Retur til internetartikler        
Retur til forside


Orgelbygger Frederik Nielsens orgler
Desuden orgler bygget af forgængerne Demant og efterfølgeren Emil Nielsen.
Endvidere de første af efterfølgeren af A. C Zachariasens
* produktion
 
- en foreløbig oplistning.


Denne sides afsnit:
Orgelbygger Frederik Nielsen - indledning
Orgelbygger Frederik Nielsen - orgler i alfabetisk oversigt
Orgelbyggerne P.U.F. Demant og J.A. Demant - indledning
Orgelbyggerne P.U.F. Demant og J.A. Demant - orgler i alfabetisk oversigt
Orgelbygger Emil Nielsen - orgler i alfabetisk oversigt
Orgelbygger A. C. Zachariasen - orgler i alfabetisk oversigt

Tekster vedr. orgelbyggeres værker efterfølges af kilden til oplysningerne. Jeg indestår ikke for rigtigheden af kildens udsagn. Jeg foretager ikke krydsrevision. Jeg samskriver ikke kildernes oplysninger, så resultatet kan ind imellem være lidt tung læsning. Hensigten er at give en forhåndsorientering, hvorefter læseren selv må gå på jagt efter flere oplysninger.
Internetartiklen er påbegyndt 2014. Rettelser og supplerende oplysninger er velkommen på 20150985 eller apalsgard@gmail.com
Flere oplysninger om de enkelte orgler kan søges ved henv. til Den Danske Orgelregistrant, Musikmuseet, København. 

Med venlig hilsen André Palsgård, 2015


Formålet med denne artikel er at prøve at få et samlet overblik over orgelbygger Frederik Nielsens orgler. Frederik Nielsen overtog i 1878 orgelbygger I. A. Demants orgelbyggeri i Århus. Han døde i 1903. Hans søn Emil Nielsen overtog firmaet samme år, men gik konkurs i 1906. Han kom dog hurtigt på fode igen. Hans liste over firmaets orgler omfatter perioden 1877-1920. 

Herunder bringes de ældste kilder udgået fra Frederik Nielsen selv og hans søn Emil Nielsen. Derefter bringes
Sven Winther Topps liste og sluttelig uddrag af "Fortegnelse over ældre orgler i danske kirker udarbejdet af Den Danske Orgelregistrant og trykt af Det Danske Orgelselskab 1987". Kilden kaldes her (Orgelfortegnelse 1987) 
Endelig bringes min liste i alfabetisk orden.
 

Til sidst i denne artikel oplistes nogle orgler bygget af forgængerne Demant og efterfølgerne Emil Nielsen og A. C. Zachariasen.
*) A. C. Zachariasen er ikke en reel del af dynastiet. Han kom fra valsen i Tyskland og overtog i 1906 en del af Emil Nielsens konkursbo og etablerede orgelvirksomhed i enkefru Frederik Nielsens lokaler i Sct. Pauls gade, Aarhus - samme lejemål, som enkefruens søn Emil Nielsen måtte forlade samme år efter sit firmas konkurs.

Det Danske Orgelselskab udgav i 1986 et faksimiletryk af orgelbygger Frederik Nielsens katalog fra 1886. Den rummer en fortegnelse over orgler, der i der følgende markeres med "FN1". I trykket indgår også et udateret indstiksblad, der var vedlagt originalen. Heri oplistes en række "nyere orgler". Det kunne være trykt 1899 eller 1900 efter anbefalingerne at dømme. Disse orgler markeres i det følgende med "FN2".Kilde 1 (FN1): På side 3 nævnes 28 FN-orgler


Kilde 2 (FN2): Indstiksbladet er formentlig trykt 1899 eller 1900 (efter datering af anbefalinger). Det ses til  herover og til venstre herunder. På siden til højre nævnes 65 FN-orgler


Herunder
Kilde 3 (EN):
Emil Nielsens fortegnelse over orgler leveret af FN og ham selv (EN) i perioden 1877-1920. 
Emil Nielsen fungerede fra 1903-1906, hvorefter han gik konkurs. Men han dukkede op igen som orgelbygger.
Frederik Nielsens opus I (Orglet til Hals Kirke) har dog fået nummer 1. 
N
umrene i begyndelsen er muligvis i kronologisk rækkefølge, men det er ikke gennemført i oversigten. 
Frederik Nielsens værker blander sig med Emil Nielsens, så oversigten er ikke til så megen nytte.Kilde 4: Sven Winther Topps liste:

Sven Winther Topps liste
Jeg har i slutningen af 1990erne modtaget en liste over FN-orgler fra læge Sven Winther Topp. Han har udarbejdet listen ud fra de 3 kilder og gennemgået gamle udgaver af "Dansk Kirkemusiker-Tidende" og "Organistbladet". Sven har delt Frederik Nielsens orgler op i 2 grupper efter byggeår.
Jeg har tilført kendte byggeår med rødt.
Hans liste ser således ud:

FN1= Fortegnelse over leverede orgler 1886 (brochure).
FN2= Fortegnelse over nye orgler (ifølge indstiksblad i brochure).
EN= Emil Nielsens fortegnelse over leverede orgler fra 1877-1920. 


Orgler leveret i perioden 1877-1886:

Hals Kirke (FN1,EN) 1877
Blenstrup Kirke ved Ålborg (FN1,EN)
Laurbjerg Kirke (FN1,EN)
Bregnet Kirke (FN1,EN)
Mørke Kirke (FN1,EN)
Vejlby Kirke ved Århus(FN1,EN) 1884
Taaning Kirke ved Skanderborg(FN1,EN) 1883
Lundum Kirke (FN1,EN)
Horsens hospitalskirke (FN1,EN)
Stenderup Kirke (FN1,EN)
Nebsager Kirke ved Hornsyld (FN1,EN)
Thorsted Kirke ved Horsens (FN1,EN) 1886
Løsning Kirke (FN1,EN)
Nørup Kirke ved Vejle (FN1,EN)
St. Kathrine Kirke i Ribe (FN1,EN)
Skjern Kirke (FN1,EN)
Sønder Felding Kirke ved Troldhede (FN1,EN)
Ikast Kirke (FN1,EN)
Gjedved Seminarium (FN1,EN)

Aalborg Frimurerloge (FN1,EN)
Missionshuset i Vejle (FN1,EN)
Veflinge Kirke (FN1,EN)

Skydebjerg Kirke (FN1,EN) 
Haarby Kirke (FN1,EN)        
Ringe Kirke (FN1,EN)                                       
Hou Kirke (FN1)
Nørre Alslev Kirke (FN1)
Femø Kirke (FN1) 1884  

-ialt 28 orgler

Orgler leveret i perioden 1886-1903:
Hundslunds Kirke (FN2,EN)
Bredsten Kirke (FN2,EN)
Sønder Bjert Kirke (FN2,EN)
Tyrsted Kirke (FN2,EN)
Lemvig Kirke (FN2,EN)
Snejbjerg  Kirke ved Herning (FN2,EN)
Aasted Kirke (FN2,EN)
Egvad Kirke ved Tarm (FN2,EN)
Engom Kirke ved Daugaard (FN2,EN)
Nørre Sundby Kirke (FN2,EN)
Struer Kirke (FN2,EN)
Vestervig Kirke (FN2,EN)
Frederikshavn Kirke (FN2,EN)
Ørsted Kirke (FN2,EN)
Hover Kirke ved Vejle (FN2,EN)
Brabrand Kirke (FN2,EN)
Sall Kirke ved Hammel (FN2,EN)
Horsens Klosterkirke (FN2,EN)
Mau Kirke ved Ålborg (FN2,EN)
Bredstrup Kirke ved Fredericia (FN2,EN)
St. Micaelis Kirke i Fredericia (FN2)
St. Pauls Kirke i Aarhus (FN2,EN)
Asaa Kirke (FN2,EN)
Esbjerg Kirke (FN2,EN)
Ringkøbing Kirke (FN2,EN)
Daugaard Kirke (FN2,EN)
Aaby Kirke ved Århus (FN2,EN)
Vonsild Kirke ved Kolding (FN2,EN)
Jelling Seminarium (FN2,EN)
Sønder Stenderup Kirke (FN2)
Lejrskov Kirke ved Lunderskov (FN2,EN)
Ølgod Kirke (FN2,EN)
Foldby Kirke ved Hinnerup (FN2,EN)
Haurum Kirke ved Hammel (FN2,EN)
Storvorde Kirke ved Ålborg (FN2,EN) 1897
Gunderup Kirke ved Ålborg (FN2,EN)
Gjern Kirke ved Hammel  (FN2,EN)
Skive nye Kirke (FN2,EN)
Højen Kirke ved Vejle (FN2,EN)
Hvorup Kirke ved Nørre Sundby (FN2,EN)
Ydby Kirke (FN2,EN)
Hvejsel Kirke ved Jellinge (FN2,EN)
Thyregod Kirke ved Jellinge (FN2,EN)
Lading Kirke ved Mundelstrup (FN2,EN)
Katolsk Kirke i Horsens (FN2,EN)
Hjørring Kirke (FN,EN)
Hørup Kirke ved Kjellerup (FN,EN)
Faarup Kirke ved Mundelstrup (FN,EN)
Odder Valgmenigheds Kirke (FN2,EN)
Fuur Kirke ved Roslev (FN2,EN)
Aalborg Kapel (FN2,EN)
Ranum Seminarium (FN2,EN)

Verninge Kirke (FN2,EN)
Vissenbjerg Kirke (FN2,EN)
Vester Hæsinge Kirke (FN2,EN)
Frue Kirke i Odense (FN2,EN)
Valgmenighedskirken i Odense (FN2,EN)
Harrendrup Kirke (FN2,EN)
Kauslunde Kirke (FN2)
Rørup Kirke (FN2,EN)
Søborg Kirke (FN2,EN)
Gilleleje Kirke (FN2,EN)
Sct. Thomas Kirke på Frederiksberg (FN2)
Longelse Kirke (FN2) -ialt 65

Kilde 5: Fortegnelse over ældre orgler i danske kirker udarbejdet af Den Danske Orgelregistrant og trykt af Det Danske Orgelselskab 1987. 
Kilden kaldes her
(Orgelfortegnelse 1987)

Uddrag vedr. Frederik Nielsens orgler (Orgelfortegnelse 1987 side 6)

Uddrag vedr. Frederik Nielsens orgler (Orgelfortegnelse 1987 side 7)


Orgelbygger Frederik Nielsens orgler i alfabetisk orden.  
Alle kilder markeres med blåt.
Alle kilder markeres med blåt.
FN1 = Fortegnelse over leverede orgler 1886 (brochure).
FN2
= Fortegnelse over nye orgler (ifølge indstiksblad i brochure).
EN = Emil Nielsens fortegnelse over leverede orgler fra 1877-1920. 
OO =Ole Olesen, orgelregistrator ved Den Danske Orgelregistrant siden 1971.
Orgelfortegnelse 1987 = Fortegnelse over ældre orgler i danske kirker udarbejdet af Den Danske Orgelregistrant og trykt af Det Danske Orgelselskab 1987.
CL magasingenbrug 1987  = Carsten Lund 1987: Fortegnelse over de vigtigste bevaringsværdige orgler og orgeldele, som via DDO og dets magasiner er blevet genbrugt...) 
CL magasinindhold 1987  = Carsten Lund 1987: Fortegnelse over orgelmagasinernes indhold.
AP= André Palsgård.

Nedenstående liste har jeg udarbejdet ud fra ovenstående oplysninger kombineret med oplysninger fra andre kilder. 
Jeg har ikke lavet krydskontroller. Alle kilder nævnes.

Allerslev Kirke ved Roskilde. Bygget o. 1900, 4 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987) Bygget o. 1895. Renset og intoneret af Frobenius 1997 (Orglet 1/1998, nye orgler 1997) Opstillet 1900 (www.lejre-historisk-forening.dk, 2016) Bygget 1895? (Dansk Orgelindex 2017)
   

Allerslev Kirkes orgel (www.lejre-historisk-forening.dk, 2016)

Asaa Kirke
(FN2)

Badskær Kirke
, Nordjylland (AP) Bygget ca. 1890. Ejere: Kendes ikke for perioden 1890-1936, Badskær Kirke ved Sæby 1936-1988
(Orgelfortegnelse 1987) / Vestervig Kirke, Thyholm 1988-1992 / AP fra 1992, opstillet i Sions Kirke, Kbh. marts 1995-oktober 1996, mens  nyt orgel blev bygget. Opstillet i orgelsamlingen i Sct. Andreas Kirke 1999. Malet 1890 ifølge blyantskreven inskription under spillebordets pult af af maler F. E. Norup. Anskaffet brugt til Badskær Kirke (kirken er bygget i 1909). Sløjfeladeorgel med disposition: 1 manual (C-c''') med 3 stemmer: Principal 8' (C-H fælles med Gedact 8 Fod), Gedact 8 Fod, Fløite 4'. Spillebord ved højre gavl, udvendig træledning ved venstre gavl, rundbuet midterfelt med klingende piber.
     
Herover: Badskær Kirke 1974 (Annelise Olesen), Badskærorglet under renovering 1992 (AP), Badskærorglet i Sions Kirke 1995 (AP).
Herunder: Badskærorglet i orgelsamlingen i Sct. Andreas Kirke 2014, Badskærorglet hjemme hos AP (AP).

  

Birkelse Baptistmenighed
, Nordjylland: Bygget 1901? 1 manual med 7 stemmer (Dansk Orgelindex 2017)

Foto fra nordjyske.dk, juli 2015, med den ny ejer Anne Boel, der vil indrette brudebutik i den tidligere baptistkirke.  

Blenstrup Kirke
pr. Aalborg (FN1) Bygget o. 1880, ældre facade, ombygget, 6 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987)

Brabrand Kirke
(FN2)

Bredsten Kirke
, Vejle amt (FN2) Bygget o. 1892, ombygget, 4 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987)

Bredstrup Kirke
(FN2)

Bregnet Kirke
(FN1)

Bromme Kirke
, Vestsjællands Amt. Bygget o. 1895-1900, ombygget, udvidet, 5 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987) Restaureret med nyt 2 manuals spillebord af orgelbygger Husted i 2003 (Orglet 1/2004, nye orgler 2003)

Bågø Kirke
, Fyns Amt
(Orgelfortegnelse 1987) - se Saxild Kirke, Århus Stift 

Daugaard Kirke
(FN2)

Ebdrup Kirke
, Århus Stift. Bygget 1901, ombygget, udvidet, 4 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987) Restaureret 1979 og 1989 af Jydsk Orgelbyggeri. (Orglet 1/1980 og 1/1990, nye orgler)   

Egvad Kirke
(FN2)

Engom Kirke
(FN2)

Esbjerg Kirke
(FN2)

Femø Kirke
, Lolland-Falster Stift (FN1) Bygget 1884. Ny blæser 1973 ved Svend E. Nielsen (Orglet 1/1974, nye orgler 1973)
Restaureret af orgelbygger Sv. E. Nielsen 1981 (Orglet 1/1982, nye orgler 1981) Ombygget, 4 stemmer (Orgelfortegnelse 1987) Disposition: 1 manual med 5 stemmer: Principal 8 Fod, Fugara 8 Fod, Gedakt 8 Fod, Octav 4 Fod, Flöte 4 Fod (Per Rasmus Møller på Orgelselskabets facebookside maj 2016)   

Femøorglets facade, spillebord og kassebælg fotograferet af Per Rasmus Møller, hentet på facebooksiden "Orgelselskabet" maj 2016.


Foldby Kirke
, Århus Amt (FN2) Bygget 1895, ombygget, udvidet, 5 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987) Restaureret 1988 af Jydsk Orgelbyggeri. 2 ældre FN stemmer genanvendt (Orglet 1/1989, nye orgler 1988)

Frederikshavn Kirke
(FN2)

Frue Kirke i Odense
(FN2)

Fuur Kirke
(FN2)

Faarup Kirke
(FN2)

Gerding Kirke
, Nordjylland. Bygget o. 1890, ombygget, ny facade, 4 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987) Bygget o 1890 af FN, ombygget til ukendelighed 1957 af orgelbygger A.C. Zachariasen (ændret facade og disp. 4 st.) (Pers. medd. 1993 fra Ole Olesen, Den Danske Orgelregistrant) Ormædt,  +1994 (OO) 

Gern Kirke
- se Gjern Kirke

Gethsemane Kirke
, København. Bygget 1900 af Frederik Nielsen. Disposition: 1 manual + Pedal med 7+2 stemmer: Manual (C-f '''): Bordun 16 Fod, Principal 8 Fod, Gedakt 8 Fod, Fugara 8 Fod, Octav 4 Fod, Fløite 4 Fod, Octav 2 Fod. Pedal (C-d'): Subbas 16 Fod, Octavbas 8 Fod. 

1916 ombygget og udvidet ved A. C. Zachariasen  med genanvendelse af de gamle piber og noget af mekanikken. Pneumatisk registratur og 
traktur. 2 manualer (C-f ''') og Pedal (C-d'). 16 stemmer (7+6+3). Manuale I: Bordone 16´, Principale 8', Bordone d'amore 8', Fugara 8' (fælles bas med Bordone d'amore 8'), Ottava 4', Flauto 4', Ottava 2'. Manuale II: Principale Violino 8', Flauto Maggiore 8', Voce angelica 8' Voce celeste (c-f '''), Flauto traverso, Oboe 8'. Pedale: Subbaso 16', Principale 8', Cello 8'. Svelle for manual II. Klokkespil. 1 frikombination, 4 kollektiver: Piano, Forte, Mezzoforte, Tutti. Generalcresendo. Afstiller for Oboe 8', Kopler: II-I, II 16'-I, II 4'-I, I-P, II-P 

1935 omdisponeret af Frobenius.Principale Violino 8' blev erstattet af Mixtur 1' V (Gethsemane Kirke 100 år, udg. 1994 af Gethsemane sogns menighedsråd, side 29-35: Ole Olesen: Hvordan Gethsemane Kirke fik to orgler)   

1996 blev pneumatisk traktur ændret til elektrisk traktur og spillebordet erstattet af nyt i gammel stil af Albert Lang (Orglet 1/1997, nye orgler 1996)/ Sct. Stefans Kirke, København Nørrebro, (Kororgel). På nordpulpituret fra marts 2017 (Stefanskirken.dk juni 2017)

Gethsemane Kirkes orgel bygget af A. C. Zachariasen 1916 . Foto fra hjemmesiden www.kirkefondet / Nyt liv i byrum, 2008.

Sct. Stefans Kirke forår 2017, foto fra hjemmeside.

Gettrup Kirke
, Viborg-Thisted Amt. Bygget o. 1900, ombygget, 5 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987)

Gilleleje Kirke
(FN2)(EN)

Gjedved Seminarium
(FN1)

Gjern Kirke
ved Århus (FN2) Bygget 1898, ombygget, udvidet, 5 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987) Gjern Kirke1895-1988 / Hans Riis, Gern (+1996) 1988-1992. Kun orgelværket, idet facaden blev i 
kirken, der fik nyt orgelværk. Hans Riis opstillede orglet i en nedlagt købmandsbutik og byggede nyt orgelhus med med svelle og 3-delt facade med 5, 9 og 5 piber i normal længde, midterfeltet højest, vandret overkant. Opr. 4 st., nu 5 stemmer, hvoraf de 4 er Ged. 8', P 8', Okt 4', Okt. 2'. Facaden, der blev i kirken, havde 3 rundbuer med prospektpiber af træ med flad bagside ( Pers. medd. Hans Riis forår 1988) Hans Riis videresolgte angiveligt til en kirke i Sydslesvig, men ville ikke fortælle hvilken (ifølge pers. medd. fra enkefru Maren Riis til AP apr.1997)

Gråbrødre Klosterkirke
i Viborg, se Sjelle Kirke.


Gunderup Kirke
(FN2)

Gyldenbjerg Kirke
, Falster.
Se Vollerslev Kirke.

Hallenslev Kirke
, Vestsjællands Amt. Bygget o. 1895-1900, ombygget, 4 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987)

Hals Kirke
(FN1)(EN)

Harritslev Kirke
, Aalborg Stift - se Vonsild Kirke

Harrendrup Kirke (FN2)

Haurum Kirke
, Århus Amt (FN2) Bygget 1897, ombygget, 4 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987) Frobenius fornyede sløjfesystemet 2010 (Orglet 1/2011, nye orgler 2010)

Helge Henriksens orgel.
Bygget 1900. 5 stemmer: B16', P8',Tectus 8', Oktav 4', Fl.4'. Det vides ikke, hvorfra orglet stammede. I 1990 var vindladen utæt, idet hver enkelt kancel var lukket med spuns. P.g.a. dårlig opbevaring i tiden før HH modtog orglet, var der opstået revner mellem kancellerne (Pers. medd. 1990 ved besøg i hjemmet i Greve) Orglet blev sat i stand og fik en plads i et værelse med loft til kip, "Helges kapel". Facaden var nydelig. HH døde i 2011. Medlemmer af Det Danske Orgelselskab forsøgte at finde en ny ejer uden held. 

Hillerød Sygehuskapel
. Bygget 1901. Disposition: 1 manual med 4 stemmer (Dansk Orgelindex 2015)

Hjortlund Kirke
. Bygget 1903. Mekanisk keglelade (Pers. medd. fra orgelregistrator Ole Olesen 2016)
Hjørring Kirke
(FN2)

Hobro, Søndre Kirkegårdskapel
. Se Taaning Kirke

Horsens Hospitalskirke
, Århus Stift (FN1) Bygget 1884, oprindelig med fire stemmer: Principal 8' (delvis i facaden), Gedakt 8', Fugara 8', Fløjte 4'. Ombygget og udvidet 1965 af Th. Frobenius & Co. udvidet 2000 af Th. Frobenius & Sønner. Efter ombygningen 1965 lød dispositionen: Gedakt 8', Fugara 8', Principal 4', Rørfløjte 4'. Ved den seneste ombygning ved Th. Frobenius & Sønner i 2000 blev manualværket udvidet med én stemme, og der tilbyggedes et pedalværk med Subbas 16'. Dispositionen er herefter: Manual (C-f'''): Gedakt 8' (1884), Fugara 8' (1884), Principal 4' (1965), Rørfløjte 4' (1884/1965), Åben fløjte 2' (2000). Pedal (C-d'): Subbas 16' (2000). Koppel M-P. Manualværket har mekanisk aktion og sløjfevindlade, mens pedalværket og koblingsanordningen af pladsmæssige grunde er anlagt med elektrisk funktion. Bælganlægget udskiftedes 1965. Den enkle facade udgøres af 25 piber, flankeret af søjler; siden 1965 har disse piber været stumme. På pulpituret i nord, med østvendt spillebord. Subbaspiberne er ophængt vest for orgelhuset.
(Danmarks Kirker) og (Orglet 1/2001, nye orgler 2000)

Horsens Klosterkirke
(FN2)

Hov Kirke
(FN1) Bygget og opstillet i begyndelsen af 1880erne. FN tog harmoniet i bytte, så den samlede sum var  385 kr. 3-5 stemmer? Nedtaget 1952 (Orglet1-2/1988 side 32-45: Tage Heunecke: Langelandske orgler, side 32-33)

Hover Kirke
, Vejle Amt (FN2) Ligner orglet i Sall kirke, Århus amt. Hover Kirke o. 1893-1987 (i 1987 kororgel i Tønder kirke, Sønderjylland, under ombygning af hovedorglet. Skal muligvis permanent være kororgel (Erik Skov til OO 9/7 1987) Opr. disposition:1 manual (C-c''') med 4 stemmer: Principal 8' (C-H fælles med Gedakt 8 Fod), Gedakt 8 Fod (C-H uoriginale piber (fra 1938?), Octav 4 Fod, 16' stemme (erstattet af Oktav 2' i 1938 (ifølge medd. fra kirken til OO 1974) Fotos: Form som Badskær Kirkes orgel med spillebord på højre gavl og udvendig vindkanal af træ ved venstre gavl, dog 3 pibefelter i facaden. Sidefelterne har 3 piber, midterfeltet har 7 piber og er anbragt højere. Sidefelters pibemunde er anbragt højere ind mod midten, midterfeltets pibemunde er i samme højde. Facadepiberne er klingende. Firmaskilt: F. Nielsen Aarhus. Bælgen kunne trædes af den spillende 1974 (OO) Er kororgel i Tønder kirke, Sønderjylland (Dansk Orgelindex 2015) Ligner Badskær Kirkes orgel.
.
Fotokopi af foto af Hover Kirkes orgel (Annelise Olesen 1974)

Humble Kirke
, Langeland. Bygget 1901. 4 stemmer. Omdisponeret 1947 af  Frobenius og tilført en 5. stemme samt udskiftet 2 andre. Desuden oktavkoppel til at indføre og afstille med knæet. Nedtaget 1984,+
(Orglet 1-2/1988 side 32-45: Tage Heunecke: Langelandske orgler, side 42)

Hundslunds Kirke
, Århus Amt (FN2)
Bygget 1890, ombygget, ny facade, 6 stemmer (Orgelfortegnelse 1987)

Hvejsel Kirke
(FN2)

Hvorup Kirke
(FN2)

Højen Kirke
(FN2)

Hørup Kirke
(FN)

Haarby Kirke
(FN1) Bygget ca. 1880. Disposition: Principal 8', Gedakt 8', Bordun 16', Oktav 4', Fløjte 4', Oktav 2', +. Enkelte piber er tilbage i orgelmagasinet i Krudthuset i Fredericia 1987
(CL magasinindhold 1987)

Ikast Kirke
(FN)

Immanuelskirken
, Kolding Bygget 1887. Flyttet til kirken 1931
(Orgelfortegnelse 1987) Restaureret af Marcussen i 1997 (Orglet 1/1998, nye orgler 1997)


Jelling Seminarium
(FN2). Status 2004: 2 manualer (C-g''') med fælles sløjfevindlade + pedal: (C-d'). 4+3+1 stemme. Indbygget, intet orgelhus. Ønskes foræret væk (OO) 

Jordløse Kirke
, Fyn. I 2002 blev tilbygget Subbas 16' og tilført pedalkopling og piberne C-F i Principal 8 Fod blev udskiftet  - af Bruno Christensen & Sønner (Orglet 1/2003, nye orgler)

Jørlunde Kirke
- se Vejstrup Kirke, afsnit Demant nedenfor.

Katolsk Kirke i Horsens
(FN2)

Katolsk-apostolisk Kirke i Aalborg. Bygget 1903. Pneumatisk keglelade (Pers. medd. fra orgelregistrator Ole Olesen 2016)

Kauslunde Kirke
, Fyns Amt (FN2) Bygget o. 1893, ældre dele, 5 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987) Restaureret 1985 af Bruno Christensen (Orglet 1/1986, nye orgler 1985)

Kolding, Immanuelskirken
Bygget o. 1900, ombygget, udvidet, 11 stemmer 
(Orgelfortegnelse 1987) Nyt orgel 1987 (Orglet1-2/1988)


Lading Kirke
, Århus Amt (FN2) Bygget 1898, 4 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987) Renset og justeret af Jydsk Orgelbyggeri  1994 (Orglet 1/1995, nye orgler 1994) Restaureret 2007 af Frobenius. Istandsættelse af vindlade og nyt sløjfesystem (Orglet 1/2008, nye orgler 2007)

Lars R.
- se Lyngå Kirke.

Laurbjerg Kirke
, Århus amt (FN1) Bygget o. 1880-1890, udvidet, 5 st.
(Orgelfortegnelse 1987) Skal flyttes til den katolske kirke i Holbæk (Pers. medd. 1989 fra Ole Olesen, Den Danske Orgelregistrant)

Lejrskov Kirke
(FN2)

Lemvig Kirke
(FN2)

Lild Kirke
- se Nølev Kirke 

Longelse Kirke
, Langeland. Bygget 1890. Type IV orgel efter FNs prisfortegnelse. Nyt pneumatisk orgel bag samme facade og med genanvendelse  af FN-piber blev bygget af Frobenius og indviet 1927 2 manualer + Pedal fordelt med 5+4 (svelle)+1+ peadalkoppel, 4 kollektiver og 1 frikombination. I meget dårlig stand med flere ubrugelige registre 1988 


Lundum Kirke
ved Horsens (FN1) 1881-1982 / Ristinge Kirke, Fyns Stift 1982-
(CL magasingenbrug 1987) Frederik Nielsens opus 8 flyttet fra Lundum Kirke til Ristinge Kirke, Langeland af Av. E. Erbs 1982 (Orglet 1/1987) Klingende facade - variant af type III i FN-kataloget. 1 Man. (C-c''') med 4 stemmer: Bordun 16' (Nyere), Gedakt 8', Fugara 8', Principal 4'. Både elektrisk blæser, fodpumpe og pumpestang (Orglet 1-2/1988 side 32-45: Tage Heunecke: Langelandske orgler, side 43)

Lyngå Kirke
, Århus Amt. Bygget 1903, 4 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987) Restaureret af Jydsk Orgelbyggeri 1991 (Orglet 1-2 1992, nye orgler 1991) Nyt orgel 2003 (Dansk Orgelindex 2015) / Sankt 
Lukas Kirke,
Århus Stift, kororgel, 2006-2013. Restaureret og genopstillet 2006 af orgelbygger Sven Hjorth Andersen (Orglet 1/2008, tilføjelse til nye orgler 2006) / Lars Rosenlund Nørremark fra 2013. Udlånt til krypten i Odense Domkirke for 3 år fra oktober 2013 (Pers. medd. fra organist Randi Mortensen til AP 2015). 

Lyngå Kirke (Foto: Annelise Olesen 1974)

Løsning Kirke
  ved Århus (FN1) Malet 1890 ifølge malers notat under spillebordet. Derfor formentlig opstillet 1890 (AP) Ligner Femø Kirkes orgel, Storstrøms amt (OO). Løsning Kirke 1890-1972 / Arkitekt Johannes Exner, Marselisvej 19, 8000 Århus C. 1972-1990 / Docent i sang Keld Thaarup, Vangede i Kbh., 1990-1998 / André Palsgård fra 1998.  Disp.: Sløjfelade med spillebord ve v. gavl og velleseng. 1 manual (C-c'') med 4 stemmer: Principal 8 Fod, Gedakt 8 Fod, Fugara 8 Fod (C-H fælles med Gedakt 8 Fod), Floite 4 Fod. Johs. Exner havde desuden  en yngre, pneumatisk tilbygning, ifølge OO et 16' register og et 2' register, der blev kasseret. Facaden har rundbuet midterfelt med  pibeattrapper af træ og 2 smalle sidefelter uden piber, alle felter med rødt stof bag. Blyantskrevne inskriptioner i vindlade: 
Først: "Dette Orgel blev bygget af min Fader
P. U. F. Demant i Dalum Mølle pr. Odense 1845, men ødelagdes i Krigsaaret1849. 1850  istadsatte Fader atter Orgelet og nu indførtes Principal 8 Fod og Fløte 4 Fod i Forening med Pedal og Koppel. Aarhus d. 4. Marts 1873 (stjernetegn)  I. A. Demant   P. Jacobsen Medarbeidere (Tuborg)   I. A. Rasmussen F. Rasmussen" 
Derefter: "Denne vindlade er Repareret for Orgelbygger F. Nielsen
  Aarhus D. 18 December 1885    Medarbeiderne  N. Hald af Skive  I. C. Jensen af Viborg   H. Christensen Hobro     
Hvidt porcelænsskilt med sort påskrift: F. Nielsen Demants efterfolger Aarhus". Læs om orglet under orgelsamlingens orgler (skønt aldrig opstillet).
      
Løsningorglet: 2 sort-hvide fotos fra arkitekterne Exners tegnestue (Annelise Olesen 1975).  

    
Inskriptioner i vindladen fotograferet 1990 og orglet opmalet 2007 (AP)

Magleby Kirke
ved Skælskør - Se Hansted Kirke (under Demants orgler)

Mau Kirke
(FN2)

Mesing Kirke
(Orgelfortegnelse 1987) Se Thisted Frimurerloge.      

Missionshuset i Vejle
(FN1)

Mylund Kirke
, Nordjyllands Amt Bygget 1900, ældre dele, ombygget, ny facade, 6 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987)

Mørke Kirke
(FN1) Bygget af  J. A. Demant o. 1875, bygget af ældre dele, ombygget (Orgelfortegnelse1987) Leveret af FN til Mørke Kirke, 1883-1988, pris 1560 kr. 1 man. med 6 stemmer: Bordun 16 Fod, Principal 8 Fod, Gedakt 8 Fod, Octav 4 Fod, Fløite 4 Fod, Octav 2 Fod, salmeverstæller til 12 vers (OO) Restaureret og udvidet 2013 af orgelbygger Husted, der skriver: Bygget 1870 af P.U.F. Demant, ombygget af Frederik Nielsen 1883. Man. C-c'''' med 6 stemmer + pedal: Bordun 16' (FN), Principal 8 Fod (C-H fælles med Gedakt 8' (Demant), Gedakt 8' (Demant), Oktav 4' (Demant), Fløjte 4' (dækket)(Demant), Oktav 2' (FN), Pedal (C-d'): Subbas 16' (tilbygget 2013). Nyt spillebord forberedt for manual II (Orglet 1/2014, nye orgler 2013) 
       
Mørke Kirke 1977 (fotokopier af fotos taget af Annelise Olesen)

Nebsager Kirke
(FN1) Bygget 1885 eller 1886. Nyt orgel ved Frobenius 1928 (Danmarks Kirker)

Nølev Kirke
v. Odder
. Bygget o.1890-1903 af Frederik Nielsen, Århus. Leveret til kirken 1907 af A. C. Zachariasen, Århus. Ét manual med fem stemmer. Mekanisk aktion, sløjfevindlade. Nedtaget 1937 (Danmarks Kirker 1984-87)  / Fra 1941 Lild Kirke, Tisted amt. Leveret i stærkt ombygget stand af A. C. Zachariasen. Orglet vendt 90 grader (modsat uret set ovenfra (AP)). Nye (brugte) piber. "Ny" facade med attrappiber af træ og genanvendelse af spillebordet (Orgelregistrantens rapport 1973) Foto af orglet ved Annelise Olesen 1973 viser en ret høj facade. Orgelhusets højre side består af en lavere FN-facade med 3 rundbuer med 6 piber i hver bue. Buerne er flankeret af flade søjler (AP) Restaureret ved Jydsk Orgelbyggeri 1977 (Orglet 1/1978, nye orgler 1977). Orglet skal nedtages, begge facader skal opbevares på loftet (Pers. medd. 1990 fra Organist Palle Jochumsen)  
 
Annelise Olesens fotos af Lild Kirkes orgel 1973. Det gamle Frederik Nielsen orgel havde spillebordet ved venstre gavl. Efter opstillingen i Lild Kirke vendte den mod nord. Den ved ombygningen anvendte Niels Chr. Christensen-facade vendte mod øst ligesom spillebordet.

Nørre Alslev Kirke
(FN1)

Nørre Galten Kirke
, ved Århus. Restaureret 1976 af Jydsk Orgelbyggeri (Orglet 1/1977, nye orgler 1976) Bygget 1899, 6 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987) Mekanisk sløjfelade med 1 manual (C-f ''') med 6 stemmer: Bordun 16', Principal 8' (C-H fælles med Tectus 8'), Octav 4', Fløjte 4', Octav 2'. Oktavkoppel fra c' (Organistbogen 1979) Renoveret af Frobenius 2007. Ny orgelblæser og faltebælg (Orglet 1/2008, nye orgler 2007)

Nørre Sundby Kirke
(FN2)

Nørup Kirke
(FN1)

Odder Valgmenigheds Kirke
, Århus Amt (FN2) Bygget 1899, 5 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987)

Padesø Kirke
, Fyns Amt
(Orgelfortegnelse 1987) Se Vissenbjerg Kirke

Ranum Seminarium (FN2)

Ringe Kirke
(FN1)

Ringkøbing Kapel -
se under Demant,  Ringkøbing Kirke

Ringkøbing Kirke
- se under Demant,  
Ringkøbing Kirke

Ristinge Kirke
, Fyns Stift - se Lundum Kirke

Roholte Kirke
, se Silkeborg Kirke

Rørup Kirke
, Fyn (FN2) (Orglet 1/1979, nye orgler 1978) Bygget 1893, ældre dele, 6 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987)
Silkeborg Kirke Demant 1877 / FN1890 ?-2005, Roholte Kirke, Roskilde Stift 2005- (Restaureret og flyttet af Olav Haugland). Disposition 2005: HV: Bordun 16 Fod, Principal 8 Fod, Rørfløjte 8 Fod. Fugara 8 Fod, Octav 4 Fod, Fugara 4 Fod, Octav 2 Fod. Svelleværk: Tectus 8 Fod, Gamba 8 Fod, Flöite 4 Fod. Pedal: Subbas 16 Fod, Principal 8 Fod, Tectus 8 Fod (Orglet 1/2006, nye orgler 2005)

Saksild Kirke
, Århus Stift. Bygget ca. 1898. I 1981
flyttet til Bågø Kirke, Fyns Stift af Jydsk Orgelbyggeri (Orglet 1/1982, nye orgler 1981) Bygget 1901, 5 stemmer (Orgelfortegnelse 1987) Renset og Imprægneret af Jydsk Orgelbyggeri 1994 (Orglet 1/1995, nye orgler 1994)   

Sall Kirke
, Århus Amt (FN2) Bygget 1893, 4 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987) Nedtaget 1989 (Orglet 1/1990, nye orgler 1989) Blev kasseret (Pers. Medd. Roy Bruun 1997)

Sankt Kathrine Kirke i Ribe (FN1,EN) Bygget mellem 1877 og 1886 (Emil Nielsens liste)


Sankt Lukas Kirke, Århus Stift
- se Lyngå Kirke

Sankt Markus Kirke
, København. Bygget 1902, ombygget 1928 af I. Starup & Søn, ombygget 1978 og 1992 af P-G Andersen. 3 manualer +Pedal (Copenhagen International Festival 2009 side 81)

Serridslev Kirke
, Ålborg Stift. Restaureret af Th. Frobenius & Co. Orgelbygger Bruno Christensen indbyggede selvregulering af mekanikken m. v. i 1985 (Orglet 1/1986, nye orgler)

Sejlstrup Kirke
, Nordjyllands Amt. Bygget o. 1900, 4 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987)

Sjelle Kirke
, Århus Amt. Bygget 1901, ældre dele, 4 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987) Sjelle Kirke1901-2003. Sløjfelade, 4 stemmer. Restaureret 1982 af Jydsk Orgelbyggeri, ældre piber genanvendt (Orglet 1-2 1988, nye orgler) / Gråbrødre Klosterkirke i Viborg, fra 2003 (Set og hørt spillet i 2003 af AP)
        

Gråbrødre Klosterkirke - fotos fra kirkens hjemmeside 2015

Sankt Johannes Kirke i Vejle
- Se Skydebjerg Kirke

Sankt Michaelis Kirke
i Fredericia (FN2)

Sankt Pauls Kirke i Aarhus
(FN2)

Sankt Thomas Kirke på Frederiksberg
(FN2)

Silkeborg Kirke - se under Demant

Skader Kirke
, Århus Amt, Bygget o. 1880-90, ombygget, ny facade, 3 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987)

Skive Kirke
(FN2)

Skjellerup Kirke.
Bygget 1878?(AP) / Orgelmagasinet i Krudthuset i Fredericia. Frederik Nielsens opus I. Disposition1987: 1 manual: Bordun 16' (FN), Gedakt 8'(FN), Fugara 8'(FN), Principal 4' (i facade)(FN), Salicional 8' (A.C. Zachariasen), vindlade, orgelhus. Orglet er lettere omdisponeret. Facaden er tredelt og spillebordet er placeret på siden af orgelhuset. Instrumentet er i god stand!
(CL magasinindhold 1987) 

Skjern Kirke
(FN1) Bygget 1886, 6 stemmer. Nyt orgel 1990 (Danmarks Kirker)

Skydebjerg Kirke
, Fyns Stift (FN1)1889-1987 / Sct. Johannes Kirke i Vejle 1987-
(CL magasingenbrug 1987) Kororgel restaureret af Niels Henrik Holdt Madsen 1992 (Orglet 1/1995, nye orgler) 

Snedsted Kirke
, Viborg-Thisted Amt. Bygget 1902, ældre dele, ombygget, udvidet, 7 stemmer (Orglet 1982) Snedsted Kirke1902-1993,+. Blev ombygget på alle tænkelige måder af A. C. Zachariasen i 1950. Piberne blev solgt for 560 kr. og tømreren brændte værket (Pers. medd. til AP fra Freddy Wisler jan. 1994)

Snejbjerg Kirke
(FN2)

Stenderup Kirke
ved Vejle (FN1) Bygget o. 1884, 4 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987)

Stoense Kirke
, Langeland - se Snedsted Kirke

Storvorde Kirke
, Nordjylland (FN2) Mek. sløjfelade med 1 manual (C-f ''') med 5 st. Bordun 16 Fod (C-F fælles med Bordone 8 Fod), Principal 8 Fod, Bordone 8 Fod, Fugara 8 Fod (C-H fælles med Bordone 8 Fod), Octav 4 Fod, oktavkoppel fra c', svelle med propellignende dobbelttrin. Facaden har pibeattrapper af sølvbronceret træ. Restaureret 1979 af Jydsk Orgelbyggeri (Orglet 1/1980, nye orgler 1979) Bygget 1896, 5 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987) 1896-2002, nedtaget. Orgelbygger Sven Hjorth Andersen har forsøgt at afhænde orglet uden held, 2 stemmer er brugt til Demantorglet i Ringkøbing Kapel.(Pers. medd. til AP 2008) 
     

Storvorde Kirke1974. Svelle styres med propellignende dobbelttrin (Foto: Annelise Olesen)


Struer Kirke
(FN2)

Søborg Kirke
(FN2)(EN)

Sønder Bjert Kirke
(FN2)

Sønder Felding Kirke
(FN1)

Sønder Stenderup Kirke
(FN2)

Taaning Kirke
(FN1)
4 stemmer (Orgelfortegnelse 1987)1883-1997, skal nedtages i  4. kvartal 1997 og tilbydes mod symbolsk betaling og nedtagning i Menighedsrådenes Blad marts 1997 (Pers. medd. til AP fra pastor Ralph Viereck marts 1997) 1 man. C-c''' med 4 st.: Fugara 8 Fod (C-H fælles med Gedakt 8 Fod), Gedakt 8 Fod, Principal 4 Fod, Fløite 4 Fod. Ligner Mesing Kirkes Frederik Nielsen-orgel. Solgt til et kirkegårdskapel i Hobro (OO 1997) Det er Hobro Søndre Kirkegårdskapel (Dansk Orgel Index)

Taaning Kirke 1996 (Danmarks Kirker)

Thisted Frimurerloge
?-? / Mesing Kirke ved Skanderborg fra 1951 - leveret brugt af orgelbygger A. C. Zachariasen. Tidligere Thisted Frimurerloge (Danmarks Kirker)
Bygget 1886 eller kort efter, 4 stemmer (Orgelfortegnelse 1987) Restaureret af Jydsk Orgelbyggeri 1988 (Orglet 1/1989, nye orgler 1988) / Flyttet 1998(?) af Marcussen & Søn til Danmarks Orgelmagasiner. Danmarks eneste springladeorgel. 1 man. C-c''' med 4 st.: Fugara 8 Fod, Gedact 8 Fod, Principal 4 Fod, Flóite 4 Fod. Facade med 3 pibefelter indrammet af kannellerede korintiske søjler, såvel klingende piber af tinlegering i sidefelter og pibeattrapper af træ i midterfeltet af facaden. Samme disposition som Taaning Kirkes Frederik Nielsen-orgel: 1 man. C-c''' med 4 st.: Fugara 8 Fod (C-H fælles med Gedakt 8 Fod), Gedakt 8 Fod, Principal 4 Fod, Fløite 4 Fod (Orgelregistrator Ole Olesen) Mesingorglet er set i 2014 i adskilt tilstand i orgelmagasinet hestestalden til Schackenborg slot / Fra marts 2016 i privat eje hos AP (AP)
 
Tegning af springlade.
I et 4 stemmers orgel med 49 tangenter vil der være 49 store ventilklapper (her markeret a) og 4x49 små ventilklapper.
Trakturen styrer de 49 store ventiler, der er placeret på sin vante plads i vindladen.
Registraturen har ikke 4 sløjfer, men 4x49 små ventiler. Trækkes et register, vil en træstok åbne de 49 ventiler, der hører til registret.
   Annelise Olesens fotos af Mesing Kirkes orgel fotograferet 1974

Mesing Kirke med springladeorglet. Foto fra Danmarks Kirkers netudgave.

Thyregod Kirke
(FN2)

Torsted Kirke ved Vejle (FN1)
Bygget o. 1885, ombygget, 4 stemmer (Orgelfortegnelse 1987) Bygget 1886. Opr. 3 stemmer: Gedakt 8', Fugara 8', Fløjte 4'. Sølvbroncerede attrapper af træ i facaden. Udvidet med Oktav 2' af Th. Frobenius & Sønner i 1957 (Danmarks Kirker)

Torsted Kirke 2012 (Fra Danmarks Kirkers netudgave)

Tulstrup Kirke, Århus Amt. Bygget 1902, ombygget, 4 stemmer (Orglet 1982)

Tyrsted Kirke
(FN2)

Tønder kirke, Sønderjylland.
Kororgel - se Hover Kirke

Tøstrup Kirke
, Århus Amt. Bygget 1902, ombygget, udvidet, 7 stemmer
(
Orgelfortegnelse 1987) Jydsk Orgelbyggeri restaurerede 1986 keglevindlade og mekanisk traktur. Nyt vindanlæg med kilebælg. Vox celeste fra 1926 blev udskiftet med Oktav 2 ' med FN-mensur (Orglet 1/1987, nye orgler 1986)

Valgmenighedskirken i Odense
(FN2)

Veflinge Kirke
(FN1)

Vejlby Kirke
v Århus
(FN1) Opstillet 1884. Skænket af sognebørnene. Nyt orgel 1933 ved A. C. Zachariasen. (Danmarks Kirker)

Verninge Kirke (FN2)

Vester Hæsinge
Kirke, Fyns Amt (FN2) Bygget 1902, ombygget, 4 stemmer (
Orgelfortegnelse 1987)


Vestervig Kirke
(FN2)

Vissenbjerg Kirke
, Fyn (FN2) Bygget og opstillet 1889 el. 1892, ældre dele, ombygget, udvidet, 10 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987) (ombygget af Frobenius 1957), flyttet 1976 af Frobenius / Padesø Kirke, Fyn 1976- . Disp. 1976: Man. (C-f ''') med 8 st., Ped. med 2 st. (Orglet 1/1977, nye orgler 1976)

Vojens Kirke
. Se Vor Frelsers Kirke, Esbjerg

Vollerslev Kirke
nær Køge. Bygget o. 1900, senere Gyldenbjerg Kirke, Falster. Restaureret 1980 af Svend E. Nielsen (Orglet 1/1981, nye orgler 1980) 4 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987)  Desuden anhangspedal - se fotos. Orglet har konsol i højde med spillebordet ligesom Varpelevorglet (se under A. C. Zachariasen neden for).
   
T.v.: Vollerslev Kirkes orgel fotograferet 1974 af Annelise Olesen. Vinger og top er ikke originale (Personlig medd. fra OO 2015)
T.h.: Gyldenbjerg Kirke på Falster fotograferet inden for perioden 2000 til 2009 af Egon Ekelund.
Herunder: Del af Gyldenbjergorglet og orgelbænk fotograferet 2004 af orgelbygger Olav Haugland.Vonsild Kirke
ved Vejle (FN2) Bygget 1885, ombygget, udvidet, 8 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987) Flyttet 2004 af P. G. Andersen & Bruhn til Harritslev Kirke, Aalborg Stift (Orglet 1/2005, nye orgler 2004)

Vor Frelsers Kirke, Esbjerg
  1887-1929 / Vojens Kirke 1929-1974 (Danmarks Kirker, Ribe amt, Bd. II) / Det danske Orgelselskabs Orgelmagasiner (”Svend Prips orgel”). Frederik Nielsens eneste 2 manualers orgel. Disp.: 2 manualer med 9 stemmer.
Manual I: P 8', B 16', Ged 8', Fugara 8', Fl. 4', Manual II: Rørfl. 8', O 4', O 2', Trompet 8'. Hvert manual havde sin egen vindlade. Orgelmagasinet i Krudthuset i Fredericia: Næsten helt orgel i 1987 (CL magasinindhold 1987) Sidst opbevaret i en del år på orgelmagasinet i hestestalden til Schackenborg, + (Set i derangeret tilstand uden facade i hestestalden på Schackenborg slot i  1998 ved orgelekskursion, AP)

Ydby Kirke
, Viborg-Thisted Amt (FN2) 1896- Restaureret 1973 af Jydsk Orgelbyggeri (Orglet 1/1974, nye orgler 1973) Bygget 1896, 5 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987) Restaureret af Jydsk Orgelbyggeri 1994 (Orglet 1/1995, nye orgler 1994)

Ølgod Kirke
, Sønderjylland (FN2) 1896-1987. Opr. 7 stemmer: B 16', P 8', Ged 8', O 4', Fl 4' og O2', ombygget 1959 til B 8', Ged 8', O 4', Rørfl 4', O 2', Nasat 1  1/3 og Scharf III + anhang (Danmarks Kirker, Ribe amt, Bind III) Nyt orgel 1987. Facade fra 1895 genanvendt (Orglet 1-2 1988, nye orgler) Værket opbevaret ved præstegården (OO 1994) 

Ørsted Kirke
(FN2)

Ørum Kirke
(Sønderlyng), Viborg-Thisted Amt. Bygget 1901, ombygget, 4 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987)

Øster Vrå  Kirke
, Ålborg Stift. Ombygget af A. C. Zachariasen. Restaureret og efterintoneret af Bruno Christensen 1985 (Orgler 1/1986, nye orgler 1985)

Aaby Kirke
(FN2)

Aalborg Frimurerloge
(FN1)
Fik nyt orgel 1923 ved A. C. Zachariassen (Dansk Orgelindex)

Aalborg Kapel (FN2)

Aasted Kirke
(FN2)  


Denne sides afsnit:
Orgelbygger Frederik Nielsen - indledning
Orgelbygger Frederik Nielsen - orgler i alfabetisk oversigt
Orgelbyggerne P.U.F. Demant og J.A. Demant - indledning
Orgelbyggerne P.U.F. Demant og J.A. Demant - orgler i alfabetisk oversigt
Orgelbygger Emil Nielsen - orgler i alfabetisk oversigt
Orgelbygger A. C. Zachariasen - orgler i alfabetisk oversigt


Orgelbyggerne P.U.F. Demant og J.A. Demant

P.U.F. Demant åbnede orgelfabrik ved Dalum Vandmølle i 1820erne. Hans søn I. A. Demant var medarbejder ved fabrikken, men efter krigen i 1864 blev der plads til et orgelbyggeri i Jylland, fordi Marcussen-firmaet i Åbenrå var blevet tysk. J. A. Demant slog sig ned i Århus. Han døde i 1878, hvorefter Frederik Nielsen overtog firmaet. Frederik Nielsen døde i 1903, hvorefter hans søn Emil Nielsen overtog firmaet. Han gik konkurs 1. gang i 1906. A. C. Zachariasen åbnede virksomhed på samme adresse i Sct. Pauls Gade i Århus og overtog en del af inventaret. Da firmaerne før og efter Frederik Nielsen fletter sig sammen, har jeg neden for oplistet nogle af de orgler, jeg finder i kilderne om de 3 andre orgelbyggere.

Som udgangspunkt har jeg valgt følgende kilde: 
Fortegnelse over ældre orgler i danske kirker udarbejdet af Den Danske Orgelregistrant og trykt af Det Danske Orgelselskab 1987. 
Kilden kaldes her
(Orgelfortegnelse 1987)

 

Uddrag vedr. orgelbygger P.U.F. Demants og I. A. Demants orgler (Orgelfortegnelse 1987 side 4)

Orgler bygget af orgelbygger P. U. F. Demant og hans søn I. A. Demant i alfabetisk orden
Annisse Kirke, Nordsjælland. Bygget 1845. 4 stemmer
(?) Nyt orgel 2009  (Dansk Orgelindex 2017)

Ansager Kirke
, Ribe Amt. Bygget 1868, udvidet, facade omdannet, 7 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987 side 4) Bygget af J. A. Demant (Dansk Orgelindex 2015)

Borup Kirke
, Århus Amt (ved Randers). Bygget 1871, ombygget, 5 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987 side 4)(Dansk Orgelindex 2017)

Bøstrup Kirke
, Fyn. Bygget 1874 af  J. A. Demant, Aarhus. Ombygget af Frobenius. Derefter disp.: 1 Man. (C-c''') med 5 stemmer: Gedakt 8', Salicional 8', Principal 4', Rørfløjte 4', Oktav 2'
(Orglet 1-2/1988 side 32-45: Tage Heunecke: Langelandske orgler, side 33-34) Ombygget, udvidet, 5 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 4)

Bøstrup Kirkes orgel. Fra artiklen i Orglet 1-2/1988 side 35

Bistrup
- se
Den Hellige Families Kirke, Nordvanggård, Bistrup.

Den Hellige Families Kirke
, Nordvanggård, Bistrup. Bygget 1877 - se Vejstrup Kirke

Diernæs Kirke ved Faaborg. Bygget o. 1855-60, ombygget, 5 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 4) Bygget 1860 af Demant & Søn. På et tidspunkt er der tilbygget  et pedalværk med Subbas 16 F og tilføjet en pedalkopling. Dispositionen er denne, hvoraf Spidsfløjte 2 F næppe er original: Manual (C-c'''): Principal 8 F, Tectus 8 F, Fugara 8 F, Octav 4 F, Fløite 4 F, Spidsfløjte 2 F. Pedal ( C-d'): Subbas 16 F. Pedalkoppel. Orglet er særdeles velklingende og fylder fint det store kirkerum (Organist Per Rasmus Møller på Det Danske Orgelselskabs facebook-side oktober 2017)    
Diernæs Kirkes orgel
2017 (Organist Per Rasmus Møller)

Dronning Caroline Amalies orgel, Sorgenfri Slot. Bygget 1838? (Dansk Orgelindex), Bygget ca. 1837. Skænket af Dronning Amalie til Sorgenfri Slot 1841 / Flyttet til Missionshuset Emaus i Skagen 1909 (sites.google.com. (set 2017) Skagen Missionshus blev til Skagen Sognehus i 2008 (Skagen Kirkes hjemmeside 2015) Disp.: 1 Manual med 6 stemmer: Bordun 16', Principal 8', Fugara 8', Oktav 4', Oktav 2'. Restaureret + ny faltebælg, ved orgelbygger Husted 2008 (Orglet 1/2009, nye orgler 2008)

Dråby Kirke
- se Mariager Kirke

Førslev Kirke
. Bygget af J. A. Demant i 1862. Førslev Kirke ?-1979 / Skørpinge Kirke, Roskilde Stift fra1979- . Flyttet af orgelbygger Svend E. Nielsen. 1 man. (C-f''') med 6 stemmer: Melodia 8', Copula 8', Fugara 8', Octav 4', Fløjte 4', Octav 2' (Orglet 1/1980, nye orgler 1979) (CL magasingenbrug 1987)
Rekonstrueret, 6 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987 side 4)

Glesborg Kirke
, Århus Amt. Bygget o.1840-50, ombygget, 4 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987 side 4) Bygget 1845. Nedtaget
2009 (Organist Per Rasmus Møller på Det Danske Orgelselskabs hjemmeside juni 2017)

Gråbrødre Hospitalskirke, Odense
, Fyn. Bygget 1869, ældre dele, ombygget, udvidet, 7 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987 side 4)

Hans Matthison-Hansens husorgel
. Bygget 1857 af P.U.F. Demant.  HM-H (1807-1890) var domorganist i Roskilde 1832-1890. Hans husorgel blev doneret som 50-års gave fra venner og beundrere.  1890 arvede sønnen Waage Matthison-Hansen (domorganist i Roskilde 1890-1911) husorglet og ejede det til sin død 1911. 1911-1971 Pedersborg Kirke ved Sorø. Ombygget. 1971-1998 Roskilde Museums magasin. Fra 1998 Roskilde Klosterkirke efter restaurering til original (Udateret pjece: LOF Roskilde Klosterkirke. Koncert d. 24/9 kl. 19.00)
Restaureret 1998 af orgelbygger Gunnar Husted. Ny vindforsyning, ny kilebælg, ny pedalvindlade og Demantpiber i manual II fra et nedtaget orgel. Disposition: 2 manualer (C-f ''') og Pedal (C-d'). Manual I: Gamba 8 Fod, Dolce 4 Fod. Manual II: Gedakt 8 Fod. Pedal: Subbas 16 Fod. Kopler: II-I, I-P (Orglet 1/1999. Nye orgler 1998)
 
Hans Matthison-Hansens husorgel i Roskilde Klosterkirke (fra klosterkirkens hjemmeside 2015)

Hansted Kirke
ved Horsens. Bygget af  J. A. Demant 1876-? / Magleby Kirke ved Skælskør. Flyttet til Magleby Kirke i 1975 af orgelbygger Svend E. Nielsen. Ifølge en plade i orglet har dette før sin opstilling i Hansted Kirke været på udstilling i Århus og opnået sølvmedalje (Annonce i "Orglet 2/1976" side 29 ved orgelbygger Svend E. Nielsen) Flyttet ved Det Danske Orgelselskabs mellemkomst
(CL magasingenbrug 1987) 1 manual med 5 stemmer + pedalklaviatur (Dansk Orgelindex 2016)

Fra Magleby Kirkes hjemmeside 2016

Haslund Kirke
, Århus Amt  - se Nyborg, Vor Frue Kirke, Fyn.  


Hobro Kirke
. Bygget 1852. Facade tegnet  af Bindesbøl. Orglet blev i 1889 erstattet af nyt orgel på 11 stemmer bygget af A. H. Busch & Sønner bag den oprindelige facade. 1929 nyt orgel bygget af A. C. Zachariasen, nu med tilføjelse af 2 sidefløje til facaden. Nuv. orgel er bygget af Bruno Christensen & Sønner. 2 man. + Pedal med 37 stemmer. Facaden tilbageført (Hobro Kirkes hjemmeside 2015)

Hobro Kirkes Bindesbøl-facade

Herlufsholm Kirke
ved Sorø. Kororgel. Bygget 1845 (?) af P. U. F. Demant. Disp.: Manual med 4 stemmer. Kororgel (Dansk Orgelindex) 

Herlufsholm Kirke
ved Sorø. Bygget 1863 af J. A. Demant. Ingen yderligere oplysninger (Danmarks Kirker) Nyt orgel 1983 (Dansk Orgelindex)

Hylke Kirke
, Århus Amt. Bygget o. 1850, ombygget, uoriginal facade, 5 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987 side 4)

H
yllested Kirke. Demant 1857 / Orgelmagasinet i Krudthuset i Fredericia: Orgel - piber, + (CL magasinindhold 1987)

Jordløse Kirke
, Fyn. Bygget o. 1860-78, ældre dele, ombygget, 6 stenmmer
(Orgelfortegnelse 1987 side 4)

Jørlunde Kirke
, se Vejstrup Kirke 

Karup Kirke
, Nordjyklland. Bygget o. 1868-78, ombygget, udvidet, ny facade, 4 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987 side 4)

Krogsbølle Kirke
, Fyns Amt. Bygget1848, ombygget, 4 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987 side 4)

Lillebrænde Kirke
, Lolland-Falsters Stift. Se Rosmus Kirke.

Lyngby Kirke
v. Århus. Bygget o. 1860-78, 3 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987 side 4) Bygget ca. 1874, anskaffet brugt til kirken 1918. Orgelbygger A.C. Zachariasen var leverandør. 3 stemmer: Tectus 8 Fod, Gamba 8 Fod, Dolce 4 Fod (Danmarks Kirker) Nyt orgel 2001 (Dansk Orgelindex)

Magleby Kirke
ved Skælskør se Hansted Kirke

Mariager Kirke
1858-1972 / Dråby Kirke, Århus Amt fra 1972. Blev flyttet med Det Danske Orgelselskabs mellemkomst
(CL magasingenbrug 1987) Ombygget, 12 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987 s.4) 


Fotos fra orgelekskursion med Det Danske Orgelselskab. Dråby Kirke (Steen Ekelund 2003)
Mou Kirke
Byggeår?, / Orgelmagasinet i Krudthuset i Fredericia, +, kun vindlade og spillebord er tilbage 1987
(CL magasinindhold 1987)

Mørke Kirke
(FN1) Bygget o. 1870-75 af  J. A. Demant, ældre dele, ombygget, 6 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987 side 4) Leveret af  FN til Mørke Kirke 1883, pris 1560 kr. 1 man. med 6 stemmer: Bordun 16 Fod, Principal 8 Fod, Gedakt 8 Fod, Octav 4 Fod, Fløite 4 Fod, Octav 2 Fod, salmeverstæller til 12 vers. Enarmet tastatur med stikker. Kassebælg stillet på loftet 1977. Fotos: Annelise Olesen 1977 (OO) Se mere om dette orgel under Frederik Nielsen, Mørke Kirke.

Nødager Kirke, Århus amt. Bygget 1870, 6 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 4) I Nødager Kirke på Djursland har man i snart 150 år kunnet glæde sig over et lille velklingende orgel bygget 1870 af. J.A. Demant, Aarhus. Der er 6 stemmer at gøre godt med: Principal 8 F, Fugara 8 F, Tectus 8 F, Oktav 4 F, Fløite 4 F, Oktav 2 F. Orglet har anhangspedal C-f. Over klaviaturet er fastgjort en messingplade med denne indskrift "Til Menighedssangens Fremme og Menighedens Opbyggelse sattes afdøde Kirkeværge Rasmus Olsen dette Minde af sin efterlevende Hustru Indviet 19. Febr. 1870" (Organist Per Rasmus Møller på Det Danske Orgelselskabs facebookside juni 2017)
Nødager Kirkes orgel fotograferet af Per Rasmus Møller 2017

Nørre Sandager
, Fyn. Bygget o. 1855-68, ældre dele, ombygget, 7 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987 side 4)

Norup Kirke
, Fyns Amt. Bygget o.1850, ombygget, 4 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987 side 4)

Nyborg, Vor Frue Kirke
, Fyn. Bygget 1830 af P.U.F. Demant. Vor Frue Kirke, Nyborg 1830-1872 / J.A. Demant ombyggede det i 1872 og det blev der 2 orgler ud af:
1) Snøde Kirke, Langeland, fra 1874. 4 Stemmer. Ombygget af Frobenius 1964 og tilført 1 stemme. Derefter disposition: 1 Man. (C-c''') med 5 stemmer: Tectus 8'. Fugara 4', Principal 4', Fløjte 4', Oktav 2' (
Orglet 1-2/1988 side 32-45: Tage Heunecke: Langelandske orgler, side 34) Orgelhuset er magen til Stoense Kirkes orgel - foto i artiklen side 34 (AP)
2)
Haslund Kirke v. Randers fra 1871. Ombygget, 4 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 4) Haslund Kirke 1871-1971 / Nedtaget af Frobenius, der opbevarede det (Personlig meddelelse til AP fra sognepræst Christen Væver 2002) 1 man. (C-c''') med 4 stemmer: Gemshorn 8 Fod, Tectus 8 Fod, Principal 4 Fod, Flöite 4 Fod ( Se annonce 2002) / Fra 2006 Nyborg, Vor Frue Kirke, Fyn (kororgel). Restaureret og opstillet af Marcussen & Søn. Ny reguleringsbælg og el.-blæser monteret. Orgelhus monteret på hjul (Orglet 1/2008, nye orgler 2007) Tilføjelse af C-H til Gemshorn 8' (hidtil kombineret med Tectus 8') under anvendelse af gamle træpiber fra Orgelmagasinerne, udført af Marcussen & Søn (Orglet 1/2016, nye orgler 2015)


Fra Musikhistorisk Museums hjemmeside 2002

     
Nyborg Kirkes kororgel 2007 fotograferet af organist Claus Tolstrup - fra kirkens hjemmeside 2016

Nyord Kirke
, Møn - se Paarup Kirke


Nødager Kirke
, Århus Stift. J. A. Demant 1870. Restaureret af Jydsk Orgelbyggeri 1983
(Orglet 1/1984, nye orgler 1983) 6 stemmer ifølge
(Orgelfortegnelse 1987 side 4)

Paarup Kirke
, Fyn. Bygget 1870 af  J. A. Demant. Disposition: 1 manual (C-c''') med 4 stemmer: Tectus 8', Fugara 8', Octav 4', Flöite 4' (Orglet 1/1990, side 44-45) Paarup Kirke 1870-1983 (Orglet 1/1984, nye orgler 1983) Nyord Kirke, Møn.
Bygget 1870, 4 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 4) fra 1983. 

   
Pårup Kirkes orgel 1975. Pedalerne på fotoet til højre aktiverer registertrækkene, der også kan trækkes manuelt (Foto: Annelise Olesen)

Pedersborg Kirke
- se
Hans Matthison-Hansens husorgel

Pederstrup Kirke, Viborg Stift. I. A. Demant 1872. Restaureret 1980 af Jydsk Orgelbyggeri (Orglet 1/1981, nye orgler 1980) 3 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 4)

Pederstrup Kirkes orgel fotograferet 2007 af Niels Peter Jacobsen

Randers Østre Kapel - se Sanderum Kirke, Fyn

Ringkøbing Kapel
- se Ringkøbing Kirke

Ringkøbing Kirke.
Bygget 1861 (Pers. medd. fra Orgelregistranten 2015 p.g.a. uoverensstemmelse mellem de forskellige kilder) Ældre facade, ombygget, udvidet, 11 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987) Ringkøbing Kirke 1861-2008 / Ringkøbing Kapel fra 2008. Demant 1861, ombygget 1888 af Frederik Nielsen, ombygget af  Frobenius & Co. 1935 og 1952. Ombygget og flyttet 2008 af orgelbygger Sven Hjorth Andersen. Disp. 2008: Mekanisk traktur og registratur. 2 man.(C-g''') +P (C-d') med 5 + 3 + 1 st. P+I, I+II. (Orglet 1/2009, nye orgler 2008) Opr. disposition: 1 manual med 5 stemmer: Principal 8', Gedakt 8', Oktav 4', Fløjte 4', Oktav 2'. Disposition efter ombygning ved Frederik Nielsen: 2 manualer  (5+2 stemmer) + anhangspedal: Manual I:  Bordun 16', Principal 8', Rørfløjte 8', Oktav 4', Oktav 2'. Manual II: Fugara 8', Gedakt 8', Fløjte 4' . Den ældre facade er forblevet i kirken, idet der arbejdes på at rekonstruere barokorglet, der blev nedtaget, da Demant byggede nyt værk bag den gamle facade i 1861 (Ringkøbing Kirkes hjemmeside 2015) Orgelværket står bag nybygget facade (Personlig meddelelse september 2016 fra Per Rasmus Møller) 

Roholte Kirke
, Roskilde Stift - se Silkeborg Kirke

Roskilde Klosterkirke
- se
Hans Matthison-Hansens husorgel

Rosmus Kirke, Århus Amt. Bygget 1857, ombygget, 3 stemmer (Orgelfortegnelse 1987 side 4) Nyt orgel 2009 ved Marcussen & Søn. Demantorglet nedtaget og opmagasineret (Orglet 1/2010, nye orgler 2009) Bygget 1857 af  Demant & Søn. 2012 af Frobenius flyttet til Lillebrænde Kirke, Falster. Sløjfeladeorgel. Disp.: 1 man. (C-c''') med 3 stemmer: Gedact 8', Gamba 8' (C-H fælles med Gedact 8'), Flöite 4' (Orglet 1/2013, nye orgler 2012)

Detalje af facaden til Lillebrænde Kirkes Demantorgel (Hjemmesiden wroblewskisfond.dk, 2016)

Rudkøbing Kirke
, Langeland. Bygget 1864 bag facade af Amdi Worm 1788. 2 manualer + Pedal  med 7+3+4=14 stemmer: Man. I:  Bordun 16', Principal 8', Gemshorn 8', Oktav 4', Oktav 2', Quint 2  2/3', Trompet 8'. Man.II: Gamba 8', Copula 8', Fløjte 4'. Pedal: Subbas 16', Violon 16', Tectus 8', Oktav 8'. 1932ombygget af Frobenius. Fik fritstående spillebord fra Busch-orglet i Rønne og en lysere disposition. Ombygget af Frobenius 1979 med genanvendelse af gamle stemmer. 8+6+5=19stemmer
(Orglet 1-2/1988 side 32-45: Tage Heunecke: Langelandske orgler, side 37-38).   

Sandby Kirke
ved Glumsø, Sydsjælland. Bygget 1873?, 4 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987 side 4) Ser ombygget ud - se foto (AP).

Sandby Kirke fotograferet af Egon Ekelund mellem 2000 og 2009

Sanderum Kirke
, Fyn. Bygget 1861, ombygget, udvidet, 8 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987 side 4) / 2004 flyttet af Frobenius til Østre Kapel, Randers (Orglet 1/2005, nye orgler 2004) 
Bygget af Demant & Søn til Sanderum Kirke. I 1952 stod Marcussen & Søn for en ombygning, hvor den originale stemme Fugara 8 Fod blev erstattet af Mixtur IV. Samtidig blev der tilført en svelle om hele orglet. I 1979 tilføjede Fyns Orgelbyggeri v. Henning Jensen et selvstændigt pedalværk med registrene Subbas 16' og Gedakt 8' samt en pedalkobling. 
2017 restaureret af Bruno Christensen & Sønner. Mekanik og vindlade istandsat, svellen fjernet. Dispositionen er bibeholdt. Den nuværende disposition er: Manual (C-f ''') med 6 stemmer: Principal 8' Gedakt 8', Oktav 4', Fløjte 4', Oktav 2', Mixtur IV. Pedal (C-d') med 2 stemmer: Subbas 16', Gedakt 8' (C-d fælles med Subbas 16'). Pedalkobling (Per Rasmus Møller på Det Danske Orgelselskabs facebookside 2017) 
   


Herover: Per Rasmus Møllers fotos

Halvhundred Aar Gud gav vor ædle Benzon og hans Mage
I Lye af huuslig Lykke Livets bedste Fryd at smage.
Derfor han dette Orgel gav, at paa dets klare Tone
Guldbryllupsparrets Tak maa løftes op mod Naadens Trone.
Dette digt til giverparrets ære er senere blevet overmalet. Udsnit af Annelise Olesens foto fra 1970erne

Silkeborg Kirke
. Bygget 1877 af  J. A. Demant. Manual (C-d''') med  7 stemmer: Bordun 16 Fod, Principal 8 Fod, Tectus 8 Fod, Gamba 8 Fod, Octav 4 Fod, Flöite 4 Fod, Octav 2 Fod. Pedal (C-d') med 3 stemmer: Subbas 16 Fod, Principal 8 Fod, Tectus 8 Fod. (Danmarks Kirker, Silkeborg Kirke) Ombygget og udvidet 1890 af FN. Der blev tilføjet et svelleværk med brug af 3 af hovedværkets Demantregistre og tilført hovedværket 3 nye registre. 1877-1921 Silkeborg Kirke  / 1922-1974 Them Kirke (Danmarks Kirker, Them Kirke) / 1974 kasseret, 1974-1987 opmagasineret af Jydsk Orgelbyggeri /1987-2004 opmagasineret på loftet af Brande Kirke / Fra 2005 Roholte Kirke, Roskilde Stift. Restaureret og flyttet til Roholte Kirke af orgelbygger Olav Haugland  Disposition 2005: HV: Bordun 16 Fod, Principal 8 Fod, Rørfløjte 8 Fod. Fugara 8 Fod, Octav 4 Fod, Fugara 4 Fod, Octav 2 Fod. Svelleværk: Tectus 8 Fod, Gamba 8 Fod, Flöite 4 Fod. Pedal: Subbas 16 Fod, Principal 8 Fod, Tectus 8 Fod (Orglet 1/2006, nye orgler 2005) (Roholte restaureringsrapport ved Olav Haugland 2005) 
    

Fra "Orglet 2/2005", annonce side 40. 

Roholte Kirkes orgel på forsiden af organistforeningens blad nr. 3/2016. Foto: Hans Reckweg.dk / kirkebilleder / kirker.htm

Skagen Missionshus
, blev i 2008 Skagen Sognehus, se Dronning Caroline Amalies orgel, Sorgenfri Slot. 

Skagen Sognehus
, se  , ny, Sorgenfri Slot. 

Skt. Mortens Kirke
i Næstved. Bygget 1859, +. Enkelte piber tilbage i Orgelmagasinet i Roskilde 1987
(CL magasinindhold 1987)  

Sdr. Alslev Kirke
, Storstrøms Amt. Bygget o. 1855-65, ombygget, udvidet, 4 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987 side 4)

Skørpinge Kirke
, Roskilde Stift  - Se Førslev Kirke

Snedsted Kirke
, ved Løgstør. Bygget 1843. Snedsted Kirke 1843-? / Seminariet i Ranum ?-1867 / Århus Domkirke under domorglets ombygning 1867-68 / Randers Hospital 1868-? / Teaterorgel på Nyborg Rådhus ?-1874 / Stoense Kirke, Langeland fra 1874. Ombygget 1956 ved Frobenius. Man. (C-c''') med 4 stemmer: Tectus 8', Fugara 4', Oktav 4', Fløjte 4'
(Orglet 1-2/1988 side 32-45: Tage Heunecke: Langelandske orgler, side 33-34) Helt klart er dispositionen ændret til lysere stemmer (AP) Bygget 1843, ombygget, 4 stemmer. (Orgelfortegnelse 1987 side 4) I 2010 blev orglet restaureret af Frobenius: Ny blæser og bælg og spærreventil (Orglet 1/2011, nye orgler 2010) Orgelhuset ligner Løsning Kirkes Frederik Nielsen-orgel fra 1885 (AP)

Stoense Kirke. Fotografi fra artiklen i Orglet 1-2/1988 side 32

Snøde Kirke
, Fyn - se
Nyborg, Vor Frue Kirke, Fyn.

Stoense Kirke
, Fyn - se Snedsted Kirke. 

Sæby Kirke
, Nordjyllands amt. Bygget 1856, +. Enkelte piber tilbage i Orgelmagasinet i Roskilde 1987
(CL magasinindhold 1987)  

Søstrup Kirke
, Holbæk amt. Bygget o. 1872 af J. A Demant. Købt brugt 1942 af Marcussen & Søn. Principal 8' erstattet af Oktav 4', ny facade. Ombygget og udvidet 1976 af orgelbygger Conrad Christiansen. Ny sløjfevindlade og bælg m. m. Rørfløjte 4' tilbygget. Disposition derefter: 1 man. med 5 stemmer: Tectus 8', Fugara 8', Octav 4', Rørfløjte 4', Octav 2' ( Danmarks Kirker, Holbæk amt I 1979 side 176) Ombygget, udvidet, 5 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987 side 4)

Them Kirke
. Se Silkeborg Kirke

Thyrsting Kirke
, Vejle Amt. Bygget o. 1860, ældre dele?,ombygget, 5 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987 side 4)

Varpelev Kirke
, Stevns. Bygget af Demant, Facaden ombygget af A. C. Zachariasen 1907 ifølge denne værkfortegnelse. 1 man. (C-f ''') med 3 stemmer: Gedakt 8 Fod, Fugara 8 Fod (C-H fælles med Gedakt 8 Fod, Principal 4 Fod. 19 klingende og stumme piber af sølvbronceret zink i facaden. 1854-1980 Varpelev Kirke, 1980-1984 Organist Ulrik Rasmussen Damm, Sankt Mortens Kirke, Randers, 1984-2007 Organist og klokkenist Per Rasmus Møller, Ryomgård (opmagasineret i adskilt tilstand), Fra 2007 André Palsgård,Orgelsamlingen i Sct. Andreas Kirke, København (men ikke opstillet p.g.a. pladsmangel).

Vejstrup Kirke
. J. A. Demant 1877-2004 / Jørlunde Kirke fra 2005. 5 st. Flyttet 2005 af Sven Hjorth Andersen 2005 (Orglet 1/2006, nye orgler 2007) / Fra 2009
Den Hellige Families Kirke, Nordvanggård, Bistrup. Flyttet 2009 uden større ændringer af orgelbygger Sven Hjorth Andersen. Man. med 5 stemmer: Tectus 8', Fugara 8', Principal 4', Flöite 4', Oktav 2' (Orglet 1/2010, nye orgler 2009) Ifølge foto af spillebord oprindelig 4 stemmer (AP)

  
    

   
Jørlunde Kirkes Demant-orgel 2009 kort før nedtagning. Facade i overstørrelse, spillebord på gavlen til højre for facaden, adgang til piber fra gavlen til venstre for facaden (Foto: André Palsgård)

Vindblæs Kirke
, Nordjylland. Bygget1872, ombygget, udvidet, 5 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987 side 4)

Øster Hæsinge Kirke
, Fyn. Bygget 1869, ældre facade, ombygget, udvidet, 6 stemmer
(Orgelfortegnelse 1987 side 4)

Øster Tørslev Kirke
, Århus Amt. Bygget 1875?, ombygget, udvidet, 5 stemmer 
(Orgelfortegnelse 1987 side 4) Demant 1874, restaureret og tilbygget kilebælg af Jydsk Orgelbyggeri 1987 (Orglet 1-2/1988, nye orgler 1987)

Østre Kapel, Randers - se Sanderum Kirke

Aalborg Hospitalskirke. Bygget 1866 af J. A. Demant. Disp.: Man. med 4 stemmer: Fugara 8', Copula 8', Principal 4', Fløjte 4'. 1931 ændret til pneumatisk og tilføjet 4 stemmer, hvoraf transmission af Bordun 16' til Pedal, derefter 2 manualer med pedal. Kirken lukket 2009. Brugbare piber genanvendt 2010 i nyt Frobenius-orgel med mekanisk traktur i Aalborg Klosterkirke (Danmarks Kirker, Aalborg Hospitalskirke)

Denne sides afsnit:
Orgelbygger Frederik Nielsen - indledning
Orgelbygger Frederik Nielsen - orgler i alfabetisk oversigt
Orgelbyggerne P.U.F. Demant og J.A. Demant - indledning
Orgelbyggerne P.U.F. Demant og J.A. Demant - orgler i alfabetisk oversigt
Orgelbygger Emil Nielsen - orgler i alfabetisk oversigt
Orgelbygger A. C. Zachariasen - orgler i alfabetisk oversigt


Emil Nielsens orgler (1903-06)


Farup Kirke
ved Ribe. Skænket 1905 ifølge sølvplade ved spillebordet. Pneumatisk keglelade. Ombygget og udvidet 1947 af Frobenius ifølge firmaplade og giverplade. Derefter disposition: 2 manualer  (C-f ''') (5 + 3 stemmer) + Pedal (C-d'): Subbas 16'. Kopler: II - I, II 16' - I, I - P, II - P. Klingende og stumme facadepiber af sølvbronceret zink (Orgelregistranten 1975) Kirken påtænker at anskaffe nyt orgel (Personlig medd. fra Ole Olesen 1988) Piber er solgt 1989 til menigheden (Personlig medd. 1989 fra organist Niels Morsing)

Magleby Kirke
, Langeland. Ombygning af kirkens orgel fra 1874.  Man. (C-f ''') med 6 stemmer og anhangspedal: Bordun 16', Principal 8', Gedakt 8', Salicional 8', Celeste 8', Oktav 4'. Nedtaget 1979
(Orglet 1-2/1988 side 32-45: Tage Heunecke: Langelandske orgler, side 44)

Nykøbing Falster Klosterkirke
, Falster. Kirkeorgel. 1904-1977. 23 stemmer. Pneumatisk traktur med membraner. 1922 ombyggede Frobenius trakturen til keglelader. 1935 ombygget og omdisponeret af Marcussen (Nykøbing F. kirkes orgler gennem tiderne (udateret pjece på 4 sider, side 3) 

Tullebølle Kirke
, Fyns Amt. Omtalt i (Orgelfortegnelse 1987), men med forkert byggeår.
1904-1989. Opr. 2-delt orgelhus. Det nordlige orgelhus indeholdt spilleværket og det sydlige orgelhus indeholdt bælgeværket. I 1969 blev orglet flyttet ned fra pulpituret til gulvniveau, og orgelhuset blev erstattet af en uskøn indhegning. 
Disp.: Sløjfevindlade med strålemekanik.1 man.(C-f ''') med 6 registre: Bordun 16', Principal 8', Tectus 8' (C-H fælles med P8', Octav 4', Fløite 4', Octav 2' (OO)(Orglet 1A/1988).
Nedtaget 1989 og eksporteret til en luthersk menighed i Wodislaw syd for Gliwice i Polen tæt ved den tjekkiske grænse. Nærmeste større by er Rybnik. Orgelflytningen skete med Veteranorgelklubbens indblandende mellemkomst og med Polensfarer, den djærve nordjyde og vesterbropræst Lissy Christensen som udøvende kraft. Lissy afleverede orglet til menigheden i april 1990 og beskrev afleveringen af orglet således: Den Lutherske menighed var mødt talstærkt op med pastor Martin Lucas i spidsen. Humøret var højt og blev ganske overstadigt, da Lissy truttede i en af de lange piber. Man stillede op på række til fotografering med piber i hænderne, hvorefter de mange mennesker bar orgeldelene op på pulpituret, hvor orglet skulle opføres. Det orgel skulle de snart få til at spille! Indhegningen blev ikke taget med til Polen, hvilket lettede transporten. Og som Lissy klogt forklarede: På den egn mangler de ikke træ. De har store skove, så de kan selv snedkerere en kønnere facade. På samme egn var der 2 andre Lutherske menigheder, der gerne ville have haft Emil Nielsens gamle orgel. (Orglet 2B 1990, AP juni 1990)

Fotokopi af Tullebølleorglet (Fotograferet 1975 af Annelise Olesen.

Vejerslev Kirke
ved Århus. Bygget o. 1904. Pneumatisk keglelade. 1 man. (C-f ''') med 4 stemmer: Bordun 16' fra Fis, Principal 8', Gedakt 8', Fugara 4'. Klingende og stumme facadepiber
(OO, rapport 1977) Facaden 3-delt med meget høj gavlformet midterdel med kors på taget. Ganske køn klang (Set af AP 1988) Nyt orgel 1989. Nedtaget 1989, kasseret (Avisnotits Kr. Dagblad 4/12 1989)

Emil Nielsens eneste eksisterende orgel 2017:
Øster Starup Kirke ved Haderslev. ?-? / Egtved Kommunes musikskole i Vork skole ?-? / Egtved Skole ?-?. Solgt til opkøber (Anton Stormlund til Den danske orgelregistrant 2009) /
Privat ejer M.S., Mühlheim an der Ruhr, Tyskland. Byggeår, manualomfang, antal registre, registernavne, evt. spillehjælpemidler er ukendt (Personlig meddelelse fra MS januar 2017) 

Die Orgel steht in einem Privathaus, das nun verkauft wird. Ich habe sie gekauft und werde die Orgel vorerst nach Prenzlau, nördlich von Berlin, in eine unserer Kirchen umsetzen lassen. 
In der Orgel fand ich mehrere Inschriften: Zachariasen stimmte und reparierte die Orgel zwischen 1931 und 1969, 1997 wurde sie „restauriert“ (ich vermute nach dem Abbau wieder verändert zusammengebaut). 
In dieser Wohnung befand sie sich spätestens seit 2007.
Wie sie nach Deutschland gekommen ist, konnte ich nicht herausfinden- sie gehörte vorher einer prominenten Person, die sie angeblich geschenkt bekommen hat. 
Das Pfeifenwerk sieht einheitlich und original aus, runder und schöner romantischer Klang. Am Pedalvorsatzbrett ist ein Tutti-Hebel angebaut. Die Oktav-Koppel ist nicht ausgebaut. Im Untergehäuse befindet sich ein neuer Schwimmerbalg und ein neuer Motorkasten (Orgelsagkyndig Hannes Ludwigs juli 2017) Spillebord ved venstre gavl. Pneumatisk vindlade med 5 stemmer: Bordun 16, Principal 8, Salicional 8, Gedakt 8, Oktav 4 og oktavkoppel (Se foto af spillebord nedenfor, AP) / St. Marien Kirche, Prenzlau, Tyskland
fra 2017 (Orgelsagkyndig Hannes Ludwigs 2017) Ifølge fotos pneumatisk registratur og traktur. Sammenlign spillebordet med Galten Kirkes orgel og Øland Kirkes orgel, A. C. Zachariasens opus I, men i virkeligheden et ombanderoleret Emil Nielsen-orgel. Er nu kororgel i Messiaskirken, Charlottenlund (AP 2017)  
Herover: Private fotos fra ejerindens hjem (M.S.) 

Herunder:
Hannes Ludwigs fotos af orglet i det private hjem juli 2017

 
   


    
      
    


Herunder: Hannes Ludwigs fotos fra
St. Marien Kirche, Prenzlau, Tyskland, efterår 2017

 

Denne sides afsnit:
Orgelbygger Frederik Nielsen - indledning
Orgelbygger Frederik Nielsen - orgler i alfabetisk oversigt
Orgelbyggerne P.U.F. Demant og J.A. Demant - indledning
Orgelbyggerne P.U.F. Demant og J.A. Demant - orgler i alfabetisk oversigt
Orgelbygger Emil Nielsen - orgler i alfabetisk oversigt
Orgelbygger A. C. Zachariasen - orgler i alfabetisk oversigt


A. C. Zachariasens orgler
(se også A. C. Zachariasens værkfortegnelse under internetartikler).
Galten Kirke ved Århus. Bygget 1909. Pneumatisk keglelade. 1 man. (C-f ''') med 5 stemmer: Bordun 16' fra Fis, Principal 8', Rørfløjte 8', Salicional 8' (C-H fælles med Rørfløjte 8'), Ottava 4'. Svelle. Galten Kirke 1909-1988 / Henrik Schjørring fra 1988. Midterste del af facaden nedbygget. Stod nogle år i barndomshjemmet. Menighedsrådet ved Sankt Pauls Kirke i Århus var interesseret i at lade orglet opstille på sidepulpituret, men mødte modstand hos myndighederne og opgav sagen. Orglet blev opmagasineret ved en præstegård på Fyn, senere hugget op (AP og HS, senest 2015)

Registervipper på Galten Kirkes orgel efter restaurering 1988 ved HS

Gethsemane Kirke
, København. Bygget 1916. Se under Frederik Nielsen, Gethsemane Kirke, København.

Lild Kirke - se Frederik Nielsen: Nølev Kirke  

Missionshuset Nykøbing Mors
. 1907-1979. 3 stemmer / Fra 1979 Niels Myllerup. Orglet uden facade og 8 principalpiber (Personlig meddelelse fra NM til AP 1988)

Varpelev Kirke
, Stevns. Leveret 1907, ombygget Demant-orgel. Se Demant, Varpelev Kirke, Stevns.
    
Varpelev Kirkes ombyggede Demantorgel fotograferet 1973 af Ole Olesen.
   
T.v.: Detalje af Varpelevorglets spillebord. Bemærk konsollen. Den originale egetræsådring ses på det sted, hvor lysestagen har været placeret (AP 2013).
T.h.: Samme efter bemaling (AP 2014). 

    
T.v.: Varpelevorglets vindlade set nedefra og bagfra. Piberne er kromatisk opstillet med de største piber i orglets venstre side. Dog er 6 af de 12  store træpiber placeret ved højre gavl. På vindladens underside ses strålemekanik og de 6 veller, der trakterer de 6 baspiber i højre side (AP 2013).
T.h.: Sløjfer og to af de lodrette veller, der indgår i registraturen (AP 2013).

Øland Kirkes orgel
(Nord for Limfjorden). 
Bygget 1906 af A. C. Zachariasen, Orgelfabrikken Aarhus. Opus I ifølge værkfortegnelse. 
Sandsynligvis  overtaget fra Emil Nielsens konkursbo og ombanderoleret.
Pneumatisk keglelade med 1 manual (C-f ''') med 4 stemmer:  Bordone 16', Principale 8', Salicionale 8', Flauto 4'. Pumpepedal for organist og kalkant. Ejere:  Øland Kirke, Nordjyllands Amt, 1906-1988, Lars Hansen, Ingerslevsgade, København, 1988-1991, Peter "Thyra", Kalvebod Brygge, København, 1991-1995, André Palsgård fra 1995,  opstillet i Orgelsamlingen i Sct. Andreas Kirke i 1999 (AP) / Orgelsamlingen opsiges pr. oktober 2016 p.g.a kirkelukning. Orglet doneres til Messiaskirken, Charlottenlund (AP). 

   

 
Ølandorglet  
før nedtagning 1988 (Lars Hansen), Ølandorglet i orgelsamlingen i Sct. Andreas Kirke 2014 og spillebordet 1999 (AP)

Ølandorglet som kororgel i på Messiaskirkens nordpulpitur efter restaurering ved orgelbyggeriet Frobenius for fondspenge fra Wroblewskifonden ( Kirkeblad for Messiaskirken, september-december 2016, side 7)

André Palsgård 2015, sidst 2017

Retur til internetartikler         
Retur til forside