Retur til forsiden

Komponister af orgelmusik
Denne side indeholder en oversigt over orgelkomponister oplistet i alfabetisk orden efter efternavn.
Mange komponistoversigter er mangelfulde, f. eks. indeholder Dansk Komponistforenings oversigt over danske organister kun de komponister, der har været medlem af komponistforeningen. 
De udenlandske komponistoversigter er mangelfulde hvad angår omtale af danske komponister.
Denne oversigt er også mangelfuld, da den er baseret på de noder, man kan finde på min hjemmeside.
Forhåbentlig kan den alligevel være til nytte som supplement.
Danske organister er mærket med rødt.
André Palsgård, oktober 2018

John Alcock (1715-1806). Engelsk organist og komponist. Som dreng korsanger ved St. Paul's Cathedral. Blev i 1729 elev af den kun 2 år ældre John Stanley. 1737-1741 organist ved Sct. Andrew's Church i Plymouth. Var aktiv som organist ved forskellige kirker indtil 1790. Fik i 1755 Bacheloreksamen i musik ved Oxford Universitet. Komponerede og udgav såvel verdslig som kirkelig musik, deraf mange koraler. I 1771 udgav han 10 voluntaries for orgel. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Arthur Allin (1847-1926). Domorganist i Aarhus 1888-1915. Han komponerede orgelmusik, symfonier, strygekoncerter, vokalmusik o. a., men kun få værker er blevet trykt. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Herman Amberg (1834-1902). Dansk musiker og komponist. Elev af J. P. E. Hartmann og Anton Rée. Slog sig ned som musiklærer i Viborg i 1855 og var sanglærer ved latinskolen 1855-1880. Blev organist ved domkirken 1868. Udnævnt til professor 1892. Har b. a. udgivet "Smaa Stykker for Orgel eller Harmonium" (Opus 8), og "Orgelstykker over kendte Salmemelodier i fri Behandling". Se "Orgelnodebøger fra andre forlag"

Johann-Jakob Ammann (1754-1818). Tysk musiker, komponist og organist. Hans musikuddannelse er ikke nærmere kendt. Se  "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Anonyme - se min oversigt i "Trykte orgelnoder fra andre forlag"
 
Floriano Arresti (1667-1717). Italiensk organist og komponist. Blev i 1689 undervist hos Bernardo Pasquini. Var i en periode organist ved St. Maria in Trastevere. Hans store værker er gået tabt. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"
Carl Attrup (1848-1889) blev født i København. Han studerede orgel på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i årene 1867-1869 og var orgellærer i årene 1869-1883. Han underviste desuden i orgel og musikteori på Blindeinstitutet. Han blev i 1871 organist ved Frederiks tyske Kirke og fra 1874 organist ved Vor Frelsers Kirke. Fra 1880 desuden kantor samme sted. Var kendt for sine kirkekoncerter såvel herhjemme som i Sverige, Norge og Nordslesvig. Han udgav orgelskoler og præludiesamlinger, der blev meget anvendt. Han komponerede desuden, kantater og sange - og flere orkesterværker, der blev opført i Tivolis koncertsal. Han døde i København. Se "Orgelnodebøger fra andre forlag"

Johann Christoph Bach (1642-1703). Tysk komponist og organist. Født i Arnstadt. Søn af Johann Sebastian Bachs grandonkel og onkel til J. S. Bachs første hustru. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Johann Sebastian Bach (1685-1750). Født i Eisenach i Tyskland. Faderen lærte ham at spille violin og cembalo. Blev forældreløs som 10-årig. Boede derefter hos sin ældre broder Johann Christoph Bach, der  fortsatte undervisningen. Fra 1703 fik han musikalsk uddannelse i Lüneburg. Arbejdede som musiker i protestantiske kirker og ved hoffet i Weimar. Fra 1723 kantor ved St. Thomas Kirche i Leipzig. Komponerede for cembalo, orgel, kor og orkester. Udgav egne kompositioner fra 1726. Se "Trykte noder fra andre forlag"

Adriano Banchieri (1568-1634). Italiener født i Bologna, hvor han også døde. Han blev Benedictinermunk i 1587. Komponist, musikteoretiker, organist og digter. Komponerede bl. a. madrigalkomedier og orgelmusik. Orgelværkerne blev udgivet 1. gang 1605 under navnet "L'Organo Suonarino" (Italiensk: Suonare=at spille). Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Jonathan Battishill (1738-1801). Begyndte som 9-årig i drengekoret ved St. Pauls Cathedal, London. Da stemmen gik i overgang, studerede han orgel og direktion hos komponisten Charles King. Blev dirigent ved Royal Opera House o. 1756. Optrådte desuden ved koncerter som solotenor og ved orgelkoncerter, hvor han var kendt for at kunne improvisere. Komponerede verdslig musik til teater, pantomimer og opera, og kirkelig musik for kor og orgel. Blev i 1764 ansat som organist ved St. Clement, East Cheap, og 3 år senere desuden ved Christ Church, Newgate Street. Fungerede ved begge kirker indtil sin død. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Nicolas Le Bègue (O. 1631-1702). Fransk komponist, organist og cembalist. Født i Laon i Frankrig. Slog sig ned i Paris 1650, hvor han boede til sin død. Blev hurtigt kendt som en af landets bedste organister. Fungerede som orgelkonsulent rundt om i landet. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Christian Gottlob August Bergt (1771-1837) blev født i Oederan nær Freiburg som søn af  stadtmusicus. Studerede evangelisk teologi i Leipzig. Efter bestået eksamen i 1794 blev han huslærer hos biskoppen ved Thomaskirken i Leipzig og begyndte samtidig at studere musik. Blev i 1802 organist ved domkirken  i Bautzen.  Berg komponerede talrige verdslige og kirkelige værker, hvoraf dog kun få er udgivet. Se "Orgelnodebøger udgivet af andre forlag"

Ludwig van Beethoven (1770-1827). Kendt tysk komponist og pianist. Har komponeret symfonier, pianokoncerter, pianosonater, strengekvartetter, 1 violinkoncert, 1 messe og 1 opera.  Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Ludvig Birkedal-Barfod (1850-1937). Født i København. Dansk komponist. Uddannet på Musikakademiet som elev af Gebauer. Blev 1873 ansat som organist ved Metodistkirken i København. 1877 blev han ansat som organist ved Vor Frue Kirke i Svendborg. 1894 blev han ansat som organist ved den nyåbnede Marmorkirke i København. Han komponerede for sang, klaver, harmonium og orgel. Udgav etuder. Blev i 1905 lærer i teori og orgel ved Matthison-Hansens musikinsitut. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag" 

John Bull (1563-1628). Engelsk organist, virginalist, korleder, musiklærer, orgelbygger og komponist. Blev som 10-årig optaget i drengekoret  i Hereford Cathedral og året efter  i Chapel Royal i London. Han fik samtidig orgelundervisning. Han blev 1582 ansat som organist og kantor i Hereford Cathedral. Afsluttede i 1586 studier ved Oxford Universitet og blev 10 år senere på dronning Elizabeths anbefaling musikprofessor ved Gresham College i London. Efter dronningens død i 1603 blev han ansat ved hoffet hos kong James. Han flyttede til Flanderne 1613. Her fortsatte han som organist og orgelbygger. Han udgav o. 1612 den første trykte nodebog for cembalo, virginal og orgel (Parthenia = virgin, for virginaler) med 21 kompositioner af ham selv, William Byrd, Orlando Gibbons og anonyme. Han døde i Antwerpen. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Erskine Butterfield
(1913-1961). Amerikaner, født i Syracuse, New York. Begyndte tidligt at spille piano. Studerede piano  i Newark, New Jersey. Komponist. Optrådte som pianist, sanger og i bands i 1930erne - 1950erne. Optrådte i radioen fra 1930erne. Fik indspillet en hel del plader. Kendt for sin boogie-woogie- og swingstil.
Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Padre Davide da Bergamo (1791-1863). Italiensk munk, komponist og organist. Mange af orgelstykkerne tilhører genren "Teater-kirkeorgelmusik". Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Jørgen Ditleff Bondesen (1855-1939). Komponist, organist og musikteoretiker. Født i København. Fik undervisning hos Gebauer.  Studerede 1873-1875 på Musikkonservatoriet i København som elev af bl. a. G. Matthison-Hansen, J. P. E. Hartmann og N. W. Gade. Allerede i studietiden vikarierede han for lærerne. 1883-1901 var han lærer i klaver og teori på konservatoriet i København. Derefter flyttede han til Århus, hvor han ledede det nyoprettede konservatorium indtil 1926. Udgav flere musikteoretiske lærebøger og komponerede romancer, åndelige sange, orkesterværker og orgelmusik. Døde i Århus. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Dietrich Buxtehude (1637-1707). Slægtsnavnet stammer fra byen af samme navn sydvest for Hamburg. Her slog forfædrene sig ned i 1500-tallet. Faderen kom fra Oldesloe i Holsten og blev organist i Santa Maria kyrka i Hälsingborg i 1637. Formentlig blev DB født der. 1641 flyttede familien til Danmark, da faderen blev organist ved Sankt Olai Kirke i Helsingør. Familien talte dansk. DB blev i 1657 som 20-årig ansat som organist ved Santa Maria kyrka i Hälsingborg, men 1658 mistede Danmark Skåne til svenskerne, hvorefter han rejste til Danmark. 1660 blev han organist i Sct. Maria Kirke i Helsingør og  i 1668 Mariakirken i Lübeck. Folk valfartede til hans berømte aftenkoncerter i adventstiden, således kom J. S. Bach til fods i 1705 dertil. DB komponerede kirkelige vokalværker, kantater og orgelmusik. Det meste blev ikke udgivet, men reddet, fordi hans elever lavede afskrifter af dem. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"
 
William Byrd (1543-1623). Engelsk organist og komponist, der omtales som "Musikkens fader". Studerede hos komponisten Thomas Tallis. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Georg Böhm (1661-1730). Tysk komponist og organist. Studerede ved universitetet i Jena i årene 1684-1690. Fungerede derefter som organist ved St. Johannis Kirche i Lüneburg resten af sit liv. Komponerede kantater og musik for orgel og cembalo. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Christian Cappelen (1845-1916). Blev født i Drammen. Studerede klaver og komposition på musikkonservatoriet i Leipzig i 3 år fra 1860.Bosatte sig derefter i Kristiania og optrådte som pianist i det philharmoniske selskab. Fra 1868 organist ved forskellige kirker i Drammen. Blev 1867 organist ved Vor Frelsers Kirke i Kristiania og i 1889 lærer i messe- og kirkesang ved det praktisk teologiskeseminarium. Optrådte som orgelvirtuos overalt i Norge. Komponerede klaverstykker, solosange, korsange, orgelstykker og 2 kantater. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

H. Claus (?-?). Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Christen Christensen (1871-1952). Født i Maabjerg Sogn. Forældrene var husmand N. Chr. Christensen og hustru Maren Kristine Jacobsen. Seminarist fra Aarhus 1895. Elev af Birkedal-Barfod. CC blev ansat som organistvikar ved Holstebro Sognekirke i januar 1914. August 1916 blev han fastansat og nåede at holde 25-års jubilæum, før han fratrådte september 1939. I Holstebro Sognekirke spillede CC på et 18 stemmers pneumatisk orgel med 2 manualer og pedal. Orglet blev bygget i 1908 og var det største orgel, der udgik fra kirkeorgelafdelingen på Danmarks største harmoniumsfabrik: Joh. P. Andresen & Co., Ringkjøbing. CC havde også sin gang i Holstebro Frimenighedskirke (senere Valgmenighedskirke) og i missionshuset. CC udgav i 1918 en lille harmoniumskole, der udkom i 5 oplag, sidst i 1942. Forlaget O. Lohse udgav i 1936 "12 små Salmemelodier ved Chr. Christensen, Lærer og Organist i Holstebro". Lærerhvervet udøvede han på Danmarksgades skole. Musikundervisningen foregik i CCs hjem på et harmonium med 1 manual og uden pedal. CC var meget produktiv og forærede mange af sine elever håndskrevne koralbearbejdelser.
Et udvalg af koralbearbejdelser findes i "Små orgelkompositioner fra skrivebordsskuffer, 1. bog" og "Små orgelkompositioner fra skrivebordsskuffer, 2. bog" og  under "Utrykte noder".

Pietro Cornet (o. 1570-80 -1633). Flamsk organist og komponist. Født i Brüssel. Var organist i Sankt Nicholas Kirke i Brüssel i årene 1603-1606. Var hoforganist hos Albert VII og hans hustru Infanta fra 1606. Fungerede også som orgelsagkyndig og orgelbygger. Skrev verdslig og kirkelig musik for tasteinstrumenter, bl. a. 2 couranter med varationer, 1 toccata og 18 fantasier. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Francois Couperin (1631-1701). Fransk musiker og komponist (ikke at forveksle med  "den store" Francois Couperin (1668-1733)). Hans kendteste værk er nodebogen "Pièces d'orgue", der består af 2 messer - en til sognekirker og en til klosterkirker. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Francesco Girolamo Diruta (1561-1610). Italiensk organist og komponist. Komponerede især gejstlig musik: Messer, motetter, salmer og orgelmusik. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

John Dowland (1563-1626). Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Johann Kasper Ferdinand Fischer (o.1650-1746). Blev født og opvoksede i Bøhmen. Fik publiceret mange værker, mens han levede, men mange andre værker er gået tabt. Fra 1695 til sin død var han kapelmester hos hertug Ludwig Wilhelm af Baden. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

César (Auguste Jean Guillaume Hubert) Franck (1822-1890). Født i Liège (nuv. Belgien). Komponist, pianist, organist, musiklærer. Gav koncerter fra 1834. Studerede i Pais fra 1835. Rejste rundt i Frankrig og demonstrerede nye orgler bygget af Aristide  Cavaillé-Coll. Blev professor ved musikkonservatoriet i Paris 1872. Blev fransk statsborger. Fra 1858 til sin død organist i Saint Clotilde i Paris. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Girolamo Alessandro Frescobaldi (1583-1643). Født i Ferrara, Italien. Studerede hos Luzzascho i Ferrara. Inspireret af Ascanio  Mayon, Giovanni Maria Trabaci og Claudio Merulo. Var organist i Peterskirken i Rom i årene 1608-1628 og 1634 til sin død. Den musikalske organisation Capella Giubia holdt til her. Han blev en berømt komponist for tasteinstrumenter.  Hans trykte udgivelser fik betydning for J. J. Froberger, J. S. Bach, Henry Purcell m. fl. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Carl Almann Holger Friisholm (1882-1969). Organist ved Sct. Laurentius Kirke, Kerteminde (Oplysning i Dansk Organist- og Kantorforenings Præludiesamling for Orgel eller Harmonium (udg. 1928)). Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Johann Jacob Froberger (1616-1667). Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Jacob Gallus (1550-1591). Født i nuværende Slovenien. Kendt for sin kirkemusik, bl. a. store korværker. Fra 1585 til sin død organist i Prag. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Georg Goltermann (1824-1898). Tysk cellist og komponist. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Starling Goodwin (1711-1774). Født i London. Blev blind som 10-årig efter skoldkopper. Komponerede såvel kirkelig som verdslig musik. Ved sin død var han organist ved 4 kirker. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"
Maurice Greene (1696-1755) blev født i London, hvor han boede hele sit liv. Han var af velstående familie - den yngste af  en søskendeflok på 7. Han trådte sine barnesko inden for musikken som kordreng i St. Paul's Cathedral under Jeremiah Clarkes direktion. Som 14-årig gik hans stemme i overgang. Han kastede sig derefter over orgelmusikken. Han lærte orgelspil hos Clarkes efterfølger, organist Richard Brind. I  1714 fik Maurice Greene sit første organistembede. I 1718 døde Richard Brind og Maurice overtog organistembedet ved St. Paul's. Han blev gift med Clarkes kusine Mary Dillingham. De fik 5 børn. Embedet ved St. Paul's førte med sig, at han komponerede salmer, orkester- og kormusik til brug i kirken. Blandt hans organistelever var Travers, Boyce og Stanley. Maurice Greenes produktion omfatter også en del verdslig instrumentalmusik, bl. a. stykker for spinet, ouverturer og suiter. Han blev medlem af flere musikalske selskaber, hvor der var mulighed for at få opført egne værker. Maurice Greene var samtidig med Händel, som han kendte. I 1727 blev Maurice Greene udpeget som organist og komponist for Chapel Royal. Efter dette var  Maurice ikke så populær hos Händel, der formentlig  også havde tragtet efter denne stilling. Maurice Greene var produktiv. Han havde det held, at hans musik blev værdsat af sin samtid. Han havde succes i de toneangivende kredse og kunne snart smykke sig med mange fine titler. Hans værker fandt anvendelse, og en del af dem blev trykt, mens han levede. er hans død. Se "Maurice Greene: 12 Voluntarys".
(Jørgen) Chr. Groll (1952-201?) blev født i en musikalsk familie - hans moder er koncertsangerinde Ellen Stryg Jensen. Så snart han var i stand til at kravle op på klaverbænken, gav han sig til at spille små melodier, som han forsøgte at harmonisere. CG fik klaverundervisning som barn og ung og blev musiksproglig student fra Kildegård Gymnasium i 1972. Derefter studerede han på Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet. Som nyansat tenor i Solbjerg Kirkes kor i 1974, blev han tryllebundet, da han hørte og så organist Werner Meyer med musikalitet og teknisk overskud folde sig ud på orglet - han måtte bare lære at spille på dette orkestrale blæserinstrument. I 1977 begyndte han at gå til undervisning hos nu afdøde organist Carl Riess. Sommer 1980 bestod han den Præliminære Orgelprøve. Var derefter fast organistvikar ved Solbjerg Kirke og Frederiksberg Begravelsesvæsen indtil maj 1986. I årene 1982-86 studerede han almen musikpædagogik på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, hvilket resulterede i en statsprøvet musikpædagog-eksamen. I faget "brugsklaver" spillede han jazzklaver. CG ernærede sig under studierne som jazzpianist. Fra 1986 ansat som organist ved Karlslunde Kirke og Karlstrup Kirke. CG var kendt som en aktiv improvisator. Enkelte noterede kompositioner findes i "Små orgelkompositioner fra skrivebordsskuffer, 2. bog"
Edvard Grieg (1843-1907). Internationalt berømt norsk komponist og pianist. Studerede 1868-1862 på musikkonservatoriet i Leipzig. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Sophus Halle (1862-1924). Sophus Halfdan Halle blev født i Rødby. I årene 1879-1882 fik han læreruddannelse på Jonstrup seminarium, hvor han blev undervist i orgel og musikteori af Carl Mortensen. I 1882 blev Sophus Halle ansat som kommunelærer i København og fortsatte sine musikstudier hos Nebelong (orgel) og Otto Malling (Teori). Han vikarierede i forskellige kirker og var fra 1896 organist ved Immanuelskirken indtil 1905, hvor han blev udnævnt til skoleinspektør ved Hans Tavsens Skole. Samtidig indstillede han sin praktiske musikervirksomhed. Sophus Halle udgav bl. a. en meget udbredt Retskrivningsordbog (1904) og deltog i debatten om Laubs reform af kirkesangen, som han var kritisk overfor. Sophus Halle komponerede orgelstykker, sange og salmer. Hans Opus I: Præ- og Postludier for orgel eller Harmonium (1892) blev ligesom hans Modulationslære (1900) meget udbredte og kom i flere oplag. Flere af Sophus Halles sange og salmer som f. eks. Nu falmer skoven og Alt staar i Guds Faderhaand blev også populære uden dog at kunne fortrænge de "gamle" melodier af hhv. Nebelong og Henrik Rung. Sophus Halle komponerede flere samlinger af skolesange for børn og udgav koralmelodier: Psalmebogens Melodier ( 1904) og arrangementer for kor: Blandet Kor (1905). Halle var engageret i den folkelige sang bl. a. som medstifter af Dansk Korforening og som medlem af en Sangkommission, der var nedsat af Københavns Skoledirektion. Se "Orgelnodebøger fra andre forlag"

Franz Joseph Haydn (1732-1809). Østrigsk komponist, pianist og kapelmester. Skabte sonateformen og den klassiske symfoni i 4 satser. Komponerede over 100 symfonier. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Kirsten Ingemann ( f.   ) tog kirkemusikalsk diplomeksamen i 1975 fra Det Jyske Musikkonservatorium med Anders Riber og Bent Frederiksen som lærere. Ansat ved Thyborøn Kirke samme år. Fra 1981 ansat ved Ellebæk Kirke, Holstebro. Har studeret sang hos bl. a. Vagn Thordal, André Orlowitz og senest Poul Teddy Rasmussen. Har ved adskillige koncerter herhjemme optrådt som orgel- og sangsolist. Har desuden optrådt som sangsolist i Pistoia, Casciavola og Montale. Har med Ellebæk Kirkes Koncertkor (pigekor) foretaget kor- og koncertrejser i Italien.  Se "Hans Sørensen & Kirsten Ingemann: Koralbearbejdelser for orgel"

Erik Christian Hoff (1832-1894) Norsk organist, komponist og dirigent. Født i Bergen. Udgav 1878 melodibog til samtlige autoriserede salmebøger. Skrev "Guds menighed, syng" m. m. Døde i Kristiania. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Sergei Georgi Junger (1944-2006). Sergeis far, Georgi Vladimirovitsch Junger, blev født 1890 i Novo-Georgievsk (Modlin) i russisk Polen. Han var forhenværende russisk artillerikaptajn, da han mødte Sergeis mor. Han døde i 1954 i København. Moderen Ketty Junger, f. Lykken, blev født i Fredericia i 1916. Hun døde 1998. Sergei blev født i København. Han studerede på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1967-1969 og bestod den præliminære organisteksamen i 1969. Han arbejdede som organistvikar i Tranebjerg, på Samsø, Nysted og Blovstrød i årene 1970-1972, arbejdede som organist ved Sundby Hospital 1972-1990, som fast vikarorganist ved Sundkirken (på Amager) 1977-1995 og ved Gethsemane Kirke 1986-1994. Han spillede til morgenandagt på Missionshotellets Annex (Vestervoldgade, Kbh.) 1974-1983. Sergei var inspireret af den russiske musik og dens symbiose med den franske musik fra slutningen af 1800-tallet, fransk barokmusik og fransk symfonisk, romantisk musik. Organist Carl Riess, der var organist ved Sergeis barndoms kirke, Filipskirken, var en vigtig inspirationskilde. Carl Riess havde studeret hos Joseph Bonnet i Paris. Han fik senere embede ved Marmorkirken, hvor Sergei o. 1969 lod sig inspirere siddende på orgelpulpituret. Sergei har komponeret talrige værker - dels klassisk inspirerede partitaer, bl. a. over danske orgelkoraler, dels større, symfoniske, moderne og vilde værker, altid med en vældig fantasi og mod til dels at dyrke det klassiske, dels at gå til grænsen og lidt over. Den største af hans partitaer har ikke mindre end 25 variationer! Nogle af hans kompositioner er udgivet på mit forlag: Sergei Georgi Junger: Partitaer for orgel" 

Gundorph Jørgensen
(1874-1937)
, organist ved Brahetrolleborg Slotskirke, Korinth Station.
Han udgav en serie af nodebøger med titlen: Præludier for Orgel eller Harmonium komponerede for Kirke og Hjem. 1. samling med 19 stykker blev udgivet i 1917, 2. samling med 25 stykker blev udgivet 1919, 3. samling med 24 stykker blev udgivet ?, 4. samling med 22 stykker blev udgivet ?, 5. samling med 33 stykker blev udgivet 1933. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Georg Friedrich Kauffmann (1679-1735). Tysk barokkomponist. Komponerede primært kirkemusik for orgel. Studerede tangentinstrumenter hos J. H. Buttstett i Erfurt og orgel og komposition hos J. F. Alberti i Merseburg. Da Alberti skadede højre hånd i 1698, overtog Kauffmann hans embede som underviser og organist ved katedralen. Han udgav en komplet udgave af egne orgelkoraler under titlen " Harmonische Seelenlust".  Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Justin Heinrich Knecht (1752-1817). Tysk komponist født i Biberach an der Riss, hvor han blev undervist i orgel og andre tasteinstrumenter, violin og sang. Han var optaget på et luthersk collegium i Esslingen am Neckar fra 1768 til 1771, hvorefter han blev luthersk lærer og musikdirektør i Biberach, der var et selvstændigt fyrstedømme indtil 1803. Han blev organist i St. Martin's kirche i 1792 - en kirke, hvor både protestanter og katolikker kom. Han komponerede kantater, operamusik, orkestermusik, kammermusik, musik for orgel og piano og udgav også musikteoretiske bøger.  Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Ole Koppang ( 1842-1932). Norsk lærer, organist og komponist. Tog lærereksamen i 1860. Tog timer piano, orgel og harmonilære i Christiania (Oslo), og studerede sangundervisning i Stockholm og København. Arbejdede som organist i Oslo til han var 80 år gammel. Var censor ved organisteksamen ved Oslos musikkonservatorium. Udgav sangbøger og "Ved Orglet - foredragsstykker for kirke og hjem" (6 hefter med orgelstykker af forskellige komponister foruden ham selv. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Louis Kæstel (1877-1955). Lærer ved Tolstrup skole og organist ved Øster Egesborg Kirke i mange år. I 1913 udkom "10 Præ- og Postludier. I 1915 udkom "12 Præ- og Postludier".  I 1920 udkom "24 Præ- og Postludier". Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Laurids Lauridsen (1882-1946).  Født i Arnborg ved Herning som søn af gårdejer. Blev som lille barn blind p.g.a. sygdom. Blev som 10-årig optaget på Det Kgl. Blindeinstitut i København. Lærte Orgel- og klaverspil og musikteori. Blev senere optaget på Musikkonservatoriet i København. Bestod organisteksamen i 1904. Var organist i Skive Kirke fra 1910 til sin død. Komponerede orgelmusik, klavermusik, sange og kammermusik. Skrev musikken med blindeskrift. Organist Aksel Agerby oversatte fra blindeskrift til noder.  Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Peter Lea-Cox blev født i 1945 i Bournemouth. Han studerede på the Royal Academy of Music fra 1963 til 1966, hvor han var elev af Douglas Hawkridge. Han blev herefter ansat som Assistent Music Master på Oundle School i Northants. I 1973 vendte han tilbage til Royal Academy of Music som underviser og med administrativt arbejde indtil 1986. 1987 blev han organist og kantor i den lutheranske kirke St. Anne & St. Agnes nær St. Pauls Cathedral i Londons City. Det medførte et rigt musikliv - der bl. a. bestod af 2-3 ugentlige lunch-time-koncerter. Med sit faste ensemble - Lecosaldi ensemblet - genoptog han i 1982 en tradition fra Bachs tid, Bach Vesperen. En gang om måneden medvirkede de således ved gennemførelsen af en gudstjeneste som på Bachs tid. Den indeholder liturgi, salmer, prædiken, stor deltagelse af menigheden og - ikke mindst - en lang række musikalske indslag, såvel instrumentalværker som kantater, af J. S. Bach. Lecosaldi er et pseudonym, der anvendes af komponisten Peter Lea-Cox, når han komponerer efter gammel stil. Peter har rejst både med sit kor og som solist i Spanien, Frankrig, Tyskland, USA og Danmark. Her har mange også oplevet ham som en fantasifuld improvisator og komponist. Lecosaldi: Præludium og fuga for 5-6 orgler

Louis James Alfred Lefébure-Wély (1817-1869) blev født i Paris som søn af en organist. Han studerede orgel og klaver på musikkonservatoriet i Paris og fik derefter ansættelse som organist i kirker i Paris. I årene 1847-1857 ved Madeleine-kirken, der havde et nybygget Cavaillé-Coll orgel, og fra 1863 til sin død St. Sulpicekirken, der netop havde fået et nyt Cavaillé-Coll orgel. Han var kendt af sin samtid som en dygtig komponist og improvisator, der forstod at udnytte det moderne orgels muligheder. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag".

Jacques-Nicolas Lemmens (1823-1881). Født i Frankrig nær den Belgiske grænse. Faderen, der var landsbyorganist, blev hans første spillelærer. Han modtog undervisning flere steder, bl. a. på konservatoriet i Bruxelles, hvor han senere blev lærer i årene 1849-1869. Han koncerterede i Europa. Han udgav mange nodebøger, deraf lærebogen Ècole d'Orgue" (udg.1862). Lemmens udtales som det læses på dansk. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Jean Baptiste Lully (1632-1685). Født i Firenze i Italien. En tiggermunk lærte ham musikkens begyndelsesgrunde og lærte ham at spille guitar. En fransk hertug tog drengen med til Paris, hvor han blev kammertjener for den franske konge Ludvig den XIVs kusine. Han blev en dygtig danser, komponerede morsomme sange og udviklede sig til violinvirtuos. Han fik af kongen  til opgave at omorganisere hoforkestret. Han grundlagde den franske opera, komponerede komiske balletter i samarbejde med Molière og komponerede kirkemusik. Den foreliggende Sarabande er formentlig skrevet for cembalo, men kan fint fremføres på orgel. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Hans Christian Lumbye (1810-1874). Dansk komponist og dirigent. 1824-1839 militærmusiker (trompetist). Dannede derefter eget orkester. 1843-1872 kapelmester i Tivolis koncertsal med hyppige koncertturneer i ind- og udland. Komponerede ca. 600 danse og marcher. Skrev desuden sange og teatermusik og orkesterfantasier. Jeg kender ikke stykker, der direkte er skrevet til orgel, men nogle af hans klaverstykker egner sig fint for orgel. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

L. Aug. Lundh (1838-1916) blev født i Stockholm i Sverige. Han blev musiklærer og var organist i den tyska kyrka i Stockholm. Han komponerede kantater, orkesterværker, 1 requiem og orgelstykker. Han udgav lærebøger i musik og antologier til praktisk brug. I 1891 udgav han "Organistens Preludiebok" med 100 kompositioner af forskellige komponister, deriblandt ham selv.  Se "Orgelnodebøger fra andre forlag"

Peder Mandrup Meyer (1841-1919) blev født på St. Thomas, hvor hans far, Jørgen Scheel Meyer - senere distriktslæge i Horsens - på det tidspunkt var læge. Moderen hed Halvordine Elise Tuxen. P. M. Meyer blev i 1889 viet til Marie Caroline Klenz, datter af snedkermester W. O. Klenz. 1859 blev P. M. Meyer student fra Borgerdydsskolen i København. Men inden da havde han besluttet sig for at blive musiker. Han studerede klaver hos Rèe og musikteori hos professor Gebauer, der som gammel elev af Kuhlau satte stor pris på Meyers begavelse for det kontrapunktiske, der ellers var en sjældenhed blandt eleverne på det tidspunkt. Samtidig øvede han med flid orgel, klaver og violinspil. Han lagde sig med iver efter orgelspil, hvor Niels W. Gade, der benyttede ham som vikar i Holmens Kirke, gav ham den videre uddannelse i årene 1861-1863. Han deltog i krigen i 1864 som menig ved 18. regiment. Hjemvendt fra felten fortsatte han sine studier. I 1865  gav han i Slotskirken en koncert, der bragte ham megen anerkendelse som orgelvirtuos p. g. a. hans betydelige teknik, klare spil og smagfulde registrering. Senere levede han som søgt musiklærer og var i mange år censor ved Musikkonservatoriets organisteksamen. Fra 1874 til sin død var han indehaver af det betydelige embede som kantor ved Frederiksberg Kirke. Han fik udgivet et par hefter "Compositioner for Pianoforte" og et lille hefte med pedaløvelser, mens andre kompositioner, bl. a. en større samling salmer for 3-stemmigt damekor, kontrapunktiske udarbejdelser m. v., ikke er blevet trykt. Måske eksisterer de ikke længere. Kilder:  Nordisk Musiklexikon (H. V.  Schytte) 1892, Dansk Biografisk Lexikon 1897, 1923 og 1938, Chr. Rasmussen: Frederiksberg Kirke 1734-1934 (udgivet i 1933). 
Jeg har i 2002 og 2003 udgivet 3 nodebøger med orgelkompositioner af P. M. M. Se "Orgelnodebøger udgivet på eget forlag"

Louis Marchand (1669-1732). Var født i musikalsk, fransk familie og blev en kendt, virtuos organist og cembalist og komponist. De få kompositioner, der har overlevet, stammer fra hans ungdom. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Gerald Martin (1912-2007). Hans fødenavn var Denes Agay. Han blev født i Ungarn i en lille by nær Budapest. I 1939 flygtede han fra nazisterne til USA. Hans jødiske forældre blev døde i koncentrationslejren i Auschwitz. Når han komponerede klassiske stykker, anvendte han sit fødenavn, mens han til mere populære kompositioner brugte pseudonymet Gerald Martin. Han døde i Californien. Mange af hans jazznumre egner sig fint til orgel. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Hans Matthison-Hansen
(1807-1890) blev født i Flensborg. Efter konfirmationen kom han til København og studerede et par år på Kunstakademiet med Eckersberg som lærer. Musikken dyrkede han tidligt, og Weyse, der var hans lærer, tilrådede ham at lægge sig efter orglet. Han var domorganist i Roskilde 1832-1890. Ved Frederik VIs begravelse  spillede Hans Matthison-Hansen en fri fantasi, hvori han indflettede folkevisen om dronning Dagmar. Hans orgelkoncerter i Roskilde fik så stort ry, at der blev indsat ekstratog mellem København og Roskilde. Også ved koncertrejser i Sverige, Norge, Tyskland og England var han højt anset for sin orgelvirtuositet. Han var en dygtig improvisator. Han fik udgivet adskillige orgelnodebøger.
Se "Orgelnodebøger fra andre forlag"

L. Michelot
(Maitre de Chapelle de N. D.-des-Champs, Paris).
Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Don Luis Milan
(o. 1500-1560) var spanier og ansat ved hoffet hos vicekongen af Valencia, Ferdinand af Aragonien, som vihuelaspiller (et instrument i slægt med guitaren).

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Født i Salzburg. Spillede cembalo som 3-årig. Komponerede som 5-årig. Blev hofmusiker i Salzburg som 17-årig. Komponerede talrige musikværker af enhver slags i sit korte liv. Døde i Wien.
Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Melvin James Oliver, kaldenavn "Sy"
(1910-1988). Amerikansk trompetist, sanger og arrangør. 1939-1946 fast arrangør for Tommy Dorsey ( "Opus one" og "On the sunny side of the street" er fra denne periode). Fra 1946 kortvarigt eget orkester. Arrangør for Count Basie, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald m. fl. Mange af hans jazznumre egner sig fint til orgel.
Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Johan Henrik Nebelong
(1847-1931). Dansk organist og professor. Fra 1864 organist ved fængslet på Christianshavn. Fra 1881 organist og kantor ved Sankt Johannes Kirke. Fra 1890 leder af musikafdelingen på Statens lærerhøjskole. Mangeårig formand for Dansk Organistforening.
Har komponeret melodi til "Nu falmer skoven".
Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Johann Pachelbel (1653-1706). Tysk organist og komponist. Komponerede store mængder kirkelig og verdslig musik. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"
Bernado Pasquini (1637-1710). Italiener. Komponerede operamusik, oratorier og kompositioner for orgel og cembalo. Var kendt i sin samtid for sin virtuositet på cembalo. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

André Palsgård (f. 1944). Praktiserende familielæge 1975-2011. Orgelredder fra 1988. Har produceret flere - overvejende frie - småstykker for orgel. Se "Små orgelkompositioner fra skrivebordsskuffer I" og  "Små orgelkompositioner fra skrivebordsskuffer II" og "Utrykte orgelkompositioner"    eller "Egne kompositioner"

Martin Peerson (o. 1571-73 - o. 1650-51). Engelsk komponist af religiøs og sekulær musik, organist og cembalist. I 1580erne var MP kordreng i St. Pauls Cathedral i London under organist Thomas Mulliner. Han konverterede fra katolicismen til protestantismen for at få adgang til musikstudier på Oxford universitet. Han blev bachelor of music 1613 og blev umiddelbart efter leder af drengekoret i Canterbury Cathedral. I 1624 blev han leder af koret i St. Pauls Cathedral. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Michael Pilgaard (Andersen) (f. 1956). Organist, ansat ved Sæby Vor Frue Kirke 1984-2000. Lærer ved kirkemusikskolen i Vestervig 1983-1985. Koralbearbejdelsen over "Nu falmer skoven" blev trykt i håndskrevet form i 1990 i "Nyt fra Vestervig Kirkemusikskole". Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Erik Poulsen
(1922-?). Fra 1928 drev EPs forældre et statshusmandsbrug i HøjeTaastrup. Dér voksede Erik op og nød naturen og naturfagene i skolen. Han husker, hvordan han 11-12 år gammel havde glæde at at finde på melodier, mens han vaskede op sammen med søsteren.  Som13-årig fik han en violin af sin bedstefader, der var klokker og graver ved Høje Taastrup Kirke, og som 14-årig begyndte han at få undervisning i violin hos organisten ved Taastrup Nykirke, der havde såvel organisteksamen som solisteksamen som violinist fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.  Men den unge EP kunne ikke bare få lov at spille tiden væk. Hans far forlangte, at han ihvertfald først skulle lære noget, han kunne leve af, så efter præliminæreksamen fik han en læreplads hos isenkræmmer Carl. F. Pedersen, Gl. Køgevej. Efter endt læretid fik han i 1942 friplads på konservatoriet og fortsatte violinspillet. Men han var også gået i gang med orgelspillet. Bedstefaderen, der også var leder af søndagsskolen, havde glæde af den unge Erik Poulsen, der som 15-16 årig kunne klare de salmer og sange, som dér blev anvendt. I foråret 1943 frygtede ledelsen på konservatoriet, at tyskerne kunne finde på at sende alle studerende i koncentrationslejr, så de blev opfordret til at finde pladser i erhvervslivet. EP blev kontormand i et isenkramfirma på Kgs. Nytorv og fik i fritiden inspirerende orgel- og teoriundervisning hos organist P. S. Rung-Keller ved Vor Frelsers Kirke på Christianshavn. EP fik organisteksamen fra konservatoriet i 1948. I årene 1949-59 var EP organist ved Strøby Kirke på Stevns. I perioden 1959-1972 var EP organist ved Hertug Hans Hospitalskirke i Haderslev og 2. organist ved Haderslev Domkirke. I sommeren 1972 blev EP ansat som organist i Lemvig Kirke, hvor han fungerede indtil 1991. EP har arbejdet meget med børne- og voksenkor og har komponeret en hel del nye melodier til salmer, sange og digte. Han har ofte spillet improvisationer, som vi desværre ikke kan have glæde af, da de ikke er noteret og forlængst er glemt. Nogle få af de noterede kompositioner findes i ”Små orgelkompositioner fra skrivebordsskuffer, 1. bog”  


Jakob Praetorius
(1586-1651). Tysk organist og komponist. Født i Hamburg. Arbejdede i mange år til sin død som organist ved Petrikirche i Hamburg. Fra 1603 leder af Sweelinckskolen.


Michael Praetorius (1571-1621). Tysk organist og komponist. Søn af Luthersk præst. Skolegang i Torgau og Zerbst. Studerede teologi og filosofi i Franfurt an der Oder. Fik undervisning i orgel hos Johann Walther. Skønt han ikke havde modtaget formel musikundervisning, fik han alligevel ansættelse som organist ved Marienkirche i samme by 1587-1589. Fra o. 1592 blev han ansat som organist ved kapellet hos hertugen af Braunschweig-Wolfenbüttel. Fra 1604-1613 var han kapelmester samme sted. Fra 1615 til sin død var han kapelmester ved hoffet i Dresden. Hans første kompositioner er fra tiden o. 1602. Hans produktion omfatter verdslige danse, messer, motetter, hymner etc. for orgel. Desuden udgav han musikteoretiske bøger, der bl. a. beskriver instrumenter og datidens opførelsespraksis. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"
 
Niels Otto Raasted (1888-1966). Dansk organist og komponist. Studerede ved Det Danske Musikkonservatorium og hos Max Reger i Leipzig. Var domorganist ved Vor Frue Kirke i København. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag" 

André Raison (164?-1719). Født og uddannet som organist nær Paris. Var kendt i sin samtid og fik udgivet 2 samlinger af orgelmusik (1688 og 1714). Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Christian Heinrich Rinck (1770-1846). Tysk komponist og organist. Studerede hos Johann Christian Kittel og blev kantor ved musikskolen i Darmstadt. Fra 1813 hoforganist i Damstadt. Har komponeret mange orgelværker. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Johan Helmich Roman (1694-1758). Faderen var af finsk slægt ved navn Raumannus (fra Raumo). JHR blev født i Sverige. Optrådte 7 år gammel som violinspiller ved hoffet. Blev medlem af hofkapellet  som 16-årig.  Foretog koncert- og studierejser i  udlandet. Blev i 1721 vicedirigent for hoforkestret og 6 år senere hofkapelmester. Komponerede et bredt spektrum af musik.  Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Bernardo Sabadini (?-1718). Italiensk operakomponist. Kun ét overlevende værk. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Samuel Scheidt (1587-1654). Tysk organist og komponist. 1603 blev han hjælpeorganist ved Moritzkirche i Halle. 1607-1609 studerede han hos Jan Pieter Sweelinck i Amsterdam. 1609 blev han hoforganist i Halle og 1620 desuden hofkapelmester i Halle. 1616-1616 arbejdede han sammen med Michael Praetorius. Han udgav 1624 Tysklands første trykte nodebog med 5-liniede nodesystemer - "Tabulatura nova" - en samling af værker for orgel og clavicord. Han har komponeret verdslig musik, fugaer, ca. 100 koraler, koralforspil m. m. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Franz Peter Schubert (1797-1828). Østrigsk komponist og pianist. Kendt for sine ca. 600 lieder. Har desuden skrevet symfonier, kirkelige korværker, klaverværker og operamusik. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Erik (Henry Terpager) Staal (1914-1996) tog i 1940 afgangseksamen fra Det Jyske Musikkonservatorium i orgel, violin, klaver og musikteori. I 1943 tog han organisteksamen ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, København. Elev af Emilius Bangert. Videregående studier hos Georg Fjelrad og Aksel Andersen. ES var ansat som organist ved Hammelev Kirke og Enslev Kirke fra 1943 og ved Æbeltoft Kirke i årene 1950-1984 og fra 1971 også Dråby Kirke. Erik Staal drev omfattende koncertvirksomhed såvel på orgel som violin. Han spillede gerne egne værker og koketterede med, at hans foretrukne komponist var Henry Terpager (ES’ mellemnavne). Han var iøvrigt kendt for aldrig at fortælle den samme vittighed mere end én gang til samme tilhører. ES noterede sine noder i nogle store, indbundne bøger, der er gået i arv til organist Per Rasmus Møller, Ryomgaard. Blandt værkerne er der flere partitaer af 8-10 minutters varighed. Et udvalg af ES's værker findes i "Små orgelkompositioner fra skrivebordsskuffer, 2. bog"

Charles John Stanley (1712-1786). Født nær London. Blev blind som 2-årig efter fald. Begyndte at studere musik som 7-årig hos Maurice Greene, der var organist ved St. Pauls Cathedral. Blev som 9-årig vikarierende organist ved Allehelgenskirken (+). Blev fastansat organist ved samme kirke som 11-årig. Blev som 14-årig ansat som organist ved St. Andrew's, Holborn. Tog bachelor i Musik som den yngste nogensinde ved Oxford Universitet som 17-årig. Var 1734-1786 ansat som organist ved The Temple church, hvor der blev afholdt koncerter for orgel og cembalo. John Stanley komponerede til opera, kantater, oratorier m. m.. Han udgav i 1748-1754  3 bind med hver 10 frie kompositioner (voluntaries) for orgel  - opus V, VI og VII. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Hans Sørensen (f. 1942). Født i Pillemark på Samsø.  Tog kirkemusikalsk diplomeksamen i 1971 fra Det Jyske Musikkonservatorium med Georg Fjelrad og Anders Riber som lærere. Ansat ved Struer Kirke december 1970. En stærk interesse for engelsk kirkemusik medførte studieture og korrejse til York. Opførte som en af de første herhjemme "De ni læsninger". Har senere foretaget kor- og koncertrejser til bl. a. Göttingen, Firenze og Grosseto. Har i Struer Kirke stået for mange oratorie- og kantateopførelser for kor, solister og orkester. Se "Hans Sørensen & Kirsten Ingemann: Koralbearbejdelser for orgel"

Georg Philip Telemann (1681-1767).  Tysk komponist af overordentlig store mængder kirkelig og verdslig musik: 1750 kantater, 40 passioner, 6 oratorier, 16 messer, salmer, motetter, orgelværker, 50 operaer, 1000 instrumentalværker, sonater, triosonater, kvartetter. Født i Magdeburg. Lærte sig at spille på mange forskellige instrumenter i skolen, der udlånte instrumenter, og komponerede sine første kompositioner som 10-årig. Førte et meget omskifteligt liv, som det bliver for omfattende at beskrive her. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Frederik Vilhelm Tryde (1865-?). Lærer ved Hørsholm Skole 1889-1940. Organist. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

William Walond (1719-1768). Engelsk organist og komponist. Var ansat som organist ved Christ Church Cathedral i Oxford. Udgav 2 bind  Voluntaries for orgel og cembalo (1752 og 1758). Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Johann Gottfried Walther (1684-1748). Født i Erfurt i Tyskland. Fik som barn undervisning i sang og orgel.Var organist i St. Thomas Kirche i Erfurt i årene 1702-1707. Var derefter organist  ved Weimar Stadtkirche indtil sin død. Fra 1721 var han desuden leder af  hertug Wilhelm Ernsts orkester.  Skrev i 1708 en afhandling om musikteori - Praecepta musikalischen Komposition - der blev udgivet 1955. Han var kendt i sin samtid for sine koralbearbejdelser og arrangementer for orgel af Albinonis koncerter. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Charles Wesley (1757-1834). Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Samuel Wesley (1766-1837). Født i Bristol. Søn af metodist og salmedigter Charles Wesley. Hans mor Sarah Wesley underviste ham i sang og cembalospil. Fik også undervisning hos organisten ved All Saints' Church, Bristol. Som barn spillede han violin, cembalo og orgel. Var allerede som 8-årig kendt for sine kompositioner. Flyttede til London  1778. Arbejdede som dirigent og musiklærer. Har skrevet motetter, kantater, messer, orgelkoncerter, klaverstykker og over 120 orgelstykker. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

C. E. F. Weyse
(1774-1842). Christoph Ernst Friedrich Weyse blev født i Altona. Som 15-årig blev Weyse af en onkel i Hamburg sendt til København for at blive uddannet, og her boede han resten af sit liv. 1789-93 var han elev hos komponisten J. A. P. Schultz. I 1794 blev han organist ved Garnisons Kirke. I årene 1799-1801 underviste Weyse musikeleven Julie Tutein i klaver og forelskede sig i hende. Forbindelsen mellem den fattige musiker og rigmandsdatteren var dog ikke mulig, og efter bruddet kunne Weyse ikke komponere i flere år. I de år, Weyse ikke kunne komponere, levede han af sin ansættelse som organist ved Reformert Kirke, og i 1805 fik han det vigtige embede som organist ved Vor Frue Kirke i København (fra 1924 Københavns Domkirke). I 1819 fik Weyse den fornemme titel af kongeligt udnævnt komponist ved Det Kongelige Teater, og stillingen gav ham mulighed for at komponere store lejlighedsværker til hoffet, kirken og universitetet. Fra 1825 til sin død 1842 boede han i Kronprinsessegade i København.
Weyse blev anset for en af guldalderens mest fremragende pianister og særlig hans evner som improvisator var højt værdsat.Weyse har komponeret syngespil til Det Kongelige Teater, orkesterværker (bl. a. 7 symfonier), klaverstykker og musik til kirke- og skolebrug. Weyse er først og fremmest kendt for sine melodier til danske fædrelandssange og salmer til tekster af N.F.S. Grundtvig og B.S. Ingemann samt julemelodier. I 1839 udgav han sin "Evangelisk-Kristelige Koralbog". Se "Orgelnodebøger fra andre forlag"

C. Wissing
(1878-1969). Carl Christian Wissing blev født i Vinkel ved Viborg. Efter lærereksamen i 1901 blev han ansat ved Ringsted kommunale skolevæsen. I 1904 flyttede han til Nysted på Lolland. Han var lærer i Nysted og senere 8 år ved Borgerskolen i Vordingborg. Fra 1905 var han kantor og kordegn ved Nysted Kirke og fra 1916 i Maria Magdalena Kirke  i Vordingborg. I 1948 tog han sin afsked som kantor p.g.a. svigtende helbred. Han har efterladt en håndskevet nodebog, der findes på Musikhistorisk Museum, København. Flere oplysninger på C. Wissing: 2 præludier for orgel


Jan Zach (1699-1773) benævnes på tysk Johann Zach. Komponist, violinist og organist. Født i Boehmen (i nuv. Tjekkiet) i hjulmagerfamilie. Kom 1724 til Prag. Var violinist ved kirker og studerede orgel.  Fra 1737 organist ved flere kirker, bl. a. St. Vitus Katedralen i Prag. Hans stridbare psyke førte ham vidt omkring - kapelmester hos en tysk fyrste, korleder ved et kloster i Alsace, musiklærer ved Jesuitterskole i München etc. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Friedrich Wilhelm Zachow (1663-1712). Født i Leipzig. Tysk komponist af vokal-, cembalo- og orgelmusik. FWZ fik sin første musikundervisning af faderen, der var fløjtespiller. Han blev i 1684 kantor og organist ved Marktkirche i Halle. Var Georg Friedrich Händels første musiklærer og underviste ham i violin, orgel, cembalo, obo og kontrapunktik. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Domenico Zipoli (1688-1726). Født i Italien i 1688.  I 1707 var han med en jesuittisk missionær i Argentina. Senere fik han undervisning i orgel i Firenze og kom til at arbejde hos Scarlatti i Napoli. I 1709 fik han musikundervisning i Bologna. I 1710 kom han til Rom og blev elev hos Bernardo Pasquini. Han blev i Rom i 6 år. De sidste af disse år arbejdede han ved Roms jesuitterkirke. I 1716 meldte han sig ind i jesuitterordenen og sejlede til Sydamerika. Han var organist i katedralen i Cordoba i Argentina og studerede til præst indtil sin død i 1726. Han var en af de mest kendte organister i den del af Sydamerika, der blev regeret af europæiske lande. 3 oratorier komponeret før 1716 er gået tabt. Han udgav i 1715 en nodebog med musik for cembalo og orgel. Den har overlevet. Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"

Thorvald Aagaard (1877-1937). Født i Ringe på Fyn. På  Musikkonservatoriet var han elev af Th. Laub og Carl Nielsen. Var i en årrække organist ved  Ryslinge Valgmenighed og højskolelærer på Ryslinge Højskole. Komponerede kammermusik, korsange, melodier til tidens folkelige sange, f. eks. "Spurven sidder stum bag kvist" og "Jeg ser de bøgelyse øer", kantater, salmemelodier og orgelpræludier. Udgav  i 1911 "Melodier til Sangbog for Skolen og Hjemmet" og 1922 sammen med Laub og Carl Nielsen "Folkehøjskolens Melodibog". Udgav  "25 Præludier for Orgel uden Pedal eller Harmonium" (    ) og "26 Præludier for Orgel uden Pedal eller Harmonium" (1932). Se "Trykte orgelnoder fra andre forlag"Retur til forsiden