Retur til internetartikler
Retur til forside

Orgelbygger I. P. Henriksens værker
Internetartiklen er påbegyndt marts 2018, André Palsgård


Lidt om orgelbyggeren
Nedenstående er hentet fra "Danske Købstæders Historie og deres Erhvervsliv, Danmarks Hovedstad København, I. del", side 569-571, udgivet 1919 af Dansk Handel & Industri Forlag, trykt på Andelsbogtrykkeriet i Odense:

Orgelbygger I. P. Henriksen har grundlagt sin forretning 1892 i Nørrefarimagsgade 52, og efter at have haft Lokaler forskellige Steder her i Byen flyttede Virksomheden 1915 til Vesterbrogade 35, hvor den nu har sine store Værksteds-, Lager- og Udstillingslokaler. I. P. Henriksen var oprindelig Smed, men havde fra sin Ungdom haft en ubetvingelig Lyst til Orgelbyggeri, og efter at have bygget et par Orgler, udvidede Henriksen sine Kundskaber ved nogle længere Studierejser i Udlandet. Virksomheden har haft mnange store Leverancer til By og Land, blandt andet til Vestre Kirkegaards store Kapel, Nansensgades Missionshus, Vanløse og Gentofte Kirke samt Domkirken i Reykjavik og Frikirken samme Sted. Virksomheden omfatter foruden Orgelbyggeri af Kirke- og Stueorgler, også salg af Cithar, Mandolin og Luth. Henriksens Søn, Holger henriksen, er Medarbejder i Forretningen, og har taget Organisteksamen. I. P. Henriksen er Stifter og Leder af Missionskoret, der er stiftet 1891.Orgelbyggerens værker i alfabetisk orden

Bethaniakirken, København (metodistkirke). Bygget 1893 af I. P. Henriksen. Mekanisk. 1 manual med 5 stemmer (Organist- og Kantorembederne 1927) Kirken er nedlagt, bygningen solgt til private, orglet + (AP)

Gentofte Kirke

Nansensgades Missionshus

Reykjavik, Domkirken. Bygget af I. P. Henriksen 1904. Mekanisk orgel med 2 manualer og pedal med 12 stemmer. 1907 udvidet med Waldflöte 2', reparationer på pedalværket og ændring af orgelhuset for at give plads til kalkant. Disse arbejder og tilføjelse af koplere blev udført af  danskeren M. Christensen, der arbejdede på Eyvind Arnasons snedkerværksted. Senere blev kalkanten flyttet op på loftet og orglet udstyret med kalkantklokke. Orglet havde til sidst 14 stemmer (6+5+3). Manual I (C- f '''): Principal 8', Octave 4', Gedacht 8', Gamba 8', Bordun 16', Trompete 8'. Manual II (c- f '''): Geigen 8', Rohrflöte8', Aeoline 8', Fugara 4', Waldflöte 2'. Pedal (C-f '): Subbas 16', Principal 8', Bordun 8'. Fodbetjente kopler: II/I, II/P, I/P, oktavkoppel i I. manual, kollektiv: Tutti. Pedalstemmerne kunne koples op i I. manual med et greb, der fandtes under manualets venstre side. 1926 tilført elektrisk blæser. Nyt orgel 1934 / Isafjördur kirkja 1934-1958 (Thor Stephensen: Dómkirkjan i Reykjavik, internetartikel på www.domkirkjan.is, oversat 2002 (efter bedste evne) af Sven Winther Topp)

Reykjavik, Frikirken

Vestre Kirkegaards store Kapel

Vanløse Kirke


Påbegyndt marts 2018, André Palsgård

Retur til internetartikler 
     
Retur til forside