Retur til internetartikler        
Retur til forside

Orgler bygget af orgelbygger Frederik Hoffmann Ramus (1798-1873) - en foreløbig oplistning.  
 
Ramus var også fotograf
. I årene ca. 1860-1863 med atelier på adressen Gl. Amagertorv 13, ca. 1863-65 Gråbrødretorv, ca. 1865-1867 Pilestræde 18. Fotoet er taget mellem 1860 og 1863. Vi har ingen fotos af Ramus (Fra www.fotohistorie.com, 2018)

Som udgangspunkt for værkoversigten bruges et afsnit af "Fortegnelse over ældre orgler i danske kirker" oplistet af orgelregistrator Ole Olesen, Den Danske Orgelregistrant, og trykt 1987 af Det Danske Orgelselskab - i det følgende benævnt (Orgelfortegnelse 1987)
Forkortelsen (OO) = orgelregistrator Ole Olesen, Den Danske Orgelregistrant.Et udsnit af side 8 i Orgelfortegnelse 1987

Asminderød Kirke.
Bygget 1836. 4 stemmer. Fungerede dårligt p.g.a. fugt i kirken. 1837 blev orglet derfor flyttet til nybygget pulpitur. Ny orgel 1907 (Ole Olesen: Orgelbygning i Frederiksborg amt, utrykt afhandling fra 1970)

Christiansø Kirke, Bornholms Amt. Bygget 1852, 4 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 8) Istandsat 2007 af Frobenius (Orglet 1/2008, nye orgler 2007)(Dansk orgelindex, set 2018)

Ramusorglet fra Christiansø Kirke. Foto udlånt af OO

Det Kgl. Teater
, København. 1841-1900? / Stilling Kirke 1900?- 1938 / Orgelbyggeriet Frobenius. Brugt som låneorgel 1938-1967 / Vodder Kirke 1967-2006  Dispositionen var herefter: Man. C-f ''') Gedakt 8', Principal 4' (C-F fælles med Rørfløjte 4'), Rørfløjte 4', Oktav 2', Oktav 1' / Fra 2006 Grarup Kirke ved Haderslev. Ved tilbageførselen af dispositionen blev anvendt 3 stemmer fra Ramusorglet i Jorløse (Orglet 1/2010, Svend Prip: Small is beautiful, s. 31-43, s.39) Restaureret og rekonstrueret 2006 af Olav Haugland. Disp.: 5 stemmer: Gedact 8', Salliciocet 8', Flöte 4', Quinte 2 2/3', Principal 2'. Kalkantpedal (Orglet 1/2007, nye orgler 2006)


Annonce fra Orglet 1/2007 side 38.

Dråby Kirke ved Jægerspris. Bygget 1850 af Ramus. Opstillet 1870 i Dråby Kirke af Knud Olsen. Sløjfevindlade. Disp.: 1 manual med 5 stemmer: Gedakt 6', Viola di gamba 8', Principal 4', Flöite 4', Octav 2'. Stumme facadepiber (Danmarks Kirker 1975) Bygget o. 1850, ombygget, nyere facade, 5 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 8) 1870-2012 Dråby Kirke / Fra 2013 Sankt Peders Kirke, Randers. I 2013 restaureret af Marcussen og opstillet som kororgel i  Skt. Peders Kirke, Randers. Mekanisk sløjfelade med 1 man. (C-c''') med 4 stemmer: Gedakt 8 Fod, Viola di Gamba 8 Fod (C-H fælles med Gedakt 8 Fod), Fløite 4 Fod, Octav 2 Fod. Bælgtrædefunktion. Facaden er nyfremstillet, udformning og konstruktion er inspireret af historiske Ramus-facader. Blinde facadepiber af træ, sølvbroncerede
(Orglet 1/2014, nye orgler 2013) 
 
 
Til venstre: Dråby Kirke ved Jægerspris. Ramusorgel med Knud Olsen-facade (Danmarks Kirker 1975)
Til højre: Det renoverede Ramusorgel i Skt. Peders Kirke, Randers. Foto fra kirkens hjemmeside.

Dåstrup Kirke
- se Valløby Kirke 

Ejby Kirke, Roskilde amt, Bygget o. 1860, ombygget, 4 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 8) Nedtaget 1995 / Gråbrødre Kapel i Roskilde fra 1995. Flytning ved orgelbygger Husted (Orglet 1/1996, nye orgler 1995)

Engestofte Kirke
, Lolland. Bygget o. 1850. Opr. disp.: 4 stemmer: Gedackt 8 Fod, Fugara 8 Fod (C-H er fælles med Gedackt 8 Fod), Flöite 4 Fod, Octav 2 Fod (OO) Engestofte Kirke 1940-1981 / 1981-2003 Freddy Halfdan Breck (opmagasineret) / 2003-1013 Thomas Halfdan Breck (opmagasineret) / AP 2013-2016 / Fra 2018 kororgel i Saxkøbing Kirke. Orglet er bygget på samme måde som Nykøbing Falster Klosterkirkes kororgel. Det vides ikke, om der har været attrappiber i facadefelterne. Orglet blev leveret brugt af I. Starup i 1940 - i ombygget tilstand med tilbygget, pneumatisk Principal 4'. Klingende og stumme piber af zink var opstillet som fritstående facadepiber. Orglet blev leveret med en uoriginal, meget stor bælg, der ikke gav plads til vindkanalen inde i orglet. I 1971 satte I. Starup en alt for lille Ventola Laukhuff  blæser i orglet. Det medførte orglets kassation 10 år efter. Orglet blev gjort spilbart og facaden tilbageført af undertegnede. Orglet er doneret til Saxkøbing Kirke. Det blev i eftersommeren 2016 afhentet af orgelbygger Kenneth Gustavsson, Härnösand, Sverige. Han satte orglet i historisk og brugervenlig stand og opstillede det som kororgel i Saxkøbing Kirke
for fondspenge fra Wroblewskifonden (AP - Se internetartiklen om Ramusorglet fra Engestofte)  
   
T.v.: Engestofteorglet delvist restaureret hos AP januar 2016. T.h.: Organist Flemming Chr. Hansen indvier Ramusorglet fra Engestofte Kirke som kororgel i Saxkøbing Kirke december 2018.

Fuglse Kirke
, Storstrøms Amt. Bygget o. 1850, 4 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 8) Ombygget ca. 1900 af A. H. Busch & Sønner, restaureret og ombygget 1973 af Starup & Søn.  
0.1850-2001 Fuglse Kirke / Fra 2001 Sankt Mortens Kirke, Næstved. Restaureret og opstillet af orgelbygger Olav Haugland (Orglet 1/2002, nye orgler 2001)


Ramusorglet i Sct. Mortens Kirke, Næstved. Foto fra orgelbygger Olav Haugland hjemmeside

Fårdrup Kirke
, Vestsjælland. Bygget 1859, ombygget, 6 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 8) Bevaret bælgeværk (Pers. medd. fra Ole Olesen 2016)
    
Annelise Olesens fotos af bælgeværket, vindlade og traktur i Fårdrup Kirkes orgel. Såvel pumpebælg som magasinbælg er kileformede med åbning til samme side.

Grarup Kirke
- se Det Kgl. Teaters orgel

Holtug Kirke
, Stevns. Bygget 1861, ombygget. 7 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987 side 8)

Orglet i Holtug Kirke fotograferet 2000 af Jesper Jørgensen

Jorløse Kirke
, Vestsjælland. Bygget o. 1850, ombygget , udvidet, uoriginal facade, 5 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 8) - 3 stemmer anvendt ved restaurering 2009 af Ramusorgel til Grarup Kirke - se Det Kgl. Teater

Lundforlund Kirke
- se Oppe Sundby Kirke 

Nykøbing Falster Klosterkirke
, Falster. Kirkeorgel. 1848-1904 / Fra 1904 Nr. Vedby Kirke, Falster. Ombygget, udvidet, 12 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 8)(Orglet 1/2010, Svend Prip: Small is beautiful, s. 31-43, s.39). Mekanisk sløjfevindlade med hængende traktur og enarmet tastatur. I 1873 tilførte Daniel Köhne 3 stemmer, hvorefter dispositionen var: Mekanisk sløjfeladeorgel med 8+4 stemmer. Manual (C-f ''') med 8 stemmer: Bordun 16', Principal 8', Gedact 8', Viola di Gamba 8', Octav 4', Flauto 4', Quinte 2 2/3', Octav 2' og Pedal (C-d') med 4 stemmer: Subbas 16', Violoncell 8', Octav 4', Fagott 16'. Kobling Man.-Ped. (Danmarks Kirker) I 1925 blev orglet repareret og der blev muligvis foretaget toneforrykkelser af  orgelbygger H. F. Espenhain Hansen, Falster. 1939 istandsat af Marcussen & Søn. 1977 blev orglet omhyggeligt restaureret af orgelbygger Svend E. Nielsen. Dispositionen var herefter som anført bortset fra at Kvint og octav 2 udgør 1 stemme, mens der er tilført en Mixtur IV i manualet (Beskrivelse vedlagt CD udgivet af Helikon: Matthias Weckmann spillet af Jesper Madsen (Udateret))


Nørre Vedby Kirkes orgel fotograferet 2004 af Henrik Wichmann. Lolland-Falster Stift: Lolland-Falster Stift 1803-2003, side 121-132: Svend Prip: En orgelrejse, side128. 

Nykøbing Falster Klosterkirke, Falster  - se Valløby Kirke, Kororgel 

Nørre Vedby Kirke
- se Nykøbing Falster Klosterkirke, Kirkeorgel.

Oppe Sundby Kirke.
Købt brugt1872. Måske var det Ølstykke Kirkes Ramusorgel bygget 1843. Mek. sløjfelade. Oprindelig disposition formentlig: C-c''' med 4 stemmer: Gedakt 8', Principal 4', Fløjte 4', Oktav 2'. I 1870erne blev P4 erstattet af Viola di Gamba 8'. Den havde træpiber i store oktav, men delte dem ikke med gedakten. Den havde Reuterske stemmeslidser. De andre åbne piber var for bygget før det blev almindeligt at bruge Reuterske stemmeslidser. (Ole Olesen: Orgelbygning i Frederiksborg amt, utrykt afhandling fra 1970) Nyt orgel 1982 (Dansk Orgelindex set 2018) / Lundforlund Kirke, Vestsjælland. Bygget o. 1840, ombygget, 4 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 8)(Orglet 1/2010, Svend Prip: Small is beautiful, s. 31-43, s.39) 

Reykjavik
, Domkirken, Island. Bygget og opstillet 1840. Man. med 5 stemmer: Gedakt 8', Principal 4', Flauta 4', Octav 2', Quinte 1 1/2' (!). Forholdene i kirken  var præget af fugt og manglende opvarmning.1860 fjernede Knud Olsen kvintstemmen og foretog andre reparationer. I 1874 blev orglet opgivet. Det blev nedtaget og gemt på kirkeloftet 1879. Efter restaurering af kirken blev orglet genopstillet, men fungerede ikke. I 1881 blev varmeanlægget bragt i orden og orglet kunne nu fungere i en kort tid. 1893 blev det erklæret kassabelt og nedtaget. Orglet uden facade blev solgt for 40 kr. til Helga Helgason. Muligvis satte han det i stand, så det kunne bruges i hans loge (Odd Fellow), der kom til Island i 1897. I 1932 forærede logen orglet til nationalmuseet. Rester af orglet lå på domkirkens loft fra 1879 til 1985, hvor de blev bragt til museet (Thor Stephensen: Dómkirkjan i Reykjavik, internetartikel på www.domkirkjan.is, oversat 2002 (efter bedste evne) af Sven Winther Topp).

Sankt Mortens Kirke, Næstved
, Roskilde Stift. Se Fuglse Kirke

Sankt Peders Kirke ved Randers - se Dråby Kirke

Skærbæk Kirke
. Bygget 1861. Nyt orgel 1879 ved Furtwängler & Söhne. Orglets videre skæbne er ukendt (Medd. fra OO 2018)

Sneslev Kirke
ved Ringsted. Bygget 1857, ombygget, 4 st. (Orgelfortegnelse 1987 side 8) Bygget 1857, 1 man. med 4 stemmer (Dansk Orgelindex 2018)
Ifølge foto 1 manual (C-c''') med 4 stemmer (AP)
   
Sneslev Kirkes orgel fotograferet af  organist Peter Thorsen, der lagde det på DDOs facebookside 2016)

Stilling Kirke
- se Det Kgl. Teater

Tureby Kirke
, Roskilde Stift. Bygget af Ramus 1859. Nyt orgel bag den gamle facade 1989 (Orglet 1/1990, nye orgler 1989)


Facaden til Ramusorglet fra 1859 i Tureby Kirke. Annonce fra Orglet 1/1990 side 55.

Undløse Kirke,
Vestsjælland. Bygget o. 1852. 4 stemmer (Side 8 i Orgelfortegnelse 1987)  Anskaffet 1852 af kirkeejer Sestrup. 4 stemmer: Gedakt 8', Gamba 8', Fløjte 4', Oktav 2'. Mekanisk sløjfelade. Pibeløs facade. Nyt bælganlæg 1957 ved Frobenius & Co. (Danmarks Kirker1979) Bygget 1853 (Dansk Orgelindex 2017) Spillebord på forsiden. Facaden umalet, meget smuk (Undløse Kirkes hjemmeside:Virtuel rundvisning i Undløse Kirke, 2017)

Valløby Kirke,
Roskilde amt. Bygget 1854, ombygget, 4 stemmer. Valløby Kirke o.1854-1918 (Nedtaget af I. Starup) / Dåstrup Kirke 1927-1991 (Opstillet af I. Starup)( Planche på orglet affotograferet mellem 2000 og 2009 af Egon Ekelund) / Fra 1991 Nykøbing Falster Klosterkirke (kororgel)
(OO, personlig meddelelse til AP 1992)

Nykøbing Falster Klosterkirkes Ramusorgel (Foto: Steen Ekelund, 2004)

Ølstykke Kirke
, Sjælland. Bygget 1843 (Ole Olesen: Orgelbygning i Frederiksborg amt, utrykt afhandling fra 1970) Bygget 1842. Nyt Buschorgel 1878 (www.oelstykkesogn.dk 2016) Muligvis blev Ramusorglet solgt brugt til Oppe Sundby Kirke - se denne.


André Palsgård, påbegyndt januar 2015, sidst 2019

Retur til internetartikler        
Retur til forside