Retur til Landsbykirkeorgler

Orgelsamlingen i Sct. Andreas Kirke
Orgelsamlingen i Sct. Andreas Kirke (Gothersgade 148, København K) blev grundlagt 1998, indviet i år 2000 og nedlagt i foråret 2015. Det sidste orgel flyttede fra Sct. Andreas Kirke i foråret 2019.

På denne side findes en oversigt over 9 historiske landsbykirkeorgler i Orgelsamlingen og de 7 historiske landsbykirkeorgler i Organ Donor Clinic. 
En detaljeret gennemgang af de enkelte orgler findes i forsidens 2. link: Historiske orgler i Orgelsamlingen og Organ Donor Clinic

Indføring i emnet landsbykirkeorgler: 
Ordforklaring
Generelt om orgler


Orgelsamlingen 2004. Fra venstre ses orglet fra Badskær, Øland, Børglum, Krummerup og Indslev (Foto: Birgitte Truelsen)


Orgelsamlingens historie
Orgelsamlingen i Sct. Andreas Kirke, Gothersgade 148, 1124 K, blev oprettet i 1998 ved et samarbejde mellem orgelsamleren André Palsgård og daværende sognepræst Mads-Bjørn Jørgensen.

Krummeruporglet flyttede ind på sidepulpituret som samlingens 1. orgel i maj 1998. Det var funktionsdygtigt i efteråret 1998. Det lettede på forhandlingerne med menighedsrådet, at det igennem 1/2 års tid under en tagrenovering i 1999 kunne anvendes som kirkens eneste orgel, men det store orgel var pakket i plastic for ikke at tage skade af støv. Orgelsamlingen blev indviet ved en festlig koncert i februar 2000. Dengang bestod samlingen af 4 orgler. Orgelregistrator Ole Olesen udnævnte mig i et causerende indlæg om læger og orgler ved denne lejlighed til  "Æresdoktor af Orgelregistranten" - en titel, jeg er meget beæret af. I 2003 stod der 7 fungerende orgler på sidepulpituret. I 2009-2010 stod der yderligere 1 orgel på gulvet i sideskibet. Dertil kom et kororgel, som Orgelsamlingen havde doneret til kirken. 

Alle orglerne var funktionsdygtige og egnede til samspil, da de var stemt i samme tonehøjde - også som kirkens hovedorgel. Indtil da havde der været afholdt 2 orgeldemonstrationer pr. år. I de følgende år øgedes det til  4-6 gratis arrangementer årlig. Fra 2005 fik jeg fondspenge fra Rudoph Werner Pedersens Fond og fik af menighedsrådet tilladelse til selv at stå for musikprogrammet og finde optrædende organister. Det kunne være orgelkoncerter på ét orgel ad gangen, samspil mellem flere orgler, samspil mellem orgel og andre instrumenter f. eks. saxofon, skalmeje, klarinet, jazztrio. Der afholdtes også børnearrangementer, orgeldemonstrationer m. m. Vi havde i kirken fremlagt små informerende hæfter om orglerne på dansk, tysk, engelsk og fransk. De blev udleveret uden beregning. Desuden kunne CDer optaget ved koncerterne købes billigt.

Orglerne blev bygget og opstillet i de respektive landsbykirker mellem 1890 og 1906, og de har alle været de respektive landsbykirkers første orgel. Det var opfindelsen af dampmaskinen, der gjorde fabrikationen af orgler og transporten fra orgelbyggeri til kirke prisbillig.

Ud over de 7 orgler, der stod opstillet i  Sct. Andreas Kirke, omfattede orgelsamlingen yderligere 7 landsbykirkeorgler, der stod opstillet i et 40 kvadratmeter stort, helårsisoleret skur i Vangede - Organ Donor Clinic. De fleste af dem var klar til opstilling. Disse orgler blev bygget mellem 1846 og 1906 og rummer 2-4 stemmer. Et af orglerne er forsynet med den originale kassebælg fra 1862 (foruden elektrisk blæser).  

Orgelsamlingens bestyrelse 
20. februar 2006 afholdtes stiftende generalforsamling for orgelsamlingen, formand: André Palsgård, næstformand: Mads-Bjørn Jørgensen (Pastor emeritus), bestyrelsesmedlem og medlem af menighedsrådet: Ole Eriksen, bestyrelsesmedlem: Steen Ekelund     

Samarbejdsaftale
10. maj 2007 blev der indgået en samarbejdsaftale mellem Orgelsamlingens bestyrelse og Sct. Andreas Kirkes menighedsråd. Aftalen omhandlede regler for ændring eller nedlæggelse af samlingen, gensidigt opsigelsesvarsel og testamentariske bestemmelser ved André Palsgårds død.

Udvidelse af orgelsamlingen i sideskibet 
I august 2007 vedtog menighedsrådet at ansøge stiftet om at måtte udvide orgelsamlingen ved at inddrage pladsen langs væggen i sideskibet.  Tilladelsen til den nødvendige ombygning forelå medio august 2008. Nationalmuseet godkendte ombygningen og anbefalede opstilling af flere bevaringsværdige kirkeorgler. 

Orgelsamlingens bestyrelse  skaffede de nødvendige midler til ombygningen af gulvet i sideskibet. 
Ombygningen blev udført og orglet fra Ø. Hjermitslev blev opstillet som det første orgel i sideskibet i foråret 2009. 
Efterfølgende blæste andre vinde. Menighedsrådet omgjorde den tidligere beslutning i marts 2010. Orglet blev fjernet juli 2010.


Indledning nær en afslutning:

En sørgelig historie om 14 gamle sangglade veninder.
Der var en gang 7 gamle damer, der boede på et refugium, der hed Sct. Andreas. De havde i deres aktive liv haft tjeneste ved danske landsbykirker, hvor de havde sunget af karsken bælg. Men når arbejdslivet er slut, bliver man pensionist, hvis man lever længe nok. Den første af damerne flyttede ind på refugiet i 1998. Hun følte sig lidt finere end de andre, dels fordi hun var den første, men også fordi hun havde sunget over 50.000 salmer. Der flyttede flere gamle damer ind. I år 2000 boede der 4 gamle damer på refugiet. De hyggede sig med at synge for hinanden.

En dag syntes de at tiden var moden til at invitere folk ind fra gaden til deres koraftener. Publikum syntes, de gamle damer havde nogle indtagende stemmer. De kunne synge med blide stemmer, så sjælene svævede - og med en voldsom kraft, så publikum følte, at brystkassen var ved at sprænges af store følelser. Det kan dog ikke nægtes, at der ind imellem hørtes lidt pensionistvibrato.

De 7 gamle damer på refugiet havde 7 gamle veninder, der boede i et kollektiv i Vangede. De havde haft samme form for arbejde i deres aktive liv, men nu levede de på en meget lille plads – faktisk i et helårsisoleret skur på kun 40 kvadratmeter. Skuret blev i folkemunde kaldt Organ Donor Clinic, men det navn brød kollektivets gamle damer sig ikke om. Det lød jo nærmest som om der foregik salg af organer
De 14 gamle damer ville gerne have boet sammen, så de kunne have haft et stor kor sammen, men det var aldrig blevet muligt.

Der var 2 sygehjælpere, der puslede om de gamle damer. Selvom de ikke havde uddannelsen til det, foretog de mindre kirurgiske indgreb på de gamle damer for at afhjælpe deres svagheder.
De var også blevet gode til at behandle pneumatiske lidelser, for der skal vind og vejr til, når man skal synge.

Så faldt bomben! De 7 gamle damer på refugiet blev opsagt uden genhusning.

De 7 gamle damer, der boede i  kollektivet i Vangede, undrede sig over, at sygehjælperne kom hyppigere og hyppigere for at klare mindre skavanker. Ja – de lagde endda ny make-up på et par af de gamle damer. Der begyndte at gå rygter om, at sygehjælperne pønsede på at udstationere nogle af de gamle damer, så de skulle bo helt alene i nogle af storbyens store kirkerum. - Og det var jo nok for at skaffe bolig til de snart boligløse veninder på refugiet.

Der var endnu lidt tid før refugiets 7 gamle damer skulle sættes på gaden. De 2 sygehjælpere og de 7 gamle damer på refugiet Sct. Andreas var enige om, at det ikke skulle foregå som da Titanic forliste. Der skulle ikke synges, mens de gik døden imøde! Derfor besluttede de at slutte koncerterne i april 2015 for at bruge den resterende tid på at finde løsninger på genhusning.

November 2014 André Palsgård

Orgler i spil

Maj 2015: Af de 14 historiske orgler, der kunne stå i en orgelsamling, er principielt alle i spil, idet vi ønsker at få anbragt orglerne bedst muligt i den kommende tid. Der er givet tilsagn om fondsstøtte til forbedring ved orgelbygger af de orgler, der får en fremtid i en dansk kirke. Private, der ønsker sig et husorgel, er også velkomne til at høre nærmere.

Maj 2019. Alle orgler er afsat bortset 2 - Badskær Kirkes orgel og Vile Kirkes orgel. 

2021. Badskærorglet beholder jeg som hjemmeorgel. 


Orgelsamlingens 8 orgler og kororglet i oversigt
- med tilføjelse af nye ejere efter orgelsamlingens lukning
                                                                                                                                                       

Venøorglet i orgelsamlingen2004

- og på Nørskovgård 2015
Venø Kirkes orgel - Danmarks mindste orgel
Bygget af C. Schuster på kirkeorgelafdelingen på harmoniumsfabrikken
Joh. P. Andresen & Co., Ringkjøbing.

Ejere:
O. 1900-o. 1966: Hodsager Kirke, Ringkøbing Amt
O. 1966-1977: Venø Kirke, Ringkøbing amt
1977-1990: Struer Museum
1990-2003: Gråbrødre Klosterkirke i Viborg
Fra 2003 : André Palsgård
 
Opstillet marts 2004 i orgelsamlingen i Sct. Andreas Kirke.

Disposition:

Mekanisk traktur med strålemekanik. 1 manual (C-f ''') med 1 stemme:    
Geigenprincipal 8' (Violinprincipal 8'). 

Kombineret bas- og oktavkoppel  (håndbetjent).
 
Trædeskamler for organisten.
Pind som viser for bælgens stilling over spillebord
.

Jeg har udarbejdet en CD med musik optaget i orgelsamlingen på Venøorglet. 48 min. god musik spillet af bl. a. Willy Egmose. 

Fremsendes for kr. 50.- + porto.
.

15. november 2015
: Orglet er doneret til Musikforeningen på Venø. 

Orglet ankom til Musikforeningens lokaler på Venø, der ligger i Limfjorden nær Struer. 
December 2015: Steen E. og jeg opstillede orglet og stemte det. 
1. maj 2016: Wroblewskifonden gav tilsagn om at betale for en justering af orglets bas- og diskantkoppel og reparation af pibematerialet ved orgelbyggeriet Frobenius.
Dette skete sommer 2016.Venøorglet og Badskærorglet i orgelsamlingen

Badskærorglet hjemme juli 2015

Badskær Kirkes orgel
Bygget 1890 af orgelbygger Frederik Nielsen, Aarhus.

Ejere:
1890-1936: Ukendt
1936-1988: Badskær Kirke, Nordjyllands Amt
1988-1992: Vestervig Kirke, Viborg Amt
Fra 1992 : André Palsgård

1995 udlånt til Sions Kirke under orgeludskiftningssag.
Opstillet 1999 i orgelsamlingen i Sct. Andreas Kirke.

Disposition:
Sløjfelade med 1 man (C-c''') med 3 stemmer:
Principal 8 Fod
Gedact 8 Fod
Fløite 4 Fod.
Pumpepedal for såvel organist som kalkant. Pind som viser for bælgens stilling beregnet for kalkant (findes på bagsiden).

4. juni 2015. Flyttet hjem til AP privat.
Ventilbelægning er blevet fornyet. 

Skal ikke afhændes foreløbig.

Ølandorglet i orgelsamlingen 2014

Messiaskirken 2016
Øland Kirkes orgel
Bygget 1906 af A. C. Zachariasen, Orgelfabrikken Aarhus, som opus I.
Sandsynligvis  overtaget fra Emil Nielsens konkursbo og ombanderoleret.     
   
Ejere:
1906 - 1988: Øland Kirke, Nordjyllands Amt.
1988 - 1991: Lars Hansen, Ingerslevsgade, København
1991 - 1995: Peter "Thyra", Kalvebod Brygge, København
 Fra 1995: André Palsgård

Opstillet i orgelsamlingen i Sct. Andreas Kirke 1999.      

Disposition:
Pneumatisk keglelade med 1 manual (C-f ''') med 4 stemmer:
Bordone 16', Principale 8', Salicionale 8', Flauto 4'.
Pumpepedal for organist og kalkant.
 
Lod som viser for bælgens stilling beregnet for kalkant (på bagsiden)
.

Jeg har udarbejdet en CD med musik optaget i orgelsamlingen på Ølandorglet. Fremsendes for kr. 50.- + porto
.

September 2015: Orglet doneres til Messiaskirken, Charlottenlund, København. 

Der blev 23. november 2015 givet tilsagn fra Wroblevskifonden om fin istandsættelse af orglet med 10 års garanti fra orgelbyggeren. Bl. a. blev de uoriginale plasticslanger erstattes af blyrør. Orglet blev flyttet til orgelbyggeriet Frobenius februar 2016. Orglet blev indviet ved høstgudstjenesten søndag 18. september 2016.Børglumorglet 2015

Børglum Kirkes orgel
Leveret af Joh. P. Andresen & Co., Ringkjøbing
Importeret fikst og færdigt fra orgelfabrikken Gebrüder Rieger i Østrig.
Mekanisk keglelade med 1 manual (C-f ''') med 4 stemmer.

Ejere:
1903-1945: Bangsbostrand Kirke, Frederikshavn, Nordjyllands Amt.
1945-1997: Børglum Kirke, Nordjyllands Amt.
1997-2000: Domorganist Freddy Samsing, Odense.
Fra 2000 : André Palsgård.


Orglet blev restaureret af AP i 2000 og opstillet i orgelsamlingen i 2001.
Orglets originale bælg blev hentet i Børglum Kirke sommeren 2002 og
anbragt under pulpiturgulvet i Sct. Andreas Kirke.  

Disposition:
Mekanisk keglelade med 1 manual (C-f ''') med 4 kombinerede registre
(Gebrüder Riegers pibebesparende system, hvor 2 registre
deles om 66 piber):
Bordun 16', Rorfloite 8' (med dobb.labierede piber), Principal 8', Octav 4'
Kollektiv: Tutti (pedal)


Orglet er dejligt lavt, men relativt dybt. 16'+8'+8'+4'. 4 gode stemmer. Gedakten/Rørfløjten er meget elskelig. B16' går helt ned til C og giver en god klangbund. Den store bælg stod bag orglet i Børglum Kirke og under gulvet i Sct. Andreas Kirke. Det er et problem, at man kun kan komme til rückschlagsventilerne ved at vende vindladen om (skille orglet helt ad).

Jeg har udarbejdet en CD med musik optaget i orgelsamlingen på Børglumorglet.
Fremsendes for kr. 50.- + porto

28. april 2016. Orglet sendes tilbage til Gebrüder Riegers efterfølger - orgelbyggeriet Rieger-Orgelbau i Østrig.Krummeruporglet i orgelsamlingen 1998

- og på Nysted Orgelmuseum 2019
Krummerup Kirkes orgel
Bygget 1898 af C. Schuster på kirkeorgelafdelingen på harmoniumsfabrikken Joh. P. Andresen & Co., Ringkjøbing.

Ejere: 1899-1990 : Krummerup Kirke, Vestsjællands Amt
1990-1995 : Jens Peter Sørensen
Fra 1995 : André Palsgård.
Orglet blev restaureret 1995-1996. Orglet blev opstillet i Sct. Andreas Kirke i København 1998 som orgelsamlingens første orgel.

Disposition:
Sløjfelade med 1 manual (C-f ''') med 3 originale stemmer:
Violinprincipal 8'
Gedacht 8'
Fugara 4'
og en i 1956 tilbygget Gemshorn 2'

Bas- og diskantkoppel (fodbetjent)
Kalkantstang på højre side af orglet.
Pind som viser for bælgens stilling beregnet for kalkant (ved højre gavl).


Marts 2019: Orglet er doneret til Nysted Orgelmuseum, Lolland, ved Jacob og Panna Friis-Grigoncza.


Indslevorglet i orgelsamlingen 2014
Indslev Kirkes orgel     
Bygget 1900 på Roerslev Margaards Pianoforte- og Orgelfabrik,
Nørre  Aaby ved Middelfart.                                                                 
    
Ejere:
1900-1975 : Indslev (Ingslev) Kirke, Fyns Amt
1975-1993 : Det Danske Orgelselskabs Orgelmagasiner / Danmarks 
Orgelmagasiner (Loftet over Trinitatis, Gråbrødre Kapel i Roskilde).
1993-1994 : André Palsgård
Fra 1994 : Middelfart Museum

Orglet blev restaureret af AP i 1993-1994 og opstillet i Hindsgavls lade 
(kursuscenter) ved Middelfart i 1994.
 

Orglet blev uddeponeret for foreløbig 10 år til orgelsamlingen i 1999.  
Forsynet med elektrisk blæser 2000. 

Disposition:
Sløjfelade med 1manual (C-f ''') med 4 stemmer:
Bordun 16', Principal 8', Gedakt 8', Fløite 4'
 
Indstilleligt kollektiv.
Kalkantstang ved højre gavl.
Pind som viser for bælgens stilling beregnet for kalkant (ved
højre gavl).  


    

Juli 2016: Det er aftalt, at Middelfart Museum udlåner orglet til et musikcenter kaldet "Orgelloftet", der er under opbygning i Asperup på Fyn. Organist Jane Laut og Peter From er drivende kræfter.

Efterår 2016: Orglet blev flyttet. Orglets lillesøster fra Alling Kirke flyttede med.

                                                                                        

 
Allingorglet i orgelsamlingen 2002
Alling Kirkes orgel
Bygget 1906 af Roerslev Margaard pianoforte- og Orgelfabrik, Nr. Aaby

Ejere:
1903-1984: Alling Kirke, Århus Amt
1984-1994: Konfirmandsstuen i Tulstrup præstegård
1994-1996: Orgelkonsulent, organist Heinrich Hildebrandt-Nielsen, Skive
1996-2002: Danmarks Orgelmagasiner
Fra 2002 : Orgelsamlingen i Sct. Andreas Kirke, København,
Opstillet i orgelsamlingen i Sct. Andreas Kirke febr. 2003.

Disposition:
Mekanisk keglelade med 1 manual (C-c''') med 3 registre:
Aeoline 8 (C-H er fælles med Gedackt 8)
Gedackt 8
Flöte 4
 
2 pumpepedaler for organisten.
Slikkepind som viser af bælgens stilling over spillebordet.

August 2015: Orglet er flyttet hjem i orgelskuret. Orglet er dejligt altmodisch i udseende og klang. Orglet er justeret og spiller nu dejligt syngende og fløjtende.

August 2016
: Orglet er doneret til et musikcenter ved navn "Orgelloftet" under opbygning af Jane Laut og Peter From  i Asperup på Fyn.
 


Orglet og dets storesøster fra Indslev Kirke kommer derved til at stå sammen tæt ved stedet, hvor de blev bygget.

Øster Hjermitslevorglet i Sct. Andreas Kirkes sideskib 2009


Udvidelse af orgelsamlingen i sideskibet

I august 2007 vedtog menighedsrådet at ansøge stiftet om at måtte udvide orgelsamlingen ved at inddrage pladsen langs væggen i sideskibet.  Tilladelsen til den nødvendige ombygning forelå medio august 2008. Nationalmuseet godkendte ombygningen og anbefalede opstilling af flere bevaringsværdige kirkeorgler.
Orgelsamlingens bestyrelse  skaffede de nødvendige midler til ombygningen, der også blev udført.
Orglet fra Ø. Hjermitslev blev opstillet som det første orgel på den ny placering i foråret 2009.
Efterfølgende blæste andre vinde. Menighedsrådet omgjorde den tidligere beslutning i marts 2010. Orglet blev fjernet juli 2010 og opbevares hos AP.

Øster Hjermitslev Kirkes orgel 1961-1972 (Bygget 1902)
Leveret af Joh. P. Andresen & Co., Ringkjøbing.
Importeret fikst og færdigt fra orgelfabrikken Gebrüder Rieger i Østrig.

Ejere:
1902-1961 Øster Brønderslev Kirke, Nordjyllands Amt
1961-1972 Øster Hjermitslev Kirke, Nordjyllands Amt
1973-1987 Privat ejer SB
1987-1992 Privat ejer AØ
1972-2007 Privat ejer DK
2007-2010 Orgelsamlingen i Sct. Andreas Kirke
Opstillet i sideskibet april 2009. Nedtaget juli 2010.

Disposition:
Sløjfeladeorgel med strålemekanik. Spillebord på forsiden.
1 manual (C-f ''') med oprindelig 3 stemmer:
Geigenprincipal 8'
Gedackt 8' (dobbeltlabierede piber og rørfløjte i diskanten)
Gemshorn 4'

Pibeattrapper af zink i facaden.
Orgelhusets bredde er 188 cm. Hertil kommer paneler 2.5 cm på hver side - og gesimser midt på og foroven 5.0 cm og 7.5 cm på begge sider. Dybden er 88 cm. Dertil kommer panelliste for og bag og gesimser på forsiden. Underdelens højde er 96 cm. Overdelens højde i siderne er 155 cm. Dertil kommer trekantens højde 30 cm, orglets fulde højde er 281 cm
.

Beskrivelse:
Velfungerende, sikker mekanik, kan stemmes fra gavlene. Låger på bagsiden kan åbnes halvt, idet de er gennemskårne og hængslede.
Højde 281 cm, dybde 98 cm + spillebord 27 cm, længde 188 cm + gesimser 15 cm. Upraktisk dybt og højt orgelhus.

Juli 2015. Ny ejer: Orgelbyggeriet Gebrüder Riegers efterfølger, orgelbyggeriet Rieger-Orgelbau, Schwarzach, Østrig.


Hemmersams opus I  i præsteværelset 2004

- og som kororgel 2005

Dr. Felters husorgel
Bygget af Wilhelm Hemmersam 1943, opus I

Ejere:
1943-1944  Jægersborg Kirke, Københavns Amt
1944-1946 W. Hemmersams hjem i Søborg; København.
1946-1953 (?) Bagsværd Kirke 
1953 (?) -1960 (?) Hyltebjerg Interimskirke, Københavns Amt
1960 (?)-1971 (?) Hyltebjerg Kirke
1971 (?)-1999 (?)  Speciallæge i røntgendiagnostik Ralph Felter og fra 1995 hans enke.
1999 (?) - juni 2003: Ægteparret Felters børn Thomas Felter og Charlotte From (orglet opstillet i Vesterbølle Kirkes Menighedshus).
Hentet i Vesterbølle juni 2003 af sognepræst Mads-Bjørn Jørgensen og André Palsgård.
Restaureret af AP. For at orgelsamlingen ikke udelukkende skulle være en privat mands eje, besluttede vi at donere orglet til Sct. Andreas Kirke. I 2004 blev det opstillet i præsteværelset. 
Det blev flyttet ind i kirken som kororgel i 2005.

Disposition:  Sløjfeladeorgel med 1 manual (C-f''') med 4 stemmer:
Gedakt 8'
Principal 4'
Qvintatøn 2'
Quint 1  1/3 (reelt Oktav 1').
Trædeskamler (+ nyere blæser i kasse).

 
Marts 2015: Vor Frue Kirkes menighedsråd solgte orglet - egenhændigt uden forhandlinger med mig - orglet til organist Ib Myrner.

På det tidspunkt var Nysted Orgelmuseum ikke oprettet. Orglet ville ellers have været velanbragt på museet.


Organ Donor Clinics 7 historiske landsbykirkeorgler i oversigt
- med tilføjelse af nye ejere efter orgelsamlingens lukning

Vile Kirkes orgel 1899-1985
Bygget 1899 af C. Schuster på kirkeorgelafdelingen på harmoniumsfabrikken Joh. P. Andresen & Co., Ringkjøbing

Ejerforhold:
1899 - o.1945: Uldum Kirke, Vejle Amt
1947 - 1985: Vile Kirke, Viborg Amt
1985 - 1988: Opmagasineret i graverhuset ved Vile Kirke
Fra august 1988: André Palsgård 

Disposition:
Sløjfeladeorgel med 1 manual (C-f ''') med 2 stemmer Gedackt 8’ og Principal 4’. Strålemekanik. Har oprindeligt haft trædeskamler, der kunne trædes af organisten. Har senere fået tilført kalkantstang på bagsiden.

Beskrivelse:
Søsterorgel til Krummeruporglet og Venøorglet.
Højde 210 cm, dybde 70 cm + spillebord 24.5 cm + kalkantstang 11.5 cm, længde 176 cm. I god stand. 
God klang med bred bund og sprød klangkrone. Fin mekanik. Lydsvag blæser i kasse i stemmegangen bag orglet.Trædeskamler burde retableres. Det er velklingende og passende lavt til hjemlige forhold.

Orglet blev doneret til Nysted Orgelmuseum 2021.

Vejlby Kirke ved Allingåbro
  

Gyrstinge Kirkes orgel  1862-1984             
Bygget af Jens Gregersen

Disposition:
Mekanisk sløjfeladeorgel med
1 manual (C-c''') med 4 stemmer:
Gedackt 8 Fodstone (C-H fælles med Fugara 8 Fod )
Fugara 8 Fod (C-H fælles med Gedackt 8 Fodstone)
Principal 4 Fod
Octav 2 Fod Kromatisk pibeopstilling . Enarmet tastatur (stikkere fra tastatur til
vinkelramme) .
Facaden er egetræsådret. Attrappiber af sølvbronzeret træ.
Bælganlæg: Dobbelt kassebælg.


Ejere:
1862-1984 Gyrstinge Kirke
1984-1986 Opbevaret op orgelbyggeriet Starup, Fælledvej, København. Orgelbyggeriet gik konkurs 1986.
1986-1991 Nationalmuseets magasin på Esrom Kloster.
1991-2007 Danmarks Orgelmagasiner (Magasin i svinestalden til Undløse præstegård).
2007-2015 Foræret til orgelsamlingen i Sct . Andreas Kirke. 

Beskrivelse:
Højde 192, facade 234 cm, dybde 102 cm, længde 187 cm.
Original og tæt kassebælg, højde 178 cm, bredde 83 cm, længde 170cm + 16 cm vindkanal.
Interessant stikkermekanik. Velklingende. Flot facade. Registertræk går fint – har elastiske ringe monteret. Spillebord ved venstre gavl. Kassebælg (og elektrisk blæser) bag orglet. Stemmegangen er 50 cm.

September 2015: Orglet doneres til Vejlby Kirke ved Allingåbro.

Kirken er en dobbeltkirke. Orglet skal stå på pulpituret i 1100-tals stenkirken.
23. november 2015. Der er givet tilsagn fra Wroblevskifonden om  istandsættelse af orglet med 10 års garanti fra orgelbyggeren. Bl. a. skal de Reuterske stemmeslidser retableres. 
15. januar 2016. Orglet er flyttet til orgelbyggeriet Frobenius.
Efterår 2016. Orglet er blevet opstillet i Vejlby Kirke ved Allingåbro, Djursland. Restaurering og flytning betalt af  
Wroblevskifonden.


Engestofteorglet i Organ Donor Clinic

Der tages hånd om Engestofteorglet i Saxkøbing Kirke
Engestofte Kirkes orgel 1940-1981, bygget o. 1850

Bygget af orgelbygger Frederik H . Ramus.

Disposition
Sløjfelade med strålemekanik .
1 manual (C-c''') med 5 stemmer:
Gedackt 8 Fod
Fugara 8 Fod (C-H er fælles med Gedackt 8 Fod )
Flöite 4 Fod
Octav 2 Fod

Ejere:
1940-1981 Engestofte Kirke
1981-2003 Freddy Halfdan Breck (opmagasineret)
2003-1013 Thomas Halfdan Breck (opmagasineret)

2013-2016 André Palsgård

Beskrivelse:
Højde 238,5 + 12 cm til de længste træpiber, dybde 74 cm + klaviatur 14.3 cm , længde 187.8 cm
Tæt vindlade. God og interessant mekanik

Nogle af piberne skal repareres eller erstattes med andre Ramuspiber.
Facaden mangler pibefelter med attrapper.


September 2016: Orglet doneres til Saxkøbing Kirke. Det skal opstilles som kororgel efter restaurering ved orgelbygger Kenneth Gustavsson (Härnösand, Sverige) for fondsmidler fra Wroblewskifonden.

Indvielse fandt sted ved højmessen 1. søndag i advent 2018 kl. 10.30. Mesingorglet  i Organ Donor Clinic 2019

- og i selskab med Karlstruporglet på Nysted Orgelmuseum 2019
Mesing Kirkes orgel 1951-1998 - bygget 1886 eller kort efter Danmarks eneste springladeorgel.        
Bygget af Frederik Nielsen.

Disposition: 
Mekanisk springladeorgel med 1 man. (C-c''') med 4 st.: 
Fugara 8 Fod (C-H fælles med Gedact 8 Fod), 
Gedact 8 Fod, 
Principal 4 Fod, 
Flóite 4 Fod. 
Facade med 3 pibefelter indrammet af kannellerede korintiske søjler. Klingende piber af tinlegering i sidefelter og pibeattrapper af træ i midterfeltet af facaden. 


Ejere:
o. 1886-?   Ukendt lokalitet
?- 1951 Thisted Frimurerloge
1951-1998 Mesing Kirke v. Skanderborg
1998?- marts 2016 Danmarks Orgelmagasiner
Fra marts 2016 André Palsgård 

Beskrivelse:
Højden er 252.5 cm, længden 206 cm og dybden 83 cm + spillebord 18 cm.

Vilkår:
Orglet er færdigrestaureret fra vores side i 2017. Vindladen er tæt, mekanikken fungerer fint, piberne er i god stand. Orglet har fine stemmer.

Orglet skal forsynes med en ny blæserkasse.

Juni 2019: Doneret til Nysted Orgelmuseum og flyttet dertil.

Karlstrup Kirkes orgel 1846-1974

Bygget af orgelbygger Schierff

Ejerforhold
1846-1974: Karlstrup Kirke, Roskilde Amt
1974-2004: Det Danske Orgelselskabs Orgelmagasiner og senere Danmarks Orgelmagasiner .
Doneret i 2004 til AP til restaurering m. h. p. opstilling i orgelsamlingen i Sct. Andreas Kirke. Disse planer blev skrinlagt i marts 2010 efter ny menighedsrådsbeslutning.
Orglet var færdigrestaureret 2007 og er siden da blevet opbevaret hos AP.


Disposition
Mekanisk sløjfelade med 1 manual (C-c''') med 4 registre uden skilte: Gedakt 8',  Principal 4', Ny Fløjte 4' (ældre stemme), Ny Oktav 2' (ældre stemme). Pibeløs facade med stof bag espalier.
 
Beskrivelse
Højde 239 cm, dybde 85.5 cm + orgelbænk, længde 196 cm. Undertangenter belagt med ibenholt, overtangenter belagt med elfenben. Styringsstifter sidder til siderne for tangenterne.
Interessant og gammelt fra før skruen blev opfundet. Blæser og gardin i bunden af orgelhuset.


Juni 2019: Doneret til Nysted Orgelmuseum og flyttet dertil.

Løsning Kirkes orgel 1885-1972
Orglet er bygget af orgelbygger Frederik Nielsen  i 1885 - af brugte dele. Vindladen er således oprindeligt bygget af  P. U. F. Demant. Piberne er sammenbragt

Disposition
Sløjfeladeorgel med 1 manual med 4 stemmer (C-c'''): Principal 8 Fod, Gedakt 8 Fod, Fugara 8 Fod (C-H er fælles med Gedakt 8 Fod), Floite 4 Fod

Ejerforhold
Løsning Kirke 1885-1972
Arkitekterne Inger og Johannes Exner 1972-1990 – ikke spilbart
Docent i sang Keld Thaarup og skuespiller Karen Margrethe Bjerre 1990-1998 – ikke spilbart
André Palsgård 1998-2019


Beskrivelse
Højde 261 cm, dybde 83 cm, længde 193 cm + orgelstol + blæserkasse 50 cm.
Smukt. God disposition 8+8+8+4 med romantisk klang. Principalen er i fuld længde. De største piber er krøppede og opstillet på udflytterstok på gulvniveau (men inde i orgelhuset).
Bælgen var oprindeligt opstillet bag orglet, men er nu bygget ind i orgelhuset.
Storesøster til Badskærorglet. Støjsvag blæser i lille blæserkasse står ved højre gavl.

Juni 2019: Orglet er doneret til Nysted Orgelmuseum, hvortil det blev flyttet i efteråret 2019.

      
Varpelev Kirkes orgel 1854-1980 (moderniseret facade 1907)         
Orglet er bygget af orgelbygger Demant.  Ombygget  i 1907 af orgelbygger A. C. Zachariasen ifølge dennes værkfortegnelse. Ombygningen omfattede ny facade med nye prospektpiber. Der kan være tilført brugt pibemateriale ved ombygningen. Fotos viser orglet i flere dele p.g.a. for lav højde i Organ Donor Clinic.

Disposition
Mekanisk sløjfevindlade  med 1 manual (C-f ''') med 3 stemmer: Gedakt 8 Fod, Fugara 8 Fod (C-H fælles med Gedakt 8 Fod ), Principal 4 Fod (C-H: Nye prospektpiber af sølvbronceret zink, formentlig indsat 1907). Klingende og stumme facadepiber af sølvbronzeret zink (ialt 19).

Ejere:
1854-1980: Varpelev Kirke
1980-1984: Organist Ulrik Rasmussen Damm (Sankt Mortens Kirke, Randers)
1984-2007: Organist og klokkenist Per Møller, Ryomgård
2007-2019: André Palsgård

Beskrivelse:
Tæt vindlade med nye elastiske afstandsringe. Ny ventilbelægning. Smalt orgelhus.
Højde 218 cm + overdel 40 cm + kors 28.5 cm, ialt 286.5 cm, dybde 73 cm + spillebord 15 cm, ialt 88 cm + orgelbænk, længde 170 cm.
5 zinkpiber i front har amatørbygget fod, der evt. kan repareres af orgelbygger af æstetiske grunde.
Tangentbelægninger af  elfenben er brunligt misfarvet og en tangents belægning er holdt fast med kobbersøm (!?). Har kun æstetisk betydning.
Ingen bagbeklædning. De fleste piber kan stemmes forfra. Højt, men let at transportere og opstille. Tæt vindlade, støjfri blæser i orglets bund. Egnet for lille kapel på gods eller kloster.


Juni 2019: Orglet er doneret til Orgelmuseet i Nysted, hvortil det blev flyttet i efteråret
2019.

Herunder ses forskellige orgeldele fra orgelsamlingens orgler:
             
          

       

              

Den engelske organist Peter Lea-Cox har komponeret et lille stykke musik for 5 landsbykirkeorgler, "Pièce pour cinq orgues". Det blev uropført ved hans koncert 4. september 2003. Peter dirigerede de 5 organister, der spillede på hver sit landsbykirkeorgel: Hans Thomas Eriksen (Sct. Andreas kirke), Arne Christensen (Helleruplund Kirke), Flemming Møller (Det Danske Orgelselskab), Morten Hinz (Dragør Kirke) og Karin Schmidt Andersen (Hendriksholm Kirke). 
 
Der er på grundlag af videooptagelser på festaftenen udarbejdet en 14 minutter lang videofilm. 
Se billedserien fra filmen ved at klikke her
 
Peter Lea-Cox har efterfølgende færdiggjort fortsættelsen af musikstykket - en fuga med continuoinstrument, så alle 6 orgler kan blive anvendt! Det hele værk blev opført i forbindelse med koncerten i 2005.
Nodebogen med det hele værk - ialt 84 sider - udkom i september 2005. 

I marts 2004 rykkede Danmarks "mindste" orgel (med en fortid i Hodsager Kirke, Venø Kirke, Struer Museum, Gråbrødre Klosterkirke i Viborg) ind i Sct. Andreas Kirke som orgelsamlingens 7. orgel.

   
Orgelsamlingen 2001 og 2003                                               


De senere orgelarrangementer.
Der var fri entré til alle koncerter. Efterfølgende blev orglerne fremvist for interesserede og der blev serveret forfriskninger i festsalen.

Tirsdag 25.  januar 2005. Emnet var Joh. P. Andresens kirkeorgelafdeling på harmoniumsfabrikken i Ringkøbing 1897-1008. Musikprogrammet, der blev spillet af organist Hans Thomas Eriksen, strakte sig fra årets første julesalme uden og med bas- og diskantkoppel, engelsk, italiensk, tysk og dansk orgelmusik, bl. a. en vekselsang for 2 orgler.

19. maj 2005 blev en ekstra orgeldemonstration gennemført på opfordring fra en privat gruppe.

Torsdag 8. september 2005 holdt Peter Lea-Cox koncert på det store orgel, og efterfølgende opførte 6 organister (Arne Christensen, Karen Schmidt Andersen, Morten Hinz, Hans Thomas Eriksen, Flemming Møller og Søren  Johannsen) under hans direktion hans fulde værk "Pièce pour cinq orgues", der nu består af et præludium og en fuga. Fugaen indeholder solopartier for de 5 orgler. Arrangementet blev støttet af Frobeniusfonden.

Torsdag 8. november 2005 var emnet orgelbygger Frederik Nielsen, hans forgængere og efterkommere, orgelbyggerskandalen i 1911 og vindens vej i piben - som det ser ud. Organist Søren Johannsen, Frederiksberg Slotskirke, spillede udvalgte orgelstykker. Torsdag 9. marts 2006. Orgeldemonstration. Organist Robert Hofstetter spillede på orglerne og André Palsgård fortalte om orglernes lunger og Roerslev Margaard Pianoforte- og Orgelfabrik.

Torsdag 31. august 2006. Jazzkvartetten Hilswing spillede traditionel jazz og blues på landsbykirkeorgel, sax/klarinet, bas og trommer. 

Tirsdag 5. september 2006. Orgeldemonstration. Orgelentusiast Flemming Møller spillede orgelkoraler og koralbearbejdelser og André Palsgård fortalte om orglerne og musikinstrumenter i landsbykirkerne i gamle dage.
Mandag 6. november 2006 kl. 19. Orgelkoncert. Jazzpianist og organist Willy Egmose (Skjern Kirke) spillede kirkelig jazz på orgelsamlingens 7 orgler.


Torsdag 22. februar 2007 kl. 19. Koncert og orgeldemonstration. Organist Robert Hofstetter (Hans Egedes Kirke)  spillede klassisk og pudsig orgelmusik på orgelsamlingens 7 landsbykirkeorgler. André Palsgård fortalte om Løsning Kirkes orgel, komponisten Sergei Junger og den brøstfældige mekanik i Indslevorglet, og hvordan det problem skal løses.Torsdag 26. april 2007 kl. 19. Koncert for 2 orgler og orgel + sax. Ægteparret Simone Fought og Karsten Kristensen spillede en koncert, som de kaldte ”Fra middelalder til nutid”, for to orgler og to saxofoner (sopran- og tenorsax). Musikken strakte sig fra middelalderlige estampier over Bach og videre over romantik til Bernstein, Ellington og helt frem til Bo Grønbech og Jesper Madsen.  

Tirsdag 12. juni 2007 kl. 19. Orgelkoncert. Organist Robert Hofstetter (Hans Egedes Kirke) spillede et varieret udvalg af klassiske orgelstykker og forlængst udrangerede koraler på orgelsamlingens 7 landsbykirkeorgler, der er bygget mellem 1890 og 1906. En del af musikken var genbrug fra orgeldemonstrationen 22. februar, hvor de offentlige transportmidler fungerede dårligt p.g.a. snevejr. 

Torsdag 30. august 2007 kl. 19. Jazzkvartetten Hilswing spillede traditionel jazz på landsbykirkeorgel, trompet, bas og trommer. Trompet: Arne Mathisen, bas: John Jørgensen, trommer: Poul Erik Waltz, orgel: Niels-Jørgen Hilstrøm.

Fredag 12. oktober 2007 kl. 18, 19 og 20. Kulturnatten.
 
"Hvordan snakker orglerne med sig selv og hinanden?" Familiearrangement ved organisterne Simone Fought og Karsten Kristensen og orgelredder André Palsgård.


Tirsdag 20. november 2007 kl. 19. Jazzpianist og organist Willy Egmose (Skjern Kirke) spillede delikat kirkejazz på landsbykirkeorgler.

Torsdag 7. februar 2008 kl. 19. Koncert og orgeldemonstration i orgelsamlingen. Organist Robert Robert Hofstetter (Hans Egedes Kirke) afholdt  koncert med et nyt spændende program på de 7 landsbykirkeorgler. André Palsgård fortalte lidt om harmoniet og orglerne. 


Torsdag 3. april kl. 19. Lysbilledforedrag om Englenes rejseorgel som vi kender det bl. a. fra kalkmalerier ved cand. phil., organist, orgelregistrator og forfatter Ole Olesen.  Kulturbyåret 1996 førte mange ting med sig. Én af dem var orgelbygger Carsten Lunds rekonstruktion af et senmiddelalderligt portativ - et bærbart orgel, der kendes fra talrige billedfremstillinger, men hvoraf der ikke findes et eneste bevaret eksemplar. I forbindelse med rekonstruktionsarbejdet foretog foredragsholderen undersøgelser omkring instrumentets særlige muligheder og fremsatte nogle nye og ganske interessante teorier omkring dets brug. Portativet er trods sin beskedne størrelse et meget spændende og udtryksfuldt instrument. I forbindelse med foredraget blev portativrekonstruktionen forevist og demonstreret. Der vistes lysbilleder af kunstneriske portativfremstillinger. Ole Olesen gav en smagsprøve på en kopi af et middelalderportativ med trommeledsagelse (Dronning Dagmar ligger i Ribe syg).

Tirsdag 8. april 2008 kl. 19. Orgelsamlingen. Fra portativ til positiv. Koncert på landsbykirkeorgler og englenes rejseorgel. Organist Mie Korp Sloth (Skovlunde Kirke) spillede musik efter eget valg på landsbykirkeorglerne og på sit eget middelalderportativ (hvoraf der kun findes 3 kopier i Danmark). Torsdag 25. september 2008 kl. 20. Gregoriansk sang, landsbykirkeorgel og skalmeje. Medvirkende: Sct. Ansgars Kirkes kor med Andreas Palsgård og organist Rolf Tönshoff. 

Torsdag 9. oktober 2008 kl. 19. Jazzkvartetten Hilswing spillede traditionel jazz med piano erstattet af landsbykirkeorgel.  


Torsdag 30. oktober 2008 kl. 19. 
Koncert ved organist Michael J. Thomsen, Munkebjerg Kirke ved Odense. Programmet omfattede bl. a. følgende danske 1800-tals komponister: Gundorph Jørgensen (organist i Brahetrolleborg først i 1900-tallet), Hans Matthison-Hansen, Gebauer og Attrup.


Torsdag 26. februar 2009 kl. 19. Orgeldemonstration i orgelsamlingen. Orgelbestyrer André Palsgård fortæller om orglerne og organist Robert Hofstetter (Hans Egedes Kirke) spiller forlængst glemt, pudsig og rørende orgelmusik fra 1800-tallet.


Torsdag 12. marts kl. 10-11. Orgelsamlingen. Børnearrangement: "Hvordan snakker orglerne med sig selv og hinanden?" - ved orgelsamler André Palsgård og  organisterne Simone Fought og Karsten Kristensen.


Mandag 27. april kl. 19. Orgelsamlingen. Organist Willy Egmose (Skjern Kirke) spiller delikat kirkejazz.

Torsdag 14. maj 2009 kl. 19. Orgelsamlingen. Orgelkoncert ved organist Per Rasmus Møller, Ryomgård. Bl. a. spilles responsorier - vekselsange for 2 orgler - hvor orgelentusiast Flemming Møller medvirker. 

 
Mandag 31. august 2009 kl. 19 spillede organist Dan kær Nielsen (Absalons Kirke) udvalgte musikstykker, bl. a. musik for kunstharmonium. Ved flere stykker for 4 hænder eller for 2 orgler medvirkede organist Aeji Choi. 

 

Tirsdag 20. oktober 2009 kl. 10-11. Børnearrangementet: "Hvordan snakker orglerne med sig selv og hinanden?" - ved orgelredder André Palsgård og organisterne Simone Fought og Karsten Kristensen.


Mandag 16. november 2009 kl. 19.  En præsentation af europæisk musik: Værker af anonyme europæere samt Louis-Nicolas Clerambault og Carl Philip Emmanuel Bach. Organist  Mie Korp Sloth  (Skovlunde Kirke) spiller på landsbykirkeorglerne og sit medbragte middelalderportativ.

Torsdag 18. februar 2010 kl. 19. Orgeldemonstration. Orgelbestyrer André Palsgård fortalte om redningen af Indslev Kirkes orgel og organist Robert Hofstetter (Hans Egedes Kirke) spillede et nyt udvalg af forlængst glemt, pudsig og rørende orgelmusik.

Mandag 19. april 2010 kl. 19. Traditionel jazz på nogle af orgelsamlingens 7 orgler. Landsbykirkeorgel: Niels-Jørgen Hilstrøm. Barytonsax og klarinet: Henrik Marius Munk.


Tirsdag 15. juni 2010 kl. 19.30. Koncert ved organist Lindy Rosborg.

Tirsdag 5. oktober 2010 kl. 19.30. Organist Morten Hinz (Dragør Kirke) spiller Guilmant, Mozart, Aksel Andersen, Buxtehude, H. Mathisson-Hansen, Frederik August Reissiger, Weise, Cabezon, Soler, Frescobaldi og Stanley.

Mandag 8. november 2010 kl. 19.
Organist Willy Egmose (Skjern Kirke) spillede et nyt udvalg af delikat kirkejazz. 

Tirsdag 12. april 2011 kl. 19.
Organist Robert Hofstetter (Hans Egedes Kirke) spillede festlige og pudsige småstykker på samlingens landsbykirkeorgler 

Tirsdag 24. maj 2011 kl. 19. Organist Mie Korp Sloth (Skovlunde Kirke) spillede på landsbykirkeorglerne og sit medbragte portativ.

    

Tirsdag 25. oktober 2011 kl. 19. Organist Aeji Choi (Sct. Thomas Kirke, Frederiksberg) spillede udvalgte orgelstykker solo, og 4-hændige orgelstykker for 2 orgler sammen med organist Dan Kær Nielsen (Ordrup Kirke).
Tirsdag 22. november 2011 kl. 19. Organist Willy Egmose (Skjern Kirke) spillede jazzet og synkoperet musik på samlingens 7 landsbykirkeorgler.


December 2011
blev Sct. Andreas Kirke annexkirke til Københavns Domkirke. Siden da har den kun været åben i forbindelse med arrangementer i kirken. 

   
Tirsdag 6. marts 2012 kl. 10. Børnearrangement for børn og voksne ved organisterne Simone Fought og Karsten Kristensen. "Hvordan snakker orglerne med sig selv og hinanden?"


Tirsdag 10. april kl. 19. Koncert. Organist Kristian Lumholdt, Haderslev domkirke, spiller udvalgte orgelstykker og en improviseret partita for 7 orgler.
     
Tirsdag 19. juni  kl. 19. Koncert. Organisterne Simone Fought og Karsten Kristensen spiller orgel og samspil mellem 2 orgler eller orgel og saxofon 


Tirsdag 4. september kl. 19. KoncertDen engelske komponist og organist Peter Lea-Cox har holdt gæsteoptræden på kirkens store orgel hvertandet år i en længere periode. Efter en sådan koncert i 2001 blev han præsenteret for orgelsamlingen og blev så fascineret, at han hjemme i England komponerede et stykke for 5 landsbykirkeorgler, Pièce pour cinq orgues. Musikstykket blev opført i orgelsamlingen i forbindelse med en koncert i 2003. Peter dirigerede selv de 5 organister. I 2005 havde han komponeret fortsættelsen, en fuga. Hele værket blev opført ved den lejlighed. Denne gang spillede Peter Lea-Cox selv på orglerne i orgelsamlingen. Han er en dygtig improvisator med sans for pudsige og festlige påfund.


Tirsdag 9. oktober kl. 19. Koncert. Kurt Levorsen, der er organist ved Sct. Mortens Kirke i Næstved og underviser i orgelspil på Det Kongelige Musikkonservatorium, holdt i 2009 en meget vellykket koncert på kirkens store orgel. Denne gang spillede han på de små orgler i orgelsamlingen. 

Tirsdag 13. november kl. 10. Lukket arrangement for seniorlægegruppen. Foredrag ved AP med musikeksempler ved Ole Olesen, der efterfølgende holdt foredrag om "Læger og orgler".


Tirsdag 19. marts 2013 kl. 19. Orgelkoncert ved organist Mads Høck (Grundtvigskirken).

Tirsdag 14. maj kl. 19. Organist Willy Egmose (Skjern Kirke) spiller jazzet og synkoperet musik på orgelsamlingens 7 landsbykirkeorgler.


Tirsdag 24. september kl. 19.00. Organist og orgelbygger Jacob Friis spillede tidlig barokmusik på landsbykirkeorglerne. Jacob skrev følgende oplæg til koncerten: Jeg er uddannet orgelbygger og PO-organist og har arbejdet dels hos orgelbyggeriet Th. Frobenius & Sønner som orgelbygger og orgelstemmer og dels i Kolonien Filadelfia Kirke i Dianalund som organist. Jeg vil til koncerten d. 24. sep. i orgelsamlingen spille et program med hovedvægten lagt på den tidlige nordtyske og italienske barok. Jeg vil spille værker af primært den italienske barokmester Frescobaldi og den nordtyske Sweelinck samt andre tyske barokkomponister som Schildt, Scheidemann, Tunder, Weekmann, Pachelbel, Speth og afslutte den musikalske rejse med Bach. De små orgler på ét manual egner sig fortrinligt til udførelse af den tidlige barokmusik, for eksempel Frescobaldi, som jeg spiller og holder meget af. Det vigtige er at have et instrument med udtryksfulde enkeltregistre, der er gode til at vise nuancerne i musikken. Orgler af beskeden størrelse kan have rige musikalske muligheder inden for et musikalsk repertoire, der passer til instrumentet.
    
Tirsdag 12. november kl. 19.00. Orgelkoncert i orgelsamlingen ved organist Dan Kær Nielsen (Ordrup Kirke) og. organist Aeji Choi (Sct. Thomas Kirke). Solospil og 4-hændigt på 2 orgler i 3 kombinationer af orgler og på 1 orgel. Dan Kær Nielsen spillede desuden på 2 orgler samtidigt.


Tirsdag 18. februar 2014 kl. 19.00.  Orgelkoncert i orgelsamlingen. Organist Angela Wertenbach spiller italiensk og tysk renæssance- og barokmusik.


Tirsdag 11. marts 2014 kl. 19.00. Orgelkoncert i orgelsamlingen. Uropførelse af værket 'Mixtur for 7 kirkeorgler' ved komponisterne Sandra Boss og Jonas Olesen  


Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00. Orgelkoncert  i orgelsamlingen ved organist Rolf Tönshoff, Sankt Ansgar Kirke, København. Nordeuropæisk orgelmusik tilsat lidt fransk esprit  fra 1800-tallet  med værker af bl.a. H. Matthison-Hansen, J. Gettel, L. M. Lindeman, Niels W. Gade, Peter Heise, Edv. Grieg, Cesar Franck og J. A. Lefébure-Wely.


Tirsdag 16. september kl. 19.00. Orgelkoncert i orgelsamlingen ved Dario Andreella, italiensk orgelbygger og nyuddannet organist fra ved Danmarks Kongelige Musik Konservatorium. Han er organist ved Annisse Kirke og Ramløse Kirke i Nordsjælland. Dario Andreella spillede opfindsomt improvisatorisk og også på 2 orgler samtidigt!

Koncerten blev optaget på CD, der kan høres under linket CDer på forsiden. Her er et uddrag:

Track 01: Et sugeluftharmonium spillet som om det var et kunstharmonium .
Track 02: Danmarks mindste kirkeorgel spillet som om det var et portativ . Den elektriske blæser er slået fra . Organisten pumper vind ved at træde på den ene trædeskammel
.
Track 06: Japansk munkemusik spillet på orgelsamlingens røde ”trylleorgel” . Den brummende lyd fremkalder organisten ved at trykke en håndfuld tangenter ned i bassen . Det store vindforbrug og de deraf følgende trykændringer bruger han til at lave de særprægede fløjtelyde
.
Track 11: Orgel eller damptog? Organisten kobler den elektriske blæser fra i begyndelsen og slutningen, hvor vinden leveres ved organistens følsomme tråd på de 2 jernpumpepedaler.

           
Tirsdag 4. november kl. 19.00. Jazzkoncert for landsbykirkeorgler og saxofon. Orgel: Organist og mangeårig jazzpianist Olivier Antunes. Saxofon: Christina von Bülow.


Tirsdag 3. februar 2015 kl. 19.00. Orgelkoncert i orgelsamlingen. Yuzuru Hiranaka, organist ved Sankt Johannes Kirke og lærer ved orgellinien på Musikkonservatoriet i København, trakterer orgelsamlingens små, historiske landsbykirkeorgler med hjælp fra Anders Danman. Også firhændigt på 2 orgler.
  
Tirsdag 10. marts 2015 kl. 19.00. Orgelkoncert i orgelsamlingen ved organist og jazzpianist Willy Egmose. Jazzet musik på landsbykirkeorgler.

Orgelsamlingens sidste koncert tirsdag 21. april 2015 kl. 19.00. Orgelkoncert for 1 og 2 orgler. Dan Kær Nielsen, organist ved Ordrup Kirke, og  Aeji Choi, organist ved Sct. Thomas Kirke, spiller solo og 4-hændigt på 1 eller 2 orgler.


Brev til publikum ved koncerten 21. april 2015:
Orgelsamlingen i Sct. Andreas Kirke
blev grundlagt for 17 år siden, idet Krummeruporglet blev opstillet 1998.

Det var organist Robert Hofstetter, der foreslog Sct. Andreas Kirke, fordi den har et dybt sidepulpitur. Kirkens sognepræst Mads-Bjørn Jørgensen havde en fortid som museumsdirektør på Flymuseet i Billund, er amatørhistoriker og meget interesseret i orgler og orgelmusik. Han udviste straks stor interesse og imødekommenhed  for idéen om en orgelsamling. Kirkens tag var ved at blive renoveret, og det store orgel var pakket ind i plastik for ikke at støve til. Det lettede på menighedsrådets holdning til idéen og adgangen for Krummeruporglet, der kom til at fungere som kirkens orgel en tid. Organist Hans Thomas Eriksen spillede på orglet, der stod på sin nuværende plads, de 4 kormedlemmer stod ude ved balustraden og sang – og nede i kirken sad jeg (AP) ved en højmesse og nød at høre, at Krummeruporglet kunne synge kirken op.

Der var orgelindvielse i 2000, da samlingen rummede 4 landsbykirkeorgler. Siden 2005 har de nuværende 7 orgler stået i orgelsamlingen, og der har ikke været mulighed for at opstille flere orgler i Sct. Andreas Kirke, skønt samlingen omfatter yderligere 7 historiske orgler. De 14 orgler er bygget mellem 1846 og 1907. De har mellem 1 og 4 stemmer på 1 manual. De har ikke pedalklaviatur.

Sct. Andreas Kirke burde have været funktionskirke for kirkemusik, klassisk musik, jazz etc., men biskoppen var ikke til at få i tale. Det drejede sig kun om at få lukket kirker. Sct. Andreas Kirke er en af Københavns smukkeste bygninger. Vi er bekymrede over, at bygningen i fremtiden muligvis ikke ikke længere vil være offentlig tilgængelig. Vi er endnu mere bekymrede ved tanken om, at der kan ske vandaliserende ombygninger.

Det er et faktum, at orgelsamlingen er opsagt pr. oktober 2016. Vi har i lang tid været aktive med at undersøge muligheder for etablering af en ny orgelsamling i andre kulisser. Vi er ikke helt færdige med dette arbejde, men det ser for nuværende ikke ud til, at det vil lykkes.

Vi vil takke de mange dygtige organister, der leverede veloplagte koncerter for små honorarer, som fandt på overraskende og finurlige indslag, der glædede os og vores publikum, og præsenterede orglerne fra deres bedste side - uanset om det var alvorlige eller rørende musikstykker eller sjov og ballade.

Vi takker publikum, der har givet udtryk for tilfredshed med vore arrangementer. Vi har nydt jeres  anerkendelse og støtte. Især takker vi vores stampublikum. Vi vil savne alle jeres kære ansigter! Vi er taknemmelige for, at  I var her samtidig med os, så vi kunne dele glæden over de 7 gamle princessers pensionistvibrato og længst svundne tiders naive design, håndværk og klangideal med jer.

Vi har invitationslisten i behold, så skulle der vise sig mulighed for etablering af en orgelsamling et andet sted, vil I høre fra os pr. E-mail eller brev!

Der er halvandet år tilbage, før orglerne skal være ude af Sct. Andreas Kirke, så vi er nødt til at begynde at tænke på de enkelte orglers overlevelse allerede nu – og gribe chancer, når de viser sig. Vi er dog ikke bange for, at der vil blive for få orgler til en evt. ny orgelsamling. De gamle damer har en tendens til at vende tilbage til os. Det er som om de ved, vi passer godt på dem, og at vi ønsker alt godt for dem.  

Enhver idé til orglernes overlevelse sammen eller enkeltvis modtages med tak. Vi er særlig glade for henvendelser om muligheder, som forslagsstilleren allerede delvist har undersøgt.

Med tak til alle, der har delt vores interesse
Sct. Andreas Kirke, 21. april 2015. Steen Ekelund og André Palsgård 
Telefon: 20150985 E-mail:  apalsgard@gmail.com   www.orgelsamling.dk  
 Orgelsamlingen er opsagt pr. oktober 2016 - Det har vist sig umuligt at oprette en ny orgelsamling i kirkeregi.
Enhver idé til orglernes anvendelse enkeltvis modtages med tak pr. telefon eller mail.
Med venlig hilsen André Palsgård, oktober 2015

    
Menighedsrådet ved Vor Frue Kirke har opsagt orgelsamlingen pr. oktober 2016.
Man ønsker at disponere over alle rum i Sct. Andreas Kirke med henblik på udlejning eller salg til ikke-kirkelige formål.

Beslutningen medfører, at koncerterne i orgelsamlingen måtte slutte med udgangen af 1. halvår 2015, da det tager tid at nedtage, opstille, intonere og stemme orglerne. 
Der er foruden de 7 historiske orgler i orgelsamlingen yderligere 8 historiske orgler, der aldrig blev opstillet, så det er mange orgler, det drejer sig om.
Bestyrelsen for orgelsamlingen har igennem 2 år forsøgt at genhuse nogle historiske orgler ved udstationering i forskellige kirker. Indtil videre har disse bestræbelser kun i beskedent omfang båret frugt. Ofte skyldes det forskellige ønsker og holdninger hos organister, menighedsråd og præster.

Danmark er et lille land. Det har vist sig, at det er det for lille til at huse en orgelsamling. Det må desværre konstateres, at folkekirken er temmelig ligeglad med sin musikhistorie.

Oktober 2015 André Palsgård, formand for orgelsamlingens bestyrelse.


Medieindslag
i forsøg på at redde orgelsamlingen, genetablere den et andet sted eller redde orglerne enkeltvis.


November 2014. Indslag på lokal-TV  (TV2Lorry) om orgelsamlingen  blev bragt 12. november kl. 19.30. 

Mandag 2. februar 2015: Stor artikel i Politiken

Mandag 2. februar 2015: P4 besøger orgelskuret - indslaget blev bragt i morgenradioen dagen efter. Programmets politik hindrer at jeg må offentliggøre egen kopi. 

Mandag 5. februar 2015: Elever fra journalisthøjskolen i Emdrup besøger orgelskuret og optager en video.

Tirsdag 10. marts 2015. BBC London optager under forberedelser til koncerten og under koncerten med Willy Egmose.
Onsdag 11. marts 2015. BBC London optager i Organ Donor Clinic.
Se videoen på
http://www.bbc.com/news/world-europe-32070733

Mandag 30. marts. Henrik Morell, Den2radio, besøger orgelskuret. Resultatet kan høres på: http://den2radio.dk/udsendelser/14-orgler-uden-kirke/
Udvalgte optagelser fra orgelsamlingens koncerter kan høres på:  http://den2radio.dk/udsendelser/lyden-af-landsbyorgler/

Tirsdag 21. april 2015. Gladsaxe Lokalradio optager ved den sidste koncert i Orgelsamlingen og besøger orgelskuret onsdag 22. april 2015. Orglets skytshelgeninde Sankta Cecilia blev misforstået. Hun hadede efter sigende orglet. Hun fik nemlig betingede reflekser efter et tvangsægteskab i en kirke med et brusende orgel. Enkelte malere og billedhuggere har afbildet hende i en situation, hvor hun vender et bærbart orgel om, så piberne falder til jorden. Hun er musikkens skytshelgeninde, men i folkeoverleveringen er hun blevet forbundet med orglet i en sådan grad, at hun også er blevet orglets skytshelgeninde.
          
Sankta Cecilia  - musikkens og specielt orglernes skytshelgeninde.
Til venstre: Carlo Dolci 1671, "Alte gemälde Galleri" i slottet Zwinger i Dresden.
I midten: Kopi malet af H. Schneider, Flensburg 1929, i privat eje hos undertegnede.
Til højre: Kopi af ukendt maler i klosterkirken St. Marien i Ribnitz, Nordtyskland (AP 2009).


   
Til venstre: Gamle skuder i Sct. Andreas Kirke (AP2009)
Til højre:
Orglerne med deres oppasser fotograferet 30. september 2002 af Lene Ebbensgaard


André Palsgård, 2000-2022. Gør gerne opmærksom på fejl på tlf. 20150985 eller apalsgard@gmail.com 

Retur til Landsbykirkeorgler