Retur til internetartikler   
Retur til forsiden


Orgler bygget af orgelbygger Daniel Köhne. Indledning
Internetartikel påbegyndt januar 2015. Rettelser og supplerende oplysninger er velkommen på 20150985 eller apalsgard@gmail.com.
Flere oplysninger om de enkelte orgler kan søges ved henv. til Ole Olesen, Den Danske Orgelregistrant, Musikmuseet, København - i det følgende benævnt (OO)
Med venlig hilsen André Palsgård


I det følgende bringes oplysninger fra forskellige kilder. Jeg har ikke kontrolleret oplysningerne. Oplysningerne er ikke opdateret.

1) Helge Henriksens liste udarbejdet i årene 2000-2003
Helge Henriksen udarbejdede  i årene 2000-2003 en liste over orgler bygget af Daniel Köhne. Helge Henriksen var i slægt med Daniel Köhne. Helge Henriksen døde 72 år gammel i 2010. Helge Henriksens oversigt består af 4 A4-sider, der bringes nedenfor. I den alfabetiske liste er de nævnte orgler mærket (HH 2000-2003)

Side 1:

Side 2:Side 3:
 

Side 4:

2) Fortegnelse over ældre orgler i danske kirker udarbejdet af Den danske Orgelregistrant og trykt af Det danske Orgelselskab, 1. udgave 1987, uddrag af side 5 oplister tilbageværende orgler bygget af Daniel Köhne.  De er i den alfabetiske liste mærket med (Orgelfortegnelse 1987 side 5)


Uddrag af side 5 i orgelfortegnelse 1987 - i det følgende betegnet
(Orgelfortegnelse 1987 side 5)

3) Orgelbygger Carsten Lund 1987: Fortegnelse over de vigtigste bevaringsværdige orgler og orgeldele, som via Det danske Orgelselskab og dets magasiner, er blevet genbrugt til gavn for folkekirken m. fl.. Kilden benævnes (CLgenbrug1987)

4) Orgelbygger Carsten Lund 1987: Fortegnelse over orgelmagasinernes indhold. 
Kilden benævnes (CLorgelmagasin1987)

Orgler bygget af orgelbygger Daniel Köhne - alfabetisk oversigt

Bethesda, København (Indre mission). Bygget 1873. Flyttet til Hornslet Kirke ved Århus 1899. Doneret af lensbaron Hans Rosenkrantz og lærer Christiansen (Hornslet Kirkes hjemmeside 2015) Opr. 2 man. med 9 st. + P (HH 2000-2003) Ombygget, udvidet, 12 st. + 4 transmissioner (Orgelfortegnelse 1987 side 5)

Hornslet Kirkes Köhneorgel - foto fra kirkens hjemmeside 2015

Esajaskirken
, København. Se Herstedvester Kirke 

Brønshøj Kirke
(HH 2000-2003)

Gentofte Kirke
(HH 2000-2003)

Gladsaxe Kirke
, København. Bygget 1860. 8 stemmer
(HH 2000-2003) Ombygget og udvidet 1949 af Th. Frobenius & Co. Gladsaxe Kirke 1860-1984 / Humble Kirke på Langeland fra 1984.  Flytning fra Gladsaxe Kirke 1984 af orgelbygger Sv.-Erik Erbs (Orglet 1/1987, nye orgler) Ombygget, udvidet, 16 st.(Orgelfortegnelse 1987 side 5)(CLgenbrug1987) 

Glostrup Kirke
(HH 2000-2003)

Haraldsted Kirke
, Vestsjællands amt. Bygget 1876, ombygget, 7 st. (Orgelfortegnelse 1987 side 5)

Haraldsted Kirkes orgel fotograferet af Poul Hansen o. 2006

Herlev Kirke
(HH 2000-2003)

Herstedvester Kirke,
Københavns Amt. Bygget 1864, 4 st.
(Orgelfortegnelse 1987 side 5)(HH 2000-2003) Disposition: Man. (C-c'''): Gedact 8', Fugara 8', Principal 4', Superoctav 2' (HH 2000-2003)
Nedtaget 2005. Opstillet som kororgel i Esajaskirken, København 2007 efter restaurering af sløjfesystem og tætning af Frobenius. (Orglet 1/2008, nye orgler 2007) 

Köhneorglet i Herstedvester Kirke fotograferet af Steen Ekelund o. 1995 

Holbæk Kirke
(HH 2000-2003)

Holmens Kirke
(HH 2000-2003) Bygget 1871, 36 stemmer (Lolland-Falsters Stift: Lolland-Falsters Stift 1803-2003, side 121-132, Svend Prip: En orgelrejse, side 130) 

Hornslet Kirke
- se Bethesda. 

Humble Kirke
på Langeland, Fyns Stift
(Orgelfortegnelse 1987 side 5) - se Gladsaxe Kirke

Hvidovre Kirke
, København. Bygget 1858
(HH 2000-2003) Ombygget, flyttet (AP) Nuv. disp.: 2 manualer + Pedal. 16 stemmer (Dansk Orgelindex 2015)
  
Hvidovre Kirkes orgel o. 2005 (Foto: Steen Ekelund)

Marsvinholm Kirke
(HH 2000-2003) Bygget 1865, udvidet, 5 st.(OO)

Nøddebo Kirke
, Frederiksborg Amt. Bygget 1865, udvidet, 5 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987 side 5) Man. (C-c'''): Gedact 8', Fugara 8', Principal 4', Flöite 4' (HH 2000-2003)

Ordrup Kirke
(HH 2000-2003)

Ramløse Kirke
(HH 2000-2003) / Orgeldele i orgelmagasinet
Gråbrødre Kapel i Roskilde (CL1987), +

Reformert Kirke, København
(HH 2000-2003) Bygget 1878. Facade af L. D. Kastens 1728. Vindlader, spillebord og kassebælg restaureret og Quintatøn fra 1945 udskiftet med Salicional 8' af orgelbyggeriet Marcussen i 1997 (Orglet 1/1998, nye orgler 1997) Omdisponeret af Marcussen 1945, restaureret af samme 1984. Restaureret og delvist tilbageført af samme 1997. Disposition 2009: 2 manualer (C-f ''') + Pedal (C-d'). Mekanisk traktur og registratur. Manual I: Bordun 16 Fod, Principal 8 Fod, Salicional 8 Fod, Octav 4 Fod, Flöite 4 Fod, Quint 2 2/3 Fod, Superoctav 2 Fod, Mixtur III, Trompet 8 Fod. Manual II: Gedakt 8 Fod, Rörflöite 4 Fod, Gemsehorn 2 Fod, Quint 1 1/3 Fod (ikke original), Dolcian 8 Fod. Pedal: Subbas 16 Fod, Principal as 8 Fod, Gedaktbas 8 Fod, Superoctav 4 Fod, Basun 16 Fod. Koblinger: II/I, I/P (Copenhagen international Organ Festival 2009, side71) 
      


L.D. Kastens facade fra 1728 i (Tysk) Reformert Kirke fotograferet o. 2005 af Steen Ekelund

Sakskøbing Kirke
, Storstrøms amt.
Bygget 1866, 17 st. (Orgelfortegnelse 1987 side 5) Restaureret 2007  af orgelbygger Carsten Lund. Nyt kilebælganlæg. Ny klaviaturbelægning. Ny Dolcian 8'. Tilføjelse af tremulant. Ændring af trakturudveksling (Orglet 1/2008, nye orgler 2007) 
  
T.v.: Saxkøbing Kirkes orgel fotograferet af Egon Ekelund mellem 2000 og 2007. T.h.: Fra kirkens hjemmeside 2015.

Sct. Pauls Kirke
, København.
Bygget 1878. 20 stemmer. Ombygget. Udvidet (HH 2000-2003) Ombygget af  I. Starup & Søn 1938. Ombygget af Frobenius & Sønner 1993. 
Derefter disp.: 3 manualer (C-g''') og Pedal (C-f '). 10+10+12 (svelle)+9 stemmer. 18 stemmer indeholder ældre pibemateriale fra 1878 og 1926. + klokkespil. Kopler: II-I,III-I, III-II, I-P, II-P, III-P.1 frikombination (generelt eller separat for hvert værk). 2 pedalkombinationer. Tutti. Generalcrescendo. Afstillere for rørstemmer. Mekanisk traktur, pneumatisk registratur og bælgventillader (Sankt Pauls Kirkes orgel. Restaureret af Th. Frobenius & Sønner Orgelbyggeri 1993 (4-sidet pjece, A5))  Sevel Kirke
, Ringkøbing amt. Bygget 1873, ombygget, 7 st. (Orgelfortegnelse 1987 side 5)

Sygehjemmets Kapel
(HH 2000-2003)

Vartov Kirke
(HH 2000-2003) Bygget 1874 incl. facade. Disp.: 1 manual med 8 stemmer: Principal 8 Fod, Bordun 16 Fod, Fugara 8 Fod, Gedakt 8 Fod, Octav 4 Fod, Rörflöite 4 Fod, Gemsehornquint 2 2/3 Fod, Superoctav2 Fod. 1929 ombygget, udvidet, ny facade ved Marcussen & Søn. 1951 omdisponeret. Nyt orgel 1971 (Danmarks Kirker, netudgave 2015)
Tilføjelse om Vartov Kirkes gamle orgel (der altså ikke var bygget af Köhne). Köhne overtog i 1874 Vartov Kirkes gamle orgel med facade fra 1755 og værk af Oppenhagen fra 1823. Disp. 1858: 1 manual med 6 stemmer: Fugara 8', Gedakt 8', Fløjte 4', Quint 2 2/3', Octav 2', terz 1 3/5'. Köhne opbevarede dette orgel i årene 1874-1896 eller 1898, hvorefter han opstillede det i Jorløse Kirke ved Holbæk (incl. den gamle facade). Nyt orgelværk (i det gamle orgelhus og bag den gamle facade) ved Starup & Søn 1937.  Enkelte dele: klaviaturet, spillemekanikken og vindladen, genanvendtes imidlertid i et orgel, samme firma byggede omkring 1943, og som i dag ejes af Luthersk Missionsforening i Gilleleje (Danmarks Kirker, netudgave 2015)


Viborg Domkirke
(HH 2000-2003) 1876-1965, 41 stemmer,+ (Lolland-Falsters Stift: Lolland-Falsters Stift 1803-2003, side 121-132, Svend Prip: En orgelrejse, side 130) 

Retur til internetartikler 
  

Retur til forsiden