Retur til internetartikler         
Retur til forside

Orgler bygget af orgelbygger Jens Gregersen - en foreløbig oplistning    
Internetartiklen er påbegyndt januar 2015. 

Teksterne efterfølges af
kilden
til oplysningerne. Jeg indestår ikke for rigtigheden af kildens udsagn. Jeg foretager ikke krydsrevision. Hvis der er åbenlyse uoverensstemmelser mellem 2 kilders oplysninger  - f. eks. byggeår - gør jeg dog enten opmærksom på det eller prøver at finde den rigtige oplysning. Jeg oplyser ikke åbenlyst forkerte oplysninger fra en kilde. Jeg samskriver ikke kildernes oplysninger, så resultatet kan ind imellem være lidt tung læsning. Hensigten er at give en forhåndsorientering, hvorefter læseren selv må gå på jagt efter flere oplysninger.
Rettelser og oplysninger modtages med tak på apalsgard@gmail.com. André Palsgård
(AP)

Gregersen (1804-1864) blev uddannet hos Marcussen & Reuter, Aabenraa, og var ansat 14 år som svend samme sted. Han grundlagde eget orgelbyggeri i København i 1840 .

Som udgangspunkt bruges et afsnit af "Fortegnelse over ældre orgler i danske kirker" oplistet af orgelregistrator Ole Olesen, Den Danske Orgelregistrant, og trykt 1987 af Det Danske Orgelselskab - i det følgende benævnt (Orgelfortegnelse 1987)

(OO)
= Orgelregistrator Ole Olesen, Den danske orgelregistrant, Musikmuseet, København.


Et udsnit af side 5 af Orgelfortegnelse 1987.

Alfabetisk oversigt

Gyrstinge Kirke
, Vestsjælland. 1862-1984. Nyt orgel 1984 (Orglet 1/1985, nye orgler 1984). Ombygget 1949-50 af I. Starup & Søn: Ny klaviaturbelægning og udvidelse med 1 stemme (Quintatøn 16'). Mekanisk sløjfeladeorgel med 1 manual (C-c''') med 4 stemmer: Gedackt 8 Fodstone (C-H fælles med Fugara 8 Fod ), Fugara 8 Fod (C-H fælles med Gedackt 8 Fodstone), Principal 4 Fod , Octav 2 Fod. Kromatisk pibeopstilling . Enarmet tastatur (stikkere fra tastatur til vinkelramme) . Facaden er egetræsådret . Attrappiber af sølvbronceret træ . Bælganlæg: Dobbelt kassebælg
/ 1984-1986 opbevaret på orgelbyggeriet I. Starup, Fredensvej, København. Orgelbyggeriet lukkede 1986 / 1986-1991 Nationalmuseets magasin på Esrom Kloster / 1991-2007 Danmarks Orgelmagasiner (Magasin i svinestalden til Undløse præstegård) (OO) / 2007-  AP. Ikke opstillet i orgelsamlingen i Sct. Andreas Kirke p.g.a. pladsmangel (AP 2014) Se beskrivelse under historiske orgler. Facaden er som Stenmagleorglets facade (AP 2015) Januar 2016: Orglet er flyttet til orgelbyggeriet Frobenius, hvor det skal istandsættes for fondspenge og opstilles i på vestpulpituret af den ældste del af dobbeltkirken Vejlby Kirke, Djursland (AP) / Vejlby Kirke ved Åbybro fra september 2016 (Pers. medd. fra Per Rasmus Møller)
   
Gyrstinge Kirke 1973 (Annelise Olesen)   Blandt venner i Organ Donor Clinic 2015 (AP)
  

Vejlby Kirke oktober 2016 (Per Rasmus Møller)

Havrebjerg Valgmenighedskirke
, Vestsjælland. Bygget 1851. 5 stemmer (Dansk Orgelindex 2015)

Herlev, Vor Frue Kirke
, Storkøbenhavn (Katolsk). Bygget 1856, 6 stemmer (Dansk Orgelindex 2015)

Hunseby Kirke
, Lolland. Bygget 1851, ombygget, 5 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987 side5) Salmeverstæller (Set af AP 1999) Hunseby 1851-2003 / Krønge Kirke fra 2003. Restaureret og opstillet af orgelbygger Olav Haugland  (Orglet 2004, nye orgler 2003)
     

  
Hunseby Kirke dec. 1999. Ved orglet Chr. Groll (AP) 


Hyby gamla Kyrka
, Sverige - se Ørslev Kirke

Ikerasaq Kirke
, Grønland. Bygget1860. Disposition: 4 stemmer: Gedacht 8 Fodstone, Fugara 8 Fod fra F, Principal 4 Fod, Octav 2 Fod. Guldbroncerede attrappiber af træ i facaden. Restaureret 1972 af orgelbygger Poul-Gerhard.Andersen, der fandt små adviserende sedler rundt om i orglet, så det er sandsynligt, at orglet er leveret som samlesæt og opstillet af lokale håndværkere
(Orglet 2/1972, side 13-22. Niels Friis: Orgelbygger Jens J. Gregersen)
    
Gregersens grønlandske orgel fra 1860 fotograferet på P.-G. Andersens værksted 1972. Fotos er scannet fra en fotokopi af "Orglet 2/1972", side 20 og 21. Man kan se Gregersens gevindformede stemmeanordninger på fotoet til højre.

Jesuskirken
, København. Bygget af Marcussen & Reuter o. 1830. Opstillet som kororgel i Jesuskirken 2004 af  Husted. Disp.: 1 man. (C-c''') med 3 stemmer: Gedakt 8', Principal 4', Oktav 2' (Orglet 1/2005, nye orgler 2004) Marcussen-firmaet mener ikke, det er et Marcussen-orgel. Tidligere ejere: 1) Kirke i Grønland. Nærmere detaljer savnes / Privateje 1  / Privateje 2 / Jesuskirken. (Pers. medd. fra Ole Olesen 2016) Ligner på mange måder Gregersen-orglet i Nanortalik Kirke (bygget 1861) (AP april 2016) Orglet har stemmeanordninger med gevind. Det rubriceres nu som Gregersenorgel bygget o.1860 (Pers. medd. fra Ole Olesen 2016)

   
Jesuskirkens kororgel fotograferet o. 2005 af Steen Ekelund           

Kettinge Kirke, Lolland. Bygget 1860. Ombygget, yngre facade, 7 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side5) + anhangspedal (Dansk orgelindex 2015)

Kettinge Kirke fotograferet af Egon Ekelund mellem 2000 og 2009

Krønge Kirke
, Lolland - se Hunseby Kirke.

Majbølle Kirke
, Lolland. Bygget 1856. Doneret af  kirkeejeren (Danmarks Kirker)

Nanortalik, Grønland. Bygget 1861. Disp.: 1 man. (C-c''') med 4 stemmer: Gedackt 8', Fugara 8' (fra g), Principal 4', Octav 2' (Tekst og fotos er hentet 2016 på randallharlow.com Pipe Organs of Greenland)

     
Bemærk Gregersens stemmeanordninger med gevind. Mon ikke Fugaraen låner baspiber fra Gedakten? (AP)

Løgsted Kirke
, Nordjylland, Bygget 1862, 5 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side5)

Nibe Kirke, Nordjyllands Amt. Bygget 1861, ombygget, ny facade, 11 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side5) Opstillet 1861 på et gammelt pulpitur, der ved denne lejlighed blev udvidet. Ved restaurering af kirken i 1950-52 blev orglet udvidet og fik en ny facade af tonende piber (Brochuren "Nibe Kirke" udarbejdet af fhv. skoledirektør Chr. Kjeldsen, udg. 1982, side10) 
Nyt orgel 1995
(Orglet 1996/1, nye orgler 1995)

Foto side 10 fra broschuren "Nibe Kirke" udg. 1982. Ombygget facade med fritstående piber.

Niløse Kirke, Vestsjællands amt. Bygget 1861, ombygget, 5 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side5)

Nørre Dalby Kirke
, Roskilde Amt. Bygget 1853?, ombygget, 4 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side5)

Nysted Kirke
, Storstrøms Amt. Bygget 1857, ældre facade, ombygget, udvidet, 18 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side5) Facaden og en del af dens piber hidrører fra et orgel bygget 1777 af Daniel Wroblevski. Gregersen-værket blev bygget 1857. Det blev ombygget og udvidet af Marcussen & Søn i 1944. Orglet har derefter haft 18 stemmer. 2 planlagte stemmer er fortsat vakante. (Lolland-Falsters Stift: Lolland-Falsters Stift 1803-2003, side 121-132, Svend Prip: En orgelrejse, side 131-132) 20 stemmer på 2 manualer + pedal
(Dansk Orgelindex 2015)

Nysted Kirke fotograferet af Egon Ekelund mellem 2000 og 2009

Odense Domkirke
- se Sankt Bodils Kirke.

Sankt Bodils Kirke
, Bornholm. Bygget 1840-50 (Orgelfortegnelse 1987 side 5) Bygget og opstillet1843 (Danmarks Kirker) / Øde Førslev Kirke, Sydsjælland.  Flyttet fra Bodilsker til Øde Førslev o. 1911(Den Danske Orgelregistrant 2011)  Flytningen blev udført af orgelbyggerfirmaet Starup. Orglet fik elektrisk blæser i 1948. Restaureret 1968. Solgt 1997 (Øde Førslev Kirkes hjemmeside 2015)  Nedtaget 1997 (Orglet 1998, nye orgler 1997) Disp.: 1 Manual (C-c''') med 5 stemmer: Gedackt 8 FodsTon, Fugara 8 Fod fra C (C-H fælles med Gedackt 8 FodsTon), Principal 4 Fod, Rörflöite 4 Fod, Octave 2 Fod) / Fra 1997 i privat eje hos organist Freddy Samsing. Har 1999-2011 stået i krypten i Odense Domkirke (Sankt Knuds Kirke) Facaden istandsat og bemalet af FS. Omdisponeret, formentlig før 1900, af Daniel Köhne eller A. H. Busch & Sønner. Herpå tyder de hvælvede låg på Rörflöite 4 Fod og registerskiltet af samme navn. Restaureret o. 1960, måske af Starup & Søn. Sløjfevindlade med strålemekanik. Kromatisk pibeopstilling. Registrenes placerering regnet fra facaden: Ged8,Fug8, P4, O2, Rfl4. Nyere bælganlæg placeret under vindladen. Vindtryk 75 mm vandsøjle. Tonehøjde ca.1/4 halvtone dybere end a' = 440 hz. Facaden har centralt felt med attrappiber af sølvbronceret træ flankeret af 2 panelfelter. Orgelhusets mål: Højde 290 cm, bredde 152 cm, dybde 65 cm + klaviaturfremspring 19 cm. Tastaturet er nyere (Den Danske Orgelregistrant 2011) 

      
Freddy Samsings Gregersen-orgel i Odense Domkirkes krypt i år 2000 (Ole Olesen) og udateret (Freddy Samsing)

Sankt Johannes Kirke
, København. Bygget 1861, 26 stemmer
(Ole Olesen: 10 år i Fredensborg. Gunnar Fabricius Husted. Orgelbyggeri 1972-1982. Forlaget Syrinx. Side 31)

Sankt Knuds Kirke
- se Sankt Bodils Kirke.

Slangerup Kirke
, Frederiksborg amt. Bygget 1855. Ombygget, 12 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 5) 2 manualer + anhangspedal (Dansk orgelindex 2015) Restaureret af Haugland 2004 (Orglet 1/2005, nye orgler 2004)

Sorø Kirke. Bygget 1847, 26 stemmer (Ole Olesen: 10 år i Fredensborg. Gunnar Fabricius Husted. Orgelbyggeri 1972-1982. Forlaget Syrinx. Side 31)

Stenmagle Kirke
, Vestsjællands amt. Sløjfeladeorgel ombygget 1918 til pneumatisk system og udvidet. I 1974 rekonstrueret af orgelbygger Husted. Disp.: Manual (C-c''') med 5 stemmer: Gedackt 8 Fodstone, Fugara 8 Fod, Principal 4 Fod, Flöite 4 Fodstone, Octav 2 Fod (Ole Olesen: 10 år i Fredensborg. Gunnar Fabricius Husted. Orgelbyggeri 1972-1982. Forlaget Syrinx. Side 6 og 7), Bygget 1861, rekonstrueret, 7 stemmer (!, AP) (Orgelfortegnelse 1987 side 5) 5 stemmer (Dansk orgelindex 2015)
- se foto. Facaden er som Gyrstingeorglets facade (AP 2015)
  

Stenmagle Kirke fotograferet 2011 af Per Rasmus Møller

Store Magleby Kirke
, Amager. Bygget 1855. Nyt orgel bag facaden 1986 (Dansk Orgelindex) Enkelte Gregersen-piber findes i det nuværende orgel (Organistbogen 2015)

Store Magleby Kirkes Gregersen-facade fotograferet o. 2005 af Steen Ekelund

Tyvelse Kirke
, Storstrøms amt. Bygget 1857, ombygget, ny facade, 6 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 5) 

Tømmerup Kirke,
Vestsjællands amt. Bygget 1854, ombygget, ny facade, 4 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 5) 

Tårs Kirke
, Lolland-Falster Stift. Bygget 1861, 6 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side5) Vindlade restaureret 2003 af orgelbygger Svend E. Nielsen
(Orglet 2004, nye orgler 2003)
   
Tårs Kirke. Fotos 2004 af Henrik Wichmann (Lolland-Falsters Stift: Lolland-Falsters Stift 1803-2003, side 121-132, Svend Prip: En orgelrejse, side 130) 

Vodskov Baptistkirke
, Nordjylland. Bygget 1861. 2 manualer med Pedal, 11 stemmer ( Dansk Orgelindex 2015)

Vor Frue Kirke
, Herlev - se Herlev, Vor Frue Kirke

Våbensted Kirke
, Lolland, Bygget 1863, ombygget, 6 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 5) Disposition: 1 manual med 6 stemmer; Bordun 16', Fugara 8', Gedact 8'. Principal 4', Flöjte 4', Octav 2'
(PO-bladet 2014, nr. 2, side 16-19: Jacob Friis: Er de små orgler for små?)

    
Våbensted Kirke fotograferet af Egon Ekelund mellem 2000 og 2009

       
Våbensted Kirkes orgel. Fotos taget af Jacob Friis. PO-bladet 2014, nr. 2, forsiden og del af side 16. 

Øde Førslev Kirke
, Vestsjællands Amt - se Sankt Bodils Kirke, Bornholm. 

Ørslev Kirke
ved Slagelse. Købt brugt i 1874. Nedtaget 1948. I 1951 flyttet til Hyby gamla Kyrka i Sverige efter hårdhændet ombygning ved orgelbygger Troels Krohn. Oprindelig 4 stemmer: Gedackt 8 Fodstone, Fugara 4 Fod, Principal 4 Fod, Octav 2 Fod. Opr. ibenholt på undertangenter og elfenben på overtangenter (Dansk orgelaarbog 1981-1982 udgivet af Det Danske Orgelselskab. Ole Olesen: Et gammelt dansk orgel i Skåne, side23-34) Restaureret og tilbageført 1982 af orgelbygger Husted
(Ole Olesen: 10 år i Fredensborg. Gunnar Fabricius Husted. Orgelbyggeri 1972-1982. Forlaget Syrinx. Side 8)

  

Foto t.v.: Foto side 25 i
bogen "10 år i Fredensborg. Gunnar Fabricius Husted. Orgelbyggeri 1972-1982"
Foto t.h.: Det tilbageførte orgel i Hyby gamla kyrka. Foto hentet på Riksantikvarieämbetets hjemmeside 2015 

Øster Jølby Kirke
, Viborg-Thisted Amt - se Ågerup Kirke ved Holbæk. 

Ågerup Kirke ved Holbæk. Bygget 1854. Ågerup Kirke 1854-1974 /  Øster Jølby Kirke fra 1974. Restaureret af orgelbygger Husted (Ole Olesen: 10 år i Fredensborg. Gunnar Fabricius Husted. Orgelbyggeri 1972-1982. Forlaget Syrinx. Side 8) Ombygget, 4 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 5: Øster Jølby Kirke) Restaureret
1997 af orgelbygger Husted (Orglet 1998, nye orgler 1997)

Orglet i Ågerup Kirke. Fotoet er scannet efter fotokopi af "Orglet 2/1972" side 14.  (Foto: Helge Baun Sørensen)
Artiklen i "Orglet 2/1972" side 13-22 er skrevet af Niels Friis: Orgelbygger Jens J. Gregersen.

Retur til internetartikler         
Retur til forside