Retur til Historiske orgler

Historiske orgler i Organ Donor Clinic

Varpelev Kirkes orgel 1854-1980 (moderniseret 1907)


Annelise Olesen: Varpelev Kirke 1973

Forhåndsoplysninger fra Den Danske Orgelregistrant ved Ole Olesen 1973
Orglet er bygget af orgelbyggeriet Demant. 
Det er ombygget  i 1907  af orgelbygger A. C. Zachariasen ifølge dennes værkfortegnelse. Ombygningen omfattede ny facade med nye prospektpiber. Der kan være tilført brugt pibemateriale ved ombygningen.

Disposition
Mekanisk sløjfevindlade  med 1 manual (C-f ''') med 3 stemmer:

Gedakt 8 Fod
Fugara 8 Fod (C-H fælles med Gedakt 8 Fod)
Principal 4 Fod (C-H: Nye prospektpiber, formentlig indsat 1907)

Pumpebælg, der trædes af den spillende.
Facaden bemalet (olivengrøn, rødbrun, sort, beige).
Klingende og stumme facadepiber af sølvbronceret zink (ialt 19).


Piber
Gedakt 8 Fod: 
C-H er dækkede træpiber med 8-kantede støpselgreb. Fra 1800-tallets midte, muligvis Ramus- eller Gudme-piber.
c-f ''' er af tinlegering formentlig fra 1800-tallets midte.

Fugara 8 Fod:
c-f ''' er af tinlegering. J. A. Demant piber (JAD virkede 1860-1878).

Principal 4 Fod:

C-H er prospektpiber af sølvbronceret zink (formentlig indsat af A.C. Zachariasen i 1907).
c-f ''' er piber af tinlegering af forskellig type - muligvis jævnaldrende med Gedakt 8 Fod.


Ejere:
1854-1980 Varpelev Kirke
1980-1984 Organist Ulrik Rasmussen Damm (Sankt Mortens Kirke, Randers)
1984-2007 Organist og klokkenist Per Møller, Ryomgård
2007-2019 André Palsgård / Orgelsamlingen i Sct. Andreas Kirke
2019 doneret til Nysted Orgelmuseum


Tilstand ved modtagelsen
Modtaget 3. november 2007
    

Orgelhuset: Træværket er kun let borebilleangrebet. Toppen og sidefyldinger mangler (fordi 1. private ejer ikke havde højt nok til loftet). 
Bagside låger mangler: Der er ingen tegn på, at der har været låger. Måske har der ikke været låger, fordi orglets bagside stod op mod muren i kirken.
Den originale egetræsådring er bevaret på underdelens venstre gavl. Den var ikke synlig i Varpelev Kirke.Panellisten og den øverste liste er fjernet, men det er sket den første private ejer.
På underdelens højre gavl ses en cirkelrund blænding, hvor paprøret fra en udvendig blæser har passereret ind i orglet.
I forsidens nederste rammetræ ses udskæring til pumpepedal for organisten. Panellisten mangler på den midterste del, hvor der er savet en udskæring i rammetræet til et uoriginalt pedalklaviatur.

Mål: 
Højde 218 cm + overdel 40 cm + kors 28.5, ialt 286.5 cm
Underdelens højde er 83 cm. Dybden 73 cm + spillebord 15 cm
Overdelens højde er 135 cm. Dybden er 60 cm.
Orgelhusets længde 170 cmUnderdelens venstre gavl oktober 2007, AP     
 


Underdelens højre gavl marts 2013. Originalmaling: Egetræsådring (AP) 

Piberne:
Principal 4':  
De 5 største facadepiber mangler (C-E, af zink). Principalerne har Reuterske stemmeslidser. 

Fugara 8':
 
Piberne c-a mangler, men viser sig at ligge i Per Rasmus Møllers gemmer. Jeg modtager de 9 af piberne i marts 2012. De er i god stand, men piben c mangler. Denne pibe har sin plads til venstre for gedakten c'. Det er overraskende, men kan lade sig gøre uden synlig kondukt, fordi de 2 8 fods registre har fælles pibestok.

Gedakt 8':
De 12 store træpiber, der er fælles for de 2  8-fods stemmer, er i relativ god stand, men trænger til tætning. En pibefod, et par støpsler og støpselhåndtag er defekte eller mangler. Trægedakterne er dels ophængt ved gavlene og dels på hinanden. C og Cis er krøppede af en amatør (Vinklen er ikke 90 grader).
De fleste tin/bly piber er i god stand, men enkelte store piber tilhørende Gedakt 8' er klemt flade. 
Piberne er overvejende opstillet kromatisk med de største piber ved venstre gavl, men træpiberne Cis, Dis, F, G, A og H er placeret ved højre gavl. De tilsvarende Principaler af zink er anbragt i højre side af facaden.

På grund af lav loftshøjde hos en tidligere privat ejer er orgelhusets overdel blevet kasseret og de længste piber blevet krøppet. Det er sandsynligt, at krøpningen af trægedakten C har medført, at fugarapiben c også har måttet krøppes.
Det 
5 største facadeprincipaler må også have været krøppet. 


Piber tilhørende Principal 4 Fod oktober 2007 (AP)
 

Fra venstre ses facadeprincipaler af zink, Gedakt 8 Fod, Fugara 8 Fod og Principal 4'Fodi tin/bly legering (AP, 2013) 


Til venstre ses trægedakter fælles for Gedakt 8 Fod og Fugara 8' Fod (AP 2013)

Spillebordet:
De midterste undertangenter er stærkt gulbrunt misfarvet. 
Der er meget fingersnavs på siderne af de samme tangenter. 
En del tangentbelægninger af elfenben er løse. 
Tangenten til f har fået påslået belægningen med 2 kobbersøm! 
De nederste filtringe til anslag for tangenter er i god stand. De øvrige skiver af forskellig slags filt, gummi og papir kasseres.
Der medfølger en kasse, der dækker spillebordet, når det ikke er i brug. Nodepulten af mahogni mangler de lodrette dele til siderne.

.


Klaviaturbelægningen af elfenben har været udsat for lidt af hvert (AP oktober 2007). 


Tangenternes forside har bølgemønster og er sortmalede. En elfenbensbelægning er sømmet på med 2 kobbersøm! (AP marts 2013)

Orgelbænken
mangler.

Trakturen: Såvel tangenterne og deres stifter, messingtrådene, strålemekanikkens vipper af træ og deres stifter, ventiltråde og ventiler fungerer. Der er som nævnt placeret 6 store træpiber ved hver gavl. Piberne i v. side står tæt på de tilhørende tangenter C, D, E, Fis, Gis, Ais. Der er monteret 6 vinkler i begge sider på undersiden af vindladen. De er forbundet med abstrakter, så  trækket fra tangenterne Cis, Dis, F, G, A og H kan overføres til de tilsvarende træpiber ved højre gavl. En enkelt vinkel er løs.

 


6 vinkler og veller ved venstre gavl overfører trækket til baspiberne 2,4,6,8,10 og 12 ved højre gavl (okt. 2007, AP)

Registraturen:
De 2 lodrette veller i venstre side fungerer. Den lodrette velle i højre side mangler den ene metalakse.

Vindladen: Ventilkassen er tæt, vindladen er tæt og anlæg for ventiler plant. Ventilkammeret er beklædt med kvadreret papir.  Spunslågen er tæt. Sløjferne ser pæne ud.
Strålemekanikkens vipper af træ er i god stand.

   
Vindladens overside og luftindtaget ved højre gavl (AP oktober 2007)


Vindladens underside med strålemekanik og de 6 veller. Den opadvendte side sidder fortil i orglet (AP 2007).

   
Et kig ind i vindladen efter fjernelse af spunslågen. Ventilklappen dækker et hul til P4' og en kort spalte bagtil, der fører til udborede kanaler til de 2 8-fods piber (AP 2007).

Pumpepedal og bælg: Den originale pumpepedal og den originale bælg mangler. 
Der medfølger en lille kvadratisk, fjederbelastet svømmebælg. Paprøret fra blæseren er kun 6 cm i diameter og munder mod en ventilklap på indersiden. Da orglet ikke kan pumpes med pedal, er ventilklappen kun i vejen for vindforsyningen. På den modsatte side af bælgen findes afgang for et fleksibelt pap/aluminium rør, hvis anden ende er monteret til en træplade, der skrues fast til vindladens højre side. 

Orgelblæser : Der medfølger en lille støbejernsblæser, men ingen blæserkasse. Paprøret fra blæseren har så små dimensioner (6 cm), så orglet lider af vindmangel ved stort vindbehov.

Gardin:
Vindregulatoren i form af rullegardin mangler
.


Anhangspedal:
Der er af 1. private ejer foretaget tilbygning af anhangspedal med velleramme på krydsfinérsplade bag underdelens forside på en særdeles snæver plads. Der er fjernet en del af fodpanelet på forsiden og foretaget en udskæring i rammetræet på dette sted for at anhangspedalets tangenter kan få kontakt med mekanikken. Der medfølger et anhangspedal.

Fund 
Elfenbensbelægningen til tangenten g er løs og tilsmudset af gammeldags limtyper. På bagsiden af elfenbensbelægningen læses følgende blyantsinskription: 27/8 1939.
Elfenbensbelægningen til f er slået på med 2 kobbersøm!
Ventilbelægningen er trykket og uelastisk med mange hylere til følge. Ventilbelægningen er delt op, så der er en kort belægning, der dækker hullet til Principalen og en længere belægning, der dækker en lav grøft, hvori kanalerne til de 2 andre registre munder. Der er ingen belægning ved stiften længst ind i orglet.Jernbanemærkat (papskilt med hul til bindegarn) på indersiden af højre gavl. A. C. Zachariasen har åbenbart brugt restlageret efter Emil Nielsens konkurs i 1903. Orglet blev sendt til nærmeste jernbanestation (Klippinge) (AP marts 2013).
  
Restaurering
Orgeldelene renses og støvsuges . Alt træværk behandles med Gori 22/7 mod borebiller.
Sløjferne pensles med grafit. Vellen til trakturen for Gedakt 8' forsynes med jernaksel.
Uoriginal velleramme til anhangspedal fjernes. Pedalklaviaturet kasseres.
Fingersnavs skrabes af undertangenter. Løse elfenbensbelægninger limes på tangenterne. Fastsiddende snavs på tangentbelægninger renses af med vandslibepapir og opvaskemiddel.
En vinkel på undersiden af vindladen fastgøres. 

Vindforsyning: Afgangen af bælgens fleksible paprør flyttes til oversiden for at skabe plads. Bælgens uoriginale klapventil og mekanik fjernes. 
Støbejernsblæseren forsynes med kondensator på 10 mikrofarad og indbygges i hvidmalet blæserkasse af finér med rockfon-foring til lydisolering. Blæserkasse, et lavt Starupgardin og bælg forbindes i serie med pap/alu rør med diameter 8 cm. Bælgen belastes med mursten i stedet for de 2 fjedre for at give et mere ensartet tryk. Vindtrykket i ventilkassen justeres til 75 mm vand. Den måles på udboret hul i spunslågen. Hullet lukkes med ny træprop beklædt med vaskeskind til tætning.
Juli 2014: Den gamle støbejernsblæser erstattes med nyere Lauhuff-blæser med lodret akse (Max. 3 kubikmeter vind/min. og max. 80 mm vands tryk) fra det ophuggede hybridorgel Arrild/Stjær. 

Piberne:
Trægedakterne tætnes indvendig og udvendig med shellak. Støpsler repareres og tætnes, skind fornyes i en vis udstrækning. En brugt, krøppet Fugara c fås som gave. 
De manglende facadepiber af zink bygges ud fra facadepiber, der har tilhørt det ophuggede orgel fra Lille Heddinge Kirke 1917-1972 - bygget af Th. Frobenius. Pibefødderne er for lange. De afkortes og der skæres trekantede stykker ud på pibeføddernes bagside og modelleres med plasticpadding og efterfølgende slibning. 

De 5 største facadeprincipaler er bygget af materiale fra Lille Heddinge Kirkes Frobeniusorgel 1917. Pibefødderne er gjort kortere ved opslidsning og modellering med plasticpadding. Processen er ikke afsluttet (AP marts 2013).

Orgelhuset
forsynes med overdel bygget efter udmåling på Annelise Olesens foto fra 1973. Manglende panellister og lister monteres på orgelhuset.Ny top marts 2013 (AP).

Vindladen: Trods ventilkammerets tilforladelige udseende, er der hylere. Ventilerne forsynes med ny belægning af filt og skind sammenlimet med gulvlim. 
I forbindelse med reparationen knækker 15 fjedre, der erstattes med nye brugte. Fjedrene strammes. 
2013: Der er fortsat mange hylere. Duge under sløjferne fjernes og der pålimes ny dug af skind. 
Juli 2014: Ventilerne sidder meget tæt og påvirker hinandens funktion. Kanterne trimmes. Der limes papringe på dugen og elastiske ringe på pibestokken. Pibestokkene  understøttes af pålimede krydsfinérstykker med hul til pibestokkenes skruer. De slibes indtil tæthed over og under sløjferne.
Der findes gennemstik mellem de lodrette kanaler i P4' for e' og f '. Utæthederne lukkes ved pålimning af skind i kanalerne
.

   
Gedakt 8' og Fugara 8' har fælles pibestok. Til venstre ses pibestokkens overside. De nærmeste huller forsyner registrenes fælles træpiber C,D,E,Fis,Gis, Ais.
 I den fjerneste ende  forsynes træpiberne Cis,Dis,F,G,A,H. Til højre ses undersiden af pibestokken med pålimede elastiske ringe (AP juli 2014).


Mellem dammene i billedets højre side ses hvidt skind pålimet. Der ses pålimede papringe svarende til registret Gedakt 8'. Der ses en sløjfe svarende til registret Fugara 8' . Til venstre i billedet ses en pibestok svarende til Principal 4' (AP juli 2014).

  
Et kig fra bagsiden mod venstre gavl. De vandrette rundstokke er bagenderne af registertrækket til Gedakt 8 Fod (øverst) og Fugara 8 Fod (nederst). Trækkene roterer de lodrette, kantede stokke, der trækker sløjferne (der ikke er monteret). Til højre i billedet ses pibestokken til Principal 4 Fod. Sløjfen til Principal 4 Fod trækkes fra højre gavl. (AP juli 2014).
   
Piber opstillet


Et af de 3 spunskiler og til højre herfor træprop, der lukker hullet til trykmåling. Pibefødderne tilhører Principal 4 Fod (AP 2014). 


Piber set fra facaden: En enkelt Principal 4 Fod af zink, Gedakt 8 Fod og bagest Fugara 8 Fod.

        
Piber set fra bagsiden af orglet


Bemaling
Soklen males med en varm mørkegrå (Hvid og sort med et rødt stænk).
Rammetræet males med en grå med et grønt stænk.
Den vandrette plade og spillebordets omgivelser males med grøn tilblandet lidt blåt.
Fyldinger males med samme grønblå tilblandet meget hvidt.
Pibefeltets omgivelser males marmoreret ved pådupning af den grønblå og hvidt på hvid bund. 
Toppen males med farver som spillebordet og fyldinger og stafferes med guld.
Korset males med guld.

Al maling er højglans alkydmaling. 
Lysestager af messing poleres op (AP august 2014). 
 
Ny bemaling 2014 (AP)


Orglet blev 2019 doneret til Nysted Orgelmuseum, hvor der også er plads til toppen! (Nysted Orgelmuseum)


André Palsgård, 2007-2020

Retur til Historiske orgler