Retur til internetartikler         
Retur til forside

Orgler bygget af ukendte og mindre kendte mestre

1) Orgler bygget af ukendte mestre

Abel Cathrine Stiftelsens Kirke
, Dronningens Tværgade 39, København (Kirken bestod i årene1752-1884, brændte i 1884). 
Orglet: Ukendt mester. Ejere:
?-1842 Krigsråd Ulrik Chr. Melby og frue.  
1842-1884 Abel Cathrine Stiftelsens Kirke (Skænket af de private ejere). Renset og ombygget af orgelbygger Jens Gregersen 1842.
1884-1949 Abel Cathrine Stiftelsen, Abel Cathrines Gade 13, Vesterbro, København. 1887 repareret af orgelbygger Knud Olsen, der indsatte nye bælge. 
Fra 1949 Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Opmagasineret i Christiansborg Slotskirke 1949-1971. Restaureret 1971 af orgelbygger P-G Andersen, der indsatte ny bælg og elektrisk blæser og fremdrog navnesedler med registerbetegnelser. Disp.: 1 manual (C-f ''') med 3 stemmer: Gedakt 8' (af træ fra o. 1800), Fugara 4' (af metal fra o.1842), Flageolet 2' (Gregersen o. 1842). Salmeverstæller til 10 vers. Klaviaturet kan klappes op og aflåses som en sekretær (sjældenhed i orgler, men almindeligt i skibsklaverer) (Danmarks Kirker 1987) 
Opstillet 1710 som Frederiksberg Slotskirkes første orgel. Udskiftet 1773 og foræret til Blågårds Seminarium, hvor det blev brugt indtil 1840, hvorefter det blev opstillet i Abel Cathrine Stiftelsen. Anekdote om orglets redning fremsat ved en koncert i Kunstmuseet 17. januar 1982 (hvor orglet blev præsenteret for offentligheden efter restaurering, og jeg deltog som tilhører. Brorsonfortolkeren Ingolf Olsen spillede på lut med akkompagnement af orglet. Jeg anvender her teksten fra avisudklippet: Da den sidste jomfru døde på stiftelsen 1949, ringede en håndværker til Musikkonservatoriet og sagde, at der stod et gammelt klaver, og hvis konservatoriet ville have det, kunne det få det. Ellers blev det smidt ud af vinduet. Konservatoriet hentede orglet og fik det istandsat (Berlingske Tidende, torsdag 14. januar 1982 side 2: Gammelt orgels sælsomme skæbne)

  
Annelise Olesens fotos fra 1975 er hentet fra Danmarks Kirkers netudgave er taget i Christiansborg Slotskirke. 
Man ser en velleramme med mange veller på fotoet til højre.I teksten nævnes det, at der er en masse overflødig mekanik i orglet - som om vindladen skulle have været anvendt til et større orgel. 

Børglumkloster Kirke, Nordjylland. Bygget 1750 af ukendt mester. 13 stemmer på 1 manual + pedal (Dansk Orgelindex)
    


Børglum Kirkes orgel fotograferet juli 2016 ved Messiaskirkens kortur (AP)
    

   

Organist Krisztina Vas Nørbæk ved spillebordet på bagsiden af orglet - og udsigten fra orgelpulpituret (Susanne Palsgård) 


Egedal Kirke
. Anonym mester. Bygget 1823. Egedal Kirke ?-2004 / Fra 2004 Nivå Kapel, Sjælland. Flyttet og opstillet af Gunnar Husted. Restaureret o. 1961 afr Th. frobenius & Co. Efter traditionen opr. J.P.E. Hartmanns private orgel (Orglet 1/2005, nye orgler 2004)

Engbjerg Kirke, Lemvig
- se Vestenskov Kirke, Lolland.

Harboøre Kirke
. 1910-1968. Påbegyndt bygget af anonym orgelbygger og færdiggjort af pianofabrikant Chr. Winthers orgelbyggeri som orgelbyggeriets 1. leverance. 
Pneumatisk traktur og registratur med 2 manualer og pedal. 
Disp. ifølge bogen Th. Frobenius og Co. (udgivet o. 1937): 
Man.I: Bordun 16', Principal 8', Oktav 4'. 
Man. II: Gambe 8', Fløjte 4'. 
Ped.: Subbas 16'.
Kopler: I 4' - I,   II - I,   I - P,   II - P,   4 kollektiver (Danmarks Kirker 2011)

Nivå Kapel, Sjælland. Anonym mester. Se Egedal Kirke.Bygget 1823. Har stået i Egedal Kirke. Opr. J.P.E. Hartmanns private orgel? (Orglet 1/2005, nye orgler 2004) 

Nørre Lyndelse, Fyn. 
Orgel 1 (+): Anonym mester.
Antagelig købt brugt o. 1864, bekostet af kirkeejeren. Placeret på vestpulpituret. 
Orgel 2 (+): Anonym mester. Bygget 1907. Pneumatisk keglevindlade. Disposition: 1 manual med 5 stemmer: Bordun 16’ (fra F), Principal 8’, Rørfløjte 8’, Salicional 8’, Octav 4’; koppel M 4’-M, svelle. Bekostet af menigheden. I forbindelse med kirkerestaureringen o. 1930 flyttedes orglet fra vestpulpituret (+) til et podium i tårnrummet, og samtidig udskiftedes eller omdannedes den oprindelige facade ud fra et ønske om stilmæssig harmoni med det nyklassicistiske alterparti.  De to englefigurer fra en tidligere altertavle fandt genanvendelse i orgelfacaden. Ved Orgelregistrantens besøg 1973 var orglet malet i to gråbrune nuancer, stafferet med blå, rød, lys orange og guld. Nyt orgel 1975 (Orgelregistrantens oplysninger 2016) 

Sankt Mariæ Kirke, Jens Jessensvej 7, København (katolsk). Ukendt orgelbygger - tilsyneladende amatørbygget. Ukendt byggeår - tilsyneladende er ældre pibemateriale anvendt.
Stod tidligere i en landsbykirke nær Regensburg.
Årstal for anskaffelse til Sankt Mariæ Kirke er ukendt. Disposition: Mekanisk sløjfevindlade med 1 manual (C- f ''') med 5 stemmer: Holzged. 8', Rørfl. 4', Princip.-fl. 2', Cymb. (Zwerg) 1/3' (C-H 1/2') + Pedal (C-d') Subbas 16' (senere tilbygning). Delte registre. Permanent koblet anhangspedal (Orgelregistranten, 1974) Orglet blev sendt tilbage til Tyskland til en bror til en af søstrene o. 1980 - en mand, der sætter orgler i stand (Personlig medd. til AP fra katolsk bispekontor1989)

Vestenskov Kirke, Lolland. Bygget o. 1877 af ukendt mester. Flyttet fra Vestenskov Kirke 1904 / Engbjerg Kirke, Lemvig, 1904-1952. Facaden forblev i kirken efter indsættelse af nyt værk på 6 stemmer ved Frobenius i 1952 (Danmarks Kirkers netudgave set 2016)
   
 
Engbjerg Kirkes orgel med den historiske facade afbildet på forsiden af PO-bladet maj 2016 og i Danmarks Kirkers netudgave.


2) Orgler bygget af mindre kendte orgelbyggere
Asserballe Kirke, Sønderjylland. Bygget 1878 af Furtwängler & Söhne. Ombygget, 9 stemmer (Fortegnelse over ældre orgler 1987, side 4)

Dreslette Kirke
, Fyn. Bygget 1787 af Hartvig J. Müller. Ombygget, 10 stemmer (Fortegnelse over ældre orgler 1987, side 6)

Jesu Hjerte Kirke
, Randers (kat.). Bygget 1890 af Friederich Fleiter til Jesu Hjerte Kirke i Randers. Der er 5 stemmer på 1 manual og anhangspedal, og hele instrumentet er indbygget i et anonymt udseende orgelhus uden egentlige facadepiber. Udover den elektriske blæser, der står i et lille aflukke i stueplanet, kan orglet luftforsynes fra en manuelt betjent pumpestang i bunden af orgelhuset i modsatte side af spillebordet. Dispositionen er består af tre 8-fods karakterstemmer, en 4-fods fløjte og en 2-fod. Registrene aktiveres fra registertræk over spillebordet. Et sjette registertræk bærer betegnelsen Kalkantenglöcklein. Fornylig restaureret af Frobenius bekostet af Johan Otto Wroblewskis Fond (Organist Per Rasmus Møller på Det Danske Orgelselskabs facebookside maj 2017)


        
Fotos af orglet i Jesu Hjerte Kirke: Per Rasmus Møller juni 2017

Ketting Kirke, Sønderjylland. Bygget 1878 af Furtwängler & Söhne. Ombygget, 8 stemmer (Fortegnelse over ældre orgler 1987, side 4)

Lysabild Kirke, Sønderjylland. Bygget 1878 af Furtwängler & Söhne. Ombygget, 12 stemmer (Fortegnelse over ældre orgler 1987, side 4)

Skærbæk Kirke, Sønderjylland. Bygget 1879 af Furtwängler & Söhne. Ombygget, 15 stemmer (Fortegnelse over ældre orgler 1987, side 4)

Tyrstrup Kirke. Orgelet bygget 1863 af  P. C. Jacobsen, Haderslev. Ombygget af A. C. Zachariassen 1924. Nyt orgel ved P. Bruhn & Søn 1974 (Orglet 1/1974, side 15, annonce for P. Bruhn & Søn) 

Internetartiklen er påbegyndt maj 2016, André Palsgård

Retur til internetartikler         
Retur til forside