Retur til internetartikler         
Retur til forside

Wilhelm Hemmersams orgler - et forsøg på at opbygge en oversigt. Påbegyndt december 2014.
Internetartikel påbegyndt januar 2015. Rettelser og supplerende oplysninger er velkommen på 20150985 eller apalsgard@gmail.com.

Mange oplysninger er indhentet fra orgelregistrator Ole Olesen, Den Danske Orgelregistrant = (OO).
Flere oplysninger om de enkelte orgler kan søges ved henv. til Den Danske Orgelregistrant, Musikmuseet, København

En del oplysninger er hentet fra hæftet: Ib Myrner: Det Danske Orgelselskabs besøg 1. maj 2004 i Samuels Kirke, Thorsgade 65, København N (18 sider hæfte, A4) =(Ib Myrner DDO2004).
 

Med venlig hilsen André Palsgård

Almene notater: Sønnen Karl-Johann Hemmersam oplyste 1/5 2004: Wilhelm Hemmersam arbejdede hos Marcussen & Søn, flyttede fra Åbenrå til  Københavnsafdelingen i Brønshøj (Basnæsvej 23) i 1940, hvorfor han boede i Søborg, København. Selvstændig i 1948. Samarbejde med Conrad Christiansen 1952-1960. WH døde i 1987.  
 

Danske orgler

Opus I. Bygget af Wilhelm Hemmersam 1943. "Dr. Felters husorgel", "Kororglet i Sct. Andreas Kirke". 
Disposition: 
Sløjfeladeorgel med 1 manual (C-f ''') med 4 stemmer: Gedakt 8', Principal 4', Qvintatøn 2', Quint 1 1/3 (reelt Oktav 1'). Trædeskamler 
Ejere:
1943-1944  Jægersborg Kirke, Københavns Amt
1944-1946 W. Hemmersams hjem i Søborg; København.
1946-1953 (?) Bagsværd Kirke 
1953 (?) -1960 (?) Hyltebjerg Interimskirke, Københavns Amt
1960 (?)-1971 (?) Hyltebjerg Kirke
1971 (?)-1999 (?)  Speciallæge i røntgendiagnostik Ralph Felter og fra 1995 hans enke
(OO)
1999 (?) - juni 2003: Ægteparret Felters børn Thomas Felter og Charlotte From (Orglet opstillet i Vesterbølle Kirkes Menighedshus).
Fra Juni 2003: Indkøbt for fondspenge til Sct. Andreas Kirke og afhentet af pastor Mads-Bjørn Jørgensen og André Palsgård. Restaureret af André Palsgård.
Opstillet marts 2004 i Præsteværelset i Sct. Andreas Kirke. Kororgel i kirkerummet 2005-2015 
Fra marts 2015: Organist Ib Myrner
(AP)
Læs om orglet på denne hjemmeside her
   
Opus I i Sct. Andreas Kirke - i præsteværelset  2004 og som kororgel 2005 (AP)

"Dr. Holms husorgel"
Bygget 1946. Disposition:
2 man.(C-c''') + P (C-d'). Sløjfelader, dog keglelader til Gedakt 8' C-Fis og Sordun 16'
I: Gedakt 8' af træ, C-Fis på udflytterlade. Prinzipal 4' af træ, C-G er dækkede. Quintatön 2' af træ
II: Rørfløjte 4' af træ, C-G er dækkede. Sharff II i tinlegering. Regal 8' (trompetregal) i træ, tunger af fosforbronce
P: Sordun 16' af træ.
Koblinger: I-II, I-P, II-P. 
Trakturen er mekanisk med akselløse vipper. Pedalet har vifteformet vippemekanik - ingen veller.
Registraturen er mekanisk og pneumatisk. Manualer er delt i bas (C-h) og diskant (c'-c''')

Ejere: Dr. Holm 1946-? Håkonsen ?-?. Peter Koch Andersson
  fra ?

 
Det Danske Orgelselskab på ekskursion hos Peter Koch Andersson 2003 (Steen Ekelund)

Skitse af orglet - udført af Peter Koch Andersson 1999

Bygget 1947
Disposition:
1 man. C-f ’’’med 5 st.: Alle piber er af træ ifølge Ib Myrner 2004. Ejere: Domorganist Ethan Rosenkilde Larsen, Helsingør, 1947-1975, organist Ib Myrner 1975-. 

Bygningsår?

Disp.: 1 manual (C-c''') med 3 stemmer (8', 4', 2', delte registre) og anhangspedal (Det vides ikke, om dette er tilbygget af Hemmersam).
Teknisk kvalitet: Ringere end Hemmersams normalniveau.Orglet har stået følgende steder: 
Emdrup Kirke (midlertidig), Københavns Kommune, 
Emdrup Kirke, Københavns Kommune, 
Skovlunde Vandrekirke, Københavns Amt, 
Skovlunde Kirke, Københavns Amt, 
K. Larsen, Sønderborg, Sønderjyllands Amt, 
Lodbjerg Kirke, Viborg-Thisted Amt, 
Lodbjerg Præstegård, Viborg-Thisted Amt, 

Ivar Mæland, sommerhus i Vorupør, Viborg-Thisted Amt, 
(Medd. til AP fra OO juli 2015).


Bråby Kirke ved Haslev: 1960-1980. Skænket af Gisselfeld Gods. Blev kasseret, fordi det ikke tålte fugten i kirken. Disposition: 1 man. (C-?) + P (?) med 7 stemmer. Fra 1980 privat ejer Karl Phil Hansen, der fik det istandsat med hjælp fra Hemmersam selv og efter en flytning med hjælp fra orgelbygger Svend E. Nielsen (Artikel i LokalNytWeekend lørdag den 31. december 1988, side 6: Musik i hele huset). Efter Phil Hansens død 1998 blev orglet opmagasineret af Ebbe Magnussen (Pers. medd. 1998 fra EM til AP) 

   
Bråbyorglet i Maria og Karl Phil Hansens stue i Slagelse 1988. Spillebordet sad på bagsiden (Scanning af fotokopi af fotograf Georg Hemmingsens fotos i
LokalNytWeekend)


Finn Viderø, 1952-1987
. Bygget efter Finn Viderøs ønsker. Orglet var med på Viderøs tourné til USA i 1955.  
Disposition: 2 man. (C-?) + P, 11 stemmer. Fra 1987: Organist Birgit Marcussen (Orglet 1/2015, side 38. Gunnar F. Husted: Hemmersam-orglet i Gøtu)

Flintholm Kirke
, 1950-?, organist N.-B. Møller-Nielsen, Vejle ?-? Privatperson, Løgumkloster ?-?. 
Disposition: 2 man. C-c''' + Pedal. Manual I: Gedakt 8', Principal 4', Blokfløjte 2', Nasat 1 1/3'. Manual II: Regal 8', Rørfløjte 4', Scharff 2 fag, tremulant. Pedal: Sordun 16'( Orglet 1/1973 side 24-34. Mads Kjersgaard: Om disponering af småorgler) 
Facaden er meget lig facaden til Fuglefjord Kirkes orgel ("Orglet 2/1990) side 2 og side 4-17: Knud Jønsson: Af en orgelbyggers erindringer - en samtale med Wilhelm Hemmersam)

Forsiden til "Orglet 2/1990". Foto ved Annelise Olesen taget 1974, da orglet stod hos organist N.-B. Møller-Nielsen i Vejle.  

Hans Thomas Eriksens orgel, 1971-2011.
Disposition: 2 man . (C-?) +P
I: Gedakt 8', Principal 4', Quint 2 2/3', Fløjte 2', Scharff 2'
II: Spidsgamba 8', Kobbelfløjte 4', Fløjte 2', Quint 1 1/3', Dulcian 8'
P: Sordun 16'
Koblinger:  I-II, P-I, P-II 

Orglet er fotograferet i 1975 af Annelise Olesen


Holevad Kirke
, Fyn.1958-1994. Disposition: 2 man.+P 
Man . I: Gedakt 8', Principal 4', Waldfløjte 2'. 
Man II: Spidsgamba 8' (C-E fælles med Gedakt 8'),
Gedakt 4', Scharf II, Regal 8'. Tremulant. 
P: Subbas 16'. Normalkoblinger.

Mekanisk sløjfelade, dog står C-F i Gedakt 8' på pneumatisk udflytterstok.
Restaureret 1984 ved P. Bruhn & Søn.: Piber til Scharf II er fornyet og ny blæser anbragt bag orglet. Forbindelsen mellem registerveller og sløjfer er udført med maskinskruer af jern, der er rustet. Træværket er voldsomt borebilleangrebet (Orgelkonsulentrapport 23. februar 1993 ved orgelkonsulent H. Hildebrandt-Nielsen) Ebbe Magnussen så på det i 1994, men ville ikke overtage det p.g.a. svære borebilleangreb (Pers. medd. til AP) Nedtaget 1994, hvor nyt orgel blev opstillet (Orglet 1/1995, nye orgler 1994)


Jersie Kirke
, Sjælland  ?-? / Nienstedt ?-1990 / Peter Aller fra 1990. Man. (C-c''') med 4 stemmer: Gedakt 8', Gedakt 4', Fløjte 4', Oktav 2' (Medd. 1990 fra PA til AP)

Karl Phil Hansen
- se Bråby Kirke

Nr. Nissum Seminarium
Disposition:  
2 man. (C-f ''') +P. 
I: Gedakt 8' , Principal 4', Oktav 2', Nasat 1 1/3'
II: Spidsgamba 8', Rørfløjte 4', Scharf II. 

P: Subbas 16', Regal 8'.
Foto: Orglet 2/1990

Nr. Nissum Seminarium 1973 (Foto ved Annelise Olesen scannet fra "Orglet 2/1990 side 12)

Nørager Kirke, Djursland. ?-2005 / Samuels Kirke, København, korværelset 2005-2014
Disp.: 1 man. med 8 stemmer. Flytning og teknisk istandsættelse, ny stemme isat ved Sven Hjorth Andersen i 2005 (Orglet 1/2006, nye orgler 2005)

Samuels Kirke, København, se Gutø Kirke, Færøerne.

Strandmarkskirken
, København. Bygget 1952. Sløjfevindlader. 2 manualer + P. 4+3+3. Manual I: Ged. 8', P4', Blokfl. 2', Scharff 2 fag. Manual II: Regal 8', Rørfl. 4', Nasat 1  1/3', Tremolo. Pedal: Sordun 16', Subb. 8', Nathorn 4' (Vacant) (Organist- og kantorembederne 5. udg.)

Foto side 79 i  Organist- og kantorembederne 5. udg.

Skrøbelev Kirke
, Langeland. Bygget og opstillet i 1957. 2 manualer + Pedal. 12 stemmer fordelt med 4+5+3. 
Man. I: Rørfløjte 8' , Principal 4' , Blokfløjte 2', Scharf  II
Man. II: Spidsgamba 8',  
Gedakt 8', rørfløjte 4', Principal 2', Nasat 1 1/3'  
P: Subbas 16', Skalmeje 4', Nathorn 4'  
Ombygning 1974 ved Bruno Christensen: Nye klaviaturer og mekaniske dele.
Piber i Scharf fornyet. Spidsgamba erstattet med Regal 8. Skalmeje 4'  i P erstattet med Gedakt 8'. 
(Kilde: Tage Heunecke: Langelandske orgler.
"Orglet" 1-2/1988, s. 38 - og Den Danske Orgelregistrant) .  

Samuels Kirke, København - se Gøtu Kirke, Færøerne.

Tagensbo Kirke
, København. 1952-?. Privateje fra ?
Restaureret 1994 af Orgelbygger Olav Haugland (Orglet 1/1995, nye orgler 1994) 

Ølstrup Kirke, Ribe Stift. Bygget o. 1950.
Ombygning ved Marcussen1989. Kun piber og facade genanvendt. (Orglet 1/1990, nye orgler).

Ørby Kirke, Samsø, 1955-
Disposition: 1 man.(C-f ''') med 6 st.+ P: Gedakt 8', Spidsgedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4', Quintatøn 2', Siffløjt 1', Anhangspedal. 

Ørby Kirke 1973. Foto ved Annelise Olesen. Scannet fra  "Orglet 2/1990", side 17

Svenske orgler
Barkåkra kyrka.
Bygget 1956 (Fotokopi af avisudklip ved Hemmersams datter Elke Hemmersam)

Gamla Kyrka Ignaberga, 1953, 4+5+2 (Ib Myrner DDO2004)

Gåsborn
kyrka1947?, 4+4+2
(Ib Myrner DDO2004)

Ignaberga kyrka 1945?, 4+4+2 (Ib Myrner DDO2004)

Källs-Nöbbelöv kyrka 1957, 3+3+1 (Ib Myrner DDO2004)

Kånna kyrko. Bygget 1956 i samarbejde med Conrad Christiansen (Fotokopi af avisudklip ved Hemmersams datter Elke Hemmersam).

Linderöd kyrka 1954, 4+5+2 (Ib Myrner DDO2004)

Maglehem kyrka 1957, 4+5+2 (Ib Myrner DDO2004)

Nivø kyrka. Orglet kan ikke spille (Oplyst 1/5 2004 af organist Hans Thomas Eriksen)

Rebbelberga kyrka
1953, 5+4+3
(Ib Myrner DDO2004)

Rörum kyrka (Ib Myrner DDO2004)

Sörby kyrka
1956, 5+5+4
(Ib Myrner DDO2004) (Fotokopi af avisudklip ved Hemmersams datter Elke Hemmersam)

Torekovs kyrka. Bygget 1956 (Fotokopi af avisudklip ved Hemmersams datter Elke Hemmersam)

Trankil kyrka 1957. 4+4+2 (Ib Myrner DDO2004)

Østra Frikyrka. Bygget 1956 (Fotokopi af avisudklip ved Hemmersams datter Elke Hemmersam)

Ängelholm  Kirke
, Sverige.1960-2003, Samuels Kirke, København, 2003-2014. Gøtu Kirke, Færøerne, fra 2014. 
Disposition:  Mekanisk traktur og registratur. Sløjfevindlader. 3 man. +P. 
Hovedværk: Principal 8', Rørfløjte 8' **, Oktav 4', Gedaktfløjte 4', Quint 2 2/3' **, Oktav 2' **,
Mixtur 4 kor **, Dulcian 16', Trompet 8'
Brystværk: Spidsgamba 8', Hulfløjte 4' **, Sesquialtera 2 fag, Quintatøn 2', Siffløjte 1' **, Cymbel 1 kor, Rankett 16', Regal 4', Tremolo:  
Rygpositiv (Underpositiv i Ängelholm Kyrka blev ændret til rygpositiv i Samuelskirken): Gedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4', Blokfløjte 2', Nasat 1 1/3', Scharf 2 fag, Krumhorn 8', Tremolo 
Pedal: Subbas 16' *, Oktav 8' *, Nathorn 4' **, Gemshorn 2' **, Hintersatz 4 kor **, Fagot 16', Trompet 8', Skalmej 4', Cornet 2'
Mekanisk traktur og registratur, akselløs mekanik, sløjfevindlader. * Stemmer fra A. V. Lundahl 1873. (** Stemmer fra Furtwängler & Hammer 1923)
(Kilde: Ib Myrner: Det danske Orgelselskabs besøg 1. maj 2004 (Hefte i A4-format, 16 sider). 
Samuels Kirke 2003-2014, Gøtu Kirke, Færøerne, fra 2014. Bygget 1959. Flyttet af Gunnar F. Husted, elektrisk setzer tilbygget. Opmalet i hvidt og blåt (Orglet 1/2015, nye orgler 2014) og (Orglet 1/2015, side 36 og 38. Gunnar F. Husted: Hemmersam-orglet i Gøtu).

Orgelekskursion i Samuelskirken 2004 (Steen Ekelund)Gøtu Kirke 2014.  Foto fra bagsiden af "Orglet 1/2015" (Jákup Hansen).


Færøske orgler

Ebernezer i Thorshavn

Fuglefjord Kirke
Disposition: 2 man. + P, Foto: Orglet 2/1990, s.14

Gøtu Kirke, Færøerne - se Ängelholm Kirke, Sverige 

Privat II på Færøerne

Privat III på Færøerne


Sørvagur

Vestmanna


Werland Johansen


André Palsgård december 2015

Retur til internetartikler         
Retur til forside