Retur til internetartikler         
Retur til forside


Horsens Orgelbyggeri - Kort historisk oversig
t og værkfortegnelse.


Danmarks største Harmoniumsfabrik  havde sin spæde start på et snedkerværksted, der åbnede 1882 i Ringkjøbing. Ejeren var den musikalske Joh. P. Andresen, der fik en blomstrende virksomhed. I 1897 byggede han på bar mark en moderne virksomhed med dampdrevne maskiner. I 1897 begyndte han at sælge pibeorgler. Hans omsætning af harmonier og orgler steg og steg. I 1908 var hans fabriksgrund bygget helt til med fabriksbygninger, så han ikke kunne udvide fabrikken. Enten måtte han flytte fabrikken eller også måtte han sælge noget fra. Han valgte det sidste. Hans mangeårige medarbejder, hustruen Annas nevø (brorsøn), Marinus Sørensen, overtog kirkeorgelafdelingen kvit og frit mod at underskrive en tro-og- love-erklæring på, at han aldrig ville konkurrere på harmoniumsområdet. Det skete 29. december 1908. Hans første arbejde i 1909 bestod i at opstille et færdigt Andresen-orgel i Skarrild Kirke.

Marinus Sørensen havde været ansat som medarbejder hos Andresen fra 1896. Ifølge Dansk Kirkemusiker Tidende, april 1909, var Marinus Sørensen orgelbygger og havde studeret orgelbygning i udlandet i 2 somre. Marinus Sørensen åbnede i 1909 orgelbyggeri i Horsens - for at komme til et mere centralt beliggende sted. Der blev opført en bygning i 2 etager med elektrisk lys og maskinkraft. Han begyndte selv at støbe piber. Hans produktion var stor. Det var de dengang moderne pneumatiske orgler, der blev bygget, men han vedligeholdt også ældre sløjfeladeorgler hos kunder, som han overtog fra Joh. P. Andresens kirkeorgelafdeling.

Den tyske orgelbygger Theodor Frobenius blev i 1907 kaldt til Danmark af en ven, han havde været farende svend sammen med - "på valsen med" - orgelbygger A. C. Zachariasen, der i 1906 åbnede orgelfabrik i Århus. Årsagen var, at A. C. Zachariasen havde fået et stort arbejde , idet han skulle restaurere det gamle Daniel Köhne orgel i Viborg Domkirke. Bagefter fik Th. Frobenius arbejde på Chr. Winthers Pianofabrik i Classensgade i København, idet Chr. Winther i 1909 åbnede en "Orgelbygningsanstalt" med Frobenius som leder. Frobenius blev snart medejer af firmaet og overtog det i 1917. Den første lærling i orgelbyggeriet, Ernst Heilsted, har oplyst, at firmaet i Classensgade ikke havde pibestøberi, men fik metalpiberne fra Sørensen i Horsens (Orgelbygger Knud Jønssons artikel i "Orglet" 1-2 / 1992, side 71)

I 1924 købte Th. Frobenius Horsens Orgelbyggeri af Marinus Sørensen. Orgelbyggeriet blev jysk filial af  Orgelbyggeriet Th. Frobenius, der nu lå i  Kongens Lyngby ved København. Marinus Sørensen, der var født i 1878, fik ansættelse som organist og kantor ved Vor Frelsers Kirke i Horsens. Han forblev i denne stilling indtil 1948. 


En annonceside fra Dansk Kirkemusiker-Tidende april 1909. Der er annonce for Andresens harmonier, Marinus Sørensens orgler og Chr. Winthers pianoer


Udbredelseskortet findes på side 30 i kataloget fra Horsens orgelbyggeri 1923


Værkfortegnelse
Orgelregistrator Ole Olesen, Den Danske Orgelregistrant, Musikhistorisk Museum, Åbenrå 30, takkes for fremsendte scanninger.
.
André Palsgård, 2004-2017

Retur til internetartikler         
Retur til forside