Retur til internetartikler

Fortegnelse over ældre orgler i danske kirker 1987

For den, der interesserer sig for dansk orgelbygning, har det stor interesse at have fortegnelser over orgler leveret af de forskellige orgelbyggerier.

Hvor mange af de gamle orgler, der stadig eksisterer her i januar 2015, kan jeg ikke gøre rede for.
Den viden findes i Den Danske Orgelregistrant på Musikmuseet i København (under Nationalmuseet), men den er vanskeligt tilgængelig.
Enhver kan henvende sig til Orgelregistranten og få oplysning om enkelte orgler.
På registrantens hjemmeside kan man finde et regneark med meget lakoniske oplysninger om en del orgler, men der er aldrig blevet afsat penge til at opbygge en elektronisk oversigt i det nødvendige omfang.

Det er grunden til, at jeg i al beskedenhed har forsøgt at opbygge oversigter under "Internetartikler" på denne hjemmeside om de forskellige orgelbyggeres leverancer.
I første omgang drejer det sig om værkfortegnelser fra A. C. Zachariasens Orgelbyggeri og Horsens Orgelbyggeri  - og selvfølgelig internetartiklen udarbejdet på grundlag af min bog om Joh. P. Andresens kirkeorgelafdeling på harmoniumsfabrikken i Ringkjøbing.
I slutningen af 2014 påbegyndte jeg oversigter over værker af orgelbyggerne Frederik Nielsen, dennes forgængere orgelbyggerne Demant, og Frederik Nielsen efterfølger Emil Nielsen. Og en artikel om Wilhelm Hemmersams værker. Det er min hensigt at udarbejde flere internetartikler i den kommende tid. Det vil dog ikke være muligt for mig at udarbejde udtømmende oversigter - og slet ikke at opdatere oplysningerne om de enkelte orgler.

I 1987 udarbejdede Den Danske Orgelregistrant ved Ole Olesen en oversigt over resterende, ældre orgler (der ikke var blevet vandaliseret af om- og tilbygninger).
Oversigten blev udgivet af Det Danske Orgelselskab.
Det er den eneste og seneste oversigt over ældre, danske orgler.

Januar 2015 André Palsgård


Fortegnelse over ældre orgler i danske kirker 1987. Indhold:
Forside med indholdsfortegnelse
Forord side 2
Orgelfortegnelse (efter orgelbygger) side 3
Oversigt over udvælgelseskriterier side 9
Forkortelser side 9
Stednavneregister side 10-12

Klik på Orgelfortegnelsen for at se oversigten som pdf-filer

André Palsgård 2014-2022

Retur til internetartikler