Retur til internetartikler         
Retur til forside

Wilhelm Hemmersams orgler - et forsøg på at opbygge en oversigt. 
Internetartikel påbegyndt 2015. Rettelser og supplerende oplysninger er velkommen på 20150985 eller apalsgard@gmail.com.

Mange oplysninger er indhentet fra orgelregistrator Ole Olesen, Den Danske Orgelregistrant = (OO).
Flere oplysninger om de enkelte orgler kan søges ved henv. til Den Danske Orgelregistrant, Musikmuseet, København

En del oplysninger er hentet fra hæftet: Ib Myrner: Det Danske Orgelselskabs besøg 1. maj 2004 i Samuels Kirke, Thorsgade 65, København N (18 sider hæfte, A4) =(Ib Myrner DDO2004).
 

Almene notater: Sønnen Karl-Johann Hemmersam oplyste 1/5 2004: Wilhelm Hemmersam arbejdede hos Marcussen & Søn, flyttede fra Åbenrå til  Københavnsafdelingen i Brønshøj (Basnæsvej 23) i 1940, hvorfor han boede i Søborg, København. Selvstændig i 1948. Samarbejde med Conrad Christiansen 1952-1960. WH døde i 1987.  

Med venlig hilsen André Palsgård

Overskrifter på denne side:

Syddanske orgler
Færøske orgler
Svenske orgler
Norske orglerSyddanske orgler

Opus I.
Bygget af Wilhelm Hemmersam 1943. "Dr. Felters husorgel", "Kororglet i Sct. Andreas Kirke". 
Disposition: 
Sløjfeladeorgel med 1 manual (C-f ''') med 4 stemmer: Gedakt 8', Principal 4', Qvintatøn 2', Quint 1 1/3 (reelt Oktav 1'). Trædeskamler.
Ejere:
1943-1944  Jægersborg Kirke, Københavns Amt
1944-1946 W. Hemmersams hjem i Søborg; København.
1946-1953 (?) Bagsværd Kirke 
1953 (?) -1960 (?) Hyltebjerg Interimskirke, Københavns Amt
1960 (?)-1971 (?) Hyltebjerg Kirke
1971 (?)-1999 (?)  Speciallæge i røntgendiagnostik Ralph Felter og fra 1995 hans enke
(OO)
1999 (?) - juni 2003: Ægteparret Felters børn Thomas Felter og Charlotte From (Orglet opstillet i Vesterbølle Kirkes Menighedshus).
Fra Juni 2003: Indkøbt for fondspenge til Sct. Andreas Kirke og afhentet af pastor Mads-Bjørn Jørgensen og André Palsgård. Restaureret af André Palsgård.
Opstillet marts 2004 i Præsteværelset i Sct. Andreas Kirke. Kororgel i kirkerummet 2005-2015 
Fra marts 2015: Organist Ib Myrner
(AP)
Læs om orglet på denne hjemmeside her
   
Opus I i Sct. Andreas Kirke - i præsteværelset  2004 og som kororgel 2005 (AP)

"Dr. Holms husorgel"
Bygget 1946. Disposition:
2 man.(C-c''') + P (C-d'). Sløjfelader, dog keglelader til Gedakt 8' C-Fis og Sordun 16'
I: Gedakt 8' af træ, C-Fis på udflytterlade. Prinzipal 4' af træ, C-G er dækkede. Quintatön 2' af træ
II: Rørfløjte 4' af træ, C-G er dækkede. Sharff II i tinlegering. Regal 8' (trompetregal) i træ, tunger af fosforbronce
P: Sordun 16' af træ.
Koblinger: I-II, I-P, II-P. 
Trakturen er mekanisk med akselløse vipper. Pedalet har vifteformet vippemekanik - ingen veller.
Registraturen er mekanisk og pneumatisk. Manualer er delt i bas (C-h) og diskant (c'-c''')

Ejere: Dr. Holm 1946-? Håkonsen ?-?. Peter Koch Andersson
  fra ?

 
Det Danske Orgelselskab på ekskursion hos Peter Koch Andersson 2003 (Steen Ekelund)

Skitse af orglet - udført af Peter Koch Andersson 1999

Ethan Rosenkilde Larsens hjemmeorgel. Bygget 1947. Disposition: 1 man. C-f ’’’med 5 st.: Alle piber er af træ ifølge Ib Myrner 2004.
Ejere: Domorganist E
than Rosenkilde Larsen, Helsingør, 1947-1975 / organist Ib Myrner fra 1975-. 

Emdruplund. Bygget 1955?
Disp.: 1 manual (C-c''') med 3 stemmer (8', 4', 2', delte registre) og anhangspedal (Det vides ikke, om dette er tilbygget af Hemmersam).
Teknisk kvalitet: Ringere end Hemmersams normalniveau.Orglet har stået følgende steder: 
Emdrup Kirke (midlertidig), Københavns Kommune / Emdrup Kirke, Københavns Kommune / Skovlunde Vandrekirke, Københavns Amt / Skovlunde Kirke, Københavns Amt / K. Larsen, Sønderborg, Sønderjyllands Amt / Lodbjerg Kirke, Viborg-Thisted Amt / Lodbjerg Præstegård, Viborg-Thisted Amt /
Ivar Mæland, sommerhus i Vorupør, Viborg-Thisted Amt (Medd. til AP fra OO juli 2015)
1 manual med 3 stemmer. Eksisterer fortsat. Der foreligger et læg med 2 tegninger udfærdiget af WH (Den Danske Orgelregistrant 2017) 

Bråby Kirke ved Haslev: 1960-1980. Skænket af Gisselfeld Gods. Blev kasseret, fordi det ikke tålte fugten i kirken. Disposition: 1 man. (C-?) + P (?) med 7 stemmer / Fra 1980 privat ejer Karl Phil Hansen, der fik det istandsat med hjælp fra Hemmersam selv, og efter en flytning med hjælp fra orgelbygger Svend E. Nielsen (Artikel i LokalNytWeekend lørdag den 31. december 1988, side 6: Musik i hele huset) Efter Phil Hansens død 1998 blev orglet opmagasineret af Ebbe Magnussen (Pers. medd. 1998 fra EM til AP) / Senere givet videre til organist Ib Myrner (Pers. medd. 2017 fra EM til AP) 

   
Bråbyorglet i Maria og Karl Phil Hansens stue i Slagelse 1988. Spillebordet sad på bagsiden (Scanning af fotokopi af fotograf Georg Hemmingsens fotos i
LokalNytWeekend)


Finn Viderø, 1952-1987
. Bygget efter Finn Viderøs ønsker. Orglet var med på Viderøs tourné til USA i 1955. Disposition: 2 man.+ P, 11 stemmer / 1987- 2016 Organist Birgit Marcussen (Orglet 1/2015, side 36 og 38. Gunnar F. Husted: Hemmersam-orglet i Gøtu  (Artikel om hovedorglet, men FWs orgel omtales side 38, AP)) / Fra 2016 kororgel i Gøtu Kirke. Mekanik renoveret og orglet flyttet af orgelbygger Gunnar Husted. Bygget 1952.
Manual I: Gedakt 8' (af træ, i facaden), Principal 4', Blokfløjte 2', Nasat 1 1/3'.
Manual II: Spidsgamba 8' (C-F fælles med Gedakt 8'), Rørfløjte 4', Scharf 2 kor, Regal 8' (træ).
Pedal: Ranket 16' (træ), Gedakt 8' (delvis fælles i bas med Gedakt 8' i  I), Regal 4' ( træ). Omfang: C-f ''', C-e'.
Vakant stemme på separat vindlade I, sandsynligvis Trompetregal 8'. Koblinger: I+II, P+I, P+II. Mekanisk traktur og registratur.  (Orglet 1/2017, nye orgler 2016)

Flintholm Kirke
, 1950-?, organist N.-B. Møller-Nielsen, Vejle ?-? Privatperson, Løgumkloster ?-?. 
Disposition: 2 man. C-c''' + Pedal. Manual I: Gedakt 8', Principal 4', Blokfløjte 2', Nasat 1 1/3'. Manual II: Regal 8', Rørfløjte 4', Scharff 2 fag, tremulant. Pedal: Sordun 16'( Orglet 1/1973 side 24-34. Mads Kjersgaard: Om disponering af småorgler) 
Facaden er meget lig facaden til Fuglefjord Kirkes orgel ("Orglet 2/1990) side 2 og side 4-17: Knud Jønsson: Af en orgelbyggers erindringer - en samtale med Wilhelm Hemmersam)

Forsiden til "Orglet 2/1990". Foto ved Annelise Olesen taget 1974, da orglet stod hos organist N.-B. Møller-Nielsen i Vejle.  

Hans Thomas Eriksens orgel, 1971-2011.
Disposition: 2 man . (C-?) +P
I: Gedakt 8', Principal 4', Quint 2 2/3', Fløjte 2', Scharff 2'
II: Spidsgamba 8', Kobbelfløjte 4', Fløjte 2', Quint 1 1/3', Dulcian 8'
P: Sordun 16'
Koblinger:  I-II, P-I, P-II 

Orglet er fotograferet i 1975 af Annelise Olesen


Hareskov Kirke
ved København. Bygget 1956? 10 stemmer. Der foreligger et læg med 2 tegninger udfærdiget af WH / Nuv. ejer: Gudni Gudmundsson, København (Den Danske Orgelregistrant 2017)

Hasseris Kirke
. Bygget 1955? Størrelse12/2/P.
Der foreligger et læg med 2 tegninger udført af WH / Nuværende lokalitet ubekendt (Baltiske lande) (Den Danske Orgelregistrant 2017)

Holevad Kirke
, Fyn.1958-1994. Disposition: 2 man.+P 

Man . I: Gedakt 8', Principal 4', Waldfløjte 2'. 
Man II: Spidsgamba 8' (C-E fælles med Gedakt 8'),
Gedakt 4', Scharf II, Regal 8'. Tremulant. 
P: Subbas 16'. Normalkoblinger.

Mekanisk sløjfelade, dog står C-F i Gedakt 8' på pneumatisk udflytterstok.
Restaureret 1984 ved P. Bruhn & Søn.: Piber til Scharf II er fornyet og ny blæser anbragt bag orglet. Forbindelsen mellem registerveller og sløjfer er udført med maskinskruer af jern, der er rustet. Træværket er voldsomt borebilleangrebet (Orgelkonsulentrapport 23. februar 1993 ved orgelkonsulent H. Hildebrandt-Nielsen) Ebbe Magnussen så på det i 1994, men ville ikke overtage det p.g.a. svære borebilleangreb (Pers. medd. 1994 til AP) Nedtaget 1994, hvor nyt orgel blev opstillet (Orglet 1/1995, nye orgler 1994)
 Der foreligger et læg med 6 tegninger udført af WH (Den Danske Orgelregistrant 2017)

Jersie Kirke
, Sjælland  ?-? / Nienstedt ?-1990 / Peter Aller fra 1990. Man. (C-c''') med 4 stemmer: Gedakt 8', Gedakt 4', Fløjte 4', Oktav 2' (Medd. 1990 fra PA til AP)

Karl Phil Hansen
- se Bråby Kirke

Nørre Nebel Kirke
. Bygget 1958
. Størrelse: 8/1/P. Der foreligger et læg med 1 tegning udført af WH (Den Danske Orgelregistrant 2017)

Nr. Nissum Seminarium
Disposition:  
2 man. (C-f ''') +P. 
I: Gedakt 8' , Principal 4', Oktav 2', Nasat 1 1/3'
II: Spidsgamba 8', Rørfløjte 4', Scharf II. 

P: Subbas 16', Regal 8'.
Foto: Orglet 2/1990

Nr. Nissum Seminarium 1973 (Foto ved Annelise Olesen scannet fra "Orglet 2/1990 side 12)

Nørager Kirke, Djursland. ?-2005 / Samuels Kirke, København, korværelset 2005-2014
Disp.: 1 man. med 8 stemmer. Flytning og teknisk istandsættelse, ny stemme isat ved Sven Hjorth Andersen i 2005 (Orglet 1/2006, nye orgler 2005)

Samuels Kirke, København, se Gutø Kirke, Færøerne.

Sandager Kirke Bygget o. 1959. Størrelse 8/1/P. Forsvundet - facade og piber er bevaret. Der foreligger et læg med 4 tegninger udført af WH (Den Danske Orgelregistrant 2017)

Skrøbelev Kirke
, Langeland. Bygget og opstillet i 1957. 2 manualer + Pedal. 12 stemmer fordelt med 4+5+3. 
Man. I: Rørfløjte 8' , Principal 4' , Blokfløjte 2', Scharf  II
Man. II: Spidsgamba 8',  
Gedakt 8', Rørfløjte 4', Principal 2', Nasat 1 1/3'  
P: Subbas 16', Skalmeje 4', Nathorn 4'  
Ombygning 1974 ved Bruno Christensen: Nye klaviaturer og mekaniske dele.
Piber i Scharf fornyet. Spidsgamba erstattet med Regal 8. Skalmeje 4'  i  P erstattet med Gedakt 8'. 
(
"Orglet" 1-2/1988, s. 38: Tage Heunecke: Langelandske orgler) (Orglet 1/1975, nye orgler 1974) Orglet er ombygget i en sådan grad, at det nærmest må opfattes som en nybygning med genanvendelse af pibemateriale. Der foreligger et læg med 1 tegning udført af WH (Den Danske Orgelregistrant 2017)

Strandmarkskirken, København. Bygget 1952. Sløjfevindlader. 2 manualer + P. 4+3+3. Manual I: Ged. 8', P4', Blokfl. 2', Scharff 2 fag. Manual II: Regal 8', Rørfl. 4', Nasat 1  1/3', Tremolo. Pedal: Sordun 16', Subb. 8', Nathorn 4' (Vacant) (Organist- og kantorembederne 5. udg.)

Foto side 79 i  Organist- og kantorembederne 5. udg.
Tagensbo Kirke, København. 1952-?. Privateje fra ? Restaureret 1994 af Orgelbygger Olav Haugland (Orglet 1/1995, nye orgler 1994) 

Vejstrup Kirke. Bygget o. 1955. 1 manual med 6 stemmer / Står nu i Årup Missionshus. Der foreligger et læg med 1 tegning udført af WH (Den Danske Orgelregistrant 2017)

Ølstrup Kirke
, Ribe Stift. Bygget o. 1950. Ombygning ved Marcussen1989. Kun piber og facade genanvendt. (Orglet 1/1990, nye orgler).

Ørby Kirke, Samsø. Bygget og opstillet 1955. Disposition: 1 man.(C-f ''') med 6 st.+ P: Gedakt 8', Spidsgedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4', Quintatøn 2', Siffløjt 1', Anhangspedal (Orglet 2/1990, side 4-17. Knud Jønsson: Af en orgelbyggers erindringer) Eksisterer fortsat. Der foreligger et læg med 1 tegning udført af WH (Den Danske Orgelregistrant 2017)


Ørby Kirke 1973. Foto ved Annelise Olesen. Scannet fra  "Orglet 2/1990", side 17

Årup Missionshus - se Vejstrup Kirke


Færøske orgler


Ebernezer
i Thorshavn

Fuglefjord Kirke.
Disposition: 2 man. + P, Foto: Orglet 2/1990, s.14

Gøtu Kirke, Færøerne - se Ängelholm Kirke, Sverige 

Gøtu Kirke, Færøerne (kororgel) - se Finn Viderøs husorgel

Privat II på Færøerne

Privat III på Færøerne


Sørvagur

Vestmanna


Werland Johansen


Svenske orgler
Barkåkra kyrka.
Bygget 1956 (Fotokopi af avisudklip ved Hemmersams datter Elke Hemmersam) Størrelse 15/2/P. Forsvundet. Der foreligger 1 tegning i et læg fra orgelbyggeriet (Den Danske Orgelregistrant 2017)

Gamla Kyrka Ignaberga, 1953, 4+5+2 (Ib Myrner DDO2004)

Gåsborn
kyrka1947?, 4+4+2
(Ib Myrner DDO2004)

Ignaberga kyrka 1945?, 4+4+2 (Ib Myrner DDO2004)

Ivö Kyrka. Bygget 1955.
Størrelse 7/1/P. Der foreligger et læg med 1 tegning udført af WH (Den Danske Orgelregistrant 2017)

Källs-Nöbbelöv kyrka 1957, 3+3+1 (Ib Myrner DDO2004)

Kånna kyrko. Bygget 1956 i samarbejde med Conrad Christiansen (Fotokopi af avisudklip ved Hemmersams datter Elke Hemmersam) Bygget 1956. Størrelse 11/2/P. Forsvundet. Der foreligger et læg med 1 tegning udført af WH (Den Danske Orgelregistrant 2017)

Linderöd kyrka 1954, 4+5+2 (Ib Myrner DDO2004)

Maglehem kyrka 1957, 4+5+2 (Ib Myrner DDO2004)

Nivø kyrka. Orglet kan ikke spille (Oplyst 1/5 2004 af organist Hans Thomas Eriksen)

Rebbelberga kyrka
1953, 5+4+3
(Ib Myrner DDO2004)

Röke Kyrka.
Bygget 1963. Størrelse 16/2/P.ubekendt. Eksisterer fortsat. Der foreligger et læg med 3 tegninger udført af WH (Den Danske Orgelregistrant 2017)

Rörum kyrka (Ib Myrner DDO2004) Bygget 1955. Størrelse 17/2/P. Eksisterer fortsat. Der foreligger et læg med 1 tegning udført af WH (Den Danske Orgelregistrant 2017)

Sörby kyrka 1956, 5+5+4 (Ib Myrner DDO2004) (Fotokopi af avisudklip ved Hemmersams datter Elke Hemmersam)

Torekovs kyrka. Bygget 1956 (Fotokopi af avisudklip ved Hemmersams datter Elke Hemmersam) Bygget 1957. Størrelse ubekendt. Forsvundet. Der foreligger et læg med 3 tegninger udført af WH (Den Danske Orgelregistrant 2017)

Trankil kyrka 1957. 4+4+2 (Ib Myrner DDO2004)

Ängelholm  Kyrka, Sverige. 1960-2003, Samuels Kirke, København, 2003-2014. Gøtu Kirke, Færøerne, fra 2014. 
Disposition:  Mekanisk traktur og registratur. Sløjfevindlader. 3 man. +P. 
Hovedværk: Principal 8', Rørfløjte 8' **, Oktav 4', Gedaktfløjte 4', Quint 2 2/3' **, Oktav 2' **,
Mixtur 4 kor **, Dulcian 16', Trompet 8'
Brystværk: Spidsgamba 8', Hulfløjte 4' **, Sesquialtera 2 fag, Quintatøn 2', Siffløjte 1' **, Cymbel 1 kor, Rankett 16', Regal 4', Tremolo:  
Rygpositiv (Underpositiv i Ängelholm Kyrka blev ændret til rygpositiv i Samuelskirken): Gedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4', Blokfløjte 2', Nasat 1 1/3', Scharf 2 fag, Krumhorn 8', Tremolo 
Pedal: Subbas 16' *, Oktav 8' *, Nathorn 4' **, Gemshorn 2' **, Hintersatz 4 kor **, Fagot 16', Trompet 8', Skalmej 4', Cornet 2'
Mekanisk traktur og registratur, akselløs mekanik, sløjfevindlader. * Stemmer fra A. V. Lundahl 1873. (** Stemmer fra Furtwängler & Hammer 1923)
(Kilde: Ib Myrner: Det danske Orgelselskabs besøg 1. maj 2004 (Hefte i A4-format, 16 sider)
Bygget 1960. Størrelse34/3/P. Der foreligger et læg med 1 tegning udført af WH (Den Danske Orgelregistrant 2017)
Samuels Kirke 2003-2014 / Gøtu Kirke, Færøerne, fra 2014. Bygget 1959. Flyttet af Gunnar F. Husted, elektrisk setzer tilbygget. Opmalet i hvidt og blåt (Orglet 1/2015, nye orgler 2014) og (Orglet 1/2015, side 36 og 38. Gunnar F. Husted: Hemmersam-orglet i Gøtu).

Orgelekskursion i Samuelskirken 2004 (Steen Ekelund)Gøtu Kirke 2014.  Foto fra bagsiden af "Orglet 1/2015" (Jákup Hansen).

Østra Frikyrka. Bygget 1956 (Fotokopi af avisudklip ved Hemmersams datter Elke Hemmersam)Norske Orgler

Oslo, Østre Frikirke.
 Bygget 1957. Størrelse: 18/2/P. Der foreligger et læg med 1 tegning udført af WH. Eksisterer stadig (Den Danske Orgelregistrant 2017)
Tomb Kapel
. Bygget 1958. Omfang10/2/P.
Der foreligger et læg med 1 tegning udført af WH  / Orglet står nu i Tomb Kirke (Den Danske Orgelregistrant 2017)

André Palsgård, fra 2015

Retur til internetartikler         
Retur til forside