Retur til Andre orgler

Andre orgler, jeg har ejet 


Tibirke Kirkes orgel 1937-1987

Disposition:

Pneumatisk orgel med keglelade. 1 manual (C-f ''') med 5 stemmer og med anhangspedal:

Quintatøn 16' (træ, kobberbeklædt tin/bly, tin/bly
Gedakt 8' (tin/bly
Principal 4' (tin/bly)
Rørfløjte 4' (træ, tin/bly)
Mixtur 3 kor (2',1 2/3', 1')

Oktavkoppel og Pedalkoppel

Piber opstillet i C-/Cis-orden)  


Tibirke Kirkes orgel oktober 1987 kort før nedtagning (AP)


De 7 længste træpiber til Quintatøn 16' står op ad vestvæggen til venstre i billedet. Et gangbrædt ses til højre for dem. Vindladen ses i midten og bagsiden af facadepiberne yderst til højre i billedet (AP, oktober 1987)

 
Et kig ind i orglet fra højre gavl - efter opstilling i min kælderstue


Tibirkeorglet fra 1937 nedbygget og opstillet i min kælderstue med spillebordet til højre for vindladen. I højre side af billedet ses Lille Heddingeorglet fra 1917. Tibirkeorglets lange træpiber står opstillet mellem spillebordet og Lille Heddingeorglet (AP, august 1988)


Fritstående piber. Man se ikke gavlene, der skjuler sig bag de største principaler (AP 1988)


Spillebordsniche i mahogny og billig finérplade neden under. 7 vipper til de 5 stemmer, oktavkoppel og pedalkoppel (AP 1988)


Et virvar af piber
 


Min nye gavl inspireret af  messehagel


Opstillet og færdigmalet oktober 1988

Jeg købte orglet i 1987 for 1000 kr. og nedtagning, og satte det i stand i min kælderstue, der i forvejen rummede et pneumatisk Frobeniusorgel fra fra Lille Heddinge Kirke bygget i 1917. 

I 1988 fik jeg spillebordet fra Skjern Kirkes pneumatiske Frobeniusorgel fra 1940 tilbudt af organist Willy Egmose. Det var et orgel med 2 manualer og pedal. Jeg opstillede spillebordet i min kælderstue og kunne nu spille på 2 orgeler. Desuden kunne begge orgler oktavkoples, Tibirkeorglets stemmer kunne desuden kobles ned i Lille Heddinge orglets manual og begge manualer kunne kobles ned i pedalet. I de følgende år spillede  jeg meget triospil i forbindelse med korrekturspil af mine nodebøger

Bælgen og blæseren til Lille Heddinge Kirkes orgel stod i fyrrummet, så der var mange meter plastikslange og vindkanaler, da Tibirkeorglet også skulle tilsluttes.

På et tidspunkt var kælderstuen udsat for vandskade. Jeg spillede fortsat på de stemmer, der var spilbare - det var heldigvis de kønneste stemmer. Det kneb med at restaurere orglerne - dels p.g.a. de snævre pladsforhold og min krops tiltagende dimensioner, dels fordi nogle af stemmerne var mindre attraktive i et lille rum.

I november 2008 fik jeg tilbudt Hjerm/Starup orglet, som jeg kendte godt, fordi jeg selv havde bygget det af en smuk facade fra Hjerm Kirkes orgel og et velklingende 3 stemmers orgel fra Vester Starup Kirke. Trekanten med engelen på denne hjemmesides forside tilhører det orgel.


Jeg kunne ikke sige nej til at tage imod denne skønhed og velklang. 

Der var ingen, der responderede på mine tilbud om gratis orgler på denne hjemmeside. Som Palle alene i verden valgte jeg derfor at hugge de 2 pneumatiske orgler op: Danmarks mest lappede orgel = Tømrer-Laurits' orgel fra Lille Heddinge 1917, og det smukke orgel fra Tibirke Kirke 1937.

Såvel Tibirkeorglet som Lille Heddinge Kirkes orgel blev hugget op december 2008, hvor jeg fik tilbudt det orgel, jeg leverede til Hjerms Missionshus i 1994.
Se Hybridorglet  Hjerm-V. Starup

André Palsgård, 2004-2022

Retur til Andre orgler