50 operaer, 1000 instrumentalværker, sonater, triosonater, kvartetter. Født i Magdeburg. Lærte sig at spille på mange forskellige instrumenter i skolen, der udlånte instrumenter, og komponerede sine første kompositioner som 10-årig. Førte et meget omskifteligt liv, som det bliver for omfattende at beskrive her.

Frederik Vilhelm Tryde (1865-?). Lærer ved Hørsholm Skole 1889-1940. Organist.

William Walond (1719-1768). Engelsk organist og komponist. Var ansat som organist ved Christ Church Cathedral i Oxford. Udgav 2 bind  Voluntaries for orgel og cembalo (1752 og 1758).

Johann Gottfried Walther (1684-1748). Født i Erfurt i Tyskland. Fik som barn undervisning i sang og orgel.Var organist i St. Thomas Kirche i Erfurt i årene 1702-1707. Var derefter organist  ved Weimar Stadtkirche indtil sin død. Fra 1721 var han desuden leder af  hertug Wilhelm Ernsts orkester.  Skrev i 1708 en afhandling om musikteori - Praecepta musikalischen Komposition - der blev udgivet 1955. Han var kendt i sin samtid for sine koralbearbejdelser og arrangementer for orgel af Albinonis koncerter.

Charles Wesley (1757-1834).
Pastorale    Side 1 og 2

Samuel Wesley (1766-1837). Født i Bristol. Søn af metodist og salmedigter Charles Wesley. Hans mor Sarah Wesley underviste ham i sang og cembalospil. Fik også undervisning hos organisten ved All Saints' Church, Bristol. Som barn spillede han violin, cembalo og orgel. Var allerede som 8-årig kendt for sine kompositioner. Flyttede til London  1778. Arbejdede som dirigent og musiklærer. Har skrevet motetter, kantater, messer, orgelkoncerter, klaverstykker og over 120 orgelstykker.

Domenico Zipoli (1688-1726).
Født i Italien i 1688.  I 1707 var han med en jesuittisk missionær i Argentina. Senere fik han undervisning i orgel i Firenze og kom til at arbejde hos Scarlatti i Napoli. I 1709 fik han musikundervisning i Bologna. I 1710 kom han til Rom og blev elev hos Bernardo Pasquini. Han blev i Rom i 6 år. De sidste af disse år arbejdede han ved Roms jesuitterkirke. I 1716 meldte han sig ind i jesuitterordenen og sejlede til Sydamerika. Han var organist i katedralen i Cordoba i Argentina og studerede til præst indtil sin død i 1726. Han var en af de mest kendte organister i den del af Sydamerika, der blev regeret af europæiske lande. 3 oratorier komponeret før 1716 er gået tabt.  Han udgav i 1715 en nodebog med musik for cembalo og orgel. Den har overlevet.

Thorvald Aagaard (1877-1937). Født i Ringe på Fyn. På  Musikkonservatoriet var han elev af Th. Laub og Carl Nielsen. Var i en årrække organist ved  Ryslinge Valgmenighed og højskolelærer på Ryslinge Højskole. Komponerede kammermusik, korsange, melodier til tidens folkelige sange, f. eks. "Spurven sidder stum bag kvist" og "Jeg ser de bøgelyse øer", kantater, salmemelodier og orgelpræludier. Udgav  i 1911 "Melodier til Sangbog for Skolen og Hjemmet" og 1922 sammen med Laub og Carl Nielsen "Folkehøjskolens Melodibog". Udgav  "25 Præludier for Orgel uden Pedal eller Harmonium" (    ) og "26
Præludier for Orgel uden Pedal eller Harmonium" (1932).Retur til forsiden