Retur til internetartikler         
Retur til forside

Orgler bygget af Jürgen Marcussen, Marcussen & Reuter, Marcussen & Søn
- en foreløbig oplistning
 


Som udgangspunkt bruges et udsnit af "Fortegnelse over ældre orgler i danske kirker" oplistet af orgelregistrator Ole Olesen (OO), Den Danske Orgelregistrant, og trykt 1987 af Det Danske Orgelselskab - i det følgende benævnt (Orgelfortegnelse 1987 side 5 og 6) 
Detaljer om enkelte orgler kan indhentes hos Den Danske Orgelregistrant, Musikmuseet i København.


Udsnit af (Orgelfortegnelse 1987 side 5)

Udsnit af (Orgelfortegnelse 1987 side 6)

Alfabetisk oversigt

Aller Kirke
ved Haderslev. Bygget 1905 af Marcussen & Sohn. Pneumatiske bælgventillader med 2 manualer og pedal, ialt 8 stemmer. Påtænkes udskiftet med nyt instrument bag Oppenhagens facade fra 1820 (Pers. medd. 1993 fra Ole Olesen, Den Danske Orgelregistrant) Opus 272. Disposition: Manual I: Principal 8', Flöte 8', Viola di gamba 8'. Manual II: Gedackt 8,' Salicional 8', Flöte amabile 4'. Pedal: Subbass 16'. Kobler: I/4', II/I, II/16', I/P, II/P. Pneumatisk aktion. Facaden H.F. Oppenhagen 1820. Orglet er ikke bevaret. Nyt orgelværk leveret af Marcussen & Søn 1996 bag den gamle facade (Thor Frehr Kørber på Det Danske Orgelselskabs hjemmeside 2017)
    
Herover og herunder: Aller Kirkes orgel fotograferet
før 1996 af Thor Frehr Kørber
       

Agerskov Kirke
, Sønderjylland. Bygget 1890, udvidet, 12 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 6) Udvidet 1978 til 12 stemmer. Pedalværkets toneomfang udvidet 2004 fra C-c' til C-d' af Marcussen & Søn (Orglet 1/2005, nye orgler 2004)

Ballum Kirke
, Ribe Stift. Bygget 1880. Restaureret 1988 af Marcussen (Orglet 1/1989, nye orgler 1988)

Bevtoft Kirke
, Sønderjyllands amt. Se Starup Kirke.

Bregentved Slotskapel
. Bygget 1841 af Marcussen & Reuter. Facade og orgelhus  er fra o. 1735. Mekanisk sløjfevindlade med 1 Manual (C-f ''') med 6 stemmer: Bordun 16 F, Geigenprincipal 8 F (C-H fælles med Gedackt 8 F), Gedackt 8 F, Flöte 4 F, Fugara 4 F, Gemshorn 2 F. Dobbelt kassebælg, Vindtryk 70 mm vandsøjle (Tekst af Ole Olesen i booklet til CD udgivet på Helikon  1995: Bregentved Slotskapel, Allan Rasmussen - orgel, Svend Melbye - Fløjte) Restaureret 1993 af orgelbygger Olav Haugland (Orglet 1/ 1994, nye orgler 1993)


Bregentved Slotskapel som det tager sig ud på CDens forside

Christiansborg Slotskirke
, København. Bygget 1829 af Marcussen & Reuter, ombygget, udvidet, 39 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 5) Beskadiget ved brand 1992. Restaurering tilendebragt 2009 (Orglet 1/2010 s.5-9. Kristian Olesen: Restaureringen af Christiansborg Slotskirkes orgel)(Orglet 1/2010 s.6-22. Bernd Lorenzen og Claudia Zachariasen: Billedserie fra restaureringen af orglet i Christiansborg Slotskirke)
Orglets disposition 2010. Program fra orgelekskursion med Det Danske Orgelselskab:

 
 
   

Christiansborg Slotskirkes orgel 
T.v.: Annonce for Marcussen & Søn.
Foroven ses orglets facade. Forneden kassebælge, der kan trædes med pedaler eller trækkes af elektromotorer - fra  bagsiden af Orglet 1/2010. 
T.h.: Det oprindelige spillebord, der blev nedtaget 1955, er blevet genanvendt (Foto: Marcussen & Søn - fra forsiden af Orglet 1/2010)


Finderup Kirke
ved Viborg. Se Lyngby Seminarium, Djursland

Frederiksborg Slotskirke
. Bygget 1864.  I 1972 byggede P.-G. Andersen  nyt orgel. Ved den lejlighed blev Marcussenorglet opstillet bag en tremmeindhegning helt bagtil på samme pulpitur. Disp. 1988: Hovedværk med 11 stemmeer, Præludeerværk med 8 stemmer, pedalværk med 6 stemmer. Sløjfevindlader. Manualomfang C-f '''. Pedalomfang C-d'. Mekanisk traktur og registratur. koblinger: I/II, P/I (Sommerkoncerter 1988. Frederiksborg Slotskirke) Stemmen Euphonia i Præludeerværk er gennemsvingende tungestemmer som i harmoniums (AP) 

Glücksburg Slotskirke
, Tyskland. Bygget af Marcussen & Reuter 1847. 11 stemmer, 1 manual og anhangspedal. Restaureret af Marcussen & Søn 1987-88 (Annonce med foto i Orglet 1-2/1988 side 69)

Grenaa Kirkes menighedshus
- se Hjarnø Kirke
 
Haderslev Domkirke
- se Sieseby Kirke

Halk Kirke. Bygget af Marcussen & Søn. Nedtaget? Hele orglet opbevaret i orgelmagasinet i Hørning (Magasinfortegnelse 1987)

Hejls Kirke
, Sønderjylland. Bygget af Jürgen Marcussen 1822. Marcussen byggede i 1984 nyt orgel bag den gamle facade med 27 originale piber (2 man. + P.) (Orglet 2B/ 1985 side 5: Årsmødets program) 


Helligkors Kirke, København
- se Starup Kirke

Hjarnø Kirke
, Haderslev Stift - Se Lyngby Seminarium ved Grenå   

Hjerndrup Kirke ved Haderslev. Bygget 1881 bag ældre facade af ukendt oprindelse. 10 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal (Organist Per Rasmus Møller på Det Danske Orgelselskabs facebookside 2017)


   
Hjerndrup Kirkes orgel fotograferet 2017 af organist Per Rasmus Møller

Hoptrup Kirke ved Haderslev. Bygget 1872 til kirken af Marcussen & Søn. 1917 blev facadepiberne konfiskeret til krigsbrug og erstattet af attrapper af træ (Danmarks Kirker 1954) Nyt orgel 1972 (Orglet 1/1973, nye orgler 1972)

Husby Kirke, Fyn. Bygget 1856, ældre facade, 9 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 6) Ophavsmanden til facaden er ubekendt. Orglet har intet opusnummer, da det i M & S-fortegnelsen er beskrevet som en hovedreparation (Thor Frehr Kørber på Det Danske Orgelselskabs facebook-side 2017)  2013 restaureret af Marcussen & Søn, bl. a. tinfolie på facadepiber. Mekanisk traktur og registratur. Disposition: Manual (C-f ''') med 9 stemmer: Bordun 16', Principal 8', Gedakt 8', Octav 4', Floit 4', Quinte 2 2/3', Octav 2', Tertz 1 3/5', Trompete 8'. Klokkespil med cimbelstjerne. Kassebælge med trædeanordning (Orglet 1/2014, nye orgler 2013)

       
Facaden i Husby Kirke er af ældre dato, bygmester ukendt. Til højre træk til aktivering af klokkespil og cimbelstjerne. Fotos herover og herunder: Per Rasmus Møller 2017.
  
Kliplev Kirke
, Sønderjylland. Bygget 1882, ombygget, 14 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 5) 14 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal (Dansk Orgelindex 2017) Nygotisk stil, mekanisk, hvidmalet, med skriveskrift på bagsiden: "Til Guds Ære". I 1917 blev piberne afleveret til krigsbrug, men senere genindsat (Danmarks Kirker 1959)

Udsnit af foto på Kliplev Kirkes hjemmeside 2017. De 2 puttier, der flankerer orglet, stammer - ifølge "Danmarks Kirker" - fra det tidligere orgel

Lindelse Kirke
, Langeland - se Sct. Peders Kirke i Slagelse, Vestsjælland

Lyngby Kirke, Djursland - se Lyngby Seminarium, Djursland

L
yngby Seminarium, Djursland. Bygget 1839, omdannet facade, 4 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 5)  Bygget 1839 af Marcussen & Reuter. Lyngby Kirke, Djursland ?-1945 / Finderup Kirke ved Viborg 1944-1997 / Vejlby Kirke, Djursland 1997-2003 / Grenå Kirkes Menighedshus 2003- 2005 / Hjarnø Kirke, Haderslev Stift fra 2005. Mekanisk traktur og registratur. Man. (C-f ''') med 4 stemmer: Principal 8 Fod, Gedackt 8 Fod, Fugara 4 Fod, Flageolet 2 Fod. Fast anhangspedal C-d'. 2007 restaureret af Marcussen & Søn. Nyt facadegitter, nye kassebælge med trædeanordning, desuden el.-blæser med egen bælg. (Orglet 1/2008, nye orgler 2007)1944 facadeomdannelse, 1949 nyt bælganlæg og elektrisk blæser, 1970 restaureret, 2007 tilbageført facade og kassebælge i orglet.Desuden elektrisk blæser til venstre for orglet. Alle ombygninger er foretaget af Marcussen & Søn
( Danmarks Kirker, Hjarnø Kirke)
     
T.v.: Det lille Marcussenorgel fra 1839  i Grenå Kirkes menighedshus fotograferet 2003 af Steen Ekelund
T.h.:
Hjarnøorglet med tilbageført facade. Fra Marcussens restaureringsrapport 2007
Fra "Billeder af Hjarnø Kirke", 2015

Løgumkloster Kirke.
Orglet bygget 1846 af Marcussen & Reuter. 8+4+3:
Hovedværk: Bordun 16', Principal 8', Rohrflöte 8', Octave 4', Quinte 2 2/3', Superoctave 2', Terz 1 3/5', Trompete 8'.
Overværk: Gedackt 8', Viola di gamba 8', Gemshorn 4', Flöte 4'.
Pedal: Subbass 16', Principal 8', Posaune 16'.
16 klingende principaler i facaden. Fuldt mekanisk (Thor Frehr Kørber på Det Danske Orgelselskabs facebookside 2017)


Maugstrup Kirke
, Haderslev Stift.1881-1983. Nyt orgel 1983 ved orgelbyggeriet P-G- Andersen (Orglet 1/1984, nye orgler 1983) Disp.: Man.(C-f ''') med 6 stemmer: Bordun 16 Fusston (1881. Delt bas/diskant ved h/c'), Principal 8 Fuss (1881, Fis-gis dog prospektpiber fra 1924), Gemshorn 8 Fuss (1881. C-f fælles med Gedackt 8 Fusston), Gedackt 8 Fusston (1881), Gamba 8 Fuss (1925. C-H fælles med Principal 8 Fuss), Aeoline 8' (1925. Interimistisk skilt: Salicional 8'), Octav 4 Fuss (1881), Flöte 4 Fusston (1881). Anhangspedal (C-c'), fast anhang). Oktavkoppel fra c'. Mekanisk sløjfevindlade delt i C- og Cis-del. Facadepiber af tinlegering beslaglagdes til krigsbrug i 1917. Nye facadepiber af zink isat 1924. Klingende og stumme piber. Flyttet fra pulpitur til gulv 1957. Uoriginalt bælganlæg. Facade bemalet grå og rødbrun. Ombygget 1925 af Marcussen & Søn.  (OO 1975 og 1993) Orglet opmagasineret i præstegårdens garage. Nogle af piberne temmelig maltrakterede, men orglet som helhed meget interessant. 2 vindlader i forlængelse af hinanden - ialt 350 cm. Til længden skal tillægges pedalklaviaturets længde på 61 cm. Højde under 200 cm, dybde 124 cm. Smuk 5-delt facade med felter i 3 planer (Set af AP i 1993 og ansøgt om  udlevering) De bedste piber og registertræk flyttet til orgelmagasinet i hestestalden til Schackenborg Slot og resten smidt ud i 1999 (Pers. medd. til AP fra domorganist Svend Prip 1999)
  
Magstrup Kirkes orgel på pulpitur (Danmarks Kirker)

Maugstrup Kirkes orgel på gulv 1975 (Annelise Olesen)
  
Magstrup Kirkes orgel opmagasineret i præstegårdens garage 1993 beses af en lille gruppe orgelinteresserede (AP)

Moltrup Kirke
ved Haderslev. Bygget 1882, 9 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987 side 6) Bygget 1882 af Marcussen & Søn, restaureret 1969. Restaureret 2010 af Marcussen & Søn: Tilbygning af pedalværk med 3 stemmer. Nye manual- og pedalklaviaturer. Ny vindforsyning med kilebælge og blæser. Diverse istandsættelsesarbejder og intonation. Manual (C-f '''): Bordun 16', Principal 8', Salicional 8', Gedakt 8', Spidsfløjte 8', Oktav 4', Rørfløjte 4', Quinte 2  2/3', Oktav 2'. Pedal (C-d'): Subbas 16', Principal 8', Fagot 16'. Manual-Oktavkoppel, Pedalkoppel. Mekanisk traktur og registratur (Orglet 1/2011, nye orgler 2010) 12 stemmer fordelt på 1 manual og pedal (Dansk Orgelindex 2017)

Nordby Kirke
på Fanø, Ribe Stift. Bygget 1844 af Marcussen & Reuter. Anhangspedal (C-c') tilbygget 1983 af Marcussen
(Orglet 1/1984, nye orgler1983) Tilbygning af pedalværk med Subbas 16' og Fagot 16' med sløjfevindlade, mekanisk traktur og registratur, bælg samt ny blæser (Orglet 1/1985, nye orgler 1984) 1 manual med pedal, 12 stemmer (Dansk Orgelindex 2016)

Nustrup Kirke
, Sønderjylland. Bygget 1893 af Marcussen & Søn. 2004 repareret af samme firma - ny blæser incl. omplacering, eftersyn af traktur, istandsættelse og efterintonation af piber (Orglet 1/2005, nye orgler 2004) 

Odense Domkirke (Sankt Knuds Kirke)
, Fyn. Bygget 1862 af Marcussen & Søn bag facade fra Amdi Worms orgel fra 1756. Nedenstående tekst og foto er hentet på kirkens hjemmeside sept. 2015.
Den originale disposition er ikke nævnt.

Kort historisk rids
Odense Domkirke fik sit første orgel i 1625, et brugt instrument hentet fra København. I 1756 byggedes det første orgel med den pragtfulde barokfacade til kirken af orgelbyggeren Amdi Worm.

Dette instrument veg i 1862 pladsen for et nyt bygget af Marcussen & Søn.

Siden er det med stor respekt for instrumentets unikke klanglige kvaliteter blevet restaureret, ombygget og udvidet i 1935, og størstedelen af det nuværende orgel stammer fra Marcussens seneste ombygning i 1965.

I 2006 tilføjedes en ny stemme i orglets svelleværk og instrumentet blev forsynet med et moderne setzer-system. Orglet fremstår i dag med 57 stemmer fordelt på fire manualværker og pedal, se disposition.

Disposition

 

 

Hovedværk:       
Quintatön 16’
Principal 8’
Spidsfløjte 8’
Oktav 4’
Spidsfløjte 4’
Quint 2 2/3’
Oktav 2’
Mixtur 5 kor
Scharf 4 kor
Trompet 16’
Trompet 8’

 

Rygpositiv:   
Principal 8’  
Quintatön 8’ 
Gedakt 8’ 
Oktav 4’ 
Rørfløjte 4’ 
Oktav 2’ 
Gemshorn 2’ 
Quint 1 1/3’ 
Sesquialtera 2 kor 
Scharf 4-6 kor 
Dulcian 16’ 
Krumhorn 8’

Brystværk:   
Gedakt 8’ 
Principal 4’ 
Gedaktfløjte 4’ 
Oktav 2’
Waldfløjte 2’ 
Sivfløjte 1’ 
Cymbel 3 kor 
Regal 16’ 
Skalmeje 8’

Crescendoværk:  
Bordun 16’ 
Rørfløjte 8’ 
Fugara 8’ 
Vox celeste 8' 
Principal 4’ 
Traversfløjte 4’ 
Spidsquint 2 2/3’ 
Nathorn 2’ 
Terz 1 3/5’ 
Oktav 1’ 
Mixtur 4-5 kor
Fagot 16’ 
Obo 8’

Koblinger m.v.:  
H+R, H+B, H+C, R+C, B+C, P+H, P+R, P+B, P+C, Generalcrescendo, Tutti. 
Setzeranlæg med 4 x 2000 kombinationer.

Pedalværk:
Principal 16’ 
Subbas 16’ 
Oktav 8’ 
Gedakt 8’ 
Oktav 4’ 
Hulfløjte 4’ 
Nathorn 2’ 
Mixtur 6 kor 
Basun 32’
Basun 16’ 
Trompet 8’ 
Trompet 4’

 

 

 

 
Odense Domkirke: Amdi Worms facade fra 1756

Sieseby Kirke
, Eckernförde Amt, Schleswig, Tyskland. Bygget 1819 af Jürgen Marcussen. Opus 1 ifølge sølvplade over klaviaturerne. 2 manualer og Pedal. Nedtaget 1969 og opbevaret på orgelbyggeriet Marcussen (Orglet 1/1977 side 4-15, Svend Prip: Orglet fra Sieseby kirke) Restaureret af Marcussen og Søn 1986 og opstillet i Haderslev Domkirke som kororgel i 1986 (Orglet 2/1986, annonce side 24) Rekonstrueret, 17 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987 side 5)(Orglet 1/1987, nye orgler 1986)
   
Til venstre: Sieseby Kirke før nedtagning af orglet i 1969 (Foto: Marcussen & Søn. Til højre: Annonce 1986 

Sankt Peders Kirke i S
lagelse, Vestsjælland. Bygget og opstillet 1858 af orgelbyggeriet Marcussen. Opr. disp.: 2 manualer + Pedal: 7+4+3. Man. I (C-f '''): Bordun 16', Principal 8'. Rørfløjte 8', Oktav 4', Quint 2 2/3', Oktav 2', Trompet 8'. Man. II (C-f '''): Gedakt 8', Viola di Gamba 8', Fløjte 4', Vox angelica 4'. Pedal (C-c'): Subbas 16', Principal 8', Fagot 16'.. Omkring 1900 blev orglet flyttet lidt frem i kirken og spillebordet anbragt på siden. Marcussenflyttede i 1934 orglet tilbage bag tårnbuen og dispositionen blev ændret. Manual I fik tilført 3-koret mixtur. Quint 2 2/3' og Oktav 2' blev sammenstillet til Quartian. I manual II blev Vox angelica erstattet af Oktav 2' og en cymbel bygget til. Den er senere fjernet. Spillebordet blev atter placeret midt for facaden og pedalet ført op til f ' ved en mekanisk-pneumatisk tilbygning til vindladen. Klaviaturer fornyedes og de borebilleangrebne fyrretræspiber blev erstattet af nye af oregon-pine Orglet 1/1978 side 4-7, Tage Heunecke:Lindelse Kirkes "nye orgel) / Fra 1977 Lindelse Kirke, Langeland. Flytning og restaurering ved Bruno Christensen.  I forbindelse med flytningen til Lindelse Kirke fornyedes vindsystemet, vindladen blev hovedrepareret og pedalet blev gjort fuldt mekanisk (Orglet 1/1978 side 4-7, Tage Heunecke:Lindelse Kirkes "nye orgel)Se også (Orglet 1-2/1988 side 32-45: Tage Heunecke: Langelandske orgler, side 41-42)

  
Lindelse Kirkes orgel - fotos fra artiklen i orglet 1/1978 side 4 og 6 (Jørgen Kudsk 1978)

Starup Kirke ved Haderslev. Bygget 1834 af  Marcusssen & Reuter. Starup Kirke 1834-1921 / Bevtoft Kirke ved Vojens, Sønderjylland, ombygget, 8 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 5) Bygget af Marcussen & Reuter, ombygget 1921 og 1980 af Marcussen & Søn, 8 stemmer: Fugara 8', Gedakt 8', Principal 4', Fløjte 4', Quint 2 2/3, Oktav 2', Terts 1 3/5 ', Trompet 8' (delt i bas/diskant ved h/c'). Spillebord ved venstre gavl. Flot klang (OO 2002) Bevtoft Kirke 1921-2003 / Fra 2003 kororgel i Helligkors Kirke, København (Orglet 1/2011. Knud-Erik Kengen: Hellig Kors Kirkes orgel - en succeshistorie om et usædvanligt genbrug, side 21-25, Om Bevtofteorglet med foto side 25)

Hellig Kors Kirkes kororgel fra Bevtoft Kirke fotograferet ca. 2005 af Steen Ekelund

Stepping Kirke
ved Haderslev. Bygget 1871, 13 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 6) Bygget af Marcussen & Søn 1871 til Stepping Kirke. Disposition: 1 manual med 9 stemmer: Bordun 16 Fusstone, Principal 8 Fuss, Viola di Gamba 8 Fuss, Rohrflöte 8 Fusstone, octav 4 Fuss, Flöte 4 Fuss, Octav 2 Fuss, Sesquialtera 2 Fach, Trompete 8 Fuss, og Pedal med 4 stemmer: Subbass 16 Fusstone, Principal 8 Fuss, Gedackt 8 Fusstone, Fagot 16 Fuss. Manualkopling og klokkespil (Per Rasmus Møller på Det Danske orgelselskabs facebookside 2017) Alle stemmer er originale.  Orglet er Marcussen & Søns opus 85 (Thor Frehr Kørber på Det Danske orgelselskabs facebookside 2017) Orglet blev restaureret 2016 af Marcussen & Søn. Komplettering af kassebælge. Ny foldebælg til benyttelse med blæser. Nye klaviaturbelægninger. Rekonstruktion af facadepiber i tinlegering. Omfang: C-f ''', C-d'. Pedalkopling. Kollektivtrin (fortekombination). Mekanisk traktur og registratur. Klokkespil (Orglet 1/2017, nye orgler 2016) 
   
Stepping Kirkes orgel o. 2014 - før restaurering (Per Rasmus Møller)    
   
 - og efter restaurering 2016 ( Daniel Schmidt Christensen)     
   
 
S
pillebord og spillebordets registratur før restaurering (Per Rasmus Møller)
 
 
Før restaurering. Rørpiberne har meget lange rør. Th. Fagot 16 Fuss (Per Rasmus Møller)

Pumpepedaler på Stepping Kirkes orgel før restaurering (Per Rasmus Møller)

Svenstrup  Kirke, Als. Bygget 1873 af Marcussen & Sohn, Apenrade. Disp.: 8 stemmer fordelt på 1 manual og pedal. Manual: Principal 8 F, Gedackt 8 F, Spidsgamba 8 F, Octav 4 F, Flöte 4 F, Oktav 2 F, Mixtur 3 Kor. Pedal: Subbas 16 F. Pedalkobbel. Af et blændet registertræk fremgår det, at orglet engang har haft en 16-fods Gedackt i manualværket, der måske er blevet til en Subbas. Dispositionen bærer præg af en ombygning eller to (Per Rasmus Møller på Det Danske Orgelselskabs facebook-side 2017)   
Fotos af Svenstrup Kirkes orgel 2017: Per Rasmus Møller

Ullerup Kirke, senere Varde Kapel. Bygget 1830 af Marcussen & Reuter.  Ved nedtagningen  11 stemmer  på 2 man. + P. Opbevaret en tid på orgelmagasinet Krudthuset i Fredericia - en del piber manglede (Magasinfortegnelse 1987)

Vejlby Kirke
, Djursland - Se Lyngby Seminarium, Djursland

Visby Kirke ved Tønder. Bygget 1909 ifølge "Danmarks Kirker", Tønder Amt 1957. 5 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal. Nyt orgel 1976. Rester af orglet findes på tårnets 2. stokværk (Organist Per Rasmus Møller på Det Danske Orgelselskabs hjemmeside 2017) Bygget 1909. Opus 304 (Thor Frehr Kørber
på Det Danske Orgelselskabs hjemmeside 2017) Bygget af Marcussen & Sohn, Apenrade, 1909. Pneumatisk bælgventillade med 5 stemmer på 2 manualer og pedal. Manual I (C-f '''): Principal 8', Octave 4'. Manual II (C-f '''): Doppelgedackt 8', Salicional 8'. Pedal (C-d'): Subbas 16' (c-d' transmission af doppelgedackt 8'). Prospektpiber er attrapper af sølvbronceret zink. Kopler: II-I, II16'-I, I-P, II-P (Rapport ved Ole Olesen 1974) Nedtaget 1976 (Vestkysten 21/10 1976)

Herover og herunder Per Rasmus Møllers fotos fra tårnrummet i Visby Kirke o. 2014
   


Foto fra Visby Kirke (Danmarks Kirker 1957)

Ærøskøbing Kirke
, Ærø. Bygget 1881. 16 stemmer fordelt på 2 Manualer (C-f ''') og Pedal (C-d') (9+3+4). 
Manual I: Principal 8 Fod, Bordun 16 Fod, Viola di gamba 8 Fod, Rorfloite 8 Fod, Octav 4 Fod, Flûte harmonique 4', Quinte 2  2/3 Fod, Octav 2 Fod, Terz 1 3/5'. 
Man.II: Corno di bassetti 8' fra c, Gedackt 8 Fod, Flöjt 4 Fod.
Pedal: Subbas 16 Fod, Principal 8 Fod, Gedackt 8 Fod, Basun 16 Fod. 
Koppel mellem  Man.I og II og mellem Manual I og Pedal.
Ligner Rise Kirkes orgel ("Orglet 1/2015"side 20-26. Karsten Hermansen: Lidt om Ærøskøbings orgelhistorie)

Øsby Kirke
ved Haderslev. Bygget 1827, ombygget, 21 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987 side 5) Bygget 1828 af  Marcussen & Reuter. 21 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal (Dansk Orgelindex 2017)

Åstrup Kirke
, Sønderjylland. Bygget og opstillet 1882 af Marcussen & Sohn, Apenrade. Tinpiber i facaden blev fjernet under 1. verdenskrig. Senere blev facadepiber af  zink isat. Orglet flyttet 1941 fra tårnrum til nordre korsarm. Samtidig ombygget med nye træpiber, nyt bælganlæg, ændret facade, omintoneret. Status 1973: Mekanisk sløjfevindlade med pibeopstilling i pyramideform. 1 man. (C-f ''') med 6 stemmer: Bordun 16 Fusston (delt i bas og diskant (h/c'), Principal 8 Fuss, Gedackt 8 Fusston, Fugara 8 Fuss (C-H fælles med Gedackt 8 Fusston), Octav 4 Fuss, Gemshorn 4' (Intet navneskilt. C-E fælles med Octav 4 Fuss. Omintoneret, toneforrykket, formentlig gammel spidsfløjte 4'). Anhangspedal (C-c'), fast anhang. Oktavkoppel fra c'. Ådret bemaling med staffering med blå og rød. Klingende og stumme piber af sølvbronceret zink. Nyt bælganlæg (OO, rapport 1973) Foto 1973 viser 5-delt facade med 3 niveauer i det lodrette plan (AP) Orglet er nedtaget, men menes opmagasineret
( Personlig meddelelse fra Thor Frehr Kørber til AP 1995)

Fotokopi af foto fra Åstrup Kirke 1973 (Annelise Olesen)

Retur til internetartikler         
Retur til forside

André Palsgård, februar 2015-2017