Retur til internetartikler        

Orgler bygget af orgelbygger Knud Olsen 1858-1898 og orgelbygger I. Starup fra 1898

- en foreløbig oplistning påbegyndt januar 2015

Denne side indeholder:
1) En kort omtale af firmaets historie
2)
Eksempler fra Knud Olsens håndskrevne værkfortegnelse
3) En trykt værkfortegnelse
4) Knud Olsens orgler oplistet alfabetisk
5) Immanuel Starups orgler oplistet alfabetisk. (Listen omfatter ikke orgler bygget senere end ca. 1920)


1) Firmaet Knud Olsen/Starup
Nedenstående er hentet fra bogen "I. Starup & Søn 1858-1983", udgivet 1983 af forlaget Syrinx. Redaktion: Ole Olesen, Henrik Jørgensen og Michael Preben Hansen

1858: Knud Olsen grundlægger orgelbyggeriet i sin beboelseslejlighed Vimmelskaftet 44, København
O. 1860: Værkstedet flytter til Kattesundet 11
O. 1880: Værkstedet flytter til Pilestræde 52 B
1898: Virksomheden overtages af Knud Olsens svigersøn  Immanuel Starup. Nyt firmanavn: "I. Starup".

1923: Sønnen Axel Starup optages som kompagnon i firmaet. Nyt firmanavn: I. Starup & Søn.
1932: Axel Starup bliver eneindehaver af firmaet.
1973: Albert Lang optages som kompagnon.
1976: Albert Lang overtager firmaet som eneindehaver.
1982: Firmaet overgår til medarbejdereje.
Firmaet blev nedlagt i 1986.

2) Håndskrevet værkfortegnelse. Hoveddelen af firmaets værkfortegnelse fylder 35 håndskrevne sider. Her er de 3 første sider.

3) Den trykte værkfortegnelse er udarbejdet på grundlag af den håndskrevne værkfortegnelse og trykt i bogen "I Starup & Søn 1858-1983".

Det kan ikke have været let at tyde Knud Olsens håndskrift, der også indeholder mange stavefejl. 

Jeg har fået tilladelse til at bringe uddrag af bogen af Ole Beuchert Olesen.

Den trykte værkfortegnelse findes på siderne 48-57 i "I. Starup & Søn 1858-1983"


 
     


4) Orgler bygget af Knud Olsen - i alfabetisk orden                    
Som udgangspunkt bruges et afsnit af "Fortegnelse over ældre orgler i danske kirker" oplistet af orgelregistrator Ole Olesen, Den Danske Orgelregistrant, og trykt 1987 af Det Danske Orgelselskab - i det følgende benævnt (Orgelfortegnelse 1987) 
Detaljer om enkelte orgler kan indhentes hos Den Danske Orgelregistrant, Musikmuseet i København.


 Uddrag af side 7 og side 8 af (orgelfortegnelse 1987) 

1) Danske orgler:

Ballerup Kirke ved København. Bygget 1858 af Knud Olsen (Opus I). Man. med 5 stemmer: Fugara 8', Gedakt 8', Principal 4', Quinte 2 2/3', Octav 2' (Værkfortegnelsen) / O. 1920-25 -1965 Måløv Kirke. På et tidspunkt er Quinte 2 2/3' blevet erstattet med Fløjte 4' / Opbevaret i orgelbyggeriet Starup, Fælledvej, København, indtil lukning 1986 / Fra 1986 opbevaret på Måløv Kirkes loft - facaden er dog ikke fulgt med (Rapport 1991 af Organist Per Kynne Frandsen) Facaden var magen til Lidemark Kirkes orgel. Se også Høm Kirke (AP) / 2023 er  vindlade, mekanik og piberoverdraget Nysted Orgelmuseum, hvor det skal opstilles uden facade, så publikum kan se, hvordan et orgel fungerer (Personlig meddelelse april 2023 fra Jacob Friis-Grigoncza)


Nysted Orgelmuseum april 2023. Resterne af Knu
d Olsens Opus I. Det ses, at manualomfanget er C-f '''. Vindladen ligger med bunden opad, så man kan se lidt af strålemekanikken. Træpiberne tilhører Gedakt 8' (Jacob Friis-Grigoncza)

Besser Kirke
, Samsø. Bygget 1884 af Knud Olsen, 6 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 8) Orgelbygger Svend E. Nielsen foretog følgende ombygninger i 1987: Tilbygning af Gedaktfløjte 4' fra Løgstør Kirkes orgel (KO 1893) og tilbygning af anhangspedal c-d' (Orglet 1-2/1988, nye orgler 1987) Disposition: 1 manual (C-f ''') med 7 stemmer:
Bordun 16 Fod, Principal 8 FodFugara 8 Fod, Gedakt 8 Fod, Oktav 4 Fod, Flöite 4 Fod, Octav 2 Fod (Set juli 2018, AP) 7 / 1 / Anhangspedal (Dansk Orgelindex set 2021)


Besser Kirkes orgel er født med fritstående piber (AP, juli 2018)


Man passerer imellem orglet og kassebælgene for at komme til spillebordet. Til højre i billedet ses viseren for bælgens stilling i en lang slidse. Det er normalt, at kassebælges gang er meget stor (AP, juli 2018)


Besser Kirkes orgel. Det er 2. register fra venstre
(Flüte 4 Fod), der er tilføjet (AP,  juli 2018)
 


Messiaskirkens kor på gennemrejse i Besser Kirke. Akustikken godkendes (AP, 2018)

Bur Kirke
, Ringkøbing Amt. Bygget o.1860-70 af Knud Olsen, ombygget, 4 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 7) Bygget 1878. 1 manual med 4 stemmer (Dansk Orgelindex)

Dragsholm Slotskapel
, Vestsjællands amt. Ukendt mester. Bygget o. 1867, ældre dele, 3 stemmer (Oversigt over ældre danske orgler 1987, side 3. Ukendte mestre) Restaureret 2002 af Olav Haugland (Orglet 1/2003, nye orgler 2002) Ombygget flere gange, 3 stemmer (Hjemmeside om Slotskapellets historie, set 2016) Bygget af Knud Olsen.  Bygget 1867 (?) 3 stemmer (Dansk Orgelindex 2022) Bygget o. 1800 af ukendt mester. Ombygget o. 1867 af Knud Olsen, der indsatte de 3 nuværende stemmer. Sløjfelade med 1 manual med 3 stemmer: Gedakt 8 Fod, Fugara 8 Fod, Principal 4 Fod. En fjerde registerknap har betegnelsen Vacant. Bælganlægget kan trædes af den spillende. Ingen centrifugalblæser (Danmarks Kirker 1990)

   
Dragsholm Slotskapel. Til venstre foto hentet 2016 fra hjemmeside om Dragsholm Slotskirke.
Til højre foto af orgelbygger Olav Haugland ved orglet (2002?) fundet på 2022 på www.orgelbyggerhuset.dk. Bemærk de sorte undertangenter og hvide overtangenter.


Dragsholm Slotskapel (Danmarks Kirker 1990)

Dråby Kirke
ved Jægerspris
Bygget o. 1850 af Ramus. Opstillet 1870 i Dråby Kirke af Knud Olsen med en ny facade, der var identisk med den facade, som Lidemarkorglet fik. Se under Ramusorgler.

Ebeltoft Kirke, Djursland. Bygget1883 af Knud Olsen bag Amdi Worms facade fra 1779. 12 stemmer (Værkfortegnelse) Ombygget 1916, 1940 og 1956 / Nyt orgel 1963 ved Marcussen & Søn bag Amdi Worms facade og nyt rygpositiv. Mekanisk sløjfelade med 2 manualer (C-g''') og pedal (C-f '). 8+8+7 (hvoraf 1 transmission fra man. I til pedalet (Den Danske Orgelregistrants rapport fra 1975)


Udateret foto af Ebeltofts orgelfacade fra 1779 med tilføjet rygpositiv fra 1963 (Kirkens hjemmeside, ser 2023)

Egebjerg Kirke ved Nykøbing Sjælland. Bygget 1866 af Knud Olsen. 1 manual med 6 st., + (Værkfortegnelsen) Oprindelig disposition: Mekanisk sløjfelade med 1 manual med 6 stemmer: Bordun 16', Gedakt 8 Fod, Fugara 8 Fod, Principal 4 Fod, Fløite 4 Fod (eller Quint 2  2/3 Fod), Oktav 2 Fod. Klingende og stumme piber af tinlegering i facaden. Orgel i vest, orgelhus i syd. Ombygget 1952 ved I. Starup & Søn (Danmarks Kirker 1990) / Facaden indgår i nyt orgel bygget 1983 af orgelbygger Gunnar Husted. 12 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal)(Dansk orgelaarbog 1987-1988-1989 udgivet af Det Danske Orgelselskab. Rolf Graae: En arkitekts arbejde med orgler (side 8-115), side102-103) 

     
 
Foto fra Egebjerg Kirke før ombygningen af orglet (Danmarks Kirker 1981)


Foto fra 
Dansk orgelaarbog 1987-1988-1989, side 103: Egebjerg Kirke. Knud Olsens facade ses flankeret af pedaltårne og bagtil et svelleværk efter ombygning 1983.

Eggeslevmagle Kirke
ved Skælskør. Bygget 1885 af Knud Olsen, 5 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 8) (Dansk Orgelindex, set 2021)

Everdrup Kirke
, Storstrøms amt. Bygget 1883 af Knud Olsen. Leveret til Everdrup Kirke i ombygget stand i 1933
af  I. Starup & Søn. Atter ombygget af samme i 1972 . Mekanisk sløjfevindlade for C- c''' (kromatisk pibeopstilling). Piberne cis'''-f ''' er anbragt på ekstra vindlader (pneumatisk keglelade for Rørfløjte 4 Fod, mekanisk keglelade for de øvrige registre. Man. (C-f ''') med 5 stemmer: Principal 8 Fod, Fugara 8 Fod (fælles C.H, dækkede træpiber), Octav 4 Fod, Rørfløjte 4 Fod, Gemshorn 2' (Skilt: Octav 2 Fod).  Svelle. Kun enkelte piber er Knud Olsen piber (OO, rapport 1973)

Frederikskirken
, København - se Marmorkirken, København

Frederiksværk Kirke.
Bygget af  I. Starup 1910. 8 stemmer (Værkfortegnelsen) Frederiksværk Kirke, der er bygget 1911, havde fra starten  et Starup-orgel med 8 stemmer, 2 manualer og pedal. Udvidet 1929 af Starup. Herefter følgende disposition (4+5+1) på pneumatiske keglevindlader:
Manual I: Bordone 16', Principal 8', Pistola 8' (Rørfløjte), Oktav 4'.
Manual II: Bordone d'amore 8', Viola di gamba 8', Voce celeste 8', Flauto traverso 4', Trompet 8'.
Pedal: Subbas 16'.

5 kopler, faste kombinationer, klokkespil.
Med tiden blev orglet slidt, så man kæmpede med hylere og stumme registre. Ved Frederiksværks byjubilæum i 1957 fik man bevilget en udvidelse og ombygning af orglet. Det blev udført af Hemmersam. Orglet blev genindviet i 1958 (Ole Olesen: Orgelbygning i Fredensborg Amt. Utrykt artikel 1970) Orglet blev i den grad ombygget, så jeg har valgt at beskrive det som et Hemmersamorgel. Se Hemmersam, Frederiksværk (AP)

Garnison Kirke, København. Bygget 1861 af Knud Olsen, 10+8+7+9 = 34 stemmer. Hovedværk: Principal 8', Bordun 16', Viola di Gamba 8', Octav 4', Gemshorn 4', Gedakt 8', Quinte 2  2/3', Octav 2', Terz 1  3/5', Mixtur I-V, Trompet 8'. Overværk: Quintatøn 16', Salicional 8', Fløite 8', Octav 4', Spitz Fløite 4', Octav 2', Dulciana 8'. Underværk: Fugara 8', Gedakt 8', Quintatøn 8', Principal 4', Fløite 4', Fløite 2', Clarinet 8'. Pedal: Principal 16', Subbas 16', Principal 8', Quinte 10  2/3', Gedakt 8', Octav 4', Amabile Gedakt 2', Bassun 16', Trompet 8'
. Ombygget 1898 af I. Starup (I. Starup & Søn 1858-1983, udgivet 1983 af forlaget Syrinx, side 40)  

Gauerslund Kirke
, Vejle Amt. Bygget 1876 af Knud Olsen, udvidet, 7 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 7)

Grejs Kirke ved Vejle. Bygget 1882 af Knud Olsen. Sløjfelade med 1 manual med 4 stemmer. Fritstående piber i facaden. Udvidet 1916 af Horsens Orgelbyggeri. Nyt orgel 1934 bygget af Th. Frobenius & Co. 
1 manual med 7 stemmer. Facaden og nogle stemmer fra Knud Olsen-orglet blev genbrugt (Danmarks Kirker 2014, set 2020) Nyt orgel ved Frobenius i 2020. Ny facade, 2 manualer og pedal. 3 originale stemmer - deriblandt de gamle facadepiber - er genanvendt  (Facebookopslag ved Frobenius 2020.

Grevinge Kirke. Bygget 1894 af Knud Olsen,+ 
(Ole Olesen: I. Starup & Søn 1858-1983, udgivet 1983) Nedtaget 1973 (Danmarks Kirker 1990)

Græse Kirke
, Frederiksborg Amt - se Jægerspris Slot

Hasle Kirke, Bornholm. Bygget 1870 af Knud Olsen. 5 stemmer (Danmarks Kirker udgivet 1954) Bygget 1870. Mekanisk traktur og vindlade.5 stemmer: Princ. 8', Ged. 8', Fugara 8', Princ. 4', Fl. 4' (Organist- og Kantorembederne 1905) 4 st., + (Ole Olesen: I. Starup & Søn 1858-1983, udgivet 1983) Nyt orgel 1968 (Dansk Orgelindex 2017)


Foto af Hasle Kirkes orgel hentet i "Danmarks Kirker" udg. 1954.

Hillerød, Luthersk Missionsforenings højskoles foredragssal. Bygget 1866 af Knud Olsen. Disp.: 1 manual med 6 stemmer (Dansk Orgelindex)

Humlebæk Kirke. Bygget 1868 af Knud Olsen. 5 stemmer / Skalavik Kirkja, Færøerne (Medd. fra Den Danske Orgelregistrant 2018)

Hvalsø Kirke - se Kirke Hvalsø Kirke

Hylleholt Kirke, Storstrøms Amt. Bygget 1878 af Knud Olsen, ombygget, 6 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 7) Nyt orgel 1996 (Dansk Orgelindex 2018)

Høm Kirke
ved Ringsted - se Store Tåstrup Kirke 
 
Helligåndskirken
, København. Bygget 1877 af Knud Olsen. 40 stemmer. Ombygget 1898 af I. Starup
 (Ole Olesen: I. Starup & Søn 1858-1983, udgivet 1983) Facade ved arkitekt H. B. Storck. Læs om søsterorglet, kororglet fra Smørum Kirke, under Starups orgler (AP) 
Opr. disposition: 3 manualer og 2 Pedalværker (14+10+7+4+4). Klokkespil. Kalkant. II-I, I-P, IP-IIP, svellepedal til III. manual. Orgelværket blev opført i det gamle Kastens-orgelhus. Et par år senere ændrede arkitekt H. B. Storck facaden. Et rygpositiv blev tilført, men det var en attrap.  1928 blev orgelværket ombygget og udvidet med pneumatiske vindlader til supplement for de gamle sløjfelader. 1951 atter stor ombygning, hvor problemet med de pneumatiske vindladers træghed forsøgtes løst med elektrisk traktur. Pneumatiske Barker-maskiner forefandtes dog fortsat. Manualomfanget blev øget med 2 halvtoner på små udflytterlader. Stemmer og intonering blev ændret. Pibefødder åbnet og kernestil poleret bort og Reuterske stemmeslidser ændret til åbne.Trykket var 65 mmm vand i manualvindlader og 100 mm vand i pedalvindlader / Nyt orgelværk 1986 bag den gamle facade ved Marcussen & Søn. Der er genanvendt mange ændre registre, bl. a. donationer af opmagasinerede piber fra Gentofte Kirke (Orglet 1/ 1985. Side 4-19: Dlemming Dreisig: Det symfoniske orgel i Helligaandskirken) Nyt orgelværk ved Marcussen & Søn bag facaden 1986. 75 stemmer fordelt på 4 manualer og Pedal (Dansk Orgelindex set 2022) 

 
Helligåndskirkens orgel fotograferet o. 2005 af Steen Ekelund


Knud Olsens Orgel i Helligaandskirken efter restaurering af arkitekt  H. B. Storck. (Illustreret Tidende 1880)

Institutet for Blinde og Svagtseende, Hellerup, København
"Knud Olsen-orglet". Bygget 1878 af Knud Olsen. 10 stemmer, 1898 udvidet af I. Starup (Ole Olesen: I. Starup & Søn 1858-1983, udgivet 1983)(Ole Olesen: I Starup & Søn 1858-1983) Orglet kostede 3000 kr., men der blev fratrukket 400 kr., fordi  institutets 1. orgel - et Ramusorgel fra 1858 - blev taget i bytte.  Ramusorglet kom tilbage til Blindeinstitutet i 1981 (læs om dette under Ramusorgler, AP). Knud Olsens tilbud på et nyt orgel blev akcepteret: 2 kubiske Bælge, 3 Vindlader. Mekanisk traktur og registratur. Orgelhuset af Fyrretræ med Egetræsmaling. Disposition: 2 Manualer (4  1/2 oktav) og Pedal (27 toner). 4+3+3. Første manual: Principal 8 Fod af 15 lødigt Tin, med ophævede læber. Så mange som muligt stilles i facaden, Rørfløite 8 Fod af 7 lødigt Tin. De 12 dybeste Toner af Træ, Octav 4 Fod af 12 lødigt Tin, Octav 2 Fod af 12 lødigt Tin. Andet manual: Gedakt 8 Fod af 7 lødigt Tin, de 12 dybeste Toner af Træ, Viola di Gamba 8 Fod af 12 lødigt Tin. De 12 dybeste fælles med Gedakt. Fløite 4 Fod af 7 lødigt Tin. Pedalet: Principal 8 Fod af 12 lødigt Tin, de dybeste 9 Toner af Træ, Subas 16 Fod af Træ, Gedakt 8 Fod af Træ. På et tidspunkt havde orglet et 3. manual, men det blev fjernet 1931 ved en restaurering af Marcussen & Søn. 

I 1944 udvidede Marcussen & Søn orglet til 12 stemmer (4+4+4) og udskiftede flere af de gamle registre, så orglet nærmest kom til at fremstå som et nyt orgel. Kun træpiberne blev bibeholdt. Trakturen - bortset 1. manuals velleramme - blev udskiftet. Facadepiberne kom til at stå på en pneumatisk vindlade. Hovedværk: Rørfløjte 8', Principal 4', Quint 2  2/3', Mixtur 3 fag. Positiv: Gedakt 8', Quintatøn 4', Oktav 2', Sivfløjte 1'. Pedal: Subbas 16', Principal 8', Spidsfløjte 4', Nathorn 2'. Efter en brand i 1956 blev loftet sænket, facadepiberne ligeledes, hvorefter fronten blev dækket af et gitterværk. 1968 blev orglet flyttet til Rymarksvej af Poul-Gerhard Andersen uden ændringer. 1979 udførte instrumentbygger Erbs nogle ændringer, bl. a. kom Positivet i svelle (Orglet 2/1983, side 4-16, Folke Johansen:Om den ældste uddannelse af blinde organister og deres orgler) 12 stemmer fordelt på 2 manualer og Pedal (Dansk Orgelindex, set 2021)


Knud Olsen-orglet på Blindeinstitutet o. 1920 (Blindeinstitutets Studiesamling)

Jordrup Kirke
ved Kolding. Bygget 1890 af Knud Olsen. 4 stemmer
(Ole Olesen: I. Starup & Søn 1858-1983, udgivet 1983) Bygget 1890, udvidet, 5 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 8) 1955 restaureret og udvidet af Th. Frobenius & Co. / Fra 1984 Kædeby Kirke, Langeland (Orglet 1/1987, nye orgler) Fritstående piber i facaden. Man. (C-f ''') med 5 stemmer: Gedakt 8', Fugara 8', Principal 4', Fløjte 4', Oktav 2' (Frobenius) (Orglet 1-2/1988 side 32-45: Tage Heunecke: Langelandske orgler, side 44) 5/1/0 (Dansk Orgelindex, set 2021) 

Jægerspris Slot, Grevinde Danners Stiftelse
. Bygget 1875 af Knud Olsen. 5 stemmer. Orglet eksisterer, men befinder sig andetsteds (Ole Olesen: I. Starup & Søn 1858-1883, udg. 1983)
Omdisponeret 1913 af  I. Starup (I. Starup & Søns arkiv, pers. medd. fra OO 2018)Græse Kirke fra 1954. Omdisponeret og flyttet til Græse Kirke af Th. Frobenius & Sønner (Danmarks Kirker 1975) Bygget 1875, ombygget, 5 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 7)  Restaureret 1997 af Th. Frobenius & Sønner (Orglet 1/1998, nye orgler 1997) 1 manual med 5 stemmer (Dansk Orgelindex, set 2021)

Kalvehave Kirke, Storstrøms amt. Bygget 1876 af Knud Olsen (Medd. fra Den Danske Orgelregistrant 2018)

Kirke Eskildstrup Kirke
ved Slagelse.
Bygget 1872, ombygget, 4 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 7) Bygget 1872 af Knud Olsen. Opr. disp.: Manual (C-c''') med 4 stemmer: Gedakt 8 Fod, Fugara 8 Fod (C-H fælles med Gedakt 8 Fod), Principal 4 Fod, Octav 2 Fod. Omdisponeret 1911 af I. Starup. Oktav 2 Fod udskiftet med Flöite 4 Fod. El.-blæser installeret, pumpebælg fjernet / 1976 restaureret og flyttet af orgelbygger Svend E. Nielsen til Kirkerup Kirke ved Slagelse (Medd. fra Den Danske Orgelregistrant 2018)  Udvidet 2001 af Svend E. Nielsen med Oktav 2 Fod (Knud Olsen-piber fra Kalvehave Kirke) monteret på vindladetilbygning bag facaden. Facadeinskription (overmalet og atter fremdraget): Givet af FLD 1873 (FLD er greve Frederik og grevinde Louise Dannemands sammenslyngede, kronede monogram)(Medd. fra Den Danske Orgelregistrant 2018)

Annonce i "Orglet i Kirken" udgivet 1985 af  Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer, side 51

Kirke Hvalsø Kirke, Roskilde Amt. Bygget 1887, ældre dele, ombygget, udvidet, 7 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 8) Bygget 1887 af Knud Olsen, ældre dele genanvendt, ombygget og udvidet med 1 stemme formentlig af A. C. Zachariasen i forb. med orglets flytning fra + pulpitur 1939. Mekanisk sløjfelade med 1 man. (C-c''') med 7 stemmer: Bordun 16 Fod, Principal 8 Fod, Gedakt 8 Fod, Viola di Gamba 8 Fod (C-H fælles med Gedakt 8 Fod), Octav 4 Fod, Octav 2 Fod (Nathorn?), Mixtur 3 cor (fra c). Ved ombygningen er ekspressioner fjernet, piber omintoneret og toneforrykket. Facade med klingende og stumme piber af sølvbronceret zink (OO, rapport 1972 og 1977)  Restaureret 1983 af orgelbyggeriet I. Starup & Søn (Orglet 1/1984, nye orgler 1983) 1 manual med 7 stemmer (Dansk Orgelindex, set 2022) Ikke Mixtur, men Quint 2  2/3' (Personlig meddelelse fra Peter Thorsen 2022)

Orglet figurerer ikke i Knud Olsens opusliste. Bogen "I Starup & Søn 1858-1983" (udg. 1983) omtaler alene ombygningen i 1983. Der tales om en udvidelse med 1 stemme til 7 stemmer. Det var dog sket tidligere ifølge OOs rapport 1972 og 1977. Danmarks Kirker (udg. 1946) skriver lakonisk, at orglet blev kasseret 1939 og at en del af det findes i Hvalsø spejdertrops hytte. De første årtier af Danmarks Kirker  - før orgelregistreringerne i begyndelsen af 1970erne - er imidlertid meget mangelfulde.Via Hvalsø Kirkes hjemmeside kommer man frem til en kort omtale af orglet. Ændringen af orglet ved A. C. Zachariasen i 1939 omtales som uheldig, men det blev der rådet bod på ved ombygningen foretaget af Starup i  1983. 

Konklusionen må være, at orglet oprindeligt havde 6 stemmer, og at A. C. Zachariasen foruden at ændre de Reuterske stemmeslidser til åbne stemmeslidser også tilførte en mixtur, der ikke gjorde orglet noget godt, hvorfor den blev udskiftet med en Quint 2  2/3' i 1983 (AP)

  

Annonce i "Orglet"1/1984 side 35. T.h. foto bragt 2016 af organist Peter Thorsen på facebooksiden "Danske organister" 

Kirkerup Kirke
, Vestsjælland - se Kirke Eskildstrup Kirke, Vestsjælland

Kirke Stillinge Kirke ved Slagelse. Bygget 1894 af Knud Olsen, 6 stemmer, + (Ole Olesen: I. Starup & Søn 1858-1983, udgivet 1983) Nyt orgel 1974 ved I. Starup. 14 stemmer (Den Danske Folkekirke før år 2000) Viola di Gamba genanvendt 1977 i Starup-orglet til Holsteinborg Kirke bygget 1900 - se internetartiklen om Starups orgler (AP)

Kirke Værløse Kirke. Bygget 1858 af Knud Olsen (Opus 2) (Knud Olsen og I. Starups værkfortegnelse) Nyt orgel ved Th. Frobenius & Sønner 1966 (Dansk Orgelindex, set 2022) Ombygget af  Starup o. 1950 /
Knud Olsen-orglets vindlade og piber var 1966-1970erne i privateje hos organist Henrik Fibiger Nørfelt / Fra 1970erne Næstelsø Kirke ved Næstved (Henrik Fibiger Nørfelt: I. Starup & Søn 1858-1986. Orglet 2/2008 side15-19) 
Bygget 1859, ombygget, udvidet, ny facade, 7 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 7) Ombygget 1972 af HFN. Sløjfevindlade. Manual (C-g''') med 6 st.: Fugara 8', Gedakt 8', Principal 4', Gedaktfløjte 4', Quint 3', Gemshorn 2' + Pedal (C-f '): Subbas 16'. Koppel Man.-Ped. Svelle for hele orglet. Flyttet 1978 af Henrik Fibiger Nørfelt til Næstelsø Kirke (Medd. fra Den Danske Orgelregistrant 2018)  Bygget 1858, 7 stemmer på 1 manual og Pedal (Dansk Orgelindex, set 2018) 

 

Næstelsø Kirkes ombyggede Knud Olsen-orgel (Fladså Pastorats hjemmeside, set 2022)

Kædeby Kirke, Fyns Amt - se Jordrup Kirke

Lidemark Kirke
, Roskilde Amt. Bygget 1870 af Knud Olsen. Sløjfelade med mekanisk traktur og registratur. 1 man. (C-c''') med 4 stemmer: Fugara 8', Gedakt 8', Principal 4', Flöite 4'. Udvidet 1977 med 2 stemmer: Oktav 2' og Quint 1  1/3. Disse stemmer er sammenstillet af gamle Knud Olsen-piber
(I. Starup & Søn1858-1983, udgivet 1983 af forlaget Syrinx, side 41) Ombygget, udvidet, 6 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 7) Facadelighed med Ballerup Kirkes orgel og Høm Kirkes orgel
(AP) 1 manual med 6 stemmer (Dansk Orgelindex, set 2022)


Lidemark Kirke (Foto: Annelise Olesen 1973. Scannet fra I. Starup & Søn 1858-1983, udgivet 1983 af forlaget Syrinx, side 13)

Lutherkapellet, København (Forløber for Simeons Kirke). Bygget af Knud Olsen / Fra 1914 Ore Kirke, FynBygget 1879. 1 manual med 6 stemmer. Ombygget 1951 af I. Starup & Søn. Udvidet med 1 stemme, omdisponeret, nyt bælganlæg. Restaureret og omdisponeret 2001 af P. G.-Andersen & Bruhn. Disp.: 1 manual med 7 stemmer: Bordun 16', Principal 8', Gedakt 8', Fugara 8' (2001), Octav 4', Scharff II (1951)(Pers. medd. fra OO 2018)

Løgstør Kirke
. Bygget 1893 af Knud Olsen. 6 st., +
(I. Starup & Søn1858-1983, udgivet 1983 af forlaget Syrinx) / 1935: Sløjfevindlade, mekanik og klaviatur genanvendt til orgel bygget af  I. Starup til Gierslev Kirke, Vestsjælland. 7 stemmer, anhangspedal og svelle (Danmarks Kirker 1982)

Maribo Domkirke
, Lolland. Orgel bygget 1865 af Knud Olsen. 28 stemmer fordelt på 3 manualer og pedal (Knud Olsens værkfortegnelse nummer 16) +
(I. Starup & Søn 1858-1983, udgivet 1983 af forlaget Syrinx) Arkitekt H. B. Storck var utilfreds med, at østvinduet var dækket af orglet (Kirken ligger med koret i vest modsat andre kirker) og foranledigede en ombygning, så orgelhuset blev delt i 2 og fik pneumatisk traktur, udført af Immanuel Starup 1914. I. Starup & Søn ændrede dette til elektropneumatisk traktur 1939. Der var nu 44 stemmer. I 1985 ombygget radikalt af Carsten Lund med højere vindtryk og tilføjelse af 2 kraftige baspiber. I 2002 udskiftede Carsten Lund det fritstående spillebord fra 1939 med et nyt (Lolland-Falsters Stift: Lolland-Falsters Stift 1803-2003, side 121-132, Svend Prip: En orgelrejse, side 125-126) 50 stemmer fordelt på 3 manualer og Pedal (Dansk Orgelindex, set 2022) Disposition for Maribo Domkirkes store orgel:

Hovedværk = Manual I: Bordun 16′, Principal 8′, Flûte harmonique 8′, Gedakt 8′, Oktav 4′, Fløjte 4′, Quint 2 2/3′ , Oktav 2′, Cornet III, Mixtur V-VI, Trompet 16′, Trompet 8′, Trompet 4′.
Positivværk = Manual II: Pommer 16′, Flûte traversière 8′, Salicional 8′, Gemshorn 4′, Nasat 2 2/3′, Oktav 2′, Terts 1 3/5′, Quinte 1 1/3′, Sivfløjte 1′, Clarinette 8′.
Velleværk = Manual III: Bordun16′, Principal 8, Flûte harmonique 8′, Rørfløjte 8′, Gambe 8′, Vox celeste 8′, Oktav 4′, Flûte traversière 4′, Fugara 4′, Oktavin 2′, Mixtur IV, Basson 16′, Trompêtte harmonique 8′, Oboe 8′, Vox humana 8′, Clairon 4′. Tremulant.
Pedalværk: Bordun 32′, Principal 16′, Subbas 16′, Oktav 8’, Gedakt 8′, Oktav 4′, Cornet IV, Tuba 32′, Basun 16′, T
rompet 8′, Trompet 4′.
I+II,  I+III, II+III, P+I, P+II, P+III.       

I 2013 fik kirken et kororgel bygget af Carsten Lund. Elektrisk traktur med 8+7+5 stemmer på 2 manualer og pedal. Det store og det mindre orgel kan spilles hver for sig fra hver sit spillebord. Desuden kan begge orgler spilles synkront fra det store orgels spillebord. Det gør det muligt for kirkegængere i langt højere grad end tidligere at følge orglet (orglerne) i forbindelse med salmesang (www.musikinstrumenter i kirken.dk).


Orglet i Maribo Domkirke blev 2-delt i 1914. Det står på pulpitur i kirkens østende. Normalt vender koret mod øst. Foto fra www.musikinstrumenter i kirken.dk, set 2022

Marmorkirken (Frederikskirken), København. Bygget 1894 af Knud Olsen. 29 stemmer. Københavns første orgel med elektrisk vindforsyning (I. Starup & Søn 1858-1983, udgivet 1983 af forlaget Syrinx) Opr. disposition: Keglevindlader, mekanisk traktur med barkermaskine for 1. manual, 3 manualer (C-g''') og pedal (C-f ').  (9+8+6+6). 

Manual I: Principal 8 Fod, Bordun 16 Fod, Viola di gamba 8 Fod, Rørflöite 8 Fod, Oktav 4 Fod, Gemshorn 4 Fod, Oktav 2 Fod, Mixtur 3 Kor (fra c'), Trompet 8 Fod, III-I, II-I.
Manual II: Principal 16 Fod (fra c'), Principal 8', Salicional 8', Flöite 8 Fod, Oktav 4 Fod, Flöite amabile 4 Fod, Valdflöite 2 Fod, Oboe 8 Fod.
Manual III: Bordun 16 Fod, Fugara 8 Fod, Gedakt 8 Fod, Traversflöite 4 Fod, Gemshorn 2 Fod, Fagot 8 Fod, svelledøre.
Pedal: Principalbas 8 Fod, Subbas 16 Fod, Violoncel 8 Fod, Gedakt 8 Fod, Oktav 4 Fod, Bassun 16 Fod, III-P, II-P, I-P.
Tre kollektiver.
Ombygget af I. Starup 1918. Ombygget 1932 og 1942. Orglet havde i 1937 elektrisk traktur i 1. manual, mekanisk i 2. manual og pneumatisk i 3. manual! Ved ombygningen i 1942 fik orglet elektrisk traktur og registratur. I 1963 fik Marmorkirken nyt orgel ved Marcussen & Søn. 11 stemmer blev taget fra Svaneorglet, der nu ligner en ruin. Men det vil være muligt at lade svaneorglet genopstå (Orglet 2/2009 side 4-20, Kristian Lumholdt: Svaneorglet i Marmorkirken) 
Desværre er kirkens organist og menighedsråd ikke med på idéen (Orglet 2020 side 126. Per Rasmus Møller: Det Danske Orgelselskab: Formandens beretning 2019/2020)


Fotocollage af Svaneorglet i Marmorkirken pryder forsiden af orgelbladet fra 2009. Fotos: Benjamin Friis Nielsen

Middelfart
- se Sankt Nikolaj Kirke, Middelfart

Næstelsø Kirke
, Storstrøms Amt - se Kirke Værløse Kirke

Næstved, Odd Fellow Logen. Bygget af Knud Olsen 1898? 13 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal (Dansk Orgelindex, set 2022)

Ordrup, Sankt Andreas Kirke se Sankt Andreas Kirke i Ordrup 

Ore Kirke
, Fyn - se Lutherkapellet, København.

Rye Kirke ved Lejre. Bygget 1889 af Knud Olsen. 4 stemmer (Knud Olsens værkfortegnelse) Ombygget, udvidet, 5 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987 side 8) 1 manual med 5 stemmer. Facade ved Erik Bahn (Dansk Orgelindex, set 2022)

Sankt Andreas Kirke i Ordrup (Romersk-katolsk). Bygget 1872 af Knud Olsen. 6 Stemmer (Knud Olsens værkfortegnelse)

Sankt Hans Kirke, Stege
- se Stege Kirke

Sankt Katharina Kirke
- se St. Heddinge Kirke

Sankt Nikolaj Kirke
, Middelfart. Bygget 1871 af Knud Olsen. 16 stemmer på 2 manualer + pedal (Knud Olsens værkfortegnelse). Orgelhus og hovedværksvindlade havde tidl. tilhørt kong Frederik VII. Mekaniske sløjfevindlader, manualomfang C- f ''', pedalomfang C-f ''. 8+4+4. Manual I: P8', Bordun 16', Rørfl. 8', Viola di Gamba 8', Octav 4', Quinte 2 2/3', Octav 2', Trompet 8'. Manual II: Fugara 8', Ged 8', Fl. 4', Gemshorn 2', svelle. Pedal: Subbas 16', P 8', Ged 8', Basun 16'. 3 kopler (Danmarks Kirker 2010) 

Serritslev Kirke
, Nordjylland. Bygget 1868 af Knud Olsen, ombygget, udvidet, 5 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 7) 1 manual med 5 stemmer (Dansk Orgelindex set 2022)

Simeons Kirke
- se Lutherkapellet

Sions Kirke, København
1898-1934 / Vivild Kirke ved Allingåbro, Djursland. Restaureret af Jydsk Orgelbyggeri 1981 (Orglet 1/1982, nye orgler 1981) Bygget 1898 af Knud Olsen, ombygget, udvidet, 14 stemmer 
(orgelfortegnelse 1987 side 8)
Disp. i 1898: 2 manualer og pedal med 13 stemmer, hvoraf 4 vakante. i 1898. De 4 stemmer isat af  I. Starup i 1909 (Sions Kirke 1896-1996. Orgelkonsulent Ole Olesen: Historien om kirkens 3 orgler, s. 128-129) Disp.: Mekanisk traktur og registratur, sløjfevindlader. 2 Manualer (C-f ''') og Pedal (C-d'): 7+4+2.
Hovedværk:  Bordun 16 Fod, Principal 8 Fod, Flûte Harmonique 8 Fod, Salicional 8 Fod, Octav 4 Fod, Fugara 4 Fod, Oboe 8 Fod.
Præludereværk (med svelle): Gedackt 8 Fod, Viola da gamba 8 Fod, Flöite 4 Fod, Voce celeste 8 Fod (fik først stemmerne i 1909).
Pedal: Subbas 16 Fod, Violoncel 8 Fod. Store dobbelte faltebælge med pumpebælge i bunden af orglet.
Kopler: H+Prv, P+H, P+Prv, klokkespil (pneumatisk mølle), 1 kollektiv: P8+Sal 8+O4.
Omdisponeret  i 1934 og senere. (Orglet 2/2007 side 29-37. Per Rasmus Møller: Visit the Olsen-organ of Vivild)
 

  
Herover: Vivild Kirke - fra kirkens hjemmeside 2015. T.h. foto leveret af Per Rasmus Møller på facebook 2016. Bemærk ligheden med Hvalsø Kirkes orgelfacade.

   
Spillebordet findes ved højre gavl. T. h. et kig ind i orglet. Rgistret Oboe 8 Fod ses til venstre i billedet (PRM 2017)
   
Pneumatisk mølle med klokkespil med 4 klokker (Per Rasmus Møller 2017)

Den pneumatiske mølle ses nederst i venstre hjørne (PRM 2017)

Stege Kirke (St. Hans Kirke), Møn. Bygget 1859 af Knud Olsen. 1 manual med 10 stemmer: Principal 8 Fod, Bordun 16 Fod, Fugara 8 Fod fra F, Gedakt 8 Fod, Octav 4 Fod, Quinte 2  2/3 Fod, Flóite 4 Fod, Super Octav 2 Fod, Millodie Principal, Millodie Clarino (Knud Olsens værkfortegnelse) Bygget 1859. Millodie Principal og Millodie Clarino havde kun piber i diskanten, + (I. Starup & Søn1858-1983, udgivet 1983 af forlaget Syrinx, side 40) Blev i 1902 af  I. Starup udvidet til 16 stemmer på 2 manualer og pedal, + / 1966 erstattet af et orgel bygget af P.-G. Andersen (Stege Kirkes hjemmeside 2017)

Store Heddinge Kirke
(Sankt Katharina Kirke), Stevns. Bygget 1877 af Knud Olsen. 16 st.
(I. Starup & Søn 1858-1983, udgivet 1983 af forlaget Syrinx)
Vestorgel. Bygget 1877, ombygget, udvidet, 17 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 8)
Mekanisk aktion. 2 manualer og pedal med 17 stemmer (8+5+4).
Manual I (C-f '''): Bordun 16', Principal 8', Viola di Gamba 8', Rørfløjte 8', Oktav 4', Oktav 2', Quint 2 2/3, Trompet 8'.
Manual II (C-f '''): Fugara 8', Gedakt 8', Fløjte 4', Gemshorn 2', Euphone 8'.
Pedal (C-d'): Subbas 16', Principal 8', Bordun 8', Basun 16'. 4 kopler ( Organist- og Kantorembederne 1937) 

Facade og orgelhus restaureret 1999 af orgelbygger Olav Haugland
(Orglet 1/2000, nye orgler 1999)
Ombygget 1906 af I. Starup, der tilførte den gennemslående rørstemme Euphonia 8', der senere blev erstattet af Sivfløjte 1 1/3'. Fik elektrisk blæser og magasinbælg i 1915. Ombygget 1952 af Frobenius.
2020-2022 renoveret af Marcussen & Søn til de oprindelige 16 stemmer med retablering af reuterske stemmeslidser. Alle ændringer fra 1952 er fjernet. Manual II har trinbetjente låger. Magasinbælg og pumpebælg findes i et rum under orglet. Klokkespil med vindmølle og 4 klokker: G, H, d, d'. Kopler: I+II,P+I, P+II  (Marcussens hjemmeside, set 2022)

    
Knud Olsens orgel i St. Heddinge Kirke fotograferet af Jesper Jørgensen. Fra kirkens hjemmeside, set 2016
 

   
Det nyrestaurerede orgel i St. Heddinge Kirke 2022 (Marcussens hjemmeside)

Store Tåstrup Kirke syd for Holbæk. Bygget 1868 af Knud Olsen. 4 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 7) Oprindeligt bælganlæg: Kassebælge / Fra 1954 Høm Kirke ved Ringsted. Ombygget (nyt bælganlæg) og flyttet 1954 af  I. Starup (Medd. fra Den Danske Orgelregistrant 2018) Restaureret 2004 af Olav Haugland (Orglet 1/2005, nye orgler 2004) Sløjfevindlade, mitraformet pibeopstilling. Disp.: Man.(C-c'''): Bordun 16 Fod, Gedakt 8 Fod, Fugara 8 Fod (C-H fælles med Gedakt 8 Fod), Principal 4 Fod (delvis i facaden).Ved restaureringen i 2004 blev orglet rykket lidt frem for at give plads til stemmegang, ny undertangentbelægning af mammuttand, vindlade forsynet med filtringe og udladshuller  (Medd. fra Den Danske Orgelregistrant 2018) Orglet er fortsat i brug i Høm Kirke (Oplysning januar 2016 på facebook fra Per Rasmus Møller) Facaden ligner Ballerup Kirkes orgels og Lidemark Kirkes orgels facade (AP) 1 manual med 4 stemmer (Dansk Orgelindex, set 2021)

     
Høm Kirkes orgel (PRM  2016)

Stubbekøbing Kirke på Falster. Bygget 1860 af Knud Olsen. Opus 4. Opr. disposition ifølge Knud Olsens værkfortegnelse: 1 manual med 10 stemmer og Pedal med 2 stemmer.
Stemmerne Principal Millodi og Clarino Millodi blev muligvis aldrig isat eller også blev de fjernet ved ombygningen 1882-83 (udført af Knud Olsen). Her fik orglet ny facade. De øvrige stemmer var: Man: Principal 8 Fod, Bordun 16 Fod, Fugara 8 Fod (fra F), Gedakt 8 Fod, Octav 4 Fod, Quinte 2  2/3, Flöite 4 Fod, Octav 2 Fod. Pedal: Principal Pedal, Subbas 16 Fod Pedal. 1942 ombygget af I. Starup & Søn til pneumatisk bælgventillade, 2 manualer (C-g''') med 7+ 6 stemmer og Pedal (C-d')  med 2 stemmer - med genanvendelse af de gamle stemmer. Diverse kopler, svelle for man. II og 1 frikombination: Tutti. (Orgelregistranten renskrift 1977) Orglet blev nedtaget 1989 (Pers. medd. fra Peter Sørensen 1989) Nyt orgel bygget af Th. Frobenius & Sønner og indviet 1995 indeholder 5 originale stemmer fra Knud Olsen orglet (Koncerter Stubbekøbing Kirke 1998) 

Sundby Kirke
, København. Bygget 1870 til den nybyggede kirke af Knud Olsen. Mekanisk sløjfelade, 5 stemmer (Værkfortegnelsen) 1905 ombygget af I. Starup til pneumatisk (Pers. medd. fra organist Peter Thorsen 2023) Se under Starup: Sundby Kirke.

Trinitatis Kirke, København. Bygget  1872, 36 Stemmer ( Knud Olsens Værkfortegnelse) +
(I. Starup & Søn1858-1983, udgivet 1983 af forlaget Syrinx) 36 st. fordelt på 3 manualer + Pedal (12+8+6+10). Manual III var i svelle. Omfang C- f '''/ C- d'.
Kirkens organist fra 1910-1947, Edgar Henrichsen, havde studeret i Frankrig. Hans smag for fransk romantik blev afgørende for orglets ombygning, der fandt sted i 1913-1915 ved Immanuel Starup. Nyt fritstående spillebord fra Laukhuff med omfanget C-g'''/ C-f '. Sløjfeladerne blev genanvendt. Vindladerne til II og III blev lagt sammen under II, hvor halvdelen af stemmerne kom i svelle.
Der byggedes et helt nyt svelleværk (manual III) med pneumatiske keglevindlader. Orglets traktur og registratur blev ændret til pneumatisk funktion. De fleste af Knud Olsens stemmer blev genanvendt.
Ny disposition: 42 stemmer på 3 manualer og pedal (11+11+12+8). Tremulant på manual III. 1931 udførte Starup mekanisering af forbindelsen fra spillebord til en ny kobbelmaskine og udvidelse med 3 stemmer. I 1956 fik kirken nyt orgel ved Marcussen & Søn (Orglet 1/2011 side 4-9. Kristian Lumholdt: Et César Franck-orgel i København anno 1915) Facaden hidrører fra det orgel, orgelbygger Lambert Daniel Kasten byggede i 1730 til Trinitatis Kirke (Niels Friis: Orgelbygning i Danmark. Rennæssance, barok, rokoko,. Udgivet 1971. Side118-119)

Den originale disposition for Knud Olsens orgel til Trinitatis Kirke. Fra Kristian Lumholdts artikel side 5

Trinitatis Kirkes orgel. Disposition efter ombygning 1913-1915 ved I. Starup. Fra Kristian Lumholdts artikel side 7

Trinitatis Kirkes orgel før der blev tilført rygpositiv i 1956 ( Fra Kristian Lumholdts artikel side 6)

Tølløse Kirke
. Bygget 1870. Manual (C-c''') med 4 st.: Bordun 16', Gedakt 8', Gamba 8', Principal 4'. Nedtaget 1949,+ (Danmarks Kirker 1979)

Uggeløse Kirke ved Helsinge. Bygget 1877 af Knud Olsen. 1 manual med 4 stemmer: Gedackt 8', Fugara 8', Principal 4, Oktav 2'. Senere tilføjede Starup & Søn 1 stemme. Nedtaget 1971, da kirken fik nyt orgel bygget af Jensen & Thomsen, + (Danmarks Kirker 1970 + senere tilføjelser)


Uth Kirke, Horsens. Bygget 1894 af Knud Olsen, 6 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 8) Skænket af kirkeejeren. Mekanisk aktion, sløjfelade. 1 manual med 6 stemmer: Bordun 16 Fod, Principal 8 Fod, Gedakt 8 Fod, Fugara 8 Fod, Octav 4 Fod, Octav 2 Fod. Dobbelt kassebælg er ikke længere i brug, men bevaret. Renoveret 1977 af Th. Frobenius & Sønner (Danmarks Kirker 2010).

   
Udaterede fotos af Knud Olsens orgel i Uth Kirke og kassebælgen i tårnrummet (Nationalmuseets billearkiv)


Uth Kirke 2009 (Foto: Arnold Mikkelsen, Danmarks Kirker 2010)

Vammen Kirke, Viborg-Thisted Amt. Bygget 1879? af Knud Olsen, ombygget, ny facade, 5 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 8) Nedtaget p.g.a. angreb af rød tømmersvamp og erstattet 2012 af el.-orgel fra Skandinavisk Orgelcentrum
(Firmaets hjemmeside 2017) Primærlokalitet ukendt (Medd. fra OO 2018)
   
Herover: Det ombyggede Knud Olsen-orgel fotograferet 2002. Til højre ses rød tømmersvamp i træværket (Fra Skandinavisk Orgelcentrums hjemmeside 2017)

V
emmetofte Kirke eller Vemmetofte Klosterkirke, Stevns. Bygget 1875 af Knud Olsen, 6 stemmer
(I. Starup & Søn 1858-1983, udgivet 1983 af forlaget Syrinx) 
Ombygget, 6 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 7) Disp.: Man. (C-f ''') med 6 stemmer: Bordun 16', Rørfl 8', Qtøn 8', Principal 4', Fløjte 4', Octav 2'. Restaureret med delvis genetablering af opr. disp. af Albert Lang 1986 (Orglet 1/1987, nye orgler 1986) Stemmer ifølge registerskilte: Bordun 16 Fod, Rörflöite 8 Fod, Quintatön 8 Fod, Principal 4 Fod, Flöite 4 Fod, Octav 2 Fod, kalkantsignal (Organist.org. nr. 2, februar 2016, side 3) 


Vemmetofte Kirkes orgel. Foto på bladets forside: Jesper Jørgensen


Vemmetofte Kirke (www.helicon records, Jesper Jørgensen, set 2023)


Vestindien, St. Croix, Frederiksted Kirke. Bygget 1899 ifølge værkfortegnelse (Organist Peter Thorsen på Danske organisters facebookside december 2016)
Orglet bestilt hos Knud Olsen, som planlagde dets opbygning og dispostion, men det blev bygget af I. Starup. Disp.: 1 manual med 6 stemmer: Bordun 16' (12 dybeste var Quintatønpiber), Principal 8' (24 dybeste var af træ, resten af metal), Gedakt 8' (12 dybeste af træ, resten af metal), Viola di Gamba 8' (12 dybeste af træ, resten af metal), Oktav 4' (12 dybeste af træ, resten af metal), Fløjte 4' (af metal)l. Principal 8' i facaden fra c var af af 14 lødigt tin og med ophævet labie og blankpolerede. Alle åbne piber var af 12 lødigt tin. Med orglet fulgte en nøje anvisning på dettes opstilling som blev udført af lokale ufaglærte i Frederiksted. Orglet er ikke bevaret
(Thor Frehr Kørber på Danske organisters Facebook-side december 2016)


Udsnit af værkfortegnelse over Knud Olsens orgler (leveret af organist Peter Thorsen). Smørum Kirkes orgel figurerer også på denne side.

Vestre fængsel, København. Bygget 1895 af Knud Olsen. 5 stemmer (I. Starup & Søn 1858-1983, udgivet 1983 af forlaget Syrinx) Udvidet 1938 af Frobenius til 2 man.+ P. Mekanisk traktur og registratur, sløjfelade. Dog er pedalet på pneumatisk vindlade. Det opr. orgelhus indeholder man. I (C-f ''') med 5 stemmer: P 8' (1895), Gedakt 8' (1895), P4' fra c (1895), Spidsfløjte 4', Rauschquint II ( 1895). Der er et selvstændigt orgelhus til svelleværket, der er tilbygget af Frobenius 1938: Man. II (C-f ''') med 3 stemmer: Rørfløjte 8', Ged 4' (1895), Gemshorn 2'. Pedal (C-d') med 1 stemme : Subbas 16'. Kopler: II-I, I-P, II-P. Salmeverstæller til 10 vers. (OO, rapport 1974 og us. af orgelforholdene i Vestre Fængsels kirke 1983) Pedalet er ergonomisk uheldigt anbragt. Facaden med spillebord er meget smal i forhold til orglets dybde. Orgelhusene er bygget ind i pulpiturets skrå opbygning / Fra 1990 Jens P. Sørensen, AP deltog i nedtagningen), + (AP)
   
Vestre fængsels orgel 1990 (Foto: Jens Peter Sørensen)

Vivild Kirk
e, Århus Amt. Se Sions Kirke

Ørbæk Kirke
, Fyn. Bygget 1876 af Knud Olsen, 6 st. 
(Ole Olesen: I. Starup & Søn 1858-1983, udgivet 1983 af forlaget Syrinx) Ombygget, 6 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 7)

Østerlars Kirke
, Bornholm. Bygget 1883 af Knud Olsen, 4 stemmer, udvidet 1890 af Knud Olsen, ombygget 1931 og udvidet af  I. Starup
(OO, rapport 1973)


2) Svenske orgler (Oversigten er først påbegyndt august 2018. Der henvises til værkfortegnelsen).

Hyby nya kyrka, nær Malmø, Skåne, Sverige. Bygget 1877 af Knud Olsen. Opr. disp.:  16 stemmer fordelt på 2 man. + Ped. (8+4+4). Mekaniske sløjfevindlader C-f '. Pedalomfang C-d'.  
Hovedværk: Principal 8', Bordun 16', Viola di Gamba 8', Rørfløite 8', Octav 4', Quint 2 2/3', Octav 2', Trompet 8'.
Præludereværk (i svelle): Gedakt 8', Fugara 8', Fløite 4', Valdfløite 2'.
Pedal: Subbas 16', Principal 8', Octav 4', Bassun 16'. Kopler: PV-HV, HV-P. 

Senere er Bordun 16' fjernet, Salicional 8' tilføjet, Trompet 8' er ombygget og Bassun 16' erstattet af nye piber med snævrere mensur
(Ole Olesen: I. Starup & Søn 1858-1983, udgivet 1983 af forlaget Syrinx)5) Orgler bygget af I. Starup - i alfabetisk orden

Firmaet I. Starups historie. Nedenstående er hentet fra (Ole Olesen; I. Starup & Søn 1858-1983, udgivet 1983 af forlaget Syrinx, omslagets bagside. Redaktion: Ole Olesen, Henrik Jørgensen og Michael Preben Hansen)
1898. Efter Knud Olsens død overtages firmaet af Knud Olsens svigersøn, Immanuel Starup. Firmaet flytter til Fælledvej 16, København.
1923. I. Starups søn, Axel Starup, optages som kompagnon. Firmaet skifter navn til "I. Starup & Søn"".
1932. Axel Starup bliver eneindehaver af firmaet.
1973. Albert Lang optages som kompagnon.
1976. Albert Lang overtager firmaet som eneindehaver.
1982. Firmaet overgår til medarbejder-eje.
1986. Nedlagt. 

Oversigten omfatter orgler bygget i perioden 1898-1915.
Som udgangspunkt bruges nedenstående afsnit af "Fortegnelse over ældre orgler i danske kirker" oplistet af orgelregistrator Ole Olesen, Den Danske Orgelregistrant, og trykt 1987 af Det Danske Orgelselskab (Orgelfortegnelse 1987) 
En anden væsentlig kilde er "I. Starup & Søn 1858-1983, udgivet 1983 af forlaget Syrinx. Redaktion: Ole Olesen, Henrik Jørgensen og Michael Preben Hansen"
(Ole Olesen: I. Starup & Søn 1858-1983, udgivet 1983) Den trykte værkfortegnelse er hentet fra denne bog 3) 
Detaljer om enkelte orgler kan indhentes hos Den Danske Orgelregistrant, Musikmuseet i København.

Udsnit af (Orgelfortegnelse 1987 side 8)


Apostelkirken
, Saxogade i København. Bygget 1901, 7 stemmer (Ole Olesen: I. Starup & Søn 1858-1983, udgivet 1983) Udvidet 1947 af Th. Frobenius & Co. Restaureret af Frobenius 1986 (Orglet 1/1987, nye orgler 1986) 20/2/Ped. (Dansk Orgelindex, set 2021) 
I. Starup 1901; ombygget og udvidet 1947 af Th. Frobenius & Co.; teknisk renovering 1986, 1992 og 2001 ved Th. Frobenius & Sønner; udvidet og omdisponeret 1996 af samme; 20 stemmer. (8+7+5)
Hovedværk (C-f3):  Bordun 16', Principal 8', Gedakt 8', Oktav 4', Gedaktfløjte 4', Oktav 2', Mixtur III-IV, Trompet 8'.
Svelleværk (C-f1): Rørfløjte 8', Viola di gamba 8' (C-H fælles m. Rørfl. 8'), Vox Celeste 8', Blokfløjte 4', Waldfløjte 2', Quint 1 1/3', Dulcian 8'.
Pedal: Subbas 16', Principal 8', Gedakt 8', Koralbas 4', Fagot 16'.
Normalkopler. Tremulant for hele orglet. 1 frikombination, 1 fri pedalkombination. Tutti. Afstiller for tungestemmer. Manualer har mekanisk traktur og sløjfelader. Pedal har elektrisk traktur og keglevindlade. Pneumatisk registratur for hele orglet (DOKS hjemmeside)


 
Apostelkirkens orgel fotograferet 2005 af Steen Ekelund

Edgar Henrichsens husorgel. Bygget 1911 af I. Starup. 14 stemmer. Eksisterer, men befinder sig andetsteds (Ole Olesen: I. Starup & Sø 1858-1983, ud. 1983) Bygget privat til organist ved Trinitatis Kirke Edgar Henrichsen / Fra 1918 Sakramentskirken, Nørrebrogade, København (Romersk-katolsk). Opstillet i kirken af  Th. Frobenius & Co. Renoveret og omdisponeret o. 1968 af I. Starup & Søn. 1988 tekniske ændringer ved Frederiksborg Orgelbyggeri: Koblinger ændret til elektrisk funktion. Pedalets traktur ændret fra pneumatisk til elektrisk. 2011 renset og hovedstemt ved Th. Frobenius & Sønner. Nuværende tilstand: Manualer har mekaniske sløjfevindlader og mekanisk registratur, pedalet har elektrisk traktur til 2 keglevindlader og elektrisk registratur. Disposition: 2 manualer og Pedal (5+6+4). Hovedværk ( 1. manual): Principal 8', Bordun 8', Oktav 4', Oktav 2', Mixtur III kor. Svelleværk (2. manual): Nathorn 8', Gamba 8', Rørfløjte 4', Gemshorn 2', Spidsoktav 1', Obo 8'. Pedal: Subbas 16', Bas 8', Amabil 4', Fagot 16'. Koblinger: II-I, I-P, II-P (elektriske) (Organist Michael Thomsen: Orgelkoncert i Sakraments kirken 18. februar 2012)

   
Sakramentskirken (Organist Kevin Borbye Edelvang 2018)

Bislev Kirke
, Nordjylland. Bygget 1910, 5 stemmer 
(Ole Olesen: I. Starup & Søn 1858-1983, udgivet 1983) Ombygget, 6 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 8)

Borre Kirke
. Bygget 1907. 6 stemmer (Ole Olesen: I. Starup & Søn 1858-1983, udgivet 1983) Nyt orgel ved Albert E. Lang 1988. Starups facade genanvendt (Thor Frehr Kørber på DDOs facebookside2018) 

Bringstrup Kirke, Vestsjællands Amt. Bygget 1903, 5 stemmer (Ole Olesen: I. Starup & Søn 1858-1983, udgivet 1983) Ombygget, udvidet, 8 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 8) 8 stemmer + pedal (Per Rasmus Møller på facebook 2016)
Restaureret af I. Starup & Søn 1974. Nuværende disposition: Manual: Gedakt 8', Quintatøn 8', Principal 4', Flöite 4', Blokfløjte 2', Quint 1 1/3', Scharf II. Pedal: Subbas 16'. Kobbel: M/P. Mekanisk aktion (TFK på DDOs facebookside 2018)  8/1/Pedal (Dansk Orgelindex 2021)


Bringstrup Kirkes orgel (Per Rasmus Møller)

Buerup Kirke
, Vestsjællands Amt. Bygget 1898 af  I. Starup, 4 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 8) 1 manual med 4 stemmer: Gamba 8', Gedakt 8', Principal 4', Fløjte 4'. Restaureret 2004 af Husted (Orglet 1/2005, nye orgler 2004) 1 manual med 4 stemmer (Dansk Orgelindex, set 2021)

Fredens Kirke, København.
Orgel I. Bygget af I. Starup i 1900. 1 manual med 5 stemmer. 1905 udvidet til 9 stemmer fordelt på 2 manualer og anhangspedal. 1925 udvidet med  yderligere 3 stemmer til 12 stemmer (5+6+1)+ klokkespil (Danmarks Kirker 2021)
Disposition 1930:
Manual I: Bordun 16', Principal 8', Viola di gamba 8', Tværfløjte 8', Oktav 4', klokkespil.
Manual II (1905): Gedakt 8', Fugura 8', Fløjte 4', Obo 8', Voce celeste 8' (1925) og Aeoline 8' (1925).
Pedal: Subbas 16' (1925)
(Danmarks Kirker 2021)
Orglet var et mekanisk sløjfeladeorgel med en senere pneumatisk tilbygning. I tilbuddet til Unitarernes Hus skriver Starup, der er tale om et helt mekanisk orgel. Orglet findes endnu, men trænger til en restaurering. Jeg ved ikke noget om det første klokkespil, men det findes stadig i Unitarernes Hus
(Pers. medd. fra organist Peter Thorsen 2023)

Orgel II 
I 1926 gav I. Starup & Søn tilbud på et nyt orgel - pneumatisk og med 2 manualer og pedal - ialt 14 stemmer. Tilbudet blev dog ikke accepteret. I 1929 tilbød Starup at bygge et nyt pneumatisk orgel på 22 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal. Det blev accepteret, og Starup byggede orglet i 1930 med genanvendelse af alle stemmer og tremmefacaden. Se Starup & Søns tilbud til Fredens Kirke 1929

Resten af orglet, d.v.s. de mekaniske dele, blev anvendt til det orgel, der blev bygget til Unitarernes Hus, København- se dette.

Orglet i Fredens Kirke blev ombygget 1962 ved Troels Krohn (Danmarks Kirker 2021) Klokkespillet og de spilbare rørklokker fra 1930-orglet forsvandt med Krohn i 1955. Heldigvis fik et vakst menighedsrådsmedlem ham til at levere rørklokkespillet tilbage. Det lå så loftet, indtil Starup restaurerede orglet teknisk i 1982, hvor kirken også fik det nuværende klokkespil bestående af 4 klokker drevet elektrisk (Pers. medd. fra organist Peter Thorsen 2023) I 2005 blev orglet tilbageført af Gunnar Husted.

Derefter var dispositionen (8+10+4+1 transmission):
Manual I (hovedværk): Bordone 16', Principale 8', Viola di Gamba 8', Flauto ottaviante 8', Ottava 4', Flauto à cannuccia 4', Ottavina 2', Mixtur III, Campanelli (klokkespil) g-g².
Manual II (svelleværk): Quintatenente 8', Bordone 8', Eolina 8', Fugara 8', Voce celeste 8', Flauto coperto 4', Sesquialtera 2 2/3' – 1 3/5', Flautino 2', Oboe 8', Regale 4'.
Pedal: Subbasso 16', Basso 16' (transmission), Principale 8', Violoncello 8', Fagotto 16'.

Manualomfang: C-a³, pedalomfang: C-f ¹. Kopler: I-P, II-P, I-II, sub- og superoktavkopler. Tutti, afstillere for oktavkopler og rørværk (generelt og separat). En frikombination, automatisk pedalomveksling, generalcrescendo (Danmarks Kirker 2021) -og elektrisk mølle med 4 klokker ikke at forglemme (AP)

For yderligere oplysninger om orglet se "Orglet 2/2006" side 42-48, Peter Thorsen: Et nyt "gammelt" orgel. Orglet i Fredens Kirke
Fredens Kirke blev sat ud af normal kirkelig drift i 2013 (Danmarks Kirker 2021)

Orglet i Fredens Kirke 2020 (Danmarks Kirker 2021)

Frederiksværk Kirke, Nordsjælland. Bygget 1910 af I. Starup. 8 stemmer (Værkfortegnelsen) Bygget 1911. Pneumatisk, 8 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal. 1929 udvidet af I Starup / 1958 nyt mekanisk sløjfeladeorgel ved Wilhelm Hemmersam. 2 maualer og pedal (Ole Olesen: Orgelbygning i Frederiksborg amt, utrykt afhandling fra 1970)

Frøslev Kirke, Stevns. Leveret 1919 af  I. Starup (Værkfortegnelse) Bygget 1918. Pneumatisk bælgventillade med 1 manual (C-f ''') med 4 stemmer: Bordun 16', Principal 8', Gamba 8' (C-H fælles med Principal 8'), Flöite 4'. Oktavkoppel og svelle. Prospektpiber er attrapper af træ (Rapport 1973 og 1975 ved Ole Olesen, Den Danske Orgelregistrant) Orglet er kasseret. Facaden ønskes genanvendt (Personlig meddelelse fra Ole Olesen 1989) Nyt orgel 1989 ved P. G.-Andersen, 7 stemmer fordelt på 1 manual og pedal (Dansk Orgelindex, set 2023) 

Gørlev Valgmenighed (Bethaniakirken), Vestsjællands Amt. Bygget 1909 af  I. Starup, 5 stemmer (Ole Olesen: I. Starup & Søn 1858-1983, udgivet 1983)(Orgelfortegnelse 1987 side 8) Valgmenigheden fik 1982 nyt orgel ved I. Starup (Dansk Orgelindex, set 2022)  / Fra ? Liselund Kirkesal ved Slagelse. Restaureret af orgelbygger Olav Haugland 1998 (?) og genopstillet i Liselund Kirkesal (www.orgelbyggerhuset.dk, set 2022) (Liselund er tidligere grundtvigiansk menighedsskole, nu kursusejendom og højskole. Kirkesalen blev bygget 1918). Mekanisk sløjfelade med 1 manual (C-f ''') med 5 stemmer: Bordun 16 Fod, Principal 8 Fod, Viola di Gamba 8 Fod (C-H fælles med Gedakt 8 Fod), Gedakt 8 Fod, Flöite 4 Fod. Oktavkobbel. 2019 restaureret gennemgribende ved Marcussen & Søn med Wroblevski-støtte (Marcussen & Søns hjemmeside, set 2022)(Wroblevskis hjemmeside , set 2022) 1 manual med 5 stemmer (Dansk Orgelindex, set 2022)

 
Fotoet til venstre er fra Olav Hauglands hjemmeside "Orgelbyggerhuset". Fotoet til højre er fra Wroblevskis hjemmeside.

Gårslev kirke ved Kolding. Bygget 1909 af I. Starup. Oprindelig disposition: Mekanisk aktion, sløjfevindlade. 1 manual med 5 stemmer: Bordun 16 Fod, Principal 8 Fod, Gedakt 8 Fod, Viola di Gamba 8 Fod, Flöite 4 Fod. Oktavkoppel. 1 kollektiv. Tegnet af Niels Rosenkjær. Omdisponeret og udvidet 1955 / Fra 1977 opstillet i Skanderup Valgmenighed ved Kolding af Bruno Christensen & Sønner, Terkelsbøl.  Nuværende disposition: Bordun 16 Fod, Principal 8 Fod, Gedakt 8 Fod, Oktav 4 Fod, Flöite 4 Fod, Rauschquint 2 2/3’-2’. Oktavkoppel. 1 kollektiv. Orgelfacadens træværk blev ved opstillingen i 1977 skjult bag en enkel forsats. Bemaling i hvidt og gråt. Klingende prospektpiber af forniklet zink. Opstillet på pulpitur i kirkens vestende (Danmarks Kirker 1991-1994) Ombygget, udvidet, 6 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 8) Orglet er nedtaget og erstattet af et el.-orgel (AP)


Skanderup Valgmenighedskirkes orgelfacade tegnet af arkitekt Niels Rosenkjær - fotograferet 1973 før flytningen til Skanderup Valgmenighed, hvor facaden blev skjult (Udsnit af foto ved Annelise Olesen)

Herlufmagle Kirke, Storstrøms Amt. Bygget af I. Starup 1910, 6 stemmer (Ole Olesen: I. Starup & Søn 1858-1983, udgivet 1983) Ombygget, 6 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 8) 7 stemmer fordelt på 1 manual og Pedal (Dansk Orgelindex, set 2021)

Holsteinborg Kirke, Vestsjællands Amt. Bygget 1900, 6 stemmer (Ole Olesen: I. Starup & Søn 1858-1983, udgivet 1983) Ombygget, udvidet, 7 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 8) Orgelhus fra 1728. Ombygget 1977 (Kirkens hjemmeside 2018) Ombygget 1977 af orgelbygger Conrad Christiansen. Orgelhus, facade og pibemateriale genanvendt fra Starup-orglet 1900. Man.: Bord 16, Princ 8, Ged 8, Viola di G 8, Okt 4, Fl 4, Okt 2, anhangspedal. Viola di Gamba fra Kirke Stillinge Kirke, Roskilde Stift ( Knud Olsen 1894) (Orglet 1/1978, nye orgler 1977) 1 manual med 7 stemmer og anhangspedal (Dansk Orgelindex 2022)

Orglet i Holsteinborg Kirke. Fra kirkernes hjemmeside 2018.

Højby Kirke
, Nordsjælland. Bygget 1906, 8 stemmer, genanvendt andet sted
(Ole Olesen: I. Starup & Søn 1858-1983, udgivet 1983) Mekanisk sløjfelade med 1 man. (C-f ''') med 8 stemmer: Principal 8 Fod, Bordun 16 Fod, Viola di Gamba 8 Fod, Voix celeste 8 Fod, Gedakt 8 Fod ( de 3  8 fods registre har fælles bas C-H), Octav 4 Fod, Flöite 4 Fod, Octav 2 Fod. 2 kollektiver. Pedalklaviatur. Orgelet stemt i kammertonen (André Palgård: Orgelsagen i Højby 1906) Tryk Hoejby. Nyt orgel 1974 (Dansk Orgelindex 2018) Eksisterer ikke længere (OO 2018)


Højby Kirkes orgel fotograferet 1973 af Annelise Olesen

Kregme Kirke ved Frederiksværk. Bygget 1904, 7 stemmer (Ole Olesen: I. Starup & Søn 1858-1983, udgivet 1983) Ombygget, 7 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 8) Bygget 1904 af Carl Immanuel Starup. Mekanisk sløjfevindlade. Manual med 7 stemmer: Bordun 16', Principal 8', Viola di Gamba 8', Gedakt 8', Octav 4', Fugara 4' Flöite 4'. Anhangspedal. 2 fodbetjente kollektiver. Fugara 4' senere udskiftet med Gemshorn 2'. Ombygget 2001 af Orgelbygger Husted med genanvendelse af facade. Disp.: Hovedværk (C-f ''') med 9 stemmer. HV er funderet på Starupregistre fra Kregme Kirke 1904, Garnisons Kirke 1923, Sct. Matthæus Kirke (Kbh.) 1927. Svelleværk (C-f ''') med 9 stemmer bestående udelukkende af  nye piber + tremulant. Pedalværk (C-d') med 4 stemmer bestående af Buschpiber fra Hobro Kirke 1890, 2 transmissionsregistre fra svelleværk og 1 ny stemme. Koblinger: HV+SV, PV+HV, PV+SV (Per Kynne Frandsen: Kregmes nye orgel, Orglet 1/2001 side 4 og 6) 22/2/Ped. (Dansk Orgelindex, set 2021)


Det nyrestaurerede orgel i Kregme Kirke 2001

Liselund Kirkesal ved Slagelse - se Gørlev Valgmenighed, Vestsjællands Amt

Mariakirken, København. Bygget 1909. 18 stemmer (Ole Olesen: I. Starup & Søn 1858-1983, udgivet 1983) 

Maribo Domkirke, Lolland - se under Knud Olsen.

Nazareth Kirke
, København. Bygget 1904, 18 stemmer  
(Ole Olesen: I. Starup & Søn 1858-1983, udgivet 1983) Ombygget, 18 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 8)
 Ombygget 1953 af Frobenius. 2 manualer og pedal (Dansk Orgelindex 2015)Nazareth Kirkes orgel fotograferet af Steen Ekelund o. 2005  

Nykøbing Sjælland, Psykiatrihospitalet. Bygget 1915 af I. starup. 1 manual med 4 stemmer (Dansk orgelindex, set 2022)

Psykiatrihspitalet,
Nykøbing Sjælland - se Nykøbing Sjælland, Psykiatrihospitalet
 
Sakramentskirken, Nørrebrogade, København - se Edgar Henrichsens hjemmeorgel

Sct. Andreas Kirke, København
. Bygget 1901. 31 stemmer.
Sløjfevindlader. Mekanisk traktur og registratur. Barkermaskine. 10+7+7+7 = 31 stemmer fordelt på 3 manualer og Pedal. Man.I:   Man.II:   Man. III:   Pedal:   6 kopler. Kollektiver. Klokkespil. + (I. Starup & Søn 1858-1983, udgivet 1983 af forlaget Syrinx, side 41) 1956 ombygget af Frobenius & Sønner. Orglet er omtalt under min beskrivelse af  Sct. Andreas Kirke på denne hjemmeside.  

   

Fra avis. (Foto: Walther Frobenius før 1956).                                                     Facaden efter ombygningen ved Frobenius 1956 (Foto: Ezio Pillon 2005)

Skanderup Valgmenighedskirke
, ved Kolding - se Gårslev Kirke.

Smørum Kirke
, Københavns Amt. Bygget 1899, 6 stemmer
(Ole Olesen: I. Starup & Søn 1858-1983, udgivet 1983)(Orgelfortegnelse 1987 side 8) Facade i egetræ ved arkitekt H. B. Storck. Disposition: Mekanisk traktur og registratur. Sløjfelade med 1 manual (C-f ''') med 6 registre: Bordun 16. Fod, Principal 8 Fod, Gedakt 8 Fod, Viola di Gamba 8 Fod (C-H fælles med Gedakt 8 Fod), Octav 4 Fod og Flöite 4 Fod. Anhangspedal (C-c'). Klokkespil (4 harmoniklokker drevet af pneumatisk mølle). Kollektiv: Bordun 16 Fod, Principal 8 Fod og Octav 4 Fod. Kollektivet har både et til- og frakoplingstrin, der står i forbindelse med et voldsomt dimensioneret system af vægtstænger med kontravægte. Spillebordet er til venstre for facaden 1972 blev 2 kassebælge bag orglet fjernet og orglet flyttet længere tilbage i tårnrummet af orgelbygger Svend E. Nielsen / 1989 ved APs mellemkomst flyttet til gymnastiksalen / kirkesalen på Sundholm, København / 1994 ved APs mellemkomst reddet fra Sundholm af orgelbygger Svend E. Nielsen / Fra 1998 kororgel i Helligåndskirken, København. Restaureret, flyttet og opstillet af Svend E. Nielsen (André Palsgård: Afgang fra Smørum 1989, ankomst til København C 1998, Orglet 1/1999 side 4-8)
Artiklen findes også aftrykt under Artikler på denne hjemmeside.
  
Herover til venstre: Smørum Kirke. Professionelt vidvinkelfoto 1988 affotograferet af kirkeværge Svend Mikkelsen 1994.
Herover til højre: Helligåndskirken i København. Ved indvielsen af kororglet 1998. Bemærk: Facaden er ophængt uden på balustraden. Foto: Holger Agerskov Pedersen.


Sdr. Kirkeby Kirke
, Storstrøms Amt. Bygget 1911, 4 stemmer
(Ole Olesen: I. Starup & Søn 1858-1983, udgivet 1983) Ombygget, udvidet, 5 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 8)

Skanderup Valgmenigheds Kirke - se Gårslev Kirke

Sundby Kirke, København. Bygget 1905 af I. Starup, 14 stemmer, + (Ole Olesen: I. Starup & Søn 1858-1983, udgivet 1983) Kirkens første orgel kom til i 1905 og med det en stilling som bælgetræderske. 1965 nyt orgel på 20 stemmer ved Frobenius (www.sundbykirke.dk, set 2023)
Kirkens første orgel blev bygget af Knud Olsen 1870. Det havde 5 stemmer (Firmaets Værkfortegnelse) Det blev i 1905 ombygget til pneumatisk orgel med 14 stemmer på 3 manualer med 8 kobler, tremolo og kollektiv af I Starup. 1923 nyt spillebord og udvidelse til 14 kobler ved I. Starup.
I 1941 blev det kraftigt omdisponeret af Starup (Pers. medd. 2023 fra organist Peter Thorsen) Læs om Julius Foss og hans Starup-orgel i Sundby Kirke, hvor han var organist i årene 1901-1949, om andre pneumatiske Starup-orgler m. m. i "Orglet 2/2023", side16-22: Peter Thorsen: Julius Foss, en glemt musikhistoriker.

Prospekttegningen af Sundby Kirkes Staruporgel 1905 pryder forsiden af Julius Foss' skrift om pneumatiske orglers disposition (udg.1910)

Unitarernes Hus,
København. B
ygget 1930 af Starup & Søn ved genanvendelse af værket fra det gamle Starup-orgel (1900) i Fredens Kirke, København Ø. Piberne og facaden blev dog genanvendt i det ny Starup-orgel (1930) i Fredens Kirke. Orglet i Unitarernes Kirke havde 12 stemmer (ifølge værkfortegnelsen) fordelt på 2 manualer + Pedal (Unitarernes hjemmeside 2015) Det ny orgel i Unitarernes Hus fik forøvrigt også tremmefacade (AP) Orglet havde mekanisk sløjfelade og det originale klokkespil med 4 klokker fulgte med (Organist Peter Thorsen 2023)
Se Starup & Søns tilbud til Unitarernes hus

Spillebordet til Starup-orgel i Unitarernes hus (Organist Kevin Borbye Edelvang)

Vestindien, St. Croix, Frederiksted Kirke. Se under Knud Olsens orgler ovenfor.

Vor Frue Kirke
, København. Bygget 1902. Mekanisk traktur og registratur. Barkermaskine. Manualomfang C-g'''. Pedalomfang C-f '. 14+12+12+12 = 50 stemmer på 3 manualer og Pedal. 7 kopler. Div. registreringshjælpemidler  (I. Starup & Søn1858-1983, udgivet 1983 af forlaget Syrinx, side 42. Redaktion: Ole Olesen, Henrik Jørgensen og Michael Preben Hansen) Nyt orgel 1965.

Åstrup Kirke
, Storstrøms Amt. Bygget 1904, ombygget, 7 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987 side 8)

André Palsgård 2015-2023

Retur til internetartikler